CHÍNH KHÍ VIỆT

Sunday, November 20, 2016

CON VẸT ĐINH THẠCH BÍCH LÝ LUẬN KIỂU CON BÒ

CON VẸT ĐINH THẠCH BÍCH LÝ LUẬN KIỂU CON BÒ

Nam Nhân (Một bút danh khác của Nhà Báo Việt Thường)

 1. http://www.chinhkhiviet.net/2016/11/con-vet-inh-thach-bich-ly-luan-kieu-con.html
 2. https://www.facebook.com/josephluat.pham/posts/267445653657827
 3. https://www.facebook.com/Chinhkhiviet.PhamTrongLuat/posts/198116267262942
 4. https://www.facebook.com/chinhkhiviet.2016/posts/595141457348651
 5. https://plus.google.com/114629819241419490202
 6. https://www.facebook.com/RFAVietnam/posts/267446993657693
 7. https://www.facebook.com/VietHaRFA/posts/267447236991002
 8. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=267447486990977&id=238293869580176
 9. https://www.facebook.com/RFIvi/posts/267447856990940
 10. https://www.facebook.com/MacLamRFA/posts/267448130324246
 11. https://www.facebook.com/tintuconlinevnn/posts/267448293657563
 12. https://www.facebook.com/tintuchatinh.htn/posts/267449120324147
 13. https://www.facebook.com/thong.luan.1/posts/267449486990777
 14. https://www.facebook.com/seatimes.vn/posts/267449676990758
 15. https://www.facebook.com/diendandansu/posts/267857800283279
 16. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=267449876990738&id=599803393531644
 17. https://www.facebook.com/VietNamCongHoaThoiBao/posts/267887140280345
 18. https://www.facebook.com/ThongTinTuDo/posts/267885990280460
 19. https://www.facebook.com/danluan.org/posts/267450136990712
 20. https://www.facebook.com/conduongvietnam/posts/267450266990699
 21. https://www.facebook.com/phunuonlinetoday/posts/267858193616573
 22. https://www.facebook.com/groups/1051752364862874/permalink/1200368276667948/
 23. https://www.facebook.com/MangLuoiBlogger/posts/267450910323968
 24. https://www.facebook.com/laodongviet/posts/267451656990560
 25. https://www.facebook.com/luatsutrevietnam/posts/267451933657199
 26. https://www.facebook.com/LuatSuVoAnDon/posts/267452133657179
 27. https://www.facebook.com/lsleluan/posts/267452433657149
 28. https://www.facebook.com/luatsulecongdinh/posts/1776507335933167
 29. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=267453503657042&id=621357364650281
 30. https://www.facebook.com/lehongduat/posts/267454000323659
 31. https://www.facebook.com/ttpldansu/posts/267454236990302
 32. https://www.facebook.com/luatsuhoasen/posts/267454476990278
 33. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=267455216990204&id=1705922226302984
 34. https://www.facebook.com/NhungCauNoiBatHuVN/posts/267455520323507
 35. https://www.facebook.com/dumoithu/posts/267455726990153
 36. https://www.facebook.com/TuoiTreYeuNuocHaiNgoai/posts/267456200323439
 37. https://www.facebook.com/PhongTucTapQuan/posts/267456600323399
 38. https://www.facebook.com/QLVNCH.3/posts/267456840323375
 39. https://www.facebook.com/toikhongthichDCSVN/posts/267457096990016
 40. https://www.facebook.com/HotBoyQuanKun/posts/267457276989998
 41. https://www.facebook.com/shopmuahangtructuyen/posts/1520750431270570
 42. https://www.facebook.com/phunutuoi30/posts/267467860322273
 43. https://www.facebook.com/xaydung.canhtranh/posts/267468646988861
 44. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=267469076988818&id=587320254747177
 45. https://www.facebook.com/baophunuvagiadinh/posts/267512103651182
 46. https://www.facebook.com/meohay/posts/267512183651174
 47. https://www.facebook.com/ZombieDoiMoiCuocSong/posts/267512550317804
 48. https://www.facebook.com/fanmyidol/posts/267512823651110
 49. https://www.facebook.com/khoenhadep/posts/267513083651084
 50. https://www.facebook.com/OiTinhYeuThatRacRoi/posts/267513323651060
 51. https://www.facebook.com/cuongdoremonche102/posts/267514043650988
 52. https://www.facebook.com/HoiQuanCuoi.Vui/posts/267516193650773
 53. https://www.facebook.com/groups/1707960836109804/permalink/1825353684370518/
 54. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=267518476983878&id=132785110132871
 55. https://www.facebook.com/kenhgiaitringoisao247/posts/267518813650511
 56. https://www.facebook.com/clbnokia/posts/267519213650471
 57. https://www.facebook.com/vanhoatruyenthong.vn/posts/267519550317104
 58. https://www.facebook.com/hoisinhvienVietNamHCM/posts/267519863650406
 59. https://www.facebook.com/Hoicuuhscap3QuynhCoi/posts/267520166983709
 60. https://www.facebook.com/K47HCE/posts/267521113650281
 61. https://www.facebook.com/qtkdhce/posts/267521450316914
 62. https://www.facebook.com/Truongdaihocnoivuhanoi/posts/267521953650197
 63. https://www.facebook.com/InternationalTDTU/posts/267522323650160
