CHÍNH KHÍ VIỆT

Wednesday, June 14, 2017

NGÀY QUÂN LỰC 19 THÁNG 6 LÀ NGÀY QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HOÀ DỔM!

NGÀY QUÂN LỰC 19 THÁNG 6
LÀ NGÀY QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HOÀ DỔM

Người Việt Nam chúng ta ở hải ngoại đang bị một số cá nhân hoặc nhóm đứng ra kêu gọi kỷ niệm ngày Quân Lực VNCH. Bọn họ chọn ngày 19 tháng 6 là một ngày dổm chứ không phải là ngày Quân Lực VNCH ra đời thực sự.

Xin hỏi những cá nhân hoặc nhóm đứng ra kêu gọi kỷ niệm ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hoa 19/06 rằng:

Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà được hình thành từ bao giờ???

Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà được tổ chức và chính thức ra đời từ  Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà của thời Tổng Thống Anh Minh Ngô Đình Diệm hay ra đời từ ngày 19 tháng 6 do lũ CẨU NÔ TÀI PHẢN TƯỚNG  Nguyễn Văn Thiệu, Dương Minh, Trần Thiện Khiêm, Tôn Thất Đính, Trần Văn Đôn, Nguyễn Khánh, Nguyễn Hữu Có…???
 

Tự thân lũ cẩu nô tài phản tướng nói trên đã được ai tạo cơ hội cho chúng trở thành Người Quân Nhân Quân Lực VNCH với tôn chỉ Tổ Quốc – Danh Dự - Trách Nhiệm???

Cho nên có thể kết luận rằng những cá nhân, hoặc nhóm đứng ra kêu gọi tổ chức -cái chúng tự đặt ra-  là Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà 19 tháng 6 vào thời điểm này năm 2017, tức là gần nửa thế kỷ Việt Nam nói chung đã bị hứng chịu ngày Quốc Hận 30-04 (1975).

Tất cả những cá nhân hoặc nhóm  dù ở bất kể quân binh chủng nào, đã từng khoác áo quân nhân QLVCH từ trước năm 1975 thì không thể nói rằng họ không biết đến những sự thật: Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà Anh Dũng, có tôn chỉ là Tổ Quốc – Danh Dự - Trách Nhiệm là được ai tổ chức và hướng cho mọi hoạt động của các lực lượng trụ cột đó của nhân dân Việt Nam nói chung và của nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà nói riêng, làm nhiệm vụ chống xâm lược Nga – Tàu thông qua công cụ của chúng là Đảng Việt Gian Cộng Sản với toàn bộ hệ thống chính trị của chúng hoặc công khai trong đoàn quân Sinh Bắc Tử Nam ở phía Bắc hoặc trốn chui, trốn lủi ở Miền Nam Việt Nam.
 

Chính Khí Việt cùng một số thân hữu tha thiết kêu gọi những ai từng khoác áo KaKi của mọi quân binh chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà HÃY TỈNH TÁO không tham gia, đồng thời cùng lên tiếng vạch mặt những âm mưu ĐỔI TRẮNG – THAY ĐEN của những cá nhân và nhóm đã CỐ TÌNH bôi nhọ Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà qua ngày kỷ niệm dổm là ngày 19 -6.  Chắc chắn với thời gian gần nửa thế kỷ không thể nói rằng bọn tổ chức dổm này lại mù mờ không biết gì cả!

Chính Khí Việt KHẲNG ĐỊNH chúng đã bị tui VGCS với những tên Đặc Công Đỏ chỉ đạo cho việc bôi nhọ Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà.

Khi phủ nhận sự khai sinh ra Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà là của thời Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà với sự lãnh đạo Anh Minh của Tổng Thống Ngô Đình Diệm, để biến QLVNCH thành một lực lượng do lũ cẩu nố tài phản tướng chỉ vì hơn 40 ngàn US dollars Mỹ, đã phá tan Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà, phản bội Tổ Quốc để trở thành những tên tội phạm cho ngoại bang, cũng có nghĩa là gián tiếp cho Nga Xô và Tàu bành trướng như các tên Nguyễn Văn Thiệu, Dương Văn Minh, Trần Thiện Khiêm, Nguyễn Khánh, Trần Văn Đôn, Tôn Thất Đính, Mai Hữu Xuân, Nguyễn Hữu Có….

KẾT LUẬN:

Những người Việt Nam yêu nước cả ở trong cũng như ngoài Việt Nam có thể chấp nhận để cho lũ CẨU NÔ TÀI nhận vơ việc chúng “khai sinh” ra lực lượng Quân Đội Việt Nam Cộng Hoà mà lực lượng trụ cột đó là một lực lượng duy nhất trong lịch sử cận đại của Tổ Quốc Việt Nam đã thực sự làm nhiệm vụ BẢO QUỐC – AN DÂN với biết bao tài liệu, vật chứng, nhân chứng, hình ảnh không chỉ của người Việt Nam mà còn của những người ngoại quốc đã công bố từ hơn nửa thế kỷ nay.

Đả đảo lũ thừa kế cẩu nô tài, tay sai Việt Gian Cộng Sản đã BÔI NHỌ Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà.

Trân trọng

 

Chính Khí Việt

Ngày 14 Tháng 6, 2017

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website