CHÍNH KHÍ VIỆT

Saturday, April 29, 2017

54. (Tưởng Niệm Quốc Hận 30/04/1975 – 30/04/2017) (BÀI 5) CON ĐƯỜNG CỦA NGƯỜI VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

54. (Tưởng Niệm Quốc Hận 30/04/1975 – 30/04/2017)
  
CON ĐƯỜNG CỦA NGƯỜI VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

(BÀI 5)

 
*
**
 
 
KÍNH DÂNG LÊN ANH LINH NGÔ TỔNG THỐNG và TẤT CẢ NHỮNG VỊ ĐÃ ĐI THEO CON ĐƯỜNG CỦA NGÔ TỔNG THỐNG HY  SINH VÀ SẴN SÀNG HY SINH TẤT CẢ ĐỂ  NỐI CHÍ TỔNG THỐNG TRÊN  CON ĐƯỜNG  TỔ  QUỐC - DANH DỰ -TRÁCH NHIỆM
THẾ HỆ HẬU DUỆ CỦA NHỮNG NGƯỜI VIỆT NAM YÊU TỔ  QUỐC, YÊU DÂN TỘC, YÊU TỰ DO,  CÔNG BẰNG VÀ  HOÀ  BÌNH. 
 Chính Khí Việt 
 
 
TỔ QUỐC – DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM 
  
 
 

LINKS FACEBOOK:
 
 
Trọng Kính Quý Niên Trưởng và Quý Bạn Đọc thân mến.

 
Hôm nay ngày 26 tháng 04, 2017, nghĩa là chỉ còn 4 ngày nữa là ngày Tưởng Niệm Quốc Hận Lần Thứ 42. Chính Khí  Việt, sau  khi đã lật mặt  bè lũ  việt gian  cả  trong và  ngoài  nước trong gần 50 bài chọn lọc được đăng trên nhiều website và trên rất nhiều diễn đàn Facebook từ ngày 16 tháng 04, 2017 đến nay, tạm thời xem như  trận đánh mở đầu nhân ngày Quốc Hận, để mọi người Việt Nam  trong và  ngoài nước  còn có  lòng với Tổ Quốc  và Dân Tộc  nhận thức được rằng con đường  chúng ta  đi  sẽ    CON ĐƯỜNG NÀO?
Con đường đó sẽ được khái quát trong 4 ngày còn lại của trang Tưởng Niệm Quốc Hận lần thứ 42, được viết vào giữa năm 2013, bốn năm trước, như dưới đây.
 
 
VỀ VỤ ÁN "XÉT LẠI CHỐNG ĐẢNG"


Về  cái gọi là “vụ án xét lại chống đảng” (VGCS) “làm gián điệp cho nước ngoài”, đã có nhiều người viết  đủ  mọi ngòi bút Đông, Tây,  Nam, Bắc.  Nhưng đáng buồn    họ không sử dụng nhãn quan khoa  học  để  phân  tích tài liệu; không  phân biệt giữa  hiện tượng  biểu kiến    bản chất cốt lõi của  sự  việc; không  khai thác  tài liệu một cách trọn vẹn từ  khởi thuỷ  cho đến quá trình diễn biến của sự việc.  Cái sai lầm đầu tiên là  việc  dùng nhãn quan chính trị;   sử dụng kinh nghiệm của  các vận động xã hội trong những nước không cộng sản.  Và, quan trọng hơn cả là  họ  coi  chế  độ chính trị ở  Việt Nam  do tập đoàn việt gian cộng sản cầm quyền có  sự tương đồng với các  nước gọi là  “trong phe xã hội chủ nghĩa”.

                  Cái  gọi là  “đảng cộng sản Việt Nam” lúc khởi thuỷ  năm 1930,  sau đó  Nga Xô  ra lệnh  đổi tên thành đảng Cộng Sản Đông Dương, là  một mô hình đặc  biệt không hề  giống bất cứ  mô hình nào trong thế giới Cộng Sản, hay còn gọi là  phe xã hội chủ nghĩa.