 64. https://www.facebook.com/DaiHocKinhTeHue/posts/267523050316754
 65. https://www.facebook.com/DaiHocKienTrucDaNangConfessions/posts/267523543650038
 66. https://www.facebook.com/thegioididonghue/posts/267524230316636
 67. https://www.facebook.com/K48HCE/posts/267526336983092
 68. https://www.facebook.com/dongluchoctap/posts/267526603649732
 69. https://www.facebook.com/UELHCM/posts/267527013649691
 70. https://www.facebook.com/camnangsinhviennamnhat/posts/267527400316319
 71. https://www.facebook.com/YANBiKipYeu/posts/267527760316283
 72. https://www.facebook.com/NgoQuyenLoveCf/posts/267528020316257
 73. https://www.facebook.com/TruyenYY/posts/267528456982880
 74. https://www.facebook.com/lamgiau69/posts/267528876982838
 75. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=267673270301732&id=1588196184784250
 76. https://www.facebook.com/banchuabiet/posts/267673886968337
 77. https://www.facebook.com/noicamxucquayve/posts/267673493635043
 78. https://www.facebook.com/melamecuacon/posts/267674620301597
 79. https://www.facebook.com/ThanhphoHaNoi/posts/267675376968188
 80. https://www.facebook.com/HoiMuDuongHaNoi/posts/267675810301478
 81. https://www.facebook.com/PhocoHoiAn/posts/267676160301443
 82. https://www.facebook.com/LIONuniformHUE/posts/267676543634738
 83. https://www.facebook.com/hatinh24h.tintuc/posts/267801340288925
 84. https://www.facebook.com/huetpfestival/posts/267677806967945
 85. https://www.facebook.com/BuonMaThuot/posts/267803626955363
 86. https://www.facebook.com/ThanhphoCanTho/posts/267804903621902
 87. https://www.facebook.com/TinTucHungYen/posts/267805606955165
 88. https://www.facebook.com/thanhphocamranhkh/posts/267805860288473
 89. https://www.facebook.com/ThanhphoQuyNhon/posts/267806710288388
 90. https://www.facebook.com/ThanhphoDaNang/posts/267807156955010
 91. https://www.facebook.com/ThanhphoHoChiMinh/posts/267807420288317
 92. https://www.facebook.com/RacingVinhLong/posts/267846376951088
 93. https://www.facebook.com/TraVinhQueToi/posts/267846503617742
 94. https://www.facebook.com/QBQHT/posts/267846953617697
 95. https://www.facebook.com/FanpageKhanhHoa/posts/267874883614904
 96. https://www.facebook.com/binhdinhdatvotroivandialinhnhankiet/posts/267847423617650
 97. https://www.facebook.com/camauconfessions/posts/267847820284277
 98. https://www.facebook.com/ThptCaMausConfession/posts/267848263617566
 99. https://www.facebook.com/hatinhtv/posts/267852623617130
 100. https://www.facebook.com/fcslna/posts/267853043617088
 101. https://www.facebook.com/vinhthanhphonghean/posts/267853463617046
 102. https://www.facebook.com/nguyenducanh.thaibinh/posts/267853760283683
 103. https://www.facebook.com/thehinhvietnam/posts/267853963616996
 104. https://www.facebook.com/dpasa.hufi.vn/posts/267855590283500
 105. https://www.facebook.com/vieclamtothcm/posts/267855816950144
 106. https://www.facebook.com/oh1.vn/posts/267856083616784
 107. https://www.facebook.com/ba.tung.7/posts/267857193616673
 108. https://www.facebook.com/b.besties.v/posts/267857416949984
 109. https://www.facebook.com/tinnoichinh/posts/267862910282768
 110. https://www.facebook.com/fanpagetolam/posts/267859066949819
 111. https://www.facebook.com/nguyenthikimngan.fans/posts/267859363616456
 112. https://www.facebook.com/nguyenbathanh.fans/posts/267860103616382
 113. https://www.facebook.com/nguyenphutrongsite/posts/267861053616287
 114. https://www.facebook.com/ttcpnguyenxuanphuc/posts/1129324000449189
 115. https://www.facebook.com/tinnoichinh/posts/267862910282768
 116. https://www.facebook.com/quocxuanay/posts/267863670282692
 117. https://www.facebook.com/DiaDiemAnUong.DaLat/posts/267872546948471
 118. https://www.facebook.com/DiaDiemAnUong.DaLat/posts/267872546948471
 119. https://www.facebook.com/DiaDiemAnUong.HaNoi/posts/267873943614998
 120. https://www.facebook.com/DiaDiemTaiDaNang/posts/267874093614983
 121. https://www.facebook.com/DiaDiemAnUong.PhanThietMuiNe/posts/267874306948295
 122. https://www.facebook.com/meophoidodep/posts/267864456949280
 123. https://www.facebook.com/btqm86/posts/267874683614924
 124. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=267864020282657&id=127520197277595
 125. https://www.facebook.com/huongmommy/posts/267867006949025
 126. https://www.facebook.com/pagecuoitetga/posts/267868000282259
 127. https://www.facebook.com/hathanhxuan88/posts/267869706948755
 128. https://www.facebook.com/VanSonFC/posts/267869910282068
 129. https://www.facebook.com/VUIMOTTI.Fanpage/posts/267871530281906
 130. https://www.facebook.com/POPSTVVIETNAM/posts/267870060282053
 131. https://www.facebook.com/TocTienOfficial/posts/267870526948673


