CHÍNH KHÍ VIỆT

Saturday, July 15, 2017

NHỮNG TÊN CUỘI TỰ VẠCH MẶT MÌNH

 (Bài 1) NHỮNG TÊN CUỘI TỰ VẠCH MẶT MÌNH

Trong vụ con xướng ca vô loài VGCS Mai Khôi, đã là dịp rất tốt để cho những người chống VGCS thấy thêm được những bộ mặt cuội núp dưới cái áo “đấu tranh cho tự do dân chủ, nhân quyền” của Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa!!! Cũng như những kẻ trùm mặt trong tấm áo người yêu nước (mà vẫn được coi là người Quốc Gia. Nghĩa là đối lập lại với quan niệm “vô tổ quốc” của tập đoàn VGCS).

Về việc này Chính Khí Việt xin phép quý bạn đọc được đưa ra hai mẫu điển hình:

1/ Phạm Hồng Sơn với bài viết có tên “Lá Cờ Ấy Không Đáng Bị Xa Lánh”.  Bài này Phạm Hồng Sơn đã đưa lên blog của nó "Như Cây Tre Việt Nam" https://nhucaytrevn.blogspot.com/2017/01/la-co-ay-khong-ang-bi-xa-lanh.html, và được Dân Làm Báo trân trọng lấy đưa lên trang blog của mình  http://danlambaovn.blogspot.com/2017/01/la-co-ay-khong-ang-bi-xa-lanh.html#more.

2/ Tôn Nữ Hoàng Hoa với bài viết có tên “CON NGƯỜI VÀ SỰ KIỆN TẠI CỘNG ĐỒNG D.C QUA NỮ CA SỈ VĂN CÔNG MAI KHÔI.” được Ba Cây Trúc trân trọng đưa lên https://bacaytruc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=13852:con-ngi-va-s-kin-ti-cng-ng-dc-qua-n-ca-s-vn-cong-mai-khoi&catid=34:din-an-c-gi&Itemid=53)


I.  BÀI VIẾT CỦA TÊN PHẠM HỒNG SƠN
Nếu quý bạn đọc đọc bài của Phạm Hồng Sơn có tên “Lá Cờ Ấy Không Đáng Bị Xa Lánh” thì sẽ thấy những điều sau đây mà Chính Khí Việt chứng minh cái bản chất VGCS của Phạm Hồng Sơn.  Nghĩa là dựa vào quan điểm của Phạm Hồng Sơn do chính hắn viết ra trên giấy trắng mực đen hẳn hoi!

Chú Ý 1: Quý bạn đọc không cần phải đứng về phía nào, chỉ cần công bằng theo dõi nhận xét của Chính Khí Việt thì sẽ rõ trắng đen.

Cái tên bài viết của Phạm Hồng Sơn “Lá Cờ Ấy Không Đáng Bị Xa Lánh” và ngay bên dưới là Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hoà, đã cho thấy  bản chất lưu manh của Phạm Hồng Sơn, với lối chơi chữ theo đúng mẫu mực của bút nô các loại do tập đoàn VGCS đào tạo. 

Khi thằng Phạm Hồng Sơn  viết rằng “cờ ấy không đáng bị xa lánh” (sic) thì đã chứng tỏ trong lòng nó sự miệt thị đối với Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hoà. Điều này chứng tỏ rằng lá Quốc Kỳ VNCH không đáng để nó quan tâm đến!  Còn nếu tỏ ra vẻ -chí ít là khách quan và tự nhận mình là trí thức dân chủ- thì nó phải viết câu đó như sau: “Lá Cờ Ấy Vẫn Đáng Được Trân Trọng”.

Chú Ý 2:  Trong bài viết của mình, thằng Phạm Hồng Sơn khéo léo kể lể cho thấy trình độ học vấn và kiến thức của nó. Đấy là việc nó tự quét sơn loè loẹt hy vọng những người không để ý kỹ càng sẽ tưởng rằng nó là “trí thức dân chủ thứ thiệt”???

Xin được trích nguyên văn một đoạn viết của Phạm Hồng Sơn:

Trích nguyên văn: “Lại vừa xảy ra một cuộc tranh cãi gay gắt về lá cờ vàng ba sọc đỏ - cờ của chính thể quá cố Việt Nam Cộng Hòa. Lần này cuộc tranh cãi liên quan tới ca sỹ Mai Khôi, một nghệ sỹ trẻ đã có một số biểu hiện cổ xướng, đứng về phía tự do, dân chủ, nhân quyền.”  (sic)

Ngay lời mở đầu thằng Phạm Hồng Sơn đã tự chứng minh rằng nó là kẻ đứng sau lưng con xướng ca vô loài VGCS Mai Khôi và nó khẳng định con này là một nghệ sĩ trẻ đã có một số biểu hiện cổ xướng, đứng về phía tự do, dân chủ, nhân quyền” (sic).

