CHÍNH KHÍ VIỆT

Sunday, September 11, 2016

ĐẠI VIỆT GIAN HỒ CHÍ MINH HÔ TO: “TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN THEO CON ĐƯỜNG VIỆT GIAN THẲNG TIẾN!!!”

   ĐẠI VIỆT GIAN HỒ CHÍ MINH HÔ TO: “TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN THEO CON ĐƯỜNG VIỆT GIAN THẲNG TIẾN!!!”

Trich tu quyen 4:  VIỆT GIAN CỘNG SẢN CÓ THỰC SỰ MUỐN “THOÁT TRUNG” KHÔNG? (Tr.33-48)Chính Khí Việt

Mấy bài trước Chính Khí Việt đã chứng minh vì sao tên đại tội đồ Hồ Chí Minh cướp được bộ máy nhà nước ở trung ương và lực lượng quân đội vũ trang.  Hắn còn lợi dụng cả uy tín và tổ chức Đảng Dân Chủ Việt Nam của Dương Đức Hiền để thực thi thành công cái gọi là Tuần Lễ Vàng.  Hắn dùng số tiền quyên góp được cho việc chung của Tổ Quốc Việt Nam, nhưng trong thực tế là phục vụ cho âm mưu việt gian của cái tổ chức Cộng Sản Đông Dương.  Hắn hối lộ cho bọn Tàu Tưởng là Lư Hán và Tiêu Văn để đừng hủy hoại vũ khí tước được của Phát Xít Nhật, mà bán lại giá rẻ để chúng trang bị cho những đơn vị đặc biệt là tự vệ thành Hoàng Diệu (đó là tên mới của Hà Nội thời Chính Phủ Trần Trọng Kim) và một số đơn vị khác đã được đảng viên cộng sản Đông Dương thâm nhập để nắm những chức vụ chủ chốt, nhờ vào tên đại việt gian Hồ Chí Minh đã trao cho  đại đồ tể Võ Nguyên Giáp cả hai chức: Bộ Trưởng Quốc Phòng và Chủ Tịch Quân Ủy Hội!!!


