CHÍNH KHÍ VIỆT

Wednesday, November 23, 2016

Chuyện Hậu Đặc Công Hùng Cửu Long Và Frank Huy Đỗ!


Chuyện Hậu Đặc Công Hùng Cửu Long Và Frank Huy Đỗ!
 
 
 1. http://www.chinhkhiviet.net/2016/11/chuyen-hau-ac-cong-hung-cuu-long-va.html
 2. https://www.facebook.com/josephluat.pham/posts/268236360245423
 3. https://www.facebook.com/Chinhkhiviet.PhamTrongLuat/posts/198657853875450
 4. https://www.facebook.com/chinhkhiviet.2016/posts/596341240562006
 5. https://www.facebook.com/RFAVietnam/posts/268237313578661
 6. https://www.facebook.com/VietHaRFA/posts/268237880245271
 7. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=268238123578580&id=238293869580176
 8. https://www.facebook.com/RFIvi/posts/268238320245227
 9. https://www.facebook.com/MacLamRFA/posts/268238486911877
 10. https://www.facebook.com/tintuconlinevnn/posts/268242783578114
 11. https://www.facebook.com/tintuchatinh.htn/posts/268243156911410
 12. https://www.facebook.com/thong.luan.1/posts/268243433578049
 13. https://www.facebook.com/seatimes.vn/posts/1891377747748746
 14. https://www.facebook.com/diendandansu/posts/268245536911172
 15. https://www.facebook.com/ijavn.org/posts/268855993516793
 16. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=268246350244424&id=599803393531644
 17. https://www.facebook.com/VietNamCongHoaThoiBao/posts/267887140280345
 18. https://www.facebook.com/ThongTinTuDo/posts/268250790243980
 19. https://www.facebook.com/TinMoiNhat/posts/1156597267710756
 20. https://www.facebook.com/tthto/posts/268252643577128
 21. https://www.facebook.com/danluan.org/posts/268253160243743
 22. https://www.facebook.com/conduongvietnam/posts/268253510243708
 23. https://www.facebook.com/phunuonlinetoday/posts/1817358181870611
 24. https://www.facebook.com/MangLuoiBlogger/posts/268254160243643
 25. https://www.facebook.com/laodongviet/posts/268254620243597
 26. https://www.facebook.com/luatsutrevietnam/posts/268254890243570
 27. https://www.facebook.com/LuatSuVoAnDon/posts/268255176910208
 28. https://www.facebook.com/lsleluan/posts/268255650243494
 29. https://www.facebook.com/luatsulecongdinh/posts/268256223576770
 30. https://www.facebook.com/luatsutruongtrongnghia/posts/268256910243368
 31. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=268257030243356&id=621357364650281
 32. https://www.facebook.com/HanLamLawOffice/posts/268260413576351
 33. https://www.facebook.com/lehongduat/posts/268261203576272
 34. https://www.facebook.com/ttpldansu/posts/268261563576236
 35. https://www.facebook.com/luatsuhoasen/posts/268262550242804
 36. https://www.facebook.com/thuytrangnguyennews/posts/268256606910065
 37. https://www.facebook.com/NhanQuyenChoVietNam/posts/268260890242970
 38. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=268262976909428&id=1705922226302984
 39. https://www.facebook.com/NhungCauNoiBatHuVN/posts/268263136909412
 40. https://www.facebook.com/dumoithu/posts/268263393576053
 41. https://www.facebook.com/TuoiTreYeuNuocHaiNgoai/posts/268263823576010
 42. https://www.facebook.com/PhongTucTapQuan/posts/268264360242623
 43. https://www.facebook.com/QLVNCH.3/posts/1308517019221897
 44. https://www.facebook.com/toikhongthichDCSVN/posts/268265500242509
 45. https://www.facebook.com/HotBoyQuanKun/posts/685016461665449
 46. https://www.facebook.com/shopmuahangtructuyen/posts/268270586908667
 47. https://www.facebook.com/phunutuoi30/posts/268270713575321
 48. https://www.facebook.com/xaydung.canhtranh/posts/268271200241939
