CHÍNH KHÍ VIỆT

Sunday, June 11, 2017

CHƯƠNG V: Đập Tan Chiến Dịch Hồ Chí Minh Ở Hải Ngoại


CHƯƠNG V


 


Phần 1: VỀ CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN HIỆN NAY


 

Trong cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam đang sinh sống ở trong nước và cộng đồng những người Việt Nam ở nước ngoài, có nguồn gốc tỵ nạn Việt Gian Cộng Sản, cùng có mục tiêu loại bỏ tập đoàn VGCS, công cụ xâm lược toàn diện của Nga Tàu và nay thêm nhiệm vụ làm tay sai cho các tập đoàn xâm lược về kinh tế và văn hoá.

Cuộc đấu tranh này càng ngày càng thu hút được nhiều người, nhiều thành phần nhân dân Việt Nam ở cả trong và ngoài nước tham gia. Các tổ chức đảng phái, hội đoàn, phong trào xuất hiện với số lượng mà lịch sử dựng nước và giữ nước của Việt Nam chưa bao giờ có nhiều như vậy.

Đấy là một chỉ dấu tích cực vì chứng tỏ người dân Việt Nam ngày càng thức tỉnh trước các tội ác của tập đoàn VGCS do bản thân là nạn nhân trực tiếp hoặc gián tiếp của chúng, hoặc là chứng nhân của những tội ác của tập đoàn VGCS đang diễn ra từng giờ, từng ngày trên mọi địa bàn, trong mọi lãnh vực sinh hoạt của xã hội Việt Nam, cả về vật chất lẫn tinh thần.

Nhưng kết quả của những cuộc đấu tranh ấy dù đã kéo dài từ cái khởi điểm ban đầu của tập đoàn Cộng Sản Đông Dương với vụ Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931, được dẫn dắt bằng khẩu hiệu trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rễ. Rồi lại tiếp tục từ 1945- 1954 với việc Việt Nam bị chia làm hai miền. Sau đó là cuộc chiến của Việt Nam Cộng Hoà chống sự xâm lược của Nga Xô, Tàu Cộng thông qua công cụ bành trướng của chúng là tập đoàn VGCS với toàn bộ hệ thống chính trị của chúng cho đến 1975. Tiếp đó, từ sau 30 tháng 4, 1975 cho đến nay 2014, có thêm một lực lượng nữa đó là cộng đồng Người Việt tỵ nạn VGCS.

Mỗi chặng thời gian nói trên đều có những đặc điểm của cuộc đấu tranh giữa một bên là nhân dân Việt Nam nói chung và một bên là tập đoàn VGCS, công cụ xâm lược toàn diện của chủ nghĩa thực dân đỏ Leninist Nga Xô Viết, sau đó thêm tụi xâm lược đại hán bành trướng, núp trong cái áo “cộng sản”! Đến những thập niên gần đây thì nhân dân và đất nước Việt Nam lại nằm trong tầm ngắm trực tiếp của các tập đoàn xâm lược kinh tế và văn hoá!!!

Cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam ở trong và ngoài nước về hình thức có vẻ rầm rộ và công khai. Nhưng kết quả thực ra mà nói, nó giống như kiểu từ cái cùm bằng gỗ thời Pháp đóng cổ và chân - tay của anh hùng dân tộc Việt Nam Nguyễn Thái Học và các chiến hữu thì nay thành chiếc còng số 8 ở hai tay và xích sắt ở hai chân, đồng thời còn bị một thứ cùm tân tiến và khoa học hơn nữa là bị “cùm óc và thắt bao tử” bằng truyền thông, văn hoá nghệ thuật, tín ngưỡng và TIỀN!

TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY ?

1/ Đó là chưa thống nhất được về tội danh của tập đoàn VGCS. Với chứng cớ sau đây đã được Chính Khí Việt và một số ngòi bút khác nhắc đi nhắc lại:

a) Lá thư gởi cho bộ thuộc địa (tức Quốc Tế III) của Nga Xô vào năm 1929, sau hội nghị trù bị các nhóm người Việt Nam theo chủ nghĩa cộng sản ở ba miền Trung – Nam - Bắc Việt Nam, do tên đại tội đồ Hồ Chí Minh viết với lời hứa: “cam đoan bolsevik hoá toàn đảng cộng sản Việt Nam, tiến tới bolsevik hoá toàn dân Việt Nam.”

b) Tập đoàn cộng sản Việt Nam khẳng định đảng của chúng là một chi bộ của Quốc Tế III (tức công cụ chức năng của Bộ thuộc địa Nga Xô) và chúng còn ghi rõ trong điều lệ và tổ chức là chỉ tuân theo mệnh lệnh của Nga Xô.

c) Tập đoàn cộng sản Việt Nam cũng khẳng định trong cương lĩnh chính trị của chúng là phải chống những cá nhân, tổ chức, hội đoàn theo xu hướng Quốc Gia Dân Tộc bằng cách bôi nhọ để cho họ bị mất ảnh hưởng tốt đối với quần chúng. Hoặc cho người luồn sâu, trèo cao vào các tổ chức để cướp tổ chức, nhưng vẫn giữ nguyên danh xưng nhằm tiếp tục đoàn ngũ hoá quần chúng rồi lèo lái cho họ đi theo hướng bolsevik (tức sẽ bolsevik hoá).

d) Việc VGCS bán những người yêu nước của Việt Nam như nhà Ái Quốc Phan Bội Châu; bán cuộc khởi nghĩa của Anh Hùng Nguyễn Thái Học cho thực dân Pháp; chúng miệt thị đường lối của cụ Phan Chu Trinh cũng như của các phong trào Duy Tân, Đông Du... đến mức trong đại hội VGCS Lần 1, năm 1935, Tổng bí thư Hà Huy Tập của chúng trong báo các chính trị đã gọi các cụ Phan Bội Châu và Huỳnh Thúc Kháng“việt gian” như Vua Bảo Đại vậy!

e) Khẩu hiệu tiêu diệt bốn tầng lớp rường cột của Nhân Dân Việt Nam là trí, phú, địa, hào của tập đoàn VGCS với việc thiết lập thể chế Xô Viết của Nga Xô trong vụ gọi là Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931.

Chỉ riêng năm điểm thượng dẫn, mỗi điểm cũng đã đủ cho thấy diện mạo của tập cộng sản Việt Nam là một lũ VIỆT GIAN. Cái tội danh đó không bao giờ có thể xoá bỏ được!

2/ Câu hỏi đặt ra là tại sao các cá nhân, tổ chức, hội đoàn, đảng phái cùng thống nhất mục tiêu “chống cộng” mà lại né tránh tuyệt đối không dám dùng hai tiếng “việt gian”, là cái tội danh với đầy đủ bằng chứng được rút ra từ chính các tài liệu, văn kiện của tập cộng sản Việt Nam tự nguyện viết ra từ khi chúng ra đời và là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của chúng từ đó (1930) cho đến nay (2014)?

Không thể nói rằng những cá nhân, tổ chức, hội đoàn, đảng phải đó thiếu thông tin hoặc thiếu bằng chứng, nhân chứng, vật chứng... thậm chí không ít người trong bọn họ còn là nạn nhân trực tiếp hay gián tiếp của tập đoàn VGCS!!!

3/ Trước những tội buôn dân, giết dân, bán nước của tập đoàn VGCS diễn ra từng giờ, từng ngày, với số liệu cụ thể, thời gian cụ thể, địa phương cụ thể, con người cụ thể... thì họ đành phải nêu lại một cách tóm tắt hoặc cùng lắm là đăng lại nguyên văn từ báo chí của tập đoàn VGCS nhưng lại né tránh không tổng hợp, không bình luận và cũng không kết án đúng cái tội ác có âm mưu liên tục của tập đoàn VGCS! Thí dụ: như tụi Việt Tân vẫn khen tập đoàn VGCS “có công thống nhất đất nước”, thế mà có một số cá nhân cũng như tổ chức, hội đoàn, đảng phái khác cũng đồng quan điểm đó của Việt Tân nhưng chỉ có cái khác là họ hành động âm thầm mà không tuyên bố!

Tại sao họ không thể thấy được rằng kết quả của “sự thống nhất đất nước” đó là tập đoàn VGCS từ chỗ cướp của, hiếp dâm, bán nước trong phạm vi một nửa nước thì nay chúng thực thi trong cả nước! Vậy CÔNG ở chỗ nào???

Lối suy nghĩ như thế có khác nào một anh chàng bị bọn cướp bắt cùng với cha mẹ; bị đánh đập và đày ải. Nay thấy bọn cướp bắt được hết mọi thành viên trong gia đình mình, gồm thêm vợ và các con cái lại mừng rỡ vì thấy bọn cướp HIẾP vợ và các con cái của mình một cách công khai! Khen kẻ cướp có CÔNG HIẾP VỢ CON CỦA MÌNH, thì đó là loại người gì vậy, chúng có còn một chút nhân tính nào không!?

4/ Cho nên có những cá nhân, tổ chức, hội đoàn, đảng phái cố tình tạo ra một tội danh ảo thay cho tội việt gian của tập đoàn cộng sản Việt Nam. Thí dụ như Nguyễn Văn Canh kết tội VGCS là THỪA SAI. Nên nhớ Canh còn là Luật Sư, Giáo Sư thứ thiệt mà còn như vậy đấy! Những số khác thì gọi là VIỆT CỘNG; là CỘNG SẢN; là ĐỘC TÀI; là TÀ QUYỀN; là KHỈ TẶC (cái tội độc đáo KHỈ TẶC này được đẻ ra và ủng hộ bởi nhóm Hứa Vạng Thọ, Phùng Ngọc Sa, Thế Huy, Nguyễn Thiếu Nhẫn, Lê Văn Ấn, Tôn Nữ Hoàng Hoa, Đỗ Công Minh aka Hồ Công Tâm, Hà Văn Sơn, Phan Nhân và tên việt gian Trương Minh Hoà với các nick khác của hắn là Bùi Lý Hồng, Dương Thanh Đông, Phan Đông Anh. Trương Minh Hoà là kẻ cộng tác với cai tù VGCS thủ tiêu Đại Uý QLVNCH là Quách Dược Thanh!) Lại còn có những chuyện như tranh luận xem ai là người đầu tiên gọi Hồ Chí Minh “đồ chó đẻ” như Hàn Giang Trần Lệ Tuyền vợ có 5 con với Trung Tá tình báo VGCS Trần Đăng Sơn, hiện cư ngụ tại Pháp! Khổ lắm “đồ chó đẻ” chỉ là một câu chửi chứ không phải là một tội danh và càng không thể so sánh với tội việt gian. Bởi vỉ một người Cha nóng tánh có khi cũng chửi vợ con là “đồ chó đẻ”, hoặc chửi một nhân vật ảo, như ngồi phải chiếc ghế bị gãy, tức mình chửi “thằng chó đẻ nào đóng cái ghế này vậy”!?

5/ Vậy tại sao né tránh tội Việt Gian của tập đoàn cộng sản Việt Nam?

a) Trong lịch sử nhân loại nói chung, tội “phản bội nhân dân và tổ quốc” là tội nặng nhất, chưa bao giờ có chuyện được tha thứ.

Tội danh việt gian là tội của những kẻ gốc Việt Nam hay có Quốc Tịch Việt Nam mà lại phản bội quyền lợi của Nhân Dân và Tổ Quốc Việt Nam nhằm phục vụ cho ngoại bang trực tiếp hoặc gián tiếp.

b) Nhắm mắt làm ngơ tội việt gian buôn dân giết dân, bán nước của tập đoàn cộng sản Việt Nam để tạo ra những tội ảo vô thưởng vô phạt nói trên là nhằm bắn tín hiệu rằng có thể HỢP TÁC từng phần hoặc HỢP TÁC toàn diện trong mọi hoạt động của tập đoàn VGCS. Nghĩa là để ngỏ một cửa nhằm Hoà Đàm, Hoà Giải rồi Hoà Hợp với tập đoàn VGCS. Nhưng vì cả thế và lực đều bị hạ phong nên mục tiêu là được tập đoàn VGCS thí cho chút danh, chút tiền, chút ân huệ về vấn đề gì đó (thí dụ như việc của bọn Hoàng Duy Hùng, Nguyễn Phương Hùng, Báo Người Việt, Việt Báo, SBTN, Việt Weekly, lũ việt gian ma tăng, lũ núp dưới áo làm từ thiện, làm văn hoá văn nghệ...

c) Ngoài ra những cá nhân, tổ chức, hội đoàn, đảng phái đó chịu sự lèo lái của những thế lực kinh tế, văn hoá ngoại bang dùng bọn chúng làm vật thế chấp, làm con bọ xít hút máu để giảm giá mua tăng lợi nhuận trong làm ăn với tập đoàn VGCS.

Tóm lại nếu những kẻ nói trên không là tay sai, là đồng minh có điều kiện với tập đoàn VGCS thì cũng là công cụ trong tay thế lực tài phiệt ngoại bang. Nghĩa là chúng làm như đang cùng đi theo mục tiêu đấu tranh của nhân dân Việt Nam bị trị, và chúng khoác cái áo “đấu tranh chống cộng” hay “núp bóng cờ vàng” để lợi dụng sự thiếu thông tin trung thực của người dân nhằm lèo lái sức mạnh vùng lên của họ vào các trận địa giả, giúp cho tập đoàn VGCS bảo toàn được vai trò thống trị và tất nhiên cũng sẽ phải trả công cho chúng qua trung gian các quan thầy thực sự của chúng. Chúng đã biến cuộc đấu tranh thành một dịch vụ buôn bán kiếm lời.

Đối với lũ “chống cộng” kiểu này thì sự tồn tại của tập đoàn VGCS cũng là để giúp chúng tồn tại, như kiểu ở khu có trộm cắp thì người ta mới cần nuôi chó giữ nhà vậy!!!

6/ a) Việt Cộng là cái tên do Mỹ đẻ ra để chỉ những tên cộng sản Việt Nam nằm vùng hoặc thâm nhập vào lãnh thổ nước Việt Nam Cộng Hòa, có mục đích hoạt động cho mục tiêu mà Nga Xô và Tàu đại hán bành trướng trao nhiệm vụ cho chúng. Đó là bành trướng thế lực thực dân đỏ Leninist Nga Xô và Tàu đại hán bành trướng ra vùng Đông Nam Á. Cho nên hai tiếng Việt Cộng không phải là một tội danh, mà càng không có nghĩa là tội việt gian.

b) Cộng Sản: Ngày 25 Tháng 01, 2006, Quốc hội Châu Âu (tiếng Anh: Parliamentary Assembly of the Council of Europe; tiếng Pháp: Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe) đã thông qua Nghị Quyết 1481, lên án chủ nghĩa cộng sản đồng nhất với tội ác chống nhân loại. (cuộc họp có 153 đại biểu trong tổng số 317 người; 99 phiếu ủng hộ Nghị Quyết, 42 phiếu chống nghị quyết và 12 phiếu trắng).

Như vậy để thấy rằng chủ nghĩa cộng sản chỉ là “tội ác chống nhân loại” chứ không phải là TỘI PHẢN QUỐC (như Pétain và đồng bọn bị kết tội phản quốc, tức PHÁP GIAN).

Những nước tuy công khai theo chủ nghia cộng sản như Cu Ba, Bắc Hàn, Tàu Lục Địa, nhưng họ không bán nước, họ không phục vụ cho quyền lợi của ngoại bang như tập đoàn cộng sản Việt Nam, chúng không những vừa thi hành việc phục vụ ngoại bang mà còn ghi rõ trong các văn kiện của chúng đường lối hành động như vậy. Vì thế cộng sản chỉ là danh xưng của chúng. Còn tội danh của chúng với việc phản quốc, buôn dân, giết dân, bán nước thì cái tội đó là tội VIỆT GIAN.

c) Độc Tài: hiện tượng đó đã diễn ra trong các thời đại lịch sử khác nhau (trước khi có chủ nghĩa cộng sản) còn hiện nay diễn ra ở các nước như Iraq, Iran, Lybia, Syria… Nhưng họ không bán nước cho ngoại bang cho nên độc tài cũng không có nghĩa là PHẢN QUỐC.

d) Tà Quyền: trong một nước mà có hai bộ máy cai trị chống nhau thì bên này hay bên kia coi đối phương là tà quyền hay ngụy quyền. Những người dung hai tiếng “tà quyền” chỉ nhằm đối lại với hai tiếng “chính quyền”. Nghĩa là việc không công nhận bộ máy nhà nước của tập đoàn cộng sản Việt Nam, chứ “tà quyền” không có nghĩa là PHẢN QUỐC như tội danh VIỆT GIAN.

e) Riêng tội danh Khỉ Tặc là khái niệm độc đáo do tên an ten trong nhà tù VGCS đã tiếp tay cho cai tù thủ tiêu Đại Úy QLVNCH là Quách Dược Thanh, là Trương Minh Hòa (với những nick khác của hắn là Bùi Lý Hồng, Dương Thanh Đông, Phan Đông Anh) đẻ ra với sự đồng lõa của chệt Hứa Vạng Thọ và được sự ủng hộ hết mình của Phùng Ngọc Sa (đảng viên một chi phái Đại Việt, chuyên viên nhặt banh cho cai tù VGCS); Thế Huy một sỹ quan an ninh của VNCH hoạt động ở vùng Quảng Nam Đà Nẵng, là cố vấn của Chệt Hứa Vạng Thọ mà cũng là bạn chí thiết với Đặng Văn Nhâm, với vợ chồng Trung Tá tình báo VGCS, hoạt động ở vùng Đà Nẵng Quảng Nam là Trần Đăng Sơn và vợ là Hàn Giang Trần Lệ Tuyền. Thế Huy cũng là người làm mai mối cho Trần Lệ Tuyền gian díu với anh Nguyễn Đức Chung để lèo lái điện báo Hồn Việt UK online vào quỹ đạo của tinparis.net. Ngoài Thế Huy thì còn việt gian Hồ Công Tâm aka Đỗ Công Minh; biệt kích dổm Hà Văn Sơn; Tôn Nữ Hoàng Hoa người bảo vệ Chánh Lạc; Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn và Kiêm Ái Lê Văn Ấn.