Đại tội đồ Hồ Chí Minh cũng xỏ mũi luôn cả Patty, phái viên OSS của Mỹ cũng như ăn cắp tư tưởng trong tuyên ngôn  của Mỹ và mạo nhận là thành viên lực lượng đồng minh trước Nhân Dân Việt Nam lúc ấy.
1/ Nhưng còn một việc chưa thấy ai lưu ý là  tại sao hoạt động của mặt trận Việt Minh lại có thể vươn tới nông thôn và miền núi. Đó là vì sau khi ra đời, chính phủ Trần Trọng Kim đã ra lệnh huyền chức và sẽ cho truy tố tất cả các quan lại và hào lý tham nhũng nhân vụ cấu kết với Phát Xít Nhật để nhổ lúa  đang ra đòng, trồng đay cho Phát Xít Nhật, khiến 2 triệu nông dân Miền Bắc Việt Nam  bị chết đói năm Ất Dậu 1945!
Lợi dụng sự kém nhậy bén chính trị của Trần Trọng Kim vì cái quyết định sai lầm trầm trọng trong tình hình thực tiễn lúc đó. Vì chưa thiết lập được bộ máy hành chính mới mà đã phá bỏ bộ máy hành chính cũ, tạo ra một khoảng trống quyền lực ở cơ sở, từ phủ, huyện tới làng xã. Cho nên chính phủ Trần Trọng Kim đã khiến cho bộ máy hành chính trên thực tế không thông suốt từ cấp trung ương tới cơ sở!
Tên nhân viên mật vụ KGB của Nga Xô Hồ Chí Minh được đào tạo cẩn thận và có nhiều kinh nghiệm hoạt động lâu năm  đã nhanh chóng phát hiện ra cái kiến thức chính trị sách vở, thiếu thử thách đó của Trần Trọng Kim và sau này là của Vũ Hồng Khanh, giữ ghế Bộ trưởng Nội vụ trong chính phủ Liên Hiệp.  Vì thế khi họp chính phủ, với tư cách chủ tịch lâm thời, tên KGB Hồ Chí Minh đề nghị tạm hoãn thi hành lệnh huyền chức và điều tra truy tố đó của chính phủ Trần Trọng Kim!
Bộ máy tuyên truyền của việt gian cộng sản Đông Dương thì bí mật loan tin về cái đề nghị đó của KGB Hồ Chí Minh.  Cho nên hắn đã được cơ hội tuyệt vời để thâu nhận tất cả bộ máy hành chánh từ cấp tỉnh lẻ cho tới tận cấp làng xã thành bộ máy của mặt trận Việt Minh và chỉ đổi danh xưng. Thí dụ: Người đang là Chánh Tổng thì lại đổi thành chủ nhiệm mặt trận Việt Minh (sau đổi thành mặt trận Liên Việt); Phó Chánh tổng thành chủ tịch ủy ban kháng chiến hành chánh… Và, có nhiều quan tri phủ cũng được trao quyền như Tri Phủ Dương Văn Đàm (Công Giáo Toàn Tòng)làm chủ tịch ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh Nam Định; Tham tá Tòa Sứ Phú Thọ Nguyễn Hữu Chỉnh thành chủ tịch ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh Phú Thọ…
2/ Tiến sâu vào con đường máu, tên KGB Hồ Chí Minh lợi dụng vụ nhẩy dù của lính Pháp ở Bắc Cạn để cho cái gọi là “lực lượng bảo vệ thành quả cách mạng” mà đại tội đồ Hồ Việt Gian trực tiếp giao nhiệm vụ, đã cho thủ tiêu học giả Nguyễn Văn Tố, một người không đảng phái, lúc đó giữ chức chủ tịch Quốc Hội 1.  Nhờ đó tên KGB Hồ Chí Minh có thể sử dụng tên đại việt gian Bùi Bằng Đoàn, cho tạm quyền chủ tịch Quốc Hội 1, để ngoan ngoãn thi hành bằng cách hợp pháp hóa âm mưu buôn dân bán nước của đại tội đồ Hồ Chí Minh.  