CHÍNH KHÍ VIỆT

Saturday, December 31, 2016

(Bài 2) BÀN VỀ BÀI PHÁT BIỂU CỦA TỔNG THỐNG BARACK OBAMA TẠI HÀ NỘI SÁNG NGÀY 24 - 5 – 2016

LGT: Nhân việc ông Tổng thống Barack Hussein Obama, trước khi rời Toà Bạch Ốc có thể sẽ "vinh danh" một con đàn bà phản chiến có tên Jane Fonda -là một "trong 100 người Đàn bà của Thế Kỷ"-  Chính Khí Việt xin được phép đăng lại loạt bài dưới đây có tên  "Bàn về  bài phát biểu của  ông TT. Barack  Hussein Obama ngày 24 tháng 5, 2016", nhân chuyến viếng thăm cái gọi là "Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam". 

Trân trọng.
CKV 
LINKS FACeBOOK:

 1. https://www.facebook.com/chinhkhiviet.2016/posts/613419722187491
 2. https://www.facebook.com/josephluat.pham/posts/286654055070320
 3. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=178284462647486&id=100013978008747
 4. https://www.facebook.com/VietNamCongHoaThoiBao/posts/286161145119611
 5. https://www.facebook.com/vitalkforum/posts/286658551736537
 6. https://www.facebook.com/ijavn.org/posts/286661938402865
 7. https://www.facebook.com/nhatky/posts/286666251735767
 8. https://www.facebook.com/VietNamThongTanXa/posts/286666591735733
 9. https://www.facebook.com/latdodangcsvn/posts/286667345068991
 10. https://www.facebook.com/TuoiTreYeuNuocHaiNgoai/posts/286668218402237
 11. https://www.facebook.com/DanOanVietNam/posts/286668858402173
 12. https://www.facebook.com/RFAVietnam/posts/286669318402127
 13. https://www.facebook.com/RFIvi/posts/286670191735373
 14. https://www.facebook.com/NhaBaoTuDoVN/posts/286670965068629
 15. https://www.facebook.com/VietHaRFA/posts/286671315068594
 16. https://www.facebook.com/DangDanChuViet/posts/1623399327956429
 17. https://www.facebook.com/danluan.org/posts/286672975068428
 18. https://www.facebook.com/quyenconnguoi/posts/286673405068385
 19. https://www.facebook.com/toikhongthichDCSVN/posts/286673705068355
 20. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=286673998401659&id=238293869580176 (Tự Do Ngôn Luận)
 21. https://www.facebook.com/MangLuoiBlogger/posts/712713355557623
 22. https://www.facebook.com/QLVNCH.3/posts/286675285068197
 23. https://www.facebook.com/nhatbaocalitoday/posts/286675795068146
 24. https://www.facebook.com/nguyhiemnhughetphandong/posts/286676405068085
 25. https://www.facebook.com/vietluat24h.com.vn/posts/727252970756531
 26. https://www.facebook.com/luatsutrevietnam/posts/286678288401230
 27. https://www.facebook.com/LuatSuVoAnDon/posts/286680068401052
 28. https://www.facebook.com/luatsutruongtrongnghia/posts/1528467433849186
 29. https://www.facebook.com/lehongduat/posts/286684021733990
 30. https://www.facebook.com/luatdodan.vn/posts/286686145067111
 31. https://www.facebook.com/lsleluan/posts/286686635067062
 32. https://www.facebook.com/luatsulecongdinh/posts/286687088400350
 33. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=178816142594318&id=415667521964244 (Hội Nông Dân)
 34. https://www.facebook.com/hoaratdep/posts/178735929269006
 35. https://www.facebook.com/camnangteen/posts/178736339268965
 36. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=178746499267949&id=292802587733845 (Hội Con Gái)
 37. https://www.facebook.com/emladeyeu/posts/178736922602240
 38. https://www.facebook.com/stronger.psmcg/posts/178746699267929
 39. https://www.facebook.com/VaDepCuaGirlDoLuong/posts/178739575935308
 40. https://www.facebook.com/girlxinh69/posts/178737895935476
 41. https://www.facebook.com/BoyXinhGirlDepDoLuong/posts/178744945934771
 42. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=178745315934734&id=1588196184784250 (Dạy Tết Tóc)
 43. https://www.facebook.com/tamlongnhanai.org/posts/178746075934658
 44. https://www.facebook.com/OiTinhYeuThatRacRoi/posts/178738515935414
 45. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=178990855910180&id=382188498464572 (Con Gái Phức Tạp)
 46. https://www.facebook.com/stts.tamtrang/posts/178740119268587
 47. https://www.facebook.com/nhungcauchuyentinhcam/posts/178759499266649
 48. https://www.facebook.com/kyniemcuatoi/posts/178759845933281
 49. https://www.facebook.com/noicamxucquayve/posts/178740659268533
 50. https://www.facebook.com/shopmuahangtructuyen/posts/178823892593543
 51. https://www.facebook.com/eva24h/posts/178747249267874
 52. https://www.facebook.com/baophunuvagiadinh/posts/178750729267526
 53. https://www.facebook.com/xaydung.canhtranh/posts/178752142600718
 54. https://www.facebook.com/laphunu.page/posts/178752815933984
 55. https://www.facebook.com/melamecuacon/posts/178826789259920
 56. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=178758115933454&id=587320254747177 (Phụ Nữ 25 +)
 57. https://www.facebook.com/phunutuoi30/posts/178758769266722
