CHÍNH KHÍ VIỆT

Thursday, June 8, 2017

CHƯƠNG II: ĐẬP TAN CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH Ở HẢI NGOẠI


CHƯƠNG II: Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VỀ CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG VGCS


 


Trong một nước có độc lập và dân chủ, thượng tôn pháp luật thì quyền của người dân được tôn trọng và bảo vệ bằng luật pháp. Việc thành lập các đảng phái khác nhau là biểu hiện của nền dân chủ, nghĩa là mỗi tổ chức đảng phái đại diện cho quyền lợi của một tầng lớp công dân, bảo đảm cho tiếng nói của tầng lớp đó có trọng lượng và giữ cho được sự công bằng trong mọi sinh hoạt xã hội của quốc gia đó.
Nhưng đối với tình hình trong và ngoài nước Việt Nam hiện nay của người dân Việt Nam bị trị thì hoàn toàn khác. Vì đất nước Việt Nam đang bị cai trị bởi một tập đoàn việt gian có tên Đảng cộng sản Việt Nam.

Từ khi được cho ra đời đến nay Đảng cộng sản Việt Nam lúc nào cũng làm VIỆT GIAN cho các thế lực ngoại bang để có thể tồn tại. Người dân Việt Nam và tập đoàn Cộng sản Việt Nam là hai thế lực đối lập mang tính đối kháng triệt tiêu nhau, không bao giờ có thể dung hoà được. Không còn chế độ VGCS thì Nhân Dân và Tổ Quốc Việt Nam mới có độc lập, dân chủ, tự do, phồn vinh thực sự. Tóm lại là được quyền làm chủ bản thân và toàn thể những gì mà Tổ Tiên Việt Nam để lại.

Bộ máy nhà nước của VGCS chỉ thực thi có một nhiệm vụ duy nhất bất di bất dịch là BÓC LỘT TOÀN DIỆN VIỆT NAM, cả con người, lãnh thổ, lãnh hải, hải đảo, tài nguyên, giúp cho các thế lực xâm lược Việt Nam khỏi phải nhúng tay vào máu. Sự ủng hộ của các thế lực xâm lược từng bộ phận hoặc toàn diện đối với nhân dân và đất nước Việt Nam dành cho tập đoàn VGCS tỉ lệ thuận với các món lợi vật chất và tinh thần, trước mắt hoặc lâu dài, mà chúng thâu lượm được.

Hiện nay, trên thực tế Việt Nam vẫn còn là một nước thuộc địa của đa quốc gia!

THUỘC ĐỊA ĐẶC BIỆT

Bởi vì:
1/ Người dân Việt Nam không có quyền làm chủ ngay cả bản thân chứ nói gì đến làm chủ Tổ Quốc.

2/ Người dân và đất nước Việt Nam bị cai trị tàn bạo, bị khai thác và bóc lột dã man bởi một tập đoàn việt gian, có sự trợ giúp của các thế lực xâm lược khác nhau tuỳ theo mối quan hệ với tập đoàn VGCS. Thí dụ như họ là đối tác chiến lược hay đối tác chiến lược ở tầm cao, hoặc đối tác chiến lược đặc biệt!

Nhân dân Việt Nam cần phải thấy được rằng tất cả các “đối tác” đó LÀ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI TẬP ĐOÀN VIỆT GIAN CỘNG SẢN CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ ĐỐI TÁC VỚI NHÂN DÂN VIỆT NAM NÓI CHUNG, DÙ Ở TRONG HAY NGOÀI NƯỚC.

3/ Trong suốt chiều dài lịch sử của mình, nhân dân và đất nước Việt Nam đã bị xâm lược dưới nhiều triều đại phong kiến Tàu, cho đến thời quốc dân đảng Tàu thì Tôn Dật Tiên vẫn còn coi Việt Nam là “thuộc quốc” của Tàu. Tiếp đó đến thời Tàu Mao cho đến nay (2015) thì Việt Nam là vật sở hữu của chúng mà thôi!

