CHÍNH KHÍ VIỆT

Monday, April 24, 2017

38. (Tưởng Niệm Quốc Hận 30/04/1975 -- 30/04-2017) HÃY BẺ GÃY “CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH” Ở HẢI NGOẠI (Bài 3)

 
38. (Tưởng Niệm Quốc Hận 30/04/1975 -- 30/04-2017)
 
HÃY BẺ GÃY “CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH” Ở HẢI  NGOẠI
 


(Bài 3)
Nhân Phật Đản 2015, VGCS giao nhiệm vụ cho VGCS đầu trọc tham gia “CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH Ở HẢI NGOẠI.


 
 
CHÚ Ý 7:  Kỷ niệm 40 năm ngày tập đoàn Việt Gian Cộng Sản xâm lược trọn vẹn Việt Nam, tạo nên ngày Quốc Hận 30-4-75,  gây đau thương, thất vọng và sự tức tưởi cho toàn dân tộc, cả Nam và Bắc Việt Nam, là những tầng lớp bị trị.  Tập đoàn Việt Gian Cộng Sản đã nghĩ rằng ngày chúng cho tổ chức “lễ chiến thắng” (?) sau 40 năm, sẽ là ngày chúng thôn tính trọn vẹn được cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn ở hải ngoại.  Bởi thế sau những  “thắng lợi”  bước đầu, cũng giống như những cái gọi là “Chiến Dịch Điện Biên Phủ” hay “Chiến Dịch Hồ Chí Minh”, tập đoàn Việt Gian Cộng Sản đã nâng cấp cho từ cái gọi là “Ban Việt Kiều Trung Ương”  lên thành “Uỷ Ban Người Việt ở Nước Ngoài”,  với một tên cầm đầu là Thứ trưởng của Bộ ngoại giao.  Đồng thời năm 2004, lần đầu tiên tập đoàn VGCS đã phải ra một Nghị Quyết của Bộ Chính Trị VGCS,  về vấn đề Người Việt Sinh Sống Ở Nước Ngoài. Đó là Nghị Quyết 36, với một kinh phí ban đầu là gần 2 tỉ dollars, nhưng nếu cần con số gần 2 tỉ đó sẽ được trợ cấp thêm, cũng như hằng năm ngân sách của Việt Gian Cộng Sản vẫn tiếp tục bổ sung cho cái quỹ thực thi Nghị Quyết 36.  Sử dụng tiền của quỹ  Nghị Quyết 36 suốt từ năm 2004 cho đến 2012, rõ ràng VGCS đã làm được rất nhiều việc.  Nhiều tổ chức, nhiều hội đoàn “không ra đỏ, chẳng ra vàng” đã được hình thành và đặc biệt thâm độc nhất là lúc nào bọn này cũng  đấu tranh dưới ngọn cờ vàng” để tiêu diệt những người thực sự đấu tranh  VÌ TỔ QUỐC VÀ VÌ NHÂN DÂN VIỆT NAM mà biểu tượng là QUỐC KỲ CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ” với tôn chỉ TỔ QUỐC- DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM. 
Cuối cùng chúng cũng đã thành công trong một số việc, như tổ chức được vài hội nghị có tên gọi là “HỘI NGHỊ VIỆT KIỀU YÊU NƯỚC”.  Đặc biệt là chúng phải giở đến ngón võ là sử dụng lại lũ Đầu Trọc Việt Gian Cộng Sản núp dưới cửa Chùa để thực thi cái gọi là đánh sập TINH THẦN PHỤC QUỐC của người Việt Tỵ Nạn.  Đó là lý do chúng đã tổ chức và cho hình thành hai tổ chức Việt Gian Trọc Đầu, có công cùng với lũ CẨU NÔ TÀI PHẢN PHÚC, đã lật đổ Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà,  dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn nền Đệ Nhị VNCH vào ngày 30 tháng 4, 1975. 
 
