CHÍNH KHÍ VIỆT

Sunday, October 23, 2016

NHÂN ĐỌC TIN NGƯỜI DÂN ĐẮC NÔNG VÙNG DẬY “BẮN XỐI XẢ VÀO ĐOÀN GIẢI TOẢ”


NHÂN ĐỌC TIN NGƯỜI DÂN ĐẮC NÔNG VÙNG DẬY “BẮN XỐI XẢ VÀO ĐOÀN GIẢI TOẢ”

http://www.chinhkhiviet.net/2016/10/nhan-oc-tin-nguoi-dan-ac-nong-vung-day.html
https://www.facebook.com/Chinhkhiviet.PhamTrongLuat/posts/187904308284138
https://www.facebook.com/josephluat.pham/posts/251232931945766
https://www.facebook.com/tintuchatinh.htn/posts/251244925277900
https://www.facebook.com/seatimes.vn/posts/251244081944651

https://www.facebook.com/RFIvi/posts/251242031944856
https://www.facebook.com/RFAVietnam/posts/251238031945256
https://www.facebook.com/toikhongthichDCSVN/posts/251295435272849
https://www.facebook.com/conduongvietnam/posts/251294015272991
https://www.facebook.com/danluan.org/posts/251290605273332

*
https://www.facebook.com/tintuconlinevnn/posts/251286288607097
https://www.facebook.com/diendanluat/posts/251284281940631
https://www.facebook.com/MacLamRFA/posts/251283998607326
https://www.facebook.com/VietHaRFA/posts/251278831941176
https://www.facebook.com/xaydung.canhtranh/posts/251304875271905

https://www.facebook.com/mangxahoivanhoc/posts/251298735272519
https://www.facebook.com/baophunuviet/posts/251299048605821
https://www.facebook.com/khoenhadep/posts/251302028605523
https://www.facebook.com/shopmuahangtructuyen/posts/251302458605480
https://www.facebook.com/HotBoyQuanKun/posts/251306731938386

**
https://www.facebook.com/Stanford.JSC/posts/251344865267906
https://www.facebook.com/TruyenYY/posts/251344715267921
https://www.facebook.com/UELHCM/posts/251344441934615
https://www.facebook.com/Truong-PTTH-Quynh-Coi-236612026450405/?fref=ts
https://www.facebook.com/Truongdaihocnoivuhanoi/posts/251342571934802

https://www.facebook.com/Truongdaihocnoivuhanoi/posts/251342571934802
https://www.facebook.com/DaiHocKinhTeHue/posts/251341281934931
https://www.facebook.com/K48HCE/posts/251341151934944
https://www.facebook.com/HaiPhongUniversity/posts/251341038601622
https://www.facebook.com/khoachinhtrihoc/posts/251340905268302

***
https://www.facebook.com/traixinhgaideptruongdaihoccongnghiephanoihaui/posts/251340771934982
https://www.facebook.com/InternationalTDTU/posts/251340388601687
https://www.facebook.com/TruongThptChuVanAn/posts/251339945268398
https://www.facebook.com/DaiHocKienTrucDaNangConfessions/posts/251339385268454
https://www.facebook.com/nhomxpro.cuoixuyenviet/posts/251339225268470

****40****
https://www.facebook.com/DiaDiemAnUongHaiDuong/posts/251339081935151
https://www.facebook.com/monanuongngondalat/posts/251338938601832
https://www.facebook.com/DiadiemanuongHue/posts/251338725268520
https://www.facebook.com/diadiemanuongmytho/posts/251338388601887
https://www.facebook.com/DiaDiemAnUong.VungTau/posts/251335505268842

https://www.facebook.com/DiaDiemAnUong.PhanThietMuiNe/posts/251335881935471
https://www.facebook.com/DiaDiemTaiDaNang/posts/1150390281664318
https://www.facebook.com/DiaDiemAnUong.HaNoi/posts/251316045270788
https://www.facebook.com/cunghoccachnauanngon/posts/251314635270929
https://www.facebook.com/DiaDiemAnUong.DaLat/posts/251314265270966

*****50*****

https://www.facebook.com/ParisByNightThuyNgaNewsUpdates/posts/251311348604591
https://www.facebook.com/VanSonFC/posts/251310985271294
https://www.facebook.com/hathanhxuan88/posts/251310695271323
https://www.facebook.com/hathanhxuan88/posts/251310695271323
https://www.facebook.com/TocTienOfficial/posts/251308768604849

https://www.facebook.com/www.tamhieu.com.vn/posts/251350258600700
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=251349718600754&id=1411023729205228
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=251349348600791&id=1704112196527908
https://www.facebook.com/BanNhacThanTuong/posts/251349101934149
https://www.facebook.com/CaSiThanhLan/posts/251348141934245