Tiếp sau đó thằng Phạm Hồng Sơn đã viết như sau:

Trích nguyên văn: “Nhưng tranh luận về lá cờ vàng hiện nay có hai trở ngại chính. Thứ nhất, chế độ đương quyền tại Việt Nam vẫn là một chế độ độc tài bất dung khác biệt chính trị và bất dung mọi thứ có thể tổn hại tới sự độc quyền quyền lực của nó. Thứ hai, lá cờ vàng là lá cờ của một chính thể là đối thủ của, và đã thua, chế độ đương quyền Việt Nam trong cuộc nội chiến 1954-1975.” (sic)

Trong phần trích dẫn này thằng Phạm Hồng Sơn đã lưu manh chạy tội việt gian bán nước giết dân (có chứng cớ, nhân chứng, tài liệu rõ ràng) rằng tập đoàn VGCS chỉ là "một lũ độc tài bất dung khác biệt chính trị và bất dung mọi thứ có thể tổn hại đến sự độc quyền quyền lực của nó.” (sic)

Vây ta hỏi tên Phạm Hồng Sơn ngươi có đủ khả năng để phân biệt được thế nào là “một chế độ độc tài bất dung khác biệt chính trị và bất dung mọi thứ có thể tổn hại tới sự độc quyền quyền lực của nó” với cái thực chất của VGCS và toàn bộ hệ thống chính trị của nó chỉ là một công cụ quản lý thuộc địa của Tàu bành trướng đối với đất nước Việt Nam hiện nay, trong cái áo “Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”.   Biểu tượng của chúng được thể hiện:

-         Cờ Đỏ Búa Liềm là của tập đoàn Đảng Cộng Sản Việt Nam, một bộ phận của Đảng Cộng Sản Tàu bành trướng, và Cờ Đỏ Búa Liềm đó cũng là  lá cờ của Đảng cộng sản Tàu bành trướng!  Nên nhớ Đảng CSVN nắm quyền lực toàn diện và duy nhất.  Còn cái gọi là cơ quan quản lý của Cộng Sản Việt Gian chính là cái gọi “chính phủ Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam” với biểu tượng là cờ máu sao màu vàng phân.  Chúng ta có thể tạm hình dung so sánh với Hoa Kỳ hiện nay chẳng hạn để cho thấy được sự thật về mối quan hệ máu thịt của VGCS với Cộng Sản Tàu bành trướng. 

Tượng trưng cho toàn Hoa Kỳ của cả 50 tiểu bang là lá cờ Hoa. Còn mỗi tiểu bang ngoài cái việc phải tôn trọng Cờ Hoa thì vẫn có lá cờ biểu tượng riêng của tiểu bang mình.  Mỗi tiểu bang cũng đều có Thống Đốc và tổ chức dân biểu của cả Thượng và Hạ Viện riêng và cũng có một số điều luật khác biệt với Liên Bang và các tiểu bang khác, được thiết lập trong nhu cầu cụ thể của tiểu bang mình. Thí dụ như các  tiểu bang California, Massachusetts, Nevada và Washington State đã bỏ phiếu chấp thuận các dự luật hợp pháp hóa cần xa, trong khi đó một số các tiểu bang khác vẫn coi việc trồng cần xa và phân phối cần xa là một tội tiểu hình!!!

Nếu có thực học và có tấm lòng của người Việt Nam yêu nước thì tên Phạm Hồng Sơn phải hiểu cái lối tổ chức giữa VGCS với Cộng sản Tàu bành trướng.

Chính Khí Việt ta hỏi vậy thôi chứ cái loại trí nô do VGCS đào tạo thì cũng chỉ như con chó mà chủ VGCS của nó bảo sủa thì sủa, bảo vẫy đuôi thì vẫy đuôi và bảo ăn cái gì thì nó cũng phải ăn cái đó!

Chú Ý 3:  Vì thế xin quý bạn đọc lưu ý thằng Phạm Hồng Sơn đã rất lưu manh kiểu cộng sản việt gian để viết rằng: “Thứ hai, lá cờ vàng là lá cờ của một chính thể là đối thủ của, và đã thua, chế độ đương quyền Việt Nam trong cuộc nội chiến 1954-1975.” (sic)

Chú Ý 4: Xin quý bạn đọc lưu ý tên trí nô VGCS Phạm Hồng Sơn, đã vô cùng lưu manh khi chỉ nói đến cuộc chiến tranh chống xâm lược của nhân dân Việt Nam nói chung nhằm đuổi hết lũ xâm lược và tay sai ra khỏi Việt Nam, trong giai đoạn 1954-1975 mà nó gọi là NỘI CHIẾN???

