CHÍNH KHÍ VIỆT

Monday, October 17, 2016

Cảm Tạ


Cảm Tạ

Trưởng Tử của bà Cố Maria Trần Thị Thân là Phạm Khắc Việt gia đình và các con, chúng tôi xin đại diện cho các em tôi là Sir. Phạm Thị Thiện; Phạm Thị Minh Chi chồng và các con; Phạm Khắc Tiến vợ và các con; Phạm Thị Thuý Thanh chồng và các con; Phạm Khắc Cường vợ và các con; Phạm Thị Minh Nguyệt chồng và các con; Phạm Hồng Loan chồng và các con  XIN CHÂN THÀNH CẢM TẠ đến quý:

 -    Linh Mục Đào Xuân Thành, Chánh Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

-    Linh Mục Phụ Tá Nguyễn Sơn Miên

-    Linh Mục Phụ Tá Trần Hữu Lân

-    Linh Mục Trương Trường Kỳ, CMC

-    Quý Linh Mục dòng Đồng Công

-    Quý Linh Mục dòng Đa Minh

-    Quý Tu Sĩ Nam Nữ

-     Nhà Báo Việt Thường Luân Đôn Anh Quốc

-     Ông bà Phạm Văn Thường

-     Ông bà Phạm Thị Lệ

-     Ông bà Phạm Văn Lý và các con

-     Vợ chồng bác sĩ Jennet Phạm

-     Nhà Văn Phạm Quang Trình

-     Thiếu Tá Nguyễn Phúc Liên Thành

-     LS Lê Duy San

-     Ông bà Việt 

-    Nhà Văn Trịnh Khải Hoàn

-    Bác Sĩ Phạm Lễ, chủ nhiệm Báo CM.

-    Nhà Thơ Ngô Minh Hằng

-    Ông Tuấn Phan

-   Bạn đọc và thân hữu website www.chinhkhiviet.net
-   Anh Chị Em thân hữu Facebook Chính Khí Việt
-    Các anh chị em Học viên CKV.

-   Dr. Paul N. Osieck, Ed.D và Diễn Đàn Vì Dân Việt (  http://groups.yahoo.com/group/VIDANVIET-)
     
-    Chú Thím Kha Toronto và các em….

-    Anh chị Chương Nevada và các cháu….

-     Hội đồng mục vụ, Giáo Đoàn Mân Côi, Hội các bà mẹ Công Giáo, Hội Ái Hữu Bùi Chu, Hội Cao Niên, Liên đoàn Tông Đồ Fatima, Tu Đoàn Giáo Sĩ Nhà Chúa, Hội ơn Thiên Triệu dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại, Huynh Đoàn Đa Minh, Các em trong Ca đoàn nhà thờ Các Thánh Tử Đạo, thân hữu và bạn bè khắp nơi:

Đã gởi điện thư phân ưu chia buồn đến từng thành viên gia đình anh em chúng tôi. Đặc biệt có những vị từ những nơi rất xa đã bỏ thời gian đến thăm viếng, cầu nguyện, dự lễ an táng Mẹ chúng tôi là:

Bà cố Maria Trần Thị Thân, đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse trả ơn bội hậu đến quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, Quý Nhà Văn, Nhà Báo và quý bạn bè thân hữu khắp nơi.  Trong lúc tang gia bối rối có điều chi sơ xuất, kính xin quý vị niệm tình thứ lỗi.

 

TANG GIA ĐỒNG BÁI TẠ.

T/M Gia đình tang quyến.

Trưởng Tử Phạm Khắc Việt.
 

 
 
 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website