Về tội KHỈ TẶC do nhóm Hứa Vạng Thọ sử dụng, Chính Khí Việt đã có một số bài phân tích rõ ràng trắng đen.

Ở đây chỉ xin chia sẻ với quý bạn đọc về cái lập trường “chống cộng” lòi đuôi chồn của nhóm Hứa Vạng Thọ như sau:

f) Kiêm Ái Lê Văn Ấn chỉ là cái đuôi cụt của Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn. Kể từ khi Kiêm Ái tham gia vào nhóm “ăn cướp cơm chim” trong vụ in sách của nhà văn Việt Tân phản tỉnh Trần Khải Thanh Thuỷ, thì hắn không còn tư cách cầm bút nữa rồi. Lại thêm kiến thức và khả năng lý luận của Kiêm Ái chỉ ở trình độ nâng đuôi cho Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn mà thôi!

g) Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn từng thành khẩn khi ở tù VGCS nên được thưởng cho cái ghế đội trưởng đội nhà bếp (giàu thủ kho, no nhà bếp) nên việc nặng nhọc đã có đội viên làm, đội trưởng chỉ làm cái công việc chỉ tay năm ngón là chính và cộng tác điếu đóm với đám trật tự để vơ vét đồ thăm nuôi của “tù nhân”, để ăn chặn bớt thức ăn của “tù” và đích thân nấu nướng hầu hạ mấy tên cai tù VGCS đảm nhiệm các chức như quản giáo, trực trại, chấp pháp, giáo dục! Khi tới Mỹ thì cùng Kiêm Ái làm tà lọt cho bọ ngựa Đoan Trang. Khi “chống cộng” thì ra công bảo vệ, cũng như sản xuất các tụng ca thờ tên alibaba Nguyễn Chí Thiện nâng tên đạo thơ này lên hàng “KIM CƯƠNG BẤT HOẠI”!? Khi xảy ra vụ Tiểu Diên Hồng thì hăng hái phỏng vấn việt gian già Hoàng Minh Chính. Nên nhớ Nguyễn Chí Thiện là con bài CHỦ của ván bài Tiểu Diên Hồng của tập đoàn VGCS ! Nguyễn Chí Thiện là chí hữu đặc biệt của nhóm báo Người Việt, Việt Báo, SBTN, của tổ chức Việt Tân, của bè lũ Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Đoàn Viết Họat, Nguyễn Ngọc Bích, Trần Phong Vũ, Ngô Nhân Dụng, Đỗ Phủ, Lại Thế Hùng, Nguyễn Minh Cần, Trần Khuê, Trần Độ, Lê Hồng Hà, Nguyễn Thanh Giang… và toàn bộ thành viên của Đàn Chim Việt. Khi bỏ công lễ bái tôn thờ Nguyễn Chí Thiện và phỏng vấn việt gian già Hoàng Minh Chính.

…Khi bỏ công lễ bái tôn thờ Nguyễn Chí Thiện và phỏng vấn Hoàng Minh Chính, là kẻ được việt gian cộng sản cho ra hải ngoại lãnh đạo cuộc họp Tiểu Diên Hồng ở trong núi, nhằm chuẩn bị cho Nguyễn Chí Thiện ra mắt để sẽ được các cá nhân, tổ chức, hội đoàn, đảng phái ở hải ngoại suy tôn làm LÃNH TỤ! Như vậy là diện mạo của anh đội trưởng nhà bếp trong nhà tù của VGCS là Nguyễn Thiếu Nhẫn đã tự MÓC mình ra khỏi hang, hiện nguyên hình là một bút nô của VGCS trên mặt trận truyền thông!

Ta hãy thử đặt câu hỏi xem, tại sao cả Lão Móc và tên an-ten tay sai trung thành của cai tù VGCS là Trương Minh Hòa cùng viết bài chửi Việt Tân, chửi Báo Người Việt… Và, tên an ten Trương Minh Hoà còn chửi cả Nguyễn Chí Thiện và chửi cả những ai NÂNG BI Nguyễn Chí Thiện, thế mà Trương Minh Hòa lại suy tôn Lão Móc và Kiêm Ái là hai trong những kẻ dùng bút bảo vệ và nâng bi Nguyễn Chí Thiện là KIM CƯƠNG BẤT HOẠI. Gã họ Trương đã tâng bốc rằng:

“Đánh như Lão Móc Kinh Quân Vẹm

“Vạch Mặt Quân Thù, Kiêm Ái Phang”.

Sự ngu xuẩn của Trương Minh Hòa có khác gì Bút Vàng ca ngợi mà hóa ra làm hại nhân vật Nguyễn Chí Thiện khi mụ này thân ái gọi Nguyễn Chí Thiện là ALIBABA???

Chẳng có gì khó hiểu, vì khi Lão Móc và Kiêm Ái thờ Nguyễn Chí Thiện và tạo điều kiện cho tên việt gian gìa Hoàng Minh Chính sử dụng báo Tiếng Dân thì đó là chúng ỦNG HỘ HẾT MÌNH đối với VGCS trong âm mưu xâm lược cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn qua cái bẫy Tiểu Diên Hồng. Có nghĩa là bọn chúng đồng quan điểm với toàn bộ lũ vào núi họp Tiểu Diên Hồng cũng như lũ viết thư chúc mừng cuộc họp đó. Nói cho dễ hiểu quan điểm chính trị của chúng cũng chính là quan điểm của VIỆT TÂN, báo Người Việt, Việt Báo, SBTN, Đàn Chim Việt…

Tiểu Diên Hồng bị vạch mặt và thất bại thảm hại. Cả lũ vội chia tay nhau vẽ lại râu ria để che đậy tung tích là bút nô của VGCS ở hải ngoại. Và chúng phải thực hiện cái trò “giả vờ phê phán nhau” ! 

Tinparis.net là ổ rắn độc gây nhiễu loạn thông tin. Nó cũng là diễn đàn của những tên chửi cả hai nền Đệ Nhất và Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa bằng phương pháp trộn lẫn thực hư. Chúng đưa ra những luận điệu như Việt Nam Cộng Hòa đã thất bại, lịch sử đã sang trang; QLVNCH chỉ còn là “vang bóng một thời”. Bây giờ là sự hoạt động của các đảng phái (chắc là có cả đảng việt gian cộng sản, đảng Dân Chủ 21, đảng Thăng Tiến, đảng Vì Dân, Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đảng Đại Việt và các hệ phái, khối 8406, Cao Trào Nhân Bản…)

Từ chỗ tinparis.net hợp tác với bè lũ Võ Văn Ái, chợt quay lại chống Võ Văn Ái để có cớ sử dụng bàn tay của Trung Tá tình báo VGCS, đặc trách tôn giáo vận ở Miền Trung VNCH, là Trần Đăng Sơn qua ngòi bút của mụ vợ là Hàn Giang Trần Lệ Tuyền. Mụ này có bài viết về MA TĂNG Ấn Quang rất khá. Sau khi được thoát ra khỏi ẩn số, được nâng lên là “nữ sĩ” thì mụ được trao thi hành “mỹ nhân kế nạ dòng” để điện thoại nhõng nhẽo làm quen với một số ông già gân (trong đó có cả Trung Tướng Trần Văn Trung, con rể của Tuần Chi – Đôn Hậu), rồi tiếp theo là chiêu dụ Hồn Việt UK online một điện báo có quan điểm suy tôn Ngô Tổng Thống và QLVNCH với tôn chỉ TỔ QUỐC – DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM. Thế Huy chính là kẻ tổ chức cho chủ nhân điện báo Hồn Việt UK online gặp mặt cả hai vợ chồng Trần Đăng Sơn- Trần Lệ Tuyền tại Paris (lúc đó Sơn đã bị liệt).

Điều đáng chú ý về nhóm tinparis.net là chúng đã dành nhiều công sức để vạch mặt Đặng Văn Nhâm. Thế mà khi Đặng Văn Nhâm ăn cắp một cách trắng trợn những bài viết của nhiều ngòi bút chứng minh tên Nguyễn Chí Thiện là tên ăn cắp tập thơ Vô Đề, đem in, gặp khó khăn thì Thế Huy đã từ Paris đưa Đặng Văn Nhâm qua Cali để thuyết phục cho việc in tập sách ăn cắp bài của những tác giả khác?!.

Kiểu viết của những tên nêu trên rất giống nhau như cùng một nguời chỉ đạo là chúng phê phán bằng bịa đặt, đao to búa lớn với cả kẻ gian lẫn người ngay gây mơ hồ cho người đọc. Như kiểu viết của tên an-ten Trương Minh Hòa và Lão Móc. Hoặc như Hàn Giang Trần Lệ Tuyền vạch mặt ma tang Ấn Quang nhưng lại cùng VGCS tưởng niệm, thương khóc tên việt gian cộng sản già không tóc Lâm Văn Tức aka Thích Quảng Đức và chỉ đạo anh Nguyễn Đức Chung “chủ nhiệm kiên chủ bút” của Điện Báo Hồn Việt UK online, để xin Ngưu Ma Vương Quảng Độ cho ý kiến về vụ Quảng Đức. Đại diện Ngưu Ma Vương Quảng Độ có thư trả lời, khẳng định Quảng Đức tự thiêu để bảo vệ “đạo pháp”! Và anh Nguyễn Đức Chung cho đăng nguyên văn mà không bình luận!!! Nghĩa là lý giải việc khóc thương “Bồ Tát” Quảng Đức của Hàn Giang Trần Lệ Tuyền và chứng minh tính chân thật nội dung bài viết của chệt Hứa Vạng Thọ rằng thời đệ Nhất VNCH CÓ ĐÀN ÁP TÔN GIÁO???

Vì việc đó mà tinparis.net bị sụt số lượng người đọc, phải cho đến khi có một bàn tay nào đó điều động Lão Móc viết bài cứu bồ cho tinparis.net, và tất nhiên đi theo Lão Móc phải có cái đuôi chồn Kiêm Ái!

Về mặt nào đó tinparis.net là một ổ bút nô VGCS nguy hiểm còn hơn SBTN. Bởi tối thiểu Trúc Hô còn dám nói thẳng ra rằng không chống VGCS. Còn tinparis.net chống ai, tung tin thất thiệt nhằm mục đích gì thì Chính Khí Việt đã có nhiều bài chứng minh. Điều mà câu hỏi được đặt ra là trong ổ tinparis.net đã có tới ba nhân vật có thâm niên trong ngành an ninh tình báo VNCH như Phùng Ngọc Sa, Thế Huy, Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn đã và đang hợp tác chặt chẽ với tình báo VGCS là Trần Đăng Sơn và vợ là Trần Lệ Tuyền!!!

HẬU QUẢ

Hậu quả của việc không thấy được TỘI VIỆT GIAN CỦA TẬP ĐOÀN CỘNG SẢN VIỆT NAM, do thiếu thông tin trung thực lại thêm những cá nhân, tổ chức, hội đoàn, đảng phái do lũ con buôn chính trị thành lập với sự chỉ đạo của VGCS hoặc các thế lực kim tiền khác nên mới có nhiều sai lầm như:

1/ Nêu ra những bài học từ các nước Đông Âu, chư hầu xưa kia của Nga Xô. Rồi bài học từ Gandhi tới Mandela và Miến Điện; cho đến những bài học từ Trung Đông…. Mà không thấy rằng VGCS là một thực thể đặc biệt vì CHÚNG LẬP MỘT ĐẢNG CHÍNH TRỊ KHÔNG PHẢI ĐỂ CỨU NƯỚC MÀ LÀ ĐỂ BÁN NƯỚC!!!

2/ Đẻ ra những cụm chữ “chống cộng” không giống một con giáp nào! Chúng tự hào là “cộng sản” thì lại chửi chúng là “cộng sản” mà không dám nói đúng tội danh là VIỆT GIAN?! Chúng chửi Quân Dân Cán Chính VNCH là ngụy thì cũng nhận là “nguỵ” đến mức có người gọi chúng là “ngụy quyền VGCS” thì ngạc nhiên hoặc không ủng hộ, hoặc để mặc cho tay sai của chúng bôi nhọ chống phá cái quan điểm đúng đắn đó?!

3/ Bị tập đoàn VGCS cướp nước cho đi tù khổ sai không xét xử nhiều năm; vợ con bị đuổi đi kinh tế mới cho chết vì bệnh tật không thuốc men, đói ăn không lương thực… ấy vậy mà khi ra tù viết hồi ký còn tuyên bố không hề oán hận. 

4/ Không có chính quyền, không tiền, không một tấc đất mà đòi thực thi chính sách chiêu hồi đối với cán bộ VGCS, thành phần phản tỉnh…?

Làm được tiền thì đem về nộp cống cho VGCS theo lời kêu gọi của đặc công đỏ Bùi Tín là đấu tranh bằng xây dựng “bốn quỹ tình thương”. Nhiều thứ vô nghĩa và lẩm cẩm như vậy kể sao cho hết!

5/ Biểu tình chống VGCS thì lại gọi là “dàn chào”? 

Học tập ba tên đặc công đỏ Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Nguyễn Chí Thiện… gọi con cháu của tập đoàn VGCS là “con cái các cụ, con ông cháu cha”! Cụ, Ông, Cha của ai vậy???

Gọi mấy tên VGCS về hưu là “lão thành cách mạng”. Cách mạng cái gì vậy???

Gọi con mấy thằng chóp bu VGCS là “thái tử đảng” hoặc “hoàng tử”? 

Cũng từ đấy mà nâng bi lũ cuội của con cái VGCS nâng lên ngang hàng hoặc hơn cả các anh hùng Tiền Bối Việt Nam trong lịch sử dựng nước và giữ nước, như “thánh nữ”, như “thiên sứ trong bóng tối”!?

Thật lố bịch hết chỗ nói. Đỉnh điểm của sự lố bịch là việc Nguyễn Bá Cẩn, Hoàng Cơ Định cùng mấy ông già hèn của Hội Đền Hùng, mặc áo thụng vái lạy cái ảnh của tên việt gian cộng sản già thờ Nga Xô là Hoàng Minh Chính, cũng như bài văn tế đại sát thủ Trần Độ của lũ trí thức trẻ đầu tôm ở Canada, trong đó có mụ bác sỹ Lâm Thu Vân!


BÀI HỌC QUÁ ĐẮT

Từ Quốc Hận 30 tháng 4, 1975 đến nay đã hơn 40 năm dài đằng đẵng. Tập đoàn VGCS đã quản lý trọn vẹn về mặt biểu kiến, ruộng đất, sông biển của Việt Nam. Gọi là biểu kiến vì nhiều vùng đất đai, ruộng vườn, làng mạc, đô thị, hải đảo, lãnh hải… của Việt Nam trên thực tế đã thành tài sản của Nga- Tàu lục địa, Hồng Kông, Đài Loan và các thế lực duy tiền khác. Thí dụ như rừng đầu nguồn, khu phố Tàu, còn đề bảng “cấm người Việt Nam” như ở Hội An, Đà Nẵng, Quảng Trị, Bình Dương, Hà Tĩnh, Thanh Hoá; làng Nga ở Vũng Tàu…!!! Còn người dân Việt Nam bị trị chỉ được cho sử dụng ruộng đất một cách tuỳ tiện vì lúc nào cũng nơm nớp lo bị thu hồi bất chợt, chỉ cần một tên VGCS cấp xã muốn thế. Bởi vì tất cả đất đai, ao hồ, song biển, tài nguyên ĐÃ BỊ TẬP ĐOÀN VGCS CHIẾM HỮU LÀM CỦA RIÊNG VÀ CỦA CHUNG VỚI TÀU BÀNH TRƯỚNG VÀ CÁC THẾ LỰC DUY TIỂN.

Đấy là một yếu tố quan trọng của tập đoàn VGCS để củng cố sức mạnh và đồng thời cũng là một bảo chứng cho các thế lực hậu thực dân đỏ của Nga, của Tàu đại hán bành trướng và các thế lực xâm lược kinh tế và văn hoá.

Đó là lý do bằng trăm phương, ngàn kế chúng giúp cho sự thống trị của tập đoàn VGCS được lâu bền.