 
Luật sư, chưa bao giờ được hành nghề luật sư ở Mỹ, có tên Đinh thạch Bích, lại tiếp tục nổ sảng trong Diễn Đàn Paltalk Vietnam Exodus vào ngày 7-7-2010, và được đưa lên quảng cáo trên web Vnexodus, ngày Thứ Năm, 08 tháng 7 năm 2010, với cái tên rất nổ, là “CỘNG SẢN SỐNG SÓT NHỜ “ĐỔI MỚI” “CỐ BÁM” THÀNH QUÁI THAI RỒI TỰ HOẠI”.


Trong mấy bài vừa qua của Nam Nhân,  đã chỉ ra những lỗ hổng về kiến thức của Đinh thạch Bích cùng những trò lươn lẹo của Đinh thạch Bích, tìm cách chạy tội cho tập đoàn việt-gian-cộng-sản và bè lũ tay sai của chúng ở trong và ngoài Việt-Nam.
Trong bài nêu trên, những lỗ hổng kiến thức và trò lươn lẹo cố hữu đó của Đinh thạch Bích càng bộc lộ một cách thảm hại hơn !
Nam Nhân tôi, xin được trích dẫn nguyên văn câu chữ của Đinh thạch Bích, để minh chứng cho những điều nói trên.

DẪN CHỨNG THỨ NHẤT
(Trích nguyên văn): “Cộng sản cắt nghĩa đời sống Con Người bằng những quy luật sinh thành của vật chất: lẽ sinh tồn của Con Người hoàn toàn lệ thuộc vật chất. Theo lẽ đó, kinh tế là hạ tầng cơ sở; chính trị, xã hội, văn hóa, v.v…đều là thượng tầng kiến trúc.Cộng sản khiên cưỡng phủ nhận hoàn toàn đời sống tinh thần của Con Người. Đuối lý trong trong phủ nhận khiên cưỡng đó, cộng sản ngụy biện đặt câu hỏi: quả trứng và con gà, cái nào hiện hữu trước trong đời sống? Lập luận một chiều và “tuyến tính” - linear -, lý lẽ cộng sản đâm ra phi biện chứng.” (Ngưng trích).

Thứ nhất: Do không nắm được vấn đề nhưng thích nổ sảng nên Đinh thạch Bích đã sai ngay từ hai tiếng “cộng sản”. Cộng sản là “cộng sản nào?” Là chủ nghĩa cộng sản của Marx và Engel, đã tranh luận như thế nào mà “khiên cưỡng phủ nhận” để rồi “đuối lý trong phủ nhận khiên cưỡng đó” mà phải “ngụy biện đặt câu hỏi: quả trứng và con gà…”.