                  Bởi    Đảng Cộng Sản Đông Dương là  một công cụ của Nga Xô nhằm bành trướng chủ  nghĩa  thực dân đỏ ra  Đông Nam Á    bước đầu là  3 nước Việt Nam, Lào, Cam Bốt    bán đảo Đông Dương (lúc đó  đang nằm trong ách cai trị của thực dân Pháp).

                    Chính Khí  Việt đã  chia  sẻ  những  vấn đề này  trong các  bài viết trước.    đây  chỉ xin được tóm tắt lại  một số điểm chính như sau:
 
                   a)      Đảng Cộng Sản Đông Dương là  một tập hợp gồm những tên  mang trong người máu việt gian,  được Nga Xô tuyển chọn, hoặc  tìm đến Nga Xô đầu  quân  để  được  đào tạo thành đội xung kích  về  lại Đông Dương  để “cướp chính quyền” tức  chiếm lấy bộ  máy nhà  nước    chúng sử dung  bộ máy nhà  nước đó để  biến “Tổ Quốc của mình thành thuộc  địa  đỏ”, và “nhân dân của mình cùng với các sác dân  chung  sống trong Tổ Quốc Việt Nam  thành nô lệ  đỏ cho Nga Xô, thành trí nô, công nô, nông nô, binh nô  trong việc  mở  rộng thuộc địa  đỏ  cho Nga Xô”.  Còn lũ VGCS  thì trở thành  những tên “cai, ký” ác ôn trong hệ thống nhân sự của Nga Xô.  Chúng chủ  yếu  “chuyên chính” với bất kể  cá nhân, tổ  chức, đảng phái  chính trị nào  của  người Việt Nam có  mục  tiêu  dành  độc  lập, tự do cho Tổ Quốc Việt Nam, xây dựng và  bảo vệ  mọi quyền lợi của  người dân Việt Nam trong tất cả  mọi hoạt động của  xã hội Việt Nam, cả vật chất  lẫn tinh thần; bảo vệ truyền thống của dân tộc  Việt Nam trên mọi bình  diện  cả  vật thể lẫn phi vật thể…

                    b)      Còn các  nước khác phải chịu làm chư hầu cho Nga Xô là  do sự áp đặt bằng vũ lực của Nga Xô để  buộc phải theo mô hình “chủ nghĩa  xã hội”.  Cho nên chúng ta  đã từng thấy    những người nào đó, dù    cộng sản  ở những nước đó  đã cùng với nhân dân  chống lại Nga Xô, từ Hungary,  Bungary  cho đến  Ba Lan, Tiệp Khắc,  Nam Tư.  Ngay  Bắc Triều Tiên cũng có  những chính sách độc  lập,  tuy phụ thuộc  cả  Nga Xô- Tàu Cộng  nhưng  không hèn hạ  bán nước như tập đoàn VGCS!
 

                 c)       Phải thấy  được  bản chất việt gian cố  hữu của  tội đồ Hồ  Chí  Minh là  nhất quán.    trong nước thì  hắn không tham gia một tổ  chức  yêu nước nào.  Hắn  tìm  đường  xuất ngoại chỉ  với một  mục  đích được làm Việt Gian,  xin với thực  dân Pháp không xong,  thì  xin làm  việt gian cho Nga  Xô.  Khi hắn đã loại bỏ khái  niệm Quốc Gia –Dân Tộc và  hắn chỉ  công nhận và  thực  hiện mục tiêu đưa  Việt Nam vào tay thực  dân đỏ Nga Xô,  không chỉ  bolsevik hóa đảng của  nó (tức đào tạo thành việt gian cho Nga Xô) mà  còn bolsevik hóa  toàn dân Việt Nam, nghĩa    biến toàn dân Việt Nam  thành nô  lệ đỏ  cho Nga    bằng chính sách “Trí, Phú, Địa, Hào – Đào Tận Gốc, Trốc tận Rễ” và “thực  hiện chế  độ  xô viết”! (là  chế độ  chính trị đặc thù  của Nga Xô).