4/ Từ khi tập đoàn VGCS cướp được bộ may nhà nước Việt Nam thì cái tính thuộc địa đặc biệt của Việt Nam không phải là bị một nước xâm lược, mà Việt Nam chịu sự xâm lược của đa quốc gia với mức độ và địa bàn xâm lược khác nhau. Nói cho dễ hiểu thì tập đoàn VGCS là KẺ BÁN NHÂN DÂN VÀ TỔ QUỐC VIỆT NAM; CÒN THẾ LỰC XÂM LƯỢC ĐA QUỐC GIA LÀ NHỮNG KẺ MUA NHỮNG THỨ CÓ LỢI CHO HỌ (trước mắt hoặc lâu dài) hoặc họ mới chỉ có thể mua được những thứ mà VGCS được chủ Tàu bành trướng cho phép!

5/ Lý do tập đoàn VGCS có thể bán dân, bán nước cho nhiều khách hàng như vậy vì:

a) Trước hết tập đoàn cộng sản Việt Nam là tổ chức khoác áo chính trị, đội mũ cộng sản do ngoại bang (tức Nga Xô) tạo ra để có thể giết dân, buôn dân, bán nước. Nghĩa là tạo ra lũ VIỆT GIAN!
b) Kể từ sau 1975, khi cộng đồng người Việt tỵ nạn VGCS hình thành, hễ nơi nào có cộng đồng người việt tỵ nạn VGCS thì đều có bàn tay lèo lái của các thế lực chính trị, kinh tế bản xứ mau chóng chọn lọc để tìm ra một số lũ cơ hội chủ nghĩa, có căn cốt việt gian nhằm hình thành ra những tổ chức, hội đoàn, đảng phái “núp bóng cờ vàng” mặc “áo chộng cộng” để làm lực lượng xúc tác cho cuộc thương lượng làm ăn với VGCS có bài bản và lâu dài.

Vì Việt Nam hiện nay là một thuộc địa đặc biệt nên những người Việt Nam yêu nước cần tỉnh táo, dựa vào kinh nghiệm đánh đuổi quân xâm lược của Tổ Tiên để tìm ra một kế sách chống cuộc xâm lược đặc biệt này.

Trong những kế sách chống xâm lược thì bài học của Việt Nam đương đại, nhất thiết phải rút ra từ những kế sách xây dựng lòng tin, xây dựng cuộc sống, an dân và chống VGCS hữu hiệu với rất nhiều bằng chứng, vật chứng, nhân chứng cụ thể của cả người Việt Nam lẫn người ngoại quốc. Đó là đường lối mà Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã lãnh đạo nền Đệ Nhất VNCH thực thi một cách hiệu quả mà ngay những kẻ thù cũng KHÔNG THỂ CHỐI BỎ ĐƯỢC. Nhân dân Việt Nam bị trị cả trong và ngoài nước phải áp dụng linh hoạt đường lối của Tổng Thống Ngô Đình Diệm thì mới có thể dành dược chiến thắng trong công cuộc giải trừ tập đoàn cộng sản Việt Gian!LỰC LƯỢNG CHỐNG VGCS LÀ THÀNH PHẦN NÀO?

Căn cứ vào những diễn biến lịch sử của Việt Nam từ 1945 cho đến nay, nghĩa là khi tập đoàn VGCS núp trong cái áo Việt Minh để lưu manh lừa đảo cướp được bộ máy nhà nước Việt Nam từ chính phủ Trần Trọng Kim. Và sau đó, những đường lối chính sách việt gian cho Nga - Tàu của chúng được thi hành có bài bản mà Chính Khí Việt đã chia sẻ với quý bạn đọc ở những bài bình luận trước trong quyển “Về Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn VGCS”, xuất bản vào Lễ Giỗ Tổng Thống Ngô Đình Diệm 2-11-2014.

Hiện nay chính sách được thực thi của tập đoàn VGCS là Hán hóa toàn bộ và toàn diện các tầng lớp nhân dân Việt Nam bị trị, không những thế chúng còn Hán hóa cả chính đảng VGCS của chúng với toàn bộ hệ thống chính trị đang vận hành phục vụ cho mục tiêu đó. Và chúng cũng Hán hóa mọi tài sản vật chất và tinh thần mà Tổ Tiên Việt Nam đã phải nhiều ngàn năm tạo dựng và định hình để truyền lại cho các thế hệ hậu duệ.