Cần phân biệt rõ lý thuyết nguyên thủy của chủ nghĩa cộng sản của Marx-Engel với cách diễn gỉải và áp dụng vào hoạt động chính trị của những Lênin, Stalin…, cho đến Mao, Đặng tiểu Bình…, Tito, Fidel Castro, Kim nhật Thành và tên đại việt-gian Hồ chí Minh và bè lũ thừa kế. Ấy là chưa kể đến những kẻ là lý thuyết gia mà không nắm được quyền lực, tạm kể như Plekhanov hay Trotski.
Chính vì học mót của nhiều người khác qua các cuộc trà dư tửu hậu, nên Đinh thạch Bích không hiểu rằng kẻ cắt nghĩa rằng “đời sống Con Người bằng những quy luật sinh thành của vật chất” là Darwin. Còn cái gọi là chủ nghĩa cộng sản của Marx thì phủ nhận tín ngưỡng tôn giáo một cách cực đoan nhất (coi tôn giáo là thuốc phiện). Còn cái lũ theo chủ nghĩa cộng sản, từ Lê-nin, Stalin, Mao trạch Đông cho đến Hồ dâm tặc và các đệ tử thì đều tư duy và hành xử cực kỳ “duy ý chí”. Chúng chống các tôn giáo khác để tạo ra một thứ “tôn giáo mới”, sử dụng cái tôn giáo này làm công cụ trói buộc tình cảm, tư tưởng của mọi người, cùng với đòn bẩy kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất để khai thác tiềm năng chuyên môn kỹ thuật và cơ bắp của mọi người. Hãy đọc những cuốn sách “Thép đã tôi thế đấy” của Nga-xô; “Thượng Cam lĩnh” hay “Lôi Phong, chiến sĩ giỏi của Mao chủ tịch” của Tàu cộng ; các sách về La văn Cầu; về Phan đình Giót; về Hoàng Hanh ; về Nguyễn thị Chiên và v.v…của việt-gian-cộng-sản thì sẽ hiểu “cộng sản” có đúng là “phủ nhận hoàn toàn đời sống tinh thần của Con Người” không? Hay chúng còn Tận Dụng đời sống tinh thần của Con Người để Phục Vụ cho chúng. Hãy lấy thí dụ trong bài ca “Hò kéo pháo” của việt-gian-cộng-sản, có câu:
“Dốc núi cao cao nhưng tinh thần chúng ta còn cao hơn núi !”

Hoặc lời tên đại việt gian Hồ chí Minh huấn thị cho đơn vị “thanh niên xung phong” đầu tiên, được thành lập ở Việt Bắc, năm 1949, rằng:
“Không có việc gì khó,
Chỉ sợ lòng không bền.
Đào núi và lấp biển,
Quyết chí cũng làm nên !”
Vì học không bài bản hệ thống nên cái gì Đinh thạch Bích cũng chỉ biết lơ mơ, nhưng lại giấu dốt, háo danh, toàn nổ sảng !!!

Thứ hai: Khi Đinh thạch Bích, viết rằng, vì “cộng sản khiên cưỡng phủ nhận hoàn toàn đời sống tinh thần của Con Người”, quả là quá hấp tấp, không nhớ rằng cả Nga-xô, Tàu cộng cho đến việt-gian-cộng sản có năm nào mà chúng không long trọng nêu cao khẩu hiệu “Tinh thần cách mạng tháng mười Nga đời đời bất diệt”!?. Rồi nào là “Tinh thần xô-viết Nghệ-Tĩnh”, “Tinh thần Điện biên”, “Tinh thần Võ thị Sáu” và cả “Tinh thần nhân vật…ảo Lê văn Tám” nữa kia đấy !!!

Sai lầm của Đinh thạch Bích chính là vì không có thực học nên “chữ tác đánh chữ tộ” như các Cụ nhà ta đã căn dặn.
“Cộng sản” của Đinh thạch Bích không phủ nhận tinh thần, mà CAM ĐOAN rằng VẬT CHẤT là cái có trước và TINH THẦN là cái có sau, với lập luận là:”TƯ DUY là TINH THẦN; ÓC là VẬT CHẤT” và “TƯ DUY là sản phẩm của ÓC”. Nam Nhân tôi xin viết ra câu “tiếng Anh”, để cho Đinh thạch Bích, có tật sính ngoại, dễ hiểu. Đó là: “The mind is simply the product of a material organ”!
Sự khác nhau giữa trường phái Duy Tâm hay Duy Vật chính là ở chỗ thừa nhận TINH THẦN có trước hay VẬT CHẤT có trước. Đơn giản vậy thôi mà anh thợ nổ Đinh thạch Bích cứ mang thứ kiến thức CON VẸT đó ra lòe thiên hạ!!!