                    d)      Nên nhớ Hồ  đại việt gian hoàn  toàn trung thành với Nga Xô,  còn  với tàu cộng bành trướng chỉ    vị trí  địa chính trị nên hắn  chỉ  áp  dụng  các biện pháp đối phó (CKV sẽ  phân tích ở  các phần tiếp theo)

 CHỨNG CỚ:  xin quý  cụ và  quý  bạn đọc  tìm những số  báo Nhân Dân (của VGCS) trong thời gian tội đồ Hồ Chí  Minh đại việt gian  bị tống cổ xuống hỏa ngục  thì  sẽ rõ.  Trong  các  bức điện chia  buồn, Nga Xô đã ca ngợi Hồ đại việt gian như thế  nào, và  Tàu cộng  đại hán  bành trướng thì  coi  thường Hồ  đại việt gian ra làm sao!!!  Đó  mới là  bằng chứng khả  tín nhất  vì chỉ    Nga Xô  mới biết Hồ  trung thành với ai,  và Tàu cộng đại hán bành trướng mới  rõ thủ  đoạn của Hồ với Tàu cộng bành trướng như thế  nào!

                   Xin thêm một bằng chứng cụ thể nữa    khi đại tội đồ  Nguyễn Chí Thanh  bị đầu độc chết, thì  cả Mao và Lâm Bưu (chủ tịch và  phó  chủ tịch đảng Cộng sản Tàu)  đích thân đến sứ  quán Việt Gian Cộng Sản ở  Bắc Kinh đưa  vòng hoa và nghiêng mình viếng tang.  Còn khi Hồ  đại việt gian chết, cả  Mao và Lâm Bưu  chỉ  cho thư ký  riêng mang hoa  đến sứ  quán VGCS  ở Bắc Kinh chia  buồn mà  thôi !!!  Trong khi  đó tại sứ  quán VGCS  ở Nga Xô,  cả  người đứng đầu đảng cộng sản Nga lẫn người đứng đầu chính phủ    quốc hội Nga Xô  cùng đến viếng.   Những đứa  hư cấu chuyện Hồ  đại việt gian  “thân Tàu”  chẳng lẽ biết  rõ về  Hồ  đại việt gian  hơn Nga Xô và  Tàu cộng bành trướng hay sao???

Còn những phỏng đoán  của  kẻ  ngoài cuộc  làm sao có  thể  tin được vì  chính giữa họ đã  mâu thuẫn với nhau, chúng không hề  trưng được  bất cứ bằng chúng cụ thể nào.   Bọn chúng bịa đặt Hồ  đại việt gian “thân Tàu”    để    giải âm mưu  dựng ra  vụ  Lê Duẩn và  Lê Đức Thọ    thân Nga  Xô nên không  chế đại việt gian.   Nhưng thiên hạ  đã  đâu có  ai ngu hết cả, nên họ thừa biết  đó    âm mưu  chạy tội ác đại việt gian Hồ  đã giết dân, bán nước.  Đảng việt gian cộng sản  do Hồ  đại việt gian dựng ra  đương nhiên cũng là  đảng việt gian  bán  nước giết dân.
 

               Bên  cạnh việc Nga Xô tô vẽ, đánh bóng tên đại tội đồ  Hồ đại việt gian vào dịp  hắn  xuống 18 tầng địa  ngục  thì   đệ tử  ruột của  hắn là Lê Duẩn, sau biến cố  30 tháng 4, 1975, cho   tổ chức đại hội VGCS  lần 4, đã kéo toàn bộ bộ chính trị VGCS  sang Nga  Xô ký  hiệp ước với Nga  Xô 1978, và  đến 1979 thì   xua  quân đánh Ponpot (Cam Bốt) đệ  tử  ruột  của Tàu cộng dẫn đến chiến tranh với Tàu cộng  ở Phía  Bắc  qua  chiêu bài “dạy cho Việt Nam” một bài học.