Hắn biết với qúa trình làm việt gian cho Pháp, Bùi Bằng Đoàn có nhiều nợ máu với người dân Việt Nam.  Nếu tên đại việt gian cộng sản Hồ Chí Minh bán Cụ Phan Bội Châu cho Pháp, thì đại việt gian Bùi Bằng Đoàn công khai hạ nhục Cụ Phan bằng “mày, tao” tại tòa án khi thực dân Pháp xét xử Cụ Phan Bôi ChâuLà chủ cỗ máy chém, đại việt gian Bùi Bằng Đoàn được nhân dân Việt Nam biết đến, nhất là nông dân, hào lý cho đến các quan lại.
Đồng thời tên KGB Hồ Chí Minh sau cái chết của cụ Huỳnh Thúc Kháng đã chuyển công khai đại thần Phan Kế Toại  giữ ghế Bộ trưởng Nội Vụ.
Qua hai đại thần triều Nguyễn đó, KGB Hồ Chí Minh đã điều hành hiệu qủa bộ máy quản lý nông thôn để bước vào cuộc chiến “tiêu thổ” đạt được hiệu quả trọn vẹn.
Cũng xin lưu ý rằng cái “lực lượng bảo vệ thành quả cách mạng”  đã có thành viên là nhà dân chủ cuội Trần Đại Sơn, bạn thân của bố đẻ Việt Tân Nguyễn Thanh Giang!
Lâm Đức Thụ cộng tác viên của KGB Hồ Chí Minh trong vụ bán Cụ Phan Bội Châu đạ bị “lực lượng bảo vệ thành quả cách mạng” dìm chết trong ao bèo từ cuối 1945 để diệt khẩu. Còn một nhân vật nữa cũng bị KGB Hồ Chí Minh cho thủ tiêu sau khi nhân vật này được trúng cử ủy viên dự khuyết trung ương tại Đại Hội 2 VGCS, 1951.  Đó là Hồ Tùng Mậu, từng được Cụ Phan bội Châu trao cho tổ chức “Tâm Tâm Xã”.  Tên KGB  Hồ Chí Minh móc nối được với Hồ Tùng Mậu để cướp tổ chức “Tâm Tâm Xã” biến thành “Thanh Niên Cách Mạng Đồng Minh Hội”.  Nhân vụ máy bay Pháp bắn phá ở Bến Oản, Chí Chủ, Phú Thọ, thành viên “lực lượng bảo vệ thành quả cách mạng” đã hạ sát Hồ Tùng Mậu!
3/ Tên KGB lão luyện Hồ Chí Minh rất thành thạo ngón nghề của thực dân đỏ là “tuyên truyền và tổ chức”.  Cho nên ngay sau tháng 8, 1945, hắn đã sử dụng bộ máy tuyên truyền để phát triển tổ chức, để mị dân và làm sao cho toàn dân Việt Nam như những người “ngồi đồng”, nhảy múa theo tiếng đàn của những tên cung văn VGCS Đông Dương. Nghĩa là những lũ bút nô, văn nô, nhạc nô, thi nô… và, tên KGB Hồ Chí Minh còn trực tiếp tham gia để định hướng cho việc thổi ống đu đủ, hay nói cách khác là “bôi đen đối lập và kẻ thù” theo phương cách không có cũng cố mà bịa ra, tốt thì bôi đen, xấu thì làm xấu thêm nữa. Còn với tập đoàn VGCS Đông Dương thì phải ra công “tô hồng” tuyệt đối không được nói đến những thứ theo ngôn ngữ của VGCS là “tiêu cực”!
Vì thế, ngay từ năm 1948, KGB Hồ Chí Minh dùng bút danhTrần Dân Tiên để tự đánh bóng mình.  Coi đó là tài liệu gốc để  bộ máy tô hồng của hắn chỉ được phép khai thác trong phạm vi những điều mà hắn đã khoanh vùng.  Đó cũng là nguồn nguyên liệu thô cho những trí thức ngựa nước ngoài dựa vào đó mà hư cấu thêm.
4/ Và một điều rất quan trọng để tên KGB Hồ Chí Minh có thể lợi dụng sự quay lại của thực dân Pháp một cách tối đa:
a)     Tước hết binh lực trong tay  các đảng phái “hoà giải, hòa hợp” với hắn.
b)    Đoàn ngũ hóa được các tầng lớp Nhân Dân Việt Nam mà đại bộ phận Không Phải Là Cộng Sản. Họ chỉ vì lòng yêu nước, khao khát độc lập và tự do, lại không có kinh ngiuệm chính trị và thiếu thông tin nên đã rơi vào cái bẫy của tên KGB Hồ Chí Minh.
c)     Bước đầu làm chủ hoàn toàn lực lượng vũ trang, đặc biệt về mặt tổ chức.
d)    Bước đầu trong kế hoạch “bần cùng hóa toàn dân” bằng cuộc “tiêu thổ kháng chiến”, khiến họ phải phụ thuộc vào bộ máy quản lý của nhà nước.
e)     Bước đầu đoàn ngũ hóa được tầng lớp trí thức quen lối sống tự do phóng khoáng.  Đó là văn nghệ sĩ.  Khi đã đoàn ngũ hóa họ được rồi thì sử dụng họ trong việc cổ võ cho toàn dân đi vào xa lộ của thế lực thực dân đỏ Leninist Nga Xô và sau này là Tàu Mao đại hán bành trướng.  Nghĩa là dẫn giắt những văn nghệ sĩ đó trở thành tội phạm như một thứ mẹ mìn!
f)      Lợi dụng bom đạn và sự càn quét của thực dân Pháp để thủ tiêu những nhân chứng về quá trình hoạt động của tên KGB Hồ Chí Minh, cũng như những người có thể là vật cản cho việc bolsevik hóa toàn dân Việt Nam và sau này là Hán hóa Việt Nam.
g)     Phát triển Đảng cộng sản Đông Dương với tốc độ phi thường bằng cái mồi “vào đảng để đánh Pháp”!
h)    Bước đầu việc thực thi bolsevik hóa Lào và Cam Bốt, đúng như trách nhiệm mà Nga Xô đã trao cho khi đặt tên cho bọn VGCS cái danh xưng là Đảng cộng sản Đông Dương.
i)       Xóa bỏ một phần sức mạnh của làng, xã Việt Nam cùng những truyền thống, phong tục, tập quán đặc thù của địa phương.
j)       Không chỉ nắm được lực lượng vũ trang chính  quy, mà còn nắm được trọn vẹn lực lượng dân quân, du kích.
k)     Hầu như các cấp cơ sở hành chính ở làng xã đã có tối thiểu một tổ đảng VGCS Đông Dương hoặc một chi bộ nhờ vào việc phát triển và mở rộng cửa đảng VGCS Đông Dương. Song song với việc làm đó là các hội đoàn như thanh niên, phụ nữ, nhi đồng, nông dân cứu quốc, bà mẹ chiến sĩ cũng được hình thành và củng cố trong mặt trận Liên Việt của địa phương.
l)       Từ cấp thôn (ấp) đã thết lập được chòi thông tin và hoạt động vào ban đêm để chuyển tải các nọc độc tuyên truyền của VGCS Đông Dương.
m)  Và đặc biệt hình và ảnh của những tên đại VGCS Đông Dương đã bắt đầu được treo khắp nơi với những bộ mặt như Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Quốc Việt và … cho ra công khai những tên thực dân đỏ như Le Nin, Stalin, Marx, Engels, Mao, Chu Đức, Chu Ân Lai…
Việc bolsevik hóa của tên KGB Hồ Chí Minh tiếp tục được mở rộng bằng những âm mưu gọi là các cuộc cách mạng cải cách ruộng đất, chấn chỉnh tổ chức, văn hóa tư tưởng, cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh… mà  Chính Khí Việt xin được chia sẻ ở những bài tiếp theo, với từng chuyên đề riêng biệt.