Thứ ba: Đinh thạch Bích lại nổ sảng đưa ra chuyện “quả trứng và con gà” để kết luận rằng “cộng sản lập luận một chiều và “tuyến tính” - linear -, nên lý lẽ cộng sản đâm ra PHI BIỆN CHỨNG (???)”. Chính cái thí dụ nhai lại và lập luận của Đinh thạch Bích mới vừa ngớ ngẩn, mơ hồ và PHI BIỆN CHỨNG ! Tại sao khi đưa ra một thắc mắc (hay câu hỏi) rằng: “quả trứng và con gà, cái nào hiện hữu trước trong đời sống”, lại bị Đinh thạch Bích coi là “lập luận một chiều và “tuyến tính”-linear-, và như thế là PHI BIỆN CHỨNG” Vậy phải đặt câu hỏi như thế nào mới không bị coi là “ lập luận một chiều và “tuyến tính”-linear-, để thành ra PHI BIỆN CHỨNG !!!???”
Xưa nay người ta chỉ phê phán một câu trả lời với cách giải thích là: “Giải thích lý luận như thế là ngụy biện”. Chứ chẳng bao giờ ai lại nói: “Câu hỏi như thế là ngụy biện !” Trên đời này nổ sảng như vậy, đúng là chỉ có Đinh thạch Bích mà thôi !!!
Không phân biệt nổi thế nào là một câu hỏi và thế nào là một câu trả lời, quả thật chỉ có thể nói rằng Đinh thạch Bích đúng là một Con Vẹt mà chủ là một anh trí thức trường làng. Một kiểu sính chữ nghĩa nhưng không vận dụng đúng chỗ. Sao mà giống ả Lê thị công Nhân thế, giải thích “Chính trị không phải là sản xuất một con heo; chính trị không phải là vẽ một bức tranh; pháp luật là vật chất” (???!!!) Nó còn giống nhau ở chỗ là cả hai đều hám danh, đều thích nổ sảng trước đám đông !Đinh Thạch Bích có nhớ
tấm hình trên đã chụp ở đâu không?DẪN CHỨNG THỨ HAI
Sau khi xổ ra một loạt các khái niệm lý luận triết học để lòe thiên hạ, mà vẫn không dùng đúng chỗ, nên Con Vẹt Không Cánh Đinh thạch Bích nói mà chẳng hiểu đang nói gì, lý luận và sự kiện chẳng ăn nhập gì với nhau.

Thí dụ một: Đinh thạch Bích viết tiếp: “Không chấp nhận đa nguyên, lý lẽ Mác-xít làm sao có được cặp đối lập Đề/Phản đề, để đi tới Tổng Hợp Đề?” Đọc đến đoạn này, Nam Nhân tôi tự hỏi: "Làm sao mà Đinh thạch Bích có thể có được cái bảng hiệu “luật sư”?” Chẳng lẽ xưa cũng có cái mửng “mua bằng hoặc mua phao thi” như ở Việt Nam hiện nay, trong tay tập đoàn việt-gian-cộng-sản hay sao? Nó na ná như cái bảng hiệu của ả Lê thị công Nhân vậy !
Cho dù là Nhất nguyên luận, thì khi biện minh cho quan điểm của mình, người có học bài bản cũng sử dụng “cặp đối lập Đề/Phản đề’ và v.v…chứ đâu cứ cãi văng mạng như Con Vẹt Không Cánh Đinh thạch Bích bao giờ.
Chính vì nói thì bảnh lắm, mà thật ra là Con Vẹt, nên Đinh thạch Bích mới hỗn láo nói về Cụ Ngô đình Diệm là “Chó nhảy bàn độc” và ngóac mỏ chửi cả hai nền Cộng – hòa và QLVNCH, bằng giấy trắng mực đen hẳn hoi. Trong khi đó lại khúm núm trước anh em nhà Nguyễn đan Quế và Nguyễn quốc Quân, cao giọng ca ngợi cái gọi là “Lộ trình 9 điểm”, hòa hợp với những loại dơi, chuột như Trần Nhu, Lai thế Hùng, Tô Hải v.v…và còn cùng Đặng mỹ Dung đồng ca bài “Nâng bi bè lũ con rối mặt trận giải phóng Nguyễn hữu Thọ”!!!