Ngoài ra tập đoàn việt gian, vì phải đối phó với sự thức tỉnh của mọi tầng lớp Nhân Dân Việt Nam trong và ngoài nước, trước sự giác ngộ thân phận nô lệ kiểu mới của Nhân Dân Thế Giới khát khao hòa bình, tự do, độc lập, công bằng xã hội, đã góp tiếng nói hoặc những bài học hành động vùng lên tự giải phóng cho bản thân và tổ quốc, để nhân dân Việt Nam bổ xung cho mọi hoạt động tự giải phóng của mình.

Chính vì thế tập đoàn VGCS thấy cần thiết phải làm cái việc gọi là “mở cửa và đổi mới” với sự cho phép của mẫu quốc Tàu bành trướng của chúng. Nghĩa là tìm thêm ô dù cho sự tồn tại của chúng qua các thế lực duy lợi nước ngoài, cũng như những người gốc Việt đã bán rẻ lương tâm theo chủ nghĩa thực dụng tầm thường trong cộng đồng người Việt Tỵ Nạn.

Chính Khí Việt xin được lưu ý quý bạn đọc là, ngay từ khi được Nga Xô cho ra đời với các chỉ thị để thi hành nhiệm vụ VIỆT GIAN đạt được hiệu qủa cao nhất, thì tập đoàn cộng sản Đông Dương Hồ Chí Minh đã coi việc bôi nhọ, đánh phá những cá nhân, tổ chức, hội đoàn, đảng phái có xu hướng Quốc Gia Dân Tộc, kể cả ám sát hoặc mượn tay giặc Pháp để tiêu diệt, là một cách mở rộng thế và lực, tiến tới độc quyền trong quản lý bộ máy nhà nước Việt nam khi thời cơ thuận lợi.

Ngoài ra chúng còn phát triển các tổ chức chân rết ngoại vi bằng bí mật cho ra đời các đảng phái, các hội đoàn song song với việc chui vào các tổ chức, đảng phái không cộng sản để đoàn ngũ hóa quần chúng, lèo lái họ từ từ đi theo bước chân Việt Gian của chúng. Thí dụ như cho ra đời đảng Xã Hội Việt Nam; cài người vào đảng Dân Chủ Việt Nam; cài người vào các tổ chức, phong trào của Thanh Niên Học Sinh, Sinh Viên, của hướng đạo sinh; cài người vào các hội ái hữu của tiểu thương, của công nhân các ngành nghề, của hội truyền bá Quốc Ngữ… đặc biệt là hoạt động của Phật Giáo và Gia Đình Phật Tử.

Với những tóm lược khái quát nói trên cộng với những sự thật đã được phơi bày ra ánh sáng về nguyên nhân sự tan rã của Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa qua việc sát hại Tổng Thống Ngô Đình Diệm và những người cộng tác, để cuối cùng đã đưa đến cái ngày gọi là 30 tháng 4, 1975 vì Việt Nam Cộng Hòa với cái gọi là nền Đệ Nhị được điều hành bởi lũ việt gian phản tướng, lũ đảng phái tham tiền hám danh; lũ tham nhũng; lũ sinh viên khát máu; lũ trí thức văn nghệ sỹ VONG BẢN, HOANG TƯỞNG; lũ du sinh việt gian cho cả VGCS lẫn lũ tư duy thực dân Phương Tây. Đặc biệt là lũ việt gian đầu trọc có tên gọi tập đoàn việt gian Ấn Quang và thêm một số việt gian mặc áo chùng thâm…

 Từ bài học qúa khứ và những diễn biến hiện nay, những thành phần hợp thành lực lượng nền tảng để chống VGCS , nhằm dành lại độc lập, tự do, công bằng, văn minh, hạnh phúc cho toàn dân Việt Nam, ra khỏi ách nô lệ cho Tàu bành trướng và các thế lực xâm lược đa quốc gia, nhất định phải là:

1/ Những giai cấp bị nô lệ hóa tàn bạo nhất của cả nước Việt Nam, đó là nông dân, công nhân, các sắc dân ít người ở vùng cao, những người là tiểu thương, dân nghèo nông thôn và thành thị, thanh niên sinh viên thất nghiệp và những người dân oan các loại khác…

Đấy mới là những nạn nhân thực sự của chế độ VGCS, bị lường gạt và bóc lột, chà đạp nhân phẩm tàn bạo, nặng nề nhất. Họ chỉ có một con đường duy nhất là phải vùng lên nếu không muốn chết. Vì thế họ sẵn sàng chỉ có chính sinh mệnh của mình để góp vào cuộc đấu tranh MỘT MẤT MỘT CÒN VỚI TẬP ĐOÀN VGCS.

