CHÍNH KHÍ VIỆT

Sunday, August 13, 2017

CHÍNH KHÍ VIỆT GÓP Ý VỚI BAN BIÊN TẬP CỦA WEBSITE BA CÂY TRÚC TRONG BÀI “Trang Mạng ‘Chính Khí Việt’ có Tà khí hay không?”

CHÍNH KHÍ VIỆT GÓP Ý  VỚI BAN BIÊN TẬP CỦA WEBSITE BA CÂY TRÚC TRONG BÀI “Trang Mạng ‘Chính Khí Việt’  có Tà khí hay không?” 
Ngày hôm nay, thứ 5, 17-07-2014, Ban Biên Tập Ba Cây Trúc mà chủ  là Lê Hùng ở Bỉ có cho đăng bài viết: “Trang Mạng ‘Chính Khí Việt’  có Tà khí hay không?”  Nội dung bài viết là muốn phản biện lại những điều Chính Khí Việt vạch mặt Lê Hùng và Ban Biên Tập Ba Cây Trúc trong việc  họ đã đưa đăng bài “Con Đường Việt Nam” của Hoàng Quỳnh (xin quý bạn đọc bấm vào link dưới đây để đọc toàn bài của Hoàng Quỳnh và bài bình luận của Ban Biên Tập Ba Cây Trúc.  Đồng thời cũng xin quý bạn đọc bấm vào link tiếp theo  để đọc toàn bài của Chính Khí Việt phê phán bài của Hoàng Quỳnh  và Lê Hùng với Ban Biên tập của Ba Cây Trúc trong phần  Tài Liệu Tham Khảo cuối bài).


1/ Chính Khí Việt xin được chứng minh trình độ viết lách và kiến thức chính trị của Ban Biên Tập Ba Cây Trúc dưới mức trung bình rất xa.


a)      Về Chữ Nghĩa:  Ban Biên Tập Ba Cây Trúc Viết:


Trích: “Đáng ra chúng tôi cũng có thể bỏ ngoài tai bài viết này vì hơi hám của nó hôi mùi hạ cấp.” (hết trích)


--- Một bài viết thì đọc bằng mắt chứ có phải bài thâu audio đâu mà nghe bằng tai???


Cho nên Chính Khí Việt góp ý để Ban Biên tập Ba Cây Trúc cần học hỏi thêm về việc dùng chữ cho nghiêm chỉnh.  Nghĩa là phải viết “bỏ qua” bài viết này thay cho “bỏ ngoài tai”!


--- Giả dụ có muốn học theo nhà thơ  phản kháng Cao Bá Quát thì cũng phải dùng đúng chỗ và tối thiểu cũng phải có “bồ chữ” trong đầu và  tinh thần của kẻ sĩ chân chính. Chứ có đâu đi thổi ống đu đủ nâng bi một tên làm thơ ca ngợi chịu ơn đại tội  đồ Hồ Chí Minh như Lão Móc  Nguyễn Thiếu Nhẫn!
 
 
Chú Thích:  Đây là XỬ VIỆC hay XỬ NGƯỜI.  Chỉ nói đến "Pinocchio" vì chắc không biết đển Cyrano de Bergerac?  Lê Hùng hãy hỏi vợ xem có thích cái mũi kiểu này không mà lại có thể trịnh trọng đưa lên Ba Cây Trúc vậy???
 
 
Đáng ra chúng tôi cũng có thể bỏ ngoài tai bài viết này vì hơi hám của nó hôi mùi hạ cấp” (sic).   Vậy là còn có cả mùi hôi cao cấp nữa kia đấy!?


Đọc bài viết “bằng tai” mà lại biết “hơi hám của nó hôi mùi hạ cấp” (sic). Như vậy là quý vị Ban Biên tập Ba Cây Trúc dùng TAI cũng có thể NGỬI được, hoặc quý vị dùng TAI và MŨI để tìm hiểu bài viết của Chính Khí Việt.  Cái kiểu độc đáo này thì  không hiểu được những lời chân tình của Chính Khí Việt là thậm phải!