Mục tiêu mà những người Việt Nam bị trị cần đặc biệt lưu tâm là tập đoàn VGCS đã và đang được cho chính thống hoá bằng sự tô điểm, san lấp các hố sâu, các vết nứt nẻ trên bộ mặt việt gian của chúng bằng các loại nhựa đường với nguyên liệu và nhà máy sản xuất ở trong nước, đã được các đại tập đoàn kinh tế nước ngoài ký hợp đồng thu mua toàn bộ, kể cả chính phẩm lẫn thứ phẩm. Loại hàng đó có thương hiệu chung là: Siêu Cuội, Thái Cuội, Đại Cuội, Tiểu Cuội, với đủ hình thu mầu sắc. Bao bì thì có nhãn “cây đa tân trào” và có hàng chữ ghi chú đậm màu xanh hoà bình “hàng đặc biệt để xuất khẩu”.

Để tiếp nhận và bảo quản cùng quảng bá loại hàng nhập khẩu đặc biệt đó, các nước có người Việt tỵ nạn, được các hãng nhập khẩu sở tại đã tuyển lựa nhân viên rất chặt chẽ với tiêu chuẩn tuyệt đối trung thành với chủ hãng qua phỏng vấn bằng những câu hỏi dưới đây:

1/ Nếu chủ hãng bảo chúng mày ăn phân, chúng mày có ăn một cách ngon lành không?

2/ Nếu chủ hãng bảo chúng mày ỉa lên bàn thờ tổ tiên, chúng mày có ỉa một cách vui vẻ không?

3/ Nếu chủ hãng bảo chúng mày chửi Vua Quang Trung và thờ Chiêu Thống, chúng mày có làm không?

4/ Nếu chủ hãng bảo chúng mày viết thơ văn, ca nhạc để tôn vinh những thằng ăn cắp, chủ động điếm, lưu manh lừa đảo lên thành sao khuê, Bà Trưng, Bà Triệu, Thánh Tăng, Thánh Nữ, Thiên Sứ… chúng mày có vui vẻ thi hành không?

5/ Câu hỏi cuối cùng chủ hãng hỏi chúng mày có sẵn sàng tuyên thệ kể từ ngày được vào làm trong hãng thì phải chấp nhận làm con chó trung thành chứ không được làm người nữa, có biết không?

Tất nhiên, những đứa nộp đơn xin cái job đó thì chúng chỉ mang trong đầu một chữ “CÓ” to đùng từ khi chân chưa bước tới cửa hãng!

Câu chuyện trên chỉ là mấy nét chấm phá để Chính Khí Việt minh hoạ câu chuyện có thật của Nhân Dân Việt Nam trong và ngoài nước trong cuộc đấu tranh chống tập đoàn VGCS, tay sai trung thành của Nga Tàu và các thế lực duy tiền khác.

CHIẾM THÀNH, CHƯA CHIẾM ĐƯỢC LÒNG DÂN

Tuy chiếm giữ được toàn bộ ao hồ, sông biển, ruộng đất và tài nguyên của Việt Nam, nhưng tập đoàn VGCS không chiếm được lòng dân.

Đã là việt gian, có nghĩa là tập đoàn VGCS mang đủ thứ xấu xa, tội ác như cướp của, giết dân, bán nước, vô liêm sỉ… thì nhất thời có thể còn một số dân thiếu thông tin nên ủng hộ chúng.

Không như ruộng đất là thứ cố định, lòng dân thay đổi theo hoàn cảnh, theo thời gian và sự giác ngộ qua những thực tế phũ phàng mà họ là nạn nhân hoặc chứng nhân hoặc cả hai.

Chừng nào chưa chiếm được lòng dân thì cả hệ thống chính trị của tập đoàn VGCS vẫn là sinh hoạt trên núi lửa đang ngủ. Do căn cốt việt gian nên dù chúng có thấu hiểu sâu sắc cái chân lý đó cũng không bao giờ giải quyết được vấn đề, ngoại trừ buông súng, từ bỏ quyền lực và thành thật đầu hàng nhân dân.

Khi núi lửa thức giấc thì chẳng có mẫu quốc nào hay đối tác chiến lược nào cứu được chúng. Cứ nhìn vào vụ chiếc máy bay chở khách của Malaysia nhỏ nhoi như vậy mà khi vào cuộc cứu nạn, gồm tất cả những thứ siêu cường cũng như “siêu cường xó bếp VGCS”, cùng với các kỹ thuật phương tiện tiên tiến cũng có cứu được ai đâu, từ một mảnh vụn máy bay cho đến cái hộp đen?!

Đó là chưa nói đến khi núi lửa thức giấc thì mạnh đứa nào đứa ấy chạy, dẫm đạp lên nhau mà chết như quân Nguyên, Quân Minh, Quân Thanh xa xưa vậy! Và một điều chắc chắn là cái lực lượng bảo vệ của chúng là lính và công an, được trang bị tới răng những vũ khí, phương tiện vận chuyển tối tân sẽ là những kẻ dùng các thứ tối tân đó để mở đường máu chạy trước tiên vì chúng sẽ giác ngộ vào giờ thứ 25 bởi quyền lợi bản thân và gia đình, vừa mở đường máu thoát hiểm vừa lập công chuộc tội. Cái lực lượng vũ trang hùng hậu đó còn biến “CHỦ thành THÙ”, thì mấy trăm hòn cuội làm được cái gì để cứu chủ???

LŨ PHẢN QUỐC LÀ AI?

Tập đoàn VGCS cũng nhận thức được nguy cơ khi người dân Việt Nam bị trị nổi dậy, cho nên chúng đặc biệt quan tâm đến nội trị, nghĩa là bộ máy an ninh, cảnh sát, bao gồm cả an ninh về tư tưởng. Cái lực lượng đó được tăng cường cả về số lượng và chất lượng, với sự hỗ trợ về trang bị và huấn luyện của cả Nga, Tàu và các thế lực duy tiền. Để chứng minh cho luận điểm này, Chính Khí Việt xin phép được lưu ý tới bạn đọc rằng, ngày 23 tháng 04, 2014, tại Hà Nội, đảng Uỷ Công An trung ương VGCS đã họp hội nghị để “nghiên cứu, quán triệt thực hiện nghị quyết số 28-NQ/TW của ban chấp hành trung ương đảng (khoá 11) về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới” (SIC). Xin click vào link dưới đây:


Bộ máy truyền thông của VGCS cho đăng ảnh và giới thiệu mọi quân cụ tân tiến, khả năng đánh đấm của lũ chó săn hai chân. Chúng còn cho cái lực lượng đó thực tập trên thân xác, nhà cửa của người dân Việt Nam bị trị. Đó là đòn cân não thị uy với dân chúng. Vì bản chất việt gian nên chúng không hiểu rằng những tên công an võ giỏi, trang bị tốt sẽ quay lại GIẾT CHÚNG, HIẾP VỢ CON CHÚNG, CƯỚP TIỀN CỦA CỦA CHÚNG dễ DÀNG HƠN TRIỆU LẦN ĐỐI ĐẦU VỚI NGƯỜI DÂN TAY TRẮNG BỤNG LÉP VÌ ĐÓI!

Hãy nhìn những tấm gương ở Lybia, AI cập… để thấy lũ cầm quyền đã bị “bạn bè” quốc tế bỏ rơi như thế nào. Điều chính yếu là họ chỉ muốn bảo vệ được túi tiền đầu tư của bản thân. 

Thời nay chỉ có lợi trong làm ăn chỉ đạo mọi ứng xử với nhau mà thôi!!!

Điều đáng tiếc và là thử thách lớn nhất cho Nhân Dân và Tổ Quốc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước là nhóm việt gian có tên Đảng cộng sản Đông Dương đã mọc nhanh hơn cỏ dại, vừa đa dạng vừa phát triển với cấp số nhân.

Có thể tạm kể những nhóm việt gian tội đồ nổi bật:

1/ Đó là đảng cộng sản Đông Dương cho đến nay trong danh xưng Đảng cộng sản Việt Nam và toàn bộ hệ thống tổ chức của chúng hiện nay, bao gồm cả các đảng phái đã và đang cộng tác với chúng, kể cả các thứ chân rết khác. Trong đó quan trọng hàng đầu là hai nhóm việt gian đầu trọc cả “quốc doanh” cả “trong quốc doanh ngoài đối lập” như tập đoàn Quảng Độ, Nhất Hạnh… Song song đó là Việt Tân và chân rết của Việt Tân.

Sau Tháng 4, 1975, tập đoàn VGCS có thêm các bạn hàng mới muốn thu mua mọi thứ của Việt Nam trong phạm vi chủ Tàu đại hán bành trướng của chúng cho phép.

Về tập đoàn VGCS thì diện mạo và tội ác đã được, ngày càng nhiều người Việt Nam biết đến và góp phần trưng dẫn những bằng chứng, vật chứng, nhân chứng mà nhiều thập niên vẫn còn trong màn tối, cho đến sau 1975 và nhất là sau khi mẫu quốc Nga Xô của chúng sụp đổ mới được đưa ra từng phần trước ánh sáng.

2/ Còn một bộ phận việt gian nữa chưa được lột mặt cho rõ trắng đen và đầy đủ. Những ngòi bút chiến đấu mới đã làm được cái việc vạch mặt lũ việt gian ma tăng Ấn Quang. Còn lũ tướng tá, đảng phái, sinh viên trí thức, văn nghệ sĩ, truyền thông…tham gia vào vụ bạo lực đổ máu làm tan rã nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà do Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm lãnh đạo, vẫn chưa bị luận tội đầy đủ để mọi thế hệ hậu duệ Việt Nam phải được quyền biết về lịch sử trung thực của Nhân Dân và Tổ Quốc Việt Nam vì sao bị thăng trầm và tụt hậu, xã hội băng hoại, đạo đức suy đồi đến mức người Việt Nam bị trị cũng góp tay tích cực tàn phá môi sinh và tài nguyên của Tổ Quốc!!!???

3/ Bây giời phải là lúc nhận diện được lũ tướng tá và đồng bọn tham gia vụ lật đổ nền Đệ Nhất VNCH chính là lũ tội phạm việt gian PHẢN QUỐC!

Nếu thuở đó tập đoàn cộng sản Việt Nam là việt gian cho Nga Xô và Tàu đại hán bành trướng, thì lũ phản tướng và đồng loã dưới thời Đệ Nhất Cộng Hoà là việt gian cho MỸ.

Chứng cớ không thể chối cãi là:

a) Chính chúng thừa nhận là làm theo sự chỉ đạo của Lucien Conein, nhân viên CIA nên chúng thì thọt móc nối lũ căn cốt việt gian hám tiền, hám gái, hám danh!

b) Chính chúng thừa nhận được Conein vứt cho nắm tiền thưởng để chia nhau! Vậy thì “cách mạng” ở chỗ nào? Đó chỉ là lừa binh lính dưới trướng và người dân mà thôi!

c) Trong cuốn “Con Của Phật” , Nguyễn Cao Kỳ đã kể lũ việt gian hèn hạ đã bị Bunker gọi đến cho ăn nhưng lại mắng mỏ (nghĩa là coi chúng thua một con chó). Một số lãnh đạo của Chính Phủ Mỹ khi nhắc đến chúng cũng đầy khinh miệt.

d) Sau đó, Mỹ đổ quân vào VNCH mà chẳng thèm hỏi gì đến cái lũ việt gian đó. Người ta có thể lợi dụng chứ không một ai lại coi trọng lũ phản quốc!

Một sự thật rất đau lòng cho nhân dân Việt Nam của cả nước là: Trong cuộc chiến đấu của Nhân Dân Việt Nam dành lại độc lập, tự do, hạnh phúc, công bằng phá ách cai trị của từ thực dân Pháp, Phát Xít Nhật đến thực dân đỏ Leninist Nga Xô, Tàu đại hán bành trướng, LẦN ĐẦU TIÊN CÓ MỘT VỊ ĐỨNG ĐẦU NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐƯỢC BẦU RA HỢP HIẾN BẰNG NIỀM TIN CỦA NGƯỜI DÂN. THỰC TẾ CÁI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HOÀ DO TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM LÃNH ĐẠO ĐÃ PHỤC VỤ HỮU HIỆU CHO NHÂN DÂN VÀ TỔ QUỐC VIỆT NAM, TRONG HOÀN CẢNH ĐẦY KHÓ KHĂN TỪ MƯU ĐỒ CỦA CÁC THẾ LỰC THỰC DÂN CŨ VÀ MỚI LIÊN MINH VỚI NHAU HOẶC CÔNG KHAI HOẶC NGẤM NGẦM MUỐN TIÊU DIỆT MỘT CHÍNH QUYỀN CÒN NON TRẺ VÌ CÁI CHÍNH QUYỀN ĐÓ THỰC SỰ LÀ CỦA DÂN VÀ VÌ DÂN. NGHĨA LÀ THỰC DÂN CÁC LOẠI KHÔNG THỂ KIẾM ĐƯỢC SIÊU LỢI NHUẬN VỚI MỘT CHÍNH QUYỀN NHƯ VẬY. BỌN CHÚNG SỢ BÀI HỌC YÊU NƯỚC VÌ DÂN, VÌ CÔNG BẰNG XÃ HỘI VÀ ĐẶC BIỆT LÀ CÓ KẾ SÁCH AN DÂN RẤT HỮU HIỆU TRƯỚC SỰ TẤN CÔNG CỦA VGCS VÀ CÁC MẪU QUỐC CỦA CHÚNG. CÁI MẪU CHÍNH QUYỀN VÀ SỰ LÃNH ĐẠO CỦA NGÔ TỔNG THỐNG NẾU KHÔNG BỊ TIÊU DIỆT THÌ SẼ TRỞ THÀNH BÀI HỌC QUÝ GIÁ KHÔNG CHỈ LAN RA CẢ NƯỚC VIỆT NAM MÀ CÒN LAN RA CẢ BA NƯỚC TRÊN BÁN ĐẢO ĐÔNG DƯƠNG CŨNG NHƯ CÓ ẢNH HƯỞNG TÍCH CỰC ĐẾN CÁC NƯỚC TRONG VÙNG ĐÔNG NAM Á, CŨNG NHƯ CÁC NƯỚC TRONG TẦM NGẮM CỦA CÁC THẾ LỰC DUY TIỀN, THẾ LỰC THỰC DÂN ĐỎ LENINIST VÀ TÀU BÀNH TRƯỚNG.

Một người Việt Nam yêu nước nào cũng cần phải thấy được một sự thật lịch sử rất quan trọng cho Nhân Dân và Tổ Quốc Việt Nam. Đó là:

CUỘC CHIẾN CỦA VNCH CHỐNG VGCS, TAY SAI NGA XÔ VÀ TÀU MAO KỂ TỪ CÁI GỌI LÀ ĐỆ NHỊ VNCH, với lũ phản tướng THỰC CHẤT LÀ CUỘC CHIẾN VỪA ĐÀM VỪA ĐÁNH VỀ QUYỀN LỢI CHIA CHÁC CÁC MỐI LỢI GIỮA MỘT BÊN LÀ NGA XÔ-TÀU MAO VÀ MỘT BÊN LÀ MỸ VÀ SỰ THEO ĐUÔI KIỂU “CỐ ĐẤM ĂN SÔI”, “THEO VOI ĂN BÃ MÍA” của thực dân Pháp.

Cuộc chiến đó về công khai là do tập đoàn VGCS và lũ phản tướng thờ Mỹ dưới nền đệ Nhị VNCH, dùng sương máu của nhân dân Việt Nam ở hai miền chết cho quyền lợi của Ngoại Bang!!!

Việt gian cộng sản ở phía Bắc thì lừa dân bằng khẩu hiệu “chống Mỹ-Nguỵ”

Viêt gian phản tướng phía nam thì lừa quân và dân Miền Nam bằng khẩu hiệu “chống cộng”!


 

KẾT LUẬN:

Chừng nào chưa dám nhìn vào sự thật lịch sử này thì sẽ không lý giải nổi vỉ sao Mỹ lại bỏ rơi Miền Nam Việt Nam?

Vì sao VGCS bắt quân lực VNCH phải đi tù khổ sai dài hạn?

Vì sao tình hình cộng đồng người Việt Tỵ Nạn lại không thống nhất được?

Vì sao Việt Tân lại đưa tên Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh để làm cái việc quản thúc tập thể Chiến Sỹ Việt Nam Cộng Hoà?

Vì sao ổ vi trùng việt gian ở Tinparis.net (cũng như mấy website góp gió, tiếng dân…) lại vẫn tiếp tục lên án Đệ Nhất VNCH đàn áp tôn giáo, gia đình trị… cũng như đưa ra luận điểm rằng Việt Nam đã thua trận, lịch sử đã sang trang!? Quân Lực VNCH đã già hết rồi chỉ còn “vang bóng một thời”!? Cuộc đấu tranh hiện nay phải là của các đảng phái…(Quốc Gia)!!!

