CHÍNH KHÍ VIỆT

Saturday, December 10, 2016

(Bài 3) HÃY BẺ GÃY “CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH” Ở HẢI NGOẠI

HÃY BẺ GÃY “CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH” Ở HẢI NGOẠI
 


(Bài 3)

 1. http://www.chinhkhiviet.net/2016/12/hay-be-gay-chien-dich-ho-chi-minh-o-hai_10.html
 2. https://plus.google.com/114629819241419490202
 3. https://www.facebook.com/Chinhkhiviet.PhamTrongLuat/posts/204714083269827
 4. https://www.facebook.com/josephluat.pham/posts/277335462668846
 5. https://www.facebook.com/chinhkhiviet.2016/posts/604681639727966
 6. https://www.facebook.com/VietNamCongHoaThoiBao/posts/277335749335484
 7. https://www.facebook.com/techzdotvn/posts/277337829335276
 8. https://www.facebook.com/nhatbaocalitoday/posts/277339476001778
 9. https://www.facebook.com/RFAVietnam/posts/277670075968718
 10. https://www.facebook.com/RFIvi/posts/277671359301923
 11. https://www.facebook.com/VietHaRFA/posts/277672919301767
 12. https://www.facebook.com/MacLamRFA/posts/277674489301610
 13. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=277675019301557&id=238293869580176
 14. https://www.facebook.com/MangLuoiBlogger/posts/277675775968148
 15. https://www.facebook.com/quyenconnguoi/posts/277676729301386
 16. https://www.facebook.com/TuoiTreYeuNuocHaiNgoai/posts/277677072634685
 17. https://www.facebook.com/DangDanChuViet/posts/277677929301266
 18. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=277678159301243&id=1449817205338685
 19. https://www.facebook.com/QLVNCH.3/posts/277678502634542
 20. https://www.facebook.com/toikhongthichDCSVN/posts/277678802634512
 21. https://www.facebook.com/luatsutrevietnam/posts/277679829301076
 22. https://www.facebook.com/LuatSuVoAnDon/posts/277680182634374
 23. https://www.facebook.com/lsleluan/posts/277680319301027
 24. https://www.facebook.com/luatsulecongdinh/posts/277680505967675
 25. https://www.facebook.com/luatsutruongtrongnghia/posts/277680695967656
 26. https://www.facebook.com/lehongduat/posts/277680889300970
 27. https://www.facebook.com/PhongTucTapQuan/posts/277681672634225
 28. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=277682529300806&id=100453766667946
 29. https://www.facebook.com/meohay/posts/277683022634090
 30. https://www.facebook.com/ZombieDoiMoiCuocSong/posts/277683682634024
 31. https://www.facebook.com/khoenhadep/posts/277684339300625
 32. https://www.facebook.com/meogiamcannhanh/posts/277685029300556
 33. https://www.facebook.com/OiTinhYeuThatRacRoi/posts/277685239300535
 34. https://www.facebook.com/meophoidodep/posts/277686372633755
 35. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=277686785967047&id=587320254747177
 36. https://www.facebook.com/cuongdoremonche102/posts/277686925967033
 37. https://www.facebook.com/nguyhiemnhughetphandong/posts/277687272633665
 38. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=277687515966974&id=245648092286800
 39. https://www.facebook.com/HoiQuanCuoi.Vui/posts/277687825966943
 40. https://www.facebook.com/shopmuahangtructuyen/posts/277688582633534
 41. https://www.facebook.com/xaydung.canhtranh/posts/277690285966697
 42. https://www.facebook.com/khobo.buonmathuot/posts/277690712633321
 43. https://www.facebook.com/phunutuoi30/posts/277691159299943
 44. https://www.facebook.com/kenhgiaitringoisao247/posts/277691372633255
 45. https://www.facebook.com/lamgiau69/posts/277691589299900
 46. https://www.facebook.com/girlxinh69/posts/277692199299839
 47. https://www.facebook.com/clbnokia/posts/277692515966474
 48. https://www.facebook.com/thegioididonghue/posts/277692855966440
 49. https://www.facebook.com/huyenaluoi/posts/277693219299737
 50. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=277693455966380&id=1588196184784250