Không phải Chính Khí Việt nói hay viết mà xin quý bạn đọc làm chứng rằng Ban Biên tập Ba Cây Trúc đã thừa nhận bài viết có hôi hám y  như các me-sừ TUẤT, HỢI, MÃO… đánh hơi được đấy nhé!


Cũng chẳng lạ lùng gì, vì trình độ của Lê Hùng  là chủ của Ba Cây Trúc mà còn dám viết bài chạy tội cho cái “sai lầm” của Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn khi ở trong trại tù của Việt Gian Cộng sản, làm thơ ca ngợi tên đại tội đồ Hồ Chí Minh so sánh với “sai lầm” của nhà bác học  Albert Einstein về một  dự đoán khoa học kia mà!?  Thì việc Lê Hùng  tuyển Ban Biên Tập để…NGỬI  những bài viết là chí lý vậy thay!


b)      Lạc Đề Một Cách Thê Thảm:


Bài phê phán Lê Hùng  và Ban Biên tập Ba Cây Trúc  ký tên tác giả là Chính Khí Việt, đăng trong mục “Bình Luận Thời Sự Mới” và cũng  do Chính Khí Việt đưa lên các diễn đàn rành rành như…canh nấu hẹ.  Vậy mà Ban Biên Tập Ba Cây Trúc lại lôi Ông Việt Thường Trần Hùng Văn  vào là thế nào nhỉ??? Lại còn bịa ra chuyện Ông Việt Thường “là chủ trang mạng bên Anh Quốc” (sic).  Phải chăng cũng tại vì NGỬI tin tức nên mới hoàn toàn sai!!!


2/  Ban Biên tập Ba Cây Trúc  của Lê Hùng tìm hiểu bài viết của Chính Khí Việt bằng MŨI nên đã là bậy bạ.  Thế mà nay trong bài mới này lại hỗn láo với bạn đọc khi hạ bút viết: “Trong lời bình luận Ba Cây Trúc sợ rằng có kẻ đoản trí không phân biệt được các từ “hoà giải” với  “tha thứ”  hay “khoan hồng” cho nên đã kèm theo  những từ tiếng Anh là reconciliation để đối với từ pardon và tolerance, thế mà kẻ đoản trí VẪN KHÔNG MỞ ĐƯỢC NÃO  của mình để hiểu.” (sic)


a)      Khổ quá!!!  Cái loại chỉ dùng MŨI  coi là ưu thế tuyệt đối này lại viết tầm bậy nữa rồi.   Người ta thường viết là “động não để hiểu”  chứ ai lại  viết là “kẻ đoản trí vẫn không mở được não của mình để hiểu” (sic).


Chắc chỉ có đặc biệt Lê Hùng và Ban Biên tập Ba Cây Trúc  mới MỞ ĐƯỢC NÃO của mình, chứ người ta không ai có thể tự mở não được mà phải là bác sĩ giải phẫu mổ não ra để chữa bệnh, hoặc khi chết rồi cũng sẽ là bác sĩ mổ ra để xét nghiệm (autopsy) nguyên nhân chết.  Sợ thật!!!  Viết như vậy nhưng chắc cũng chưa bao giờ Lê Hùng và Ban Biên tập Ba Cây Trúc  có thể và dám làm như vậy!


b)      Ban Biên Tập  Ba Cây Trúc cho rằng, trong các bạn đọc có kẻ đoản trí không phân biệt được các từ “hoà giải” với “tha thứ” hay “khoan hồng” nên kèm thêm từ tiếng anh  để cho họ hiểu!


Vậy là giỏi tiếng anh hơn tiếng việt là liệt vào loại “đoản trí” ư?!


Ngay cho là người Việt mà không thật rành rẽ tiếng Việt như nhiều em là  con cháu những người Việt tỵ nạn Việt Gian Cộng sản chẳng hạn, dù có bằng Tiến Sĩ thứ thiệt cũng bị coi là “đoản trí” chăng?