Sự cắt xén này đã cho thấy trình độ của nó vẫn chỉ là tên bút nô do VGCS đào tạo, tôi luyện để sủa trên các diễn đàn truyền thông làm mơ hồ hoá giới trẻ Việt Nam nói chung. 

Ta hỏi ngươi, thằng Phạm Hồng Sơn, ngươi căn cứ vào đâu mà ngoáy bút viết rằng “Lá Cờ Vàng là lá cờ của một chính thể là đối thủ của, và đã thua, chế độ đương quyền Việt Nam trong cuộc nội chiến 1954-1975”.  Xem ra con chó bút nô này lại còn “bào hoàng hơn cả nhà vua”,  vì chính ngay thằng đại việt gian Lê Duẩn nó cũng nói rằng cái gọi là cuộc chiến 1954-1975 là cuộc chiến mà tập đoàn VGCS và toàn bộ hệ thống chính trị của chúng “Đánh cho Liên Xô và Đánh cho Trung Quốc”!!!  Như thế mà ngươi vẫn không thấy được việc chúng thực thi làm đội quân tiền tiêu để xâm lược và mở rộng chủ nghĩa thực dân đỏ cho Nga và Tàu vào lãnh thổ Việt Nam Cộng Hoà.  Đất nước Việt Nam không phải của Nga và của Tàu vậy mà VGCS lại phải đánh cho Nga cho Tàu chứ không phải đánh -cho dù là tụi VGCS- thì tại sao ngươi lại gọi là “Nội Chiến 1954-1975”???

(còn tiếp)

Chính Khí Việt

Ngày 16 Tháng 1, 2017


Buổi gặp mặt và liên hoan thân mật của các 'nhà tranh đấu dân chủ cuội' Cuội Nguyễn Khắc Toàn giới thiệu Cuội "BS" Phạm Hồng Sơn

Chú Ý 5: Suốt chiều dài lịch sử Việt Nam đã cho biết có nhiều cuộc chiến tranh, đúng với ý nghĩa của nó là “NỘI CHIẾN”.  Ta chỉ cho ngươi biết, thằng Phạm Hồng Sơn, để cho ngươi đừng loè thế hệ trẻ ở Việt Nam hiện nay mà họ được giáo dục trong bàn tay của VGCS, nên đã có sự hiểu biết rất hời hợt đến mức sai lầm nghiêm trọng.  Chính dựa trên cơ sở đó mà ngươi sử dụng những điều VGCS đào tạo cho lũ bút nô loại như ngươi để ra công sản xuất những bài viết đổi trắng thay đen, trong cái áo khoác “nhà đấu tranh dân chủ”, để cho tuổi trẻ Việt Nam dễ dàng nuốt phải của độc. 

Trong bài viết của ngươi, ngươi đã viết như sau:

“Trong một số bài viết của tôi, và nhiều bài viết của người khác, đã chứng minh chính thể quá cố Việt Nam Cộng Hòa, cùng những biểu tượng liên quan, đáng được trân trọng. Sự trân trọng này không dựa trên tình cảm yêu-ghét, thân-sơ, mà dựa trên so sánh về mức độ văn minh-man dã, tự do-nô lệ, dân chủ-độc tài, bao dung-hẹp hòi, nhân bản-phi nhân và ái quốc-phản quốc. Cố nhiên, chính thể Việt Nam Cộng Hòa đã thua, đã chết. Đó là một sự thật không thể nói khác. Nhưng xét đúng-sai, tốt-xấu, thiện-ác không thể dựa trên thắng-thua, được-mất. Lịch sử nhân loại và lịch sử Việt Nam đã từng xảy ra rất nhiều biến cố trong đó cái Thiện, cái tiến bộ bị thất bại, bị tiêu diệt; cái Ác, cái man khai hơn đã ngạo nghễ chiến thắng, thống trị trong một thời gian, đôi khi khá dài. Nhưng không vì thế mà nhân loại tiến bộ lãng quên, xa lánh, xúc xiểm Socrates, Thomas More, Bruno, Nguyễn Trãi, Cao Bá Quát, Pétrus Ký, Cộng Hòa La Mã hay thành-bang dân chủ A Ten. Ngoài ra, nếu tìm hiểu kỹ lưỡng hơn về lịch sử cuộc nội chiến Việt Nam 54-75, tôi tin tưởng chúng ta sẽ biết nhiều hơn và hiểu hơn các nguyên nhân đã đưa tới thất bại của Việt Nam Cộng Hòa – theo tôi, cũng là thất bại chung của mọi người Việt Nam muốn có chung một Tổ quốc tự do, nhân bản và lành mạnh.” (sic)

Trong phần Chính Khí Việt trích dẫn nói trên, thằng bút nô Phạm Hồng Sơn đã lưu manh viết rằng nó đã có một số bài viết và nhiều kẻ khác nữa “đã chứng minh chính thể QUÁ CỐ Việt Nam Cộng Hoà, cùng những biểu tượng liên quan đáng được trân trọng” (sic).  Nếu quả thật ngươi có chút lương thiện như vậy thì sao ngươi lại không lấy tên bài viết của ngươi về biểu tượng của Việt Nam Cộng HoàLá Cờ Vàng ĐÁNG ĐƯỢC TRÂN TRỌNG mà lại lấy tên là “Lá Cờ Ấy Không Đáng Bị Xa Lánh”???