VŨNG ÁNG SẮP CÓ THÊM 11 NGÀN CÔNG NHÂN TÀU!

Nếu để ý trên các hãng thông tấn nước ngoài, có nhân viên là người Việt Nam, đặc biệt là RFA từ những ngày cuối năm 2013 cho đến nay tháng 8, 2014, đã đưa ra những số liệu quan trọng cả về diện tích, vị trí chiến lược quan trọng, cũng như số lượng công nhân của Tàu bành trướng trong cái gọi là “Khu Kinh Tế  Vũng Áng” huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh mà Việt Gian Cộng Sản đã cho Tàu bành trướng thuê dài hạn là 70 năm, cụ thể như sau:
=== Diện tích là 227,81 kilometer  vuông, với tổng số vốn đầu tư  được xếp vào hàng lớn nhất nước, được tập đoàn Việt Gian Cộng Sản nửa kín, nửa hở công bố là vào khoảng từ 20 tỷ - 30 tỷ USD.
=== Vị trí chiến lược quan trọng của Khu Kinh Tế Vũng Áng như bản đồ dưới đây đã nói lên tính chất nguy hiểm của nền an ninh quốc phòng, đồng thời cũng nói lên dã tâm của Tàu bành trướng với sự  hợp tác của tập đoàn Việt Gian Cộng Sản đang giữ vai trò  quản trị nhân dân và đất nước Việt Nam trong âm mưu Hán hoá Việt Nam theo lệnh của Trung Nam Hải!