 49. https://www.facebook.com/SVietnam.fanpage/posts/268859710183088
 50. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=268274300241629&id=587320254747177
 51. https://www.facebook.com/eva24h/posts/268274596908266
 52. https://www.facebook.com/baophunuvagiadinh/posts/268274520241607
 53. https://www.facebook.com/meohay/posts/268274900241569
 54. https://www.facebook.com/ZombieDoiMoiCuocSong/posts/268275043574888
 55. https://www.facebook.com/fanmyidol/posts/268275186908207
 56. https://www.facebook.com/khoenhadep/posts/268275300241529
 57. https://www.facebook.com/OiTinhYeuThatRacRoi/posts/1763944563854796
 58. https://www.facebook.com/cuongdoremonche102/posts/268276070241452
 59. https://www.facebook.com/HoiQuanCuoi.Vui/posts/268276390241420
 60. https://www.facebook.com/groups/1707960836109804/permalink/1826121110960442/
 61. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=268276970241362&id=132785110132871
 62. https://www.facebook.com/kenhgiaitringoisao247/posts/268277263574666
 63. https://www.facebook.com/melamecuacon/posts/268599733542419
 64. https://www.facebook.com/lamgiau69/posts/268598000209259
 65. https://www.facebook.com/clbnokia/posts/268277490241310
 66. https://www.facebook.com/TruyenYY/posts/268596830209376
 67. https://www.facebook.com/thegioididonghue/posts/268284280240631
 68. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=268598850209174&id=1588196184784250
 69. https://www.facebook.com/vanhoatruyenthong.vn/posts/268277666907959
 70. https://www.facebook.com/melamecuacon/posts/268599733542419
 71. https://www.facebook.com/noicamxucquayve/posts/268599423542450
 72. https://www.facebook.com/VGSThangLoiToanCau/posts/268608840208175
 73. https://www.facebook.com/banchuabiet/posts/268599190209140
 74. https://www.facebook.com/DOISONGPHAPLUAT2/posts/268277903574602
 75. https://www.facebook.com/K48HCE/posts/268593526876373
 76. https://www.facebook.com/hoisinhvienVietNamHCM/posts/268587330210326
 77. https://www.facebook.com/K47HCE/posts/956553011115429
 78. https://www.facebook.com/thuchienuocmo.vn/posts/269025696833156
 79. https://www.facebook.com/lehongphonghp/posts/268857510183308
 80. https://www.facebook.com/qtkdhce/posts/268282256907500
 81. https://www.facebook.com/Hoicuuhscap3QuynhCoi/posts/268281623574230
 82. https://www.facebook.com/Truongdaihocnoivuhanoi/posts/268282390240820
 83. https://www.facebook.com/InternationalTDTU/posts/1138568996219411
 84. https://www.facebook.com/DaiHocKinhTeHue/posts/268283176907408
 85. https://www.facebook.com/nhoquanb/posts/268856530183406
 86. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=269027753499617&id=602345746448487
 87. https://www.facebook.com/DaiHocKienTrucDaNangConfessions/posts/268283320240727
 88. https://www.facebook.com/dongluchoctap/posts/268594676876258
 89. https://www.facebook.com/ngoibuttre/posts/269027310166328
 90. https://www.facebook.com/UELHCM/posts/268595660209493
 91. https://www.facebook.com/camnangsinhviennamnhat/posts/268596126876113
 92. https://www.facebook.com/tuoitrephutho/posts/268855873516805
 93. https://www.facebook.com/YANBiKipYeu/posts/268596373542755
 94. https://www.facebook.com/NgoQuyenLoveCf/posts/268596660209393
 95. https://www.facebook.com/ThanhphoHaNoi/posts/268599896875736
 96. https://www.facebook.com/ThanhphoHoChiMinh/posts/268607046875021
 97. https://www.facebook.com/HoiMuDuongHaNoi/posts/268600176875708
 98. https://www.facebook.com/PhocoHoiAn/posts/268603153542077
 99. https://www.facebook.com/huetpfestival/posts/268604063541986
