CHÍNH KHÍ VIỆT

Monday, October 3, 2016

Số tiền khác biệt $103,947.90 đi về đâu???

LGT: Từ đầu năm 2015 website Chính Khí Việt đã đưa ra một số những tài liệu, audio phỏng vấn và khá nhiều bài viết của nhiều tác giả liên quan đến "tiến sĩ" Nguyễn Đình Thắng về các vụ bê bối của y trong việc lợi dụng nhiều thứ danh nghĩa để làm tiền chính phủ Hoa Kỳ cũng như móc hầu bao của Người Việt Tỵ Nạn VGCS khắp nơi đặc biệt là Hoa Kỳ.  Vấn đề lừa bịp tiền bạc tuy là quan trọng,  nhưng quan trọng hơn cả là chúng đã làm thiêu chột niềm tin của Người Việt Tỵ Nạn VGCS, hướng dẫn chúng ta vào những trận địa giả để cuối cùng VGCS sẽ hoà bình thôn tính trọn vẹn Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn VGCS nói riêng và Cộng Đồng Người Việt sinh sống ở nước ngoài với chiêu bài "hoà giải - hoà hợp dân tộc"  nói chung!

http://www.chinhkhiviet.net/search/label/nguyen%20dinh%20thang

Và trước khi giới thiệu bài viết ngày 02 tháng 10, 2016 của thiện nguyên viên Holly Ngô, ở cuối phần này, CKV xin trân trọng kính mời quý bạn đọc website Chính Khí Việt theo dõi một một số youtube của nhiều vị diễn giả thường xuyên của website, đặc biệt là có ý kiến đóng góp của Nhà Báo Lão Thành Việt Thường Trần Hùng Văn.

CKV

 
 
 
 

 

Số tiền khác biệt $103,947.90 đi về đâu???