===  Ký kết xong giao kèo thuê mướn với thời hạn là 70 năm,  Tàu bành trướng đã cho khởi công ngay việc xây tường bao bọc chung quanh tạo thành một lãnh địa riêng biệt của tụi Tàu khựa mà không một người dân Việt Nam bị trị nào được  phép bén mảng tới!
=== Và,  tính đến hôm nay 26 tháng 8, 2014, một nguồn tin chính thức từ báo lề phải cho biết  trong những ngày sắp  tới đây, mặc dù đã có hơn 30 nhà thầu đang thi công các gói thầu dự án Formosa (25 nhà thầu Tàu bành trướng và 5 nhà thầu Việt Nam), nhưng vẫn không đủ số nhân công để thực hiện dự án này, cho nên Tàu bành trướng đã quyết định đưa sang Việt Nam thêm 11 ngàn công nhân Tàu nữa để phục vụ hiệu quả  cho việc  thực hiện cái gọi là “Khu Kinh Tế Vũng Áng”!!!

 Trong bài này Chính Khí Việt chỉ xin chia sẻ với quý bạn đọc duy một đề tài, đó là: "Có Phải Việt Nam Không  Có Công Nhân Lao Động Cơ Bắp"  và không đủ "Kỹ Sư cũng như thành phần có Trình độ khoa học kỹ thuật cao"?
Qua chính báo chí của Việt Gian Cộng Sản phản ảnh, kể cả báo Quân Đội Nhân Dân cũng như báo Công An Nhân dân của chúng đều xác nhận rằng tình trạng Việt Nam rất dư thừa lao động.  Số lao động gọi là có học ở cỡ cử nhân mà đã có tới 172 ngàn người không có việc làm và còn 15 ngàn người  có trình độ tiến sĩ cũng không thấy xuất hiện làm ở bất kể nơi nào.  Như thế có nghĩa là họ cũng phải “dấu” cái bằng tiến sĩ đi (tức cất đi cái chất xám của mình) để  sử dụng cơ bắp trong các quán ăn, nhà hàng... thậm chí chỉ là một phu khuân vác trong chợ hoặc một tay lái xe Honda ôm không chuyên ở các bến xe liên tỉnh!!!

Còn theo báo cáo của Bộ Thương Binh Xã Hội của Việt Gian Cộng Sản thì chỉ riêng năm 2013 chúng đã cho xuất khẩu lao động tới hơn  88 ngàn người, nghĩa là vượt mức kế hoạch 3000.  Năm 2014 này chúng sẽ xuất khẩu thêm 90 ngàn lao động nữa.  Đặc biệt hiện nay cũng theo báo cáo của chúng thì tại các nước ở Trung Đông đang cần tới vài trăm ngàn lao động.  Và chúng quyết định sẽ cho xuất khẩu lao động những công nhân có tay nghề trong công tác xây dựng.  Đó chính là thứ ngành nghề mà  Tàu bành trướng đang cần sử dụng ở Vũng Áng hiện nay.
Qua những số liệu trên chứng tỏ rằng cái nhu cầu 11 ngàn lao động mà Tàu bành trướng định đưa sang Vũng Áng không thể nào nói được rằng chúng không thể tìm được trong số hơn trăm ngàn lao động hiện đang dư thừa ở Việt Nam.
Câu hỏi được đặt ra là tại sao  phía Việt Gian Cộng Sản không đặt  vấn đề cung cấp lao động Việt Nam cho các nhà thầu Tàu bành trướng ở Vũng Áng.  Chỉ khi nào tay nghề hoặc số lượng công nhân Việt Nam không khả năng hoặc không đủ đáp ứng nhu cầu thì mới có thể  tìm công nhân khác (thí dụ như của Tàu).  Đồng thời cũng cần phải có những quy định rõ ràng những lao động Tàu mà chúng định đưa sang Vũng Áng làm việc nhất thiết phải được phía Việt Nam kiểm tra tay nghề để biết xem có đúng thực sự là những công nhân đó có chuyên môn hay không hay chúng chỉ là những lao động bình thường.
KẾT LUẬN
1/  Chính Khí Việt chỉ bàn vậy thôi, chứ thực chất như phần đầu bài Chính Khí Việt đã chứng minh cái công trình ở Khu Kinh Tế Vũng Áng đã bị Việt Gian Cộng Sản đưa cho Tàu  bành trướng sử dụng 70 năm thì làm sao chúng không biết rằng,  cái vị trí chiến lược và cũng là một vị trí rất quan trọng đối với vấn đề phát triển kinh tế và thông thương tới các nước trên bán đảo Đông Dương.
Ở đây cần phải nói rõ rằng,  đây là một kế hoạch đã có từ lâu mà tập đoàn Việt Gian Cộng Sản kết hợp với cái gọi là “một vành đai hai hành lang” cùng với cái gọi là “Đặc khu kinh tế” dành cho Tàu, mà chính tên Ba Ếch Nguyễn Tấn Dũng đã ký với Tàu bành trướng trong thời kỳ Hồ Cẩm Đào cầm quyền!  Cho nên năm 2010, tập đoàn Việt Gian Cộng Sản đã cho Võ Miếu ở thị xã Hà Tĩnh làm một ngôi Đền, để thờ họ hàng nhà Quan Vân Trường (một tướng của Lưu Bị trong Tam Quốc  Chí).  Cái đền đó được VGCS công nhận là "Di Tích Lịch Sử cấp Quốc Gia".