 

 


 

Phần 2: VIỆT GIAN CỘNG SẢN ĐANG ĐỊNH HƯỚNG DƯ LUẬN CHO ĐẠI HỘI MƯỜI HAI (2016)


 


Từ khi có cái trò gọi là “Mở Cửa” và “Đổi Mới” thì mỗi lần chuẩn bị cho cái gọi là “Đại Hội”, tập đoàn VGCS luôn luôn “định hướng” dư luận trước . Chúng không chỉ sử dụng những bút nô, trí nô và toàn bộ các phương tiện truyền thông mà chúng có trong tay. Mà chúng còn sử dụng cả truyền thông nước ngoài có “ban tiếng Việt”. Số lượng nhân sự định hướng dư luận tăng theo với sự xuất hiện của lũ “dân chủ cuội, chống cộng cuội, đặc công đỏ” và sự gia tăng của những hội đoàn, cá nhân háo danh nhưng óc rỗng, tuyên bố chống cộng nhưng việc làm thì lại chống đỡ cho tập đoàn VGCS. Điểm chính yếu là chúng đều không dám nêu tội danh VIỆT GIAN !?

Đội kèn tobia (tức kèn đám ma) ra đời ngay từ đại hội đẻ ra tên đại việt gian Nguyễn Văn Linh. Đến lúc đại việt gian Lê Khả Phiêu ngồi vào ghế Tổng Bí Thư VGCS thì tiếng tù và của “SAO KHUÊ, KẺ SĨ BẮC HÀ SỐ MỘT” của văn nô Tưởng Năng Tiến là Trần Khuê, cựu thanh niên xung phong, giáo sư tự phong chưa học qua cấp III Phổ Thông (hệt như basset chân lùn "Giáo Sư" Võ Văn Ái "dạy bổn đồng ấu", chưa có bằng Tú Tài I), dâng cho Phiêu cái cẩm nang “CHỦ NGHĨA HỒ CHÍ MINH” !!! Khi thằng Nông Đức Mạnh thay Phiêu thì ả thanh niên xung phong Dương Thu Hương ca ngợi rằng“xem TV thấy Mạnh ưu phiền trong ghế Chủ Tịch Cuốc Hội VGCS mà…THƯƠNG!”, cùng hùa theo Dương Thu Hương là lũ đặc công đỏ Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Nguyễn Minh Cần, Nguyễn Thanh Giang… KHEN MẠNH LÀ NGƯỜI CÓ HỌC VÀ CẤP TIẾN! Đến bộ “TAM KHOANH TỨ ĐỐM là MẠNH, BA ẾCH DŨNG, TRIẾT, Nguyễn Văn An thì như CHÓ LÀNG sủa Ngày Hội, nào là Yeltsin, nào là Gorbachev VIỆT NAM. Trong số to mồm có cả Nguyễn Văn Lý đến Phan Văn Lợi; rồi đến Nguyễn Đan Quế đến Ngưu Ma Vương Chân Cong , tăng thống 5, Đặng Phúc Tuệ, được lũ đặc công đỏ định hướng, chúng đua nhau bình loạn, nào là Ba Ếch Dũng chống Tàu, thân…MỸ! Rồi lại bình luận thêm phe “Đảng Quyền” và phe “Chính Quyền”!!!??? Cộng thêm một loạt trí nô xã hội chủ nghĩa như Nguyễn Quang A, Nguyễn Huệ Chi, Phạm Đình Trọng, Dương Danh Dy, Tương Lai, Lê Đăng Doanh, Hoàng Tụy… và cả các cựu tướng NGỤY Việt Gian Cộng Sản như Võ Nguyên Giáp, Đồng Sỹ Nguyên, Nguyễn Trọng Vĩnh, Phùng Thế Tài, Nguyễn Quyết, Nguyễn Quốc Thước….!!!

Khi chuẩn bị cho Đại Hội lần 11 cũng thế. Ý kiến tơi tả như bươm bướm ở rừng Cúc Phương, Ninh Bình bị bánh xe hơi khách du lịch cán chết! 

Và, bây giờ chuẩn bị cho Đại Hội VGCS lần thứ Mười Hai vào năm 2016, tập đoàn VGCS đã luyện sẵn cò mồi, được tô son là Tiến Sĩ Kinh Tế, nghĩa là Trí Thức; chức vụ khá cao và vừa là đảng viên VGCS vừa là An Ninh và Nhà Báo…tự do, có nhiều bài viết hạch tội“ĐẢNG”, chỉ trừ tội việt gian rành rành thì nó lại làm ngơ. Rồi cũng bị tù và bị đuổi ra “Đảng”. Đó là Phạm Chí Dũng, được truyền thông xanh vỏ, đỏ lòng ở hải ngoại và cũng được ban tiếng Việt một số đài ngoại quốc hoạ theo, tạo thành sức mạnh “cộng hưởng” khiến những người “ĐIẾC” trong số những người Việt Nam bị trị cũng nghe được tiếng…CHÓ SỦA TRĂNG!!!


Trong vai nhà báo… tự do ở trong nước(?!) Cán bộ an ninh Phạm Chí Dũng tung ra hai bài liên tiếp trên BBC, bàn trước về Đại Hội VGCS lần thứ Mười Hai (2016)!

Những điểm chính yếu trong hai bài hướng dẫn dư luận của Phạm Chí Dũng viết rất mập mờ đúng kiểu An Ninh cầm bút, làm chỗ dựa cho lũ cuội ở cả trong và ngoài Việt Namđưa ra bàn, đưa ra bình và đưa ra bùm cho tới tuồng Đại Hội VGCS lần Thứ Mười Hai hạ màn, nếu như đến lúc đó chúng còn tồn tại.


Phạm Chí Dũng được BBC giới thiệu là
“Nhà Phân Tích Trong Nước” (SIC)

Tiến Sĩ Kinh Tế Phạm Chí Dũng, được BBC giới thiệu là “Nhà Phân Tích Trong Nước” (SIC), đã phân tích thông điệp đầu năm 2014 của Ba Ếch đại việt gian cộng sản Nguyễn Tấn Dũng rằng:

Trích: “Thông Điệp này ghi nhận ít nhất về một số khái niệm mới trong đó có những cụm từ về dân chủ, và có liên quan một số vấn đề cụ thể mà trong thời gian vừa rồi đã có dư luận nhưng chưa thành hình.

Chẳng hạn sẽ cho ban hành các luật vể lập hội, luật về biểu tình và đồng thời cũng xác định một vấn đề cực kỳ quan trọng đối với cải cách kinh tế đó là xóa độc quyền, ở đây không chỉ bàn về vấn đề giảm độc quyền mà cần thiết phải xóa độc quyền.” (hết trích)

Chắc thấy việc đánh bóng thằng đại tham nhũng việt gian bán nước giết dân Ba Ếch Dũng chưa làm nó hài lòng lắm, nên ngay hôm sau, ngày 6 tháng 1, năm 2014 nhà báo tự do an ninh trong nước là Phạm Chí Dũng vội gởi cho BBC một bài viết nữa nhằm nêu bật lên rằng Ba Ếch là PHE…THÂN MỸ và Cấp Tiến để lũ bút nô và truyền thông bất lương ở Hải Ngoại phải hết sức chú ý khai thác điểm này. Đó là:

Trích: “Từ nay đến Đại Hội Đảng lần thứ Mười Hai chỉ còn hai năm nữa. Có vẻ những quân bài phải ngả chiếu “quyết liệt” hơn. 

Cũng có vẻ đã đến giờ phút mà một chính khách quá từng trải như ông Nguyễn Tấn Dũng ý thức rõ ràng về một xác quyết không thể chậm trễ nữa.

Rất có thể, bản thông điệp đầu năm 2014 của ông chính là bước khởi động cho một quyết định lớn lao nhưng không thể từ chối tính phiêu lưu dẫn đến năm 2016.

Chắc chắn phải được soạn thảo bởi một bộ máy tham mưu có kiến thức và am hiểu Phương Tây hơn Ê-Kíp cũ, bản thông điệp này còn không quá ngần ngại khi nêu ra mô hình “nhà nước kiến tạo phát triển” của học giả có tên Chalmers Ashby Johnson.

Đáng chú ý, Chalmers Ashby Johnson là một giáo sư người Mỹ, giảng dạy tại Đại Học California.” (hết trích)

 Bản thông điệp của Ba Ếch Dũng được ra đời ngay khi Hiến Pháp Sửa Đổi của VGCS được đơn phương cho thông qua còn chưa ráo mực!

Cho nên Chính Khí Việt ta muốn hỏi tên An Ninh Việt Gian Cộng Sản Phạm Chí Dũng hãy trả lời ta xem:

1/ Toàn thể tập đoàn VGCS đang được tổ chức cho học tập để thực thi theo đúng khuôn khổ cái Hiến Pháp Sửa Đổi của lũ chúng nó hay thực thi theo tờ quảng cáo gọi là “Thông Điệp 2014” của thằng đại tham nhũng VGCS Ba Ếch Nguyễn Tấn Dũng???

2/ Từ ngày tập đoàn VGCS họp Đại Hội Hai (1951), ở Việt Bắc cho đến nay thì về cương lĩnh chính trị cho đến tổ chức nhân sự có bao giờ chúng không phải xin ý kiến trước của các Mẫu Quốc Nga Xô-Tàu Khựa (ngoại trừ Đại Hội Ba (1976), chỉ có Gorbachev mà không có Chệt). Còn từ thời thằng đại việt gian Nguyễn Văn Linh cho đến nay thì Tàu Khựa độc quyền!!!

3/ Ngươi có biết cái mô hình “nhà nước kiến tạo phát triển” của Giáo Sư Chalmers Ashby Johnson chỉ có thể thực thi trong một đất nước Độc Lập, Tự Do, Dân Chủ, Đa Nguyên! Và ngươi cũng phải nhớ rằng ở những nước như thế thì bộ máy nhà nước cũng chỉ có thể phục vụ toàn dân một cách tương đối mà thôi. Còn ở Việt Nam, nhà nước chỉ là công cụ quản lý xã hội của tập đoàn việt gian cộng sản thì nó chỉ có thể “kiến tạo và phát triển” dưới sự lãnh đão trực tiếp của VGCS để hoạt động duy nhất và bất biến của nó là PHẢI PHỤC VỤ CHO SỰ TỒN TẠI của tập đoàn VGCS bán nước giết dân! Thí dụ: thằng Trương Tấn Sang vừa là Uỷ Viên Bộ Chính Trị VGCS còn trực tiếp làm Chủ Tịch nhà nước; thằng Nguyễn Tấn Dũng vừa là Uỷ Viên Bộ Chính trị VGCS còn trực tiếp làm Thủ Tướng Ngụy Quyền Ba Đình; thằng Nguyễn Sinh Hùng vừa là Ủy Viên Bộ Chính trị VGCS còn trực tiếp làm Chủ Tịch Cuốc Hội VGCS! Và ở toàn thể các đơn vị hành chính trên đất nước Việt Nam hiện nay, từ thượng tầng Trung Ương đến hạ tầng cơ sở cũng đều một cách tổ chức và tính chất nhân sự như vậy!

Ngươi hãy cố gắng tìm hiểu ba câu hỏi nói trên của Chính Khí Việt ta để bỏ cái trò “GIẢ TÂM THẦN” đi trong vai CUỘI ĐỐI LẬP.

Cái mặt nạ việt gian của tập đoàn Cộng sản đã bị lột ra rồi thì làm sao ngươi có thể là một tên an ninh VGCS đeo mặt nạ đối lập cuội để lòe những người dân Việt Nam bị trị???!!!

 


 

Phần 3: VIỆT GIAN CỘNG SẢN BUÔN NÔ LỆ ĐỎ


 

Trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào ở nước Việt Nam ta, các loại quân xâm lược đều coi toàn dân Việt Nam chúng ta là nô lệ của chúng. Chúng bắt người dân nô lệ Việt Nam làm những việc cực kỳ nguy hiểm, nặng nhọc như xuống biển mò ngọc trai, lên rừng bắt voi trắng, tê giác, bạch trĩ, tìm kiếm những cây gỗ quý, cổ thụ ngàn năm, cũng như xây dựng những công trình phục vụ cho đạo quân xâm lược. Chúng thành lập bộ máy cai trị ăn chơi sa hoa, trụy lạc, cưỡng hiếp đàn bà con gái, giết người dân nô lệ Việt Nam vô tội vạ. Tất nhiên việc làm của chúng luôn luôn có sự tiếp tay đắc lực của lũ VIỆT GIAN, BÁN NƯỚC BUÔN DÂN, cộng tác với kẻ thù.

Người Việt Nam bị trị không chỉ sống trong cảnh NÔ LỆ ngay trên Quê Cha, Đất Tổ của mình mà còn bị tuyển mộ đưa về "Chính Quốc" của quân xâm lược, như giặc Tàu Phương Bắc, hoặc thực dân Pháp Phương Tây.

Lũ thực dân Pháp dương cao khẩu hiệu “khai sáng văn minh cho thuộc địa” nhưng thực tế chúng LÀ QUÂN XÂM LƯỢC với nghĩa đen của cụm chữ “THỰC DÂN". Chúng thường xuyên bắt phu, tức bắt nô lệ ở Việt Nam, đưa đi khai phá các đồn điền cao su ở Cam Bốt, đi khai mỏ ở Tân Đảo, cũng như bắt đi lính làm bia đỡ đạn trong các cuộc Thế Chiến I và II ở Châu Âu.


Thực dân Pháp cũng đặt ra nhiều tổ chức đi bắt nô lệ là người Việt Nam để xuất khẩu!

Vài nét sơ lược nói trên để chứng minh rằng TÌNH TRẠNG NGƯỜI VIỆT NAM BỊ BẮT LÀM NÔ LỆ XUẤT KHẨU CHỈ DIỄN RA KHI ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM BỊ NGOẠI BANG XÂM LƯỢC VÀ có sự tiếp tay của những lũ việt gian phản quốc, để hình thành cái gọi là “bộ máy CAI TRỊ bản xứ”, nhưng thực tế chúng là tay sai của những đạo quân xâm lược.

Điều cần lưu ý là: Quân xâm lược đặt ách cai trị trước rồi mới tuyển chọn nhân sự là người bản xứ để hình thành NGỤY QUYỀN TAY SAI. Còn quân xâm lược là THỰC DÂN ĐỎ NGA XÔ (sau này thêm Tàu bành trướng), bị chúng tổ chức ra NGỤY QUYỀN TAY SAI trước. Thí dụ như đối với Việt Nam, Nga Xô cho tuyển người Việt Nam, đào tạo và hình thành ngụy quyền tay sai trước, trong danh xưng công khai là ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, để trong lốt người Việt Nam, chúng tự nguyện tổ chức CƯỚP BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN VIỆT NAM, trong cái gọi là “làm cách mạng”! Từng bước khi cái tổ chức Việt Gian đó mị dân để đoàn ngũ hoá họ lại, bằng khẩu hiệu “làm cách mạng để dành độc lập tự do”, dựa vào sức mạnh của nhân dân nhằm cướp lấy bộ máy nhà nước. Đến bấy giờ chúng mới sử dụng bộ máy nhà nước đó để khống chế toàn dân, “bolsevik hoá toàn dân”, tức là biến thành nô lệ cho thực dân đỏ Leninnist Nga Xô; hoặc “Hán hoá”, tức biến họ thành nô lệ đỏ cho Tàu bành trướng!

Cho nên chính phủ lâm thời của thằng tội đồ Hồ Chí Minh năm 1945, chính là sự nhen nhúm bộ máy tay sai bản xứ của Nga Xô vậy. (vì lúc đó Tàu Mao còn chưa nắm được toàn bộ lục địa Tàu).

Khỏi cần nhắc lại quá trình cướp trọn vẹn bộ máy nhà nước của Việt Nam vào tay tập đoàn VGCS từ đó cho đến nay. Diễn tiến của những sự việc đó đã được nghiên cứu với nhiều bằng chứng và đã được công khai hóa ở mức tương đối để một người VIỆT NAM CÓ THIỆN CHÍ THỰC SỰ và YÊU NƯỚC, có cứ liệu cụ thể mà nhận thức được rằng, ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÀ MỘT TẬP ĐOÀN VIỆT GIAN, TAY SAI CỦA TÀU KHỰA BÀNH TRƯỚNG. (từ 1950 cho đến nay).
Cảnh Sát Malaysia Dột Nhập Vào Ổ Mại Dâm

Của Người Việt!

Những điều cần phải nhận thức cho rõ ràng, minh bạch là:

1/ Khi bộ máy tay sai bản xứ ở Việt Nam điều hành mọi hoạt động của xã hội Việt Nam, thì chính từ lúc đó, MỌI CÁ NHÂN, HỘI ĐOÀN, TỔ CHỨC KHÔNG CỘNG SẢN, ĐỀU LÀ NÔ LỆ CỦA NGA XÔ VÀ TÀU BÀNH TRƯỚNG. KỂ CẢ NHỮNG THỨ NHƯ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG, CÔNG AN, TÒA ÁN, GIÁO DỤC…


Những nô lệ đỏ này KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN để lao động!!!

Thí dụ: Cuộc chiến 9 năm của tập đoàn việt gian Hồ Chí Minh (1946-1954) thì lực lượng khi có tên “Quân Đội Nhân Dân Việt Nam”, thực tế là BINH NÔ, chiến đấu cho việc mở rộng thuộc địa của Nga Xô và Tàu bành trướng! (câu thú nhận của đại tội đồ Lê Duẩn rằng: “Ta Đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc”, là một bằng chứng không ai có thể chối bỏ được!)

