CHÍNH KHÍ VIỆT

Wednesday, June 28, 2017

BỊ LỘT MẶT CÒN LẤY QUẦN LÓT CHE THÌ CÓ ÍCH GÌ?


BỊ LỘT MẶT CÒN LẤY QUẦN LÓT CHE THÌ CÓ ÍCH GÌ?

 

Ngày 23 tháng 6 năm 2017, báo chí của VGCS đã đồng loạt đưa một tin giật gân về câu chuyện: “Quân Đội thôi không làm kinh tế”!? Chuyện này cũng được BBC – Ban Tiếng Việt đưa lên!

Sau đó là một loạt những bài của các ngòi bút đấu tranh cuội cũng khai thác, hướng dư luận đi vào một lộ trình đưa xuống đầm lầy không lối thoát.  Thí dụ: nào là trong Nguỵ quân VGCS cũng đã có hai phe!? Có nghĩa là một phe yêu nước và một phe “Trung Với Đảng”.  Thậm chí có người còn đi quá xa đến mức vẫn còn tin tưởng rằng: “Giới trẻ quân đội, người tống táng Đảng Cộng Sản Việt Nam” (sic). (Quân Đội ở đây có nghĩa là nguỵ quân VGCS – CKV).  Đó là tác giả Nguyễn Nhơn với bài viết có tên rất giật gân: “Ngày mà Bộ Đội ‘cụ hồ’ biến thành Quân Đội Việt Nam Cộng Hoà” (sic). Bài này được đưa lên Hồn Việt UK Online của cặp đôi giáo gian Nguyễn Đức Chung và gái đĩ chuyên nghiệp Trần Lệ Tuyền!!!


 

(Quý bạn đọc cần tham khảo xin bấm vào link này: http://hon-viet.co.uk/NguyenNhon_NgayMaBoDoicuHoBienThanhQuanDoiVNCH.htm)

Nhân dịp này Chính Khí Việt đã có bài “Quân Đội VGCS Thôi Làm Kinh Tế” (http://www.chinhkhiviet.net/2017/06/quan-oi-viet-gian-cong-san-thoi-lam.html) để phân tích sự thật câu nói của tên Thượng tướng nguỵ quân VGCS Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng Nguỵ quyền VGCS, đã khẳng định Nguỵ quân VGCS có trách nhiệm “bảo vệ đảng, nhà nước, nhân dân” (sic).

Bị vạch mặt, tập đoàn VGCS đã ra lệnh cho các cơ quan truyền thông của chúng chữa cháy bằng cách ngay ngày hôm sau cho đưa một số bài để che dấu những sự thật trong chính sách của chúng qua mồm tên tướng VGCS Lê Chiêm!  Thí dụ trên báo Giáo Dục ngày 26 tháng 6, 2017, chúng đưa bài của Cao Sỹ Kiêm, Cựu thống đốc ngân hàng của VGCS với bài viết có tên: “Nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc còn rất nặng nề, gian truân”  (sic). (http://nguyentandung.org/ong-cao-sy-kiem-nhiem-vu-bao-ve-to-quoc-con-rat-nang-ne-gian-truan.html

Trong bài của Cao Sỹ Kiêm, hắn đã thay thế cụm chữ “Nhà Nước” bằng cụm chữ “Tổ Quốc”.  Lý do tại sao, xin quý bạn đọc tham khảo lại bài viết của Chính Khí Việt có tên ở trên. Một thí dụ khác trên tờ Dân Trí của VGCS có đăng bài “Mừng Vì Quân Đội Sẽ Không Làm Kinh Tế” (sic). (http://dantri.com.vn/blog/mung-vi-quan-doi-se-khong-lam-kinh-te-20170626040806638.htm

Việt Gian Cộng Sản là một tổ chức giết dân bán nước cho nên ngôn ngữ của chúng giống như một thứ tiếng lóng của dân dao búa.  Nếu không hiểu chúng nói gì thì làm sao lại cứ tự huyễn hoặc rằng mình hiểu nó. 

Nếu nhìn vào những cơ quan truyền thông ở hải ngoại thì chúng ta cũng thấy cái thứ tiếng lóng của VGCS đó cũng đã được lũ tay sai nằm vùng đưa vào sử dụng.  Rất tiếc đã có không ít người vô tình không chú ý đến, cho nên không thấy được cách sử dụng ngôn ngữ là một biểu hiện rõ ràng để chúng ta có thể nhận diện được lũ truyền thông tay sai VGCS.

 Thí dụ như trên Ba Cây Trúc của lũ Lê Hùng - Nguyễn Kim Khánh – JB Trường Sơn..., chúng học tập VGCS bằng cách thay đổi chữ nghĩa.  Khi chúng viết chệch đi hay nói sai đi thì nó sẽ không còn có giá trị. Thí dụ hai câu dưới đây sẽ cho thấy sự khác nhau như thế nào:

-         Tau chạy.

-         Tàu chạy.

Rõ ràng là khác nhau hoàn toàn.  Và lối chơi chữ như thế tụi VGCS đã sử dụng trong tuyên truyền từ khi chúng được cho ra đời. Ngày nay nhóm Ba Cây Trúc cũng đã sử dụng bài được học tập đó từ VGCS, nên chúng đã thay đổi “chống cộng” bằng “chống cọng”.  Thử hỏi nếu chúng ta gọi tên Lê Hùng thành Lê Hung thì sự việc sẽ như thế nào? 