******60******

https://www.facebook.com/trotquotteam/posts/251469871922072
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=251469548588771&id=557767627742659
https://www.facebook.com/pagecuoitetga/posts/251468701922189
https://www.facebook.com/lsleluan/posts/251468245255568
https://www.facebook.com/nvdai0906/posts/251467908588935

https://www.facebook.com/luatsulecongdinh/posts/251467581922301
https://www.facebook.com/LuatSuVoAnDon/posts/251467268588999
https://www.facebook.com/luatquyenru/posts/251466285255764
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=251466078589118&id=1581750452090987
https://www.facebook.com/VUIMOTTI.Fanpage/posts/251465205255872

*******70*******
https://www.facebook.com/ThanhphoHaNoi/posts/251462105256182
https://www.facebook.com/ThanhphoHoChiMinh/posts/251461861922873
https://www.facebook.com/ThanhphoDaNang/posts/251458868589839
https://www.facebook.com/ThanhphoVinh/posts/251459108589815
https://www.facebook.com/ThanhphoQuyNhon/posts/251462378589488

https://www.facebook.com/ThanhphoNhaTrang/posts/251461585256234
https://www.facebook.com/hatinhtv/posts/251461125256280
https://www.facebook.com/ThanhphoCanTho/posts/251460891922970
https://www.facebook.com/ThanhphoHaiPhong/posts/251460545256338
https://www.facebook.com/hanoifan/posts/251460015256391

https://www.facebook.com/TinTucHungYen/posts/251355391933520
https://www.facebook.com/BuonMaThuot/posts/251458568589869
https://www.facebook.com/ThanhphoDaLat/posts/251458208589905
https://www.facebook.com/huetpfestival/posts/251457665256626
https://www.facebook.com/CamRanhOnline/posts/251457525256640

********80*******
https://www.facebook.com/RacingVinhLong/posts/251457328589993
https://www.facebook.com/binhdinhdatvotroivandialinhnhankiet/posts/251456868590039
https://www.facebook.com/travinhtoday/posts/251456701923389
https://www.facebook.com/QBQHT/posts/251456575256735
https://www.facebook.com/camauconfessions/posts/251475308588195

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=251476591921400&id=189348137893944
https://www.facebook.com/vinhthanhphonghean/posts/251477051921354
https://www.facebook.com/NgamVn/posts/251667608568965
https://www.facebook.com/oh1.vn/posts/251668995235493
https://www.facebook.com/b.besties.v/posts/251670908568635

********90********
https://www.facebook.com/diendandansu/posts/251771498558576
https://www.facebook.com/phunuonlinetoday/posts/251817671887292
https://www.facebook.com/CongTacXaHoiHUFI/posts/251824115219981
https://www.facebook.com/dulichbennghe.vn/posts/251824931886566
https://www.facebook.com/suoinuocnongbinhchau/posts/251826241886435

https://www.facebook.com/vieclamhcm24h/posts/251833168552409
https://www.facebook.com/vieclamtothcm/posts/251835155218877
https://www.facebook.com/vieclamthanhphohochiminhhoi/posts/251836345218758
https://www.facebook.com/thehinhvietnam/posts/251838125218580
https://www.facebook.com/dinhduongthehinhcom/posts/251839895218403

*********100********
 

Trước 1975 văn nô Việt Gian Cộng Sản Nguyễn Đình Thi khi viết tiểu thuyết để tuyên truyền về cái gọi là “Cách mạng tháng 8, 1945” của VGCS, Nguyễn Đình Thi cho rằng đây chỉ là câu chuyện “Tức Nước Vỡ Bờ”. Cho nên tiểu thuyết của văn nô Nguyễn Đình Thi được cho ra đời với cái tên là  Vỡ Bờ (gồm 2 tập).
 
 

Trong khi đó từ trước 1945, viết về cuộc nổi dậy của nông dân ở một làng xã phía Bắc Việt Nam nhân việc lụt lội, nhà văn đại tài Vũ Trọng Phụng (người từng có câu nói khi bị Trường Chinh đến tuyên truyền gia nhập tổ chức VGCS, rằng “các anh chỉ là lũ cơ hội, quyên tiền của dân để làm những việc bậy bạ”! Do vậy mà tập tiểu thuyết phóng sự của nông dân đấu tranh trong một thôn xã của Nhà văn Vũ Trọng Phụng được đặt tên là VỠ ĐÊ!!!
 
 

Sự phản ánh sinh hoạt xã hội trong văn học giữa hai ngòi bút là người yêu nước Vũ Trọng Phụngvăn nô VGCS Nguyễn Đình Thi hoàn toàn khác nhau.  Sức mạnh của dân ở một xã -trong con mắt-của nhà văn Vũ Trọng Phụng đã thấy nó là một sức mạnh đập tan được một con đê.  Còn trong Vỡ Bờ của văn nô VGCS Nguyễn Đình Thi thì cái gọi là “Cách Mạng Tháng 8 1945” chỉ là sức nước sói mòn sông ruộng làm vỡ một cái bờ thửa manh mún mà thôi!  Chắc chắn văn nô Nguyễn Đình Thi không phải là loại thiếu chữ nghĩa.  Cũng như toàn bộ cái ban Tuyên Huấn Trung Ương của VGCS vẫn còn ca ngợi văn nô Nguyễn Đình Thi là một trong những con chim đầu đàn của “Văn Học Nghệ Thuật Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”, không hề có một ý kiến nào về việc sức mạnh của nhân dân Việt Nam thuở 1945 chỉ đủ sức phá vỡ một cái bờ ruộng mà thôi!?

