CHÍNH KHÍ VIỆT

Wednesday, April 26, 2017

50. (Tưởng Niệm Quốc Hận 30/04/1975 – 30/04/2017) (BÀI 1) CON ĐƯỜNG CỦA NGƯỜI VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

50. (Tưởng Niệm Quốc Hận 30/04/1975 – 30/04/2017)

 

CON ĐƯỜNG CỦA NGƯỜI VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

 
*
**
 
 
KÍNH DÂNG LÊN ANH LINH NGÔ TỔNG THỐNG và TẤT CẢ NHỮNG VỊ ĐÃ ĐI THEO CON ĐƯỜNG CỦA NGÔ TỔNG THỐNG HY  SINH VÀ SẴN SÀNG HY SINH TẤT CẢ ĐỂ  NỐI CHÍ TỔNG THỐNG TRÊN  CON ĐƯỜNG  TỔ  QUỐC - DANH DỰ -TRÁCH NHIỆM
THẾ HỆ HẬU DUỆ CỦA NHỮNG NGƯỜI VIỆT NAM YÊU TỔ  QUỐC, YÊU DÂN TỘC, YÊU TỰ DO,  CÔNG BẰNG VÀ  HOÀ  BÌNH.

 Chính Khí Việt

 
 
TỔ QUỐC – DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM

 

 
 

LINKS FACEBOOK:
  1. https://www.facebook.com/josephluat.pham/posts/343640129371712
 
 
Trọng Kính Quý Niên Trưởng và Quý Bạn Đọc thân mến.
 
Hôm nay ngày 26 tháng 04, 2017, nghĩa là chỉ còn 4 ngày nữa là ngày Tưởng Niệm Quốc Hận Lần Thứ 42. Chính Khí  Việt, sau  khi đã lật mặt  bè lũ  việt gian  cả  trong và  ngoài  nước trong gần 50 bài chọn lọc được đăng trên nhiều website và trên rất nhiều diễn đàn Facebook từ ngày 16 tháng 04, 2017 đến nay, tạm thời xem như  trận đánh mở đầu nhân ngày Quốc Hận, để mọi người Việt Nam  trong và  ngoài nước  còn có  lòng với Tổ Quốc  và Dân Tộc  nhận thức được rằng con đường  chúng ta  đi  sẽ    CON ĐƯỜNG NÀO?
Con đường đó sẽ được khái quát trong 4 ngày còn lại của trang Tưởng Niệm Quốc Hận lần thứ 42, được viết vào giữa năm 2013, bốn năm trước, như dưới đây.
Kính mời quý bạn đọc thân mến cùng theo dõi
 
Tổng Thống Ngô Đình Diệm
 
Tổng Thống Ngô Đình Diệm
 
 
 
Chính Khí  Việt xin mạn phép trình bày  với  quý niên trưởng và  quý  bạn đọc  rằng, mặc  dù tuổi Chính Khí  Việt còn trẻ,  trình độ học  vấn cũng chẳng có  gì là  cao siêu  lắm, tất  cả  những điều  CKV  biết,  chính là từ  khi CKV    được sự hiểu biết và  đã  thấy  được  khẩu hiệu Tổng Thống Ngô Đình Diệm nêu ra  cho Quân Lực  Việt Nam Cộng Hòa. Chính Khí Việt  nghĩ rằng lời giáo  huấn đó cũng là  TÔN  CHỈ cho mọi người dân Việt Nam,  tuy chưa  đứng trong hàng ngũ  Quân Lực  Việt Nam Cộng Hòa nhưng cũng phải nỗ lực  để  hoàn thành tôn chỉ đó trong mỗi cương vị  của  mình.  Bởi vì  Tổ  Quốc    của  chung, mỗi một con  người có  thể thể  hiện được  danh dự  của  mình khi mình có  chỗ  đứng vững chắc trên mảnh đất được  gọi là  Tổ Quốc.    nghĩa  là chúng ta phải tiếp nối những điều mà  Tổ  Tiên hàng nhiều ngàn năm của chúng ta đã đổ xương đổ máu, đổ mồ  hôi và công sức  để có  thể  tạo ra  cho chúng ta một chỗ  đứng, sống chung  và đứng ngang hàng với  Cộng Đồng Nhân Loại, như thể  NGƯỜI CHA đã  để  lại gia  tài cho con với  những  ngôi nhà  bền vững, để từ đó mới có thể  phát  huy  sức  sống của  mình  góp phần mình trong việc  xây dựng  một cộng đồng của  Người Việt Nam trên  mảnh đất  được  gọi là  Tổ  Quốc  sao cho  ngày  một thêm  vững mạnh, góp phần mình   trong  nhịp sống  chung của  Nhân Loại. 

