CHÍNH KHÍ VIỆT

Wednesday, August 3, 2016

(Phần 1) NHẬN XÉT TÓM LƯỢC VỀ VIỆT GIAN CỘNG SẢN

NHẬN XÉT TÓM LƯỢC VỀ VIỆT GIAN CỘNG SẢN
Image result for hình hồ chí minh
https://www.facebook.com/yannews/posts/206677263068000
https://www.facebook.com/Bikipyeu.vn/posts/206677506401309
https://www.facebook.com/hocnauan.vn/posts/206677686401291
https://www.facebook.com/cuoivobung/posts/206678266401233
https://www.facebook.com/YeuCuDem/posts/206678446401215

***************************************************
https://www.facebook.com/YanVideos/posts/206678606401199
https://www.facebook.com/BestieVN/posts/206678863067840
https://www.facebook.com/PhoTeam/posts/206679089734484
https://www.facebook.com/tobuuphat/posts/206679283067798
https://www.facebook.com/yeah1tv/posts/206679569734436

**************************************************
https://www.facebook.com/emdep.vn/posts/206680559734337
https://www.facebook.com/OurVietnam/posts/206681586400901
https://www.facebook.com/kenhhaiviet.vn/posts/206683386400721
https://www.facebook.com/xastress/posts/206683659734027
https://www.facebook.com/vietnamhochiminh/posts/206683966400663

***************************************************
https://www.facebook.com/LopHocVuiNhonYeah1/posts/206684946400565
https://www.facebook.com/thanhduyartist/posts/206685283067198
https://www.facebook.com/VanSonFC/posts/206685769733816
https://www.facebook.com/kenhnhacvietnam/posts/206687779733615
https://www.facebook.com/ngocdanthanhfc/posts/206691636399896

*****************************************************
https://www.facebook.com/luubichmania/posts/206691853066541
https://www.facebook.com/yanbongda/posts/206692356399824
https://www.facebook.com/chiendichchonge/posts/206692829733110
https://www.facebook.com/luubichmania/posts/206691853066541
https://www.facebook.com/bxhYanVpop20/posts/206693053066421

******************************************************

https://www.facebook.com/saostar.vn/posts/206693276399732
https://www.facebook.com/hoahoctro.vn/posts/206693946399665
https://www.facebook.com/2nguoitreviet/posts/206693806399679
https://www.facebook.com/TocTienOfficial/posts/206695196399540
https://www.facebook.com/vntravel/posts/206695593066167

************************************************
https://www.facebook.com/hanoifan/posts/206695803066146
https://www.facebook.com/ThanhphoHoChiMinh/posts/206696039732789
https://www.facebook.com/ThanhphoHaNoi/posts/206696429732750
https://www.facebook.com/FanpageKhanhHoa/posts/206696873066039
https://www.facebook.com/ThanhphoDaLat/posts/206697256399334

********************************************************
https://www.facebook.com/huetpfestival/posts/206697609732632
https://www.facebook.com/CaulacbobongdaDaNang/posts/206699396399120
https://www.facebook.com/DaLat.Tv/posts/206700946398965
https://www.facebook.com/dalathanhphotoiyeu/posts/206727006396359
https://www.facebook.com/ThanhphoNhaTrang/posts/206727183063008

*********************************************************
https://www.facebook.com/VungTau64/posts/206278363107890
https://www.facebook.com/ThanhphoDaNang/posts/206727593062967
https://www.facebook.com/ThanhphoVinh/posts/206728036396256
https://www.facebook.com/TinTucHungYen/posts/206728469729546
https://www.facebook.com/ThanhphoHaiPhong/posts/206729536396106

********************************************************
https://www.facebook.com/ThanhPhoVinhNgheAn/posts/206730159729377
https://www.facebook.com/ThanhphoCanTho/posts/206730326396027
https://www.facebook.com/hatinhtv/posts/206730616395998
https://www.facebook.com/ThanhphoLongXuyen/posts/206739506395109
https://www.facebook.com/fanpage.hanoi/posts/206739846395075

**********************************************************

https://www.facebook.com/Dep1995/posts/206740099728383
https://www.facebook.com/photographerdalat/posts/206740326395027
https://www.facebook.com/photographerdalat/posts/206740326395027
https://www.facebook.com/hanhtrinhlamchame/posts/206740539728339
https://www.facebook.com/nhatkyyeunuoc1/posts/206741023061624

*********************************************************

https://www.facebook.com/vietnamnet.vn/posts/206741233061603
https://www.facebook.com/CTNtrandaiquang/posts/206741469728246
https://www.facebook.com/nguyenthikimngan.fans/posts/206741846394875
https://www.facebook.com/nguyenxuanphuc.org/posts/206742239728169
https://www.facebook.com/ttcpnguyenxuanphuc/posts/206743239728069