 51. https://www.facebook.com/melamecuacon/posts/277694492632943
 52. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=277687515966974&id=245648092286800
 53. https://www.facebook.com/noicamxucquayve/posts/277694959299563
 54. https://www.facebook.com/banchuabiet/posts/277696195966106
 55. https://www.facebook.com/nhungcauchuyentinhcam/posts/277697285965997
 56. https://www.facebook.com/Truongdaihocnoivuhanoi/posts/277696519299407
 57. https://www.facebook.com/DaiHocKinhTeHue/posts/277697725965953
 58. https://www.facebook.com/InternationalTDTU/posts/277698482632544
 59. https://www.facebook.com/hoisinhvienVietNamHCM/posts/277698672632525
 60. https://www.facebook.com/ngoibuttre/posts/277698775965848
 61. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=277699039299155&id=132785110132871
 62. https://www.facebook.com/thuchienuocmo.vn/posts/277699429299116
 63. https://www.facebook.com/phongvanthu.thanhcongthatvn/posts/277699809299078
 64. https://www.facebook.com/motnuatraitim/posts/277700229299036
 65. https://www.facebook.com/K47HCE/posts/277776115958114
 66. https://www.facebook.com/lehongphonghp/posts/277775325958193
 67. https://www.facebook.com/lqdthaibinh/posts/277774402624952
 68. https://www.facebook.com/qtkdhce/posts/277773829291676
 69. https://www.facebook.com/huyendoanlethuy/posts/277769505958775
 70. https://www.facebook.com/Hoicuuhscap3QuynhCoi/posts/277769285958797
 71. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=277769159292143&id=1541746239411861
 72. https://www.facebook.com/nhoquanb/posts/277769102625482
 73. https://www.facebook.com/Netdepsvkientrucdn/posts/277768829292176
 74. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=277768665958859&id=921682001258137
 75. https://www.facebook.com/DaiHocKienTrucDaNangConfessions/posts/277767982625594
 76. https://www.facebook.com/dongluchoctap/posts/1885252965029170
 77. https://www.facebook.com/sharefreetailieu/posts/277767525958973
 78. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=277767255959000&id=396317470523963
 79. https://www.facebook.com/cliptoanhoc/posts/277766482625744
 80. https://www.facebook.com/UELHCM/posts/277764125959313
 81. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=277763362626056&id=775082525917991
 82. https://www.facebook.com/nhungdieusinhviennamnhatcanbiet/posts/277762279292831
 83. https://www.facebook.com/camnangsinhviennamnhat/posts/277761902626202
 84. https://www.facebook.com/khongthatnghiep/posts/277760762626316
 85. https://www.facebook.com/tuoitrephutho/posts/277760385959687
 86. https://www.facebook.com/nguyenducanh.thaibinh/posts/277760129293046
 87. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=277759932626399&id=169667506379651
 88. https://www.facebook.com/THPTBinhThanhKXTB/posts/277759319293127
 89. https://www.facebook.com/THPTBKX/posts/277759129293146
 90. https://www.facebook.com/Triet.Hoc.Duong.Pho/posts/277758985959827
 91. https://www.facebook.com/doday.info/posts/277758752626517
 92. https://www.facebook.com/ThanhphoHaNoi/posts/277758569293202
 93. https://www.facebook.com/ThanhphoHoChiMinh/posts/277757965959929
 94. https://www.facebook.com/HoiMuDuongHaNoi/posts/277757705959955
 95. https://www.facebook.com/PhocoHoiAn/posts/277757195960006
 96. https://www.facebook.com/huetpfestival/posts/277757019293357
 97. https://www.facebook.com/BuonMaThuot/posts/277756735960052
 98. https://www.facebook.com/ThanhphoDaNang/posts/277755952626797
 99. https://www.facebook.com/ThanhphoCanTho/posts/277755469293512
 100. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=277755185960207&id=622605674484420
 101. https://www.facebook.com/TraVinhQueToi/posts/726954207462448