 

Trách nhiệm của  người dân Việt Nam với   Tổ Quốc của mình    làm sao phải giữ  gìn    bảo vệ  được  mảnh đất mà  Tổ  Tiên đã trao lại cho  chúng ta,  không những chúng ta  phải gìn  giữ  nó một cách trọn vẹn    còn phải bảo vệ  cũng như làm  sao cho  mảnh đất  ấy  ngày  càng thêm thăng tiến  theo kịp  trào lưu  tiến  hóa của Nhân Loại.

 

 

 

Chính Khí  Việt nghĩ rằng người dân Việt Nam  vốn có  truyền thống lịch sử lâu đời    bởi vì người dân Việt Nam  bao gồm tất cả  các  sắc dân sống trên mảnh đất  Việt Nam  đã đoàn kết với nhau  bằng sợi giây linh thiêng đó là sự kế thừa  của  việc  lập quốc, bảo vệ  tổ  quốc    một điều quan  trọng nữa   đó là  trong suốt quá  trình giữ nước và  dựng nước, người dân Việt Nam đã phải chống chọi với  không biết  bao nhiêu  lần xâm lược  của một đạo quân lớn mạnh hơn  về  số  lượng ở phía  bắc (tức tụi Tàu),    cũng phải chống  chọi  với thiên nhiên khắc  nghiệt  nữa,  cho nên Con Người Việt Nam đã tồn tại được trước  những cuộc  xâm lược  nổi tiếng  trong lịch sử  thế  giới, cũng như chống chọi và thích ứng  được  với thời tiết khắc nghiệt,  ngày càng rút  được nhiều kinh nghiệm  để có  thể  vẫn làm cho mảnh đất  mình sinh sống  được  tốt đẹp.  Đấy chính  là trách nhiệm mà  chúng ta  phải thực  hiện.

 

Tôn Chỉ  đó chỉ  gồm có  Sáu Tiếng:  TỔ QUỐC – DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM, nhưng trong sáu  tiếng ấy  tiềm ẩn một khả  năng bao quát được  LỐI SỐNG, TRUYỀN THỐNG,    CON ĐƯỜNG  ĐI cho một tương lai  HẠNH  PHÚC  ẤM NO  cho  toàn thể  nhân dân Việt Nam bao gồm mọi sắc tộc.

 

                Nếu nói  về  con đường Việt Nam  thì  chúng ta  cần phải lưu ý  đến  phần CKV muốn  chia  sẻ  với  quý  niên trưởng và  quý  bạn đọc như sau: đó là  CKV  xin phép  được  băt đầu  từ  cái gọi là  cuộc  cách mạng tháng 10 Nga  1917.

 

Tại sao lại lây mốc điểm đó   để  mở  đầu?   Tại vì  kể  từ  khi Nga  Xô hình thành  thì thế  giới  đã  có một lực lượng mới  song hành cùng với  chủ  nghĩa thực  dân Phương Tây.  Nếu như chủ  nghĩa  thực  dân Phương Tây  trong quá  trình đi  xâm lược nhân dân các  nước trên thế giới  với  bộ mặt giả  dối  là: Đưa nền văn minh  đến  những nước lạc hậu,  để che  đậy bộ mặt thực  dân.  Tuy nhiên, cũng cần nên lưu ý    ngay tên gọi  cho chức  năng  “khai phóng nền văn minh”  đó của  những nước  theo chủ  nghĩa  thực  dân Phương Tây thì  chúng lại không  che  đậy những dã tâm của  chúng  bằng việc  đặt tên cho  cơ quan xâm lược đó là  BỘ THUỘC  ĐỊA.