Hãy nhớ lại bài thơ khi thằng đại việt gian Hồ Chí Minh khi còn ở hang Pác Bó, hắn đã viết:

“Sáng ra bờ suối, tối vào hang

Cháo bẹ rau măng đã sẵn sàng

Bàn đá chông chênh dịch Sử Đảng

Cuộc đời cách mạng thật là sang” (SIC)

“Sử Đảng” là lịch sử đảng Cộng Sản Nga Bonsevik. Và nó, còn mất dạy việt gian đến mức, chưa có bộ máy nhà nước trong tay, vậy mà dám lén lút đặt tên giòng suối chảy ngang hang Pác Bó là Suối Lenin. Cho nên trong Văn Kiện thành lập đảng, VGCS KHẲNG ĐỊNH RẰNG ĐẢNG CỘNG SẢN CỦA CHÚNG LÀ MỘT CHI BỘ CỦA QUỐC TẾ III (tức Bộ thuộc địa trá hình của Nga Xô).

2/ Sau khi sử dụng các loại nô lệ đỏ ở phía Bắc Việt Nam mà quan trọng nhất là BINH NÔ, để xâm lược Việt Nam Cộng Hòa. Chúng đã bắn giết, bỏ tù, đày ải VÔ TỘI VẠ mọi thành phần xã hội Việt Nam Cộng Hòa, nhất là những Chiến Sĩ Quân Lực Viêt Nam Cộng Hòa. Chúng núp dưới ngọn cờ gọi là “GIẢI PHÓNG”, nhưng thực tế là chúng đang thực thi việc mở rộng thuộc địa cho Nga Xô và Tàu bành trướng. Và cũng giống các loại xâm lược Việt Nam xưa kia, chúng bắt nô lệ là người Việt Nam sang Mẫu Quốc Nga Xô lao động cực khổ ở các vùng như Siberia, dưới mỹ từ “LAO ĐỘNG HỢP TÁC!!!”

3/ Tập đoàn VGCS cũng bắt binh nô đỏ với một số gốc Miền Bắc còn đa phần là CON EM VIỆT NAM CỘNG HÒA, bị đưa sang Cam Bốt làm bia đỡ đạn, vì một cuộc chiến mà NỘI DUNG là SỰ TRANH CHẤP NGÔI VỊ BÁ CHỦ CỦA HAI NƯỚC THỰC DÂN ĐỎ là NGA XÔ và TÀU BÀNH TRƯỚNG!!! Cộng với việc đưa hàng 600 ngàn thanh niên con em của Việt Nam Cộng Hoà vào cuộc chiến Nga – Tàu, là nhằm mượn tay của lũ Pol Pot, tay sai của Tàu bành trướng, giết dùm! Bởi vì đấy là chính sách tiêu diệt lực lượng thanh niên của Việt Nam Cộng Hoà, ngăn chặn một cuộc nổi dậy. Đồng thời gia đình của những thanh niên bị giết đó, sẽ được chúng thí cho “bảng gia đình liệt sĩ”! Thế là những gia đình đó đã bị VGCS vô hiệu hoá, vì có con em là “bộ đội cụ Hồ”, thì tất nhiên sẽ bị người dân Việt Nam Cộng Hoà không còn tin tưởng nữa!!!

4/ Khi chế độ thực dân đỏ Nga Xô sụp đổ, tập đoàn việt gian cộng sản chỉ còn con đường duy nhất là làm tay sai cho Tàu bành trướng. Vào thời điểm đó, Tàu bành trướng còn yếu, cho nên chúng đành cho phép tập đoàn VGCS thực thi cái gọi là “đổi mới và mở cửa”. Đổi mới có nghĩa là từ thờ Nga Xô chuyển sang thờ Tàu bành trướng. Mở cửa có nghĩ là từ chỗ “bế quan toả cảng” đã chấp nhận cho một số tài phiệt phương tây được vào Việt Nam “làm ăn” một cách nhỏ giọt, thông qua nhịp cầu nối của cái gọi là “Việt Kiều” đã rủng rỉnh dollars!!!!

5/ Kể từ đó, tất cả mọi thành phần Người Dân Việt Nam KHÔNG CỘNG SẢN, đều là nô lệ đỏ cho Tàu bành trướng, do tập đoàn VGCS thực thi đúng như căn cốt việt gian phản quốc buôn dân bán nước là lý do chúng được cho ra đời!

KẾT LUẬN

Vì thế nên hiện nay (cũng như trước đây) cái gọi là XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG của tập đoàn VGCS chính là: BÁN HOẶC CHO THUÊ NÔ LỆ ĐỎ!!!

Người nô lệ đỏ phải đi lao động khắp nơi trên thế giới, tất nhiên ở những vùng khó khăn và công việc thì nặng nhọc và nguy hiểm. Trong số đó cũng cần phải ghi nhớ rằng những cô gái bị lừa đi lấy chồng nước ngoài, bị tổ chức Mafia VGCS (một bộ phận quan trọng của Công An VGCS) đưa vào các động điếm, lao động chui, kể cả các bé gái mới 8, 9 tuổi cũng phải vào động điếm xứ người là thành phần nô lệ đỏ bất hạnh nhất.


Số liệu ở một hội nghị trong tháng 11/2013 cho rằng trung bình có 100 nghìn phụ nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoài mỗi năm, tính từ 2008 đến 2010.

Ngay một tổ chức quốc tế như Global Slavery cũng phải thừa nhận rằng ở Việt Nam “có khoảng 250,000 nô lệ” (SIC).

Con số đó còn rất xa thực tại, vì họ (Global Slavery) chưa nhận thức được rằng, Ngụy Quyền VGCS là công cụ quản lý của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Mà Đảng Cộng Sản Việt Nam là tập đoàn VIỆT GIAN của Tàu bành trướng. Cho nên chỉ có những đảng viên cộng sản mới được coi là công dân của cái gọi là “cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Tất cả nhân dân Việt Nam còn lại đều là nô lệ, dù là ở trong nước hay BỊ đưa ra nước ngoài.


Vì thế, vấn đề NHÂN QUYỀN ở VIỆT NAM không phải là đánh bóng và bảo vệ cái lũ gọi là DÂN CHỦ CUỘI, ĐỐI LẬP CUỘI đó! Mà cần phải căn cứ vào chính những cương lĩnh chính trị, văn bản của chính tập đoàn VGCS.

Điều tối quan trọng là phải tố giác trước công luận và bảo vệ những nô lệ đỏ hiện đang ở cả trong và ngoài Việt Nam với con số trên 80 Triệu Người. 

Sau năm 1954, song song với việc tội đồ Hồ Chí Minh căn dặn đồng bọn rằng “CON NGƯỜI là VỐN (capital) “QÚY NHẤT!” , thì nó đã cho ra đời cái gọi là “Luật Hôn Nhân và Gia Đình”, nhằm mục đích đẩy người phụ nữ ra khỏi tổ ấm gia đình, biến họ thành lực lượng nô lệ đỏ, để tăng số lao động (nô lệ) trong lao động sản xuất trong nước cũng đồng thời là hàng hoá, xuất khẩu lao sang mẫu quốc hoặc sang các nước không cộng sản để kiếm USD.

Thực thi lời căn dặn đó của thằng Hồ đại việt gian,tập đoàn VGCS đã phung phí máu xương của nô lệ Việt Nam, phục vụ cho mẫu quốc, các thế lực tài phiệt DUY LỢI , cũng như cuộc sống sa hoa trụy lạc của bọn chúng!

Và, xin hãy lưu ý rằng tập đoàn VGCS đã tuyên bố công khai năm 2014 là năm phải TÍCH CỰC THỰC THI KẾ HOẠCH BÁN VÀ CHO THUÊ NÔ LỆ ĐỎ !!!

Tài Liệu Tham Khảo

 

Phần 4: KHI GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIÊT NAM GIÁC NGỘ THÂN PHẬN NÔ LỆ ĐỎ


 


Rất đông công nhân đình công trong buổi sáng 9/1.


Nhiều xe máy bị đốt cháy


Nhà container bị thiêu rụi.

“Hưởng ứng” thông điệp đầu năm 2014 này của Đại Việt Gian Ba Ếch Nguyễn Tấn Dũng, công nhân ở Công Trường Nhà Máy Samsung ở Thái Nguyên đã “cách mạng rất ngoạn mục” cái “thể chế” của tập đoàn VGCS. Họ đã thực thi một phần rất nhỏ cái“quyền làm chủ” của mình như Hiến Pháp VGCS đã “khẳng định” để trừng phạt lũ đầy tớ một cách nghiêm khắc và đích đáng. Bởi vì trong thực tế ở Việt Nam hiện nay, những công ty bảo vệ và những thằng bảo vệ của chúng được trang bị các “công cụ hỗ trợ” dành cho lũ công an VGCS sắc phục! Chính đó là điều chứng minh rằng các lực lượng được gọi là “bảo vệ” chính là lực lượng hỗ trợ “sống” cho lực lượng công an VGCS chính quy!

Hệ thống truyền thông của VGCS đã bôi nhọ hoặc hạ thấp sự kiện của Người Công Nhân Việt Nam trên công trường nhà máy Samsung ở Thái Nguyên, lại một lần nữa cho người dân bị trị Việt Nam thấy được rằng muốn cứu mình thì phải liên minh với các tầng lớp người Việt Nam bị trị khác. Có như thế mới thoát khỏi kiếp bị trị tàn bạo (hay còn gọi là kiếp nô lệ đỏ)!

Phải liên tục hành động như khi người nông dân nhổ khoai mì: lay một lần thì nứt đất, lay lần thứ hai thì đất nứt nhiều hơn, và đến lần thứ ba, thứ tư thì củ khoai mì sẽ bật lên khỏi mặt đất. Đừng quan tâm đến cách gọi hay cách tường thuật của lũ bút nô VGCS. Như lần này, tờ Dân Việt thì gọi “BẠO LOẠN”, tờ VietNam.net thì gọi là “XÔ XÁT”, và tờ Thanh Niên thì gọi là “ẨU ĐẢ”!

Những người Việt Nam bị trị của mọi giới phải dám làm cái việc như chính Hiến Pháp VGCS đã trịnh trọng thừa nhận rằng người dân Việt Nam là Chủ Nhân. Cho nên trừng phạt những tên “đầy tớ” dám dùng ROI ĐIỆN đánh ÔNG CHỦ CHẾT NGẤT là rất đúng với cách ứng xử thông thường, cũng như đúng với ngay cả nội dung Hiến Pháp của VGCS!!!

Ngụy Quyền VGCS ở Thái Nguyên đã ra thông cáo “khởi tố” vụ này. Ngay từ giờ phút này đã có thể biết kết luận của vụ án ra sao. Nó đã từng xảy ra hệt như tập đoàn VGCS đã trấn áp những người công nhân ở Phía Bắc Việt Nam từ trước 1975.

THÍ DỤ: Khoảng 1970, vì quá đói khổ, bị đày đọa coi thường đến mức vì tai nạn lao động mà chết, vì đói khổ và bệnh nghề nghiệp mà chết, những công nhân ở các mỏ than Bông Dương và mỏ than Hồng Gai chỉ được BÓ CHIẾU đem chôn. Hiếm lắm mới có người được một mét vải xô để tẩm-liệm xác; ốm đau thì bệnh gì cũng chỉ có hơn chục viên thuốc “xuyên tâm liên”! Về lao động thì phải sử dụng các phương tiện cực kỳ thô sơ và lạc hậu mà không có bảo hiểm lao động. Đã vậy lấy cớ có chiến tranh, tập đoàn VGCS bắt buộc người công nhân mỏ than phải làm việc theo khẩu hiệu: “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm chủ nhật”!!! Về lương thực thì mỗi tháng một đầu công nhân được 18kg lương thực (gồm cả các loại ăn độn như khoai, bắp…), nhưng lại bị cắt mất 3kg một tháng (tức chỉ còn trên thực tế 15kg/tháng) với lý do: một kilogram để ủng hộ “anh Trỗi, chị Quyên”; một kilogram ủng hộ quỹ “chống Mỹ, Diệt Ngụy Cứu Nước”; một kilogram để ủng hộ “đồng bào Miền Nam đói khổ” vì bị “Mỹ Ngụy Kềm Kẹp Bóc Lột” !!!(SIC)

Vì thế, những người công nhân đó đã chiếm giữ hầm mỏ và tuyên bố đình công không thời hạn!

Giai đoạn đó những tên việt gian đầu sỏ ác ôn nhờ đối xử với công nhân tàn bạo nên đã được thăng quan tiến chức như:

1/ Nguyễn Đức Tâm là Bí Thư VGCS ở khu Hồng Quảng (tức Hồng Gai, Quảng Yên, Hải Ninh). Tên này từng là phó cho đại sát thủ Hồ Viết Thắng thường trực cải cách ruộng đất. Sau này hắn được ngồi vào cái ghế Trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương VGCS thay cho thằng Lê Đức Thọ lên ghế cố vấn. Hắn cũng là người nâng đỡ đưa tên đại việt gian Nguyễn Văn An làm trưởng ban tổ chức Trung Ương VGCS khi hắn về hưu giữ chức cố vấn.

2/ Tên đại việt gian tham nhũng Phạm Thế Duyệt (thực tên là Ruyệt như phát âm kiểu dân Thái Bình) khi đó giữ chức Chánh Thư Ký công đoàn khu mỏ Hồng Quảng. Nhờ đàn áp công nhân trong vụ đình công đó, nên được đưa lên làm Ủy Viên Thường Vụ Tổng Công Đoàn VGCS kiêm Chánh Thư Ký Liên Hiệp Công Đoàn Hà Nội. Sau đó nhẩy vào bộ chính trị VGCS phụ trách Bí Thư VGCS của Hà Nội. Thời Lê Khả Phiêu hắn là thường trực ban bí thư VGCS, mặc dù bị tố giác các vụ tham nhũng tại Hà Nội, nhưng no vẫn đưọc giữ chức thường vụ Ban Bí Thư. Nhờ có công đánh lừa sự vùng lên của Nông Dân Thái Bình, đến khi thằng con hoang Nông Đức Mạnh làm Tổng Bí Thư thì hắn làm chủ tịch Mặt Trận Tổ Cuốc VGCS !

3/ Việt gian Vũ Mão lúc đó làm Bí Thư đoàn Thanh Niên Lao Động Hồ Chí Minh của khu mỏ Hồng Gai. Cũng nhờ thành tích đàn áp công nhân cho nên được đưa về làm đại biểu Cuốc Hội VGCS giữ chức Chánh Văn Phòng Cuốc Hội VGCS, rồi sau đó lại lên chức Trưởng Ban Đối Ngoại của Cuốc Hội VGCS, xếp trực tiếp của con VGCS Tôn Nữ Thị Ninh!

Cuộc chiếm mỏ của công nhân khu mỏ Hồng Gai lan sang cả Hải Phòng khiến công nhân bốc xếp của Cảng cũng đình công. Những cuộc đình công như thế đã khiến tập đoàn chóp bu VGCS từ Tôn Đức Thắng, chủ tịch nhà nước VGCS, lấy tư cách là công nhân già ở nhà máy Ba Son ở Saigon ra mỏ than khóc lóc thút thít “sao giai cấp cách mạng lại chống phá đảng của giai cấp mình???”

Tên Phạm Văn Đồng cùng với thằng Hoàng Quốc Việt, chủ tịch Tổng Công Đoàn VGCS, cũng đứng trước công nhân hai mắt đỏ hoe. Chúng đem hai con dê tế thần để lừa cho công nhân mỏ xuống thang không đình công nữa. Một con dế tế thần là Hoàng Hữu Nhân, tổng giám đốc Tổng Công Ty Than (thuộc bộ Điện Than). Sau này tên Hoàng Hữu Nhân cũng được vào danh sách Dân Chủ Cuội. Còn con dê thứ hai thì đúng là oan khuất: Đó là Bác Sỹ Giám Đốc Bệnh Viện Mỏ Nguyễn Văn Kiên, cựu học sinh A. Sarraut, gốc Hà Nội, bị đưa ra tòa kết án 7 năm tù khổ sai và tước bằng Bác Sỹ.

Cuộc đình công kéo dài như vậy, nhưng không có tiếng vang vì đường lối bế quan tỏa cảng cũng như bưng bít truyền thông của VGCS, đến mức nhiều người ở ngay Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội…hoàn toàn không biết gì nói chi đến Quốc Tế!

Tập đoàn VGCS đã giải quyết ngay sau khi công nhân mỏ về nhà bằng cái gọi là luật "nghĩa vụ quân sự". Chúng cho bắt tất cả công nhân đi vào lính (một thứ binh nô) rồi đưa vào "B" (tức là đi vào Nam) để làm bia đỡ đạn trong cuộc chiến xâm lược của thực dân đỏ Nga Xô, Tàu Mao đối với Việt Nam Cộng Hòa. Chúng cho tuyển công nhân mới, trong đó chúng cũng cài lũ công an VGCS để làm mật báo viên. Và thế là hết!!!