Này Phạm Hồng Sơn, ta nói cho ngươi biết: Cái thứ bút nô tép riêu như mày chưa xứng đáng với mấy cọng lông chân  của những thằng đàn anh mày là lũ đặc công đỏ Bùi Tín, Vũ Thư Hiên và ngay cả thằng Alibaba Nguyễn Chí Thiện nữa.  Lối viết của lũ bút nô VGCS chúng bay  -chỉ cần viết một câu-  là ta đã biết chúng bay là ai rồi.  Cho nên những thằng Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Alibaba Nguyễn Chí Thiện, Nguyễn Thanh Giang cho đến những tên trong tập đoàn báo Người Việt như Vũ Ánh, Đinh Quang Anh Thái, cho đến cả lũ Đặng Phúc Tuệ aka Quảng Độ, Nguyễn Đan Quế cũng như lũ Việt Tân cao cấp Đỗ Hoàng Điềm, Trần Xuân Ninh… có đứa nào dám mở miệng cãi lại được nửa lời?

Sở dĩ mày dùng đến cụm chữ  “ĐÁNG ĐƯỢC TRÂN TRỌNG” (sic) rồi tiếp theo là viết ra một lô những điều lếu láo để có thể nhét vào trong đó cái điều mà tập đoàn VGCS đã giao cho mày và đồng bọn PHẢI LÀM LÀ MƠ HỒ HOÁ trên mặt trận truyền thông.  Đó là mày đã viết trong đoạn trích dẫn bên trên rằng: “CỐ NHIÊN, CHÍNH THỂ VIỆT NAM CỘNG HOÀ ĐÃ THUA, ĐÃ CHẾT.  ĐÓ LÀ MỘT SỰ THẬT KHÔNG THỂ NÓI KHÁC” (sic)???

Có thể nói rằng toàn bộ nội dung bài viết của mày chỉ là cố nhồi nhét hai câu ngắn như vậy thôi. Và, khuyên bảo một cách khéo léo lũ theo voi ăn bã mía VGCS rằng KHÔNG NÊN NÓI NHIỀU VỀ QUỐC KỲ VIỆT NAM CỘNG HOÀ cũng như CHẾ ĐỘ VIỆT NAM CỘNG HOÀ.   Vì như mày viết rằng “Chính thể Việt Nam Cộng Hoà đã thua, đã chết. Đó là một sự thật không thể nói khác” (sic)!!!

Rồi để lôi kéo người đọc vào những chuyện lăng nhăng khác như: nào là Thiện, Ác; Tốt Xấu…. Rồi lại “Socrates, Thomas More, Bruno, Nguyễn Trãi, Cao Bá Quát, Pétrus Ký, Cộng Hòa La Mã hay thành-bang dân chủ A Ten. Ngoài ra, nếu tìm hiểu kỹ lưỡng hơn về lịch sử cuộc nội chiến Việt Nam 54-75, tôi tin tưởng chúng ta sẽ biết nhiều hơn và hiểu hơn các nguyên nhân đã đưa tới thất bại của Việt Nam Cộng Hòa – theo tôi, cũng là thất bại chung của mọi người Việt Nam muốn có chung một Tổ quốc tự do, nhân bản và lành mạnh. “ (sic).

Những chuyện Socrates… Nguyễn Trãi, Cao Bá Quát, Pétrus Ký, Cộng Hoà La Mã  hay thành-bang dân chủ A Ten, thì có dính dáng gì tới việc ngươi dựng ra chuyện “Nội Chiến Việt Nam 1954-1975”.

Chú Ý 6:  Ngươi có hiểu thế nào là Nội Chiến hay không?  Cũng nhân đây ta chỉ dạy cho bọn bút nô VGCS cao cấp cho đến loại tàm nhàm như mày, thằng Phạm Hồng Sơn là một thí dụ.