 

Còn Nga Xô khi hình thành với  cái khẩu hiệu “xây dựng  một thế giới đại đồng”   theo luận điểm của Le Nin,  nghĩa    quan tâm đến vấn đề  các nước thuộc  địa  sống dưới  sự cai trị của  thực  dân Phương Tây.  Do đó  ngay  khi hình thành “sách lược” đó  Le Nin  đã tạo ra  một thứ  mà chúng ta    thể đặt tên cho nó    THỰC  DÂN ĐỎ, để  phân biệt với thực  dân Phương Tây (là  thực  dân cũ).   Sự ra  đời của chủ  nghĩa  thực  dân đỏ là  -vì    đã  học  được  bài học  kinh nghiệm  từ  chủ nghĩa  thực  dân Phương Tây-   nên nó đã  trở  nên tinh vi và  ma  quái hơn  trong việc xâm lược  các nước khác trên toàn thế giới.     thế  khác  với chuyện ở nước Pháp là    Bộ Thuộc Địa, thì  Nga Xô  trong tay Le Nin  đẻ  ra  cái gọi là Quốc Tế  Ba, mà  thực  chất    chính là  của nước Nga  Xô Viết.  Nếu  như Bộ Thuộc  Địa của  thực  dân Phương Tây  nhằm tổ  chức quản lý,    sử  dụng bộ máy  dân sự để  nắm vững các thuộc  địa    nó chiếm được,  thì  chủ  nghĩa  thực  dân đỏ  của  Nga Xô Viết, trong cái vỏ  bọc  gọi là Quốc Tế  Vô Sản  3  (thực  chất      Bộ Thuộc Địa  của Nga Xô), nó  được  sử  dụng  để  tuyển chọn, đào  tạo, hướng dẫn cho tay sai  bản địa trong tất cả  các  nước, nhất  là những nước  đang chịu sự thống trị của thực  dân Phương Tây, như Việt Nam    một thí dụ.    không chỉ  tuyển chọn người  mà nó  còn đào tạo  cho  cướp bộ máy  cầm quyền của  những nước đó  để  mang  một cái tên nghe  rất kêu đó    CÁCH MẠNG VÔ SẢN .

 

Giờ  đây CKV xin phép  được nói về  trường hợp ở Việt Nam.

 

VẤN ĐỀ VIỆT NAM

Trước hết cần phải  phân biệt giữa  những người theo chủ nghĩa  cộng sản.  Ngay về  mặt lý thuyết  cho đến việc áp dụng cái lý  thuyết    ta  thường hay gọi là  chủ  thuyết Marx Engels, đã có nhiều nhận thức khác nhau hoàn toàn.

 

Chính Khí  Việt  chỉ  xin được  chia  sẻ với  quý  bạn đọc  một cách tóm tắt rằng,  đã có  những nhận thức khác nhau  nên mới có  những chuyện:

 

THỨ NHẤT:  Cùng nói theo  chủ  nghĩa  Marx Engels mà  đã có đến  bốn tổ  chức khác nhau mang tính cách  “Quốc tế”  để  giải thích về  nội dung    cách thực  hiện chủ  nghĩa  Marx Engels là Quốc Tế I, Quốc Tế II, Quốc Tế III và Quốc Tế IV.

 

Tại Việt Nam  “tín đồ”  chủ nghĩa  Marx  thuộc  nhóm Quốc Tế IV, thường được  gọi là nhóm “troskiste” và  Quốc Tế  III    sản phẩm đặc  trưng của V.I. Le Nin mà  thực  chất      Bộ Thuộc  Địa  của Nước Nga Xô Viết (sau cái gọi là Cách Mạng Tháng 10 Nga)

 

Đặc  trưng của Quốc Tế III    dựa theo tư tưởng thực  dân kiểu mới do Le Nin  sáng tạo nhằm tranh dành thuộc  địa  với thực  dân Phương Tây như Anh, Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha…  và cả Sa Hoàng Nga nữa.

 

Quan điểm của Le Nin  thực  chất là  tiếp nối chủ nghĩa  thực  dân  của Sa Hoàng (vốn sinh ra cùng một mẹ) ,  nhưng  nâng mục  tiêu lên toàn thế giới  với  khẩu hiệu “thế  giới đại đồng”.

