CHÍNH KHÍ VIỆT

Thursday, March 16, 2017

(Bài thứ 2) NHỮNG BÓNG MA ĐI TRÊN ĐƯỜNG


NHỮNG BÓNG MA ĐI TRÊN ĐƯỜNG2/ Không chỉ ghi trong cương lĩnh mà còn biểu hiện cụ thể trong TOÀN ĐẢNG VGCS và ngay trong nhân dân Việt Nam cư ngụ, nơi có thế lực VGCS nắm quyền quản lý, thông qua Chính phủ Liên Hiệp chống Pháp. Từ trụ sở các cơ quan cho đến nhà dân, cả cổng các Đền, Chùa, Nhà Thờ, chợ búa và ngay tại các cổng làng xã đều có treo hình của những tên mẫu quốc của tập đoàn VGCS là Nga Xô và Tàu bành trướng.

 

Nga Xô thì có Malenkov; Bulganine; Vorochilov; Molotov.

Về Tàu bành trướng thì có Mao Trạch Đông; Chu Đức; Chu Ân Lai; Bành Đức Hoài (sau đổi thành Lâm Bưu); Trần Nghị; Đặng Tiểu Bình.

Nhưng cách sắp xếp thì bao giờ hàng ảnh trên cùng và ở chính giữa là Marx; Engel; Lenin; Stalin; Mao Trạch Đông; Chu Đức; Chu Ân Lai; Hồ Chí Minh; Trường Chinh; Phạm Văn Đồng; Võ Nguyên Giáp; Hoàng Quốc Việt.  Sau này có thêm Lê Duẩn đứng trên Trường Chinh; Phạm Hùng đứng trên Võ Nguyên Giáp và Nguyễn Chí Thanh. 

Nguyễn Văn Lý tự nhận thông hiểu lịch sử thế giới cả ngàn năm về trước, vậy đã bao giờ thấy ở trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng lại có cái trò treo ảnh như vậy không?

3/ Cũng nhắc để quý bạn đọc thấy rằng Nguyễn Văn Lý hoặc dốt nát thực, hoặc cố tình bao che cho VGCS, nên hắn đã cố tình không dám nhắc gì tới việc tên đại tội đồ việt gian bán nước Hồ Chí Minh, ngay cuối năm 1929, sau cái gọi là cuộc họp chuẩn bị cho việc ra mắt tổ chức VGCS, thì nó đã gởi thơ cho Bộ Thuộc Địa Nga Xô (núp trong cái áo Quốc Tế 3) và nó đã hứa rằng SẼ CHỈ TUÂN THEO LỆNH CỦA BỘ THUỘC ĐỊA NGA XÔ. Nó cũng hứa sẽ Nga Xô Hoá (tức bolsevik hoá) toàn đảng VGCS và sẽ Nga Xô Hoá toàn dân Việt Nam (sau này là toàn dân của 3 nước trên bán đảo Đông Dương).

Để chứng minh lời hứa đó, tập đoàn VGCS (lúc đó đã đổi tên thành Đảng Cộng Sản Đông Dương do Nga Xô chỉ thị) đã làm ra cái gọi là “Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931”.  Như thế đã rõ ràng chưa hả Nguyễn Văn Lý???  Sau này cũng đừng quên rằng đại tội đồ, đại việt gian Hồ Chí Minh đã được Nga Xô giao nhiệm vụ hoạt động ở bên Tàu lục địa vào năm 1925. Chính nơi đây, được sự giúp đỡ của cộng sản Tàu, nó đã thành công trong việc bán Cụ Phan Bội Châu cho mật thám thực dân Pháp. 

Khi Tàu cộng chiếm được toàn bộ lục địa vào năm 1949, thì  tập đoàn VGCS đã được họ Mao giúp đỡ về mọi mặt trong việc xây dựng, huấn luyện và cùng tham gia hoạt động trong cái gọi là “Quân Đội Nhân Dân Việt Nam”,  nhưng thực chất cái lực lượng này đã được tập đoàn VGCS dâng cho Tàu bành trướng làm NGUỴ QUÂN để trở thành lực lượng tiên phong và cũng là dấu mặt cái danh xưng nguỵ quân của chúng để hoạt động theo đúng điều mà đại tội đồ, đại việt gian Hồ Chí Minh đã hứa là Bolsevik hoá toàn đảng và Bolsevik hoá toàn dân của cả 3 nước trên bán đảo Đông Dương.