Việc tập đoàn Việt Gian Cộng Sản vinh danh và cho xây tượng đài thằng việt gian tội đồ Quảng Đức, là một bằng chứng không thể chối bỏ được rằng tập đoàn việt gian đầu trọc đã đóng góp một phần rất to lớn và  quan trọng cho VGCS, mà cũng là cho Nga Xô và Tàu bành trướng, để đưa đến ngày Quốc Hận 30-4-1975. Nghĩa là trên danh nghĩa thì toàn bộ đất nước Việt Nam đã thành thuộc địa đỏ của Nga Xô và Tàu bành trướng.
CHÚ Ý 8:  Tập đoàn Việt Gian Đầu Trọc được chia làm hai tổ chức, một là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, người ta quen gọi là Phật Giáo Quốc Doanh; hai là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất do thằng Quảng Độ cầm đầu. Hệt như trò lừa đảo của tập đoàn VGCS trong cái gọi là Đảng Lao Động Việt Nam ở Phía Bắc Việt Nam và Đảng  Nhân Dân Cách Mạng ở Miền Nam.  Có nghĩa là Đảng Nhân Dân Cách Mạng , cũng như Đảng Lao Động Việt Nam chỉ là cái áo mà  VGCS sử dụng để che dấu cái căn cốt Đảng Cộng Sản Đông Dương (tức công cụ của Nga Xô và sau này thêm Tàu bành trướng.
Đối với phía Bắc, nếu VGCS duy trì Đảng Lao Động làm công cụ cho Nga Xô và Tàu bành trướng nhằm bóc lột và biến một nửa nước  Việt Nam thành nông nô, công nô, binh nô, trí nô... thì đối với phía Nam, tập đoàn VGCS sử dụng Đảng Nhân Dân Cách Mạng để: chĩa mũi nhọn đấu tranh vào đế quốc Mỹ và hiếu chiến Pháp, dựa trên cơ sở những thắng lợi đã đạt được mà phấn đấu để thực hiện hoà bình ở Đông Dương, phá tan âm mưu của đế quốc Mỹ kéo dài và mở rộng chiến tranh Đông Dương, củng cố hoà bình và thực hiện THỐNG NHẤT, hoàn thành độc lập và thực hiện dân chủ trong toàn quốc, khẩu hiệu của ta là: Hoà bình THỐNG NHẤT độc lập dân chủ” (sic). (trích trong Hội Nghị Lần Thứ 6, khoá 2 của VGCS).
Và:  Nghị quyết đó cũng nhắc nhở  “khéo léo che đậy... nửa hợp pháp,nửa KHÔNG HỢP PHÁP...” (sic), như kiểu  sử dụng lũ đầu trọc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và lũ CẨU NÔ TÀI PHẢN TƯỚNG để  TIÊU DIỆT ĐI một lãnh tụ anh minh của đất nước. Đó là Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà dẫn đến ngày Quốc Hận của toàn dân tộc vào 30 tháng 4, 1975.
CHÚ Ý 9:  Vì hoàn cảnh đặc thù, nghĩa là không chỉ Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn, mà cả ở trong nước tầng lớp bị trị Việt Nam ở cả Nam và Bắc đã thức tỉnh cho nên đã có nhiều cuộc chống đối có tổ chức cũng như tự phát.  Vì thế tập đoàn VGCS phải tạo ra một cái cớ công khai để làm cho lũ Việt Gian Đầu Trọc Ấn Quang chia ra làm hai phe.  Một là để quản lý và tẩy não cũng như bóc lột tiền của những người chưa tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh chống VGCS, mà chờ thời hoặc chấp nhận “nín thở qua sông”, nhẫn nhịn sống dưới chế độ VGCS để chờ “một phép lạ”!!!???
Số còn lại là những người Việt tỵ nạn VGCS còn giữ được tinh thần phục quốc, cũng như những người Việt Nam còn sống trong nước đã thấy được bản chất của lũ Việt Gian Cộng Sản Đầu Trọc đã bị “quốc doanh hoá”.   Cho nên đấy là lý do  tổ chức của Việt Gian Đầu Trọc Quảng Độ được cho ra đời để đoàn ngũ hoá những thành phần còn lại đó, ở cả trong và ngoài Việt Nam. 
Nhưng tập đoàn VGCS  vốn bản chất là buôn dân bán nước nên dù ma quái lưu manh đến đâu thì bất kể chúng làm việc gì cũng đều bị lòi đuôi… VIỆT GIAN.
 