Nếu là vậy thì Chính Khí Việt  như vừa chứng minh sự yếu kém về tiếng Việt  của Ban Biên Tập Ba Cây Trúc của Lê Hùng.  Vậy thì theo cách lý giải của Ban Biên Tập Ba Cây Trúc thì họ đã tự lột mặt nạ là “đoản trí”  thứ thiệt rồi.


Thật đúng như nữ sĩ Hồ Xuân Hương đã viết:


“Một bầy thằng ngọng đứng xem chuông,


Chúng bảo nhau rằng: “ấy ái uông”!


3/ Đấy, kiến thức mọi mặt, nhất là về  chính trị của Ban Biên Tập Ba Cây Trúc!  Oh là la là la!!!


a)      Chính Khí Việt viết bài “Tiểu Diên Hồng hậu Hoàng Minh Chính” có trích lại lời bình luận của Ban Biên Tập Ba Cây Trúc về “Hiến Pháp Hoà Giải” của Hoàng QuỳnhBan Biên Tâp Ba Cây Trúc khẳng định rằng bài bình luận của họ về “Hiến Pháp Hoà Giải” của cái gọi là “Con Đường Việt Nam” do tác giả Hoàng Quỳnh  PHỔ BIẾN???  Ba Cây Trúc lại không lương thiện chút nào vì Hoàng Quỳnh chỉ viết, còn Bauxite Việt Nam và Ban Biên Tập Ba Cây Trúc mới là KẺ PHỔ BIẾN đến mức phải phụ chú thêm  tiếng Anh để có thể tuyên truyền cho những  “những kẻ đoản trí” cũng phải thấm nhuần bài viết của Hoàng Quỳnh với lập trường chính trị  “chống cộng kiểu THA THỨ và DUNG THỨ của Ba Cây Trúc!!!


Nếu Ban Biên tập Ba Cây Trúc không chủ trương “hoà giải với vc” (sic) thì phổ biến bài đó của Hoàng Quỳnh gởi riêng cho Bauxite Việt Nam để làm gì vậy???  Đã thế lại còn “viết bài bình luận”!?


Thôi thì cứ cho đó là “chỉ chấp nhận làm quan toà để tha thứ hay khoan dung cho chúng” (sic) như Ban Biên Tập Ba Cây Trúc tự đặt cho mình cái nhiệm vụ đó.  Vậy xin trả lời cho Chính Khí Việt và bạn đọc biết:


b)      Tâm điểm của “Hiến Pháp Hoà Giải” của Hoàng Quỳnh là: “Không được truy cứu, phán xét  hay buộc tội… đối với cá nhân hay tập thể, ở bất cứ phe phái, đảng phái nào của người Việt Nam trong vòng 100 năm qua, và điều này có giá trị trong vòng 100 năm tới.” (sic).  Có nghĩa là suốt một thời gian dài từ 1914 cho đến 2114!!!


“Làm quan toà” mà bỏ qua chuyện này thì hiển nhiên là quan toà đã chấp nhận điều đó là đúng 100%.  Cho nên không có lấy một chữ nào tỏ ra thắc mắc về điều phi lý đó!?


Khẳng định không chủ trương “Hoà Giải với VC” mà lại dành toàn bộ bài bình luận phân tích cái “Hiến Pháp Hoà Giải”  đó của Hoàng Quỳnh bằng cách đóng góp thêm  ý kiến như kiểu tự đưa ra khái niệm “Hiến Pháp Tha Thứ” và “Hiến Pháp Dung Thứ”.  Đó là sáng kiến chính trị mới về Hiến Pháp cho tương lai của Việt Nam do Ban Biên Tập Ba Cây Trúc gợi ý một cách khéo léo?!  Cũng  như cách thức  gợi ý cho tập đoàn VGCS rằng “VC” phải chấp nhận mình là tội nhân để  được THA THỨ!?  Rồi lại còn in chữ đậm rằng: “phải nhuộm thêm màu xanh hoà bình cho họ”(sic), tức là Lê Hùng và Ban Biên Tập  Ba Cây Trúc sẽ huy động các chí hữu  để làm cái việc nhuộm thêm màu xanh hoà bình cho bớt màu máu và mùi máu trên bộ mặt và tay chân của tập đoàn VGCS.  Và bậy bạ nhất là còn dám hạ bút để viết rằng “cái việc nhuộm thêm màu xanh đó”  là “cái giá CÔNG BẰNG phải trả cho những tai ương và  thiệt hại mà họ đã gây ra cho quê hương và dân tộc.” (sic).