 58. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=178762022599730&id=100453766667946 (Sứ Giả Tình Yêu)
 59. https://www.facebook.com/meogiamcannhanh/posts/178763189266280
 60. https://www.facebook.com/petmart.vn/posts/178829225926343
 61. https://www.facebook.com/meohay/posts/178764222599510
 62. https://www.facebook.com/thanhnienvietnam/posts/178766212599311
 63. https://www.facebook.com/NhatKyChangTraiOFFICIAL/posts/178767302599202
 64. https://www.facebook.com/clbnokia/posts/178768425932423
 65. https://www.facebook.com/lamgiau69/posts/178768765932389
 66. https://www.facebook.com/HoiBatCanDoi/posts/178769242599008
 67. https://www.facebook.com/ZombieDoiMoiCuocSong/posts/178769989265600
 68. https://www.facebook.com/congnghe.pro/posts/178771025932163
 69. https://www.facebook.com/mangxahoivanhoc/posts/178771325932133
 70. https://www.facebook.com/hoisinhvienVietNamHCM/posts/178772085932057
 71. https://www.facebook.com/mcbooksvn/posts/178780659264533
 72. https://www.facebook.com/nhungdieusinhviennamnhatcanbiet/posts/178781579264441
 73. https://www.facebook.com/hsv.ftu2/posts/178781802597752
 74. https://www.facebook.com/nhoquanb/posts/178782192597713
 75. https://www.facebook.com/Truongdaihocnoivuhanoi/posts/178785949264004
 76. https://www.facebook.com/K47HCE/posts/178788279263771
 77. https://www.facebook.com/lqdthaibinh/posts/178788629263736
 78. https://www.facebook.com/lehongphonghp/posts/178789145930351
 79. https://www.facebook.com/DaiHocKienTrucDaNangConfessions/posts/178789439263655
 80. https://www.facebook.com/ptthduclinh/posts/178789842596948
 81. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=178790685930197&id=396317470523963 (THPT Hùng Vương)
 82. https://www.facebook.com/UELHCM/posts/178791555930110
 83. https://www.facebook.com/nguyenducanh.thaibinh/posts/178793735929892
 84. https://www.facebook.com/THPTBinhThanhKXTB/posts/178794255929840
 85. https://www.facebook.com/THPTBKX/posts/178838349258764
 86. https://www.facebook.com/BaoSV/posts/178838585925407
 87. https://www.facebook.com/Congthongtindoankhoahochue/posts/178838832592049
 88. https://www.facebook.com/Hoicuuhscap3QuynhCoi/posts/178839129258686
 89. https://www.facebook.com/DaiHocKinhTeHue/posts/178839365925329
 90. https://www.facebook.com/InternationalTDTU/posts/178839695925296
 91. https://www.facebook.com/laos.tdtu/posts/178840509258548
 92. https://www.facebook.com/dongluchoctap/posts/178840712591861
 93. https://www.facebook.com/cliptoanhoc/posts/178841109258488
 94. https://www.facebook.com/motnuatraitim/posts/178841525925113
 95. https://www.facebook.com/chiasetailieumienhi20152016/posts/178842775924988
 96. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=178843175924948&id=775082525917991 (Cùng Học  Tiếng Anh)
 97. https://www.facebook.com/sharefreetailieu/posts/178848762591056
 98. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=178849702590962&id=919752621381366 (Thi Thử)
 99. https://www.facebook.com/khongthatnghiep/posts/178849845924281
 100. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=178851005924165&id=921682001258137 (SVĐH Kiến Trúc)
 101. https://www.facebook.com/Books.coffee.HVCS/posts/178851235924142
 102. https://www.facebook.com/BKETeam/posts/178852169257382
 103. https://www.facebook.com/nguoichienthangungthu/posts/178852422590690
 104. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=179004629242136&id=132785110132871 (Thủ Lĩnh Sinh Viên)
 105. https://www.facebook.com/tainangcohannhungkhonnanvocung/posts/179005309242068
 106. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=178852905923975&id=1541746239411861 (Ôn Thi)
 107. https://www.facebook.com/phongvanthu.thanhcongthatvn/posts/179005752575357
 108. https://www.facebook.com/Triet.Hoc.Duong.Pho/posts/178854002590532
 109. https://www.facebook.com/doday.info/posts/178854259257173
 110. https://www.facebook.com/ThanhphoHaNoi/posts/178855415923724
 111. https://www.facebook.com/AmThucGocHANOI/posts/178857429256856
 112. https://www.facebook.com/ThanhphoHoChiMinh/posts/178858065923459
 113. https://www.facebook.com/HoiMuDuongHaNoi/posts/178859122590020
 114. https://www.facebook.com/PhocoHoiAn/posts/178859552589977
 115. https://www.facebook.com/huetpfestival/posts/178862319256367
 116. https://www.facebook.com/thegioididonghue/posts/178862845922981
 117. https://www.facebook.com/BuonMaThuot/posts/178863129256286
 118. https://www.facebook.com/donghuongvuthuthaibinh/posts/178863609256238
 119. https://www.facebook.com/ThanhphoDaNang/posts/178863912589541
 120. https://www.facebook.com/ThanhphoQuyNhon/posts/178864295922836
 121. https://www.facebook.com/ThanhphoHaiPhong/posts/178864842589448