Nhận Xét:

1/ Ngày nay thì khác bởi vì sau lưng những người công nhân Việt Nam là cả một lực lượng hùng hậu truyền thông của cả trong và ngoài nước. Và cũng nhờ cuộc cách mạng thông tin nên VGCS không thể âm thầm thủ tiêu, đàn áp được. Dư luận trong và ngoài nước sẽ đập tan những luận điệu gian dối của tập đoàn VGCS.

2/ Việc lao động của người công nhân Việt Nam hiện nay đòi hỏi phải có trình độ tay nghề tối thiểu. Khác hẳn công nhân mỏ ở phía Bắc khi xưa là chỉ sử dụng "CƠ BẮP" làm các việc thủ công nặng nhọc như xúc than choòng than, đẩy các xe than bằng sức lực của chính mình, nên VGCS rất dễ dàng kiếm người thay thế.

3/ Nếu như có tuyển mộ được người thay thế thì trước sau gì người công nhân hiện nay cũng sẽ nổi dậy, và sự việc lại được lập lại khuôn mẫu đấu tranh ngày càng có tổ chức, ngày càng nhận diện được mọi loại nằm vùng của VGCS cài cắm trong công nhân, trong bảo vệ, để có kế sách hữu hiệu đối đầu với bọn này.

4/ Dù tập đoàn VGCS có o bế người công nhân Việt Nam như thế nào, ngay cả khi chúng sử dụng câu chữ trong Hiến Pháp của chúng để tôn vinh giai cấp công nhân lên hàng lãnh đạo đất nước...thì cũng chỉ càng làm cho giai cấp công nhân Việt Nam nói chung thấy rõ bộ mặt thật của chúng. Câu chữ không thể đo lòng được, càng không thể loại bỏ mọi tai nạn rủi ro trong lao động được và các quyền lợi căn bản khác trong cuộc sống. Cho nên, chỉ có thể thuyết phục được người công nhân bằng những việc làm cụ thể về: đời sống, bảo hiểm lao động, lương bổng, hưu trí và đặc biệt thời khóa biểu giờ lao động không bị bóc lột một cách tàn bạo. Có nghĩa là tối thiểu, người công nhân cũng phải hoàn toàn làm chủ cái tổ chức của mình có tên là Công Đoàn.

5/ Chỉ có TIỀN mới giải quyết được vấn đề. Mà điều này VGCS làm sao thực thi được khi chính chúng ra đời để làm việt gian nhằm -nói một cách dễ hiểu- GOM TIỀN, VÀNG của Nhân Dân và Đất Nước cho Mẫu Quốc Tàu Chệt và các thế lực DUY LỢI khác, cũng như cho chính bản thân chúng và gia đình họ hàng của chúng.

6/ Vì thế, cuộc nổi dậy của giai cấp công nhân Việt Nam sẽ phải liên minh với các tầng lớp nhân dân Việt Nam bị trị cả trong và ngoài nước là TẤT YẾU, là sự sống còn của hai lực lượng đối kháng không thể điều hòa. Đó là, một bên là tập đoàn VGCS, mà trong thực tế chúng không thể đoàn kết được, vì đẳng cấp trong đảng VGCS càng ngày càng bộc lộ rõ khoảng cách giàu nghèo qúa khác biệt đến kẻ mù cũng thấy. Còn một bên là giai cấp công nhân ngày càng làm việc, sinh hoạt tập trung thành số lượng đông đảo, càng thêm sức mạnh trong đấu tranh, càng lan toả vào mọi tầng lớp người dân Việt Nam bị trị. Cái lực lượng được việt gian cộng sản cưng chiều được gọi là “Thanh Kiếm Của Đảng” sẽ nhanh chóng qua “ẩu đả, xô xát, bạo loạn” với người dân Việt Nam bị trị mà giai cấp công nhân là điểm tựa trung tâm, sẽ hiểu rằng “Thanh Kiếm” dù có chém đến gãy cả kiếm cũng chỉ có hư danh vì “Thanh Kiếm” làm sao biết ăn, mặc, ở, hạnh phúc cùng gia đình… Mà chỉ cóCHỦ NHÂN của “thanh kiếm” mới hưởng thụ “TỨ KHOÁI”. Thanh kiếm này gãy, thì có thanh kiếm khác nhằm nhò gì, cho nên hãy xem vụ án Dương Chí Dũng đang diễn ra đấy. Ngay thanh “bảo kiếm Phạm Quý Ngọ” còn có thể vất vào sọt rác nữa là loại kiếm gỗ!

7/ Muốn từ thân phận “thanh kiếm”, loại vô tri, vô giác, không được hưởng thụ hạnh phúc, để trở thành một người chân chính, là sự tự hào của Vợ Con, Cháu Chắt thì hãy lợi dụng các trang thiết bị tối tân để HỘI NHẬP với những người Việt Nam bị trị nói chung, và giai cấp công nhân đang vùng lên nói riêng ĐỂ BẢO VỆ MỘT CÁCH THIẾT THỰC QUYỀN LỢI CỦA MÌNH. Và nên nhớ rằng kể cả những lực lượng gọi là “binh lính” cũng như “cảnh sát” (tức cơ quan chuyên chính của tập đoàn VGCS) chỉ có thể có hạnh phúc thực sự, tự do thực sự, khi mà họ đứng về phía người dân Việt Nam bị trị là tuyệt đại đa số của dân số Việt Nam hiện nay.

8/ Hãy nắm lấy thời cơ, hoặc làm ngườihoặc làm “thanh kiếm” vô tri, vô giác!

Không vận động thì không có “ĐỔI MỚI” THỰC SỰ cho cuộc đời của đại đa số người Việt Nam trong thân phận bị trị và của đất nước Việt Nam, đang chìm đắm bởi lũ xâm lược cùng với lũ tay sai VGCS và các thế lực duy lợi khác.

Tài Liệu Tham Khảo: 

Phần 5: “CÔNG DÂN TỰ DO”!!!


 


(Những tên bút nô của tập đoàn Việt Gian Cộng Sản trong danh xưng mới là Văn Đoàn Độc Lập- Công Dân Tự Do)

 Tin trong nước cho biết đã có 20 tên văn nô của Việt Gian Cộng Sản đã xin ra khỏi hội nhà văn. Cầm đầu nhóm này là tên bút nô Nguyên Ngọc. Hắn đã từng là “bí thư Đảng-Đoàn Hội Liên Hiệp Văn Học Nghệ Thuật” của VGCS.

Hắn đã từng là người được giải nhất về văn học với cuốn truyện đầu tay có tên “Đất Nước Đứng Lên”, DO ĐÍCH THÂN TÊN ĐẠI VIỆT GIAN Lê Duẩn chỉ thị cho hắn trúng giải. Trong khi đó cái giải nhất này –coi như đã- nằm trong tay của Phùng Quán với truyện “Vượt Côn Đảo”, nếu như không có sự can thiệp của tên đại việt gian Lê Duẩn!!!. Chính từ lý do này, Phùng Quán, cháu ruột của tên Tố Hữu, đã nổi khùng và trở thành “nhà văn trong nhóm Nhân Văn Giai Phẩm”.

Nói sơ qua như vậy để quý bạn đọc thấy được rằng, cái nhóm tự thành lập tổ chức “Văn Đoàn Độc Lập”, vẫn có một tên bút nô đỏ quạch cầm đầu. Giống hệt như cái gọi là Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất cũng do tên việt gian đỏ quạch là Ngưu Ma Vương Quảng Độ cầm đầu. Có như thế thì vở kịch đối kháng mới không bị món võ “lộng giả thành chân”!


 CHÚ Ý 1: Chính Khí Việt chỉ xin nói đến một câu của tên bút nô Đỗ Trung Quân, cũng trong băng của Nguyên Ngọc đã trả lời lý do bỏ “Hội nhà Văn Quốc Doanh” với câu nói nguyên văn như sau: “Từ bỏ hội nhà văn để trở thành công dân tự do” (sic).

Câu nói trên của bút nô Đỗ Trung Quân là nhằm mục đích tô son thiếp vàng cho tập đoàn VGCS hiện nay một cách rất lưu manh và rất mất dạy, thế mà nhiều website, cũng như những cơ quan truyền thông ngoại quốc, ban tiếng Việt, đã đưa lên coi như một “CHÂN LÝ” của người đối lập với VGCS???

CHÚ Ý 2: Xin quý bạn đọc lưu ý rằng, như vậy chỉ có là thành viên của hội nhà văn MỚI BỊ MẤT TỰ DO? Thế khi ra khỏi hội nhà văn để “TRỞ THÀNH CÔNG DÂN TỰ DO” (sic) thì thử hỏi rằng tên bút nô Đỗ Trung Quân đã mặc nhiên khẳng định rằng xã hội Việt Nam trong tay đô hộ của Tàu bành trướng thông qua tập đoàn VGCS là CÓ TỰ DO RỒI???

CHÚ Ý 3: Chuyện tên lưu manh bút nô Đỗ Trung Quân phát biểu như vậy cũng chẳng có gì lạ lắm, nếu như quý vị bạn đọc biết được cái lý lịch và quá trình trưởng thành của hắn cũng như những bài thơ mà hắn đã sáng tác trước đây, thì sẽ biết ngay thôi!

Chính Khí Việt xin chia sẻ với quý bạn đọc sơ lược cái lý lịch trích ngang của tên bút nô Đỗ Trung Quân này , như sau:

=== Sinh tại Saigon năm 1955. Hắn không biết cha hắn là ai, chỉ có mẹ, nhưng đến năm 15 tuổi hắn trở thành côi cút khi mẹ hắn chết, nhưng hắn vẫn tiếp tục vừa kiếm sống vừa đi học và đã đậu Tú tài toàn phần (1 và 2). Đậu xong, hắn chui vào trường Đại Học Vạn Hạnh (trường đại học này của lũ Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất do đại việt gian Thích Minh Châu làm Viện trưởng, kẻ sau này trước khi chết (2012), hắn được huân chương “cao quý nhất của VGCS”Huân Chương Hồ Chí Minh).

Thử nghĩ xem, nếu hắn sinh ở ngoài Bắc Việt Nam, mồ côi như thì hắn sẽ sinh sống ra sao? Trong giấy khai sanh lại không có cha thì sẽ bị VGCS xếp vào loại nào? Và năm 15 tuổi, thì làm sao kiếm sống vì mọi việc làm đều do VGCS quản lý rất chặt chẽ. Làm sao có thể đi học? Làm sao lại có thể bước chân vào đại học được???

Tất cả cuộc sống của hắn, dù có trắc trở về số phận mồ côi, nhưng nhờ sống ở trong chế độ Việt Nam Cộng Hoà nhân bản, vì dân, vì nền giáo dục không học phí, bệnh viện không mất tiền, xã hội không tham nhũng cho nên hắn mới có thể được học hành, làm ăn như những người có đầy đủ gia đình cả cha lẫn mẹ. Và lại được bước chân vào đại học Vạn Hạnh.

Nhưng điều bất nhân nhất của tên bút nô Đỗ Trung Quân là hắn đã từ đại học Vạn Hạnh, ngày 30 tháng 4, 1975, đã theo gót 500 tăng ni của lũ đầu trọc PGVNTN và thằng việt gian Đoàn Viết Hoạt, bè lũ Nguyễn Đan Quế ra Hàng Xanh, cầm cờ Phật Gíao để đón tụi nguỵ quân VGCS vào xâm lược Việt Nam Cộng Hoà.

Năm 1979, trong cuộc chiến biên giới Tây Nam, bút nô Đỗ Trung Quân đã tham gia vào đoàn Thanh Niên Xung Phong của VGCS. Và khi trở về thành phố Saigon, hắn được vào làm việc tại “Báo Saigon Tiếp Thị” (là chỗ tên Huy Đức, bút nô viết cuốn “Bên Thắng Cuộc”, đã từng làm ở đó).

CHÚ Ý 4: Chính từ thời kỳ đi Thanh Niên Xung Phong mà hắn đã rất “tự nguyện” và rất “tự hào” viết lên những vần thơ ca ngợi tập đoàn VGCS và những công cụ của chúng. Thí dụ như bài thơ “Những Bông Hoa Trên Tuyến Lửa”, phần kết hắn đã viết như sau:

“Tôi thấy rồi em ơi giữa cuộc hành quân

Niềm kiêu hãnh trong mắt em kỳ lạ

Trong chiếc áo bạc mầu đôi miếng vá

Cô gái Việt Nam đẹp đến lạ thường

……………………

Ôi! Những bông hoa nở giữa chiến trường” (sic)

CHÚ Ý 6: Bút nô VGCS Đỗ Trung Quân cũng là tác giả bài thơ mà ở hải ngoại chắc chắn nhiều người phải biết. Đó là bài “Quê hương bài học đầu cho con” viết năm 1986, được nhạc sĩ Anh Bằng phổ nhạc lại cầu kỳ và du dương và quyến rũ hơn lần đầu tiên tên nhạc nô đỏ choé Giáp Văn Thạch phổ nhạc năm 1986, và lập tức được từ tụi Paris By Night với tên -bút nô hề sân khấu- Nguyễn Ngọc Ngạn đưa lên giới thiệu trang trọng, và tập đoàn Asia của bọn Trúc Hồ, Nam Lộc, Việt Dzũng cũng đưa lên giới thiệu sau đó không lâu. Mục đích của lũ nhạc nô, văn nô này là làm công tác tuyên truyền cho VGCS để gợi ý cho họ hãy trở về Việt Nam để làm tôi mọi cho VGCS, với mỹ từ là vì quê hương (cho nên phải mặc áo gấm về làng để hoà hợp hoà giải cho có vẻ sang)!?

Bài thơ đó được Anh Bằng phổ nhạc đã có những câu như sau”

“Quê hương là chùm khế ngọt

Cho con trèo hái mỗi ngày

……………………

Quê hương nếu ai không nhớ

Sẽ không lớn nổi thành người.” (sic)

Như thế có nghĩa là tên bút nô VGCS Đỗ Trung Quân đã hoà hợp hoà giải với nhạc nô Anh Bằng để tạo ra sản phẩm ca nhạc cho bọn Trúc Hồ, Nam Lộc, Việt Dzũng sử dụng làm cái mồi câu cho những người mau quên tội ác của tập đoàn VGCS , để mặc áo gấm về làng làm VIỆT KIỀU YÊU NƯỚC!? Đồng thời chúng cũng lợi dụng để chửi vào mặt những người còn ghi nhận tấm lòng của Người Tỵ Nạn Việt Gian Cộng Sản, cho nên không về lại quê hương chừng nào Việt Gian Cộng Sản vẫn còn là công cụ của Tàu bành trướng để cai trị nhân dân và đất nước Việt Nam, là “SẼ KHÔNG LỚN NỔI THÀNH NGƯỜI” (sic).

Đúng!!! Chúng ông sẽ không bao giờ là cái loại người như bọn bay. Nghĩa là bọn bay ra khỏi “Hội Nhà Văn” để trở thành CÔNG DÂN VIỆT GIAN CỘNG SẢN CÓ "CON TỰ DO" TRONG ĐẦU.Phần 6: TIỂU DIÊN HỒNG HẬU HOÀNG MINH CHÍNH?


 

Ngày 29 Tháng 6, 2014, “việt kiều” Lê Tinh Thông chuyển bài có tên “Con Đường Việt Nam?” của Hoàng Quỳnh, tự nhận là “một trí thức bình thường” (sic) ở trong nước gởi đăng trên Bauxite Việt Nam của nhóm Nguyễn Huệ Chi. Bài viết của Hoàng Quỳnh được nhóm Bauxite Việt Nam ca tụng là “những tư tưởng của bài viết không nhỏ bé chút nào. Những tư tưởng này, nếu biến thành hiện thực, chắc chắn sẽ làm thay đổi hoàn toàn cục diện hiện nay của đất nước ta.

Một giấc mơ đẹp! Hy vọng, vào một ngày đẹp giời nào đó, giấc mơ sẽ biến thành hiện thực!” (sic).

Ngày mùng 1 tháng 7, 2014 bài “Con Đường Việt Nam?” được đưa lên Ba Cây Trúc với “Lời bàn của Ban Biên Tập” nói chung là “tán thành về đại thể, chỉ sửa từ “HOÀ GIẢI” (reconciliation) vì “xem ra không ổn” (sic) mà “phải nên dùng chữ THA THỨ” (pardon) hay DUNG THỨ (tolerance)”. Theo lập luận của ban biên tập Ba Cây Trúc thì “vì dung thứ là chấp nhận sự quy chánh của kẻ tà mà không cách ly hay trừng phạt họ, đồng thời cũng không tự mình biến thể, hoá thành xấu như họ để hoà mình với họ. Tha thứ và không hoà mình với cái xấu không phải là một thái độ tự cao, nhưng nó là sự cần thiết của lý tưởng trong sáng. Chánh và tà có ranh giới hẳn hoi, nếu phá đi ranh giới đó thì sẽ hoá thành “nguỵ quân tử”, một loại người không ai tin cậy nổi!! Có thể người cộng sản sẽ tức giận khi phải tỏ ra thua kém, chấp nhận mình là tội nhân để được tha thứ, nhưng họ phải có thái độ HOÀ GIẢI với người QUỐC GIA. Tức là phải nhuộm thêm màu xanh hoà bình cho họ (in chữ đậm từ nguyên bản của Ba Cây Trúc), vì đó là cái giá công bằng phải trả cho những tai ương và thiệt hại họ đã gây ra cho quê hương và dân tộc. Đó là cái giá rẻ nhất chứ không nên đòi hỏi thêm để tiếp tục giữ thái độ trịch thượng eo sách như họ vẫn thường làm.” (sic).

