CHÍNH KHÍ VIỆT

Saturday, April 29, 2017

President Trump Full MAGA Rally Speech in Harrisburg, Pennsylvania 4/29/17

 
President Trump Full MAGA Rally Speech in Harrisburg, Pennsylvania 4/29/17  

54. (Tưởng Niệm Quốc Hận 30/04/1975 – 30/04/2017) (BÀI 5) CON ĐƯỜNG CỦA NGƯỜI VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

54. (Tưởng Niệm Quốc Hận 30/04/1975 – 30/04/2017)
  
CON ĐƯỜNG CỦA NGƯỜI VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

(BÀI 5)

 
*
**
 
 
KÍNH DÂNG LÊN ANH LINH NGÔ TỔNG THỐNG và TẤT CẢ NHỮNG VỊ ĐÃ ĐI THEO CON ĐƯỜNG CỦA NGÔ TỔNG THỐNG HY  SINH VÀ SẴN SÀNG HY SINH TẤT CẢ ĐỂ  NỐI CHÍ TỔNG THỐNG TRÊN  CON ĐƯỜNG  TỔ  QUỐC - DANH DỰ -TRÁCH NHIỆM
THẾ HỆ HẬU DUỆ CỦA NHỮNG NGƯỜI VIỆT NAM YÊU TỔ  QUỐC, YÊU DÂN TỘC, YÊU TỰ DO,  CÔNG BẰNG VÀ  HOÀ  BÌNH. 
 Chính Khí Việt 
 
 
TỔ QUỐC – DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM 
  
 
 

LINKS FACEBOOK:
 
 
Trọng Kính Quý Niên Trưởng và Quý Bạn Đọc thân mến.

 
Hôm nay ngày 26 tháng 04, 2017, nghĩa là chỉ còn 4 ngày nữa là ngày Tưởng Niệm Quốc Hận Lần Thứ 42. Chính Khí  Việt, sau  khi đã lật mặt  bè lũ  việt gian  cả  trong và  ngoài  nước trong gần 50 bài chọn lọc được đăng trên nhiều website và trên rất nhiều diễn đàn Facebook từ ngày 16 tháng 04, 2017 đến nay, tạm thời xem như  trận đánh mở đầu nhân ngày Quốc Hận, để mọi người Việt Nam  trong và  ngoài nước  còn có  lòng với Tổ Quốc  và Dân Tộc  nhận thức được rằng con đường  chúng ta  đi  sẽ    CON ĐƯỜNG NÀO?
Con đường đó sẽ được khái quát trong 4 ngày còn lại của trang Tưởng Niệm Quốc Hận lần thứ 42, được viết vào giữa năm 2013, bốn năm trước, như dưới đây.
 
 
VỀ VỤ ÁN "XÉT LẠI CHỐNG ĐẢNG"


Về  cái gọi là “vụ án xét lại chống đảng” (VGCS) “làm gián điệp cho nước ngoài”, đã có nhiều người viết  đủ  mọi ngòi bút Đông, Tây,  Nam, Bắc.  Nhưng đáng buồn    họ không sử dụng nhãn quan khoa  học  để  phân  tích tài liệu; không  phân biệt giữa  hiện tượng  biểu kiến    bản chất cốt lõi của  sự  việc; không  khai thác  tài liệu một cách trọn vẹn từ  khởi thuỷ  cho đến quá trình diễn biến của sự việc.  Cái sai lầm đầu tiên là  việc  dùng nhãn quan chính trị;   sử dụng kinh nghiệm của  các vận động xã hội trong những nước không cộng sản.  Và, quan trọng hơn cả là  họ  coi  chế  độ chính trị ở  Việt Nam  do tập đoàn việt gian cộng sản cầm quyền có  sự tương đồng với các  nước gọi là  “trong phe xã hội chủ nghĩa”.

                  Cái  gọi là  “đảng cộng sản Việt Nam” lúc khởi thuỷ  năm 1930,  sau đó  Nga Xô  ra lệnh  đổi tên thành đảng Cộng Sản Đông Dương, là  một mô hình đặc  biệt không hề  giống bất cứ  mô hình nào trong thế giới Cộng Sản, hay còn gọi là  phe xã hội chủ nghĩa.

                  Bởi    Đảng Cộng Sản Đông Dương là  một công cụ của Nga Xô nhằm bành trướng chủ  nghĩa  thực dân đỏ ra  Đông Nam Á    bước đầu là  3 nước Việt Nam, Lào, Cam Bốt    bán đảo Đông Dương (lúc đó  đang nằm trong ách cai trị của thực dân Pháp).

                    Chính Khí  Việt đã  chia  sẻ  những  vấn đề này  trong các  bài viết trước.    đây  chỉ xin được tóm tắt lại  một số điểm chính như sau:
 
                   a)      Đảng Cộng Sản Đông Dương là  một tập hợp gồm những tên  mang trong người máu việt gian,  được Nga Xô tuyển chọn, hoặc  tìm đến Nga Xô đầu  quân  để  được  đào tạo thành đội xung kích  về  lại Đông Dương  để “cướp chính quyền” tức  chiếm lấy bộ  máy nhà  nước    chúng sử dung  bộ máy nhà  nước đó để  biến “Tổ Quốc của mình thành thuộc  địa  đỏ”, và “nhân dân của mình cùng với các sác dân  chung  sống trong Tổ Quốc Việt Nam  thành nô lệ  đỏ cho Nga Xô, thành trí nô, công nô, nông nô, binh nô  trong việc  mở  rộng thuộc địa  đỏ  cho Nga Xô”.  Còn lũ VGCS  thì trở thành  những tên “cai, ký” ác ôn trong hệ thống nhân sự của Nga Xô.  Chúng chủ  yếu  “chuyên chính” với bất kể  cá nhân, tổ  chức, đảng phái  chính trị nào  của  người Việt Nam có  mục  tiêu  dành  độc  lập, tự do cho Tổ Quốc Việt Nam, xây dựng và  bảo vệ  mọi quyền lợi của  người dân Việt Nam trong tất cả  mọi hoạt động của  xã hội Việt Nam, cả vật chất  lẫn tinh thần; bảo vệ truyền thống của dân tộc  Việt Nam trên mọi bình  diện  cả  vật thể lẫn phi vật thể…

                    b)      Còn các  nước khác phải chịu làm chư hầu cho Nga Xô là  do sự áp đặt bằng vũ lực của Nga Xô để  buộc phải theo mô hình “chủ nghĩa  xã hội”.  Cho nên chúng ta  đã từng thấy    những người nào đó, dù    cộng sản  ở những nước đó  đã cùng với nhân dân  chống lại Nga Xô, từ Hungary,  Bungary  cho đến  Ba Lan, Tiệp Khắc,  Nam Tư.  Ngay  Bắc Triều Tiên cũng có  những chính sách độc  lập,  tuy phụ thuộc  cả  Nga Xô- Tàu Cộng  nhưng  không hèn hạ  bán nước như tập đoàn VGCS!
 

                 c)       Phải thấy  được  bản chất việt gian cố  hữu của  tội đồ Hồ  Chí  Minh là  nhất quán.    trong nước thì  hắn không tham gia một tổ  chức  yêu nước nào.  Hắn  tìm  đường  xuất ngoại chỉ  với một  mục  đích được làm Việt Gian,  xin với thực  dân Pháp không xong,  thì  xin làm  việt gian cho Nga  Xô.  Khi hắn đã loại bỏ khái  niệm Quốc Gia –Dân Tộc và  hắn chỉ  công nhận và  thực  hiện mục tiêu đưa  Việt Nam vào tay thực  dân đỏ Nga Xô,  không chỉ  bolsevik hóa đảng của  nó (tức đào tạo thành việt gian cho Nga Xô) mà  còn bolsevik hóa  toàn dân Việt Nam, nghĩa    biến toàn dân Việt Nam  thành nô  lệ đỏ  cho Nga    bằng chính sách “Trí, Phú, Địa, Hào – Đào Tận Gốc, Trốc tận Rễ” và “thực  hiện chế  độ  xô viết”! (là  chế độ  chính trị đặc thù  của Nga Xô).

                    d)      Nên nhớ Hồ  đại việt gian hoàn  toàn trung thành với Nga Xô,  còn  với tàu cộng bành trướng chỉ    vị trí  địa chính trị nên hắn  chỉ  áp  dụng  các biện pháp đối phó (CKV sẽ  phân tích ở  các phần tiếp theo)

 CHỨNG CỚ:  xin quý  cụ và  quý  bạn đọc  tìm những số  báo Nhân Dân (của VGCS) trong thời gian tội đồ Hồ Chí  Minh đại việt gian  bị tống cổ xuống hỏa ngục  thì  sẽ rõ.  Trong  các  bức điện chia  buồn, Nga Xô đã ca ngợi Hồ đại việt gian như thế  nào, và  Tàu cộng  đại hán  bành trướng thì  coi  thường Hồ  đại việt gian ra làm sao!!!  Đó  mới là  bằng chứng khả  tín nhất  vì chỉ    Nga Xô  mới biết Hồ  trung thành với ai,  và Tàu cộng đại hán bành trướng mới  rõ thủ  đoạn của Hồ với Tàu cộng bành trướng như thế  nào!

                   Xin thêm một bằng chứng cụ thể nữa    khi đại tội đồ  Nguyễn Chí Thanh  bị đầu độc chết, thì  cả Mao và Lâm Bưu (chủ tịch và  phó  chủ tịch đảng Cộng sản Tàu)  đích thân đến sứ  quán Việt Gian Cộng Sản ở  Bắc Kinh đưa  vòng hoa và nghiêng mình viếng tang.  Còn khi Hồ  đại việt gian chết, cả  Mao và Lâm Bưu  chỉ  cho thư ký  riêng mang hoa  đến sứ  quán VGCS  ở Bắc Kinh chia  buồn mà  thôi !!!  Trong khi  đó tại sứ  quán VGCS  ở Nga Xô,  cả  người đứng đầu đảng cộng sản Nga lẫn người đứng đầu chính phủ    quốc hội Nga Xô  cùng đến viếng.   Những đứa  hư cấu chuyện Hồ  đại việt gian  “thân Tàu”  chẳng lẽ biết  rõ về  Hồ  đại việt gian  hơn Nga Xô và  Tàu cộng bành trướng hay sao???

Còn những phỏng đoán  của  kẻ  ngoài cuộc  làm sao có  thể  tin được vì  chính giữa họ đã  mâu thuẫn với nhau, chúng không hề  trưng được  bất cứ bằng chúng cụ thể nào.   Bọn chúng bịa đặt Hồ  đại việt gian “thân Tàu”    để    giải âm mưu  dựng ra  vụ  Lê Duẩn và  Lê Đức Thọ    thân Nga  Xô nên không  chế đại việt gian.   Nhưng thiên hạ  đã  đâu có  ai ngu hết cả, nên họ thừa biết  đó    âm mưu  chạy tội ác đại việt gian Hồ  đã giết dân, bán nước.  Đảng việt gian cộng sản  do Hồ  đại việt gian dựng ra  đương nhiên cũng là  đảng việt gian  bán  nước giết dân.
 

               Bên  cạnh việc Nga Xô tô vẽ, đánh bóng tên đại tội đồ  Hồ đại việt gian vào dịp  hắn  xuống 18 tầng địa  ngục  thì   đệ tử  ruột của  hắn là Lê Duẩn, sau biến cố  30 tháng 4, 1975, cho   tổ chức đại hội VGCS  lần 4, đã kéo toàn bộ bộ chính trị VGCS  sang Nga  Xô ký  hiệp ước với Nga  Xô 1978, và  đến 1979 thì   xua  quân đánh Ponpot (Cam Bốt) đệ  tử  ruột  của Tàu cộng dẫn đến chiến tranh với Tàu cộng  ở Phía  Bắc  qua  chiêu bài “dạy cho Việt Nam” một bài học.