Cuộc chiến 12 Sứ Quân Thời Đinh, cuộc chiến Trịnh Nguyễn phân tranh, thậm chí đến cả cuộc chiến giữa nhà Mạc với Lê Trung Hưng cũng vẫn có thể gọi được là “Nội Chiến”.  Vì tất cả hai bên cùng là người Việt Nam tham chiến vì những lý do này khác, nhưng KHÔNG BÊN NÀO LÀ LÍNH ĐÁNH THUÊ CHO NGOẠI BANG và cũng không bên nào dâng đất dâng biển cho NGOẠI BANG.  Ngay nhà Mạc mà người ta vẫn nhắc đến chuyện quỳ lạy quân Tàu ở biên giới và cắt đất dâng cho Tàu.  Nếu nghiên cứu lịch sử thời đó một cách nghiêm túc và có quan điểm lịch sử trung thực thì phải nói rằng trong tình hình lúc đó Mạc Đăng Dung không thể nào làm khác hơn được.  Số đất đai dâng cho Tàu cũng không đáng kể, chỉ dăm ba xóm ở Cao Bằng.  Nhưng nhờ đó Nhà Mạc đã có điều kiện để làm những việc rất có ích cho dân cho nước Việt Nam.  Thí dụ:

-         Thời Nhà Mạc không hề có khởi nghĩa Nông Dân.  Điều đó chứng tỏ  chính sách của Nhà Mạc đã phục vụ hữu ích cho nông dân Việt Nam.

-         Cũng dưới  triều đại Nhà Mạc, lần đầu tiên các nghệ sĩ được phép ghi tên của mình vào các sản phẩm do mình sáng tạo.

-         Triều đại Nhà Mạc là một triều đại rất tôn trọng việc tìm kiếm nhân tài, cho nên thằng Phạm Hồng Sơn và đồng bọn hãy vào Văn Miếu ở Hà Nội để đọc trên bia xem, Triều Nhà Mạc đã có biết bao nhiêu Trạng Nguyên, Tiến Sĩ mà cả trước cả sau Triều Nhà Mạc không thể có được. 

Chính vì thế khi Mạc Mậu Hợp bị thua, phải dẫn tàn quân lên vùng Cao Bằng vẫn tồn tại được 40 năm nữa và đã có rất nhiều công bảo  vệ biên giới với Tàu.

Chú Ý 7:  Còn cái gọi là “Nội Chiến” của thằng  Phạm Hồng Sơn thì sao?  Điều này ta đã chỉ cho ngươi biết câu nói của thằng đại tội đồ Lê Duẩn về nội dung cái gọi là “nội chiến” đó  LÀM LÍNH ĐÁNH THUÊ CHO CHỦ NGHĨA THỰC DÂN ĐỎ NGA XÔ VÀ TÀU BÀNH TRƯỚNG.  Như thế có giống với nội chiến trước đó ở Việt Nam không và cũng có xẩy ra ở các nơi nào khác trong lịch sử thế giới???

Ta thừa biết mày, thằng Phạm Hồng Sơn đi bước thứ nhất trong kế hoạch của VGCS là chúng thì không nói gì cả, nhưng lại giao trách nhiệm cho lũ bút nô với những thằng khác như kiểu Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Alibaba Nguyễn Chí Thiện, Nguyễn Thanh Giang… cũng như các đảng phái ma trơi ma bùn khác như Việt Tân, Đại Việt, Quốc Dân Đảng, Dân Tộc, cái gọi là Khối 8406, Dân Chủ 21, Cao Trào Nhân Bản, và cái gọi là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, cầm đầu là tên ma tăng sát nhân Đặng Phúc Tuệ aka Quảng Độ….
Bên phải là thằng trọc Thích Đôn Hậu, bên trái đại VGCS Lê Duẩn và thằng đại sát thủ Võ Nguyên Giáp
Image result for hình quảng dộ và mai chi tho
Thằng Trọc Đặng Phúc Tuệ aka Quảng Độ và thằng trùm công an VGCS Mai Chí Thọ

Chỉ cần đưa ra một thí dụ cụ thể mà ngay cả thằng Đặng Phúc Tuệ, Không  Tánh, Viên Định, Võ Văn Ái… cũng không thể cãi được! Vì bằng chứng này bất kể ai cũng có thể thấy một cách rõ ràng và dễ dàng.  Khi thằng Đặng Phúc Tuệ aka Quảng Độ nhận sự thừa kế làm Đệ Ngũ Tăng Thống, thì thử hỏi nó là Đệ Ngũ thì những thằng Đệ Tứ, Đệ Tam là những thằng nào vậy.  Chắc không thể nào mọi người không biết rằng thằng Đôn Hậu (Đệ Tam tăng thống), nó đóng vai trò gì, chức danh gì trong bộ máy của tập đoàn VGCS để xâm lược Việt Nam Cộng Hoà “CHO LIÊN XÔ VÀ CHO TRUNG QUỐC”  như sự thú nhận của thằng đại tội đồ Lê Duẩn.