Điều còn thiếu ở họ là: vì trong thân phận tận cùng của xã hội, họ không có đầy đủ thông tin và cũng không có kiến thức về tập hợp sức mạnh mà họ có dư thừa vào một thời điểm nhất định để đồng loạt tạo ra sức công phá có tính quyết định. Họ cũng chưa hình dung được không phải việc giữ mảnh ruộng hoặc ngôi nhà của mình, hoặc công việc của mình là điều chủ yếu trong cuộc đấu tranh, mà phải biết việc đấu tranh có kết quả là đoàn kết những người chung số phận tấn công vào điểm yếu nhất của địch.

Đấy chính là cái quần chúng bất hạnh, cần phải được góp ý kiến để họ trong cuộc sống lao động thực tế của mình biết làm cách nào để có thể lựa chọn liên minh thực sự chứ không phải bị lợi dụng bởi hoặc tập đoàn VGCS, hoặc những thế lực duy lợi khác nhằm sử dụng sức mạnh của họ để làm cuộc thương lượng, đổi chác với tập đoàn VGCS trong bàn tiệc xương máu, mồ hôi của chính họ.

2/ Những người thực lòng chiến đấu vì hiểu được quyền lợi bản thân phải gắn bó với Tổ Quốc là một thì cần thiết phải phổ biến cho nhau đừng bao giờ tin tưởng và đi theo bất kỳ một đảng phái nào đã tồn tại, đang tồn tại hoặc mới xuất hiện.

Bởi vì mỗi một khi có một đảng ra đời thì trước hết họ đặt quyền lợi đảng của họ là chính yếu. Ngay kể cả cái đảng đó chống VGCS thực lòng đi chăng nữa, thì cũng chỉ là muốn thay thế cái ghế chủ nhân ông của chúng. Và, cho đến nay mà nói vẫn chưa có một đảng phái nào mạnh như tập đoàn VGCS. Vì thế những đảng được coi là không cộng sản đó có thể là đảng chân rết của VGCS, hoặc đã bị VGCS lèo lái để đoàn ngũ hóa quần chúng để đi vào đấu tranh cuội. Hơn nữa, họ hầu hết là tay sai của các thế lực duy lợi ngoại quốc, lúc nào cũng sẵn sàng HOÀ GIẢI với VGCS. Theo họ để chống VGCS chẳng khác nào “tránh vỏ dưa dẫm phải vỏ dừa” . Nghĩa là theo tụi việt gian này để chống tụi việt gian kia thì làm sao đất nước Việt Nam và Nhân Dân Việt Nam lại có thể có Độc Lập Tự Do, Công Bằng Xã Hội… Nói cho rõ hơn là chống tập đoàn VGCS để theo các đảng việt gian, tay sai của các thế lực duy lợi khác thì thân phận người dân Việt Nam bị trị vẫn là nô lệ toàn diện và tuyệt đối.Việt Gian Nguyễn Đan Quế truyền thụ món võ việt gian cho Công An
An Ninh Phạm Chí Dũng

Xin hãy nhìn vào thực tế của Việt Nam hiện nay để thấy có gì khác biệt giữa những tên chủ công ty xí nghiệp là Tây, Tàu bành trướng, Đài Loan, Hồng Kong, Đại Hàn, Ấn Độ, Nhật, Anh, Mỹ, Nga, Thái Lan, Singapore, "Việt Kiều yêu tiền hơn yêu nước”; công ty xí nghiệp của VGCS quản lý, của Bộ quốc phòng VGCS quản lý, của Bộ công an VGCS quản lý, của tư sản đỏ VGCS quản lý…RÕ RÀNG LÀ THÂN PHẬN NGƯỜI CÔNG NHÂN VẪN LÀ NÔ LỆ, NHÂN PHẨM BI CHÀ ĐẠP!?