Thí dụ hai: Đinh thạch Bích viết tiếp: “Nhìn ra khuyết tật logic đó, đầu não cộng sản Liên-xô dứt khoát “chia tay ý thức hệ” (ý thức hệ gì?), chuyển sang “đổi mới”, chấp nhận sống chung hòa bình với Tư bản để cùng phát triển trong Hòa Bình”.
Ở những phần trên thì Đinh thạch Bích tỏ ra mơ hồ về lý luận; kiến thức về chủ nghĩa cộng sản còn thua xa mức trung bình. Còn phần tiếp theo, Đinh thạch Bích bộc lộ sự non nớt khi làm trò hề bình luận chính trị !!!
Cần phải hiểu rằng Nga-xô phải đặt ra việc “đổi mới” sau luận điểm “chung sống hòa bình” của Khrútxép hơn 20 năm. Cả hai đường lối đó đều có nguyên nhân là “lực bất tòng tâm” trong âm mưu làm bá chủ toàn cầu. “Chung sống hòa bình” chỉ là một “âm mưu chiến thuật”, tránh đụng độ trực diện với Mỹ, như kiểu đặt tên lửa từ Cuba, hướng sang Mỹ. Nhưng Nga-xô lại tăng cường cổ võ và viện trợ cả chính trị, cả quân sự cho các cuộc chiến tranh cục bộ trên toàn thế giới. Thử hỏi nếu thiếu tên lửa SAM, xe tăng T54, súng AK, xăng dầu cùng các phương tiện chiến tranh khác, kể cả việc đào tạo, huấn luyện, trang bị cho các binh chủng không quân, thiết giáp, vận tải, tên lửa, hóa học, ngành quân y và v.v…thì hỏi rằng tập đoàn việt-gian-cộng-sản có thể nào vũ trang xâm lược VNCH, cũng như làm chủ cả Lào và Cămbốt được không??? Đấy là một thí dụ mà Đinh thạch Bích vì chỉ lo biểu tình chống hai nền Cộng Hòa ở miền Nam Việt Nam nên mù, không biết !
Còn cái gọi là “đổi mới”chẳng qua là hậu quả của sự mất cân đối trầm trọng trong nền kinh tế quốc dân, chỉ lo tập trung trí tuệ, công sức vào kỹ nghệ quốc phòng, còn về công nghiệp nhẹ, nông nghiệp, dịch vụ v.v…thì vẫn thuộc loại lạc hậu khá nhiều so với thế giới phương Tây. Cho đến vụ sa lầy trầm trọng ở chiến trường Afganistan thì anh du đãng Nga-xô bị kiệt quệ, đến mức không thể hỗ trợ như cam kết trên giấy trắng mực đen với việt-gian-cộng-sản khi chúng bị họ Đặng của Tàu cộng “dạy cho một bài học” về số phận việt-gian và binh nô lê-dương việt-gian !
“Chung sống hòa bình” và “đổi mới” ở hai thời điểm khác nhau của Nga-xô chỉ là sự điều chỉnh về chiến thuật trong chiến lược bá chủ toàn cầu của Nga-xô, cũng như tái cấu trúc và tái tổ chức lại nền kinh tế đang sa lầy mà thôi. Chẳng làm gì có chuyện gọi là “chia tay ý thức hệ” mà Con Vẹt Không Cánh Đinh thạch Bích ba hoa trong Diễn đàn Paltalk Vietnam Exodus !!!
Nam Nhân chỉ tạm giải thích sơ sơ vậy. Những nhà bình luận thật sự thì ai cũng đã biết. Với người không có điều kiện cập nhật tin tức thì sơ sơ như vậy là nhớ ra ngay. Còn với Đinh thạch Bích, vốn có bộ óc của con vẹt, lại được các sư phụ kiểu “Thái trắng” hay “Lê văn Thông” dạy bảo, nay lại quá già nên óc bị lão hóa thành ra Nam Nhân tôi không tin là Đinh thạch Bích Óc Vẹt này có thể tiếp thu được, tuy rằng tất cả đều đơn giản và chẳng cần phải múa lưỡi bằng những khái niệm triết học, chẳng ăn nhập gì với nhau, ngoại trừ muốn bịp, ra cái điều ta đây là…trí thức (trường làng)!!!

DẪN CHỨNG THỨ BA
Xin được trích dẫn phần cuối, bài khai mào của Đinh thạch Bích, nói ở trên:
(Trích nguyên văn): “Mỗi lần VGCS chuẩn bị một đại hội đảng là một lần nội bộ chúng chao đảo. Riêng lần này chúng chao đảo mạnh hơn, vì tội bán nước cho Tàu của chúng bộc lộ trắng trợn qua việc “Tàu bành trướng”tranh chấp vùng Biển Đông với toàn vùng Đông Nam Á. Trong tình hình bây giờ, chúng lâm vào thế kẹt: tiếp tục “đồng minh truyền thống” với Tàu thì tự xác nhận tội bán nước; “thoát thân” khỏi “đảng tính Tàu” thì có nguy cơ mất đảng. Trong thế kẹt đó, nội bộ VGCS đang “đấu tranh quyền lực”ráo riết. Nghiêm trọng hơn nữa, đấu tranh quyền lực lồng trong đấu tranh quyền lợi giữa Tư Bản Đỏ và Tư Bản Nhà-Nước, làm cho quá trình tự hoại của VGCS phải “tăng tốc”. (Ngưng trích).

