CHÍNH KHÍ VIỆT

Monday, January 9, 2017

(Bài 7) BÀN VỀ BÀI PHÁT BIỂU CỦA TỔNG THỐNG BARACK OBAMA TẠI HÀ NỘI SÁNG NGÀY 24 - 5 – 2016

BÀN VỀ BÀI PHÁT BIỂU CỦA TỔNG THỐNG BARACK OBAMA TẠI HÀ NỘI SÁNG NGÀY 24 - 5 – 2016 
   (Bài 7)
 
 
LGT: Nhân việc ông Tổng thống Barack Hussein Obama, trước khi rời Toà Bạch Ốc có thể sẽ "vinh danh" một con đàn bà phản chiến có tên Jane Fonda -là một "trong 100 người Đàn bà của Thế Kỷ"-  Chính Khí Việt xin được phép đăng lại loạt bài dưới đây có tên  "Bàn về  bài phát biểu của  ông TT. Barack  Hussein Obama ngày 24 tháng 5, 2016", nhân chuyến viếng thăm cái gọi là "Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam". 

Trân trọng.
CKV 


LINKS FACEBOOK:

 1. https://www.facebook.com/groups/chinhkhiviet/permalink/646503798886944/
 2. https://www.facebook.com/josephluat.pham/posts/290422264693499
 3. https://www.facebook.com/chinhkhiviet.2016/posts/617002385162558
 4. https://www.facebook.com/Chinhkhiviet.PhamTrongLuat/posts/214236465650922
 5. https://www.facebook.com/vitalkforum/posts/290425068026552
 6. https://www.facebook.com/VietNamCongHoaThoiBao/posts/290423524693373
 7. https://www.facebook.com/ijavn.org/posts/570519323144754
 8. https://www.facebook.com/nhatky/posts/290426204693105
 9. https://www.facebook.com/VietNamThongTanXa/posts/290428001359592
 10. https://www.facebook.com/latdodangcsvn/posts/290429624692763
 11. https://www.facebook.com/TuoiTreYeuNuocHaiNgoai/posts/290430691359323
 12. https://www.facebook.com/DanOanVietNam/posts/766076270213141
 13. https://www.facebook.com/RFAVietnam/posts/290431971359195
 14. https://www.facebook.com/RFAVietnam/posts/290431971359195
 15. https://www.facebook.com/NhaBaoTuDoVN/posts/290434028025656
 16. https://www.facebook.com/VietHaRFA/posts/290435648025494
 17. https://www.facebook.com/DangDanChuViet/posts/290436541358738
 18. https://www.facebook.com/danluan.org/posts/290436791358713
 19. https://www.facebook.com/quyenconnguoi/posts/290437154692010
 20. https://www.facebook.com/toikhongthichDCSVN/posts/290437561358636
 21. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=290438161358576&id=238293869580176 (Tự Do Ngôn Luận)
 22. https://www.facebook.com/MangLuoiBlogger/posts/290439458025113
 23. https://www.facebook.com/QLVNCH.3/posts/1390505171023081
 24. https://www.facebook.com/nhatbaocalitoday/posts/1243595612355821
 25. https://www.facebook.com/nguyhiemnhughetphandong/posts/1371909969520008
 26. https://www.facebook.com/vietluat24h.com.vn/posts/290472538021805
 27. https://www.facebook.com/luatsutrevietnam/posts/290480391354353
 28. https://www.facebook.com/LuatSuVoAnDon/posts/290482098020849
 29. https://www.facebook.com/luatsutruongtrongnghia/posts/1536647359697860
 30. https://www.facebook.com/lehongduat/posts/290483514687374
 31. https://www.facebook.com/luatdodan.vn/posts/1324194520937361
 32. https://www.facebook.com/lsleluan/posts/952013031600421
 33. https://www.facebook.com/luatsulecongdinh/posts/1797962430454324
 34. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=608927602638234&id=415667521964244 (Hội Nông Dân)
 35. https://www.facebook.com/hoaratdep/posts/290485771353815
 36. https://www.facebook.com/camnangteen/posts/290486861353706
 37. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=290488018020257&id=292802587733845  Hội Con Gái
 38. https://www.facebook.com/emladeyeu/posts/1381176455258028