Đó chính  vì,  cả Ban Tuyên Giáo Trung ương VGCS lẫn văn nô Nguyễn Đình Thi đều chung quan điểm rằng “Nhân dân Việt Nam chỉ là những công cụ thô sơ” trở thành mạnh là nhờ có sự: “lãnh đạo của tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh”.  Nói một cách khác như VGCS vẫn thường nói rằng “sự thành công của cách mạng tháng 8,  1945” là sự thành công của “Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản Việt Nam”!  Điều này có nghĩa là ngay từ cái thuở 1945 đó tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh đã coi nhân dân Việt Nam chỉ là thứ nô lệ mà thôi, hoặc là “lũ” theo voi ăn bã mía!? 

Còn bây giờ, trên cơ quan truyền thông của VGCS đã đưa một tin: “Xả súng bắn vào đoàn giải toả, 3 người tử vong”, hoặc cùng một đề tài, BBC – Ban Tiếng Việt đã đặt tên: “Đắk Nông: Ba nhân viên san lấp đất rừng 'bị bắn chết' và nhiều người bị thương”. (xim tham khảo 2 links dưới đây:  (1) http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/xa-sung-vao-doan-giai-toa-3-nguoi-tu-vong-3487990.html  (2)   http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-3774447.

Ngày nay những người nô lệ đỏ Việt Nam đã cho thấy họ đi theo con đường của các cụ Hoàng Hoa Thám, Tán Thuật, Phan Đình Phùng…. chứ không đi theo con đường của lũ Dân Chủ Cuội là đấu tranh “theo luật pháp và Hiến pháp của VGCS”.  Nghĩa là theo nội dung Hiến pháp của VGCS thì có ngu như bò cũng thấy rằng việc VGCS khẳng định rằng chúng là chủ nhân, còn những người không là Đảng viên cộng sản chỉ là những nô lệ đỏ.  Cho nên tuân theo Hiến pháp có nghĩa là công nhận và trung thành với tập đoàn VGCS và khuyến khích nhân dân Việt Nam bị trị phải làm sao hành xử đúng với thân phận là nô lệ đỏ!

Nếu không muốn làm nô lệ đỏ thì đi tìm chủ khác để làm nô lệ trắng, xanh, vàng, hay nhôm nhoam gì đó! Chứ chưa bao giờ tụi cuội lại dám hướng dẫn cho những người nô lệ đỏ Việt Nam hãy đòi lại quyền làm chủ nhân những gì mà Tiền Nhân Việt Nam để lại.  Còn lũ cộng sản việt gian buôn dân bán nước thì tuỳ theo tình hình và hoàn cảnh cụ thể để cướp lại những gì mà chúng cướp của nhân dân Việt Nam để phục vụ cho Tàu bành trướng và các thế lực duy lợi khác!

Kết Luận

Khi nói đến việc tuân thủ “luật pháp và Hiến pháp của VGCS” thì chẳng khác gì vẫn chấp nhận thân phận con chó bị xích cổ, hoặc con trâu bị sỏ mũi để chỉ ao ước được ăn chút no lòng và sợi xích dài thêm một chút. Chỉ có vậy thôi.

Cho nên những cá nhân, những đoàn thể đảng phái nào còn kêu gọi “tuân theo luật pháp và Hiến pháp của VGCS” thì phải thấy chúng chính là một loại công cụ đặc biệt của VGCS, phối hợp nhịp nhàng và phân công nhau có bài bản trong từng tình huống để như tên chóp bu VGCS kêu gọi và giao trách nhiệm: “tuyên truyền nội dung cũng như phải bảo vệ và thực thi nghiêm chỉnh luật pháp và Hiến pháp Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”!

Vì thế quý bạn đọc thử nghĩ xem khi lũ đấu tranh cuội kêu gọi thực thi cái gọi là “luật pháp và HIến pháp của VGCS” một cách công khai và liên tục lập đi lập lại thì thử hỏi cái quan điểm đấu tranh như thế đã đủ để chứng minh rằng chúng là công cụ đặc biệt của tập đoàn VGCS hay không?
Để cụ thể hơn Chính Khí Việt xin đưa một vài bộ mặt tiêu biểu của lũ Cuội từng kêu gọi đấu tranh "theo luật pháp và Hiến pháp" của tập đoàn VGCS.
 
 
 
Việt Gian Nguyễn Đan Quế với khuôn mặt "Vui sao nước mắt lại trào" của ngày 30-04-75, khi hắn ra tận ngoại ô đón đoàn quân xâm lược "cộng sản Bắc Việt" vào Saigon.
 
 
 

 

Chính Khí Việt
Ngày 23 Tháng 10, 2016

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website