Là kẻ thừa kế của thằng Đôn Hậu như chính tự Đặng Phúc Tuệ aka Quảng Độ thừa nhận thì thử hỏi có phải là nó đã thừa kế lại nhiệm vụ của thằng Đôn  Hậu để phục vụ cho ngoại bang là Nga và Tàu, có đúng không? Nếu không thì nó phải bắt đầu lại từ đầu với nhiệm vụ  mới, trong vai trò Đệ Nhất Tăng Thống chứ?

(còn tiếp)

Chính Khí Việt

Ngày 17 Tháng 1, 2017LINKS FACE BOOK:

 1. https://www.facebook.com/chinhkhiviet.2016/posts/619978284864968
 2. https://www.facebook.com/josephluat.pham/posts/293807457688313
 3. https://www.facebook.com/Chinhkhiviet.PhamTrongLuat/posts/216419275432641
 4. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=188390248303574&id=100013978008747
 5. https://www.facebook.com/VietNamCongHoaThoiBao/posts/293810631021329
 6. https://www.facebook.com/ijavn.org/posts/573488966181123
 7. https://www.facebook.com/nhatky/posts/10154417852866785
 8. https://www.facebook.com/VietNamThongTanXa/posts/969718299796490
 9. https://www.facebook.com/latdodangcsvn/posts/293817084354017
 10. https://www.facebook.com/TuoiTreYeuNuocHaiNgoai/posts/293900907678968
 11. https://www.facebook.com/DanOanVietNam/posts/293901597678899
 12. https://www.facebook.com/RFAVietnam/posts/10155001892304571
 13. https://www.facebook.com/NhaBaoTuDoVN/posts/293902651012127
 14. https://www.facebook.com/VietHaRFA/posts/1236579479722858
 15. https://www.facebook.com/DangDanChuViet/posts/293903317678727
 16. https://www.facebook.com/danluan.org/posts/1204781236237886
 17. https://www.facebook.com/toikhongthichDCSVN/posts/293904524345273
 18. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1272592372816982&id=238293869580176  Tự Do Ngôn Luận
 19. https://www.facebook.com/MangLuoiBlogger/posts/721173061378319
 20. https://www.facebook.com/QLVNCH.3/posts/293906297678429
 21. https://www.facebook.com/nhatbaocalitoday/posts/293906674345058
 22. https://www.facebook.com/nguyhiemnhughetphandong/posts/1378763762167962
 23. https://www.facebook.com/vietluat24h.com.vn/posts/293907461011646
 24. https://www.facebook.com/luatsutrevietnam/posts/293907794344946
 25. https://www.facebook.com/LuatSuVoAnDon/posts/293907971011595
 26. https://www.facebook.com/luatsutruongtrongnghia/posts/293908214344904
 27. https://www.facebook.com/lehongduat/posts/293908414344884
 28. https://www.facebook.com/luatdodan.vn/posts/293908554344870
 29. https://www.facebook.com/lsleluan/posts/293908957678163
 30. https://www.facebook.com/luatsulecongdinh/posts/293909127678146
 31. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=293909851011407&id=415667521964244  Hội anh em nông dân Nhân quyền dân chủ
 32. https://www.facebook.com/hoaratdep/posts/293919507677108
 33. https://www.facebook.com/camnangteen/posts/10154400187668460
 34. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=293920247677034&id=292802587733845  Hội Con Gái
 35. https://www.facebook.com/Hotgirl.KP/posts/1358398794201559
 36. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=293920891010303&id=210520689028160
 37. https://www.facebook.com/emladeyeu/posts/1391882584187415
 38. https://www.facebook.com/stronger.psmcg/posts/293921327676926
 39. https://www.facebook.com/VaDepCuaGirlDoLuong/posts/293921521010240
 40. https://www.facebook.com/BoyXinhGirlDepDoLuong/posts/293921744343551
 41. https://www.facebook.com/girlxinh69/posts/293921991010193
 42. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=293922917676767&id=1588196184784250  Dạy tết tóc
 43. https://www.facebook.com/tamlongnhanai.org/posts/1676490445711044
 44. https://www.facebook.com/OiTinhYeuThatRacRoi/posts/1788242211425031
 45. https://www.facebook.com/moitinhdau/posts/293923584343367
 46. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=293924211009971&id=382188498464572  Con gái thật phức tạp
 47. https://www.facebook.com/stts.tamtrang/posts/293924444343281
 48. https://www.facebook.com/HappyBirthdayToYou/posts/1830543283637873
 49. https://www.facebook.com/nhungcauchuyentinhcam/posts/293929947676064
 50. https://www.facebook.com/kyniemcuatoi/posts/293930251009367
 51. https://www.facebook.com/noicamxucquayve/posts/294394510962941
 52. https://www.facebook.com/shopmuahangtructuyen/posts/294396964296029
 53. https://www.facebook.com/eva24h/posts/1330188923707872