 39. https://www.facebook.com/stronger.psmcg/posts/290496318019427
 40. https://www.facebook.com/VaDepCuaGirlDoLuong/posts/1610049305679182
 41. https://www.facebook.com/BoyXinhGirlDepDoLuong/posts/290496924686033
 42. https://www.facebook.com/girlxinh69/posts/290497551352637
 43. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=290498194685906&id=1588196184784250  Dạy tết tóc
 44. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=290498804685845&id=210520689028160   Ngực Bự Da Trắng - Mẹ Mắg Kũng Iêu ( .)(. ) [ Nâg Niu Bầu Sữa Việt ]
 45. https://www.facebook.com/tamlongnhanai.org/posts/1668039066556182
 46. https://www.facebook.com/OiTinhYeuThatRacRoi/posts/290499704685755
 47. https://www.facebook.com/moitinhdau/posts/184766785332587
 48. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1556630507687026&id=382188498464572  Con gái thật phức tạp
 49. https://www.facebook.com/stts.tamtrang/posts/290500454685680
 50. https://www.facebook.com/HappyBirthdayToYou/posts/184767155332550
 51. https://www.facebook.com/nhungcauchuyentinhcam/posts/290500964685629
 52. https://www.facebook.com/kyniemcuatoi/posts/1388651231166244
 53. https://www.facebook.com/noicamxucquayve/posts/290501824685543
 54. https://www.facebook.com/shopmuahangtructuyen/posts/290505438018515
 55. https://www.facebook.com/eva24h/posts/290506568018402
 56. https://www.facebook.com/baophunuvagiadinh/posts/290507521351640
 57. https://www.facebook.com/xaydung.canhtranh/posts/290508761351516
 58. https://www.facebook.com/laphunu.page/posts/290517024684023
 59. https://www.facebook.com/melamecuacon/posts/290517278017331
 60. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=290517744683951&id=587320254747177  Phụ nữ tuổi 25+
 61. https://www.facebook.com/phunutuoi30/posts/178758769266722
 62. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=290518358017223&id=100453766667946  ♥♥♥ Sứ giả yêu thương ♥♥♥
 63. https://www.facebook.com/meogiamcannhanh/posts/290518604683865
 64. https://www.facebook.com/meohay/posts/1440714742618783
 65. https://www.facebook.com/thanhnienvietnam/posts/290520234683702
 66. https://www.facebook.com/NhatKyChangTraiOFFICIAL/posts/290520888016970
 67. https://www.facebook.com/ttxkcb/posts/184765808666018
 68. https://www.facebook.com/clbnokia/posts/1215578525205102
 69. https://www.facebook.com/lamgiau69/posts/290521954683530
 70. https://www.facebook.com/HoiBatCanDoi/posts/290523118016747
 71. https://www.facebook.com/HoiNhungNguoiThichDocSachChienLuoc/posts/184766368665962
 72. https://www.facebook.com/ZombieDoiMoiCuocSong/posts/290523581350034
 73. https://www.facebook.com/congnghe.pro/posts/290524254683300
 74. https://www.facebook.com/mangxahoivanhoc/posts/290525514683174
 75. https://www.facebook.com/hoisinhvienVietNamHCM/posts/290525934683132
 76. https://www.facebook.com/mcbooksvn/posts/290526234683102
 77. https://www.facebook.com/nhungdieusinhviennamnhatcanbiet/posts/290526584683067
 78. https://www.facebook.com/K47HCE/posts/290530164682709
 79. https://www.facebook.com/hsv.ftu2/posts/290527021349690
 80. https://www.facebook.com/nhoquanb/posts/1377062915648047
 81. https://www.facebook.com/Truongdaihocnoivuhanoi/posts/290528351349557
 82. https://www.facebook.com/lqdthaibinh/posts/290530371349355
 83. https://www.facebook.com/lehongphonghp/posts/290540158015043