Xin  hỏi những chứng cớ  rành rành như vậy  đã đủ kết luận  tên đại tội đồ  của  Hồ  Chí Minh là  việt gian trọn đời cho thế  lực  thực dân đỏ nào chưa???

                 e)      Chính Khí  Việt cũng xin lưu ý  quý  bạn đọc rằng, bọn VGCS  còn cho lũ  đặc  công đỏ    bút  nô trong nước  bịa  ra cái tin là  Hồ đại việt gian  bị Lê Duẩn và  Lê Đức Thọ không chế  từ 1958.  Tại sao lũ này  lại chọn cái thời điểm đó?

 Chính Khí  Việt xin thưa  rằng:

 -          Việc cải cách ruộng đất, chấn chỉnh tổ  chức, đấu tố  chính trị  xảy ra từ  trước 1953 cho đến 1956 thì  những tội ác  đó  của  đại tội  đồ  Hồ  Việt gian  đã  được bán cái  cho  “cố vấn Tàu cộng”,  Hồ  đại việt gian  chỉ    sai lầm là vì  quá  lệ thuộc  vào Tàu Mao.    điều này “lịch sử” (tất nhiên của  sử  nô VGCS) bình luận cũng dễ  chạy tội cho Hồ đại việt gian,    chúng sẽ dễ bào chữa  rằng cương lĩnh chính trị    đại hội VGCS họp  năm 1951 ở Việt Bắc  đễ ra  công khai trở  lại cái tổ  chức  VGCS,    tên đảng CS Đông Dương,  trong tên  mới là  đảng Lao Động Việt Nam, đã thông qua.   Trong cương lĩnh chính trị đó đã ghi rõ:  “Đảng Lao Động Việt Nam lấy chủ nghĩa  Marx Engel-Le Nin, Stalin và    tưởng Mao Trạnh Đông kết hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ  nam cho mọi hành động của đảng” (Trích trong Văn Kiện Đảng Toàn Tập, Tập 12, trang 444 in lần thứ I tại nhà  xuất bản chính trị quốc gia  Hà Nội, Lần Thứ 1)

 
Cho nên Hồ  đại việt gian có  chút sai lầm là  phải thi hành đúng với cương lĩnh chính trị!!!
 

 -          Chọn năm 1958 là  năm Hồ  đại việt gian bị  bọn Lê Duẩn và  lê Đức Thọ khống chế  còn là  cách chạy tội cho Hồ đại việt gian  đã chủ trì  hội nghị  trung ương  cho ra đời Nghị Quyết 15, là  nghị quyết dùng vũ lực  xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa.  Nghị Quyết 15 ra  đời tháng 1 năm 1959,    vì thế  để tự  vệ Chính Phủ của Tổng Thống Ngô Đình Diệm  phải ban hành Luật 10/59 (Nghĩa    sau 9 tháng  Nghị Quyết của  Hồ  đại việt gian). 
 
Để  chạy tội xâm lược của  tập đoàn VGCS, tên  đặc  công đỏ Bùi Tín  đã lưu manh viết trong sách của  hắn    Nghị Quyết 15 ra đời  vào tháng 1 năm 1960, nghĩa là  sau Luật 10/59 của  Tổng Thống Ngô Đình Diệm ba  tháng.   Để  rồi khi tên đặc  công đỏ  Vũ Thư Hiên trong “Đêm Giữa  Ban Ngày”  đã lưu manh phụ hoạ  để  viết  rằng: Vì chính  quyền của  Tổng Thống Ngô Đình Diệm dùng Luật 10/59  để “lê máy chém giết người yêu nước, nên  nhân dân Miền Nam mới vùng lên và  lúc đó  Miền Bắc mới đưa  tay tiếp sức  cho  đồng bào Miền Nam” (SIC).

Không  biết những kẻ  nâng bi hai tên đặc công đỏ  VGCS  Bùi Tín và  Vũ Thư Hiên    chút liêm sỉ  nào không để khoe  khoang đủ thứ  các danh xưng: Nhà Văn, Nhà Báo,  Giáo Sư, Luật Sư, Tiến Sĩ… mà  thực  ra  chúng chỉ    lũ cặn bã  của xã hội Việt Nam với bộ  óc  ếch nhái,     cái  mỏ  thì  chu ra  như chờ  được thổi …  của VGCS    thôi!!!

  -          Về  đại thể  khi đã  xoá bỏ   cái tội đại việt gian của  Hồ,    tác giả  chính sách vũ trang xâm lược  Việt Nam Cộng Hòa (qua Nghị Quyết 15 của VGCS), thì  mọi tội ác  của tập đoàn VGCS  gây ra cho người dân  vô tội Việt Nam Cộng Hòa như  vụ “Mậu thân 1968” chẳng hạn,  sẽ  đổ  hết lên đầu Lê Duẩn và  Lê Đức Thọ.

-         Kết hợp với vụ Nông Thị Xuân mà  VGCS  cho phép tên đặc công đỏ Vũ Thư Hiên  ra hải ngoại phổ biến rùm beng,  càng tăng thêm tình tiết rằng  đại việt gian Hồ Chí Minh  đã thành phỗng đá,   đến mức loại đệ tử như  Trần Quốc Hoàn, khi  ấy mới  chỉ  là uỷ viên  trung ương chính thức  được  đích thân Hồ  việt gian  chỉ  định làm Bộ Trưởng Công An  của  ngụy quyền Hồ Chí Minh (trong Đêm Giữa  Ban Ngày, Vũ Thư Hiên viết rằng  bố hắn là  Vũ Đình Huỳnh khuyên Hồ  Chí Minh không nên giao chức Bộ Trưởng Công An  cho Trần Quốc Hòan, nhưng Hồ  đã phớt  lờ  đi!!!)    dám cả gan hiếp  vợ chưa  cưới của Hồ  thì thật đúng là  hư cấu nhất  thế  giới !   Ở đây  ta  cần ghi nhận rằng  Bùi Tín  cho thông tin nên Vũ Thư Hiên mới  dám  coi người Việt ở  Hải Ngoại  (nói chung) mù  thông tin để  thổi bố của hắn    tên cù lần Vũ Đình Huỳnh  lên một vị trí ảo.  Bởi vì  việc  đề  bạt nhân sự, nếu có,  thì Hồ  việt gian chỉ  bàn với ban tổ chức trung ương  (lúc đó  là Lê Văn Lương làm trưởng ban, Lê Đức Thọ là Phó Ban nhưng hoạt động ở trong Nam bên cạnh Lê Duẩn),  hoặc bàn với Tổng Bí Thư lúc  đó là Trường Chinh, hay Phạm Văn Đồng lúc đó là  Phó Thủ Tướng ngụy quyền Hồ  Chí Minh (Hồ lúc  đó kiêm luôn chức Thủ Tướng), chứ làm gì  có chuyện  “xin ý kiến”  của một tên Vụ Trưởng Lễ Tân lép vế  nhất trong Bộ Ngoại Giao,    lần đến mức bị Hồ Chí Minh cắm  cho một cặp sừng sơn dương mà  không biết.   Và cho dù    biết  cũng  câm mõm chó làm gì  dám    môi, mở  miệng,  không chỉ  với Hồ  mà ngay cả  với  VỢ HẮN (PhạmThị Tề, cô giáo Đồng- Ấu  tỉnh lẻ).


                Việc “hư cấu” ra  câu chuyện việt gian Trần Quốc Hoàn  giết Nông Thị Xuân quả    một chứng cớ  “khả tín”  để đánh lừa  dư luận rằng “Hồ đại việt gian bị tước hết quyền hành từ những năm 1958"!!!  Chỉ  một chi tiết  này đã đủ  để  chứng minh là  Hồ  bị khống chế (!?)

 
                 Tên đặc  công đỏ Vũ Thư Hiên tự nhận là “bịa kém” (SIC) chính là  bọn chúng không  tính đến yếu tố  thời gian    chúng nghĩ rằng chắc chắn ít ai hiểu được  cơ chế  tổ  chức và  nhân sự  của VGCS  dưới thời Hồ  đại việt gian  còn sống.

CHO NÊN

                 Năm  xảy ra  vụ Nông Thị Xuân là  năm 1956,  nghĩa    Hồ  đại việt gian  vừa thanh lọc xong nhóm Trường Chinh, Lê  Văn Lương, Hoàng Quốc Việt… Nghĩa    sau  việc thanh lọc  thì  Trường Chinh mất chức Tổng Bí Thư, còn  Lê Văn Lương từ  uỷ  viên dự khuyết  bộ chính trị  bị hạ  xuống thành uỷ viên dự  khuyết trung ương  VGCS,  bị  cách chức trưởng ban tổ  chức trung ương, và  Hồ  đại việt gian đã cho gọi Lê Đức Thọ lúc  đó mới là  uỷ  viên chính thức trung ương  VGCS,  đang là phó  ban tổ  chức trung ương (phó  của Lê Văn Lương) lên  làm Trưởng Ban  tổ  chức trung ương.  Còn Lê  Văn Lương phải chờ  cho đến  năm 1958  mới  được  phục  hồi  ngành  cũ là  ban tổ  chức trung ương,   nhưng lại làm phó  cho tên việt gian  Lê Đức Thọ.  Đến  đại hội VGCS  lần  3 (1960) Lê Đức Thọ  mới  được  vào Bộ Chính Trị, còn Lê Văn Lương mới ngoi lên được  uỷ viên trung ương chính thức  của VGCS.

 
                 Trường Chinh bị Hồ đại việt gian tước đi chức vụ Tổng Bí Thư (nghĩa là  không còn quyền triệu tập  hội nghị trung ương đảng VGCS  nữa)    Hồ  đại việt gian  kiêm luôn chức Tổng Bí  Thư  của Chinh.  Khoảng ba  tháng sau, lấy cớ  quá nhiều  việc  vì giữ nhiều chức vụ,  Hồ  đại việt gian giới thiệu Lê Duẩn  đại việt  gian  tạm  giữ  chức Bí Thư thứ  Nhất  nhằm giúp việc  cho Hồ, cũng như   giao cho Phạm Văn Đồng cái  ghế  thủ  tướng ngụy quyền VGCS.   Còn  Hồ  đại việt gian vẫn là  Chủ  Tịch  đảng VGCS, Chủ  Tịch Nhà  Nước VGCS và  Chủ  Tịch  Hội Đồng Quốc Phòng!   Sau 30 tháng 4, 1975  đến  nay  đã  38 năm.    không để  ý    đến chính trị  nhưng chỉ  nghe  nói đến cái tên  cũng đủ  để  phân biệt chức danh  Tổng Bí  Thư  với Bí  Thư  Thứ  Nhất (tức là  xếp hạng thứ  Nhất  trong các  uỷ  viên ban Bí Thư).    điều đặc biệt khác nhau là Tổng Bí Thư có  quyền triệu tập hội nghị  trung ương,   còn cá  nhân Bí Thư Thứ  Nhất không có  quyền  đó.
 
Như thế, từ  thời đó  chỉ    một cá nhân duy nhất đó    Hồ  đại việt gian,  chủ  tịch  đảng VGCS  mới    quyền triệu tập hội nghị trung ương  VGCS    thôi!