NHẬN XÉT CỦA CHÍNH KHÍ VIỆT

1/ Trong bài “Con Đường Việt Nam?” của Hoàng Quỳnh, nếu người đọc có tinh thần Trách Nhiệm với Tổ Quốc và dân tộc Việt Nam, thì sẽ thấy rằng đằng sau cái dẫn nhập lê thê đó, tác giả đi vào cốt lõi của âm mưu xoá sạch tội cho tập đoàn VGCS về tất cả những tội ác mà chúng đã gây ra biết bao đau thương cho Dân Tộc Việt Nam, biết bao mất mát cho Tổ Quốc Việt Nam kể từ khi chúng được thực dân đỏ Nga Xô cho ra đời để làm cái nhiệm vụ duy nhất là VIỆT GIAN, nhằm mở rộng thuộc địa đỏ Leninnist cho Nga Xô. Sau đó Tàu bành trướng cũng tham gia nuôi dưỡng và sử dụng chúng trong âm mưu Hán Hoá, tối thiểu cũng là Ba Nước trên bán đảo Đông Dương và sẽ lan ra toàn vùng Đông Nam Á Châu. Cụ thể là chúng đã tự nguyện thực thi Hán Hoá toàn đảng Việt Gian Cộng Sản, toàn thể nguỵ quân Việt Gian Cộng Sản và toàn thể các tầng lớp Nhân Dân Việt Nam!

Nếu trước cuộc chiến 1979, tập đoàn Việt Gian Cộng Sản vừa “bolsevik hoá toàn đảng tiến tới bolsevik hoá toàn dân Việt Nam”, thì sau cuộc sụp đổ của Nga Xô, chúng hoàn toàn Hán Hoá toàn bộ cơ cấu nhân sự với toàn bộ các tổ chức hoạt động xã hội của Việt Nam từ hạ tầng cơ sở đến thượng tầng kiến trúc.

Chỉ xin đơn cử một thí dụ cụ thể đó là ngay trong lúc vụ chơi trò “bịt mắt bắt dê” ở Biển Đông, mà thực chất là bàn giao Biển của Việt Nam cho Tàu Tập Cận Bình, thì chỉ một tên bí thư chệt của tỉnh Quảng Đông cũng có thể công khai bằng Văn Bản ra lệnh cho tập đoàn Việt Gian Cộng Sản phải thực thi những vấn đề mà chúng muốn. Về phía tập đoàn Việt Gian Cộng Sản đã vội vã và ngoan ngoãn ra văn bản xin thi hành (Xin quý bạn đọc bấm vào link dưới đây để trực tiếp đọc tài liệu tham khảo: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/06/140630_guangdong_vietnam_list.shtml )

Như thế có nghĩa là, sự thật lịch sử về tập đoàn Việt Gian Cộng Sản đã được Tàu bành trướng (tham gia cùng Nga Xô) nuôi dưỡng để sử dụng như một công cụ che mắt thế giới, nhưng chủ yếu là che mắt mọi tầng lớp Nhân Dân Việt Nam để Hán Hoá một cách tinh vi toàn bộ đất nước và dân tộc Việt Nam!!

Tất cả những việc làm của tập đoàn Việt Gian Cộng Sản từ trước và sau khi chúng lừa đảo chiếm được bộ máy nhà nước Việt Nam, đã được chứng minh ngay trong các Cương Lĩnh Chính Trị của chúng; trong Hiến Pháp tự biên, tự diễn, tự thông qua của chúng cũng như các chính sách chúng đã thực thi như bốn cái gọi là “cách mạng” về cải cách ruộng đất, về tổ chức, về văn hoá tư tưởng, về công thương nghiệp tư bản tư doanh, nhằm vô sản hoá toàn dân cũng như tẩy não họ để phải chấp nhận thành nô lệ đỏ nhằm tiếp tục làm chiến tranh phục vụ cho thực dân đỏ Nga Xô và Tàu bành trướng ra toàn bộ Ba Nước Đông Dương; đặc biệt chúng đơn phương ra Nghị Quyết 15 (1959) để sử dụng vũ trang xâm lược Việt Nam Cộng Hoà nhằm cho Nga Xô và Tàu bành trướng hưởng lợi mà thôi!!!

Phải chăng vì là “trí thức bình thường” như Hoàng Quỳnh tự nhận nên cũng dám liều mạng như ông Lê Hùng chủ diễn đàn Ba Cây Trúc, chạy tội cho đàn em mà Chính Khí Việt đã góp ý trong bài “Sự Liều Mạng Của Ông Lê Hùng”!

2/ Nội dung tư tưởng bài viết của Hoàng Quỳnh là kêu gọi “cổ suý cho hiến pháp HOÀ GIẢI” do Hoàng Quỳnh hư cấu ra để so sánh với Hiến Pháp Hoà Bình nổi tiếng của Nhật Bản. Sự so sánh đó nó lẩm cẩm như sự so sánh của ông Lê Hùng vậy. Ông chủ diễn đàn Ba Cây Trúc đã chạy tội hèn hạ của Lão Móc khi ở tù đã làm thơ ca ngợi và chịu ơn thằng đại tội đồ Hồ Chí Minh với sai lầm của nhà Bác Học Albert Einstein vậy!

Sau đây Hoàng Quỳnh cho biết lý do để nặn ra cái “Hiến Pháp Hoà Giải”. Ông ta đã viết như sau:

Trích (Chính Khí Việt xin highlight những chỗ cần lưu ý) “Trong khi tất cả mọi người am hiểu thời cuộc ĐỀU CÔNG NHẬN RẰNG, sự thay đổi để trở nên dân chủ không thể do bất cứ một lực lượng nào khác, mà sẽ do một bộ phận trong chính giới lãnh đạo Việt Nam hiện tại. Cứ coi như có một số người trong giới lãnh đạo có lòng yêu nước, bỏ qua lợi ích cá nhân, kêu gọi những lãnh đạo khác thực hiện cải cách chính trị… thì họ cũng không dám làm cái việc thay đổi chế độ, cái việc mà tự dưng đưa bản thân, gia đình và con cháu mình vào vòng nguy hiểm vô cùng, có thể mất tất cả, kể cả mất mạng…

Vậy tại sao chúng ta không NGHĨ CHO HỌ một chút, không mở con đường đảm bảo sự an toàn và cuộc sống của họ, để cho mục tiêu của dân tộc dễ xảy ra hơn không.” (hết trích).

Và đây là điểm chủ chốt trong phát minh vĩ đại của Thiên Niên Kỷ về cái gọi là “Hiến Pháp Hoà Giải” của Hoàng Quỳnh, đã được nhóm Bauxite Việt Nam của Nguyễn Huệ Chi dùng cả TỨ CHI để bỏ phiếu hưởng ứng (không cần dùng đến cái đầu để suy nghĩ)! Còn Ban Biên Tập Ba Cây Trúc của Lê Hùng thì gần như ủng hộ hoàn toàn, chỉ có chút yêu cầu sửa đổi là từ chỗ gọi là “Hiến Pháp Hoà Giải” thành ra thứ gọi là “Hiến Pháp Dung Thứ” cho nó khỏi bị mang tiếng là “nguỵ quân tử”!!!

Sự thực đó là một kiểu hành sử của Tiểu Diên Hồng của VGCS mà Hoàng Quỳnh và nhóm Bauxite Việt Nam của Nguyễn Huệ Chi, là những Trí Nô Trong Nước tượng trưng Một Cây Trúc.

Ban Biên Tập của Ba Cây Trúc, Lê Tinh Thông cũng như chí hữu của Ba Cây Trúc, là Trí Thực Ngựa ở Hải Ngoại, tượng trưng cho Cây Trúc Thứ Hai.

Hai Cây Trúc này nói chung là “Hoan Hỉ Đồng Ý, Nhất Trí Tán Thành”. Chỉ có Trí Thức Ngựa ở Hải Ngoại muốn tỏ ra mình cũng độc lập suy nghĩ đây nên đòi sửa một chút “nhỏ như con thỏ”, qua trao đổi không phải bằng bàn tròn như kiểu của VGCS già Hoàng Minh Chính mà là trên diễn đàn Ba Cây Trúc của Lê Hùng. Bây giờ chỉ còn chờ sự suy nghĩ của Cây Trúc thứ 3, có thể là tên đại VGCS Nguyễn Thanh Sơn, thay mặt cho đám mà Hoàng Quỳnh gọi là “cứ coi như có một số người trong giới lãnh đạo có lòng yêu nước, bỏ qua lợi ích cá nhân…” (sic), mà nói theo truyền khẩu dân gian là “loại chó chê cứt”, cũng có nghĩa là “chó còn sống” như triết lý sống của Lão Móc, con Vịt đầu đàn của Lê Hùng chủ diễn đàn Ba Cây Trúc vậy!

Cây Trúc thứ 3 sẽ suy nghĩ và… (Chính Khí Việt không có mật gấu để uống nên không dám đoán bậy)!

Sau đây, vì luôn luôn tự nhắc nhở mình phải có tinh thần trách nhiệm trước Nhân Dân và Tổ Quốc Việt Nam cũng như trước quý bạn đọc, Chính Khí Việt xin chia sẻ ý kiến với tư cách một công dân Việt Nam Cộng Hoà để vạch mặt cái trò “bài ba lá” trong trò hề “Hiến Pháp Hoà Giải” của Hoàng Quỳnh và “Hiến Pháp Dung Thứ” của Ban Biên tập diễn đàn Ba Cây Trúc!!!

(Xin quý bạn đọc bấm vào link dưới đây để tham khảo bài của Hoàng Quỳnh trước:


 

Mục Tiêu Của Tiểu Diên Hồng 2014

3/ Tâm điểm của “Hiến Pháp Hoà Giải” của Hoàng Quỳnh và “Hiến Pháp Dung Thứ” của Ban Biên Tập Ba Cây Trúc là, muốn “Việt Nam chuyển thành đất nước dân chủ đa đảng” (sic) thì, như Hoàng Quỳnh minh định rằng:

Trích:“Không được truy cứu, phán xét, buộc tội… đối với cá nhân hay tập thể, ở bất cứ phe phái đảng phái nào của người Việt Nam trong vòng 100 năm qua, và điều này có giá trị trong vòng 100 năm tới.”(hết trích).

Như thế có nghĩa là không được hồi tố những tội việt gian của Đảng Cộng Sản Việt Nam từ khi nó còn chưa ra đời. Vì lúc đó, tức năm 1914 thì còn chưa có cái gọi là Liên Bang Xô Viết với Quốc tế 3. Và ngay cả cái Đảng cộng sản Tàu bành trướng đến tận 1921 mới được cho ra đời! Nó còn có giá trị tới tận sau năm 2114!?

Chưa bàn đến cái sự vô lý nội dung nói trên của “Hiến Pháp Hoà Giải” mà chắc chắn rằng lịch sử nhân loại chưa bao giờ có ai dám nghĩ tới, dù đang bị nhốt trong nhà thương dành cho những người bị tâm thần!

Chính Khí Việt tin rằng từ nhà “trí thức bình thường” Hoàng Quỳnh ở trong nước cho đến các vị trí thức trong Ban Biên Tập diễn đàn Ba Cây Trúc của ông Lê Hùng đều biết rằng tập đoàn Việt Gian Cộng Sản hiện nay nắm quyền cai trị và quản lý tuyệt đối và toàn diện mọi sinh hoạt của xã hội Việt Nam, mà còn với tới cả Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Việt Gian Cộng Sản bằng thành lập Uỷ ban Người Việt ở nước ngoài! Tập đoàn Việt Gian Cộng Sản cũng vừa chính thức công bố thành lập thêm Đảng Uỷ Cộng Sản ở nước ngoài để chỉ đạo trực tiếp từ cá nhân, hội đoàn, các đảng phái lớn nhỏ, các chùa, các nhà thờ với lũ Việt Gian Cộng Sản đầu trọc và áo chùng thâm, các cơ quan truyền thông, văn hoá - văn nghệ cho đến việc kinh doanh. Chúng còn lèo lái được cả những kẻ đi vào dòng chính của Hoa Kỳ, như việt gian Hoàng Duy Hùng là một thí dụ…

Số đảng viên cộng sản hiện nay lên đến gần 4 triệu đứa. Bọn chúng không còn xuất thân từ bần cố nông, công nhân, dân nghèo thành thị và tiểu viên chức. Đã là đảng viên Việt Gian Cộng Sản là có quyền, có tiền dù đương chức hay về hưu, dù là cán bộ trung ương hay cán bộ cơ sở làng xã.


 

Tất cả những đứa giàu nhất Việt Nam đều là đảng viên Việt Gian Cộng Sản cao cấp hoặc là những tên không ra mặt công khai nhưng chính là đại diện của một tên Cộng Sản nào đó hoặc một nhóm Việt Gian Cộng Sản cao cấp nào đó. Kể cả lính tráng, cảnh sát và công an đều là công cụ riêng của chúng. Điều này được ghi rõ không chỉ trong văn kiện của chúng mà còn ngay trong cái gọi là Hiến Pháp tự biên, tự diễn, tự thông qua của Việt Gian Cộng sản! Chúng còn phát triển đảng viên Việt Gian Cộng Sản ngay trong tín đồ, chức sắc của Phật Giáo, của Thiên Chúa Giáo… ngay trong những tổ chức đảng phái “đối lập” ở trong nước như đảng Dân Chủ 21, 8406, Thăng Tiến, Cao Trào Nhân Bản, cho đến gần như là hầu hết những người được gọi là “dân chủ” cho đến các tổ chức “Xã Hội Dân Sự Việt Nam” mà Phạm Chí Dũng, từ một gia đình cộng sản nòi, do Dũng tự khai, tuyên bố “xin ra đảng” (như kiểu thằng đại tội đồ Hồ Chí Minh tuyên bố giải tán Đảng Cộng Sản Đông Dương, để tiện hoạt động bí mật nhằm che mắt toàn dân Việt Nam), để có thể trợ lực với tên toàn gia Việt Gian Nguyễn Đan Quế, trong cuộc họp mặt của 16 Tổ Chức Dân Sự Độc Lập, Phạm Chí Dũng đã khoái trá gọi: “cuộc họp này là một hội nghị Diên Hồng nhỏ, cùng nhau ngồi lại tìm cách phát triển đất nước, làm sao để khắc phục những khó khăn của đất nước hiện nay. Một trong những khó khăn đó chính là hoạ xâm lăng của Trung Quốc” (sic).

Chính Khí Việt xin lưu ý quý bạn đọc rằng, khi tên Phạm Chí Dũng gọi cuộc họp là “hội nghị Diên Hồng nhỏ” thì cần nhớ rằng Hội Nghị Diên Hồng đã từng do Vua Nhà Trần triệu tập để chống giặc Nguyên.

Như thế có hai nghĩa:

--- Một là cuộc họp của 16 Tổ Chức Xã Hội Dân Sự Việt Nam tại Chùa Liên Trì Saigon, là do việt gian cộng sản đang cầm quyền triệu tập thông qua đại diện của chúng là tên việt gian kỳ cựu Nguyễn Đan Quế và tên Phạm Chí Dũng, từng là cán bộ nội chính cao cấp và là đảng viên Việt Gian Cộng Sản!

--- Hai là mục tiêu của hội nghị nhằm sử dụng những “tổ chức cuội” này để đánh lừa nhân dân Việt Nam bị trị về việc “chống Tàu bành trướng” để có thể đoàn ngũ hoá người dân Việt Nam bị trị vào những tổ chức cuội đó mà trên thực tế là một bộ phận ngoại vi của Việt Gian Cộng Sản!

Cho nên đây chính là một âm mưu cực kỳ lưu manh của Việt Gian Cộng Sản trong cái gọi là “nền ngoại giao nhân dân” của chúng đã được thực thi từ trước 1975, với những cuộc chu du thiên hạ để tuyên truyền như lũ Lê Đình Thám, Đôn Hậu, Lê Văn Hảo…kể cả Nguyễn Mạnh Tường ngay sau 1954!