3/ Lịch sử chống xâm lược của Tổ Tiên Việt Nam có một điểm chung là các lãnh tụ đều được Nhân Dân suy tôn như Lê Lợi, Quang Trung, Ngô Đình Diệm, chứ KHÔNG PHẢI DO NGOẠI BANG ÁP ĐẶT như Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống… cho đến lũ việt gian phản tướng Dương Văn Minh, Trần Thiện Khiêm, Nguyễn Văn Thiệu, Mai Hữu Xuân, Tôn Thất Đính, Trần Văn Đôn, Đỗ Mậu…. đều hoặc bị tống cổ khỏi Việt Nam, hoặc chúng chỉ đem lại thống khổ hơn nữa cho Nhân Dân và Tổ Quốc Việt Nam, như ngày Quốc Hận 30-04-1975 kéo dài cho đến tận cuối năm (2015) vậy!!!

4/ Cao Trào vùng lên của Nhân Dân Việt Nam bị trị đã lan rộng ra cả nước. Cuộc đấu tranh đã phát triển theo cả số lượng lẫn chất lượng, với các cách chống tập đoàn VGCS thích hợp với từng địa phương. Có thể nói rằng cuộc đấu tranh của Nhân Dân Bắc Sơn Hà Tĩnh là một cuộc đấu tranh cần được phổ biến rộng rãi toàn quốc. Nó cho thấy những điểm yếu của VGCS dù có biết cũng không thể làm gì khác được.

Sự cấu kết có giới hạn của tập đoàn VGCS với các thế lực duy lợi ngoại quốc ở Phương Tây là nguyên nhân sự ra đời của các tổ chức chống cộng cuội, nhằm đoàn ngũ hóa người dân bị trị thành nhiều mảng để họ không thể tập trung được sức mạnh có tính tổng hợp, tạo ra đòn quyết định chộp lấy thời cơ đúng lúc, tấn công đúng yếu huyệt của tập đoàn VGCS, đã có bằng chứng thực tế.

Lãnh tụ Việt Nam phải do người dân Việt Nam được tự do bầu chứ không phải do ngoại bang chỉ định về Việt Nam. Như thế có khác gì kết án việt gian cộng sản về Nhân Quyền mà lại làm giống như VGCS là tước bỏ quyền làm chủ của người dân Việt Nam.

Khi một kẻ do ngoại bang nào đó giới thiệu thì bài học lịch sử đã cho thấy nó chính là việt gian cho ngoại bang đó vậy.

Thí dụ cụ thể: Khi xưa Nga Xô chỉ định những tên việt gian như Hồ Chí Minh, Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập làm tổng bí thư VGCS. Thậm chí đến Nguyễn Thị Minh Khai cũng được đưa từ Nga Xô về tham gia ban chấp hành trung ương VGCS và giữ chức bí thư VGCS ở Saigon. Thực dân Pháp thì để tên chánh mật thám Marty nhận Võ Nguyên Giáp làm con nuôi và cho tiếp tục ăn học; ca ngợi những tên bút nô Cù Huy Cận và Xuân Diệu sau đó lại đào tạo con đẻ và con nuôi của hai tên đại việt gian đó là Cù Huy Hà Vũ!? Tàu Tưởng thì ủng hộ Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Tường Tam… Tàu Mao thì đưa những tên tay sai trung thành như Hoàng Văn Hoan, Nguyễn Chí Thanh, Lý Ban, Nguyễn Sơn, Chu Văn Tấn…. vào trung ương và bộ chính trị VGCS. Mỹ thì ủng hộ lũ việt gian phản tướng, sinh viên phản chiến…Nay thì có thêm mấy bộ mặt mới toanh là những tên việt gian cũ cho ra sơn kim nhũ lại như Nguyễn Đan Quế và mấy anh chị được đào tạo thành “việt gian văn minh” như: Đoan Trang, Phạm Chí Dũng, Huy Đức, Huỳnh Ngọc Chênh, Peter Lâm Bùi, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Trịnh Hội… 

5/ Có một chân lý tuyệt đối là không bao giờ có một chính quyền của một nước nào lại lựa chọn, đào tạo những người hoạt động chính trị mà không vì quyền lợi cụ thể nào đó của những tập đoàn kinh tế, chính trị, quốc phòng, văn hoá của nước họ lên hàng đầu.