 102. https://www.facebook.com/ThanhphoQuyNhon/posts/277753199293739
 103. https://www.facebook.com/RacingVinhLong/posts/277752052627187
 104. https://www.facebook.com/thanhphocamranhkh/posts/277751665960559
 105. https://www.facebook.com/QBQHT/posts/277751179293941
 106. https://www.facebook.com/ThanhphoHue/posts/277750732627319
 107. https://www.facebook.com/doluongthuongnho/posts/277750149294044
 108. https://www.facebook.com/FanpageKhanhHoa/posts/277749835960742
 109. https://www.facebook.com/binhdinhdatvotroivandialinhnhankiet/posts/277749152627477
 110. https://www.facebook.com/VietNamRacingBoy/posts/277748985960827
 111. https://www.facebook.com/BinhThanhWin/posts/277747215961004
 112. https://www.facebook.com/ThptCaMausConfession/posts/277743542628038
 113. https://www.facebook.com/btqm86/posts/277742459294813
 114. https://www.facebook.com/vinhthanhphonghean/posts/277739405961785
 115. https://www.facebook.com/choa37/posts/277738205961905
 116. https://www.facebook.com/VaDepCuaGirlDoLuong/posts/277737145962011
 117. https://www.facebook.com/donghuongvuthuthaibinh/posts/277736532628739
 118. https://www.facebook.com/CongTyDuLichCuongThinhSocSonHaNoi/posts/277735689295490
 119. https://www.facebook.com/YANBiKipYeu/posts/277735332628859
 120. https://www.facebook.com/DiaDiemAnUong.VungTau/posts/277735065962219
 121. https://www.facebook.com/DiaDiemAnUong.DaLat/posts/277734735962252
 122. https://www.facebook.com/pagecuoitetga/posts/277734535962272
 123. https://www.facebook.com/POPSTVVIETNAM/posts/277734162628976
 124. https://www.facebook.com/TocTienOfficial/posts/277733759295683
 125. https://www.facebook.com/hathanhxuan88/posts/277733369295722
 126. https://www.facebook.com/VanSonFC/posts/277728612629531
 127. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=277727932629599&id=187248194659225
 128. https://www.facebook.com/huongmommy/posts/277726945963031
 129. https://www.facebook.com/eva24h/posts/277726719296387
 130. https://www.facebook.com/baophunuvagiadinh/posts/277725945963131
 131. https://www.facebook.com/tapchithegioigiadinh/posts/277725749296484
 132. https://www.facebook.com/HotBoyQuanKun/posts/277725575963168
 133. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=277725142629878&id=479589335419170
 134. https://www.facebook.com/tinchinhluan/posts/277723199296739
 135. https://www.facebook.com/TinMoiNhat/posts/277722485963477
 136. https://www.facebook.com/tintuchatinh.htn/posts/277721752630217
 137. https://www.facebook.com/tinnoichinh/posts/277721602630232
 138. https://www.facebook.com/DOISONGPHAPLUAT2/posts/277721435963582
 139. https://www.facebook.com/thongtanxa/posts/277720875963638
 140. https://www.facebook.com/thongtanxavanganh/posts/277719922630400
 141. https://www.facebook.com/tintucthuongngay24h/posts/277719749297084
 142. https://www.facebook.com/Bantin113online/posts/277719482630444
 143. https://www.facebook.com/niemtincandfanpage/posts/277718882630504
 144. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=277718009297258&id=292802587733845
 145. https://www.facebook.com/chuyenanvn/posts/277717589297300
 146. https://www.facebook.com/HoiNhungNguoiThichDocSachChienLuoc/posts/277717375963988
 147. https://www.facebook.com/diendantinhoc/posts/277717005964025
 148. https://www.facebook.com/anninhmang.net/posts/277716539297405
 149. https://www.facebook.com/nguyenphutrongsite/posts/277716289297430
 150. https://www.facebook.com/ttcpnguyenxuanphuc/posts/277715829297476
 151. https://www.facebook.com/fanpagetolam/posts/277714742630918
 152. https://www.facebook.com/nguyenthikimngan.fans/posts/277713515964374
 153. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=277713312631061&id=1720600091552323