 122. https://www.facebook.com/ThanhphoVinh/posts/178865345922731
 123. https://www.facebook.com/ThanhphoCanTho/posts/178865562589376
 124. https://www.facebook.com/ThanhphoNhaTrang/posts/178865839256015
 125. https://www.facebook.com/ThanhphoDaLat/posts/178866029255996
 126. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=178866469255952&id=622605674484420 (Thành Phố Sóc Trăng)
 127. https://www.facebook.com/vithanhtrongtoi/posts/178866935922572
 128. https://www.facebook.com/longxuyentrongtraitimtoi/posts/179029112573021
 129. https://www.facebook.com/travinhquehuongtoi/posts/178866662589266
 130. https://www.facebook.com/vithanhtrongtoi/posts/178866935922572
 131. https://www.facebook.com/kenhgiaitringoisao247/posts/178867415922524
 132. https://www.facebook.com/pagecuoitetga/posts/178871019255497
 133. https://www.facebook.com/huongmommy/posts/178872382588694
 134. https://www.facebook.com/HoiNhungNguoiVuiVaVaLuonYeuDoix/posts/178873682588564
 135. https://www.facebook.com/GocVanHocLangManYeuThich/posts/179040589238540
 136. https://www.facebook.com/amthucdoday/posts/178982849244314
 137. https://www.facebook.com/YANBiKipYeu/posts/178983289244270
 138. https://www.facebook.com/VanSonFC/posts/178983485910917
 139. https://www.facebook.com/nghenhacmoingay/posts/178983842577548
 140. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=178984132577519&id=187248194659225 (Ca Sĩ Diên An)
 141. https://www.facebook.com/PhuongDu.m4n/posts/178984259244173
 142. https://www.facebook.com/DanTruongUS/posts/178985355910730
 143. https://www.facebook.com/hathanhxuan88/posts/178986082577324
 144. https://www.facebook.com/XemLienMinhHuyenThoai/posts/178986492577283
 145. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=178987535910512&id=210520689028160
 146. https://www.facebook.com/motnua/posts/178988675910398
 147. https://www.facebook.com/xinh.vietnam/posts/178988975910368
 148. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=178990502576882&id=330195286999793 (Dòng Đời)
 149. https://www.facebook.com/langyenpage/posts/178991109243488
 150. https://www.facebook.com/beupluswithhonda/posts/178991639243435
 151. https://www.facebook.com/banchuabiet/posts/178992055910060
 152. https://www.facebook.com/fcslna/posts/178992205910045
 153. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=179044969238102&id=222001767827163 (Dòng Đời)
 154. https://www.facebook.com/cuongdoremonche102/posts/179046432571289
 155. https://www.facebook.com/laochonggiac88/posts/179047142571218
 156. https://www.facebook.com/HoiNhungNguoiThichDocSachChienLuoc/posts/179048509237748
 157. https://www.facebook.com/ttxkcb/posts/179048999237699
 158. https://www.facebook.com/chacgibandabiet/posts/179049242571008
 159. https://www.facebook.com/bacsitamly/posts/179050929237506
 160. https://www.facebook.com/pagegicungco/posts/179051865904079
 161. https://www.facebook.com/nguoiaolam/posts/179053719237227
 162. https://www.facebook.com/xemhinhanhvietnam/posts/179053909237208
 163. https://www.facebook.com/ttdt.chinhphu.vn/posts/179054425903823
 164. https://www.facebook.com/HotBoyQuanKun/posts/179054639237135
 165. https://www.facebook.com/TinTucNoiBatTrongNgay/posts/179054909237108
 166. https://www.facebook.com/tintuchatinh.htn/posts/179055182570414
 167. https://www.facebook.com/TinMoiNhat/posts/179055479237051
 168. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=179055982570334&id=1762549587321698 (Tin Tức 24h)
 169. https://www.facebook.com/tinnoichinh/posts/179056242570308
 170. https://www.facebook.com/techzdotvn/posts/179056709236928
 171. https://www.facebook.com/thongtanxa/posts/179057049236894
 172. https://www.facebook.com/TNXKDNV/posts/179057745903491
 173. https://www.facebook.com/BaoConganTP.HCM/posts/179058542570078
 174. https://www.facebook.com/thongtanxavanganh/posts/179058792570053
 175. https://www.facebook.com/bodoidaccong/posts/179059139236685
 176. https://www.facebook.com/Tinnhanh24h.vn/posts/179059595903306
 177. https://www.facebook.com/thoibaokinhtesaigon/posts/179059879236611
 178. https://www.facebook.com/tintucthuongngay24h/posts/179060725903193
 179. https://www.facebook.com/Bantin113online/posts/179061322569800
 180. https://www.facebook.com/anninhmang.net/posts/179061829236416
 181. https://www.facebook.com/nguyenphutrongsite/posts/179062039236395
 182. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=179062202569712&id=1720600091552323 (Trần Đại Quang)
 183. https://www.facebook.com/ttcpnguyenxuanphuc/posts/179062332569699
 184. https://www.facebook.com/fanpagetolam/posts/179063042569628
 185. https://www.facebook.com/nguyenthikimngan.fans/posts/179063302569602