Xin  hỏi những chứng cớ  rành rành như vậy  đã đủ kết luận  tên đại tội đồ  của  Hồ  Chí Minh là  việt gian trọn đời cho thế  lực  thực dân đỏ nào chưa???

                 e)      Chính Khí  Việt cũng xin lưu ý  quý  bạn đọc rằng, bọn VGCS  còn cho lũ  đặc  công đỏ    bút  nô trong nước  bịa  ra cái tin là  Hồ đại việt gian  bị Lê Duẩn và  Lê Đức Thọ không chế  từ 1958.  Tại sao lũ này  lại chọn cái thời điểm đó?

 Chính Khí  Việt xin thưa  rằng:

 -          Việc cải cách ruộng đất, chấn chỉnh tổ  chức, đấu tố  chính trị  xảy ra từ  trước 1953 cho đến 1956 thì  những tội ác  đó  của  đại tội  đồ  Hồ  Việt gian  đã  được bán cái  cho  “cố vấn Tàu cộng”,  Hồ  đại việt gian  chỉ    sai lầm là vì  quá  lệ thuộc  vào Tàu Mao.    điều này “lịch sử” (tất nhiên của  sử  nô VGCS) bình luận cũng dễ  chạy tội cho Hồ đại việt gian,    chúng sẽ dễ bào chữa  rằng cương lĩnh chính trị    đại hội VGCS họp  năm 1951 ở Việt Bắc  đễ ra  công khai trở  lại cái tổ  chức  VGCS,    tên đảng CS Đông Dương,  trong tên  mới là  đảng Lao Động Việt Nam, đã thông qua.   Trong cương lĩnh chính trị đó đã ghi rõ:  “Đảng Lao Động Việt Nam lấy chủ nghĩa  Marx Engel-Le Nin, Stalin và    tưởng Mao Trạnh Đông kết hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ  nam cho mọi hành động của đảng” (Trích trong Văn Kiện Đảng Toàn Tập, Tập 12, trang 444 in lần thứ I tại nhà  xuất bản chính trị quốc gia  Hà Nội, Lần Thứ 1)

 
Cho nên Hồ  đại việt gian có  chút sai lầm là  phải thi hành đúng với cương lĩnh chính trị!!!
 

 -          Chọn năm 1958 là  năm Hồ  đại việt gian bị  bọn Lê Duẩn và  lê Đức Thọ khống chế  còn là  cách chạy tội cho Hồ đại việt gian  đã chủ trì  hội nghị  trung ương  cho ra đời Nghị Quyết 15, là  nghị quyết dùng vũ lực  xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa.  Nghị Quyết 15 ra  đời tháng 1 năm 1959,    vì thế  để tự  vệ Chính Phủ của Tổng Thống Ngô Đình Diệm  phải ban hành Luật 10/59 (Nghĩa    sau 9 tháng  Nghị Quyết của  Hồ  đại việt gian). 
 
Để  chạy tội xâm lược của  tập đoàn VGCS, tên  đặc  công đỏ Bùi Tín  đã lưu manh viết trong sách của  hắn    Nghị Quyết 15 ra đời  vào tháng 1 năm 1960, nghĩa là  sau Luật 10/59 của  Tổng Thống Ngô Đình Diệm ba  tháng.   Để  rồi khi tên đặc  công đỏ  Vũ Thư Hiên trong “Đêm Giữa  Ban Ngày”  đã lưu manh phụ hoạ  để  viết  rằng: Vì chính  quyền của  Tổng Thống Ngô Đình Diệm dùng Luật 10/59  để “lê máy chém giết người yêu nước, nên  nhân dân Miền Nam mới vùng lên và  lúc đó  Miền Bắc mới đưa  tay tiếp sức  cho  đồng bào Miền Nam” (SIC).