Vì thế cho nên khi tập đoàn VGCS vinh danh và xây tượng đài cho thằng việt gian Quảng Đức, thì chúng ta cần phải nhận thấy giữa thằng việt gian Quảng Đức, với thằng Quảng Độ và với thằng cầm đầu tổ chức Việt Gian Đầu Trọc Quốc Doanh đều đã từng là CHÍ HỮU ĐỒNG CAM CỘNG KHỔ để có thể tạo ra sức mạnh thống nhất kết hợp với toàn bộ hệ thống chính trị của VGCS mà trung tâm là nguỵ quân VGCS và hệ thống tình báo của VGCS hoạt động trong lãnh thổ Việt Nam Cộng Hoà.
Nói một cách khác, khi vinh danh thằng việt gian Quảng Đức thì cũng có nghĩa là vinh danh một cách khéo léo thằng Quảng Độ với tổ chức của nó cùng với cái tổ chức chấp nhận được quốc doanh hoá.  Có thể ví hai tổ chức đó như tay trái và tay phải trong cùng một cơ thể VIỆT GIAN, tay sai của Nga Xô và Tàu bành trướng, còn cái đầu chính là BỘ CHÍNH TRỊ VIỆT GIAN CỘNG SẢN VẬY!
Đó là lý do tập đoàn thằng Quảng Độ, trong thư trả lời giáo gian Nguyễn Đức Chung, chủ  trên danh nghĩa của website Hồn Việt UK online, rằng “cái chết của thằng việt gian Quảng Đức là vì … ĐẠO PHÁP” !  Và, một chứng minh rõ ràng nữa là tập đoàn thằng  Quảng Độ không dám có một ý kiến gì về việc nhóm quốc doanh hoá để tượng thằng đại dâm ô, đại sát sanh tội đồ Hồ Chí Minh ngồi trước cả Phật Tổ trong Chùa.  Đấy là một sự KHINH BỈ cái gọi là “ĐẠO PHẬT” mà hiện nay cả hai phe Việt Gian Đầu Trọc núp sau lưng để làm cái việc phá đạo, hại đời, bán nước, phục vụ đúng mọi chỉ thị của tập đoàn VGCS, trong việc Hán hoá toàn bộ đất nước và nhân dân Việt Nam.
Một chứng minh cụ thể khác nữa mà Chính Khí Việt xin được phép chia sẻ với quý bạn đọc là:
Nhân mùa Phật Đản 2015, tức năm 2559 Phật Lịch,  vào sáng hôm nay (28 tháng 5, 2015), thằng đại tội đồ việt gian Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ chính trị VGCS, Phó thủ tướng (Thứ Nhất) nguỵ quyền VGCS  đã đích thân tới Chùa Viên Minh, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội,  để chúc bè lũ gọi là: “Pháp chủ và chư vị tôn đức giáo phẩm Hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự, cùng các chư vị hoà thượng, thượng toạ, đại đức, chư tăng ni và đông đảo đồng bào phật tử một năm mới an lạc, hạnh phúc.” (sic)
Thằng việt gian tội đồ Nguyễn Xuân Phúc đã thừa nhận một cách trịnh trọng rằng: “Đảng, Nhà nước luôn ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp to lớn của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc” (sic).
Hắn cũng nói: “Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam sẽ tiếp tục hành nguyện nhập thế, lấy việc phục vụ chúng sinh ích đạo lợi đời để tu hành giác ngộ.” (sic)
Đáp lại lời chúc của thằng việt gian tội đồ Nguyễn Xuân Phúc, thằng Thích Phổ Tuệ, “Pháp chủ hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam” đã CẢM ĐỘNG HỨA RẰNG: “Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cho biết sẽ cùng Phật tử TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC NỖ LỰC PHẤN ĐẤU VỚI MỤC TIÊU ĐẠO PHÁP, DÂN TỘC, CHỦ NGHĨA XÃ HỘI, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, cuộc sống của Phật tử ngày càng ấm no, hạnh phúc.” (sic)
Sự việc nói trên cho phép chúng ta kết luận rằng trong cái gọi là “CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH Ở HẢI NGOẠI” binh đoàn VIỆT GIAN ĐẦU TRỌC sẽ vẫn giữ một nhiệm vụ có thể nói là QUAN TRỌNG NHẤT trong việc cố gang NHUỘM ĐỎ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN NÓI RIÊNG, CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT SINH SỐNG Ở NƯỚC NGOÀI NÓI CHUNG nhằm  XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI,  như thằng VIỆT GIAN ĐẦU TRỌC THÍCH PHỔ TUỆ ĐÃ HỨA trước mặt thằng việt gian tội đồ Nguyễn Xuân Phúc!
(còn tiếp)
 
Chính Khí Việt

Ngày 28 Tháng 5, 2015

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website