Bài học này chỉ có loại “DUY DANH, DUY TIỀN, DUY GÁI” mới giả bộ ngây thơ như nhân vật Cậu Phước trong tác phẩm Số Đỏ của nhà văn tiên tri Vũ Trọng Phụng mà tập đoàn VGCS, năm 1954 đã ra lệnh cấm lưu hành tuyệt đối những tác phẩm của Ông. Vì những nhân vật của Vũ Trọng Phụng xây dựng từ 1940 về trước giống hệt tập đoàn VGCS từ chóp bu cho tới cấp cơ sở.

Cứ xem Nga Xô đào tạo và cho ra đời lũ Việt Gian Cộng Sản vì quyền lợi của ai? Rồi Tầu Tưởng hỗ trợ những Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Tường Tam, Trương Trung Phụng để làm gì khi chúng tuyên bố rõ ràng kế hoạch “Hoa quân nhập Việt” ! Và, mấy tên nói trên bị Việt Gian cộng sản Hồ Chí Minh đá đít lại chạy về Tầu, y như lũ được gọi là “Xét Lại” của VGCS chạy qua Nga Xô vậy. Tàu Mao cũng thế, cho nên khi có mâu thuẫn Nga – Hoa ở đỉnh điểm, thì những tên Hoàng Văn Hoan đi chữa bệnh từ Đông Đức không chạy qua Nga Xô mà chạy về Bắc Kinh. Những tên khác chưa kịp đào tẩu thì bị VGCS bắt như Chu Văn Tấn, Lê Quảng Ba, Hoàng Sâm, Bằng Giang, Tạ Đình Đề (phó ty công an đường sắt VGCS) và trưởng Ga Hà Nội…

Sau này, nhóm Caravelle cũng tìm cách chạy qua Pháp, và tên phi công ném bom Dinh Độc Lập là Nguyễn Văn Cử (con trai của thủ lãnh Việt Nam Quốc Dân Đảng là Nguyễn Văn Lực) cũng định cư tại Pháp khi ra tù. Tên việt gian đầu trọc Nhất Hạnh cùng vợ là Cao Thị Ngọc Phượng (mụ trọc Chân Không) cũng thế, cho đến tên Lê Văn Hảo, Nguyễn Gia Kiểng,…. Ẩn núp tại Pháp còn có Võ Văn Ái, có trung tá tình báo tôn giáo vận VGCS là Trần Đăng Sơn cùng vợ là Hàn Giang Trần Lệ Tuyền cùng 5 con. Mụ này dịp 30 tháng 04 vừa qua đã được mời tới Luân Đôn để dạy dỗ cho những “việt kiều, việt tân, đại việt” chắc là yêu việt gian đầu trọc Quảng Đức vì tự thiêu để “bảo vệ đạo pháp” thời Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà chăng?

Nên nhớ tên trọc Quảng Đức và lũ ma tăng Ấn Quang là một trong Ba Mũi Giáp Công hợp tác với tập đoàn VGCS, là những tội phạm gây ra Quốc Hận 30 tháng 04. Và, phải chăng vì qua hơn 39 năm dài nên Ban Tổ Chức biểu tình ở Luân Đôn… quên?