 54. https://www.facebook.com/baophunuvagiadinh/posts/1793180994277266
 55. https://www.facebook.com/xaydung.canhtranh/posts/940957299368692
 56. https://www.facebook.com/laphunu.page/posts/294195967649462
 57. https://www.facebook.com/melamecuacon/posts/294408227628236
 58. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=294409407628118&id=587320254747177  Phụ nữ tuổi 25+
 59. https://www.facebook.com/phunutuoi30/posts/294410457628013
 60. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1279991992047445&id=100453766667946  ♥♥♥ Sứ giả yêu thương ♥♥♥
 61. https://www.facebook.com/meogiamcannhanh/posts/1397516033653152
 62. https://www.facebook.com/meohay/posts/1448850315138559
 63. https://www.facebook.com/thanhnienvietnam/posts/294413334294392
 64. https://www.facebook.com/NhatKyChangTraiOFFICIAL/posts/294415614294164
 65. https://www.facebook.com/ttxkcb/posts/294415990960793
 66. https://www.facebook.com/clbnokia/posts/1222547571174864
 67. https://www.facebook.com/lamgiau69/posts/1238287626250713
 68. https://www.facebook.com/HoiBatCanDoi/posts/1184511211645253
 69. https://www.facebook.com/HoiNhungNguoiThichDocSachChienLuoc/posts/294421690960223
 70. https://www.facebook.com/congnghe.pro/posts/294422294293496
 71. https://www.facebook.com/ZombieDoiMoiCuocSong/posts/294422777626781
 72. https://www.facebook.com/mangxahoivanhoc/posts/294423804293345
 73. https://www.facebook.com/hoisinhvienVietNamHCM/posts/294424227626636
 74. https://www.facebook.com/mcbooksvn/posts/294424507626608
 75. https://www.facebook.com/mcbooksvn/posts/294425197626539
 76. https://www.facebook.com/nhungdieusinhviennamnhatcanbiet/posts/294425904293135
 77. https://www.facebook.com/K47HCE/posts/294426314293094
 78. https://www.facebook.com/hsv.ftu2/posts/652282351621317
 79. https://www.facebook.com/nhoquanb/posts/294427337626325
 80. https://www.facebook.com/Truongdaihocnoivuhanoi/posts/294428677626191
 81. https://www.facebook.com/lqdthaibinh/posts/294429407626118
 82. https://www.facebook.com/lehongphonghp/posts/294430784292647
 83. https://www.facebook.com/DaiHocKienTrucDaNangConfessions/posts/294431007625958
 84. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=774961052659601&id=396317470523963  THPT Hùng Vương
 85. https://www.facebook.com/UELHCM/posts/294431897625869
 86. https://www.facebook.com/nguyenducanh.thaibinh/posts/1289183297813321
 87. https://www.facebook.com/THPTBinhThanhKXTB/posts/294432677625791
 88. https://www.facebook.com/BaoSV/posts/294433380959054
 89. https://www.facebook.com/Congthongtindoankhoahochue/posts/294433507625708
 90. https://www.facebook.com/Hoicuuhscap3QuynhCoi/posts/294208037648255
 91. https://www.facebook.com/InternationalTDTU/posts/294434527625606
 92. https://www.facebook.com/dongluchoctap/posts/294434690958923
 93. https://www.facebook.com/cliptoanhoc/posts/294435254292200
 94. https://www.facebook.com/chiasetailieumienhi20152016/posts/294435597625499
 95. https://www.facebook.com/sharefreetailieu/posts/1781109232212010
 96. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1279078025448822&id=919752621381366  Thi thử THPT trực tuyến miễn phí
 97. https://www.facebook.com/khongthatnghiep/posts/294479257621133
 98. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1235032206589780&id=921682001258137  Việc làm cho SV Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng
 99. https://www.facebook.com/Books.coffee.HVCS/posts/294492284286497
 100. https://www.facebook.com/nguoichienthangungthu/posts/294492557619803
 101. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=294493104286415&id=132785110132871  Hội thi "Thủ lĩnh sinh viên TP. Hồ Chí Minh" lần III - năm 2015
 102. https://www.facebook.com/phongvanthu.thanhcongthatvn/posts/836907156451941
 103. https://www.facebook.com/Triet.Hoc.Duong.Pho/posts/294496927619366
 104. https://www.facebook.com/ThanhphoHaNoi/posts/294497457619313
 105. https://www.facebook.com/AmThucGocHANOI/posts/294497780952614
 106. https://www.facebook.com/ThanhphoHoChiMinh/posts/294498130952579
 107. https://www.facebook.com/HoiMuDuongHaNoi/posts/294498877619171
 108. https://www.facebook.com/PhocoHoiAn/posts/294499094285816
 109. https://www.facebook.com/huetpfestival/posts/294527500949642