 100. https://www.facebook.com/ThanhphoDaNang/posts/268606796875046
 101. https://www.facebook.com/LIONuniformHUE/posts/268603676875358
 102. https://www.facebook.com/hatinh24h.tintuc/posts/268603840208675
 103. https://www.facebook.com/ThanhphoCanTho/posts/268604566875269
 104. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=268857016850024&id=622605674484420
 105. https://www.facebook.com/BuonMaThuot/posts/268604310208628
 106. https://www.facebook.com/TraVinhQueToi/posts/268604786875247
 107. https://www.facebook.com/longxuyenonline/posts/268605496875176
 108. https://www.facebook.com/TinTucHungYen/posts/268605653541827
 109. https://www.facebook.com/thanhphocamranhkh/posts/268605833541809
 110. https://www.facebook.com/ThanhphoQuyNhon/posts/268606116875114
 111. https://www.facebook.com/RacingVinhLong/posts/268607826874943
 112. https://www.facebook.com/QBQHT/posts/268609333541459
 113. https://www.facebook.com/doluongthuongnho/posts/268872373515155
 114. https://www.facebook.com/FanpageKhanhHoa/posts/268609690208090
 115. https://www.facebook.com/binhdinhdatvotroivandialinhnhankiet/posts/268610113541381
 116. https://www.facebook.com/BinhThanhWin/posts/268611430207916
 117. https://www.facebook.com/ThptCaMausConfession/posts/268612710207788
 118. https://www.facebook.com/hatinhtv/posts/268614066874319
 119. https://www.facebook.com/fcslna/posts/268615680207491
 120. https://www.facebook.com/btqm86/posts/268661643536228
 121. https://www.facebook.com/vinhthanhphonghean/posts/268617343540658
 122. https://www.facebook.com/choa37/posts/268859453516447
 123. https://www.facebook.com/VaDepCuaGirlDoLuong/posts/268872966848429
 124. https://www.facebook.com/nguyenducanh.thaibinh/posts/268618796873846
 125. https://www.facebook.com/lqdthaibinh/posts/268619226873803
 126. https://www.facebook.com/thehinhvietnam/posts/268619783540414
 127. https://www.facebook.com/vieclamtothcm/posts/268620280207031
 128. https://www.facebook.com/phongvanthu.thanhcongthatvn/posts/269025850166474
 129. https://www.facebook.com/hdvdl.hn/posts/268861063516286
 130. https://www.facebook.com/DiaDiemAnUong.DaLat/posts/268630376872688
 131. https://www.facebook.com/DiaDiemAnUong.HaNoi/posts/268660646869661
 132. https://www.facebook.com/DiaDiemAnUong.PhanThietMuiNe/posts/268661176869608
 133. https://www.facebook.com/meophoidodep/posts/268661396869586
 134. https://www.facebook.com/VUIMOTTI.Fanpage/posts/268662050202854
 135. https://www.facebook.com/POPSTVVIETNAM/posts/268662686869457
 136. https://www.facebook.com/TocTienOfficial/posts/268662883536104
 137. https://www.facebook.com/VanSonFC/posts/268662303536162
 138. https://www.facebook.com/hathanhxuan88/posts/268663056869420
 139. https://www.facebook.com/huongmommy/posts/268663163536076
 140. https://www.facebook.com/oh1.vn/posts/268620980206961
 141. https://www.facebook.com/ba.tung.7/posts/268621266873599
 142. https://www.facebook.com/pagecuoitetga/posts/268664540202605
 143. https://www.facebook.com/b.besties.v/posts/268621653540227
 144. https://www.facebook.com/tinnoichinh/posts/268621976873528
 145. https://www.facebook.com/nguyenphutrongsite/posts/268628016872924
 146. https://www.facebook.com/ttcpnguyenxuanphuc/posts/268628496872876
 147. https://www.facebook.com/fanpagetolam/posts/268622186873507
 148. https://www.facebook.com/nguyenthikimngan.fans/posts/268623006873425
 149. https://www.facebook.com/nguyenbathanh.fans/posts/268627716872954
 150. https://www.facebook.com/quocxuanay/posts/268629173539475