 

  thế  cần lưu ý    cuộc  cách mạng tháng 10 Nga  được Le Nin dẫn giải về  mặt lý thuyết    hoàn toàn đi ngược  với lý  luận kinh điển của Marx Engels.  Để  tránh bị lộ tẩy  Le Nin mượn chiếc áo của Marx Engels nhằm che  đậy cái mà  ta gọi Chủ Nghĩa Thực Dân Đỏ toàn chế,  Le Nin  cũng gắn tên mình vào chủ nghĩa   Marx Engels (chủ nghĩa Marx Engels Le Nin), và  lý giải cái gọi là Chủ Nghĩa Le Nin là:  sự “phát  triển của  chủ  nghĩa Marx Engels trong tình hình chủ  nghĩa tư bản (capitalism) thế giới đã lên tới đỉnh điểm của  sự  phản động  thành chủ nghĩa  Đế Quốc, một sự cấu kết của những consortium (tức là  tổ hợp) giữa  các  nước theo chủ  nghĩa  tư bản” (đặc  biệt là  các  nước Tây Phương).

 

Cho nên  việc  công nhận hay phủ  nhận “luận  điểm về  vấn đề  thuộc  địa”  do Le Nin đề  xướng    tiêu chuẩn để  phân biệt giữa  những người cộng sản    Quốc Tế Cộng Sản III  với các  Quốc tế  Cộng Sản khác. 

Sở  dĩ gọi chủ  nghĩa  Le Nin là “chủ  nghĩa  thực  dân đỏ  toàn chế”    vì:

 

                1/Mục tiêu của thực  dân Phương Tây là  kinh tế, thị trường tiêu thụ, nguồn cung ứng vật liệu thô    nhân công rẻ  mạt… do  đó  mỗi nước thực  dân Phương Tây  chiếm một số thuộc  địa,  nhưng chúng vẫn tìm cách kình chống nhau để  tìm cách chia  lại  thuộc  địa, nghĩa    chúng dùng sức mạnh  để  cướp thuộc  địa  trong tay nhau;

 

                2/Chủ nghĩa  thực dân đỏ  toàn chế  của Le Nin, về mục  tiêu cũng giống  như  chủ nghĩa  thực  dân Phương Tây  nhưng phương pháp  chiếm thuộc  địa,  quản lý  thuộc  địa, và  bóc lột thuộc  địa hoàn toàn ở  mức    ngày nay chúng ta    đủ  thông tin để  kết luận rằng    tinh vi, nó tàn bạo đến mức  nếu để    còn tồn tại rồi lây  lan  ra toàn thế giới  thì  chung cuộc  của    sẽ biến toàn thể  nhân loại ra  hai đẳng cấp rạch ròi:

 

A)     Đẳng cấp đảng viên cộng sản thành đẳng cấp thống trị tuyệt  đối còn hơn nhiều lần thời phong kiến chuyên chế trong lịch sử  nhân loại;

 

B)      Số  còn lại thành gia  súc  trong  lốt người,  tệ hại hơn nô lệ  trong  lịch sử  nhân loại.

 

C)     Nếu Nga Xô thành công trong việc  đặt ách Nô Lệ  Đỏ  lên toàn thế  giới, trong cái bánh vẽ “thế  giới đại đồng”, thì  sau khi thanh lọc  xong thành phần  người dân bị trị,  những sắc dân ít  người,  những cá  nhân có lòng  tự trọng, yêu công bằng xã hội, những tôn giáo … trên phạm vi toàn thế  giới, chắc chắn  rằng những đảng viên  trong đảng cộng sản Nga bonsevik sẽ là  giai tầng chủ  nhân ông của nước Nga Xô Viết  đã đành,    chúng sẽ còn là nhân sự  đóng vai trò  ÔNG CHỦ LỚN của các nước trên toàn thế giới, và các đảng viện  cộng sản bản địa sẽ là  những kẻ  giữ  nhiệm vụ thừa  hành  việc  trực  tiếp quản lý  cộng đồng xã hội ở  nước bản sứ, cả vật chất  lẫn tinh thần.

 

                 Thí dụ  cụ thể  về  cái  viễn ảnh đó  là, trước khi có sự tranh ngôi vị bá  chủ  giữa  hai đảng cộng sản Nga Xô và  Tàu Cộng bành trướng, có tên là “GIÁO  ĐIỀU và  XÉT LẠI”,  thì  mỗi khi đảng cộng sản Nga  bonsevik  họp đại hội, các nhân vật cầm đầu các  đảng cộng sản  trên toàn thế  giới , kể  cả  các đảng cộng sản ở các nước như Pháp, Anh, Đức, Ý, Nhật, Tàu, Mỹ… đều phải đến tham dự  đại hội với nhiệm vụ phải nắm  được nội dung các nghị quyết của  đại hội, để  khi trở  về  nước mình, căn  cứ  vào đó  để vạch ra  cương lĩnh chính trị  cho mình, thông qua cái  gọi là  đại hội  định kỳ.