Kính gửi những người quan tâm về những vấn đề của cộng đồng người Việt ở hải ngoại
Tác giả: Holly Ngo, thiện nguyện viên của cái gọi là BPSOS (Phone 562-458-2285 – Email: ntbh99@gmail.com)
Oct 2, 2016
Nhận thấy gần đây ông Nguyễn Đình Thắng và BPSOS đã và đang  nỗ lực tổ chức gây quỹ ở nhiều nơi như Nam Cali, Houston, Virginia, chúng tôi cảm thấy có trách nhiệm gửi tới cộng đồng người Việt một số thông tin mà chúng tôi được biết về cách làm việc của BPSOS trong việc gây quỹ và chi thu trong những năm qua. Chúng tôi chỉ trình bày những con số chính xác từ những báo cáo tài chánh của BPSOS và cách hành xử của ông Nguyễn Đình Thắng đối với các thiện nguyện viên và mạnh thường quân đã từng đóng góp cho BPSOS. Việc nhận định, đánh giá và quyết định có tin tưởng Nguyễn Đình Thắng tiếp tục để đóng góp hay không, xin  để cho độc giả tùy ý quyết định.
Năm 2013, theo báo cáo tài chánh của BPSOS trên  http://www.guidestar.org,     BPSOS xin được  $3,257,520 từ các cấp khoản (grants and funds) của chính phủ Mỹ cho các văn phòng của BPSOS trên khắp nước Mỹ để làm các dịch vụ giúp đỡ người dân trong nước Mỹ như thi quốc tịch Mỹ, học Anh văn, ghi tên bảo hiểm sức khỏe … Ngoài ra hàng 11 Other revenue, BPSOS báo cáo số tiền $125,582 . Mục other revenue có $125582  là tiền gì, có phải là tiền đóng góp của chúng tôi không ? Làm sao kiểm chứng con số này ? Tiền đóng góp  $118,829.90 + $110,700.00 = $229,529.90 (xem chi tiết dưới đây)  của chúng tôi cho chương trình tị nạn, CAMSA và tổ chức phát triển xã hội dân sự nằm trong mục nào của tờ khai thuế này, và làm sao chúng tôi biết được chi tiết việc chi xài số tiền này trong  tờ khai thuế này ? Số tiền khác biệt $103947.90 đi về đâu  ?  ($229,529.90 –$125,582  = $103947.90)  
Chúng tôi là những thiện nguyện viên được ông Thắng mời vào trong ban ngân sách, ban chính sách  đã nhiều lần yêu cầu BPSOS giải thích số tiền $125,582 so với số tiền chúng tôi đóng góp trong năm 2013 là $229,529.90  nhưng ông Nguyễn Đình Thắng và BPSOS im lặng không trả lời ?
      Trong báo cáo tài chánh nội bộ mà nhân viên ông Thắng là Trần Trang Khanh , Chief Operating Officer của BPSOS, đưa ra khi tổng kết số tiền đóng góp của đồng hương VN qua các cuộc gây quỹ trong năm 2013  ở khắp nơi là :
       Orange County, CA   March 9, 2013             $10,545.00       Oklahoma, OK            March 17, 2013           $23,346.00       Falls Church, VA        April 8, 2013               $  7,610.00       Tacoma, WA                May 25, 2013              $10,306.00       Raleigh, NC                 June 15, 2013              $16,830.00       Atlanta, GA                 June 20, 2013              $  9,250.00       Arlington, TX             September 28, 2013   $21,112.23       Garland, TX                November 10, 2013    $2,543.87       Houston, TX               November 16, 2013    $13,936.80       Phoenix, AZ               December 14, 2013     $  3,350.00                                              TOTAL                    $118,829.90
NDT TAX 2013.jpg
Năm 2013 Nguyễn Đình Thắng mời gọi 50 người Việt Nam  tạm gọi là thành đạt ở Mỹ tham gia tổ chức Asean Century Foundation  của ông  với sách lược 5 năm và 100 năm với ý tưởng sẽ phát triển và đào tạo lãnh đạo để giúp các xã hội dân sự trong nước và trong vùng Đông Nam Á. Ông Thắng phong cho họ là “hào kiệt” để khuyến khích họ đóng tiền. Điều kiện gia nhập là phải có “tâm huyết, đạo đức, chiều sâu “ và đóng góp từ tiền túi của mình 10,000 USD hay tự gây quỹ  10,000 USD cho năm đầu tiên, và 5,000 USD cho năm thứ hai. Ông ta đưa ra một ngân sách budget là 500,000 USD cho năm 2014 và kêu gọi mọi người ra sức gây quỹ ở khắp nơi để đạt được con số này.  Kết quả chỉ có khoảng 15 người đóng tiền tổng cộng được $110,700
Ngoài ra trong báo cáo tài chánh dưới đây,  BPSOS không báo cáo số tiền đóng góp của đồng hương Việt Nam đóng góp lẻ tẻ và gửi trực tiếp đến văn phòng BPSOS mà không phải qua các cuộc gây quỹ tại các thành phố. Số tiền này có thể lên đến $50,000. (?)
Trong báo cáo chi thu trong năm 2013, BPSOS  chỉ đưa ra báo cáo chung chung summary expense  $197351.19 (=$124,504.41 + $72,846.78)   mà không có detail chi tiết cụ thể (who, what, when, why, how )  cho nhiều mục như  PERSONNEL, CONTRACTED SERVICE, TRAVEL, MANAGEMENT & SUPPORT, DIRECT ASSISTANCE, SUPPLIES, ADVERTISING ,etc .
Chúng tôi là những người trong ban ngân sách,  ban chính sách, ban nhân sự của tổ chức ACF họp nội bộ và lên tiếng hỏi chi tiết việc CHI TIỀN thì ông không trả lời, mời ra khỏi tổ chức không cần lý do, không hoàn tiền lại.   Ông tự phong cho mình có quyền xài tiền của chúng tôi đóng góp một cách tuỳ tiện không cần giải thích, muốn mướn ai thì mướn và chúng tôi không hề biết người được mướn đã làm được việc gì, trả lương có hợp lý hay không và đi máy bay, ở khách sạn tốn hết bao nhiêu tiền ?. Vậy thì hành xử dân chủ và vận hành minh bạch trong nội bộ ở chỗ nào ?
Saigon Times Mail - Nho anh forward den cac dia chi email cua anh_Page_2.jpg