 84. https://www.facebook.com/DaiHocKienTrucDaNangConfessions/posts/1337821332944861
 85. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=770501919772181&id=396317470523963 (THPT HÙNG VƯƠNG)
 86. https://www.facebook.com/UELHCM/posts/290551144680611
 87. https://www.facebook.com/nguyenducanh.thaibinh/posts/290552468013812
 88. https://www.facebook.com/THPTBinhThanhKXTB/posts/290553204680405
 89. https://www.facebook.com/THPTBKX/posts/1264694846929545
 90. https://www.facebook.com/BaoSV/posts/290553688013690
 91. https://www.facebook.com/Congthongtindoankhoahochue/posts/290554218013637
 92. https://www.facebook.com/Hoicuuhscap3QuynhCoi/posts/586798381517207
 93. https://www.facebook.com/InternationalTDTU/posts/290558571346535
 94. https://www.facebook.com/dongluchoctap/posts/290559558013103
 95. https://www.facebook.com/cliptoanhoc/posts/290560131346379
 96. https://www.facebook.com/chiasetailieumienhi20152016/posts/690431297789634
 97. https://www.facebook.com/sharefreetailieu/posts/290855101316882
 98. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=290855457983513&id=919752621381366 (Thi Thử)
 99. https://www.facebook.com/khongthatnghiep/posts/1127049600741376
 100. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=290858134649912&id=921682001258137 (SVĐH Kiến Trúc ĐN)
 101. https://www.facebook.com/Books.coffee.HVCS/posts/290858411316551
 102. https://www.facebook.com/nguoichienthangungthu/posts/758201240994550
 103. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=290859054649820&id=132785110132871 (Thủ Lĩnh SV)
 104. https://www.facebook.com/phongvanthu.thanhcongthatvn/posts/290865127982546
 105. https://www.facebook.com/Triet.Hoc.Duong.Pho/posts/1569580009723124
 106. https://www.facebook.com/ThanhphoHaNoi/posts/290868524648873
 107. https://www.facebook.com/AmThucGocHANOI/posts/1303091176408232
 108. https://www.facebook.com/ThanhphoHoChiMinh/posts/10154301079415765
 109. https://www.facebook.com/HoiMuDuongHaNoi/posts/290870157982043
 110. https://www.facebook.com/PhocoHoiAn/posts/1370958529589036
 111. https://www.facebook.com/huetpfestival/posts/1890763817813727
 112. https://www.facebook.com/BuonMaThuot/posts/1537659536263496
 113. https://www.facebook.com/donghuongvuthuthaibinh/posts/290902797978779
 114. https://www.facebook.com/ThanhphoDaNang/posts/290906334645092
 115. https://www.facebook.com/ThanhphoQuyNhon/posts/1352333394797907
 116. https://www.facebook.com/ThanhphoHaiPhong/posts/290910667977992
 117. https://www.facebook.com/ThanhphoVinh/posts/290911184644607
 118. https://www.facebook.com/ThanhphoCanTho/posts/10154118595720785
 119. https://www.facebook.com/ThanhphoNhaTrang/posts/290912541311138
 120. https://www.facebook.com/ThanhphoDaLat/posts/290913014644424
 121. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=290913264644399&id=622605674484420  Thành Phố Sóc Trăng
 122. https://www.facebook.com/vithanhtrongtoi/posts/1226158147433428
 123. https://www.facebook.com/longxuyentrongtraitimtoi/posts/290915131310879
 124. https://www.facebook.com/travinhquehuongtoi/posts/290915624644163
 125. https://www.facebook.com/kenhgiaitringoisao247/posts/290916827977376
 126. https://www.facebook.com/pagecuoitetga/posts/290917404643985
 127. https://www.facebook.com/huongmommy/posts/290917931310599
 128. https://www.facebook.com/HoiNhungNguoiVuiVaVaLuonYeuDoix/posts/1217434748334931