                 Chính Khí  Việt  xin  quý  bạn đọc  thử  xét  xem:  Với uy tín vẫn còn trấn áp cả  trong đảng VGCS của nó lẫn cả  ngoài  dân thường,  cả  quốc tế,  lại  nữa,  trong tay Hồ  việt gian nắm trọn mọi  quyền lực tuyệt đối như thế;  còn nói về sức khoẻ của Hồ đại gian lúc  bấy giờ  thì hắn  vẫn có  thể  làm  cho  Nông Thị Xuân  phình bụng  được.   Vậy xin hỏi  hai tên Lê Duẩn và Lê Đức Thọ,  vừa  chân ướt, chân ráo  từ  trong Nam  ra, lấy uy tín    đâu mà  đọ sức với  Hồ, lấy lực  lượng ở  đâu    khống chế  Hồ;    việc  khống chế  Hồ  có ích lợi gì  cho bọn chúng, chưa  nói đến  liệu hai tên họ Lê này (Duẩn, Thọ) có  dám can đảm làm  cái việc   soán  ngôi đó  không?  Chưa  kể  đến lực  lượng và  uy tín của  những nhân vật  như Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Duy Trinh (anh vợ cũ của  Võ Nguyên Giáp), Hoàng  Văn Hoan, Xuân Thuỷ, Phan Trọng Tuệ (lúc đó    thứ trưởng Bộ Công An VGCS) và  vân vân.    Cũng như  lực  lượng  bảo vệ  Hồ    Huỳnh Hữu Kháng  (từ  khi bắt đầu chiến tranh chạy ra  vùng rừng núi  Việt Bắc),  cũng là  Boss  của  tất cả  những thằng trong  đội bảo vệ  các “yếu nhân” trong tập đoàn VGCS;    Quốc Thân (lúc đó    giám đốc công an VGCS ở  Hà Nội, nguyên là  bảo vệ  riêng của  Hồ  được  đưa  vào ngành  công an).   Một  điều nữa  cũng cần nên lưu ý    chính Trần Quốc Hoàn  cũng là  đệ tử thân tín  của Hồ,  được  Hồ  giao cho làm trưởng ban nội chính,  rồi lại  được  Hồ  cất nhắc, chỉ  định cho làm Bộ Trưởng Công An và  cũng là  người  được  Hồ  đại việt gian sai tìm người  để  thành lập một đơn vị  gọi là “Đội  Bảo Vệ  Thành Quả  Cách Mạng”, trong đó    Trần Đại Sơn, một tên dân chủ  cuội (bạn  của bố  Nguyễn Thanh Giang).  Chính thằng Trần Đại Sơn này  năm 1945  được  Hồ  đại việt gian giao cho nhiệm vụ  đi Thái Bình giết tên Lâm Đức Thụ (vì  Thụ từng cộng tác  với Hồ  trong vụ bán Cụ Phan Bội Châu cho mật thám thực dân Pháp).

                 Phải  cho đến  đại hội VGCS  lần 3 (1960), Lê  Duẩn mới được “hợp pháp hóa”  qua  cuộc  bầu “chức danh Bí Thư Thứ Nhất”    trước đó  Hồ  đại việt gian tạm chỉ  định.  Còn Lê Đức Thọ  mới chính thức  được  cái chức danh Ủy Viên Bộ Chính Trị.

                  Và, nên nhớ  danh sách  việc đề  cử vào các  chức danh như  “Bí Thứ Thứ Nhất” ,  Ủy Viên Trung Ương Chính Thức hoặc  dự khuyết là  do  Hồ  đưa  ra  tòan bộ.

                   thế, có  thể  kết  luận rằng  chuyện Hồ  đại việt gian bị Lê Duẩn và Lê Đức Thọ khống chế  từ  1958 là  HOÀN TOÀN  BỊA  ĐẶT!!!
 
Cho  đến  chết Hồ  đại việt Gian  vẫn là  nhân vật số  1 của  VGCS.  Và,  từ  khi chết  cho đến nay Hồ  đại việt gian cũng vẫn là  Số  1  của  tập đoàn VGCS  vậy!

Chính Khí Việt

Friday, April 28, 2017

53. (Tưởng Niệm Quốc Hận 30/04/1975 – 30/04/2017) (BÀI 4) CON ĐƯỜNG CỦA NGƯỜI VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

53. (Tưởng Niệm Quốc Hận 30/04/1975 – 30/04/2017)
CON ĐƯỜNG CỦA NGƯỜI VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC
(BÀI 4)
 
CON ĐƯỜNG CỦA NGƯỜI VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

(BÀI 4)

 
*
**
 
 
KÍNH DÂNG LÊN ANH LINH NGÔ TỔNG THỐNG và TẤT CẢ NHỮNG VỊ ĐÃ ĐI THEO CON ĐƯỜNG CỦA NGÔ TỔNG THỐNG HY  SINH VÀ SẴN SÀNG HY SINH TẤT CẢ ĐỂ  NỐI CHÍ TỔNG THỐNG TRÊN  CON ĐƯỜNG  TỔ  QUỐC - DANH DỰ -TRÁCH NHIỆM
THẾ HỆ HẬU DUỆ CỦA NHỮNG NGƯỜI VIỆT NAM YÊU TỔ  QUỐC, YÊU DÂN TỘC, YÊU TỰ DO,  CÔNG BẰNG VÀ  HOÀ  BÌNH. 
 Chính Khí Việt 
 
 
TỔ QUỐC – DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM 
  
 
 

LINKS FACEBOOK:
53. (Tưởng Niệm Quốc Hận 30/04/1975 – 30/04/2017)
CON ĐƯỜNG CỦA NGƯỜI VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC
(BÀI 4)

CON ĐƯỜNG CỦA NGƯỜI VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC
(BÀI 4)
http://www.chinhkhiviet.net/…/53-tuong-niem-quoc-han-300419…
https://plus.google.com/114629819241419490202

*
**


KÍNH DÂNG LÊN ANH LINH NGÔ TỔNG THỐNG và TẤT CẢ NHỮNG VỊ ĐÃ ĐI THEO CON ĐƯỜNG CỦA NGÔ TỔNG THỐNG HY SINH VÀ SẴN SÀNG HY SINH TẤT CẢ ĐỂ NỐI CHÍ TỔNG THỐNG TRÊN CON ĐƯỜNG TỔ QUỐC - DANH DỰ -TRÁCH NHIỆM
THẾ HỆ HẬU DUỆ CỦA NHỮNG NGƯỜI VIỆT NAM YÊU TỔ QUỐC, YÊU DÂN TỘC, YÊU TỰ DO, CÔNG BẰNG VÀ HOÀ BÌNH.

Chính Khí ViệtTỔ QUỐC – DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM

LINKS FACEBOOK:
 1. https://www.facebook.com/josephluat.pham/posts/345519105850481
 2. https://www.facebook.com/groups/chinhkhiviet/permalink/700406153496708/
 3. https://www.facebook.com/VietNamCongHoaThoiBao/posts/1597342823623735
 4. https://www.facebook.com/ijavn.org/posts/345521035850288
 5. https://www.facebook.com/nhatky/posts/345522065850185
 6. https://www.facebook.com/VietNamThongTanXa/posts/345524222516636
 7. https://www.facebook.com/latdodangcsvn/posts/345526872516371
 8. https://www.facebook.com/DanOanVietNam/posts/830139377140163
 9. https://www.facebook.com/RFAVietnam/posts/345527612516297
 10. https://www.facebook.com/RFIvi/posts/1875384989153602
 11. https://www.facebook.com/NhaBaoTuDoVN/posts/345507005851691
 12.  https://www.facebook.com/toikhongthichDCSVN/posts/344687562600302
 13.  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=344687282600330&id=238293869580176
 14. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=344686995933692&id=868270423270903
 15. https://www.facebook.com/MangLuoiBlogger/posts/344686719267053
 16. https://www.facebook.com/JanetNguyenCA/posts/344686485933743
 17. https://www.facebook.com/QLVNCH.3/posts/344686282600430
 18. https://www.facebook.com/nhatbaocalitoday/posts/344686005933791
 19. https://www.facebook.com/nguyhiemnhughetphandong/posts/344685702600488
 20. https://www.facebook.com/vietluat24h.com.vn/posts/344685132600545
 21. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=344684405933951&id=1637088016528577  Hội Luật sư vì Cộng Đồng
 22. https://www.facebook.com/luatsutrevietnam/posts/344684225933969
 23. https://www.facebook.com/LuatSuVoAnDon/posts/344683995933992
 24. https://www.facebook.com/luatsutruongtrongnghia/posts/344683679267357
 25. https://www.facebook.com/lehongduat/posts/344683229267402
 26. https://www.facebook.com/luatdodan.vn/posts/344682305934161
 27. https://www.facebook.com/lsleluan/posts/344681752600883
 28. https://www.facebook.com/luatsulecongdinh/posts/344681402600918
 29. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=344681069267618&id=415667521964244  Hội anh em nông dân Nhân quyền dân chủ
 30. https://www.facebook.com/hoaratdep/posts/1497147756983849
 31. https://www.facebook.com/camnangteen/posts/344680482601010
 32. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=443318549348914&id=292802587733845  Hội Con Gái
 33. https://www.facebook.com/emladeyeu/posts/344680045934387
 34. https://www.facebook.com/stronger.psmcg/posts/344679315934460
 35. https://www.facebook.com/VaDepCuaGirlDoLuong/posts/344678969267828
 36. https://www.facebook.com/BoyXinhGirlDepDoLuong/posts/344678665934525
 37. https://www.facebook.com/girlxinh69/posts/344677305934661
 38. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=344676462601412&id=1588196184784250 đến Dạy tết tóc
 39. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=344675942601464&id=210520689028160
 40. https://www.facebook.com/OiTinhYeuThatRacRoi/posts/344675119268213
 41. https://www.facebook.com/moitinhdau/posts/344669719268753
 42. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=344669529268772&id=382188498464572  Con gái thật phức tạp
 43. https://www.facebook.com/stts.tamtrang/posts/344668615935530
 44. https://www.facebook.com/groups/toiacdangcsvn/permalink/846096805539157/?notif_t=group_post_approved&notif_id=1493407737921470 
 45. https://www.facebook.com/HappyBirthdayToYou/posts/344665792602479
 46. https://www.facebook.com/nhungcauchuyentinhcam/posts/344656695936722
 47. https://www.facebook.com/kyniemcuatoi/posts/344640505938341
 48. https://www.facebook.com/shopmuahangtructuyen/posts/344639569271768
 49. https://www.facebook.com/eva24h/posts/344639145938477
 50. https://www.facebook.com/baophunuvagiadinh/posts/344630525939339
 51. https://www.facebook.com/xaydung.canhtranh/posts/1005733856224369
 52. https://www.facebook.com/laphunu.page/posts/1275464209175475
 53. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=344628795939512&id=1693914367521111  Hóng Hớt Tin Tức
 54. https://www.facebook.com/phunutuoi30vn/posts/344627622606296
 55. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=344626232606435&id=100453766667946
 56. https://www.facebook.com/meogiamcannhanh/posts/344625835939808
 57. https://www.facebook.com/meohay/posts/1562967927060130
 58. https://www.facebook.com/thanhnienvietnam/posts/344623849273340
 59. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=344623515940040&id=256179811157682  Hội Du Học Sinh Việt Nam Tại Tiểu Bang Washington
 60. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=344621385940253&id=204453776245742 đến Hội Du Học Sinh Canada


 
 
Trọng Kính Quý Niên Trưởng và Quý Bạn Đọc thân mến.