Và, kinh tởm nhất là chỉ đòi hỏi một tiếng xin lỗi để coi đó là “cái giá rẻ nhất” cho tập đoàn VGCS  về những tội ác mà chúng đã gây ra cho Nhân dân và Tổ Quốc Việt Nam suốt từ 1930 cho đến nay là 2014!!!???


Những ý tưởng độc nhất vô nhị của Ban Biên Tập Ba Cây Trúc khi ngồi ghế Chánh Án để THA THỨ  hay KHOAN DUNG có nghĩa như thế nào đây nhỉ?   LÀ CHẠY TỘI HAY LÀ CHỐNG ‘VC” ĐÂY?!


Chỉ có Ban Biên Tập Ba Cây Trúc mới có cái lối lý sự cùn và cái lối lý luận “HUỀ CẢ LÀNG” với những tội ác trời không dung, đất không tha của tập đoàn Việt Gian Cộng sản mà thôi!  Ngay tụi Việt Tân và các đảng phái ma trơi khác cũng không khả ố và bỉ ổi như vậy!


 
c)       Kiến thức chính trị của Ban Biên Tập Ba Cây Trúc và chủ website là Lê Hùng  quá kém cỏi khi không được lương thiện  chút nào cố gắng ghép để áp dụng chính sách Chiêu Hồi của Lãnh Tụ Ngô Đình Diệm vào hiện tình của Việt Nam!?


Quý vị Ban Biên Tập Ba Cây Trúc và Lê Hùng mới cần “mở não” ra để nhớ rằng điêu kiện tiên quyết để thực thi Chính Sách Chiêu Hồi Của Lãnh Tụ Ngô Đình Diệm là phải nắm được bộ máy nhà nước Việt Nam và phải sử dụng bộ máy nhà nước đó  trong trách nhiệm duy nhất là phục vụ quyền lợi của Tổ Quốc Việt Nam trên mọi bình diện của công cuộc xây dựng và mọi sinh hoạt của xã hội Việt Nam.


d)      Cây Trúc là tượng trưng cho người quân tử, là kẻ sĩ.  Vậy mà Ban Biên Tập Ba Cây Trúc cho rằng “trình độ chính trị của Chính Khí Việt  quá tệ chỉ ngang loài bò sát dưới mức nhìn từ mặt đất lên để rồi chỉ nhìn thấy được cái HẬU MÔN của muôn loài đang ở trên đầu của mình” (sic). Lạ nhỉ, thế mà mới ngót 3 tháng trước ông Lê Hùng còn từ Bỉ  qua Mỹ làm quen với Chính Khí Việt và đã ca ngợi Chính Khí Việt là thẳng thắn như mực tàu!  Thế mới biết lưỡi không xương trăm đường lắt léo!


Nhận xét trên có thể  đúng là tuỳ theo chỗ đứng của người nhận xét.  Cũng như những người yêu nước coi Lảo Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn làm thơ ca ngợi Hồ Chí Minh là thằng hèn, bỉ ổi.  Và chính Lão Móc cũng thừa nhận như vậy.   Nhưng Lê Hùng lại nâng bi Lão Móc đưa lên ngang tầm với nhà bác học thế giới là  Albert Einstein! 


Cho nên dù rằng là loài bò sát thì nó cũng chỉ NHÌN cái HẬU MÔN chứ nó không thích NGỬI cái HẬU MÔN như quý vị trong Ban Biên Tập Ba Cây Trúc và Ông Lê Hùng!


 


 
Chính Khí Việt


Ngày 18 Tháng 7, 2014


 Tài Liệu Tham Khảo:
2/ Chính Khí Việt:  Những Kiện Tướng "Diệt Việt Cộng, Trừ Việt Gian" của Lê Hùng


0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website