Hôm qua Chính Khí Việt đã có bài viết giới thiệu một youtube về vụ tên đặc công Hùng Cửu Long mặc áo dài cờ máu sao vàng phân biểu tượng của tập đoàn Việt Gian Cộng Sản tay sai của chủ nghĩa thực dân đỏ Leninist và Tàu đại hán bành trướng.

Hôm nay 23 tháng 11, 2016, theo dõi tin tức trên BBC – Ban tiếng Việt thì thấy BBC đã có bài giới thiệu bộ mặt của tên Hùng Cửu Long thanh minh thanh nga hành động đặc công của nó, một cách rất khéo léo!

Thế là cái giàn phóng "BBC tiếng Việt" đã và đang giúp phóng lên mạng lưới truyền thông của hoả tiễn mang đầu đạn bom vi trùng của tập đoàn VGCS nhắm thẳng vào Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn VGCS nói riêng và người dân Việt Nam trong và ngoài nước nói chung!!!

Chú Ý 1: Trong bản tin của BBC Tiếng Việt, thằng Hùng Cửu Long đã nói rõ  việc làm của nó có mục đích là “kêu gọi hoà hợp hoà giải dân tộc” (sic). 

-         Xin quý bạn đọc lưu ý rằng thằng Hùng Cửu Long nó dùng hai tiếng “HOÀ HỢP” đi trước hai tiếng “HOÀ GIẢI”, Đây là một trò rất lưu manh bỉ ổi mới, trên cả thằng đặc công đỏ Bùi Tín một bước. Bởi vì thằng đặc công đỏ Bùi Tín thì ngay từ những ngày đầu ra hải ngoại, trong cuốn sách đầu tay có tên “Hoa Xuyên Tuyết”, nó chỉ dám  đưa ra -tất nhiên là theo lệnh của VGCS ở thời điểm những năm đầu của 1990-  cái bẫy có tên “HOÀ GIẢI” trước rồi mới đến “HOÀ HỢP” sau!

Vì thế, tập đoàn VGCS sau cuộc họp vừa qua của cái gọi là Họp Mặt “Việt Kiều… Yêu Làm Việt Gian”, lần thứ 3 với khoảng 500 tên trí thức ngựa. Nghĩ rằng đó là một sự thành công qua kiểm chứng để biết người Việt ở hải ngoại “thích làm Việt ngay hay thích làm Việt gian?”  Còn hơn thế nữa, qua lời kêu gọi ủng hộ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (tức Mẹ Nấm) thì trong danh sách đã có rất nhiều những tên đang sinh sống tại hải ngoại.  Nhưng vì những tên tuổi đó vẫn chỉ  còn nằm trong thúng lạc xoong chính trị ở hải ngoại đã xuất hiện từ rất lâu, nay lại thêm một số  những đứa đấu tranh cuội ở trong nước đã được xuất khẩu qua Mỹ như Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày,  Lê Thị Kim Thu..

Tên đặc công Hùng Cửu Long mặc áo cờ máu sao vàng phân tới Little Saigon là để thăm dò như hắn đã thú nhận, để biết thêm “tâm tư và nguyện vọng của đồng bào hải ngoại” (sic) bởi hắn tin rằng hắn đã có chỗ dựa là thằng Frank Huy Đỗ, một tên đoàn viên “Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh” nằm vùng với hệ thống tiệm nails có tên Trendy Nails & Spa (xin xem hình ảnh dưới đây)
 
 
 
 
 
 
 

 

Tao hỏi mày, thằng Hùng Cửu Long, theo như mày nói thì thằng đại sứ VGCS ở Hoa Kỳ cũng như hệ thống cán bộ ngoại giao của chúng ở khắp nước Mỹ, đã được chính từ  thằng đại việt gian Nguyễn Phú Trọng cho đến các thằng đại việt gian Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Bình Minh.. đã căn dặn chúng những gì mới cách đây một vài tháng, về nhiệm vụ ngoại giao của chúng???

Ta chỉ trích một câu nói về nhiệm vụ của lũ ngoại giao của chúng nó là:  “phải làm an-ten” cho Đảng Việt Gian Cộng Sản (như mấy thằng đại việt gian nói trên đã căn dặn.)