Nhân Phật Đản 2015, VGCS giao nhiệm vụ cho VGCS đầu trọc tham gia “CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH Ở HẢI NGOẠI.
LGT:  Kính thưa quý bạn đọc Website Chính Khí Việt và quý thân hữu trên facebook: Cho đăng lại loạt bài dưới đây trong giai đoạn này, xem như lời cảnh báo  khẩn thiết nhất gởi đến quý bạn đọc mà cách đây hai năm Chính Khí Việt đã tiên liệu trước.  Đó là hiện tượng mà tên Trần Phong Vũ đã viết trong bài "Suy nghĩ về những chuyện như “đùa” nhưng rất nguy hiểm ở Little Saigon!" được đăng trên Đàn Chim Việt của tên đặc công đỏ Vũ Thư Hiên.  Trong đó tên Trần Phong Vũ đã viết như sau: "gần đây có những ông bà già dẫn đứa cháu 12, 13 tuổi áo thung đỏ với ngôi sao vàng trước ngực xuất hiện bất ngờ tại một vài khu thương mại của người Việt vùng Tiểu Saigon". (sic) (http://www.danchimviet.info/archives/106017/suy-nghi-ve-nhung-chuyen-nhu-dua-nhung-rat-nguy-hiem-o-little-saigon/2016/11)
Với những âm mưu có tính toán từ rất lâu trong cái gọi là "NQ 36" của tập đoàn VGCS  -trước khi chúng cho ra đời  cái gọi "Đảng uỷ hải ngoại"-  mà trong giai đoạn vừa qua chúng công khai cho xảy ra liên tiếp những hiện tượng "Cờ Máu" ở Pháp, ở Bỉ, ở Anh, ở Sanfrancisco... và gần đây nhất cuối năm 2016 này, chúng đã công khai thách thức cộng đồng người Việt tỵ nạn VGCS ở ngay Thủ Đô tỵ nạn qua hình ảnh của thằng Hùng Cửu Long.  Những hiện tượng này không phải là "những chuyện như 'đùa'" mà tên Trần Phong Vũ đã khôn khéo nhắc nhở đám nằm vùng Hải Ngoại là hãy lợi dụng lũ trẻ vị thành niên hay ông già bà cả đem cờ máu của tập đoàn VGCS xuất hiện công khai  nơi  có đông đồng bào người Việt Tỵ nạn VGCS  để xem họ (tức người Việt tỵ nạn VGCS) có dám hành xử như đã từng hành xử với thằng Hùng Cửu Long hay không.  Đây là một trò rất lưu manh bỉ ổi của tên Trần Phong Vũ, bởi vì như CKV được biết trong Cộng đồng người Việt Tỵ Nạn VGCS của chúng  ta chưa từng có hiện tượng trẻ vị thành niên hay ông già bà cả nào công khai xuất hiện trong các trung tâm sinh hoạt của người Việt Tỵ Nạn VGCS với áo "cờ máu sao vàng phân" cả!
 