 

                 Thí  dụ  tại Việt Nam:

 

Mỗi kỳ  đại hội của  đảng VGCS  đều phải qua  mấy  bước như sau:

 

1/Đại hội đảng bộ  cơ sở  bầu ban chấp hành  mới  theo danh sách  ban chấp hành cũ  giới thiệu mà  đã có ý kiến của  đại diện cấp trên trực tiếp “xây dựng và  chỉ  đạo”.  Nghĩa    thành phần nhân sự phải khớp với ý kiến cấp trên,  hay nói cho rõ nghĩa  hơn là  cấp trên đưa  ra danh sách nhân sự,    dĩ nhiên ban chấp hành cũ chỉ   việc  giới thiệu ra  cho  đại hội bầu cho đúng tinh thần trò  chơi “dân chủ giả  hiệu".

 

Tuy nhiên để cẩn thận hơn, nhân sự mặc    do cấp trên chỉ  đạo cho ban chấp hành    đưa  ra cho đại hội bầu, nhưng  chính số  nhân sự  chỉ  định đó  được bầu ra còn phải  qua một cửa  ải nữa  là cấp trên phải ra  một nghị quyết công nhận. Chưa  nói  đến vị trí    thư, phó  bí thư thường vụ  của đảng bộ  đó có  khi được  chỉ  dịnh trước khi được  đưa ra  bầu ở  đại hội.

 

Cứ  từ  dưới lên trên như vậy  cho tới các đảng bộ trực  thuộc Trung Ương thì  phải  LƯU Ý  rằng các  đảng bộ  trực thuộc  Trung Ương là  không có  bầu bán. Ở  Việt Nam,  xưa  kia cái công thức đó  gọi là  “Đảng Đoàn”, sau Đại Hội IV việt gian cộng sản  (1976), thì  cái gọi là  “Đảng Đoàn” có tên mới là  “Ban Cán Sự”.  Thí  dụ “Ban Cán Sự Bộ Văn Hóa”.

Trước là “Đảng Đoàn”, nay là  “Ban Cán Sự” thành phần  nhân  sự  đều do Trung Ương Chỉ  Định,  kể  cả chức danh như  Bí Thư, Thường Trực, Uỷ Viên,  đều do chỉ  định.  Hiện nay cái trò hề bầu bán cán sự  chỉ    “chuyện đùa”  với “dân chủ  giả  hiệu”,  vì phải bầu đúng như Trung Ương (tức Bộ Chính Trị) gợi ý  trước.

 

2/Kết hợp bầu nhân sự mới cho đảng bộ nào đó  thì  cùng lúc bầu đại biểu đi họp đảng bộ cấp trên.

3/ Ở Việt Nam trước khi Nga  Xô sụp đổ, thì  từ  cương lĩnh chính trị cho đến tổ  chức, nhân sự, thay đổi điều lệ  đảng (nếu có), với  các kế  hoạch kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng…đều phải cử  đại biểu có  thẩm quyền như  Tổng Bí Thư, Bí Thư Thứ  Nhất,  hoặc  tối thiểu cũng là  Thường Trực  Ban Bí  Thư (tức nhân vật số  2 trong đảng)   sang để  cho đại diện đảng cộng sản  Nga  Bolsevik  duyệt lại lần cuối trước  khi  mang về thông qua cái gọi là “hội nghị  trung ương thông qua các văn kiện đại hội”, và  trong thời gian đại hội, việc  đọc văn kiện và  thông qua  văn kiện  cũng như bầu bán nhân sự … chỉ là  thủ  tục  cho vui vẻ  cả  làng mà  thôi.