   


BÀN VỀ BÀI PHÁT BIỂU CỦA TỔNG THỐNG BARACK OBAMA TẠI HÀ NỘI SÁNG NGÀY 24 - 5 – 2016
 (Bài 2)
 
 
 
Muốn trả lời câu hỏi nói trên, chỉ cần nhìn vào những tấm ảnh của: truyền thông lề phải VGCS; truyền thông của lũ đấu tranh cuội về dân chủ và nhân quyền ở trong và ngoài Việt Nam; truyền thông của chính nước Mỹ và một số truyền thông ngoại quốc khác thì có thể thấy rõ rằng:
 
•Tổng thống Obama đã làm việc với “THANH BẢO KIẾM CỦA ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN”  là Trần Đại Quang.  Bây giờ nó giữ chức chủ tịch nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, nhưng nó được  “Bộ Chính Trị” VGCS (mà nó là một thành viên) CHỈ ĐỊNH,  kiêm thêm chức Phó bí thư Đảng Uỷ Công An Trung Ương và còn là  Uỷ Viên Thường Vụ Quân Uỷ Trung Ương của VGCS!!!
 
 
 
 
 
 
Những người được tham dự trong buổi tiếp kiến giữa Tổng thống Obama  với Trần Đại Quang, chắc chắn đều là cán bô – viên chức,  hoặc có thể có một số là công dân của cái gọi là Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
 
•Ngay trong những người đón tiếp ông (Tổng thống Obama) và dự thính trong buổi nói chuyện của ông đều là những cán bộ - viên chức đại diện các đoàn thể của Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Kể cả những người tụ tập đón ông ở đường phố, quán ăn… cũng vẫn là các tầng lớp của Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.  Ý tôi muốn nhấn mạnh rằng: họ không phải là những NGƯỜI VIỆT NAM YÊU NƯỚC.  Điều này chắc chắn Tổng thống Obama biết rất rõ, nếu những người dưới quyền của ông cung cấp cho ông những thông tin trung thực.
 
Chính ông cũng biết  ở nước  Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hiện nay không ngày nào không có những vụ khiếu oan, những vụ nổi dậy của NGƯỜI DÂN VIỆT NAM BỊ TRỊ là NÔ LỆ MỚI mà tôi đặt tên là NÔ LỆ ĐỎ.  Ông hãy tỉnh táo để suy nghĩ xem, những trò tổ chức cho đám đông nồng nhiệt vẫy chào ông và tham dự những buổi nói chuyện của ông, tập đoàn VGCS có dám cho sự hiện diện một cách tự do của tất cả các tầng lớp nhân dân không?


 
Image result for hình ảnh ngươi dân khieu kienImage result for hình ảnh ngươi dân khieu kien        

 
 Image result for hình ảnh ngươi dân khieu kiendanoan

 

 
Cho nên ông có thể hiểu được rằng, số lượng nồng nhiệt hào hứng đón tiếp ông chính là toàn bộ hệ thống chủ lực cũng như chân rết của cái gọi là “AN NINH NHÂN DÂN” của tập đoàn VGCS.  Nếu ông yêu cầu đại sứ Ted Osius hãy cố gắng nói thật MỘT LẦN VỚI ÔNG thì ông sẽ thấy những lời nhận xét chân thành của tôi!  Nhưng cũng khó cho ông Ted Osius, vì khi nhậm chức Đại sứ của Mỹ tại Hà Nội, Ted đã khoe rằng, Ngoại Trưởng John Kerry đã vỗ vai Ted Osius và nhắc nhở rằng: “Này Ted, ông đang đến đất nước của tôi”!?
 