 
Hôm nay ngày 26 tháng 04, 2017, nghĩa là chỉ còn 4 ngày nữa là ngày Tưởng Niệm Quốc Hận Lần Thứ 42. Chính Khí  Việt, sau  khi đã lật mặt  bè lũ  việt gian  cả  trong và  ngoài  nước trong gần 50 bài chọn lọc được đăng trên nhiều website và trên rất nhiều diễn đàn Facebook từ ngày 16 tháng 04, 2017 đến nay, tạm thời xem như  trận đánh mở đầu nhân ngày Quốc Hận, để mọi người Việt Nam  trong và  ngoài nước  còn có  lòng với Tổ Quốc  và Dân Tộc  nhận thức được rằng con đường  chúng ta  đi  sẽ    CON ĐƯỜNG NÀO?
Con đường đó sẽ được khái quát trong 4 ngày còn lại của trang Tưởng Niệm Quốc Hận lần thứ 42, được viết vào giữa năm 2013, bốn năm trước, như dưới đây.
 

TỪ 1945 TỚI NAY ĐẠI VGCS HỒ CHÍ MINH VẪN GIỮ VAI TRÒ SỐ 1  CỦA TẬP ĐOÀN VGCS.

Image result for hình bùi tin va nhom dac cong do

Phần A: Viết Ngày Thứ Năm 24 Tháng 10, 2013


Hôm  qua  khi Phi Yến (nick ghet-anh-wua) "kéo vào"  (ngôn ngữ paltalk) một diễn đàn lạ mang tên Hội Luận Văn Hóa Chính Trị Xã Hội (lạ ở  đây có nghĩa    chưa từng vào sinh hoạt, dù  sự hiện hữu của  diễn đàn này trên paltalk khá  lâu) được  nghe  người có nick paltalk là Thiên Sơn thao thao về  chuyện Hồ Chí Minh bị phe Lê Duẩn và Lê Đức Thọ chơi ép và  cướp hết mọi quyền  hành trong   khoảng thời gian    cái gọi là phong trào  "xét  lại  chống đảng", cho đến  khi hắn về  chầu Le Nin Karl Marx.

 
Sự thật thì  như thế nào?

 
Câu chuyện tên đại việt gian, đại tội đồ  Hồ Chí  Minh bị Lê Duẩn và Lê Đức Thọ được nhen nhúm  từ  sau khi  thực  dân đỏ Nga  Xô sụp đổ. Nó  được thổi phồng lên từ  khi tên  gián điệp cho Nga Xô, đặc công đỏ  Vũ Thư  Hiên  đóng kịch trốn qua Nga Xô, rồi từ  đó  bị “khủng bố” ở  Nga  nên phải chạy qua  Pháp tỵ nạn, ôm theo bản thảo cuốn Hồi Ký “Đêm Giữa Ban Ngày”.

 
                Bộ  tam sên Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, albaba Nguyễn Chí Thiện  đến Pháp    được Pháp  cho tá túc, nuôi ăn và  tạo mọi  điều kiện  thuận lợi cho cả  ba,  để  chúng có thể  giúp đỡ nhau,  thảo luận với nhau “thống nhất ý kiến” ,  “quán triệt đường lối”  chủ trương mới của  tập đoàn VGCS .   Về  sử  dụng mọi mũi giáp công, hay đúng hơn  “xâm lược hòa bình”  cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn Việt Gian Cộng Sản.    Bởi dù  đã xâm lược    đặt ách cai trị lên toàn bộ đất nước Việt Nam với công thức của “Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931” , nhưng sự việc  của vấn đề: “ai thắng ai?”  vẫn còn mang tính thời sự, chừng nào vẫn tồn tại  cái  cộng đồng Tỵ Nạn  Cộng Sản.

 

Quá chủ  quan  vào cái gọi là “đại thắng mùa xuân”  qua  cái gọi là “chiến dịch lịch sử Hồ Chí Minh”  (chỉ  có 55 ngày đêm)  đã hoàn  thành về  mặt danh nghĩa “thống nhất Việt Nam”  trong hệ  thống thực dân đỏ (hay còn gọi là phe xã hội chủ nghĩa) đang lộn xộn vì tranh chấp  ngôi bá  chủ giữa Nga Xô và Tàu cộng đại hán  bành trướng. Vì  vậy thằng đại việt gian Phạm Văn Đồng trong dịp đượcTổng Thống Pháp  Đệ Ngũ Cộng Hòa  là Valéry  Giscard  d'Estaing  (nhiệm kỳ  1974-1981) trải thảm đỏ  đón tiếp long trọng,   Đồng vẩu đã cao giọng sủa,  gọi cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn là “đĩ điếm, trộm cắp, lười lao động, viêt gian ôm chân Đế Quốc Mỹ  để  ăn bơ thừa, sữa  cặn”


Valéry Giscard d’Estaing 1978(3).jpg
Valéry Marie René Georges Giscard d'Estaing

thằng đại việt gian PhạmVăn Đồng

               
Nhưng chỉ  mấy năm sau, khi những đồng US dollars từ  Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn VGCS  bay về  tới tấp lên đến hàng  tỷ  dollars, thì  tập đoàn VGCS  chới với, lóa  mắt , và  ngay thời  việt gian Nguyễn Văn Linh cầm quyền, cái  gọi là “hội chứng việt kiều” đã nở rộ như pháo bông ngày July 4.

 
                Hội chứng  “việt kiều” cộng với  lời đường mật của thằng hoạn lợn  Đỗ Mười nào là   “khúc ruột ngàn dặm”, “một bộ phận không thể tách rời"...

Sau khi  thằng hoạn lợn Đỗ Mười được Thương Gia Nam Hàn tống vào mõm 1 triệu  dollars Mỹ,  đã đẻ ra bao chuyện “cười ra nước mắt”  trong mọi sinh hoạt  của  xã hội Việt Nam,  đang đi vào  đúng dự  đóan của  nhạc  nô VGCS  Xuân Hồng  rằng: “vui sao nước mắt lại trào…”

 
Bởi vì  bao  “chiến lợi phẩm”  cướp được trong  cuộc  xâm lược  Việt Nam Cộng Hòa đang “diễn biến”  vào túi  lũ việt gian  cộng sản  chóp bu, vào  cuộc  chiến ở  Cam-Bốt    phía  Bắc với Tàu Đặng Tiểu Bình…

 
Cho nên mục  tiêu  phải xâm lược  được  cái  cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn  Cộng Sản     vấn đề  SINH TỬ  đối  với  VGCS  cả  trên ba  mặt trận:  Kinh Tế, Chính Trị,  Ngoại Giao  trong thời  điểm đó.

 
                Vấn đề  đặt ra  cho tập đoàn VGCS    chúng thừa  biết rằng  CON – EM  Việt Nam Cộng Hòa  làm sao quên được  tội ác  của  chúng  từ  trước khi, trong khi và  sau khi đã  xâm lược  trọn vẹn  VNCH.   Phát xuất từ  nhu cầu sinh tử  đó, từ  cách làm sao  về  lâu dài  phải chinh phục, không phải  chỉ đất đai mà  quan trọng hơn cả là  chinh phục  được  tình cảm  của  người dân  Việt Nam Cộng Hòa    đang bị cai trị  trong nước hay đã tìm được  TỰ DO    ngoài nước.

 
                Thời trước 1975, mọi khó khăn gì ở phía Bắc Việt nam  đều được  tập đoàn VGCS  Hồ  Chí Minh đổ  lỗi là  do “Mỹ-Ngụy” xâm lược – bán  nước  gây ra, và  nhân dân Việt Nam  phía  Bắc VN  phải làm  chiến tranh để “giải phóng  Miền Nam ruột thịt” thoát  khỏi “ách cai trị  của Mỹ Ngụy” (SIC).

 
                Nếu  trước  đây mọi khó  khăn là do “Mỹ Ngụy” thì  nay chúng  thống nhất  để  cho 2 thằng đệ  tử  trung thành  của Hồ là Lê Duẩn và  Lê Đức  Thọ  làm cái  việc  “đổ  vỏ”.  

 
Việc hai thằng Lê Duẩn và Lê Đức Thọ nhận hết trách nhiệm, nhận hết mọi tội lỗi  là để    thể  vẫn giữ  được  cái hào quang của thằng đại tội đồ, đại việt gian Hồ Chí Minh.  Chính vì  đổ mọi tội lỗi  lên đầu hai thằng đàn em nên  thằng đại tội đồ  Hồ Chí Minh vẫn là thần tượng,  làm an lòng người dân   trong và  ngoài nước  để  đi tới hoà giải hoà  hợp  nối vòng tay lớn đi theo đảng (VGCS) cùng xây dựng  “chủ  nghĩa  xã hội Hồ Chí Minh”  như  các bút nô VGCS Trần  Quốc Vượng đã mớm lời trong bài “Nỗi Ám Ảnh Của Qúa Khứ” , và  được thằng Trần Khuê  khai triển rõ nét hơn trong “Đối Thoại 2000”.

 
                Kế  hoạch càng thuận lợi khi cả  hai tên Lê Duẩn và Lê Đức Thọ  đã  đi theo Hồ  (Duẩn 1986, Thọ 1990);  cùng chung phòng giam 18 tầng địa  ngục (without parole),    những  tội ác “trời không dung, đất không tha” mà  chúng  đã  gây ra cho nhiều thế  hệ  con em người dân Việt Nam  đủ  mọi sắc dân,  đủ mọi lứa  tuổi,  đủ  mọi giới tính, đủ mọi thành phần xã hội (kể  cả  nhân dân Lào và Cam-Bốt)!!!

 

                  thế, nếu đọc  kỹ chúng ta  sẽ thấy:

1.       BÙI TÍN:  Bùi Tín ra  hải ngoại       cuốn Hoa Xuyên Tuyết, Mặt Thật    Mây Mù Thế Kỷ.  Và, với   nhiều bài báo, trả lời phỏng vấn…đều chỉ nhằm giải thích về  cái gọi là “quên quá  khứ, xoá bỏ hận thù,  hoà  giải    hoà  hợp”;  "phải chấp nhận có  hai cách yêu nước  khác nhau": một của  cộng sản (tức Bắc Việt Nam) và một của  người Việt Quốc Gia  Việt Nam Cộng Hòa; nên tôn trọng nhau, quý  trọng nhau,  thể  hiện bằng hành động “bốn quỹ tình thương”.   Và, Bùi Tín cũng so sánh lực  lượng vũ trang quân đội, cũng như hai lá  cờ  của  hai bên.  Hắn dùng ý kiến của  người Phía Nam  để  phủ  nhận tính chính danh của VNCH, chính quyền  VNCH  cũng như Quốc Kỳ  VNCH.

 
Hưởng ứng  với Bùi Tín, đầu tiên nhất là  nhóm Thông Luận  Nguyễn Gia  Kiểng,  tiếp đến là  cuộc họp của Bùi Tín với  Trần Văn Đôn, Nguyễn Văn Thiệu và  Nguyễn Khánh.  Rồi sau đó    với Bùi Duy Tâm    một lô  lau nhau  đám chính trị  salon  trong đó  còn có  cả tên Luật Sư Đinh Thạch Bích, kẻ  đã nói phét trên diễn đàn  paltalk rằng  hắn là  cha  đẻ  ra Quân Lực VNCH;   và,  rằng hắn    kẻ đã viết  diễn văn cho Ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu  thuyết trình về  Ấp Chiến Lược,   kẻ  đã chứng kiên  ông chú ruột  của  hắn  đã cõng Cụ Lý Đông A  bị bắn chết  trên đồi Nga My…

Sau này  để  đi bước đầu trong xóa bỏ  cái “căn cước tỵ nạn”  của Người Việt trong vụ Wlliams Joint Center, VGCS  đã cử  lũ bút nô là  Nguyễn Huệ Chi, Hoàng Ngọc Hiến,  Trần Văn Thủy sang phụ giúp cho  “đúng quy trình của tập đoàn VGCS”!