Chúng ta cũng cần thấy được rằng tập đoàn Việt Gian Cộng Sản được Quốc Tế, kể cả Liên Hiệp Quốc o bế như thế nào. Mấy vụ đàn hạch về cái tội “vi phạm nhân quyền” chỉ là “mắng yêu” mà thôi! Vì những kẻ tố cáo tập đoàn Việt Gian Cộng Sản lại ĐƯỢC VIỆT GIAN CỘNG SẢN CHO TỰ DO HỌP HÀNH, café, bánh kẹo công khai, cười toe toét để rồi cỡi máy bay đi ra nước ngoài đóng vai đại diện các loại Nhân Dân Việt Nam “bị mất nhân quyền” !!! Chắc vở tuồng loại đó chỉ nên diễn cho “người chết” thưởng thức, hoặc cho an ninh Việt Gian Cộng Sản dự khán, để xem các diễn viên có nhập vai tuồng đúng như ý đồ của các đạo diễn Trần Đại Quang, Đinh Thế Huynh và các phụ tá là Tô Lâm và Nguyễn Thanh Sơn với đóng góp ý kiến của “việt kiều yêu Việt Gian Cộng Sản”!!! Tại sao “Quốc Tế” và đám “Xã Hội Dân Sự Việt Nam” không đòi cho thân nhân của ông Đoàn Văn Vươn, cá nhân của Lô Thanh Thảo…. tham dự nhỉ??? Tại sao không tố cáo việc VGCS cho đưa tượng thằng bán nước, giết dân, đại dâm ô Hồ Chí Minh vào Chùa???

Với những thực tế sơ lược nêu trên, Chính Khí Việt xin hỏi nếu thực hiện cái “Hiến Pháp Hoà Giải” hoặc “Hiến Pháp Dung Thứ” thì xin hỏi ai là người tổ chức biên soạn cái Hiến Pháp đó và tổ chức thông qua như thế nào? Rồi ai thực hiện việc sau khi Hiến Pháp đã được thông qua?

Hỏi vậy thôi, chứ Chính Khí Việt cũng thừa biết là sẽ do các “trí thức”, các nhà “dân chủ của tổ chức Xã Hội Dân Sự Độc Lập” ở trong và ngoài Việt Nam sẽ thảo luận qua “diễn đàn Ba Cây Trúc” chẳng hạn. Sau đó bầu ra ban biên soạn dự thảo Hiến Pháp, rồi lại tổ chức hội thảo để sửa chữa theo ý kiến được coi là của Nhân Dân quần chúng Việt Nam ở trong và ngoài nước! Để rồi trao trách nhiệm cho "Cuốc Hội VGCS” tổ chức thực thi sau khi yêu cầu “toàn bộ thành viên Bộ Chính Trị” từ chức như lời đề nghị của Việt Gian Kỳ Cựu Nguyễn Đan Quế! (xin quý bạn đọc tham khảo link bài “Việt Gian Nguyễn Đan Quế Là Nô Tài Của Ai” trong quyển sách “ Về Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn VGCS”, xuất bản ngày 02-11-2015)

 


Nô Tài Nguyễn Đan Quế với bộ mặt “VUI SAO NƯỚC MẮT LẠI TRÀO” như hệt Ngày 30/04/75 hắn đã cầm đầu 500 Việt Gian Trọc đầu ra Hàng Sanh đón tập đoàn VGCS, tay sai Nga Tàu xâm lược Việt Nam Cộng Hoà.) (Chú Thích Của Chính Khí Việt)

4/ Những Người Việt Nam bị trị trong nước và Người Việt Tỵ Nạn VGCS cần phải thấy âm mưu thâm độc qua nội dung cái gọi là “Hiến Pháp Hoà Giải” này.

a) Trên thực tế tập đoàn Việt Gian Cộng Sản vẫn làm ngơ cho sự hoạt động đa đảng đấy thôi! Nào là Dân Chủ 21; nào là Thăng Tiến; nào là 8406; nào là Cao Trào Nhân Bản, thậm chí còn có cả Việt Tân (một đảng phái mà Việt Gian Cộng Sản thường xuyên tố cáo trên báo chí, đài phát thanh là một tổ chức “khủng bố”) với Nguyễn Thanh Giang và Hồng Thuận còn ngang nhiên hoạt động công khai ngay tại Việt Nam đấy, kể cả chúng còn làm lễ kết nạp đảng viên vào đảng Việt Tân!? Rồi phong trào Nhân Dân Hành Động của việt gian Hoàng Duy Hùng cũng như các tổ chức có tên “Xã Hội Dân Sự Việt Nam”… cho đến các tổ chức khoác áo tôn giáo của Việt Gian Cộng Sản Quảng Độ, Không Tánh; Hoà Hảo của Lê Quang Liêm…

Chưa nói đến tất cả các tổ chức, đảng phái nói trên đều do những nhân vật có quá trình phục vụ hữu hiệu cho sự tồn tại của tập đoàn Việt Gian Cộng Sản như Nguyễn Đan Quế, Phạm Chí Dũng, Quảng Độ, Viên Định, Không Tánh, Lê Quang Liêm, Đỗ Nam Hải, Phan Văn Lợi, Nguyễn Văn Lý… mà ngay ả heo nái Lê Thị Công Nhân cũng từng kêu gọi Quốc Hội Mỹ cứ làm việc và giúp cho VGCS… không thời hạn, nay đóng vai Phó Chủ Tịch Công Đoàn Độc Lập đấy! Còn Nguyễn Văn Lý thì tuyên bố có 6 Uỷ Viên Bộ Chính Trị Việt Gian Cộng Sản ủng hộ, nên nếu hỗn loạn thì “cứ để Việt Gian Cộng Sản cai trị còn hơn…!!!”

b) Lại nếu giả dụ toàn bộ nhân sự của các đảng phái, tổ chức nói trên cho dù là đối lập thực sự nhưng không những họ vừa xa rời với các cuộc đấu tranh của người dân Việt Nam bị trị, vừa ngửa tay đi xin USD, vừa chung lập trường không những duy trì VGCS mà chỉ loại bỏ một số nào đó (phần lớn là chuẩn bị về hưu) và để chúng được hạ cánh an toàn; ôn hoà đấu tranh để thúc đẩy VGCS “sửa đổi”. Như vậy hiển nhiên là CHẤP NHẬN CHO VGCS TỒN TẠI CẦM QUYỀN, nên mới để chúng TỰ SỬA ĐỔI!?

Mồm thì quang quác vì NHÂN DÂN nhưng lại không dám ủng hộ người dân Việt Nam bị trị ở trong và ngoài nước CHỦ ĐỘNG ÁP DỤNG CÁCH SỬA ĐỔI THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ MÀ TỔ TIÊN VIỆT NAM ĐÃ THỰC THI THÀNH CÔNG. CŨNG NHƯ CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI CẢ XƯA VÀ NAY ĐÃ THÀNH CÔNG.

Thử hỏi cái lập trường “Đèn Cù Tít Mù Nó lại Vòng Quanh” đó có lợi cho ai???


Tên Việt Gian Già Thờ Nga Hoàng Minh Chính, cha đẻ ra cái gọi là Tiểu Diên Hồng 3 bên (Trí Nô trong nước + Trí Thức Ngựa hải Ngoại + Việt Gian Cộng Sản)


5/ Như Hoàng Quỳnh đề xuất việc muốn “Việt Nam chuyển thành đất nước đa đảng” (sic) thì phải có “Hiến Pháp Hoà Giải” với nội dung được nhóm Ba Cây Trúc của Lê Hùng tán thành, chỉ có chút thay đổi là từ khái niệm “Hoà Giải” thành “Dung Thứ” mà thôi!

Cả Hoàng Quỳnh và Lê Hùng Ba Cây Trúc chỉ nói chung chung rằng ĐA ĐẢNG thì HIỂN NHIÊN bọn họ thừa nhận rằng Đảng Cộng Sản Việt Nam cũng có mặt trong cái đa đảng đó. Và nó còn được bảo đảm bằng việc “không được truy cứu, phán xét, buộc tội” (sic) trong một 100 năm qua và 100 năm tới. Đó là điều không một tổ chức, đảng phái nào đã mang tội với Tổ Quốc và Nhân Dân của nước họ trong lịch sử chính trị thế giới mà được hưởng một ưu đãi đặc biệt như vậy!?


Alfonso Huỳnh Anh Trí


Người Tù Bị Lãng Quên Lô Thanh Thảo

Đối với Việt Nam, không chỉ đảng Việt Gian Cộng Sản được hưởng cái quyền miễn tố 100 năm về trước và truy tố 100 năm về sau, mà còn được áp dụng cho tất cả các đảng phái móc túi người dân như Việt Tân, lừa đảo như đảng Dân Tộc của Nguyễn Hữu Chánh, Phong Trào Nhân Dân Hành Động của Hoàng Duy Hùng, Đại Việt của Hà Thúc Ký và Bùi Diễm… cho đến Đảng đầu trọc của Quảng Độ - Võ Văn Ái, của Viên Định –Viên Lý, của Nhất Hạnh - Hằng Trường - Quảng Thanh, … cũng như lũ đầu trọc Quốc Doanh và lũ áo chùng thâm. Rồi lại thêm lũ Cao Trào Nhân Bản, lũ ma trơi của Biển Dâu Nguyễn Ngọc Bích cho đến 8406, Thăng Tiến và một số tổ chức đảng phái cò con như kiểu Ba Cây Trúc cũng chờ dịp lột xác thành một đảng từ núp ống cống như một số đảng phái khác, ra công khai thành đảng “Quân Tử nói đi nói lại mới là quân tử khôn” (nhà dại chợ) chăng!?

Cái quan điểm phải nói là “VỪA NGU VỪA LƯU MANH TRẮNG TRỢN” đó còn có nghĩa là BẢO ĐẢM mọi tài sản của tập đoàn Việt Gian Cộng Sản được cái “Hiến Pháp Hoà Giải” hoặc “Hiến Pháp Dung Thứ” đó bảo vệ TUYỆT ĐỐI qua cái hiến pháp của “Việt Nam Đa Đảng” do các trí thức trong nước gồm Hoàng Quỳnh và bè lũ Nguyễn Huệ Chi, lũ Bauxite Việt Nam; cùng với nhóm Ba Cây Trúc của Lê Hùng, Lão Móc, Kiêm Ái, Tôn Nữ Hoàng Hoa, Trương Minh Hoà… nghĩa là cái tổ chức có tên Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại với Lão Móc làm cố vấn và Văn Bút Việt Nam vùng Tây Bắc do Lão Móc làm chủ tịch và Kiêm Ái làm Tổng Thư Ký

Điều Đặc Biệt Cần Lưu Ý

Đảng Việt Gian Cộng Sản được công nhận trong nền dân chủ đa đảng kiểu này và với cái "Hiến Pháp Hoà Giải” như thế thì:

a) Hiến Pháp “Hoà Giải” ra đời để tạo cơ sở pháp lý cho tập đoàn Việt Gian Cộng Sản tiếp tục nắm quyền tuyệt đối tối thiểu cũng là 100 năm nữa (cho đến 2114) đủ để "cha truyền con nối" tới đời con và đời cháu với cái vỏ bọc là “Đa Đảng” vốn vừa lưu manh, vừa lừa đảo kiểu của lũ cò con đã và đang mọc trong cái sân vườn sau của Việt Gian Cộng Sản. Đó chính là lý do một số nhà chính trị DUY LỢI Quốc Tế đã giúp cho VGCS “phân bón” để nuôi cái đám “đa đảng” dòng họ tầm gởi đó của VGCS! Đấy là kiểu o bế Việt Gian Cộng Sản một cách rất tinh vi để nó tồn tại nhằm quản lý người dân Việt Nam bị trị cả trong và ngoài Việt Nam sẽ được sự đồng tình một cách vô thức vì thiếu thông tin của người dân trong thế giới đã được tự do văn minh trong việc làm cho người dân các nước, như kiểu Việt Nam, bị lèo lái để không tự mình đứng lên giành tự do, mà để bị dụ khị làm “NÔ LỆ VĂN MINH”, như kiểu nuôi bò công nghiệp được chăm sóc tử tế hơn cũng là vì để sản xuất được nhiều sữa gấp, gấp nhiều lần hơn mà thôi!!!

Những tháng gần đây, sự ra đời của ồ ạt của các tổ chức có tên “Dân Sự Xã Hội Độc Lập Việt Nam” một kiểu phân bón hoá học đó xem thành phần xuất thân từ đâu ra, ai cho đưa đi đào tạo ở ngoại quốc, và đào tạo ở đâu thì biết ngay thôi!!! Nhưng cũng nên ghi nhận rằng có nhiều cá nhân quan tâm đến vận mệnh của Nhân Dân Và Tổ Quốc Việt Nam thực sự, nhất là tầng lớp trung niên trở xuống(1). Họ đã bị tập đoàn Việt Gian Cộng Sản bỏ tù, đánh đập tàn bạo, hoặc thủ tiêu bí mật nhưng lại cố tạo ra việc “bật mí”! Máu của họ được dùng làm mực tô vẽ cho các loại cuội của Việt Gian Cộng Sản, như kiểu Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Đan Quế, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Đoan Trang, Huy Đức, Nguyễn Tường Thuỵ, Trịnh Hội, Nguyễn Quang A, Phạm Đình Trọng và nhóm Nguyễn Huệ Chi nói chung…


 

b) Nếu quan sát kỹ thì có thể thấy rằng, xét đến tận cùng thì đảng Cộng Sản Việt Nam về bản chất là VIỆT GIAN, nghĩa là làm lợi cho ngoại bang và làm tổn hại toàn diện cho Dân Tộc và Tổ Quốc!!!

Cái căn tính đó chính là ƯU THẾ TUYỆT ĐỐI để được các thế lực duy lợi quốc tế rất cần là bạn đồng minh lâu dài và đầu tư ưu ái để dùng hai bàn tay máu Nhân Dân và Tổ Quốc Việt Nam moi ra lợi nhuận tối đa cho các tập đoàn Duy Lợi!

Cho nên các đảng phái, hội đoàn, cá nhân… ủng hộ hoặc kín đáo hoặc công khai cho sự tồn tại của Việt Gian Cộng Sản hầu hết đều được TRANG BỊ với CÁI NHÃNbằng cấp quốc tế để cho tiếng nói có trọng lượng đối với nhân dân Việt Nam bị trị trong và ngoài Việt Nam, mà còn cho cả các tổ chức của chính phủ nước ngoài cũng như các tổ chức được gọi là phi chính phủ của thế giới văn minh! Một cách tổng quát những thứ gọi là “tổ chức Xã Hội Dân Sự Độc Lập Việt Nam” hiện nay chính là sợi giây lòi tói cột giữ tập đoàn Việt Gian Cộng Sản vào các cột bê tông của các nước mà người ta thường lầm lẫn gọi là văn minh trên thế giới, để cho tập đoàn Việt Gian Cộng Sản được vững chắc để tồn tại khỏi bị lật đổ bật cả gốc trước cuồng phong của Người Dân Việt Nam bị trị nhất tề đứng lên!

Gọi là “lầm lẫn” vì người ta hoà đồng “văn minh về khoa học kỹ thuật” với “văn minh trí tuệ xã hội tự nhiên”, nghĩa là phải tôn trọng quyền lợi chính đáng của mọi dân tộc, mọi tầng lớp, mọi nước không qua sự phân biệt về giàu- nghèo, lớn -nhỏ về địa lý hay dân số. Bởi vì tất cả đều là: NHỮNG CON NGƯỜI đã tồn tại trên hành tinh này.

c) Từ sự phân tích trên của Chính Khí Việt, xin phép quý bạn đọc để được kết luận rằng:

Lập trường chính trị của Hoàng Quỳnh với các chí hữu trong nước, và lập trường chính trị của Lê Hùng, chủ của website Ba Cây Trúc với những cá nhân hoặc nhóm ngoại vi như kiểu bè lũ Lão Móc, Kiêm Ái, Tôn Nữ Hoàng Hoa, Trương Minh Hoà… hay đúng ra là của một lực lượng trí thức ngựa ở hải ngoại nằm trong Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, đặc biệt là Văn Bút Việt Nam vùng Tây Bắc Hoa Kỳ, cũng như các website Ba Cây Trúc, Tiếng Dân, Đàn Chim Việt, Tin Paris, SBTN, tập đoàn báo Người Việt, Việt Báo, Việt Nam Exodus và nay lan sang cả Hồn Biệt UK online cho đến các cơ quan truyền thông của Việt Tân, Đại Việt QUốc Dân Đảng, Đại Việt, Việt Nam Quốc Dân Đảng… đã qua bằng chứng cụ thể rằng đó là công cụ của VGCS ở hải ngoại, dùng truyền thông để đánh dẹp “Tinh Thần Nổi Dậy Giành Quyền Làm Chủ Bộ Máy Nhà Nước Việt Nam Của Nhân Dân Việt Nam Bị Tri” trong và ngoài nước nhằm bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải, biển đảo, bầu trời của Đất Nước Việt Nam, với mục đích xây dựng và củng cố mọi sinh hoại xã hội Việt Nam cả vật chất lẫn tinh thần theo khẩu hiệu TỔ QUỐC – DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM. Chỉ có thế mới ngăn được lòng tham quá mức của các thế lực Duy Lợi Quốc Tế, tạo được sự công bằng toàn diện một cách tương đối cả vật chất lẫn tinh thần trong các mối bang giao đa phương hoặc song phương để có thể đóng góp cho nhân loại một cách xứng đáng.

Tài Liệu Tham Khảo: 
(4) http://www.queme.net/vie/news_detail.php?numb=1183 <<< Lời Kêu Gọi của Ngưu Ma Vương Chân Cong Quảng Độ:

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website