Như thế có nghĩa là Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam“đất nước của ông Kerry”, hoặc nói một cách khác là John Kerry khi nhậm chức  ngoại trưởng của chính phủ Obama thì đã coi như đã có trách nhiệm phục vụ cho Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, mà chúng tôi coi chúng là MỘT TẬP ĐOÀN VIỆT GIAN BÁN NƯỚC BUÔN DÂN.  Không ai bịa đặt cả.  Chỉ cần trích dẫn hai câu nói của hai nhân vật đã từng cầm đầu  đảng Việt Gian Cộng Sản thì ngoại trừ ông đồng quan điểm hoàn toàn với John Kerry, ngoài ra ông không thể phủ nhận đó là một bằng chứng trung thực mà tôi giới thiệu với Tổng Thống:
 
1/  Hồ Chí Minh:  Từ năm 1929, sau Hội nghị Lâm thời để ra mắt đảng Cộng Sản Việt Nam; hắn đã viết thư gởi Quốc Tế 3 (tức Bộ thuộc địa của Nga Xô) rằng: “xin hứa sẽ bolsevik toàn đảng” (tức Đảng cộng sản Việt Nam),  và từ đó sẽ bolsevik toàn dân Việt Nam”.  Hắn còn đi xa hơn khi đề xuất rằng sẽ tiêu diệt những cá nhân, tổ chức, đảng phái có xu hướng Quốc Gia – Dân Tộc… Cụ thể trong báo cáo chính trị của VGCS ở Đại Hội I (1935) đã ghi rõ trên giấy trắng mực đen rằng: Phan Chu Trinh (Người được Tổng thống nhắc đến trong bài diễn văn của mình), Huỳnh Thúc Kháng và Bảo Đại… là những tên VIỆT GIAN (???)
 
2/  Lê Duẩn:  Sau khi xâm lược xong Việt Nam Cộng Hoà để mở rộng thuộc địa đỏ cho Nga – Tàu, đã thú nhận: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô và đánh cho Trung Quốc”. 

 
 Image result for hình Mieu Tho Dong Chi Lê Duẩn
 

 
Xin ông cũng đừng bị mơ hồ về những lời tâng bốc của báo chí lề phải VGCS, nhất là lũ mà tôi gọi chúng là “LŨ CUỘI TRONG ĐẤU TRANH VỀ DÂN CHỦ VÀ NHÂN QUYỀN” cho Việt Nam, cả ở trong và ngoài Việt Nam. Xin điểm vài bộ mặt loại cuội đó, thí dụ: Vũ Đức Khanh, LS sinh sống ở Canada, Phó tổng thư ký Đảng dân chủ (?) đã bạo phổi nói rằng: “Cả Việt Nam hoan nghênh Hoa Kỳ trở lại”, hay Lòng dân Việt Nam qua cơn sốt Obama với những tên như  Trần Nhật Phong ở Quận Cam – California.  Thậm chí đến cả một nhân vật “thày bàn” là TS Jonathan London (Đại học thành thị Hong Kong) cũng lớn tiếng rằng “Obama tác động rất mạnh toàn xã hội Việt Nam”.  Hoặc như bài viết của Thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung (Dân Chủ Cuội) với bài: “Obama và giấc mơ của chúng ta…”
 
 
Cũng xin lưu ý đến cái gọi là “Đông người tụ tập chào đón Tổng Thống”. 
 
Ông Ted Osius chắc lại không dám nói thật với Tổng thống (có thể vì còn bận gói bánh chưng, nấu món bún bò huế và đi thả đèn) (một nét văn hoá của Tàu bành trướng chứ Người Việt Nam yêu nước không có cái trò thả đèn này) nên đã không kể cho Tổng thống biết rằng:
 
1/  Việc đám đông đón Tổng thống là một sự bố trí giữa An Ninh VGCS (có thể có bàn thảo với đại sứ Ted Osius và những người chịu trách nhiệm về an ninh cho Tổng thống).  Nói cho rõ đó không phải là TỰ PHÁT.
 
2/  Xin giới thiệu một vài cuộc tập họp tự phát để đón một số người ngoại quốc:
 

 • Ngày hai nữ diễn viên của Tàu trong bộ phim “Hoàn Châu Các Các” là Triệu Vy (Tàu lục địa) và Lâm Tâm Như (Tàu Đài Loan), khi tới Saigon để biểu diễn, ô tô của hai diễn viên này tới Phú Nhuận thì có một số người phát hiện ra họ đã ngăn chặn xe của hai diễn viên Tàu đó và hoan hô ầm ĩ.  Rồi cứ thể đám đông truyền đi làm nghẹt cứng các đường phố ở Phú Nhuận, nghĩa là tối thiểu cũng vài trăm ngàn người.  Lực lượng công an của VGCS phải vất vả trên 3 tiếng đồng hồ mới tạo được một lối đi nhỏ cho xe hơi của hai diễn viên tới địa điểm trình diễn.  Những người mua vé phải ngồi chờ đợi chí ít là 4 tiếng đồng hồ mà vẫn đứng dậy hoan hô RẤT NỒNG NHIỆT.  Thế mà bên ngoài tụ điểm biểu diển vẫn còn rất đông người đứng chờ để có thể được nhìn thấy hai diễn viên Tàu đó khi ra về.
 