Không  biết những kẻ  nâng bi hai tên đặc công đỏ  VGCS  Bùi Tín và  Vũ Thư Hiên    chút liêm sỉ  nào không để khoe  khoang đủ thứ  các danh xưng: Nhà Văn, Nhà Báo,  Giáo Sư, Luật Sư, Tiến Sĩ… mà  thực  ra  chúng chỉ    lũ cặn bã  của xã hội Việt Nam với bộ  óc  ếch nhái,     cái  mỏ  thì  chu ra  như chờ  được thổi …  của VGCS    thôi!!!

  -          Về  đại thể  khi đã  xoá bỏ   cái tội đại việt gian của  Hồ,    tác giả  chính sách vũ trang xâm lược  Việt Nam Cộng Hòa (qua Nghị Quyết 15 của VGCS), thì  mọi tội ác  của tập đoàn VGCS  gây ra cho người dân  vô tội Việt Nam Cộng Hòa như  vụ “Mậu thân 1968” chẳng hạn,  sẽ  đổ  hết lên đầu Lê Duẩn và  Lê Đức Thọ.

-         Kết hợp với vụ Nông Thị Xuân mà  VGCS  cho phép tên đặc công đỏ Vũ Thư Hiên  ra hải ngoại phổ biến rùm beng,  càng tăng thêm tình tiết rằng  đại việt gian Hồ Chí Minh  đã thành phỗng đá,   đến mức loại đệ tử như  Trần Quốc Hoàn, khi  ấy mới  chỉ  là uỷ viên  trung ương chính thức  được  đích thân Hồ  việt gian  chỉ  định làm Bộ Trưởng Công An  của  ngụy quyền Hồ Chí Minh (trong Đêm Giữa  Ban Ngày, Vũ Thư Hiên viết rằng  bố hắn là  Vũ Đình Huỳnh khuyên Hồ  Chí Minh không nên giao chức Bộ Trưởng Công An  cho Trần Quốc Hòan, nhưng Hồ  đã phớt  lờ  đi!!!)    dám cả gan hiếp  vợ chưa  cưới của Hồ  thì thật đúng là  hư cấu nhất  thế  giới !   Ở đây  ta  cần ghi nhận rằng  Bùi Tín  cho thông tin nên Vũ Thư Hiên mới  dám  coi người Việt ở  Hải Ngoại  (nói chung) mù  thông tin để  thổi bố của hắn    tên cù lần Vũ Đình Huỳnh  lên một vị trí ảo.  Bởi vì  việc  đề  bạt nhân sự, nếu có,  thì Hồ  việt gian chỉ  bàn với ban tổ chức trung ương  (lúc đó  là Lê Văn Lương làm trưởng ban, Lê Đức Thọ là Phó Ban nhưng hoạt động ở trong Nam bên cạnh Lê Duẩn),  hoặc bàn với Tổng Bí Thư lúc  đó là Trường Chinh, hay Phạm Văn Đồng lúc đó là  Phó Thủ Tướng ngụy quyền Hồ  Chí Minh (Hồ lúc  đó kiêm luôn chức Thủ Tướng), chứ làm gì  có chuyện  “xin ý kiến”  của một tên Vụ Trưởng Lễ Tân lép vế  nhất trong Bộ Ngoại Giao,    lần đến mức bị Hồ Chí Minh cắm  cho một cặp sừng sơn dương mà  không biết.   Và cho dù    biết  cũng  câm mõm chó làm gì  dám    môi, mở  miệng,  không chỉ  với Hồ  mà ngay cả  với  VỢ HẮN (PhạmThị Tề, cô giáo Đồng- Ấu  tỉnh lẻ).


                Việc “hư cấu” ra  câu chuyện việt gian Trần Quốc Hoàn  giết Nông Thị Xuân quả    một chứng cớ  “khả tín”  để đánh lừa  dư luận rằng “Hồ đại việt gian bị tước hết quyền hành từ những năm 1958"!!!  Chỉ  một chi tiết  này đã đủ  để  chứng minh là  Hồ  bị khống chế (!?)