 110. https://www.facebook.com/BuonMaThuot/posts/1545038828858900
 111. https://www.facebook.com/donghuongvuthuthaibinh/posts/294528740949518
 112. https://www.facebook.com/ThanhphoDaNang/posts/294529067616152
 113. https://www.facebook.com/ThanhphoQuyNhon/posts/294529187616140
 114. https://www.facebook.com/ThanhphoHaiPhong/posts/294530610949331
 115. https://www.facebook.com/ThanhphoVinh/posts/294531017615957
 116. https://www.facebook.com/ThanhphoCanTho/posts/10154140144720785
 117. https://www.facebook.com/ThanhphoNhaTrang/posts/294533394282386
 118. https://www.facebook.com/ThanhphoDaLat/posts/294533610949031
 119. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=294534390948953&id=622605674484420  Thành Phố Sóc Trăng
 120. https://www.facebook.com/vithanhtrongtoi/posts/1232428986806344
 121. https://www.facebook.com/longxuyentrongtraitimtoi/posts/294535634282162
 122. https://www.facebook.com/travinhquehuongtoi/posts/294536064282119
 123. https://www.facebook.com/kenhgiaitringoisao247/posts/294539690948423
 124. htthttps://www.facebook.com/huongmommy/posts/294540194281706ps://www.facebook.com/pagecuoitetga/posts/294539834281742
 125. https://www.facebook.com/HoiNhungNguoiVuiVaVaLuonYeuDoix/posts/294540714281654
 126. https://www.facebook.com/GocVanHocLangManYeuThich/posts/295549640847428
 127. https://www.facebook.com/amthucdoday/posts/295550070847385
 128. https://www.facebook.com/YANBiKipYeu/posts/295550704180655
 129. https://www.facebook.com/toiyeumusic/posts/295550897513969
 130. https://www.facebook.com/VanSonFC/posts/295551117513947
 131. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=295551474180578&id=187248194659225
 132. https://www.facebook.com/PhuongDu.m4n/posts/295551727513886
 133. https://www.facebook.com/DanTruongUS/posts/295551847513874
 134. https://www.facebook.com/hathanhxuan88/posts/295552394180486
 135. https://www.facebook.com/hathanhxuan88/posts/295552394180486
 136. https://www.facebook.com/motnua/posts/295555534180172
 137. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=295561370846255&id=330195286999793
 138. https://www.facebook.com/langyenpage/posts/295561767512882
 139. https://www.facebook.com/beupluswithhonda/posts/295565084179217
 140. https://www.facebook.com/banchuabiet/posts/295847324150993
 141. https://www.facebook.com/fcslna/posts/295847747484284
 142. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=295847917484267&id=222001767827163
 143. https://www.facebook.com/cuongdoremonche102/posts/295848614150864
 144. https://www.facebook.com/laochonggiac88/posts/295848950817497
 145. https://www.facebook.com/chacgibandabiet/posts/295849050817487
 146. https://www.facebook.com/bacsitamly/posts/295849207484138
 147. https://www.facebook.com/nguoiaolam/posts/295850987483960
 148. https://www.facebook.com/ttdt.chinhphu.vn/posts/295851227483936
 149. https://www.facebook.com/TinTucNoiBatTrongNgay/posts/295851414150584
 150. https://www.facebook.com/tintuchatinh.htn/posts/295852090817183
 151. https://www.facebook.com/TinMoiNhat/posts/295852230817169
 152. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=295852634150462&id=1762549587321698
 153. https://www.facebook.com/tinnoichinh/posts/295853067483752
 154. https://www.facebook.com/TinMoiNhat/posts/295853357483723
 155. https://www.facebook.com/thongtanxa/posts/295853664150359
 156. https://www.facebook.com/thongtanxavanganh/posts/295853980816994
 157. https://www.facebook.com/bodoidaccong/posts/295854157483643
 158. https://www.facebook.com/thoibaokinhtesaigon/posts/295854547483604
 159. https://www.facebook.com/tintucthuongngay24h/posts/295854740816918
 160. https://www.facebook.com/Bantin113online/posts/295854950816897
 161. https://www.facebook.com/anninhmang.net/posts/295855277483531
 162. https://www.facebook.com/nguyenphutrongsite/posts/295855450816847
 163. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=295855714150154&id=1720600091552323
 164. https://www.facebook.com/ttcpnguyenxuanphuc/posts/295856010816791
 165. https://www.facebook.com/fanpagetolam/posts/295856247483434
 166. https://www.facebook.com/nguyenthikimngan.fans/posts/295856624150063

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website