 • Gần nhất là cầu thủ Beckham đá cho đội bóng của Mỹ, cả sân bay đã có những đám đông tự phát hoan nghênh chàng cầu thủ này.  Có những người kêu gào, khóc lóc, ngất xỉu vì không thể nào đứng lại gần hơn để chi6m ngưỡng thần tượng của mình.
 • Chỉ là những ca sĩ và diễn viên của Hàn Quốc, thế mà nam nữ thanh niên Việt Nam đã TỰ PHÁT kéo đến cả hàng vài chục ngàn người chào đón, và cũng nhiều kẻ thấy thần tượng của mình mà ngất đi.  Thậm chí còn nổi lên cả một phong trào ăn mặc,  trang điểm, cắt tóc cho giống Hàn Quốc.  Đặc biệt còn đặt tên cho con hay người yêu những cái tên Hàn Quốc.
 • Ngay tại sân bóng đá Mỹ Đình Hà Nội, người ta cũng tự phát tụ họp để chào đón đội bóng đá đến mức xô đổ cả bức tường của sân đá banh Mỹ Đình.  Đấy mới gọi là nhiệt tình.  Đấy mới là tự phát.
Còn những chuyện như người ta đua nhau xin dấu ấn Đền Đức Thánh Trần cũng tự phát cả triệu, hơn triệu người.  Còn trẩy hội Chùa Hương thì có cả vài triệu…

 

Nói điều đó với ông Tổng thống để ông biết rằng tập đoàn VGCS mà nó lại chịu tâng bốc ông thì phải hiểu rằng đó là “TRÒ CUỘI”!  Mối quan hệ của VGCS với Tàu bành trướng như thế nào chắc ông không thể nói là không biết.  Nhất cử nhất động của tập đoàn VGCS làm sao qua mắt được cái “VĂN PHÒNG AN NINH THƯỜNG TRỰC CỦA TÀU BÀNH TRƯỚNG” NẰM GIỮA HÀ NỘI ĐẤY TỔNG THỐNG Ạ.  Xin được phép lưu ý tới ông rằng Tàu bành trướng có Bộ An Ninh riêng và Bộ Công An riêng. 

 

Cũng còn cần phải kể đến kẻ nắm quyền số 1 tại Hà Nội là tên đại việt gian Hoàng Trung Hải, vốn là Tàu 100%.  Còn cái gọi là “Thành Phố Hồ  Chí Minh” thì do tên đại việt gian thờ Tàu bành trướng là Đinh La Thăng đấy thưa ngài Tổng thống!

 

Giờ xin nói đến việc truyền thông đưa tin rằng trong bài diễn văn của Tổng thống có nhắc đến những vần thơ của Lý Thường Kiệt, thơ Kiều, rồi Phan Chu Trinh…., thanh niên Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã cảm động khen rằng “Tổng thống Obama rành rẽ về lịch sử Việt Nam quá” (!?)  Cũng xin giới thiệu với ông rằng nền giáo dục của VGCS đã tuân theo lệnh của Hồ Việt Gian là phải “Trồng Những Con Người Xã Hội Chủ Nghĩa”, cho nên chúng đã xoá bỏ môn lịch sử Việt Nam ở trong học đường.  Vì thế lũ mù lịch sử như vậy mà lại khen thì đó là một điều chẳng có gì là vinh dự, phải không thưa ngài Tổng thống?

 

Còn trung thực mà nói, thì ông Tổng thống chẳng biết gì về lịch sử Việt Nam cả (dù là ông tự viết hay có người viết bài diễn văn đó cho ông).  Chỉ xin đưa ra một chứng minh cụ thể. Khi ông trộn lẫn Lý Thường Kiệt với Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp thì ông đã hoàn toàn không thấy được trắng – đen.  Thử nghĩ xem Lý Thường Kiệt là một tiền nhân của dân tộc Việt Nam đã lấy “CÔNG LÀM THỦ” để đánh tan không chỉ quân lính mà cả ý chí xâm lược của triều đinh Nhà Tống bên Tàu.  Còn tên đại tội đồ Hồ Chí Minh thì dâng đất, dâng biển, dâng đảo cho Tàu bành trướng.  Vậy hai nhân vật nói trên có điều gì giống nhau không?  Chỉ riêng việc đó thôi chứng tỏ ông Tổng thống hoàn toàn chỉ biết đến thứ  lịch sử xuyên tạc của tập đoàn VGCS mà thôi!