Kể từ đó, cả Nga Xô lẫn Tàu bành trướng đều trở thành Ông Chủ của tập đoàn VGCS trên mọi bình diện và chỉ đạo chúng, thông qua về mặt công khai là hai toà đại sứ Nga xô và Tàu bành trướng.  Và cũng chỉ có Nga Xô và Tàu bành trướng công nhận về mặt ngoại giao cái tổ chức buôn dân bán nước này của VGCS, núp trong cái áo chính phủ Liên Hiệp Kháng Pháp mà thôi.

4/ Những chuyện từ đó cho đến sau 1975 thì mọi người đa phần đã biết, cho dù không đầy đủ và có khi có thể còn bị bóp méo.

Sau khi xâm lược xong Việt Nam Cộng Hoà, thì câu nói của Lê Duẩn rằng: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Lên Xô và đánh cho Trung Quốc” (sic).

Chỉ một câu ngắn ngủi đó, đã cho thấy Việt Gian Cộng Sản đã dâng nhân dân Việt Nam và Tổ Quốc Việt Nam cho Nga Xô và Tàu bành trướng.  Cuộc chiến trên đất nước Việt Nam mà lại nói là đánh cho “Liên Xô và đánh cho Trung Quốc” thì còn gì rõ ràng rằng Việt Nam đã trở thành tài sản của Nga Xô và Tàu bành trướng, về cả con người lẫn đất đai sông biển!

5/ Cuộc chiến mà VGCS gọi là cuộc chiến Tây Nam và biên giới Phía Bắc thực tế là cuộc chiến của Nga Xô và Tàu bành trướng, đồng chủ nhân ông có âm mưu dành độc quyền. Nhưng vì vốn là con đẻ của Nga Xô cho nên tập đoàn VGCS Lê Duẩn, sau cái gọi là “Hiệp Ước Hoà Bình Hữu Nghị”  với Nga Xô là nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến lần nữa mà VGCS “Đánh Tàu bành trướng là đánh cho Nga Xô”. 

Chỉ vì Nga Xô sụp đổ cho nên tập đoàn VGCS đã quay lại khấu đầu tạ tội với Tàu bành trướng qua cái gọi là “Hội Nghị Thành  Đô”.  Kể từ đó VGCS đã dâng trọn vẹn Việt Nam cả phía Bắc lẫn phía Nam; cả con người lẫn đất đai sông biển; nói tóm lại là cả tinh thần lẫn vật chất cho Tàu bành bành trướng.

Sự việc này là phía VGCS hoàn toàn CHỦ ĐỘNG VÀ TỰ NGUYỆN, giống hệt lá thư của tên đại tội đồ, đại việt gian Hồ Chí Minh đã gửi cho Nga Xô năm 1929, rằng: “Sẽ bolsevik hoá (tức Nga Hoá) toàn đảng, tiến tới bolsevik hoá toàn dân Việt Nam”.  Và sau khi đổi tên thành Đảng Cộng Sản Đông Dương, thì cũng phải bolsevik hoá cả Miên và Lào! 

Cho nên nói như Nguyễn Văn Lý là SAI HOÀN TOÀN.  Bởi vì VGCS TỰ NGUYỆN HÁN HOÁ toàn bộ Việt Nam chứ không phải Tàu bành trướng “Xâm Lược”.  NẾU CÓ PHÂN BIỆT ĐƯỢC NHƯ THẾ VỚI NHỮNG TÀI LIỆU CỤ THỂ CỦA VGCS, đã được nêu ở phần trên, thì phải làm sao LOẠI TRỪ TẬP ĐOÀN VGCS và NHỮNG HỆ LUỴ do chúng để lại mới đúng là NHIỆM VỤ TRƯỚC MẮT VÀ LÂU DÀI CỦA TOÀN DÂN VIỆT NAM BỊ TRỊ. 

Còn nếu lại coi việc chống “Tàu cộng xâm lược” (sic) như tên chỉ điểm Nguyễn Văn Lý,  lại coi việc có thể hợp tác với tập đoàn VGCS! Và như Nguyễn Văn Lý nói “KHÔNG COI BẤT CỨ AI LÀ KẺ THÙ” (sic)  nhưng lại  kêu gọi “LUÔN LÊN ÁN MỌI ĐIỀU ÁC- XẤU LỚN NHỎ BẤT CỨ TỪ ĐÂU, NHƯNG LUÔN THƯƠNG XÓT MỌI NGƯỜI ÁC XẤU” (sic).

Lời kêu gọi của Lý được trích dẫn bên trên còn gì rõ ràng hơn rằng HẮN ĐANG ĐỨNG VỀ PHÍA AI trong thời điểm hiện nay để dụ dỗ mọi người Việt Nam trong và ngoài nước phải  KHÔNG ĐƯỢC “COI BẤT CỨ AI LÀ KẺ THÙ” (sic) và  PHẢI “THƯƠNG XÓT MỌI NGƯỜI ÁC XÂU(sic). 