Cái gọi là Di Tích lịch sử cấp quốc gia đó là một sự xỉ nhục đối với dân tộc Việt Nam, đối với Tiền Nhân của Việt Nam đã có công bảo vệ Tổ Quốc chống xâm lược.  Vì trong đền, nơi trang trọng nhất thì thờ  Quan Vân Trường, tiếp theo đó là con cái và tướng tuỳ tùng của họ Quan như Quan Bình, Quan Hưng,  và tướng tuỳ tùng của Vân Trường là  Châu Xương.  Đặc biệt hỗn láo nhất là chúng dám đưa Đức Thánh Trần Hưng Đạo đứng sau lưng Châu Xương, nghĩa là chỉ vào hàng tướng hầu cận tay sai của  Quan Vân Trường mà thôi!!!???
Điều đáng lưu ý là trên danh nghĩa nhà nước thì tập đoàn Việt Gian Cộng Sản đã coi đó là “Di Tích Cấp Quốc Gia”.  Còn lũ VGCS ở địa phương thì vợ con những thằng đầu nậu ngày đêm thắp hương nghi ngút để thờ đám chệt này.  Thậm chí chúng còn cho những đám “hầu đồng cốt” để cầu xin  Quan Vân Trường và đám tuỳ tùng nhà họ Quan  xuống để chỉ bảo, gây một niềm tin cho nhân dân cả tỉnh.   Đôi khi kẻ lên đồng nhập vai Đức Thánh Trần, nhưng những lời của Đức Thánh Trần ban xuống chỉ là lời ca ngợi  Quan Vân Trường!?  Điều đó không thể chối cãi được chúng đã dùng cái gọi là “Di Tích Lịch Sử” cấp quốc gia, tức là cái nơi thờ tự có tên Võ Miếu để Hán hoá đầu óc người dân Hà Tĩnh đi trước một bước.  Nghĩa là mọi người đều tôn thờ Tàu và coi  Tàu như là cứu tinh của mình và sẽ giúp cho mình mọi điều tốt lành trong cuộc sống trần thế.  Từ đó việc tụi Tàu bành trướng đến lập làng Tàu ở khắp Hà Tĩnh.  Gần như chúng nắm mọi vấn đề sản xuất, phân phối các dịch vụ trong toàn tỉnh.  Chúng cũng lấy vợ người Việt Nam sinh con đẻ cái và lập trường Tàu để cho con cái chúng ăn học. Vì trường học của Việt Nam thiếu cho nên khá đông người Việt Nam đã đưa con em của họ vào học ở trường Tàu (tất nhiên là học tiếng Tàu).  Thế là chúng dùng phương pháp đó để đóng đô ngay trên chính đất nước Việt Nam bằng cách cho ra đời những đứa con lai sẽ cùng với những đứa con Người Việt được học tập để làm người Tàu ngay trên làng xã của Việt Nam.  Thử hỏi rằng trong vòng 20 năm nữa thôi chứ chưa nói đến 70 năm,  thì cái thế hệ trẻ em đó sẽ là người gì???
Không những thế đối với thanh niên ở Hà Tĩnh hiện nay muốn có công ăn việc làm tốt thì chỉ có một cách duy nhất là đi làm cho Tàu. Và, muốn được nhận vào làm việc thì điều tiên quyết là phải học tiếng Tàu, nói tiếng Tàu thông thạo.
Cho nên cái việc tập đoàn Việt Gian Cộng Sản để một vị trí trọng yếu cả về chiến lược và kinh tế vào trong tay Tàu bành trướng tới 70 năm trời thì ai dám nói rằng, ngoại trừ lũ trí nô VGCS mới bịa ra cái chuyện có phe Nguyễn Tấn Dũng “thân Mỹ” và ca ngợi nguỵ quân VGCS (như bài của Nguyễn An Dân, một tác giả trong nước, đã được quảng bá trong website Ba Cây Trúc do Lê Hùng làm chủ).
2/  Một sự việc lớn như vậy nếu không có sự đồng thuận của toàn bộ đảng Việt Gian Cộng Sản thì làm sao có thể thực thi được.
Cho đến nay các trí nô Việt Gian Cộng Sản cũng những nhà đối lập cuội không hề nói đến cái trò “một vành đai hai hành lang” mới là con đường để cho Việt Gian Cộng Sản biến đất nước Việt Nam thành một bộ phận của Tàu bành trướng một cách toàn diện.  Vũng Áng chỉ là một điểm quan trọng giống như “cột mốc” trong cái gọi là “một vành đai hai hành lang” và đặc khu kinh tế của Tàu bành trướng mà thôi!
Cũng cần phải nhớ rằng tên Bộ trưởng VGCS  Đinh La Thăng đã ký kết với phía Tàu bành trướng cho phép xe vận tải, cũng như xe chở hàng và du lịch  của Tàu được tự do đi lại từ phía Bắc Việt Nam cho tới tận Cà Mau.  Cho nên những việc gọi là làm đường cao tốc… chỉ nhằm chủ yếu là để phục vụ cho Tàu bành trướng có thể nhanh chóng bảo vệ lũ Việt Gian Cộng Sản trước sự nổi dậy của nhân dân bị trị Việt Nam.  Vũng Áng, với cách nhìn hiện nay trên bản đồ, thì thử hỏi rằng ai dám nói những công nhân Tàu làm ở đó  không phải là công binh hoặc chiến binh của chúng để triển khai nhanh chóng lực lượng bộ binh có sự yểm trợ của hoả tiễn, hoặc các loại tàu biển phối hợp với sự khai thông của đường bộ rất thuận tiện cho Tàu bành trướng đưa xe tăng thiết giáp vào…
3/ Vấn đề này rất quan trọng.  Chỉ cần nhìn vào những tổ chức gọi là “dân sự độc lập Việt Nam” cũng như các tổ chức cuội khác mà những tên được ngoại bang đánh bóng như VG
CS đầu trọc Quảng Độ, việt gian già Nguyễn Đan Quế, an ninh VGCS Phạm Chí Dũng…  đều câm như thóc, không có một sự lên tiếng nào về một vấn đề nguy hiểm cho cả hiện tại lẫn tương lai của Việt Nam như vấn đề Vũng Áng?Chủ Tịch hội nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng lo cho Không Tánh (tức Dâm Tánh) không có chỗ tu luyện "hấp tinh đại pháp" chứ không hề quan tâm  để đưa tin về Vũng Áng Hà Tĩnh
CUỘI HAY KHÔNG CHÍNH LÀ Ở CHỖ NÀY


Còn ở hải ngoại, những cá nhân, tổ chức, hội đoàn, đảng phái cũng như những websites trên mặt trận truyền thông có nhìn thấy vấn đề này không?
Vụ Vũng Áng là một thứ thuốc thử để biết ai là chống Việt Gian Cộng Sản thực và kẻ nào là chống cộng cuội!

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website