 

Kiểu bầu bán như vậy là “TÍNH ĐẶC THÙ” của  cái  gọi là  “DÂN CHỦ TẬP TRUNG CỦA TẬP ĐOÀN VGCS” từ  thời thằng đại tội đồ Hồ  Chí Minh, tức từ  đại hội  2  của bọn chúng họp ở  Việt Bắc (1951), để  cho ra đời cái gọi là  Đảng Lao Động Việt Nam.  Còn trước đó, các vị trí  quan trọng trong đảng VGCS    do Nga Xô  trực  tiếp chỉ  định

 

                 Thí Dụ: Lê Hồng Phong đang ở  Nga, được  Nga  Xô chỉ  định thay thế  Trần Phú    Trần Phú bị chết.  Nhưng vừa  tới Saigon  thì    Hồng Phong bị bắt nên Nga    lại chỉ  định Hà  Huy Tập (trưởng ban đối ngoại VGCS) được thay thế  vào chỗ Lê Hồng Phong.  Nga Xô cũng chỉ định Nguyễn Thị Minh Khai làm Bí Thư Saigon, và  Phùng Chí  Kiên  thay    Huy Tập là trưởng  ban đối ngoại.  Rồi sau đó Nga Xô lại chỉ  định Phùng Chí  Kiên qua  phụ trách quân đội vũ trang, nhưng  Kiên đã  bị Hồ và  Giáp báo mật thám Pháp bắt và  bị bắn chết.  Chính vì  thế  Giáp mới được  Hồ cho  thay chỗ  của  Kiên cùng với Chu Văn Tấn.

 

                 Khi    vụ “XÉT LẠI”    “GIÁO  ĐIỀU” thì  cộng sản  việt nam  phải chịu sự chỉ  đạo của  cả Nga Xô (xét lại)  và của  Tàu Cộng (giáo điều).

 

 

 

Xét Lại và  Giáo Điều chỉ    cái  cớ  của Nga Xô và Tàu Cộng bành trướng tập hợp các đảng cộng sản tay chân nhằm tranh nhau cái ghế  3 cẳng mà  thôi, chứ  bản thân bọn chúng đều    Thực Dân Đỏ.

 

 Sự khác nhau về  lý luận là:

 

-          Nga Xô Xét Lại thì  cho rằng Cộng Sản và Tư Bản  có thể  chung sống Hoà Bình. Cha đẻ  ra Xét Lại là Nikita Sergeyevich Khrushchev (April 15 [O.S. April 3] 1894 – September 11, 1971).

-          Tàu Cộng Giáo Điều thì  coi  CHIẾN TRANH LÀ  TẤT YẾU không thể  tránh khỏi vì  còn Đế Quốc, “do Đế Quốc Mỹ  cầm đầu, là  tên Sen Đầm Quốc Tế    là Người Khổng Lồ Chân Đất Sét!!!”

 

 

 

Chính Khí Việt mạn phép Lưu Ý  Quý Bạn Đọc rằng:

 

-          Trong khi Nga  Xô cổ    cho “Chung Sống Hòa Bình”  thì  chính Nga  Xô lại bí mật mang Hỏa Tiễn Hạt Nhân qua Cuba chĩa  vào Mỹ và còn nuôi lính Cuba  cho đi nhuộm đỏ  một số  nước Châu Phi bằng súng đạn, máu và buôn bán Ma Tuý … như đối với Congo, Ethiopia…  Sau đó  còn đưa  quân  sang Afghanistan  và bi  sa lầy ở  đó!!!

 

-          Còn Tàu Cộng bành trướng kêu gào chiến tranh thì  chỉ bắn đại bác  vào các đảo Bành Hồ, Mã Tổ (của Tàu)  liên tu bất tận, gây chiến với Nga Xô và Ấn Độ, dù  đói rã họng  cũng vẫn làm con đường chiến lược  qua sa mạc Karakoram Pakistan, và hề  nhất là cuộc  họp    Bandung  (Băng Đung), Chu Ân Lai cùng Thủ Tướng Ấn Đô  Nehru  đã    văn bản về  chính sách “Chung Sống Hòa Bình 5 Điểm”, và cũng nhờ tên “Sen Đầm Quốc tế, Người Khổng Lồ  Chân Đất Xét” là Đế Quốc Mỹ làm ngơ  nên mấy nhà  Khoa Học  Ở Mỹ Gốc Tàu … mới có  mặt ở Tân Cương trong vòng tay quản lý    bảo vệ  của Nguyên Soái  Tàu Cộng Trần Vân, để  hoàn thành… bom nguyên tử  cho  Tàu Cộng bành trướng!!! 