Nam Nhân tôi xin phép được lưu ý đến quý bạn đọc rằng: Suốt những năm tháng mà Quân, Dân, Cán, Chính của VNCH phải đương đầu với sự bành trướng của chủ nghĩa thực dân đỏ Nga-xô cộng với chủ nghĩa đại hán của Tàu cộng, thông qua toàn bộ hệ thống chính trị của việt-gian-cộng-sản trực tiếp thực thi bằng xương máu củ nhân dân Việt Nam, thì Đinh thạch Bích chỉ lo kêu gọi thanh niên, sinh viên của VNCH biểu tình làm loạn, hình thành một trong “Ba Mũi Giáp Công” của việt-gian-cộng-sản tấn công xâm lược VNCH. Sau ngày Quốc hận 30-4-1975, số phận Quân,Dân, Cán, Chính của VNCH ra sao, tưởng không cần phải nhắc lại, thì Đinh thạch Bích cùng gia đình qua Mỹ, không hề biết mùi vị của Quốc hận. Hiển nhiên là Đinh thạch Bích là một trong số những kẻ ở trong nước đã cùng với lũ du sinh phản chiến như anh em Nguyễn đan Quế, Nguyễn quốc Quân, và những Đoàn viết Hoạt, Nguyễn gia Kiểng ở ngoài nước, đã góp sức khá tận tình tạo ra ngày Quốc hận !
Sau ngày Quốc hận, tên bút nô việt-gian-cộng-sản Bùi Tín đã đánh một đòn chí tử vào VNCH và QLVNCH, sau khi hầu hết đã bị lừa vào các nhà tù, dưới mỹ từ, là “Trại Cải Tạo”, bằng cho ra đời một “tác phẩm” có tên “Mặt thật các tướng ngụy Sài-gòn”, dùng để ly gián nhân dân VNCH và người dân ở Bắc Việt Nam, với cái lực lượng duy nhất và cũng là trụ cột của toàn dân Việt Nam đã hy sinh chiến đấu bảo vệ Tổ Quốc và Toàn Dân Việt Nam chống các thế lực xâm lược và lũ tay sai là đảng việt-gian-cộng-sản và ngụy quân cộng sản. Đó là Quân lực VNCH. Thì, cũng khoảng thời gian đó, từ hải ngoại, Đinh thạch Bích đã hả hê cho ra các sách báo Chửi Rủa cả Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa cùng với QLVNCH. Gọi cựu Tổng thống Ngô đình Diệm là “Chó Nhảy Bàn Độc” và QLVNCH là “Lũ Đánh Thuê” !!!???
Cho nên cái tất yếu là Đinh thạch Bích dễ hòa đồng với lũ thành phần thứ ba, lũ con rối “Mặt trận giải phóng của Nguyễn hữu Thọ” và các thứ tổ chức và cá nhân bầy nhầy, bạc nhạc cả trong và ngoài VN, đặc biệt anh em hai tên du sinh phản chiến Nguyễn đan Quế, Nguyễn quốc Quân và cả vợ của Quế là Tâm Vấn, đều ngồi chàng hảng trên web Vnexodus. Thêm nữa, Đinh thạch Bích cũng dễ dàng đi theo đường hướng của tên đặc công đỏ, Bùi Tín, trong việc “bình luận chính trị” thành “bình loạn cào cào”, mà ngay dưới đây Nam Nhân tôi sẽ chứng minh qua dẫn chứng từ những đoạn trích các bài của Đinh thạch Bích.
Đoạn trích trong phần “Dẫn chứng thứ ba”, xin quý bạn đọc lưu ý hai câu cuối cùng của Đinh thạch Bích, là “Trong thế kẹt đó, nội bộ VGCS đang “đấu tranh quyền lực” ráo riết. Nghiêm trọng hơn nữa, đấu tranh quyền lực lồng trong đấu tranh quyền lợi giữa Tư Bản Đỏ và Tư Bản Nhà-Nước, làm cho quá trình tự hoại của VGCS phải “tăng tốc”.

Có hai vấn đề cần đặt ra là:

Thứ nhất: Đinh thạch Bích cố tình bịa ra sự Mâu Thuẫn Đối Kháng giữa Tư Bản Đỏ và cái gọi là Tư Bản Nhà-Nước của việt-gian-cộng-sản !?
Chỉ tính từ 1975 đến nay đã 35 năm qua đi. Ở trên một đất nước đầy ắp tài liệu, đủ cả đông, tây, kim, cổ; cả về Việt-Nam từ xa xưa cho đến nay, mà Đinh thạch Bích vẫn mù, không thấy rằng, cái gọi là Tư Bản Nhà-Nước trong tay cai trị của việt-gian-cộng-sản, thì đó là tài sản chung của đảng việt-gian-cộng-sản. Còn Tư Bản Đỏ là tài sản của cá nhân hay một nhóm việt-gian-cộng-sản nào đó, cùng con cháu, họ hàng thân thuộc và tay chân thân cận. Nói một cách khác, Tư Bản Đỏ và Tư Bản Nhà-Nước trong tay việt-gian-cộng-sản chỉ là tài sản của việt-gian-cộng-sản do bóc lột toàn dân Việt Nam mà tích lũy được, và chúng cất giấu những tín chỉ về những tài sản đó ở túi áo bên trái (tư bản đỏ) hoặc túi bên phải (tư bản nhà-nước) mà thôi. Hai loại tư bản đó chính là: “Tuy hai mà một. Tuy một mà hai”!!! Làm sao có chuyện “Đấu Tranh Quyền Lợi” với nhau. Nên nhớ là trong tay việt-gian-cộng-sản thì Tư Bản Nhà-Nước là chỗ dựa Vững Chắc cho Tư Bản Đỏ tồn tại và phát triển, và cũng là lỗ hổng để chúng Ăn Cắp Tiền Thuế công khai và…hợp pháp nữa kia đấy!!! (Khi có dịp, Nam Nhân xin phép được trở lại với đề tài này).

Thứ hai: Hầu như mỗi lần xuất hiện trên Diễn đàn Paltalk, Đinh thạch Bích lại tìm mọi cách theo phương pháp Paplov, nhồi nhét vào đầu người nghe cái thứ tầm phào có tên gọi “Tự Hoại” của tập đoàn việt-gian-cộng-sản !? Như thế có nghĩa chúng ta cứ việc ngồi yên mà xem, không phải mất công sức cả, việt-gian-cộng-sản sẽ “Tự Hoại”. Vì đã gọi là “Tự Hoại” thì không cần phải có một chút Tác Động Khách Quan nào, dù là bằng cái…cục ghèn mắt của “người tù lương tâm” Nguyễn văn Lý, đã biểu diễn cậy từ mắt ra, bằng cái ngón tay bị liệt, của bàn tay bị liệt, bên cánh tay bị liệt trước ống kính máy quay phim !
Trong đoạn trích dẫn lần này, Đinh thạch Bích có nhuộm phẩm viên ma túy bọc đường “Tự Hoại” rằng “quá trình tự hoại của VGCS Phải “Tăng Tốc”. Đấy là chỗ khác với những lần trước vậy. Ai tin vào Đinh thạch Bích thì mau mau “bán thóc giống” đi, lấy tiền mua vé máy bay chờ về Việt Nam xem hơn 3 triệu thây ma đảng viên việt-gian-cộng-sản……Tự……Hoại, trong các villas “hoành tráng”, các resorts “ấn tượng”!!! Ra sân bay đón các Việt kiều… mất nước trở về sẽ có các nhà dân chủ cuội “Viện sĩ mua 100USD” Nguyễn thanh Giang; Giáo sư chưa học hết cấp 3 phổ thông Trần Khuê; Chuyên viên ăn cắp xe đạp và phụ tùng xe đạp, nhà dân chủ bia hơi, thịt chó, kiêm nhà báo tự do Nguyễn khắc Toàn; nhà ảo thuật, người tù lương tâm Nguyễn văn Lý; cha đẻ ra phương pháp “biểu tình tại gia” để canh chừng hai thùng tiền công đức, Quảng Độ; nhà dân chủ cuội, được giải “1,500USD dũng cảm” Đỗ nam Hải; tác giả “lộ trình 9 điểm” cựu du sinh phản chiến Nguyễn đan Quế và v.v…Chắc chắn còn một màn cụp lạc nữa, đó là bà Trần thị Lệ sẽ dìu “thánh nữ” Lê thị công Nhân ra cho mọi người chiêm ngưỡng đôi bàn chân nhỏ nhắn của “thánh nữ”, với hình bẩm sinh có sao năm cánh giữa lòng bàn chân. Cũng lại chắc chắn sẽ có Hồng y Phạm minh Mẫn cùng Giám mục Nguyễn như Khảm, cho mang đội kèn tây chơi bài “Cùng nhau đi hồng binh”, chào mừng bà con về thưởng thức chùm khế ngọt của Quê Hương !!

Kết luận
Muốn biết trình độ nổ sảng, kiến thức chính trị và lập trường chính trị của Đinh thạch Bích, xin hãy lược lại quá trình hoạt động và viết lách của gã ấy từ thời Đệ Nhất Cộng Hòa cho đến nay, quý bạn đọc sẽ có một chân dung thực về một loại điển hình của “ăn cơm Quốc Gia thờ ma cộng sản” !
Anh quốc, ngày 17 tháng 7 năm 2010
Nam Nhân (Một Bút danh khác của nhà báo Việt Thường)

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website