Vì thế từ những tên như Quảng Độ, Nguyễn Quốc Quân (anh em của việt gian Nguyễn Đan Quế), bè lũ Việt Tân, Hoàng Duy Hùng, Nguyễn Chí Thiện, Trần Phong Vũ, Phan Nhật Nam, vợ chồng Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn Ngọc Bích, Tốn Thất Đính, Trần Thiện Khiêm, Dương Hiếu Nghĩa, Phan Hoà Hiệp… đều lấy Nước Mỹ để… phối hợp với lũ đấu tranh cuội ở trong nước, cùng với lũ “lão thành cách mạng”, và “trí nô các loại của VGCS” để…. đánh võ mồm, bị gậy MUA HY VỌNG cho Người Dân Việt Nam bị trị ngồi ÔN HOÀ ĐẤU TRANH hoặc BIỂU TÌNH TẠI GIA để chờ trái sung NHÂN QUYỀN rụng xuống, hoặc chờ Lê Lợi, Nguyễn Trãi tái sanh để câu giờ cho VGCS dùng mỹ phẩm, đi mỹ viện sửa lại mọi thứ như cằm chẻ giống người Gaulois, mắt một mí hay khạc nhổ giống Tàu, mê nghệ thuật múa Ba Lê như Nga, túi đầy dollars cả ngày theo dõi thị trường chứng khoán như Mỹ! Thế là một vài thế hệ qua đi sẽ bị nhiễm cái quan điểm “lịch sử cứt gà sáp” là “tuổi trẻ không ân oán gì với quá khứ”. Các đường phố có tên mới, các trường Trung - Tiểu học có tên mới như “trường Nguyễn Tất Thành, trên đường Nguyễn tất Thành, thuộc thành phố Hồ Chí Minh”; hay trước công viên Lê Văn Tám ở Saigon là trường Mẫu Giáo Lê Văn Tám, gần đó có hai trường Mẫu Giáo “Đuốc Sống” ở hai bên phải và trái trường Lê Văn Tám. Các khu phố làng Tàu mọc như nấm khắp cả Việt Nam, rồi làng Nga, làng Đại Hàn… che khuất “xóm nghĩa địa” của người dân Việt Nam, “làng bốn không” (không điện, không nước ngọt, không trường học và không trạm y tế), rồi lại có “làng không chồng”, vân vân và vân vân !!!. Những ghetto so với nơi đó được coi là tiện nghi và văn minh hơn rất nhiều!!! Đó là hình ảnh thực về diện mạo sinh hoạt của người dân Việt Nam bị trị, kể từ khi “CẢ NƯỚC ĐƯỢC GIẢI PHÓNG”, được có đủ CÁC TOÀ ĐẠI SỨ của các nước tự coi mình là nước BẢO VỆ NHÂN QUYỂN cho …TOÀN THẾ GIỚI; cũng có đủ thứ văn phòng đại diện của tổ chức Liên Hiệp Quốc! Nhưng chưa bao giờ được thấy những hình ảnh đó triển lãm tại Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc?! Chỉ thấy các cậu mợ, tiếng Anh tiếng Pháp nói như gió, ăn mặc sành điệu, nhí nhảnh hót líu lo như chim chích choè trước các buổi điều trần về … NHÂN QUYỀN…cho chính bọn họ (tức là bọn tự kêu bị mất nhân quyền) . Vui đáo để nếu ai tò mò tìm hiểu lý lịch của những người Việt Nam được đề cử giải Nobel (vì đi theo con đường của đại việt gian Lê Đức Thọ, có cái khác là được giải nhựa và có nhiều lằn đường mà thôi). Hầu hết được phỏng vấn, chụp hình, họp hành, cỡi máy bay đi xa xứ còn dễ hơn người Ai Cập cỡi lạc đà đi qua sa mạc!!!

Tên đại tội đồ Hồ Chí Minh nhờ là một đại việt gian toàn diện và cực đoan, nên rút tỉa được từ bài học lịch sử của Việt Nam là giặc Nguyên bên Tàu bị Việt Nam đánh cho chạy trối chết, đã giết Trần Bình TrọngNGÀI “ỉa” vào LÀM VUA TÀU mà chấp nhận làm TỬ SĨ Việt Nam, trong khi đó chúng cho việt gian Trần Ích Tắc chạy theo về Tàu. Trường hợp Lê Chiêu Thống với quân nhà Thanh cũng vậy. Cho nên đại tội đồ Hồ Chí Minh hiểu rằng, làm việt gian cho một nước còn được như vậy thì làm việt gian cho nhiều nước chắc chắn sẽ là bất tử! Cụ thể, dù thua trận, nhưng Pháp vẫn nhớ công của đại việt gian Hồ Chí Minh đã bán Cụ Phan Bội Châu và cuộc khởi nghĩa của Anh Hùng Dân Tộc Tử Sĩ Nguyễn Thái Học; thực thi vụ Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931 để thực dân Pháp có điều kiện cướp ruộng đất của nông dân Nghệ Tĩnh, dùng bàn tay việt gian Bùi Bằng Đoàn kết tội lưu đày và phát vãng người dân vô tội ở Nghệ Tĩnh để giúp tài phiệt của thực dân Pháp, biến những dân vô tội đó thành cu li mở mang các đồn điền cao su, từ đó tìm ra được những tên có căn cốt việt gian khát máu làm cặp rằng giúp đắc lực cho chúng, như tên đại việt gian cộng sản Lê Đức Anh là một thí dụ.