 

THỨ HAI: Hình Thức: Đảng Cách Mạng; Nội Dung:  Bè Lũ Việt Gian

 

Việc  hơn 80 năm thực dân Pháp  đặt ách cai trị lên toàn cõi Việt Nam và  người dân Việt Nam đã liên tục  chiến đấu chống ách thực  dân Pháp, rồi sau đó    cả  ba cái ách của các thế lực    THỰC DÂN  PHÁP, PHÁT XÍT NHẬT, và  TRIỀU ĐÌNH NHÀ NGUYỄN, như thế  nào thì  khỏi cần nhắc lại.

 

Điều chính yếu mà Chính Khí Việt  muốn chia  sẻ  với Quý  Bạn đọc  là:

 

1/         Lần đầu tiên trong lịch sử  dựng nước và  giữ nước của  dân tộc  Việt Nam, lại có một tổ  chức  giương ngọn cờ  cách mạng cứu dân, cứu nước lại che  đậy nội dung của  một băng đảng việt gian, đã TỰ NGUYỆN  HIẾN DÂNG trọn vẹn  Nhân Dân và Tổ Quốc  Việt Nam cho ngoại bang  đó  chính là ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, gồm những tên được Nga Xô  Viết tuyển mộ, đào tạo để  làm nhiệm vụ việt gian, trong âm mưu  bành trướng chủ nghĩa thực  dân đỏ  vào  Việt Nam, với mục tiêu biến đất nước Việt Nam thành tài sản của Nga Xô Viết;  nhân dân Việt Nam thành Nô Lệ Đỏ, thuộc  phạm trù tài sản của Nga Xô Viết.

 

Cái  gọi là  Đảng Cộng Sản Việt Nam chính là  gồm những Nga Xô Viết gốc Việt, bởi vì  chúng tự thú  rằng Đảng của  chúng là  một bộ phận của Nga Xô Viết; lãnh tụ tối cao của  chúng chính là  lãnh tụ  tối cao của Nga Xô Viết;  cờ  đảng của  chúng (cho tới 2013 này), màu đỏ với búa liềm màu vàng cũng chính là Quốc Kỳ  của  Nga Xô Viết.

 

  không phải tất cả  đảng viên  việt gian cộng sản  đều được  đào tạo tại Nga Xô Viết,  cho nên sau khi cuộc  họp chuẩn bị thống nhất các nhóm cộng sản, do Nga Xô Viết  ra lệnh trong bức thư của Hồ Chí  Minh viết năm 1929 để  báo cáo  với Nga Xô Viết rằng, sau khi ra mắt cái gọi là  “Đảng cộng sản Việt Nam” thì cái tổ  chức  việt gian đó khẳng định:

-          Tổ chức  của  chúng là một chi bộ của Quốc Tế III  (tức bộ thuộc địa  đỏ của Nga Xô Viết)

 

-          Nga Xô Viết là Tổ Quốc của chúng.

 

-          Chúng chỉ tuân theo mọi chỉ  thị của Nga Xô Viết.

 

-          Chúng sẽ  tổ chức cho người của  chúng xâm nhập vào các tổ  chức  chính trị, các hội đoàn…nào  ở Việt Nam vẫn còn theo tinh thần “QUỐC GIA   DÂN TỘC”  để  vẫn giữ nguyên danh xưng cũ cho dễ đoàn ngũ hóa  nhân dân Việt Nam,  nhưng chúng sẽ tìm cách  tiếm lấy bộ máy  lãnh đạo cũ  ở tổ  chức đó một cách trọn vẹn hoặc  một chi nhánh (bộ phận) để  lèo  lái  đi theo con đường của  chúng mà  Nga Xô Viết đã hoạch định  cho bọn chúng  hành động.

 

-          Chúng sẽ  bolsevik hóa toàn đảng  tiến  tới bolsevik hoá  toàn dân Việt Nam (có  nghĩa  việt gian hóa  toàn đảng và  việt gian hóa toàn dân Việt Nam cho Nga Xô Viết),  gồm hai thành phần:  Đảng VGCS    tập hợp bọn CAI KÝ  trong bộ  máy cai trị thuộc  địa  đỏ của Nga Xô Viết, và  toàn dân bị trị  Việt Nam còn lại    Nô Lệ Đỏ  trong mọi hoạt động xã hội của Việt Nam phục  vụ  cho mọi quyền lợi của Nga Xô Viết từ  kinh tế  đến  bắt làm binh nô trong chiến tranh mở  rộng thuộc  địa  đỏ.