Chính Khí Việt ta hỏi tên chỉ điểm viên cho VGCS là Nguyễn Văn Lý  rằng  NGƯƠI KÊU GỌI BIỂU TÌNH CHỐNG AI VẬY khi “KHÔNG COI BẤT CỨ AI LÀ KẺ THÙ” (SIC), nghĩa là cả VGCS và Tàu bành trướng chăng? 

Khi ngươi kêu gọi PHẢI “THƯƠNG XÓT MỌI NGƯỜI ÁC XẤU” (sic) thì có nghĩa là ngươi thương cả những tên chó ngao VGCS lẫn cả những  tên AN NINH TẦU BÀNH TRƯỚNG đã hợp tác chặt chẽ và đánh đập một cách dã man người dân Việt Nam bị trị?

Ngay từ đầu bài, Chính Khí Việt ta đã KHẲNG ĐỊNH NGƯƠI, tên LƯU MANH CHÍNH TRỊ NGUYỄN VĂN LÝ LÀ MỘT TÊN CHỈ ĐIỂM TRUNG THÀNH CỦA VGCS từ lần đầu tiên, cách đây hơn chục năm, ngươi cũng đã phát động phong trào “mặc áo trắng”.  Lúc đó có biết bao kẻ U MÊ đã đội ngươi lên.  Bây giờ, năm 2017 này, ngươi lại  cho diễn tuồng “mặc áo trắng” dù trên giấy trắng mực đen ngươi đã lộ rõ LÀ CON CHÓ SĂN ĐẦU ĐÀN CỦA VGCS.  Thế mà cũng có biết bao những đứa đã từng LỚN LÊN TỪ CƠM GẠO VÀ  MÁI TRƯỜNG CỦA VIỆT NAM CỘNG HOÀ, thế mà VẪN CUN CÚT ĐI “CẦM C… CHO CHÓ LÝ ĐÁI”.  THẬT ĐÁNG BUỒN VÀ CŨNG THẬT NGUY HIỂM!!!

Chú Ý 5: Sau đây là chứng tích chỉ điểm, được viết rõ trên giấy trắng mực đen mà tác giả là tên Lưu Manh Chính Trị Chó Nguyễn Văn Lý:

Tập Hợp Quốc Dân Việt hướng dẫn 18 điểm biểu tình ôn hoà toàn diện CN 12-03-2017 & SUỐT NĂM 2017, Nguyễn Văn Lý đã viết ở mục II, Điểm thứ 6 như sau:  “khi bị côn an đánh, phải cầm tay nhau cùng ôn hoà ngồi xuống sát bên nhau, bảo vệ nhau, tránh để bị đánh vào mặt.  Tuyệt đối không la hét mắng chửi lại, không đánh trả, không ném đá.  Các chức sắc tôn giáo và các hội đoàn tuỳ nghi chọn trang phục.  TOÀN DÂN NÊN MẶC ÁO TRẮNG, TAY HOẶC CỔ CÓ MỘT GIÂY VẢI CÙNG MÀU, ĐỂ NHẬN RA NHAU & NGĂN CHẶN KẺ XẤU TRÀ TRỘN VÀO GÂY BẪY BẠO LỰC, TẠO CỚ ĐỂ ĐÀN ÁP, GIẢI TÁN DÂN HOẶC NGĂN CẢN BIỂU TÌNH LẦN SAU.” (SIC).

Trong phần trích dẫn trên đã cho thấy tên Chỉ Điểm Nguyễn Văn Lý đã phân biệt rõ ràng:

1/ “Các chức sắc tôn giáo và các hội đoàn TUỲ NGHI CHỌN TRANG PHỤC” (sic)

2/ “TOÀN DÂN NÊN MẶC ÁO TRẮNG, TAY HOẶC HOẶC CỔ CÓ MỘT GIÂY VÀI CÙNG MÀU, ĐỂ NHẬN RA NHAU” (sic).

Qua việc phân chia đó cho thấy các chức tôn giáo và các hội đoàn là những kẻ đồng mưu với CHỈ ĐIỂM VIÊN NGUYỄN VĂN LÝ, để  DỤ KHỊ NHÂN DÂN ĐI BIỂU TÌNH. Cho nên chúng được “TUỲ NGHI CHỌN TRANG PHỤC”.   Khác với nhân dân bị trị thì phải “MẶC ÁO TRẮNG, TAY HOẶC CỔ CÓ MỘT GIÂY VẢI CÙNG MÀU” (sic).