 129. https://www.facebook.com/GocVanHocLangManYeuThich/posts/290918541310538
 130. https://www.facebook.com/amthucdoday/posts/290918727977186
 131. https://www.facebook.com/YANBiKipYeu/posts/290918864643839
 132. https://www.facebook.com/toiyeumusic/posts/184767991999133
 133. https://www.facebook.com/VanSonFC/posts/1276130352443570
 134. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1336867496363950&id=187248194659225  Hội những người hâm mộ ca sĩ Diên An
 135. https://www.facebook.com/PhuongDu.m4n/posts/290941364641589
 136. https://www.facebook.com/DanTruongUS/posts/10154011273661805
 137. https://www.facebook.com/hathanhxuan88/posts/290942404641485
 138. https://www.facebook.com/XemLienMinhHuyenThoai/posts/290942651308127
 139. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=290498804685845&id=210520689028160
 140. https://www.facebook.com/Hotgirl.KP/posts/1352176938157078
 141. https://www.facebook.com/motnua/posts/290943624641363
 142. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=290944317974627&id=330195286999793 ( Dòng đời)
 143. https://www.facebook.com/langyenpage/posts/290944501307942
 144. https://www.facebook.com/beupluswithhonda/posts/290944717974587
 145. https://www.facebook.com/banchuabiet/posts/290944847974574
 146. https://www.facebook.com/fcslna/posts/290945104641215
 147. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=290946227974436&id=222001767827163  Thủ Đoạn và Góc Khuất
 148. https://www.facebook.com/cuongdoremonche102/posts/290946501307742
 149. https://www.facebook.com/laochonggiac88/posts/290946917974367
 150. https://www.facebook.com/chacgibandabiet/posts/184763175332948
 151. https://www.facebook.com/bacsitamly/posts/184762285333037
 152. https://www.facebook.com/pagegicungco/posts/184761505333115
 153. https://www.facebook.com/nguoiaolam/posts/184760788666520
 154. https://www.facebook.com/xemhinhanhvietnam/posts/184760261999906
 155. https://www.facebook.com/ttdt.chinhphu.vn/posts/184760095333256
 156. https://www.facebook.com/TinTucNoiBatTrongNgay/posts/184759401999992
 157. https://www.facebook.com/tintuchatinh.htn/posts/184758725333393
 158. https://www.facebook.com/TinMoiNhat/posts/184755175333748
 159. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=184754695333796&id=1762549587321698  Tin tuc vn 247
 160. https://www.facebook.com/tinnoichinh/posts/184749438667655
 161. https://www.facebook.com/thongtanxa/posts/184748952001037
 162. https://www.facebook.com/TNXKDNV/posts/184748272001105
 163. https://www.facebook.com/thongtanxavanganh/posts/184744758668123
 164. https://www.facebook.com/bodoidaccong/posts/184744195334846
 165. https://www.facebook.com/thoibaokinhtesaigon/posts/184616715347594
 166. https://www.facebook.com/tintucthuongngay24h/posts/184616332014299
 167. https://www.facebook.com/Bantin113online/posts/184615915347674
 168. https://www.facebook.com/anninhmang.net/posts/184615522014380
 169. https://www.facebook.com/nguyenphutrongsite/posts/184614925347773
 170. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=184614095347856&id=1720600091552323 Trần Đại Quang
 171. https://www.facebook.com/ttcpnguyenxuanphuc/posts/184613548681244
 172. https://www.facebook.com/fanpagetolam/posts/184611422014790
 173. https://www.facebook.com/nguyenthikimngan.fans/posts/184611158681483