 

Để chứng minh những mâu thuẫn đầy dẫy trong bài diễn văn của Tổng thống, tôi xin trích dẫn một số để phản biện, vì tôi tin rằng ông là người yêu chuộng sự thật.  Và cho dù, nếu ông -bị ngăn chặn cách nào-  để không thích cái sự thật phũ phàng mà tôi nêu dưới đây trong thời điểm này,  thì khi dời Toà Bạch Ốc, hy vọng ông sẽ nhớ lại những ý kiến phản biện của tôi mà có thể chấp nhận ở một mức độ nào đó.

 
Thí dụ 1: "Vậy mà trải qua nhiều thế kỷ, rất nhiều khi vận mệnh của Việt Nam từng bị người khác định đoạt.  Mảnh đất yêu quý của các bạn không phải lúc nào cũng thuộc về các bạn.  Nhưng như cây tre, tinh thần quật cường của dân tộc Việt đã được kết tinh trong câu thơ của Lý Thường Kiệt:
Sông núi nước Nam vua Nam ở,
Rành rành đã định tại sách trời" (sic)

 
Riêng đoạn này, lời nói của ông thực là mù mờ.  Bởi vì điều mà ông nói "Việt Nam từng bị người khác định đoạt" (sic), thì ông có hiểu rằng nó rất đúng trong giai đoạn cuộc chiến của Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà chống cuộc xâm lược Nga Xô - Tàu Cộng, và lũ tay sai là tập đoàn VGCS, thì phía Bắc Việt Nam "vận mệnh của Việt Nam" bị Nga Xô - Tàu Cộng định đoạt.

 
Còn "vận mệnh của Việt Nam" thời Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà (sau này thêm cả Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hoà) thì cũng bị NGƯỜI KHÁC định đoạt.  Đó là chính phủ Mỹ đấy, thưa ngài Tổng thống Obama!  Ông không thể phủ nhận rằng chính phủ Mỹ thời đó đã can thiệp thô bạo vào Việt Nam Cộng Hoà không khác gì Nga Xô và Tàu Cộng can thiệp ở phía Bắc Việt Nam.

 
Vì thế cho nên việc ông nhắc lại hai câu thơ của Lý Thường Kiệt là hoàn toàn phản tác dụng!  Vì ông cứ tưởng dùng hai câu thơ đó phê phán bọn Nga Xô và Tàu Cộng, ai ngờ nó cũng là tự vạch bộ mặt thật của chính phủ Mỹ vậy!

 
Có điều khác nhau ở chỗ là tập đoàn Việt Gian Cộng Sản TỰ NGUYỆN hiến dâng phía Bắc Việt Nam cho Nga Xô và Tàu Cộng, chỉ xin được làm tay sai trung thành trong việc được Bolsevik hoá và Hán hoá toàn đảng và toàn dân!  Còn phía Việt Nam Cộng Hoà chỉ vì KHÔNG CHẤP NHẬN CUỘC CHIẾN MANG TÍNH CÁCH TÀN SÁT VÀ XOÁ SỔ CẢ HAI MIỀN NAM - BẮC VIỆT NAM để biến thành Nô Lệ của cả chủ nghĩa thực dân đỏ và chủ nghĩa duy lợi do chính phủ Mỹ thực hiện.  Cho nên việc BỨC TỬ Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà là một tội ác "trời không dung - đất không tha".  Cho nên ông đã cố tình quên KHÔNG NHẮC MỘT CÂU CHỮ NÀO VỀ VIỆT NAM CỘNG HOÀ, trong đó vẫn còn những người dân, và quân nhân Việt Nam Cộng Hoà đang ở tại Việt Nam.  Ông có một danh sách để gặp gỡ lũ cuội Dân Chủ như Nguyễn Quang A, Đoan Trang...nhưng ông đã không hề chú ý tới một đại uý QLVNCH, chỉ mong mỏi thực hiện nội dung hai câu thơ của Lý Thường Kiệt mà ông trích dẫn.  Đó là Đại Uý Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà Nguyễn Hữu Cầu, bị tù liên tục 37 năm trời trong nhà tù của quân xâm lược là tập đoàn Việt Gian Cộng Sản!

 
Thí dụ 2: Khi Tổng thống nói rằng: "Và giống như tất cả mọi cuộc giao tranh trong lịch sử nhân loại, kết quả chúng ta chỉ học được một sự thật chua chát: chiến tranh dù nhằm mục đích nào cũng chỉ mang lại khổ đau và thảm hoạ.
Không xa nơi đây là Đài Tưởng niệm Liệt sĩ, cũng như các bàn thờ tại những gia đình Việt Nam khắp nơi trong nước, là thường dân và quân sĩ của cả hai bên đã thiệt mạng.  Tại bức tường tưởng niệm chiến tranh ở Washington, chúng tôi có thể chạm vào tên của 58,315 người Mỹ đã bỏ mình trong cuộc chiến." (sic)

 
Ở đây Tổng thống lại lẫn lộn về chữ nghĩa.  Làm sao có thể coi những kẻ bị chết  vì đi xâm lược là "liệt sĩ" được?  Cho nên tượng đài ở Việt Nam hiện nay của VGCS là để MỊ DÂN.  Những binh nô của VGCS "Sinh Bắc Tử Nam" khi chết được khen chung trong cái gọi là đài tưởng niệm liệt sĩ.  Còn những tên đầu trùm tình nguyện làm Việt Gian cho Nga Xô và Tàu Cộng để xâm lược Việt Nam và giết dân Việt Nam thì chúng đối xử ra sao?  Thí dụ như hai tên Đại Việt Gian Hồ Chí Minh và Đại Việt Gian Võ Nguyên Giáp?