 
                 Tên đặc  công đỏ Vũ Thư Hiên tự nhận là “bịa kém” (SIC) chính là  bọn chúng không  tính đến yếu tố  thời gian    chúng nghĩ rằng chắc chắn ít ai hiểu được  cơ chế  tổ  chức và  nhân sự  của VGCS  dưới thời Hồ  đại việt gian  còn sống.

CHO NÊN

                 Năm  xảy ra  vụ Nông Thị Xuân là  năm 1956,  nghĩa    Hồ  đại việt gian  vừa thanh lọc xong nhóm Trường Chinh, Lê  Văn Lương, Hoàng Quốc Việt… Nghĩa    sau  việc thanh lọc  thì  Trường Chinh mất chức Tổng Bí Thư, còn  Lê Văn Lương từ  uỷ  viên dự khuyết  bộ chính trị  bị hạ  xuống thành uỷ viên dự  khuyết trung ương  VGCS,  bị  cách chức trưởng ban tổ  chức trung ương, và  Hồ  đại việt gian đã cho gọi Lê Đức Thọ lúc  đó mới là  uỷ  viên chính thức trung ương  VGCS,  đang là phó  ban tổ  chức trung ương (phó  của Lê Văn Lương) lên  làm Trưởng Ban  tổ  chức trung ương.  Còn Lê  Văn Lương phải chờ  cho đến  năm 1958  mới  được  phục  hồi  ngành  cũ là  ban tổ  chức trung ương,   nhưng lại làm phó  cho tên việt gian  Lê Đức Thọ.  Đến  đại hội VGCS  lần  3 (1960) Lê Đức Thọ  mới  được  vào Bộ Chính Trị, còn Lê Văn Lương mới ngoi lên được  uỷ viên trung ương chính thức  của VGCS.

 
                 Trường Chinh bị Hồ đại việt gian tước đi chức vụ Tổng Bí Thư (nghĩa là  không còn quyền triệu tập  hội nghị trung ương đảng VGCS  nữa)    Hồ  đại việt gian  kiêm luôn chức Tổng Bí  Thư  của Chinh.  Khoảng ba  tháng sau, lấy cớ  quá nhiều  việc  vì giữ nhiều chức vụ,  Hồ  đại việt gian giới thiệu Lê Duẩn  đại việt  gian  tạm  giữ  chức Bí Thư thứ  Nhất  nhằm giúp việc  cho Hồ, cũng như   giao cho Phạm Văn Đồng cái  ghế  thủ  tướng ngụy quyền VGCS.   Còn  Hồ  đại việt gian vẫn là  Chủ  Tịch  đảng VGCS, Chủ  Tịch Nhà  Nước VGCS và  Chủ  Tịch  Hội Đồng Quốc Phòng!   Sau 30 tháng 4, 1975  đến  nay  đã  38 năm.    không để  ý    đến chính trị  nhưng chỉ  nghe  nói đến cái tên  cũng đủ  để  phân biệt chức danh  Tổng Bí  Thư  với Bí  Thư  Thứ  Nhất (tức là  xếp hạng thứ  Nhất  trong các  uỷ  viên ban Bí Thư).    điều đặc biệt khác nhau là Tổng Bí Thư có  quyền triệu tập hội nghị  trung ương,   còn cá  nhân Bí Thư Thứ  Nhất không có  quyền  đó.
 
Như thế, từ  thời đó  chỉ    một cá nhân duy nhất đó    Hồ  đại việt gian,  chủ  tịch  đảng VGCS  mới    quyền triệu tập hội nghị trung ương  VGCS    thôi!