Tôi cũng đã gửi thư cho IRS yêu cầu họ audit BPSOS và ngày Sep 12, 2016, IRS ở Dallas đã  trả lời cho tôi : “Thank you for the information you submitted regarding BOAT PEOPLE SOS INC. The IRS has an ongoing audit program to ensure exempt organizations comply with applicable provisions of the Internal Revenue Code (the Code). We ‘ll consider the information you submitted in this program”. Chúng tôi đang chờ đợi kết quả của cuộc audit này của sở thuế liên bang.
Trong bài viết ngày 11 tháng 9, 2015 :”Thế nào là minh bạch và làm sao để đạt được sự minh bạch ?” http://www.machsongmedia. com/congdong/phat-trien-cong- dong/1029-th-nao-la-minh-bch- va-lam-sao-t-c-s-minh-bch.html
Ông Nguyễn Đình Thắng viết : Chúng tôi đã quyết định không nhận các đóng góp theo kiểu gây quỹ tuỳ tiện ấy vì nó vi phạm tôn chỉ của tổ chức.”
Ông Thắng viết không nhận các đóng góp của tôi nhưng khi tôi viết thư yêu cầu ông hoàn lại số tiền đóng góp $22000 của tôi trong năm 2012 và 2013 thì ông im lặng không dám trả lời. Ngoài ra các đóng góp của đồng hương Nam Cali do tôi vận động gây quỹ được cho BPSOS trong năm 2012 và 2013 thì ông cũng im luôn không nói tới. Công sức và thời giờ của tôi làm việc tình nguyện giúp cho đồng bào tị nạn ở Thái Lan, Mã Lai qua BPSOS cũng bị ông phủi bỏ hoàn toàn, còn cố tình vu khống tôi  nhiều lần  nhằm bôi nhọ uy tín và tên tuổi của tôi. Nhưng tất cả đều thất bại qua những lá thư của những người tị nạn ở Thái Lan giải thích bênh vực cho tôi qua những nỗ lực giúp đỡ đồng bào qua các chương trình trợ giúp y tế khẩn cấp và hỗ trợ đời sống đồng bào với hơn $20000 giúp đỡ từ tiền của cá nhân tôi .
Ngày Aug 11,  2016 vừa qua, luật sư của chúng tôi đã viết thư cho Nguyễn Đình Thắng và BPSOS yêu cầu hoàn trả lại tiền đóng góp $22000 của tôi trong năm 2012 va 2013 vì BPSOS không có báo cáo rõ ràng chi thu, không trân trọng những đóng góp của mạnh thường quân,  và có những dấu hiệu chi tiền không đúng với mục đích ban đầu khi xin tiền gây quỹ (unintended purpose).
“As your records should indicate Ms. Ngo is a large donor to your organization, having given over $22,000. She has every right to demand that BPSOS is held financially accountable. On repeated occasions, Ms. Ngo has asked for a full accounting of how the donations have been applied to your organization’s mission. To date, she has received no response. This is unacceptable. Ms. Ngo has had her confidence in your organization shaken by your lack of transparency and she believes that your charity is illegally using the hard-earned money that people such as her have donated over the years. As such, Ms. Ngo is demanding a full refund of every dollar that she has donated to BPSOS. “
Cho đến nay chúng tôi không nhận được trả lời của ông Nguyễn Đình Thắng. Chúng tôi sẽ gửi đến BPSOS đơn kiện của chúng tôi trong tháng sắp tới. Vụ kiện có thể sẽ kéo dài, nhưng tôi hy vọng đồng hương Việt Nam sẽ cẩn thận hơn khi đóng góp tiền bạc cho một tổ chức non-profit organization như BPSOS  mà không hề được báo cáo tài chánh chi thu rõ ràng mỗi năm.
Chúng tôi thách thức ông Thắng và BPSOS đưa ra được những chi phí thật sự và rõ ràng chi tiết cho các hoạt động quốc tế của BPSOS trong năm 2015 lên đến $236,000 và dự đoán lên đến $397,000 cho năm  2016 dựa trên những báo cáo quá chung chung của ông trên Mạch Sống cho năm 2015, 2016 dưới đây. Phần tự đóng góp của các “hào kiệt ACF “  từ $72,000 trong năm 2015 dự đoán tăng lên $190,000 trong năm 2016. Con số thật đáng nể ! . Không biết ngày 31 tháng 12, 2016 năm nay, ông Thắng có thể cho chúng tôi biết con số tự đóng góp của các hào kiệt ACF là bao nhiêu không ? Tất cả những con số này đều cần ông Nguyễn Đình Thắng giải thích rõ ràng minh bạch để lòng tin của đồng hương Việt Nam không bị phản bội vào những tổ chức  chính trị như  BPSOS hay Liên Minh cho một Việt Nam dân chủ của ông Thắng lập ra.
Hoạt Động Quốc Tế của BPSOS
Ngân sách năm 2015 (tròn số):
Tổng Thu: $217,000
 • Tự đóng góp: $72,000
 • Gây quỹ: $25,000
 • Các cấp khoản: $50,000
 • Các nhà hảo tâm đóng góp định kỳ: $70,000
Tổng Chi: $236,000
 • Lương và phụ cấp: $168,000 (cho 5 người toàn thời và 2 người bán thời)
 • Chi phí văn phòng, cơ sở, hành chánh: $26,000
 • Chi phí thực hiện các hoạt động: $42,000
Chênh lệch: $19,000 thâm hụt
Quỹ Dự Phòng: $25,000 (cuối năm 2015)
Ngân sách dự kiến năm 2016 (tròn số):
Tổng Thu: $420,000
 • Tự đóng góp: $190,000
 • Gây quỹ: $90,000
 • Các cấp khoản: $70,000
 • Các nhà hảo tâm đóng góp định kỳ: $70,000
Tổng Chi: $397,000
 • Lương và phụ cấp: $200,000 (cho 8 người toàn thời và 2 người bán thời)
 • Chi phí văn phòng, cơ sở, hành chánh: $35,000
 • Chi phí thực hiện các hoạt động: $162,000
Chênh lệch: $23,000 dôi ra
Quỹ Dự Phòng: $48,000 (cuối năm 2016)
Xin cảm ơn quí vị đã quan tâm. Mong rằng các ban đại diện cộng đồng người Việt ở Virginia, Nam Cali, Houston, Dallas và khắp nơi giúp chúng tôi lên tiếng về việc này để BPSOS  phải trả lời về những chi thu cần phải minh bạch có giám sát viên  trong số tiền gây quỹ từ đồng hương Việt Nam ở hải ngoại cho các hoạt động quốc tế của ông  Nguyễn Đình Thắng.
Trân trọng,Holly NgoPhone 562-458-2285 – Email: ntbh99@gmail.com

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website