Chínhvì những lý do trên mà ở Pháp hiện nay có “không gian Hồ Chí Minh”những tên VGCS cải trang thành phản tỉnh, đối lập, coi đó như thánh địa, giống vùng mỏ vẹt vậy, để từ đó tấn công vào cộng đồng người việt tỵ nạn VGCS đang sinh sống trên toàn thế giới như bè lũ Việt Tân, các đảng phái ma trơi, lũ đặc công đỏ Vũ Thư Hiên, Bùi Tín, Nguyễn Chí Thiện, Nguyễn Gia Kiểng, Lê Văn Hảo, Vũ Quốc Thúc, Trần Thanh Hiệp, Nguyễn Văn Trần, các hệ phái Đại Việt, Liên Minh Dân Chủ, văn phòng ma tăng Ngưu Ma Vương Quảng Độ - Võ Văn Ái, những ngòi bút như Đặng Tiến, Thuỵ Khuê…

Chính Khí Việt tóm lược vài nét ở trên để hiểu ý nghĩa câu nói mà đại tội đồ VGCS Hồ Chí Minh dặn các đệ tử là: “Thời gian ủng hộ chúng ta”. Có nghĩa là với thời gian tập đoàn VGCS càng lộ rõ bộ mặt việt gian thì càng có nhiều thế lực duy lợi biết đến cái bản chất việt gian của chúng, đương nhiên sẽ được sự ủng hộ của họ để tiếp tục sự nghiệp việt gian truyền từ đời cha sang đời con cháu…

LỢI TRƯỚC MẮT, HẠI LÂU DÀI

Khi một số cường quốc tây phương đóng vai kịch bảo vệ dân chủ, tự do, nhân quyền… để đạt mục đích quyền lợi -về mặt nào đó- của mình thì trước sau cũng bị lộ tẩy và trở thành kẻ thù của nhân dân những nước bị lừa đảo. Cứ nhìn vào các thí dụ của Nga Xô và Tàu Mao đã được khá đông nhân dân Miền Bắc Việt Nam lúc đó tin rằng chúng giúp việc “chống Mỹ - Nguỵ” một cách “vô tư, khẳng khái vi tình anh em đồng chí”.

NHƯNG

Sau 30 tháng 04, 1975, khi bị Nga Tàu bắt đầu đòi món nợ chiến phí khổng lồ cho sự “vô tư, khẳng khái” đó thì không chỉ nhân dân Việt Nam bị trị, mà chính những tên chóp bu VGCS từng thờ Tàu và Nga cũng bất mãn bằng văn bản hẳn hoi! Nhưng vì bản chất của chúng là việt gian, đã bán linh hồn cho Nga - Tàu , và vì quyền lợi bản thân chúng, cũng như đứng trước nguy cơ vùng lên của người dân nên chúng vẫn phải quay lại thờ Tàu bành trướng và Nga. Còn nhân dân thì càng ngày càng căm thù Tàu bành trướng, không có gì có thể hàn gắn hay xóa nhoà được những ký ức lịch sử về các loại Tàu đã xâm lược và đang xâm lược, và nhờ đó nhân dân Việt Nam cũng càng ngày càng hiểu sâu sắc hơn về thực chất đảng việt gian cộng sản Lê Chiêu Thống đã, đang và tiếp tục cõng các loại rắn độc về cắn gà nhà!

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website