CHÍNH KHÍ VIỆT

Monday, September 19, 2016

PHÂN ƯU: Nhà Văn Duyên Lãng Hà Tiến Nhất

PHÂN ƯU

Image result for hình ảnh phân ưu
 
Nhận được tin Nhà Văn Dominico  Duyên Lãng Hà Tiến Nhất vừa mới tạ thế lúc 3 giờ sáng hôm nay ngày 19 tháng 9 năm 2016 tại Bệnh Viện Sanjose, California.  Chính Khí Việt và thân hữu website Chính Khí Việt, cùng toàn thể bạn bè thân hữu Facebook xin gởi lời  chia buồn đến bà quả phụ Hà Tiến Nhất, nhủ danh Nguyễn Thị Ngàn cùng gia đình tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa Toàn năng, Thánh Cả Giuse và Mẹ Maria sớm đưa Linh Hồn Nhà Văn Hà Tiến Nhất về cõi Vĩnh Hằng!

Chính Khí Việt và Thân Hữu Khắp Nơi
 

1 comments:

  1. Thành kính chia buồn đến bà quả phụ Hà Tiến Nhất, nhủ danh Nguyễn Thị Ngàn cùng gia đình tang quyến.

    Nguyện xin Thiên Chúa Toàn năng, Thánh Cả Giuse và Mẹ Maria sớm đưa Linh Hồn Nhà Văn Hà Tiến Nhất về cõi Vĩnh Hằng!

    ReplyDelete

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website