Image copyright EPA
 


Tổng thống Hoa Kỳ vừa tạo ra một 'cơn sốt' ở Việt Nam khi ông tới thăm Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh từ ngày 23-25 tháng Năm.


 
 


Thưa ông Tổng thống Obama,


Ông cam đoan rằng ngay cả “chỉ trích”,  ông cũng vẫn chấp nhận, thì bài của tôi viết “không phải là chỉ trích” vì tôi đưa ra NHỮNG SỰ THẬT, với dẫn chứng cụ thể từ “người thật” đến “việc thật”  -song song đó-  lại còn có cả những hình ảnh thật.  Hy vọng ông dễ dàng chấp nhận ý kiến của tôi.


CHÚ Ý 11:  Nhân ban Tiếng Việt – Đài BBC, có đăng bài viết về Đại sứ Mỹ ở Hà Nội, là Ted Osius,  nói về chuyến thăm của Tổng thống tới Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, tại một cuộc thảo luận của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược (CSIS) ở Hoa Kỳ ngày 8-6-2016.  Ted Osius đã nói rằng:


Ngài Tổng thống đã nói rõ trong phát biểu trước công chúng của mình rằng Ngài thất vọng vì không gặp được hết mọi người tuy ngài rất vui được nói chuyện với những người đã gặp” (sic)


Tuy nhiên, phía Mỹ cho rằng “Đây là đất nước của họ (phía Việt Nam) và là quyết định của họ” (sic)


Như thế có nghĩa là:


1/ Việc gặp mấy người mà tôi gọi họ là “ĐẤU TRANH CUỘI”, chỉ là chuyện nhỏ, thế mà đích thân ông Tổng thống phải ra mặt phân bua.  Tập đoàn VGCS nó có để cho ông Tổng thống ÁP ĐẶT Ý MUỐN CỦA MÌNH ĐƯỢC ĐÂU!  Ông Tổng thống phải chấp nhận và tự an ủi rằng: “Đây là đất nước của họ và là quyết định của họ” (sic).


Vậy tôi xin hỏi Tổng thống rằng: Tại sao chính phủ Mỹ, thời Tổng thống Kennedy lại không thể nghĩ được như Tổng thống Obama, khi ra lệnh cho các đại sứ Mỹ Cabot Lodge Bunker cùng với nhân viên CIA  Lucien Conein, làm cái trò gì  đối với Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà vậy???


Tôi nhắc lại chuyện đó vì thấy ông Tổng thống Obama khi qua Nhật, đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm những người Nhật bị chết vì hai quả bom nguyên tử thời Tổng thống Truman.  Số người chết chưa đến 2 triệu. Nhưng vấn đề là ở chỗ: chính Nhật là nước gây chiến trước.  Nước Nhật đã đi xâm lược các nước khác và gây chết chóc cho rất, rất nhiều người. Chắc chắn số thương vong phải hơn số người Nhật bị chết vì bom nguyên tử. 


Chỉ riêng ở Việt Nam chúng tôi, chính quân xâm lược Nhật đã gây ra cái chết vô cùng đau khổ và thê thảm VÌ ĐÓI của gần 2 triệu người dân phía Bắc Việt Nam để trời cũng phải sầu, đất cũng phải thảm!!!  Cho đến tận hiện nay (2016), xương cốt  của hầu hết những người bị chết đói đó, đã bị chôn tập thể, nên họ không có mồ mả riêng.  Họ hàng thân thích còn sống sót cũng chỉ biết bái vọng mà thôi!


Thử hỏi những người dân lành Việt Nam đó có xâm lược nước Nhật không, có làm hại gì đến nước Nhật không?


Nhưng vụ chết đói ở phía Bắc Việt Nam vào những năm 1944-1945 chưa thấm tháp gì so với việc người dân Việt Nam bị sự xâm lược của cả Nga Xô và Tàu bành trướng, kết hợp với tập đoàn VGCS, suốt từ 1950 cho đến tận bây giờ (2016)!


Cũng trong thời gian đó, chính phủ Kennedy của Mỹ đã hành xử rất dã man, phi đạo nghĩa, phi nhân tính, phi luân lý để HÃM HẠI GIA ĐÌNH CỤ TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM của Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà.  Việc làm đó của chính phủ Kennedy cùng với các chính phủ Mỹ nối tiếp đã dẫn đến một hậu quả vô cùng tai hại cho nhân dân và đất nước Việt Nam. Đó là phải chấp nhận một cách đau thương Ngày Quốc Hận 30-4-1975. 