Quý bạn đọc thấy chưa, việc mặc quần áo khác màu nhau là một cách giúp cho tập đoàn VGCS thấy những ai mặc áo trắng CHÍNH LÀ ĐỐI TƯỢNG TẬP ĐOÀN VGCS CẦN PHẢI LƯU Ý CÔ LẬP, THỦ TIÊU, HOẶC THEO DÕI ĐẶC BIỆT.  Trường hợp có những người dân thường mặc áo trắng chỉ đi công chuyện riêng mà không có ý tham gia biểu tình, thì cách chỉ dẫn của tên CHỈ ĐIỂM VIÊN NGUYỄN VĂN LÝ đã giúp cho VGCS không lẫn lộn để tránh bắt lầm. Đó là phân biệt việc mặc áo trắng với những người mặc áo trắng MÀ TAY HOẶC CỔ CÓ MỘT GIÂY VẢI CÙNG MÀU.  QUÝ BẠN ĐỌC THẤY CÁI THẰNG GIÁO GIAN NÀY LƯU MANH ĐẾN TẬN CÙNG VÀ CŨNG NGUY HIỂM VÔ CÙNG ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI NHẸ DẠ TIN VÀO LŨ TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ CŨNG NHƯ LŨ TRUYỀN THÔNG CUỘI NGƯỜI VIỆT ĐÃ TÌM CÁCH HOÁ TRANG BỘ MẶT CỦA NÓ, ĐỒNG THỜI KHAI THÁC TỐI ĐA CÁI THÀNH TÍCH KHI NÓ CÒN Ở AN TRUYỀN VÀ NGUYỆT BIỀU. Nghĩa là trước khi bị cải tạo tư tưởng như thằng Tô Ma  Bút Thép – Luân Minh Bui (người phát ngôn của tên chỉ điểm Nguyễn Văn Lý) đã viết trên giấy trắng mực đen hẳn hòi.

3/ Ngày nay trên các con đường Việt Nam đi lại, người ta đã mặc áo với nhiều màu khác nhau. Tập đoàn VGCS chỉ cần chú ý tới những người mặc áo trắng, ngay từ khi họ bước chân ra khỏi nhà.  Bằng các cách khác nhau để tiếp cận, VGCS đã có sự CHỈ ĐIỂM của tên lưu manh Nguyễn Văn Lý nên chỉ chú ý tới những ai mặc áo trắng mà tay hoặc cổ có một giây vài cùng màu. Nghĩa là có thể bị bắt ngay hoặc lên hồ sơ theo dõi tiếp!

4/ Trong lời kêu gọi, chỉ điểm viên Nguyễn Văn Lý viết là chống Tàu cộng, VÌ CHÚNG XÂM LƯỢC VIỆT NAM. Có nghĩa, Tàu cộng xâm lược là kẻ thù.  Nhưng hắn lại kêu gọi mọi người “KHÔNG COI BẤT CỨ AI LÀ KẺ THÙ”!?

5/ Cũng nhân việc kêu gọi biểu tình hắn đã kêu gọi “TAY CẦM CỜ NGŨ SẮC TINH KỲ- LINH KỲ CỦA TỔ QUỐC” (sic)

Quý bạn đọc thử nghĩ xem MẶC ÁO TRẮNG CẦM CỜ NGŨ SẮC THÌ CÓ KHÁC GÌ MỘT ĐÁM MA HAY MỘT ĐÁM RƯỚC CỦA ĐỀN MIẾU NÀO ĐÓ? Và hắn còn dám nói rằng Ngũ Sắc Tinh Kỳ là Linh Kỳ của Quốc Tổ.  Hắn giả vờ KHÙNG để giúp ý kiến cho lũ đi hàng hai ở hải ngoại mượn cớ “hưởng ứng lời cha Lý” (?)để công khai xoá bỏ Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hoà để thay vào đó  cái gọi là “Linh Kỳ của quốc tổ” của thằng đại lưu manh Nguyễn Văn Lý!!!

Kết Luận

Tất cả những dẫn chứng trong  2 bài này đều do Nguyễn Văn Lý đưa ra trên các thông báo của nó, sau khi được cải tạo  -mang ra làm trò hề trên sân khấu chính trị-  để giúp VGCS thống kê được những người Việt Nam bị trị có khả năng đoàn kết lật đổ bọn chúng.  Đồng thời cũng gây tranh cãi mất thời gian  tạo cơ hội giúp cho VGCS làm nốt những công việc cụ thể hoá lộ trình THÀNH ĐÔ!

Nhưng cũng có một điều những người Việt Nam yêu nước -cần lợi dụng vụ này- sẽ giúp được cho việc nhận diện THẬT  và CUỘI trong phong trào chống VGCS với cấp trên của chúng là Tàu bành trướng!
 
Chính Khí Việt
Ngày 15 Tháng 03, 2017

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website