Cho nên mày chỉ là một con chó ngao, dựa vào hệ thống tiệm nail của thằng cháu ngoan của tên Hồ Đại Việt Gian là Frank Huy Đỗ để tiến hành khiêu khích nhằm chụp ảnh giúp cho VGCS biết về người dân bình thường, không nằm trong lũ chó ngựa được gọi là trí thức, hoạt động kinh tế và chính trị cho VGCS ở hải ngoại!

Chú Ý 2: Thằng Hùng Cửu Long, mày nói rằng “việc tôi mặc áo dài cờ đỏ là một trong nỗ lực đó” (sic), tức nỗ lực tìm hiểu chính kiến của người dân Việt Nam bình thường ở hải ngoại. Và mày đã ngu xuẩn khi phát biểu rằng: “Vì tự do ngôn luận, tự do dân chủ là quyền của mỗi người. Mình thích thì mình làm, thực thi cái quyền ấy” (sic).

Đúng là óc của mày giống hệt óc những con chó ngao VGCS nói riêng và óc của toàn thể Tổ chức VGCS nói chung. Chúng bay đã hiểu "tự do, dân chủ là quyền của mỗi người và thích thì làm", cho nên lũ VGCS chỉ thích làm việt gian bán dân, bán nước cho Tàu bành trướng.  Lũ đấu tranh cuội thì thích làm cuội để ăn ké phần với VGCS, vừa làm một thứ an-ten vừa làm một thứ cầu nối xuất khẩu VGCS trá hình “tù nhân quyền, tù lương tâm” để tăng cường lực lượng xâm lược cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn VGCS (đó là núi trí tuệ và cũng là mỏ USD).  Cái vốn quý ấy còn hơn mỏ dầu lửa, bởi vì mỏ dầu lửa cũng có khi cạn, nhưng trí tuệ và USD của người Việt tị nạn VGCS thì mãi mãi tồn tại, thế hệ sau càng hiện đại và nhiều hơn thế trước! Không chỉ vì tập đoàn VGCS ao ước có được “cái vốn quý đó”, mà ngay chính chủ nhân của chúng là Tàu bành trướng cũng rất khao khát được có thứ “tư bản biết tư duy và làm giầu hợp pháp” đó.

Thằng Hùng Cửu Long phải nhớ rằng  tự do, dân chủ phải gắn liền với “việc tôn trọng và không vi phạm quyền tự do và dân chủ hợp pháp của người khác”.  Mày có biết điều đó không?  Tao hỏi mày câu này cũng chính là để cảnh cáo cho lũ “Lãnh Tụ Chóp Bu VGCS, tay sai của Tàu bành trướng”, chứ biết được điều này thì mày đâu có đi làm hành động của chó ngao? 

Kết Luận:

Ở hải ngoại có rất nhiều tổ chức, cá nhân đã từng cung cấp tin tức và tô vẽ cho VGCS và lũ cuội đấu tranh… như tập đoàn báo Người Việt, Việt Báo, Ba Cây Trúc, Việt Nam Exodus, SBTN, Đàn Chim Việt…. kể cả lũ Việt Tân nay thành Việt Tanh, rồi lại Mạng Lưới Nhân Quyền, Cơ sở 8406… cũng như chi nhánh tổ chức Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất với lũ chân rết Võ Văn Ái chân ngắn và Faulkner chân dài ở Paris, lũ râu ria của Cao Trào Nhân Bản với Nguyễn Quốc Quân cầm đầu, còn những bút nô cũng bị chửi thậm tệ như Nguyễn Mạnh Hùng, Ngô Vĩnh Long, Lê Xuân Khoa, Lê Diễn Đức, Đinh Quang Anh Thái, Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh ….  nhiều nhiều lắm!  Nhưng chúng cũng không thể nào dám mặc áo cờ máu vàng phân, đóng vai chó ngao ra giữa Little Saigon kiếm xương thừa canh cặn như mày. 

Thôi đi Tám, vở hề đã bị bể mánh rồi!!!

Chính Khí Việt
Ngày 23 Tháng 11, 2016

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website