 

Đại Uý  Nguyễn Hữu Luyện  cùng một số người đã kiện cái trò  lưu manh chính trị của  những lũ  có trên bên trên, nhưng không thành công  do nhiều nguyên nhân, mà  một trong những nguyên nhân chính là  do tên an-ten trong tù  của VGCS,  biệt kích  dổm Hà Văn Sơn, đã làm một scandle  lớn với Đại Uý  Luyện.  Bộ mặt Osin cho Mỹ  đã lộ  từ  trong tù  cho đến  lúc đó thực  đã quá  rõ ràng, thế  mà vẫn có  những nhóm  ủng  hộ hắn.  Vậy chúng nó    ai?  Chính Khí Việt sẽ  vạch mặt từng thằng tay sai VGCS  một trong vụ này sau để  quý  cụ và  quý  bạn đọc  được  rõ hơn trong đó nổi cộm hơn cả là cái website của thằng Chệt Hứa Vạng Thọ. 

 

                Rồi đến  tên Trần Thanh Hiệp bay từ  Pháp qua Mỹ  làm thuyết khách tiếp tục   cái sự nghiệp  “việt gian”  của    Nguyễn Bá  Chung, Hoàng Ngọc Hiến, Trần Văn Thuỷ, Nguyễn Huệ Chi… bằng lập  luận “đổi mới tư duy chính trị”.  Nghĩa    tự  nguyện bỏ  cái  căn cước tỵ nạn VGCS  đi!!!???  Thế    cũng có  một  số: bò, heo, chó, gà, dê… vỗ tay "nhiệt liệt"  tán thưởng!!!

 

 Phần B: Viết ngày 26 Tháng 10. 2013

 

Sau khi làm  xong việc  dọn đường cho mặt trận truyền thông, định hướng cho các  đảng phái  ma trơi, các  hội đoàn, các tờ báo đang hoạt động trong  cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn, mà VGCS đã cài  người của  chúng vào trong  ban lãnh đạo (như Lý Thái Hùng, Nguyễn Xuân Nghĩa  của Việt Tân); như trong Đại Việt (các hệ phái) với Hà Thúc Ký , Nguyễn Văn Kim,  Bùi Diễm,  băng nhóm gốc Tàu tiều Hứa Vạng Thọ (có em cùng cha khác mẹ là VGCS,  hiện nay là phó chủ tịch VGCS  ở Saigon),  với Phùng Ngọc Sa(chuyên viên nhặt banh cho cai tù VGCS);  rồi đến  Việt Nam Quốc Dân Đảng với Lê Thành Nhân (kẻ đầu tiên khởi  xưóng  gởi lời phân ưu đến thằng Hộ Giác,  một thằng đã từng tuyên bố là  nó sẽ chiến đấu đến hơi thở    giọt máu  cuối cùng để  đánh sập chính thể  VNCH);  Phong Trào Quốc  Dân Hành Động của lạc đà Hoàng Duy Hùng; rồi chính khách tâm thần Chu Tấn của  băng nhóm Nguyễn Hữu Chánh, Nguyễn Khánh…  Về  phần báo chí, truyền thông cho đến nay thì  có Người Việt  của Đỗ Ngọc Yến sáng lập với lũ đàn em  như Vũ Ánh, Đinh Quang Anh Thái…,  Việt Báo với Trần Dạ Từ (kẻ  trong nhà  tù VGCS đã  sang tác một nhạc phẩm cổ  vũ tù nhân (Sỹ Quan QLVNCH)  cố gắng Lao Động Sản Xuất),    vợ là  Nhã Ca trước khi VGCS  cho đi Thụy Điển để từ  đó  qua Mỹ làm báo, lúc còn ở  Saigon, có bạn thân rất tình cảm là trung tá  CS (từ năm 1989) tình báo  học Đông Đức  về, tên là  Tường.  Rồi đến SBTN của Trúc Hồ  với dàn phóng viên Phan Nhật Nam, Chu Tất Tiến, Lý Đại Nguyên…, Đài Việt Nam Hải Ngoại    cặp “bình luận gia  chiến lược  được  đào tạo đặc biệt về chính trị” (SIC)  là Nguyễn Đình Toàn và Lê Văn Sương,  do chính Lê Văn Sương tự khoe.

 

Về  website    tinparis.net  với Tàu tiều Hứa Vạng Thọ cùng với  những cây bút  đã bẻ  cong ngòi  như Thế Huy, Phùng Ngọc Sa, Trần Nhu (trong băng của alibaba Nguyễn Chí  Thiện và    sư phụ của  Đại Việt  Nguyễn Văn Canh), phó  đoan nông thôn  Lệ Tuyền kẻ đã cùng VGCS tưởng niệm  50 năm việt gian đầu trọc Quảng Đức  bị nướng  chết,  y như bọn Vũ Ánh, Huỳnh Tấn Lê, Đào văn Bình và  thằng phản tướng việt gian Tôn Thất Đính…  Chắc  chắn  mụ nạ dòng này phải biết  thằng việt gian  đầu trọc Quảng Đức  chính là phát  súng lệnh  cho lũ việt gian skinhead  Ấn Quang tấn công nền Đệ Nhất  Việt Nam Cộng Hòa mà  mục tiêu chính của  tập đoàn vô đạo này chính là  Tổng Thống Ngô Đình Diệm và  Nhị Vị Bào Đệ.  Mụ nạ dòng này được tên trung tá  tình báo VGCS  Trần Đăng Sơn đào tạo    đã có  với hắn  5 mặt con!!! ;  đặc  biệt tên bút nô 75%  máu  Tàu khựa, Bảy lốp  răng lợn lòi rừng U Minh miệt Cà Mau  Trương Minh Hòa, tuy là  thiếu uý  CTCT,  được  điều động về Địa Phương  Quân ở  U Minh, nhưng khi  đi trình diện sau tháng Tư, 1975,  hắn đã cố  tình  được  tù chung với  các  sỹ quan cao cấp  VNCH và  lại được VGCS  cho toại nguyện.  Chính vì  vậy cho nên hắn đã làm quen với  tướng Phan Hòa Hiệp. Và  hắn  cũng rất thân với Đại Uý  Quách Dược Thanh,  nên mới có  việc  Trương Minh Hòa  làm an-ten   giúp  cung cấp tin tức  bí mật gì đó  của  Đại Úy Thanh (rất có thể là bí  mật  trốn trại) vì thế cai tù VGCS  đã bí mật thủ tiêu Đại Úy Quách Dược Thanh.  Còn tên an-ten Trương Minh Hòa  được  đặc biệt ưu đãi  như hắn khoe là  không phải làm gì ngoại trừ suốt ngày đêm  ôm sách  tiếng Anh  để học, nên khi ra khỏi “cải tạo” (vì đối với cá nhân hắn nhà tù  cải tạo là  nơi hắn  cải tạo và  tu nghiệp đúng nghĩa, chứ không phải là  nhà  tù khổ  sai), được cho vượt biên sang Úc là  gia nhập Việt Tân làm báo ngay, và không cần học thêm một câu, chữ  tiếng Anh  nào nữa, để    thể -tính đến nay -cho ra lò  3  quyển  sách tiếng Anh, trong đó có  một  quyển, như hắn tự khoe    Nước  Úc  đã  dùng quyển sách đó (From Laborers To Author)  để  “ĐI VÀO CHÂU Á”(làm như  nếu không có  hắn Nước Úc  sẽ   đi vào “CHÂU DIÊM VƯƠNG”  trong thế  kỷ  thứ  21  này).   Trong quyển The Dark Journey, khi viết về cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, hắn đã khẳng định như đinh đóng cột rằng không hề    sự can thiệp của Mỹ.  Khi  thằng Bảy Lốp răng lợn lòi U Minh Trương Minh Hòa  nêu tên những kẻ  sát  nhân  trong cuôc phản loạn  ngày 1-11-63, hắn  đã không hề đả  động gì đến tên thằng đại tá  Dương Hiếu Nghĩa, kẻ đã tự khoe để lấy  điểm với quản  giáo là  chính hắn đã  giết  chết  anh em Tổng Thống Ngô Đình Diệm.

 

 Còn tên Tàu Tiều Hứa Vạng Thọ  trong bài “Võ Văn Ái vận động phản chiến Mỹ với các Nghị Quyết của Thượng Viện Mỹ khai tử Miền Nam !  Thọ đã  viết như sau:

 
 Trích nguyên văn: “Trước khi chế độ TT Ngô đình Diệm bị đảo chánh, chúng ta có thể "tạm coi là Phật Giáo bị đàn áp" ( vì còn nhiều dữ kiện lịch sửchưa được sáng tỏ)” Trong khi đó  sách của Trương Minh Hoà thì khẳng định Mỹ không nhúng tay vào  việc giết Cụ Diệm; Phó  Đoan nông thôn Lệ Tuyền  thì  tưởng niệm Quảng Đức; Còn Thế Huy thì coi việc tòng quân vào Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa chi là “con đường nghẽn lối”.  Đấy, tất cả những bọn nằm trong tinparis.net    như thế đấy,  cho nên chúng ta  cũng cần phải lưu ý  đến bọn  bút nô  này trong cách thức  chơi chữ, cũng như chiêu thức  tay phải đánh tay trái    ngược  lại của  Châu Bá Thông  trong hàng ngũ  bút  nô cho Tàu tiều Hứa Vạng Thọ  trong tinparis.net của  nó.

Chính Khí  Việt đã  viết và cho đăng nhiều bài về băng nhóm  này.  Quý  Cụ và Quý  Bạn đọc    thể tham khảo mục lục trên trang nhà  web www.chinhkhiviet2013.com.

 

Cái  định hướng của  VGCS mà  Bùi Tín    kẻ  phát ngôn của  chúng ở  Hải Ngoại là:

  -       Quên quá khứ  xóa bỏ  hận thù  để tiến tới hoà giải, hoà  hợp;
  -       Phải  thừa  nhận hai cách yêu nước, một của cộng sản, một của Quốc Gia, như tên Bùi Tín  đã viết  trong cuốn Mặt Thật của  hắn, trang 119 như sau:

 

Trích nguyên văn:  “Cách yêu nước khác nhau dựng nên đường lối và biện pháp khác nhau. Cần nhìn lại vơi đôi mắt tỉnh táo, quý trọng nhau ở  động cơ yêu nước”  (hết trích)

 

 -       Phải thừa nhận chỉ trong đảng CSVN mới có những người tài đức,  còn  ngoài  đảng thì không có ai.

 

 -       Phải thừa  nhận Quân Đội VNCH và lá  Cờ  Vàng Ba Sọc  khó mà   được tính chính nghĩa, vì các  tướng lãnh VNCH  đều là  lính CAI,  ĐỘI từ  lò đào  tạo của thực dân Pháp.   Và, Cờ Vàng  Ba  Sọc  thì  đi theo giặc Pháp  giết dân (trong đó  có mẹ đẻ  của thằng Bùi Tín là  nạn nhân).

 

 -       Phải thừa nhận trong các nền Đệ Nhất, Đệ Nhị VNCH , kể  cả cấp tướng lãnh VNCH  cũng không muốn giữ    cờ  Vàng Ba Sọc  đó nữa (???).

 

 -       Phải thừa nhận đại bộ phận đảng viên Cộng Sản là  lương thiện.  Số có tội là  nằm trong Bộ Chính Trị (từ  14  đến 16 thằng).