Sau cái gọi là ngày Quốc Hận 30-4-1975 đổ lên đầu nhân dân và Tổ quốc Việt Nam bởi ba thế lực chính yếu là Nga Xô, Tàu bành trướng, và Chính phủ Mỹ, thì đã có bao nhiêu triệu người Việt Nam ở cả hai miền Nam -Bắc đã bị chết thảm như thế nào, nhất là đối với Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà, trong đó có hơn 300 ngàn người là những cán binh của VGCS đã xin chiêu hồi về với  Việt Nam Cộng Hoà, bị tập đoàn VGCS trừng phạt một cách RẤT TÀN BẠO (không hề thấy lũ ĐẤU TRANH CUỘI nói một câu, một chữ nào về số nạn nhân này).  Số lượng người bị chết thảm trong căm phẫn, nhất là những người vượt biên đã phải chứng kiến cảnh hải tặc hãm hiếp vợ con mình ngay trước mặt mình; đã bị xua đuổi không cho cặp bờ nên đã trôi đến các  hoang đảo, chết dần chết mòn vì đói - khát và đã có  trường hợp ăn thịt lẫn nhau!  Đó là còn chưa nói đến việc, có những trường hợp vì sóng biển, sợ tàu chìm, nên nhiều cha mẹ trong số những người vượt biên đã sẵn sàng cứu tàu bằng cách tự nguyện nhảy xuống biển làm mồi cho cá, với niềm hy vọng con cháu mình được sống sót đến được bến bờ Tự Do!


Những Tướng lãnh và Quân Dân Việt Nam Cộng Hoà kể cả khá nhiều người dân phía Bắc Việt Nam đã tuẫn tiết trong ngày Quốc Hận 30 Tháng 4, 1975!


Số lượng người Việt Nam bị chết, và những kiểu bị chết thảm khốc, ngấp ngoải kéo dài… của người Việt Nam nói chung, so với  những người Nhật bị chết vì 2 trái bom nguyên tử của Chính phủ Mỹ, khó có thể so sánh được với nhau!


Nhưng,  hậu hoạ to lớn nhất đối với nhân dân và Tổ quốc Việt NamViệt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa hiện nay thực tế  đã trở thành một bộ phận của Tàu bành trướng.  Tập đoàn VGCS chỉ là công cụ của Tàu bành trướng mà thôi.  Tôi nghĩ rằng các chính phủ Mỹ đều biết hết! Và nếu Tổng thống Obama còn nghi ngờ gì thì cứ đến hỏi thằng quân sư quạt mo là Kissinger thì rõ ngay! 


Thông qua tập đoàn VGCS, Tàu bành trướng vẫn tiếp tục gây chết chóc cho người dân Việt Nam bị trị; làm tàn hại MÔI TRƯỜNG SỐNG của người Việt Nam; việt – gian – hoá  các thế hệ trẻ của Việt Nam bằng xoá bỏ TRUYỀN THỐNG VIỆT; bôi bẩn lịch sử Việt Nam; nhồi nhét vào đầu óc người bị trị Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ, SỰ  VỌNG NGOẠI QUÁ ĐÁNG đến mức u mê – ngu xuẩn. Chính tư tưởng VỌNG NGOẠI CỰC ĐOAN đó là MẦM MỐNG của mọi HÀNH VI VIỆT GIAN, sẵn sàng ôm chân mọi thế lực DUY LỢI!!!  Đại loại như ở Hà Tĩnh có ngôi miếu thờ tên tướng Tàu bành trướng, thời Tam Quốc là Chệt Quan Vân Trường, mà chúng dám để Đức Thánh Trần Hưng Đạo của Việt Nam, Người 3 lần chiến thắng Quân Tàu xâm lược thời nhà Nguyên, đứng chầu thằng Chệt Quan Vân Trường!!!  Vậy mà những tên VGCS cai trị ở Hà Tĩnh, cũng như khá nhiều dân chúng tới lễ đông đảo mà không thấy xấu hổ, căm phẫn. Cũng như ngôi chùa mà ông Tổng thống đã tới làm công đức. Ngôi chùa đó được Tàu xây dựng để thờ Tàu.  Cả Miếu ở Hà Tĩnh và ngôi chùa Tổng thống đến làm công đức đều được tập đoàn VGCS xếp hạng là DI TÍCH LỊCH SỬ QUỐC GIA!?  Còn người tham vấn để Tổng thống đi thăm ngôi chùa đó thì coi như: “một nét văn hoá của Việt Nam… Xã Hội Chủ Nghĩa”!