Muốn biết thêm những kẻ nằm vùng tại hải ngoại này là ai và âm mưu của chúng như thế nào trong  cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn VGCS. Kính mời quý bạn đọc theo dõi những tiên đoán đó trong loạt bài dưới đây.
 
CKV

 
 
 
CHÚ Ý 7:  Kỷ niệm 40 năm ngày tập đoàn Việt Gian Cộng Sản xâm lược trọn vẹn Việt Nam, tạo nên ngày Quốc Hận 30-4-75,  gây đau thương, thất vọng và sự tức tưởi cho toàn dân tộc, cả Nam và Bắc Việt Nam, là những tầng lớp bị trị.  Tập đoàn Việt Gian Cộng Sản đã nghĩ rằng ngày chúng cho tổ chức “lễ chiến thắng” (?) sau 40 năm, sẽ là ngày chúng thôn tính trọn vẹn được cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn ở hải ngoại.  Bởi thế sau những  “thắng lợi”  bước đầu, cũng giống như những cái gọi là “Chiến Dịch Điện Biên Phủ” hay “Chiến Dịch Hồ Chí Minh”, tập đoàn Việt Gian Cộng Sản đã nâng cấp cho từ cái gọi là “Ban Việt Kiều Trung Ương”  lên thành “Uỷ Ban Người Việt ở Nước Ngoài”,  với một tên cầm đầu là Thứ trưởng của Bộ ngoại giao.  Đồng thời năm 2004, lần đầu tiên tập đoàn VGCS đã phải ra một Nghị Quyết của Bộ Chính Trị VGCS,  về vấn đề Người Việt Sinh Sống Ở Nước Ngoài. Đó là Nghị Quyết 36, với một kinh phí ban đầu là gần 2 tỉ dollars, nhưng nếu cần con số gần 2 tỉ đó sẽ được trợ cấp thêm, cũng như hằng năm ngân sách của Việt Gian Cộng Sản vẫn tiếp tục bổ sung cho cái quỹ thực thi Nghị Quyết 36.  Sử dụng tiền của quỹ  Nghị Quyết 36 suốt từ năm 2004 cho đến 2012, rõ ràng VGCS đã làm được rất nhiều việc.  Nhiều tổ chức, nhiều hội đoàn “không ra đỏ, chẳng ra vàng” đã được hình thành và đặc biệt thâm độc nhất là lúc nào bọn này cũng  đấu tranh dưới ngọn cờ vàng” để tiêu diệt những người thực sự đấu tranh  VÌ TỔ QUỐC VÀ VÌ NHÂN DÂN VIỆT NAM mà biểu tượng là QUỐC KỲ CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ” với tôn chỉ TỔ QUỐC- DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM. 
Cuối cùng chúng cũng đã thành công trong một số việc, như tổ chức được vài hội nghị có tên gọi là “HỘI NGHỊ VIỆT KIỀU YÊU NƯỚC”.  Đặc biệt là chúng phải giở đến ngón võ là sử dụng lại lũ Đầu Trọc Việt Gian Cộng Sản núp dưới cửa Chùa để thực thi cái gọi là đánh sập TINH THẦN PHỤC QUỐC của người Việt Tỵ Nạn.  Đó là lý do chúng đã tổ chức và cho hình thành hai tổ chức Việt Gian Trọc Đầu, có công cùng với lũ CẨU NÔ TÀI PHẢN PHÚC, đã lật đổ Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà,  dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn nền Đệ Nhị VNCH vào ngày 30 tháng 4, 1975. 
 