 

 -       Không nên biểu tình hoặc  chống các phái đoàn Việt Nam (tức lũ việt gian cộng sản) ra  công tác nước ngoài;    phải thực hiện bốn quỹ  tình thương  trong  đó    quỹ giúp cho thương binh nặng    vừa của  cả  hai phía cộng sản và Quốc Gia!!!  Như thế thiết thực hơn  và có  tính thuyết phục  hơn.

 

 -        Để  có tiền  cho bốn quỹ tình thương, ngoài  các biện pháp khác,  thì mỗi người Việt (tức người Việt  Tỵ Nạn VGCS)  mỗi tháng phải đóng một ngày tiền lương (tức một thứ thuế  thu  nhập  cho VGCS!!!)

 
Tất cả những điều tóm lược ở trên tuy chưa đầy đủ, nhưng  các  điểm chính đã  được  Chính Khí  Việt tóm tắt qua các  sách của thằng đặc công đỏ Bùi Tín.  Đây chính là  một kế  hoạch VGCS  giao cho Bùi Tín  thi hành.   Chứng cớ  cụ thể    CKV mong đuợc  chia  sẻ  cùng quý  cụ và  quý  bạn đọc là,  chính thằng đặc  công đỏ  Bùi Tín này nó đã thừa nhận là  theo dự kiến  nó chỉ ở lại Nước Ngoài  Bốn Năm  thôi.  Nghĩa là thời gian VGCS quy  định cho Bùi Tín phải hoàn thành các  mục tiêu liên hoàn  nói  trên,  như hắn  đã tự LỘT MẶT NẠ của hắn  xuống trong cuốn “MÂY MÙ THẾ KỶ” trang 79, thằng đặc công đỏ  này đã viết:

 
Trích nguyên văn:

 “Tôi không ngờ  tôi phải ở lại lâu đến như thế.  Trước kia tôi dự kiến thời gian khoảng bốn năm thôi”. 
 
Nói như thế có nghĩa là khoảng năm 1995,  là lúc Vũ Thư Hiên và alibaba Nguyễn Chí Thiện được  cho ra sân khấu chính trị tại Hải Ngoại!!!  Sau bốn năm Bùi Tín (theo dự kiến)  thì  thằng đặc công đỏ Bùi Tín này sẽ đi đâu sinh sống???  Câu trả  lời đã rõ ràng trong tiếng phàn nàn  của hắn là “định ở hải ngoại bốn  năm thôi”. Có nghĩa là sau đó  hắn  sẽ được VGCS  đưa về  trong nước  để  lãnh thưởng và  lên chức!!!

 Cái sơ xuất nhỏ  chỉ chưa đầy một dòng chữ đã cho ta cơ sở  để  kết  luận rằng:  thằng đặc công đỏ Bùi Tín này  được VGCS  sử  dụng trong các  mục tiêu mà  CKV đã  tạm tóm tắt ở  phần trên.    song song với những việc đó là  đào tạo nhân sự chọn từ  hàng ngũ những người tỵ nạn VGCS  đặc  biệt là cá nhân những người VNCH  đã không muốn giữ  lá cờ  Vàng Ba  Sọc  Đỏ  như trên paltalk có  những thằng cụ thể: Nguyên Khả Phạm Thành Chương, Đức Việt 2, dollar-Mỹ, thằng tự  xưng mình là  sỹ quan hải quân,  QLVNCH …; các đảng phái ma trơi, các hội đoàn, đoàn thể… bắt  đầu từ  những thằng có  giây mơ  rễ má đến việc bất mãn và  chống lại nền  Đệ Nhất  VNCH do Tổng Thống Ngô Đình Diệm lãnh đạo như tập  đoàn vô đạo GHPGVNTN và  các  chùa  chiền do đám ma tăng này  chủ  trì,  lãnh đạo tinh thần như Điều Ngự của anh em thằng Viên Lý, Viên Thành, Viên Huy; Pháp Luân của thằng Hộ Giác, Giác Đẳng; Thích Ca Đa Bảo của thằng heo nọc  Thích Trí Lãng …   Cứ  quan sát thật kỹ những kẻ gần gũi, tung hứng với thằng  đặc  công đỏ  Bùi Tín  này    những đứa  nào để  xem cho rõ.   Bọn chúng không là  chính khách  salon, không là  những thằng trọc thuộc PGVNTN  thì  cũng là  những thằng trí  thức “không bằng cục cứt” (lời của Mao), những thằng đã xem viêc gia nhập Quân Lực VNCH là "con đường nghẽn lối" (lời Thế Huy), là cơ hội bon chen, ăn cắp quân trang, quân dụng, được VGCS móc nối để tình nguyên xin được nằm vùng cho chúng.  Gộc  thì  có thằng Dương Văn Minh, Nguyễn  Hữu Hạnh, Tôn Thất Đính, Trần Văn Trung (con rể  Tuần Chi),  Dương Hiếu Nghĩa;  tán  tận lương tâm, sợ  sệt  đến mức đái ra quần khi gặp Trí Quang, Đôn Hậu, Huyền Quang      lũ tập đoàn  vô đạo Ấn Quang  (trong cái chết của  Ông Ngô Đình Cẩn, Phan Quang Đông…) như thằng Nguyễn Khánh,  Đỗ Cao Trí…; cấp nhỏ như thằng phi công Nguyện Thành Chung,  Nguyễn Văn Cử, Phan Nhật Nam, Thiếu Uý Địa Phương Quân  75%  máu chệt Trương Minh Hòa…Rồi đến lũ việt cộng trọc  đầu, biến chùa  thành pháo đài, là chỗ tẩy não, là nơi rửa  tiền, là  căn cứ  bảo lãnh người ở  lậu  chủ yếu là  để  đám trọc  bổ  xung nhân sự  như anh em thằng tiến sĩ Phật Học  Thích viên Lý (một thằng chẳng hiểu thế  nào  là “vô ngã”   dám công khai trước ống kính  hăm dọa  thông dịch viên hữu thệ “ông ăn nói nhẹ nhàng với tôi, nếu không thì  bất lợi cho ông lắm đó…”)  qua  thông hành visa Tôn Giáo.

 
Phần C: Viết Ngày Thứ Hai 28 Tháng 10, 2013

 

2. Vũ Thư Hiên: Nói đến Vũ Thư Hiên hầu như phần lớn những người ở  cả  trong lẫn ngoài Việt Nam  chỉ biết sơ lược  mấy điều về  hắn  như sau:

                 -Là tác giả  “Đêm Giữa Ban Ngày”

                 -Con Trai của  Vũ Đình Huỳnh thư ký  riêng của thằng đại tội đồ, đại việt gian Hồ Chí Minh;

Nhưng đã có rất nhiều người lẫn lộn, hoặc  cố  tình  lẫn lộn  gọi  Vũ Đình Huỳnh là trợ lý  thằng Hồ Chí Minh.

                 -Vũ Thư Hiên được  ngủ  chung với thằng đại việt gian Hồ Chí Minh ngày  đầu nó  về Hà  Nội vào  khoảng cuối tháng 8  năm 1945.

                 -Vũ Thư Hiên là nạn nhân  của  cái  gọi là “vụ án chống đảng” (VGCS)  làm  gián điệp cho nước ngoài (ý  nói    Nga  Xô)”  hay còn gọi  vụ án  chống lại “xét lại” (tức là  theo quan điểm chung sống hòa  bình của Nga Xô), chống  lại quan điểm của  Tàu Mao là  chỉ  có thể  giải quyết bằng  vũ lực  đối với phe Đế Quốc  do Mỹ cầm đầu.  Và, Mỹ là “người khổng lồ  chân đất sét”,  là “con hổ giấy”    là “tên sen đầm Quốc Tế”.

                 -Vũ Thư Hiên là  người đưa  ra hải ngoại chuyện Nông Thị Xuân và  quan trong nhất là  vụ  "đại việt gian Hồ Chí Minh bị  hai tên đại việt gian là Lê Duẩn và  Lê Đức Thọ tước quyền ngay từ  1957". (Nghĩa là  trước đại hội VGCS  lần thứ  3, năm  1960.

                 Chính Khí  Việt  xin được  chứng minh  những điều láo khoét  của thằng VGCS  Vũ Thư Hiên qua những dư luận nói trên để  chia  sẻ cùng  quý  bạn đọc  những  điểm mâu thuẫn đã lộ ra  trong chính hồi ký “Đêm Giữa Ban Ngày”  cũng như nhiều tài liệu của  các tên VGCS  to đầu viết ra, như  Nguyễn Văn Trấn  tác gỉa “Gửi  Mẹ và Quốc Hội”, Hoàng Minh Chính tác giả  “Đơn  khiếu oan về  vụ xét lại”, Vũ Đình Hoè  “Bộ trưởng Tư Pháp của  đảng VGCS  Hồ Chí  Minh” từ  đầu cho đến khi  Hồ  xóa  bỏ   Bộ Tư Pháp trong ngụy quyền của hắn và  Khoa  Luật  trong hệ thống  giáo  dục  bậc Đại Học do ngụy quyền VGCS  Hồ Chí Minh kiểm soát ở  phía  Bắc Việt Nam,  tối thiểu cũng  đến Đại  Hội 4 của  tập đoàn VGCS  họp năm 1976.

 

a)    Trong lần xuất bản đầu tiên, trong lời giới thiệu  của “Đêm Giữa Ban Ngày” , Vũ Thư Hiên  thừa nhận Vũ Đình Huỳnh bố  hắn đã đọc từng chương sách,   góp ý sữa chữa, cung câp thêm thông  tin (như  vụ Nông Thị Xuân) và khi bản thảo hoàn tất  Vũ Đình Huỳnh bố nó cũng đọc lại một lần nữa, bấy giờ  Vũ Thư Hiên mới mang sang nước Nga.

 
                Như vậy  cái thiếu trung thực  đầu tiên của Vũ Thư Hiên là, nó  đã loại bố  nó ra khỏi  “ĐỒNG TÁC  GỈA” .  Đúng ra là quyển sách "Đêm  Giữa Ban Ngày" là của  cả  hai  bố con      Hiên là người được bố nó phân công chấp bút  và lo in ấn  phát hành.  Viết đến đây, Chính Khí Việt xin quý  bạn đọc  đặt tên   cho cách hành sử  đó  của Vũ Thư Hiên để thấy  bản chất của  hắn là loại gì???!!!

 
b)     Vũ Đình Huỳnh  bố  đẻ Vũ Thư Hiên, những ngày đầu đại việt gian Hồ Chí Minh  về Hà Nội  (1945) đúng    một trong những thư ký riêng của Hồ  việt gian.  Nhưng sau đó  đại việt gian cộng sản Hồ Chí Minh  trước  khi đi qua Pháp năm 1946 đã  gắn cho Vũ Đình Huỳnh cái lon Đại Tá với chức danh là  “bảo vệ” của Hồ    cho tháp tùng qua Pháp. Cái  chức danh đại tá  này nhằm để  cho tương xứng với  nhiệm vụ "bảo vệ " một “Chủ Tịch Nước”    thôi, chứ thực  quyền  thì Vũ Đình Huỳnh chẳng có quân, chẳng có  đơn vị,  cho nên  chức đại tá  của  bố  đẻ  Vũ Thư Hiên chỉ mang tính chất danh nghĩa  hơn là thực quyền.

