CHÍNH KHÍ VIỆT

Thursday, October 6, 2016

Trả lời thông Báo của BPSOS ngày 4 tháng 10, 2016


H N <ntbh99@gmail.com>

Trả lời thông Báo của BPSOS ngày 4 tháng 10, 2016
- Holly Ngo -


 


Oct 5, 2016

Kính gửi BPSOS và ông Nguyễn Đình Thắng
 
Cảm ơn ông Nguyễn Đình Thắng đã giải thích cho chúng tôi hiểu các con số trong bảng khai thuế năm 2013 của ông. Chúng tôi là những người dân thường, không phải chuyên viên làm thuế. Trách nhiệm giải thích cho người đóng góp cho BPSOS hiểu là trách nhiệm của ông mỗi cuối năm, nhưng ông đã không làm. Tôi đã hỏi ông rất nhiều lần trong 2 năm qua nhưng ông không trả lời. Và bây giờ trách nhiệm của ông sẽ là phải  chứng minh với IRS số tiền của  Contributions and grants $3,257,520 là có tính luôn phần đóng góp $229,529.90 của chương trình CAMSA/RCS và ACF khi họ audit BPSOS .
Ngoài ra trong bảng báo cáo nội bộ dưới đây do bà Trần Trang Khanh làm, tại sao tôi không thấy BPSOS báo cáo số tiền đóng góp lẻ tẻ của mạnh thường quân gửi trực tiếp đến BPSOS mà không qua các cuộc gây quỹ và không phải đóng góp của hào kiệt ACF?. Số tiền đó ông có tính vào mục Contributions and grants ở trên không ? Ông đã xài số tiền đó cho mục gì trong bảng báo cáo nội bộ dưới đây ? Tại sao chúng tôi không được cho biết ?

Nguyễn Đình Thắng viết :”Sau khi tham gia nhóm được một thời gian, Bà Huệ Ngô bắt đầu liên lạc riêng để quấy nhiễu (stalking) một vài thành viên nam trong nhóm và gây phiền hà cho gia đình của họ. Một số anh chị em, khi biết chuyện này, đã không chấp nhận sự tham gia tiếp tục của Bà Huệ Ngô trong nhóm. “

Trả lời:” Đây là lối viết không đứng đắn   mà tôi đã viết trong bài “Phụ nữ nhận diện kẻ tiểu nhân khi bước ra sinh hoạt cộng đồng”. Tôi đã từ chức phó ban ngân sách và đi ra khỏi tổ chức ACF của ông vì không muốn tiếp tục đóng tiền $5000 trong năm 2014 cho ông chi xài, chứ không có anh chị em nào trong ACF bất hòa với tôi. Khi tôi xin đi ra, có rất nhiều anh chị em đã gọi điện thoại, viết email năn nỉ tôi ở lại. Tôi vẫn còn giữ những email đó để đối chất với ông.Tôi thật vô cùng thất vọng về cách hành văn và lý luận  của một lãnh đạo như ông.


Xin ông Thắng cho biết tên chính xác của vài thành viên nam trong nhóm Hào Kiệt của ACF là ai và thành viên đó có dám ra mặt đối chất với tôi không ? Nếu tôi không lầm thì trong thời gian đó có 1 ông hào kiệt ở Dallas bị vợ  đòi ly dị vì bà ta không đồng ý ông chồng  lén lút vợ nhà ký check đóng góp 10000 USD cho ông Thắng để tham gia nhóm Hào Kiệt ACF của ông. Bà ta cứ điện thoại cho tôi để hỏi thăm ông chồng đã đóng bao nhiêu nhưng tôi không trả lời được. Tôi yêu cầu bà ấy nên hỏi thủ quỹ của BPSOS là bà Lê Kim Cúc, hay hỏi trực tiếp ông Thắng. Ông Thắng biết vợ chồng ông ấy  lục đục vì tiền bạc bắt đóng góp 10000 USD nhưng vẫn tỉnh bơ cash check của ông chồng .
Tôi đang hỏi chuyện tài chánh với những con số, tôi đề nghị ông Thắng nên tập trung trả lời những con số, không nên đi ngoài đề, lái qua chuyện con người và chuyện gia đình của những hào kiệt nạn nhân của ông, không liên quan gì đến tôi.”