Việc tập đoàn Việt Gian Cộng Sản vinh danh và cho xây tượng đài thằng việt gian tội đồ Quảng Đức, là một bằng chứng không thể chối bỏ được rằng tập đoàn việt gian đầu trọc đã đóng góp một phần rất to lớn và  quan trọng cho VGCS, mà cũng là cho Nga Xô và Tàu bành trướng, để đưa đến ngày Quốc Hận 30-4-1975. Nghĩa là trên danh nghĩa thì toàn bộ đất nước Việt Nam đã thành thuộc địa đỏ của Nga Xô và Tàu bành trướng.
CHÚ Ý 8:  Tập đoàn Việt Gian Đầu Trọc được chia làm hai tổ chức, một là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, người ta quen gọi là Phật Giáo Quốc Doanh; hai là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất do thằng Quảng Độ cầm đầu. Hệt như trò lừa đảo của tập đoàn VGCS trong cái gọi là Đảng Lao Động Việt Nam ở Phía Bắc Việt Nam và Đảng  Nhân Dân Cách Mạng ở Miền Nam.  Có nghĩa là Đảng Nhân Dân Cách Mạng , cũng như Đảng Lao Động Việt Nam chỉ là cái áo mà  VGCS sử dụng để che dấu cái căn cốt Đảng Cộng Sản Đông Dương (tức công cụ của Nga Xô và sau này thêm Tàu bành trướng.
Đối với phía Bắc, nếu VGCS duy trì Đảng Lao Động làm công cụ cho Nga Xô và Tàu bành trướng nhằm bóc lột và biến một nửa nước  Việt Nam thành nông nô, công nô, binh nô, trí nô... thì đối với phía Nam, tập đoàn VGCS sử dụng Đảng Nhân Dân Cách Mạng để: chĩa mũi nhọn đấu tranh vào đế quốc Mỹ và hiếu chiến Pháp, dựa trên cơ sở những thắng lợi đã đạt được mà phấn đấu để thực hiện hoà bình ở Đông Dương, phá tan âm mưu của đế quốc Mỹ kéo dài và mở rộng chiến tranh Đông Dương, củng cố hoà bình và thực hiện THỐNG NHẤT, hoàn thành độc lập và thực hiện dân chủ trong toàn quốc, khẩu hiệu của ta là: Hoà bình THỐNG NHẤT độc lập dân chủ” (sic). (trích trong Hội Nghị Lần Thứ 6, khoá 2 của VGCS).
Và:  Nghị quyết đó cũng nhắc nhở  “khéo léo che đậy... nửa hợp pháp,nửa KHÔNG HỢP PHÁP...” (sic), như kiểu  sử dụng lũ đầu trọc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và lũ CẨU NÔ TÀI PHẢN TƯỚNG để  TIÊU DIỆT ĐI một lãnh tụ anh minh của đất nước. Đó là Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà dẫn đến ngày Quốc Hận của toàn dân tộc vào 30 tháng 4, 1975.
CHÚ Ý 9:  Vì hoàn cảnh đặc thù, nghĩa là không chỉ Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn, mà cả ở trong nước tầng lớp bị trị Việt Nam ở cả Nam và Bắc đã thức tỉnh cho nên đã có nhiều cuộc chống đối có tổ chức cũng như tự phát.  Vì thế tập đoàn VGCS phải tạo ra một cái cớ công khai để làm cho lũ Việt Gian Đầu Trọc Ấn Quang chia ra làm hai phe.  Một là để quản lý và tẩy não cũng như bóc lột tiền của những người chưa tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh chống VGCS, mà chờ thời hoặc chấp nhận “nín thở qua sông”, nhẫn nhịn sống dưới chế độ VGCS để chờ “một phép lạ”!!!???
Số còn lại là những người Việt tỵ nạn VGCS còn giữ được tinh thần phục quốc, cũng như những người Việt Nam còn sống trong nước đã thấy được bản chất của lũ Việt Gian Cộng Sản Đầu Trọc đã bị “quốc doanh hoá”.   Cho nên đấy là lý do  tổ chức của Việt Gian Đầu Trọc Quảng Độ được cho ra đời để đoàn ngũ hoá những thành phần còn lại đó, ở cả trong và ngoài Việt Nam. 
Nhưng tập đoàn VGCS  vốn bản chất là buôn dân bán nước nên dù ma quái lưu manh đến đâu thì bất kể chúng làm việc gì cũng đều bị lòi đuôi… VIỆT GIAN.