 

Cuối năm 1946, chiên tranh bùng nổ,  đại việt gian Hồ  Chí Minh cùng  đồng bọn  khăn gói  quả  mướp  chạy lên vùng Việt Bắc (vùng Bắc Cạn, Tuyên Quang,  Thái Nguyên) thì  nhiệm vụ “bảo vệ” của  Vũ Đình Huỳnh  bố  đẻ  Vũ Thư Hiên không còn nữa.  thay vào  chỗ  bố của Hiên    một người  khác  có tên là Huỳnh  Hữu Kháng (tên do Hồ việt gian đặt cho nó). Hắn là  một  trong số những người thân cận nhất giúp việc  cho Hồ  việt gian    Hồ  đã đặt tên cho  chúng  theo khẩu hiệu là “Trường, Kỳ, Kháng, Chiến . Nhất, Định, Thắng, Lợi”    Chính Khí  Việt đã nêu ở  trên .  Căn cứ  vào đây, chúng ta  thấy không hề    tên  thằng nào    Huỳnh (Vũ Đình Huỳnh, bố đẻ ra Hiên) kể  cả   trong chức vụ Thư Ký, lẫn “bảo vệ”.   Bởi vì  “bảo vệ” là  Kháng    thư ký  riêng là  Thiếu Tướng  nguỵ quân Vũ Kỳ.

 

Nếu Hồ việt gian sủng ái Vũ Đình Huỳnh bố đẻ Vũ Thư Hiên, với cấp bậc  đại tá do Hồ phong cho nó thì tại sao nó  không sang làm việc ở  bộ quốc phòng, hoặc có thể  làm ở  cục bảo vệ yếu nhân,  hay tối thiểu cũng là  chính uỷ    đó…  nhưng Huỳnh việt gian lại về   bộ ngoại giao của Phạm văn Đồng,  giữ  chức vụ “chợ, búa, bếp núc”   tức    vụ Lễ  Tân  phục  dịch cho đám  lâu  la của Đồng vẩu việt gian,    thực  ra cho đến 1950-1951 mới chỉ có  hai nước là  Nga Xô Viết  và Tàu  Mao công nhận ngụy quyền  Hồ Chí minh và có qua  lại Việt Nam.  Thời gian  đó  Tàu mao tự lo liệu lấy  về  hậu cần, còn Nga Xô thì  đại sứ kiêm nhiệm chưa vào Việt Nam.  Vì thế cái chức vụ  trưởng  vụ Lễ Tân của Vũ Đình Huỳnh  chỉ    cách Hồ việt gian  tống khứ hắn ra  xa chỗ Hồ  ở, và một cách khéo léo  Hồ lột cái lon đại tá  của Huỳnh.

 

                Sự việc  “rõ như ban ngày”  thế    biết bao kẻ  “mù lòa” thông tin, khả  năng phân tích thông tin,  lý luận quá kém cỏi nên mới “tin sống, tin chết” chuyện của thằng cuội đặc công đỏ Vũ Thư Hiên,  kể cả  những tên làm công trong mây cơ quan truyền thông nước ngoài  như BBC, RFA, RFI,  cụ thể  nhất là  trong năm 2013  này, như Mạc Lâm “biên tập viên RFA”  (SIC), trong bài “Vụ Án Xét lại, phần 2: Chống Đảng hay  Chống Tướng”  đăng ngày 23 tháng 10, 2013 vừa xong.

 
                Vây tại sao đại VGCS Hồ Chí Minh lại đến ngủ ở nhà bố mẹ Vũ Thư Hiên?

 
Chính Khí Việt xin được chia sẻ  như sau:  Theo Vũ Đình Hòe kể  lại sau khi Hồ việt gian  chết (có lưu trữ trong bảo tàng Hồ Chí Minh ) thì, khi Hồ thành lập chính phủ lâm thời Hoè được giữ chức bộ trưởng tư pháp . Theo sắp xếp của bọn VGCS: Trần Quốc Hoàn, Nguyễn Quyết  thì ngày 23 tháng 8, 1945 đại việt gian Hồ Chí Minh tới Từ Liêm  và ngủ tại đó.  Ngày 24 tháng 8, 1945 Hồ đại việt gian mới về Hà Nội    đêm đó sẽ ngủ tại nhà Vũ Đình Hoè, ở đại lộ Lý Thường Kiệt. Sau đó  đêm đêm đi ngủ các nơi  mà Trần Quốc Hoàn và Nguyễn Quyết sắp xếp.

 
Nhưng đột nhiên, Hồ đại việt gian đòi  đến ngủ nhà Vũ Đình Huỳnh  thay vì nhà Vũ Đình Hoè vào lúc Hồ việt gian giao  nhiệm vụ  cho Vũ Đình Huỳnh đi Phát Diệm  mời Đức Cha Lê Hữu Từ tham gia  chính phủ  và tiện thể tìm mua thuốc phiện  để lo lót cho sỹ quan tình báo  của quân Tàu Ô vào giải giới phát xít Nhật ở phía Bắc Việt Nam.

 
                Cô giáo Tề (mẹ đẻ Vũ Thư Hiên), giáo viên lớp  Mẫu Giáo (tức lớp 1)   nổi tiếng CHỊU CHƠI    cái đất NAM ĐỊNH, vì  vào  thời  trước 1945,  đã dám  mặc quần  short, đạp xe đạp, hưởng ứng phong trào RÈN LUYỆN THÂN THỂ do thực dân Pháp khởi  xướng.

 
Mẹ đẻ Vũ Thư Hiên không đẹp, nhưng có thân hình tương đối hơi “nẩy lửa”    trông hấp dẫn, bắt mắt.   Và kiểu gái tỉnh lẻ, mẫu người mà  con yêu râu xanh Hồ Việt Gian  ưa thích.  Đây  chính là nguyên nhân  sau nhiều ngày họp hành    rừng, Hồ  cần xả stress    hắn biết khi về  đến Hà Nội sẽ  bận việc cho nhu cầu  riêng tư, nên con quỷ  dâm dục đại việt gian Hồ  Chí Minh  mới đến nhà “đồng chí” Vũ Đình Huỳnh , trong lúc “đồng chí Huỳnh”  “VẮNG NHÀ” !!!

 
Cũng xin lưu ý quý bạn đọc rằng, Hồ đại việt gian chỉ ngủ nhà Vũ Đình Huỳnh  có một đêm 24 tháng 8, 1945 thôi, thì làm gì  có chuyện Vũ Thư Hiên  ngủ  nhiều ngày với Hồ  đại việt gian!!!???  Ngay hôm sau 25 tháng 8, 1945 Hồ việt gian đã dọn về  cửa hàng vải vóc  của gia đình nhà Tư Sản Gộc  của đất Hà Nội  là Trịnh Văn Bô, ở phố  Hàng Ngang.    cùng với Hồ  việt gian tại đó  có cả  me sừ  Patti, nhân viên OSS của Mỹ, có  Võ Nguyên Giáp  và Hoàng Minh Giám, thường lại làm việc có  khi  ăn cơm chung với Hồ và Patti (có thể  đọc bài trả lời phỏng vấn  của bà Trịnh Văn Bô).  Đích thân bà Trịnh Văn Bô đi  chợ, nấu nướng    bưng lên lầu cho Hồ đại việt gian        ăn.

 
Vũ Thư Hiên sinh năm 1933, năm 1945 mới là  chú nhóc 12 tuổi lại mới từ nông thôn Nam Định ra Hà Nội.   Hắn  viết  láo  khoét hầu như toàn bộ  trong cuốn “Đêm Giữa Ban Ngày”, là    bản chất  hắn  là “một thằng nói  láo nổi tiếng  khắp Miền Bắc Việt Nam  lúc trước 1975”.  Cơ sở  để  hắn nói  phét    dựa vào một vài chuyện có thật  đó là:

                 -Hồ đại việt gian có  đến ngủ ở nhà  hắn  (nhưng chỉ có 1 đêm 24-08-1945);

                 -Vũ Đình Huỳnh (bố  đẻ ra hắn) đúng là  trong những ngày  của  tháng 8, 1945 cho đến hết  năm 1946,    một người  làm trong ban thư ký của Hồ  đại việt gian;


                -Vũ Đình Huỳnh được phong làm đại tá phụ trách bảo vệ Hồ đại việt gian khi sang Pháp.  Việc  phong chức đại tá  cho Huỳnh,    Hồ  đã “tương xứng hóa”  cương vị  một thằng  tháp tùng đi  bảo vệ  cho “một chủ tịch nước”.     Cho nên khi chiến tranh bùng nổ, chạy lên Việt Bắc  thì  chức  danh đại tá bảo vệ cho Hồ việt gian  đó  đã bị lột một cách khéo léo.    phụ trách bảo vệ  cho Hồ đại việt gian là một nhân tuyển mới , có  tên do Hồ đặt cho là  Huỳnh Hữu Kháng, và  tên Kháng này  đã đứng đầu đội bảo vệ cho Hồ đại việt gian  từ đó cho đến ngày Hồ theo Karl Marx, Le Nin xuống 18 tầng địa  ngục thì  Kháng  mới được giữ chức “Tư lệnh Bộ Tư Lệnh Cảnh Vệ”.

Còn  Vũ Đình Huỳnh (bố  đẻ thằng nói láo nổi tiếng đất Bắc Hà)  được  điều sang Bộ Ngoại Giao  cho Phạm Văn Đồng, Thủ Tướng kiêm Bộ Trưởng Bộ Ngọai Giao của Hồ.

 
Vì trót nghe theo tiếng gọi  “con lợn lòng” của  con yêu râu xanh Hồ Chí Minh đại việt gian đến “ngủ” nhà Huỳnh khi hắn “Vắng Nhà” nên làm sao Hồ  có thể  tin được  Huỳnh nữa mà  Hồ  dám cho Huỳnh cầm vũ khí  gần một bên!!! Nhất là Hồ  còn  tặng ảnh riêng cho một  mình  Phạm Tề (vợ của Huỳnh)  mà Hiên (con của Huỳnh)  cũng phải thừa nhận mẹ hắn “quý tấm  ảnh đó  hơn sinh mạng. Trong chiến tranh phải chạy đâu thì  chạy, nhưng không bao giờ  để  mất tấm ảnh đó” (SIC)

 
Những chuyện “thằng nhóc 12 tuổi” mới ở nông thôn ra    hằng ngày  được trao việc “đưa  cơm do mẹ chú nhóc nấu”  đi bộ từ  nhà máy rượu (tức nhà Vũ Đình Huỳnh) lên chỗ Hồ việt gian làm việc, ở  toà nhà  trước Thủy Tạ, Hồ Hoàn Kiếm (hoàn toàn là  chuyện hư cấu  đúng như Vũ Thư Hiên, nửa  nạc  nửa mỡ,  trong đêm giữa  ban ngày đã viết rằng hắn “bịa  rất kém”) (SIC)

 “Bịa  rất kém” (SIC) thế    một đứa  được gọi là  Biên Tập Viên của  RFA    tên là  Mạc Lâm đã “mạc  kệ”  sự thật  để  ra công trích dẫn, hì  hục  đào  bới  đống rác “Đêm Giữa Ban Ngày” tìm vàng dẻo, giống y như tụi đãi vàng  thật ở tỉnh Quảng Ngãi hiện nay vậy (mới đây bị sụp hầm chết  mười mấy mạng    vẫn  chưa tởn!)

                 Chính vì  bị ngộ độc  thông tin  nên nhiều trang website đã  đưa  lời phát biểu của Hiên nhận xét về  việc Hồ  Đại Việt Gian còn có tên là  Hồ Tap Chương (như Dan làm Báo, BBC…)  Tuy nay  vừa  chẵn 80 tuổi,  nhưng thằng nhóc  Vũ Thư Hiên năm nào,  nay vẫn chưa  khỏi  bệnh nói láo.   Đó    hắn đã khẳng định Hồ  đại việt gian không phải là  Tàu.    năm 1950  (còn ở  Việt Bắc),  hắn (Hiên)  đã  được  dự lễ  sinh nhật  lần thứ  60 của Hồ đại việt gian!!!???