                 Chính Khí  Việt  xin  quý  bạn đọc  thử  xét  xem:  Với uy tín vẫn còn trấn áp cả  trong đảng VGCS của nó lẫn cả  ngoài  dân thường,  cả  quốc tế,  lại  nữa,  trong tay Hồ  việt gian nắm trọn mọi  quyền lực tuyệt đối như thế;  còn nói về sức khoẻ của Hồ đại gian lúc  bấy giờ  thì hắn  vẫn có  thể  làm  cho  Nông Thị Xuân  phình bụng  được.   Vậy xin hỏi  hai tên Lê Duẩn và Lê Đức Thọ,  vừa  chân ướt, chân ráo  từ  trong Nam  ra, lấy uy tín    đâu mà  đọ sức với  Hồ, lấy lực  lượng ở  đâu    khống chế  Hồ;    việc  khống chế  Hồ  có ích lợi gì  cho bọn chúng, chưa  nói đến  liệu hai tên họ Lê này (Duẩn, Thọ) có  dám can đảm làm  cái việc   soán  ngôi đó  không?  Chưa  kể  đến lực  lượng và  uy tín của  những nhân vật  như Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Duy Trinh (anh vợ cũ của  Võ Nguyên Giáp), Hoàng  Văn Hoan, Xuân Thuỷ, Phan Trọng Tuệ (lúc đó    thứ trưởng Bộ Công An VGCS) và  vân vân.    Cũng như  lực  lượng  bảo vệ  Hồ    Huỳnh Hữu Kháng  (từ  khi bắt đầu chiến tranh chạy ra  vùng rừng núi  Việt Bắc),  cũng là  Boss  của  tất cả  những thằng trong  đội bảo vệ  các “yếu nhân” trong tập đoàn VGCS;    Quốc Thân (lúc đó    giám đốc công an VGCS ở  Hà Nội, nguyên là  bảo vệ  riêng của  Hồ  được  đưa  vào ngành  công an).   Một  điều nữa  cũng cần nên lưu ý    chính Trần Quốc Hoàn  cũng là  đệ tử thân tín  của Hồ,  được  Hồ  giao cho làm trưởng ban nội chính,  rồi lại  được  Hồ  cất nhắc, chỉ  định cho làm Bộ Trưởng Công An và  cũng là  người  được  Hồ  đại việt gian sai tìm người  để  thành lập một đơn vị  gọi là “Đội  Bảo Vệ  Thành Quả  Cách Mạng”, trong đó    Trần Đại Sơn, một tên dân chủ  cuội (bạn  của bố  Nguyễn Thanh Giang).  Chính thằng Trần Đại Sơn này  năm 1945  được  Hồ  đại việt gian giao cho nhiệm vụ  đi Thái Bình giết tên Lâm Đức Thụ (vì  Thụ từng cộng tác  với Hồ  trong vụ bán Cụ Phan Bội Châu cho mật thám thực dân Pháp).

                 Phải  cho đến  đại hội VGCS  lần 3 (1960), Lê  Duẩn mới được “hợp pháp hóa”  qua  cuộc  bầu “chức danh Bí Thư Thứ Nhất”    trước đó  Hồ  đại việt gian tạm chỉ  định.  Còn Lê Đức Thọ  mới chính thức  được  cái chức danh Ủy Viên Bộ Chính Trị.

                  Và, nên nhớ  danh sách  việc đề  cử vào các  chức danh như  “Bí Thứ Thứ Nhất” ,  Ủy Viên Trung Ương Chính Thức hoặc  dự khuyết là  do  Hồ  đưa  ra  tòan bộ.

                   thế, có  thể  kết  luận rằng  chuyện Hồ  đại việt gian bị Lê Duẩn và Lê Đức Thọ khống chế  từ  1958 là  HOÀN TOÀN  BỊA  ĐẶT!!!
 
Cho  đến  chết Hồ  đại việt Gian  vẫn là  nhân vật số  1 của  VGCS.  Và,  từ  khi chết  cho đến nay Hồ  đại việt gian cũng vẫn là  Số  1  của  tập đoàn VGCS  vậy!

Chính Khí Việt

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website