CHÍNH KHÍ VIỆT

Thursday, March 9, 2017

Nhà Báo Việt Thường nhận định về các phong trào "đấu tranh" CUỘI trong nước, đặc biệt về tên LM hoang tưởng Nguyễn Văn Lý từ những năm 2011.


Nhà Báo Việt Thường nhận định về các phong trào "đấu tranh" CUỘI  trong nước, đặc biệt về tên LM hoang tưởng Nguyễn Văn Lý từ những năm 2011.

 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website