Vì thế, tôi xin Tổng thống giải thích rằng:


Tại sao tới Hà Nội, ông Tổng thống có thể đi thăm chùa Tàu, thờ Tàu được. Ông tổng thống có thể lê la ăn bún chả Lê Văn Hưu được.  Ông có thể ngồi nói với lũ “Đấu Tranh Cuội” mà không thể nào ông không biết chúng là “công cụ cò mồi” CỦA TẬP ĐOÀN VGCS  ĐƯỢC.  Nếu ông không biết thì đó  thuộc trách nhiệm của Đại sứ Ted Osius, hay cao hơn nữa là John Kerry, kẻ đã cẩn thận căn dặn Ted Osius rằng  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    “ĐẤT NƯỚC CỦA TÔI”.  Rồi ông còn “THẤT VỌNG  vì không được gặp các “cuội” Nguyễn Quang A, Đoan Trang và…  Tên Nguyễn Quang A thường xuyên thậm thụt sang Mỹ, ăn nhậu với tên Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, cựu nguỵ quân VGCS có tham gia vào  đội quân xâm lược Việt Nam Cộng Hoà.  Hắn có tài “Phạm Nhan” (một tên phù thuỷ của quân xâm lược Tàu, thời nhà Nguyên, bị quân Việt Nam bắt sống và chém chết”)  “bị chặt tay lại mọc như cũ”. Ông Tổng thống không được cấp dưới cho biết hay sao mà khi gặp hắn Tổng thống không thấy chút nào… NGẠC NHIÊN???  Còn về Cuội Đoan Trang là thành viên của VOICE, ông cứ cho ông Ben Rhodes hỏi Hoàng Tứ Duy của Việt Tân, hoặc Nguyễn Đình Thắng của BPSOS THÌ SẼ RÕ.   Xin lưu ý rằng Đoan Trang là “CUỘI” được VGCS cho đi đào tạo thêm tại Hoa Kỳ đấy!


Theo tôi, người mà ông Tổng thống nên gặp là:  CỰU ĐẠI UÝ QLVNCH, NGUYỄN HỮU CẦU, đã bị VGCS bỏ tù 37 năm liên tục, hơn việc ở tù của Tổng thống Nelson Mandela của Nam Phi 10 năm (Mandela chỉ ở tù có 27 năm!).


Dù VGCS không cho gặp, nhưng việc yêu cầu gặp cựu đại uý QLVNCH Nguyễn Hữu Cầu cũng khiến những người Việt Nam yêu nước, lương thiện sẽ ghi nhớ cách hành xử có tình, có nghĩa đó của ông, như việc ông đặt vòng hoa tưởng niệm nạn nhân chết vì bom nguyên tử ở Nhật vậy!


Nếu như ông Tổng thống lại đi thăm mộ của anh em Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Nghĩa Trang Quân Đội của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, thì ngay bản thân tôi cũng nghiêng mình cảm tạ.  Và, không chỉ người Việt Nam trong và ngoài nước, mà tối thiểu cũng có nhiều người dân của các nước trong khối ASEAN cũng ngưỡng mộ cách hành xử của ông Tổng thống.


Còn việc tới Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam mà lại lo đi ăn hai xuất bún chả; uống hai chai bia; lại còn cất công đi thăm chùa của Tàu xây dựng để Thờ Tàu thì số người ngây thơ “CA NGỢI” ông cũng có; nhưng quan trọng là những người có trí tuệ, là học giả, không chỉ của Việt Nam mà của Quốc Tế nữa chắc không thể nào ca ngợi ông nổi.  Chỉ có VGCS nó cố tình “ca ngợi” (?)ông, để mượn dịp làm lan truyền rộng rãi cho mọi người thấy việc làm  “VÔ BỔ” đó của ông!!!


Tôi là một công dân Hoa Kỳ gốc Việt, THẾ MÀ TÔI CŨNG KHÔNG THỂ KHÔNG BUỒN VỀ VIỆC LÀM TẮC TRÁCH CỦA ÔNG.  Tôi lúc nào cũng chỉ mong muốn vị Tổng thống của mình, lúc nào cũng được mọi người ca ngợi.  Và, nếu như có ai ghét ông thì họ cũng không thể COI THƯỜNG ĐƯỢC ÔNG, chỉ vì lối hành xử bị dẫn giắt bằng THIẾU THÔNG TIN TRUNG THỰC!


(còn tiếp)


Chính Khí Việt
Ngày 10 Tháng 6, 2016

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website