Image result for tượng đài thích quảng đức
 
Vì thế cho nên khi tập đoàn VGCS vinh danh và xây tượng đài cho thằng việt gian Quảng Đức, thì chúng ta cần phải nhận thấy giữa thằng việt gian Quảng Đức, với thằng Quảng Độ và với thằng cầm đầu tổ chức Việt Gian Đầu Trọc Quốc Doanh đều đã từng là CHÍ HỮU ĐỒNG CAM CỘNG KHỔ để có thể tạo ra sức mạnh thống nhất kết hợp với toàn bộ hệ thống chính trị của VGCS mà trung tâm là nguỵ quân VGCS và hệ thống tình báo của VGCS hoạt động trong lãnh thổ Việt Nam Cộng Hoà.
Nói một cách khác, khi vinh danh thằng việt gian Quảng Đức thì cũng có nghĩa là vinh danh một cách khéo léo thằng Quảng Độ với tổ chức của nó cùng với cái tổ chức chấp nhận được quốc doanh hoá.  Có thể ví hai tổ chức đó như tay trái và tay phải trong cùng một cơ thể VIỆT GIAN, tay sai của Nga Xô và Tàu bành trướng, còn cái đầu chính là BỘ CHÍNH TRỊ VIỆT GIAN CỘNG SẢN VẬY!
Đó là lý do tập đoàn thằng Quảng Độ, trong thư trả lời giáo gian Nguyễn Đức Chung, chủ  trên danh nghĩa của website Hồn Việt UK online, rằng “cái chết của thằng việt gian Quảng Đức là vì … ĐẠO PHÁP” !  Và, một chứng minh rõ ràng nữa là tập đoàn thằng  Quảng Độ không dám có một ý kiến gì về việc nhóm quốc doanh hoá để tượng thằng đại dâm ô, đại sát sanh tội đồ Hồ Chí Minh ngồi trước cả Phật Tổ trong Chùa.  Đấy là một sự KHINH BỈ cái gọi là “ĐẠO PHẬT” mà hiện nay cả hai phe Việt Gian Đầu Trọc núp sau lưng để làm cái việc phá đạo, hại đời, bán nước, phục vụ đúng mọi chỉ thị của tập đoàn VGCS, trong việc Hán hoá toàn bộ đất nước và nhân dân Việt Nam.
Một chứng minh cụ thể khác nữa mà Chính Khí Việt xin được phép chia sẻ với quý bạn đọc là:
Nhân mùa Phật Đản 2015, tức năm 2559 Phật Lịch,  vào sáng hôm nay (28 tháng 5, 2015), thằng đại tội đồ việt gian Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ chính trị VGCS, Phó thủ tướng (Thứ Nhất) nguỵ quyền VGCS  đã đích thân tới Chùa Viên Minh, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội,  để chúc bè lũ gọi là: “Pháp chủ và chư vị tôn đức giáo phẩm Hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự, cùng các chư vị hoà thượng, thượng toạ, đại đức, chư tăng ni và đông đảo đồng bào phật tử một năm mới an lạc, hạnh phúc.” (sic)
Thằng việt gian tội đồ Nguyễn Xuân Phúc đã thừa nhận một cách trịnh trọng rằng: “Đảng, Nhà nước luôn ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp to lớn của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc” (sic).
Hắn cũng nói: “Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam sẽ tiếp tục hành nguyện nhập thế, lấy việc phục vụ chúng sinh ích đạo lợi đời để tu hành giác ngộ.” (sic)
Đáp lại lời chúc của thằng việt gian tội đồ Nguyễn Xuân Phúc, thằng Thích Phổ Tuệ, “Pháp chủ hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam” đã CẢM ĐỘNG HỨA RẰNG: “Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cho biết sẽ cùng Phật tử TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC NỖ LỰC PHẤN ĐẤU VỚI MỤC TIÊU ĐẠO PHÁP, DÂN TỘC, CHỦ NGHĨA XÃ HỘI, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, cuộc sống của Phật tử ngày càng ấm no, hạnh phúc.” (sic)
Sự việc nói trên cho phép chúng ta kết luận rằng trong cái gọi là “CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH Ở HẢI NGOẠI” binh đoàn VIỆT GIAN ĐẦU TRỌC sẽ vẫn giữ một nhiệm vụ có thể nói là QUAN TRỌNG NHẤT trong việc cố gang NHUỘM ĐỎ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN NÓI RIÊNG, CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT SINH SỐNG Ở NƯỚC NGOÀI NÓI CHUNG nhằm  XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI,  như thằng VIỆT GIAN ĐẦU TRỌC THÍCH PHỔ TUỆ ĐÃ HỨA trước mặt thằng việt gian tội đồ Nguyễn Xuân Phúc!
(còn tiếp)
 
Chính Khí Việt

Ngày 28 Tháng 5, 2015

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website