Nếu để ý chúng ta sẽ thấy việc sử dụng chữ “CỌNG” thay cho chữ “CỘNG” còn là dấu hiệu của những ngòi bút trong nhóm của Lê Hùng.  Thí dụ từ ngày gia nhập Ba Cây Trúc, Kiêm Ái đã không còn dùng chữ “chống cộng” nữa mà dùng nhóm chữ “chống cọng”.  Một điều khác nữa cũng rất quan trọng đó là lũ bút nô VGCS, vì về mặt lý luận và chứng cứ cụ thể cho nên chúng đành phải chấp nhận cụm chữ “việt gian”.  Nhưng chúng lại sử dụng với một mục đích rất lưu manh.  Đó là câu chữ “việt gian” chỉ sử dụng đối với Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn VGCS, tất nhiên đa số là người của Việt Nam Cộng Hoà. Còn đối với việt gian cộng sản thì chúng vẫn sử dụng cụm chữ “việt cộng”.

Những điều trên Chính Khí Việt đã có nhiều bài viết để chia sẻ với quý bạn đọc.

Hôm nay kết hợp với việc vạch mặt VGCS, Chính Khí Việt xin được vạch mặt luôn nhóm Ba Cây Trúc một lần nữa.

Ngày 25 Tháng 6, 2017, bọn Lê Hùng đưa lên Ba Cây Trúc một bài có tên: “Tháng ngày lưu vong của hoàng hậu Nam Phương: Khối tài sản đồ sộ, lâu đài, đồn điền nơi đất khách rốt cuộc có khiến bà hạnh phúc ?” (sic) (https://bacaytruc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15938:thang-ngay-lu-vong-ca-hoang-hu-nam-phng&catid=34:din-an-c-gi&Itemid=53)

Nguồn gốc của bài, nhóm Lê Hùng lấy từ “Đại Kỷ Nguyên”.  Có nghĩa là không phải tác giả gởi đến cho nhóm Lê Hùng mà chính bọn chúng đã sưu tầm, đọc,  và thấy hợp với “kiến thức” của chúng nên chúng cho đăng.

Vậy ta thử hỏi nhóm Ba Cây Trúc có biết bài viết đó là của thằng Nguyễn Đắc Xuân, một thằng VGCS đã nhuốm máu từ đầu tới chân nhân dân Việt Nam Cộng Hoà trong vụ Mậu Thân ở Huế???

 

Nếu nhóm Ba Cây Trúc các ngươi đọc bài của thằng đồ tể VGCS Nguyễn Đắc Xuân viết trong bài nói trên, thì ta hỏi tại sao ngươi lại có thể khốn nạn đến mức, một mặt vẫn đưa hình Ngô Tổng Thống lên trang chính của nhóm các ngươi để lừa đảo bạn đọc, một mặt xuyên tạc sự thật việc trưng cầu dân ý  trong việc truất phế Bảo Đại là thế nào đây.  Không chỉ tôn vinh thằng đao phủ VGCS Nguyễn Đắc Xuân mà bọn Ba Cây Trúc các ngươi còn đưa các bài của những tên đao phủ trong vụ Mậu Thân ở Huế như anh em hai thằng Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan.  Tuy đã được ta dạy bảo rất nhiều bài nhưng lũ các ngươi vẫn cứ lưu manh lì lợm, vậy ta hỏi lũ các ngươi cho ra đời website Ba Cây Trúc là để phục vụ cuộc đấu tranh của nhân Việt Nam nói chung, chống tập đoàn VGCS, công cụ của Tàu bành trướng hay chỉ để vinh danh những tên đồ tể khát máu nhất của VGCS  nằm vùng trong lãnh thổ Việt Nam Cộng Hoà -mà bọn các ngươi rất giống chúng-  vì tụi đao phủ Xuân, Tường, Phan…nằm vùng trong lãnh thổ Việt Nam Cộng Hoà để dùng xẻng, dùng cuốc, lưỡi lê giết nhân dân ở Huế, từ cụ già, đàn bà trẻ em kể cả người đang mang thai…Còn lũ các ngươi thì nằm vùng ở hải ngoại để cho ra  đời Ba Cây Trúc, dùng phương tiện website của lũ các ngươi để vinh danh những tên đao phủ đó có phải là để động viên lũ VGCS nằm vùng ở hải ngoại hãy đi theo bước chân của những tên sát nhân như Nguyễn Đắc Xuân,  Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan… kể cả Hoàng Quỳnh với chiêu bài "Hiến Pháp Hoà Giải" không truy cứu tội ác của Đảng csVN "100 năm trước và một 100 năm sau" (sic) hậu cộng sản!

Chính Khí Việt cầu mong quý bạn đọc hãy tỉnh táo nhận cho rõ bộ mặt việt gian của nhóm Ba Cây Trúc và phổ biến rộng rãi trong cộng đồng Người Việt dù sống ở trong hay ngoài nước.

Chính Khí Việt

Ngày 28 Tháng 6, 2017

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website