 
                Ngay  Vũ Đình Huỳnh  cũng chẳng được phép đến chỗ Hồ  đại việt gian ẩn náu.    với cương vị  vụ trưởng Lễ Tân ở  bô ngoại giao mà  chỉ    hai nước công nhận (Tàu và Nga) (tức làm tay nấu nướng  cho những thằng việt gian tay chân của Đồng Vẩu)  thì  làm gì  Huỳnh có  quyền được  đến  gặp Hồ.  Việc  của Bộ Ngoại Giao đã    Đồng vẩu báo cáo, đâu đến cái thứ  cán bộ  chợ búa như Vũ  Đình Huỳnh !!!  Nhất là  1950, phòng không của  VGCS Hồ  Chí  Minh còn rất yếu kém.  Hồ  đại việt gian  NGU GÌ    tổ  chức sinh nhật  rùm beng  trong khi hắn còn gân cổ  kêu gào người dân thu mua lúa  gạo để  nuôi quân; Và,  sao hắn lại có  thể dại dột đến mưc  độ  tập  hợp  cả lũ cán bộ việt gian chủ  chốt lại một chỗ (sinh nhật) để  cho không lực  của Pháp thả  bom “mần thịt” cả    à???

 
                Nếu đọc kỹ  hồi    của  tất cả  những thằng được kề  cận với Hồ  việt gian  thì  thấy,  thời kỳ ở  Việt Bắc, khi đi  thăm chỗ ở làm việc của bọn  Trường Chinh, Phạm Văn Đồng… Hồ việt gian đều dùng ngựa  làm phương tiện di chuyển.

                 Xin quý  bạn đọc  lưu ý  rằng: Cho tới 1954 về  đến Hà Nội,  thì  Vũ Đình Huỳnh cũng chỉ  là anh chàng Vụ Trưởng Vụ Lễ Tân thuộc  Bộ Ngoại Giao (về  mặt hành chánh).  Về  mặt đảng, Vũ Đình Huỳnh  chỉ    một đảng viên sinh hoạt trong đảng uỷ của  cơ quan  Bộ Ngoại Giao.  Về  đãi ngộ, Huỳnh ở  trong một căn nhà  chệt, xưa là  của  một viên đội trưởng cứu hỏa  của  thực dân Pháp ở, tại ngã tư Lý Thường Kiệt    Phan Chu Trinh.  Được cấp một chiếc  xe hiệu Moscovitch loại cổ lổ, nhỏ như xe Renault 4, không mấy lạnh, không quạt.  Trong khi đó  Phan Mỹ, một trong những thư ký  của Phạm Văn Đồng thì  ở toà villa khang trang  mặt tiền đại lộ Trần Hưng Đạo, kế bên nhà “phó thủ tướng” Phan Kế Toại.  Phan Mỹ  đi xe  Pobeda!

 Còn việc  Vũ Đình Huỳnh bố của Vũ Thư Hiên có là Trợ Lý  của  Hồ  đại việt gian  hay không thì  CKV  xin  được  chia  sẻ như sau:   Trước hết chúng ta  cần phân biệt sự khác  nhau rất lớn giữa  chức danh “ trợ lý  và thư ký”.

 
TRỢ LÝ:  còn  có nghĩa là  phụ tá    tiếng Anh  dịch là  assistant.

 

 

THƯ KÝ: tiếng Anh dịch là  secretary .

 


THÍ DỤ:  Trợ lý của Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ và Thư ký của  Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ chẳng hạn.

 
Trong ký  kết hợp tác quốc phòng Mỹ-Nhật, thì  vị trợ lý Bộ Trưởng Quốc Phòng  có thể  đại diện cho Bộ Trưởng để  ký một văn bản đối tác tương đương.  Còn chắc chắn không bao giờ một thư ký riêng  của  vị Bộ Trưởng  lại được phép    một văn bản nào.

                 Một điều nữa    Hồ đại việt gian  không bao giờ  dùng ai làm trợ lý cho hắn.   Ngay Vũ Kỳ (hàm thiếu tướng VGCS)  cũng chỉ là  thư ký riêng của  Hồ.   Còn một số  khác nằm trong cái được gọi là “văn phòng chủ tịch”  của  Hồ  đại việt gian  chỉ có  danh xưng là “những người giúp việc” , trong đó  có kẻ làm văn phòng, kẻ  làm văn thư, kẻ bảo vệ, kẻ lái  xe, kẻ  nấu bếp, kẻ  chuyên chụp ảnh làm tư liệu, kẻ  làm các thư việc như dọn dẹp  vệ sinh, giặt quần áo, làm vườn…

 
                Xin hãy tham khảo về  chức vụ  đảng (VGCS)  của  những kẻ "học  trò  xuất sắc  của  Hồ đại việt gian"  xem thì  rõ:

 
-Đại tá ngụy quân VGCS  tên Huyên  cũng chỉ có  chức danh thư ký  của  thằng đại đổ  tể  Võ Nguyên Giáp  chứ  đâu có  cái  danh xưng trợ lý!

 
-Trợ lý  của Lê Duẩn là  Trần Quỳnh (uỷ viên  trung ương VGCS),  sau đó  còn được  vào bộ chính VGCS và  giữ  ghế  phó  thủ  tướng cho tên đại việt gian  Phạm Văn Đồng.

 
-Trợ Lý  của Lê Đức Anh là  Nguyễn Bắc Son (ủy viên trung ương VGCS), sau ra làm bí thư VGCS  tỉnh Thái Nguyên    nay là  Bộ Trưởng thông tin tuyên truyền  của  ngụy quyền Hà  Nội.

 
Y như chuyện “phong thần của  Tàu chệt”.  Huỳnh (bố đẻ Hiên)  được Hiên thổi cho chức danh “trợ lý”  của  Hồ  đại việt gian    lại  “chuyển ra”  làm vụ Lễ Tân (cái  thứ quản lý bếp núc, xe  cộ, bày bàn  rửa  chén của  bộ ngoại giao  VGCS) từ  ngày còn ở  rừng núi Việt Bắc, cho  đến  thời Ung Văn Khiêm và  Nguyễn Duy Trinh thay  nhau  kế  chức vụ Bộ Trưởng của  tên đại việt gian Phạm Văn Đồng!!!  Trước  khi có  vụ “XÉT  LẠI” sao  bố  đẻ  Hiên không được  đi làm đại sứ  hay tối thiểu cũng phó  đại sứ,  hay chức vụ trưởng  vụ lãnh sự???!!! Vì  Huỳnh đã là “TRỢ LÝ”  của  chủ  tịch nước rồi kia  mà?   Thằng nói phét nổi tiêng đất Hà Thành Vũ Thư Hiên  hãy thử  trả  lời xem?

 
Nếu là  VGCS  nằm vùng  không kể, còn  những ai cứ  thổi dế hay nâng bi Vũ Đình Huỳnh  lên chức “trợ lý  cho Hồ  đại việt gian”  thì  quả    vô dụng.  Nếu tự  vỗ ngực    “chống cộng”      tịt về  tổ  chức của  bọn chúng  thì  đúng là  loại  không cuội cũng là  thông manh thông tin,  nhìn gà  hoá  cuốc    thôi!!!  Cũng như  tụi Thông Luận thổi Nguyễn Minh Cần là  Phó    Thư, rồi có  lúc là  bí thư thành uỷ  VGCS      Nội, kể  từ  khi  Vũ Thư Hiên thừa  lệnh VGCS  ra  làm đặc  công đỏ  hải ngoại  tập hợp lũ tội đồ VGCS  sinh sống ở  nước ngoài  vào  đội đặc  công đỏ,  nên đã  bịa  ra cho thằng tội đồ  VGCS  Nguyễn Minh Cần cũng là  thành viên… của  nhóm “XÉT LẠI” (xin quý  bạn đọc  có thể  tham khảo thêm ở  bài “Lũ Buôn Vịt Trời” của  Nhà  Báo Việt Thường: http://nhabaovietthuong.blogspot.com/2010/08/nb-viet-thuong-lu-con-buon-vit-troi.html ).
  

Gần đây có  ngòi bút còn nâng bi Nguyện Minh Cần thành “Cựu Đại Sứ VGCS  ở Nga Xô”???

Thật là      Tàu tiều Hứa vạng Thọ,  Bảy Lốp  Trương Minh Hòa, Phó Đoan nông thôn Lệ Tuyền, Phó  Đoan Tân Thời  Tôn Nữ Hàng Hai, một kẻ  si cuồng Ấu Dâm Chánh Lạc… đã quá  NGU nên không biết được  rằng từ  thời Hồ đại việt gian  cho đến lũ đàn em,  trước khi Nga Xô  sụp đổ  chưa  bao giờ  lại dám đưa  một thằng đại sứ VGCS  sang Mẫu Quốc Đỏ  Nga Xô    lại ở  chức vụ  dưới cái cấp uỷ viên trung ương VGCS  chính thức cả!!!

 Tên đặc  công đỏ  Vũ Thư Hiên   hệt như  đặc  công đỏ Bùi Tín, thổi cả cha mẹ, vợ con,      VGCS  thờ  Nga Xô có tên là “lũ xét lại chống đảng”(VGCS)  làm  gián điệp cho nước ngoài “,  làm một thứ khoa trương thanh thế đồng bọn “bị Hồ  đại việt gian sai Lê Đức Thọ đánh cho phù  mỏ”.  Rồi sau này  nhờ  sự lớn mạnh của  cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn VGCS, các  để  tử  của Hồ  đã  s  dụng lại chúng   nhờ    cái  mark “bị đàn áp, tù  đày”  đóng vai  đặc  công đỏ  để  dễ dàng tiếp cận với cộng đồng tỵ nạn VGCS,    vốn  hiểu biết về  tổ  chức, nhân sự,  mưu ma  chước quỷ  của VGCS  còn bị nhiễm từ  các    sản xuất  thông tin giả mà  CKV  đã nêu ở  những bài  trước.       thế  họ dễ tha thứ  tội  ác  của chúng và  dễ  chấp nhận những thông tin bịa  đặt  của bọn chúng  đưa  ra,    sự nguy hiểm đó đến mức  nhiều  nhân vật có thế  giá  trong QLVNCH  cũng như Chính Quyền VNCH  như nhà  “nghiên cứu” Minh Võ  đã tự hào phong cho Vũ Thư Hiên  ngang hang với Đặng Thế Phong,  Tú Xương…  và, VIP KK Nguyễn Văn Chức đã khoe cuốn “Đêm Giữa  Ban Ngày”  của  Hiên là  “sách gối đầu  giường”  của  ông!!!???

  
Những loại ngòi bút như thế,  minh  chứng  một điều rằng ngòi bút của  họ  không những vừa  cùn    lại  vừa  cong queo,  vừa  thể  hiện thái  độ  vô trách nhiệm với bạn  đọc    với lớp người  hậu sinh nữa.

 
Thông tin bịa  đặt  của lũ  đặc  công đỏ  Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Nguyễn Minh Cần... ở  nước ngoài  cùng hành động nhịp nhàng song song với lũ dân  chủ  cuội trong nước  đã là  chỗ dựa  cho lũ nằm vùng, lũ  cơ hội bất lương  được cơ quan  truyền thông nước ngoài  mướn, lũ háo danh  muốn dùng ngòi bút  làm cầu nhảy,  lũ mù  thông tin  đã  góp sức rất lớn lao cho  tập đoàn VGCS  trong âm mưu  xâm lăng  Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn VGCS đưa  họ vào cái ách nô lệ đỏ  sinh sống ở  nước ngoài.
(còn tiếp)
Chính Khí Việt

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website