 
Còn những người HY SINH ĐỂ CHỐNG XÂM LƯỢC, BẢO VỆ TỔ QUỐC, như Việt Nam Cộng Hoà, thì có được dựng tượng đài ở Việt Nam không, dù là ở một địa điểm khiêm tốn nhất trong lãnh thổ Việt Nam Cộng Hoà? 

 
Tổng thống có nhìn thấy điểm trái khoáy đó không???

 
Tôi chắc rằng không!!! Vì  nếu  Tổng thống nhận ra được sự trái khoáy đó thì đã không nói ra những câu chữ mà tôi trích dẫn bên trên trong bài diễn văn của ông, và cũng không ngượng ngập khi gọi tập đoàn VGCS buôn dân bán nước là BẠN!?

 
Thí dụ 3:  Khi ông nói:  "Chúng tôi có thể nhìn thấy sự phát triển của Việt Nam qua những toà nhà chọc trời của Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, những trung tâm thương mại và khu đô thị mới." (sic)

 
 

 
Image result for toa nhà chọc trời ổ thanh phố hò chi minh         Image result for nhà ổ chuột ở tphcm

 


 

 
Ở đây có hai điều cần lưu ý:

 
-   Ngày người Mỹ tới để xin được làm ĐỒNG MINH của Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà thì làm gì có cái gọi là "thành phố Hồ Chí Minh".  Chỉ khi chính phủ Mỹ "RÚT LUI TRONG DANH DỰ"  Sau khi đã TẬN TÂM giúp cho binh nô VGCS xâm lược toàn bộ Việt Nam Cộng Hoà thì mới đẻ ra cái quái thai thành phố Hồ Chí Minh. 
-   Tôi cũng rất lấy làm lạ rằng ông Tổng thống cùng với một phái đoàn 800 người, khi thăm "Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam"  thì ăn ngủ ở đâu vậy?  Và khi ông tới đứng vài phút nhà người dân thường ở Mễ Trì thì ông thấy nhà cửa của họ như thế nào?  Chẳng lẽ một vị Tổng thống thuộc loại thông minh như ông mà không thấy được rằng "những toà nhà chọc trời ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, những trung tâm thương mại và khu đô thị mới" (sic), không phải là sự phát triển của Việt Nam nhằm phục vụ cho việc "dân giàu, nước mạnh" của Việt Nam.  Đó là sự phát triển của các thế lực tài phiệt đã nhanh chóng đưa vòi bạch tuộc tới Việt Nam vào dịp thời cơ có một không hai, là Việt Nam đang trong sự quản lý của tập đoàn VGCS, một lũ đã được Hán hoá tới tận răng, tóc nên đã biến Việt Nam thành một phần lãnh thổ của Tàu bành trướng trong thực tế.   Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hiện nay chỉ là một cái áo khoác để che đậy cái sự thật là  MỘT ĐẶC KHU KINH TẾ của Tàu bành trướng.  Cho nên các thế lực duy lợi, duy tiền, mới có thể đánh võ mồm với Tàu bành trướng, nhưng lại hợp tác với Tàu bành trướng để cùng hưởng lợi, ít nhất là về kinh tế.  Từ Đặc Khu Kinh Tế này của Tàu bành trướng (tức Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam) các thế lực duy lợi và duy tiền tối thiểu là cũng có thể tiếp cận được với thị trường gần 1 tỷ 5 dân của Tàu bành trướng, thông  qua trung gian của Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam!

 
Nói cho đúng ra, càng nhiều "toà nhà chọc trời ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, những trung tâm thương mại và khu đô thị mới" thì càng chứng tỏ số lượng Nô Lệ Đỏ Việt Nam đã được quốc tế biết đến.  Nô Lệ đỏ Việt Nam là thứ "HÀNG HOÁ ĐẶC BIỆT VÀ DUY NHẤT" để bán cho Quốc tế tới mua, hoặc xuất khẩu ra nước ngoài. 

 
Nó không hề và chưa bao giờ  dùng để  phục vụ cho Nhân Dân Việt Nam nói chung,  ngoại trừ phục vụ riêng cho tập đoàn VGCS và những vòi bạch tuộc của nó mà thôi!

 
(còn tiếp)

 
Chính Khí Việt
Ngày 30 Tháng 5, 2016

  


0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website