CHÍNH KHÍ VIỆT

Thursday, May 4, 2017

President Trump Signs Executive Order Promoting Free Speech & Religious Liberty 5/4/17

 
 
tôn giáo
 
 Tổng thống Donald J. Trump
 Ký sắc lệnh hành pháp về tự do tôn giáo và Tái xác nhận ngày 4 tháng 5 là Ngày Toàn Quốc Cầu Nguyện


President Trump Signs Executive Order Promoting Free Speech & Religious Liberty 5/4/17  

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website