Nguyễn Đình Thắng viết :”Chúng tôi cũng quyết định không đáp ứng các đòi hỏi phi lý và nguy hiểm của Bà Huệ Ngô về thông tin liên quan đến hoạt động âm thầm của nhóm: tài trợ bao nhiêu cho ai; danh tính của họ; họ đi những đâu, làm những công việc gì, hoạt động ra sao… Đây là những thông tin cá nhân mà luật pháp Hoa Kỳ không cho phép tiết lộ; hơn nữa những thông tin này có thể gây nguy hiểm cho một số người hoạt động nếu để lộ ra. Đó là lý do chúng tôi đã chủ trương không công bố các hoạt động của nhóm “tinh thần hào kiệt” trong một thời gian dài.”

Trả lời :”Như vậy có nghĩa là trong một thời gian dài, các mạnh thường quân hay các hào kiệt đóng góp tiền cho BPSOS sẽ không bao giờ có báo cáo , hay thông tin về việc ông xài tiền đóng góp của người dân Việt Nam ở hải ngoại. Thiên hạ cứ tự nhiên đưa tiền cho ông xài thoải mái. Ông nghĩ rằng sẽ có bao nhiêu người chấp nhận như vậy trong một thời gian dài ?

Nguyễn Đình Thắng viết : « Bà Huệ Ngô còn đòi BPSOS hoàn trả $22,000 đã đóng góp trước đây. Trong bản khai thuế đã trích dẫn ở trên, năm 2013 BPSOS đã chi tổng cộng $301,524 cho kế hoạch dân chủ hoá Việt Nam,  vượt xa con số $229,529.90 mà Bà Huệ Ngô cho là BPSOS đã thu được từ các khoản đóng góp của đồng hương và từ nhóm “tinh thần hào kiệt”

Trả lời:”Theo báo cáo chi thu nội bộ trong năm 2013  của bà Trần Trang Khanh , BPSOS đã chi xài tổng cộng   $197351.19 (=$124,504.41 + $72,846.78)  . Bây giờ trong hồ sơ khai thuế ông lại khai BPSOS đã chi $301,524. Tại sao có sự khác biệt  $104172.81 này ?  (= $301524 - $197351.19). Ai sẽ là người giám sát những con số này ngoài ông Thắng và bà Trang Khanh ?”


Nguyễn Đình Thắng viết : »BPSOS đã khoá sổ tài chánh năm 2013 vào cuối năm ấy. Bà Huệ Ngô cũng đã khai trừ thuế với IRS phần đóng góp của mình cho năm 2013. Như thế bất kỳ khoản tiền nào chi ra năm 2016 cũng đều là xuất quỹ từ một nguồn tiền khác chứ không phải tiền đóng góp của Bà Huệ Ngô cách đây 3 năm. Nếu xuất quỹ thì có nghĩa là BPSOS dùng nguồn tiền nào khác để cống hiến cho Bà Huệ một khoản được xem là thu nhập riêng của Bà ấy trong năm 2016. «

Trả lời : »Luật sư của tôi sẽ giúp tôi tranh cải với ông trước toà về việc này. Trong quá khứ ,  các tổ chức non-profit organization của Mỹ đã có nhiều trường hợp phải trả lại tiền đóng góp cho người mạnh thường quân vì « misrepresentation » hay « fraud ». Xin mời ông vào website này tham khảo

https://michaelrosensays. wordpress.com/2012/01/27/can- a-nonprofit-return-a-donors- gift/

By contrast, nonprofit organizations are required to return a donor’s gift if the funds cannot be used according to the donor’s intent or if any significant provisions of a gift agreement are violated. The donor’s intent and/or the gift agreement are a contract governing the relationship between the donor and the organization. Nonprofit organizations are legally bound by such agreements.
Nonprofit organizations should use written gift agreements for all large contributions. The organization should adopt a policy about the use of gift agreements including when they must be used and what points must be covered in them. If a well-written gift agreement had been in place between Garth Brooks and INTEGRIS, it’s doubtful that the two would have ended up in court. However, without a solid gift agreement, INTEGRIS ended up in court and was ordered to return the $500,000 gift and pay an additional $500,000 in punitive damages.Kính chào ông

Holly Ngo
Email: ntbh99@gmail.com
Phone : 562-458-2285

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website