 

Chúng ta  cũng nên lưu ý  đến việc  Hồ Chí Minh, tên đại tội đồ, đại việt gian trong lịch sử  dựng nước và  giữ nước của  Việt Nam, ngay  sau khi  được Nga Xô Viết đào tạo xong, hắn đã  được cho về  hoạt động ở  Đông Nam Á Châu,   thì:

 

-          1925: tên Hồ  Chí Minh đã bán nhà  Ái Quốc Phan Bội Châu  cho thực dân Pháp.

 

-          1930: Hồ  đã bán cho thực dân Pháp tin tức về  cuộc  khởi nghĩa  của Việt Nam Quốc Dân Đảng do Anh Hùng Dân Tộc  Nguyễn Thái Học lãnh đạo.

 

-          1930-1931:  Tổ chức cái  gọi là  “Cách Mạng Xô Viết Nghệ Tĩnh”

 

Tưởng cũng cần  nhắc lại là sau khi ra  đời với cái  tên “Đảng cộng sản Việt Nam”, thì ngay sau đó Nga Xô Viết  ra lệnh đổi lại là “Đảng Cộng Sản Đông Dương”,  mà lúc đó  chưa hề  có một người Miên hay Lào nào là  đảng viên  cộng sản tham gia.  Điều đó cho chúng ta có đủ  chứng cớ để  khẳng định:

 

a)      Bắt đổi tên từ Đảng cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng Sản Đông Dương, có  nghĩa  là Nga Xô Viết  hoạch định nhiệm vụ  cho bọn việt gian cộng sản có trách nhiệm và đồng thời phải nhuộm đỏ  ba nước trên bán đảo Đông Dương là Việt Nam, Lào và Cam Bốt. Đó  chính là  chân dung thực  của    lũ Việt Gian Cộng Sản: “CÔNG CỤ CỦA  NGA XÔ VIẾT RA TOÀN BÁN ĐẢO ĐÔNG DƯƠNG”,  lúc đó  đang còn chịu  sự thống trị của  thực dân Pháp.

 

Cho nên phải thấy rằng nội dung thực  của khẩu hiệu mà    lũ Việt Gian Cộng Sản nêu lên là: “Đánh thực dân Pháp để  dành tự do cho Dân Tộc, độc lập cho Tổ Quốc”, chỉ  là cái  mặt nạ mà bè lũ việt gian cộng sản che đậy  hành động dùng máu xương người Việt Nam (kể cả Lào và Miên, kể  cả tiềm năng khác của Việt Nam (kể cả Lào và Miên) ngay từ khởi thuỷ là    chiến lược bành trướng cho chủ nghĩa  Thực Dân Đỏ của Nga Xô Viết.    sau này  cho sự bành trướng của  cả Cộng Sản Tàu (hay đúng hơn là chủ nghĩa  đại hán bành trướng núp trong tấm  áo  chủ nghĩa  cộng sản!)

 

b)      Việc  tập đoàn VGCS chấp nhận cái tên mới “Đảng Cộng Sản Đông Dương” mà  Nga Xô Viết  đặt cho, cùng  với nhiệm vụ xích hoá  toàn Đông Dương, bổ  xung  thêm cho chứng cớ rằng    lũ VGCS    CÔNG CỤ CỦA NGA XÔ VIẾT  trong chiến lược nhuộm đỏ thế giới   thuộc phần các nước ở Đông Nam Á.

 

(Giống như chủ  của con chó  mới có quyền đặt tên, đổi tên cho con chó của mình.  Mà,   vì là  con chó  của chủ  Nga Xô Viết  nên bọn VGCS  chỉ  chấp nhận chứ đâu dám, mà  cũng không thể bàn cãi được).

 

Những điều trên cho phép chúng ta khẳng định:  Tập đoàn cộng sản Việt Nam    trong bất cứ  danh xưng nào thì: Căn cốt  từ hình thành cho đến qúa trình  hoạt động, từ  khởi thuỷ cho đến khi bị tiêu diệt, CHÚNG HOÀN TOÀN LÀ  VIỆT GIAN TỰ NGUYỆN    cho dù    làm gì đi chăng nữa cũng chịu sự  chỉ đạo bởi  TƯ TƯỞNG VIỆT GIAN  mà thôi.

(còn tiếp)

Chính Khí Việt

Ngày 02 Tháng 10, 2013

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website