************************************************************
https://www.facebook.com/quocxuanay/posts/206750116394048
https://www.facebook.com/dinhlathangfanpage/posts/206750279727365
https://www.facebook.com/ngoxuanlichpage/posts/206751019727291
https://www.facebook.com/CuoiXuyenVietVN/posts/206770216392038
https://www.facebook.com/vietnamtraitimtoi/posts/206769939725399

*******************************************************

https://www.facebook.com/groups/DAIHOCTAICHINHQTKD/permalink/652764778203851/
https://www.facebook.com/TruongDaiHocChinhTri/posts/206775646391495
https://www.facebook.com/HaiPhongUniversity/posts/206789073056819
https://www.facebook.com/PDTNLU/posts/206788216390238
https://www.facebook.com/TruongDaiHocHoaLuNinhBinh/posts/206788499723543

***************************************************
https://www.facebook.com/Le-Cong-Vinh-363628100451502/
https://www.facebook.com/groups/1707960836109804/permalink/1774773402761880/
https://www.facebook.com/Ngam.Fan/posts/206773739725019
https://www.facebook.com/hathanhxuan88/posts/206772663058460
https://www.facebook.com/NUweddings/posts/206772076391852

************************************************

https://www.facebook.com/hoangthuclinhmusic/posts/206778386391221
https://www.facebook.com/PhimVoOiEmODau/posts/206779999724393
https://www.facebook.com/LuatSuVoAnDon/posts/206780546391005
https://www.facebook.com/FreeNguyenVanDai/posts/206781303057596
https://www.facebook.com/groups/ketbanlamquen123/?notif_t=group_added_to_group&notif_id=1470234067644937

************************************************
https://www.facebook.com/waxcuamy/posts/206786163057110
https://www.facebook.com/dethuongdangyeuvathuvi/posts/206781716390888
https://www.facebook.com/groups/187362261595818/permalink/330971787234864/
https://www.facebook.com/groups/TranhLuanMo1106/permalink/661408947361016/
https://www.facebook.com/groups/1486450994987363/permalink/1596053104027151/

**************************************************
https://www.facebook.com/VoucherKhachSanResort/posts/206796673056059
https://www.facebook.com/saigonmeditationproject/posts/206796863056040
https://www.facebook.com/sieuthibigon/posts/206797193056007
https://www.facebook.com/tranthanhhari1102/posts/206797483055978
https://www.facebook.com/Banhtetngon/posts/206799143055812

****************************************************
https://www.facebook.com/DaiHocKinhTeHue/posts/206903303045396
https://www.facebook.com/duhocvieclamLETCO/posts/206904669711926
https://www.facebook.com/groups/1262508123775776/permalink/1414150615278192/
https://www.facebook.com/TruongDaiHocHaTinh/posts/206905376378522
https://www.facebook.com/kspdhct/posts/206912639711129

*************************************************
https://www.facebook.com/kiengiang/posts/206915309710862
https://www.facebook.com/vanhoanambo/posts/206915666377493

Từ nguồn tài liệu  của chính tập đoàn Việt Gian Cộng Sản đưa ra, chúng đã tự xác nhận là công cụ nô lệ đỏ hoá Việt Nam cùng hai nước Lào và  Cambodia của Nga Xô, nên chúng mới có cái tên là Đảng Cộng Sản Đông Dương.
 
Ra đời với nhiệm vụ “Đào tận gốc – Trốc tận rễ” bốn tầng lớp rường cột của Việt Nam là Trí – Phú – Địa – Hào.  Và, chúng đã thực thi ngay từ 1930 trong cái gọi là “Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931”.  Chỉ có biện pháp đó mới biến Việt Nam thành một bộ phận của Nga Xô và sau này của Tàu bành trướng một cách hiệu quả và toàn diện nhất!
 
Từ đó đến nay là 2014, dù trên đất Việt Nam nói riêng, trên toàn Đông Dương nói chung đã và đang diễn biến rất nhiều sự kiện: chiến tranh; hoà bình tạm thời; rồi lại chiến tranh… nhưng cái mục tiêu “Đào tận gốc, Trốc tận rễ” bốn tầng lớp Trí – Phú – Địa – Hào vẫn được uyển chuyển thực thi bằng nhiều biện pháp, khi thì công khai, khi thì bí mật âm thầm nhưng lại thâm độc và tinh vi hơn.
Cho đến nay có thể kết luận rằng: Về căn bản tập đoàn Việt Gian Cộng Sản đã hoàn thành nhiệm vụ mở đường cho các thế lực thực dân đỏ Nga Xô rồi thêm Tàu bành trướng và các thế lực duy lợi khác.  Vì bốn tầng lớp rường cột nói trên đã bị tập đoàn Việt Gian Cộng Sản “Đào tận gốc, Trốc tận rễ” hoặc gốc đã bị đào, rễ đã trốc đến mức chỉ còn lại vài sợi không đáng kể!!!
Điểm đặc biệt là do tình hình thế giới đã có những biến động đặc biệt nên Tàu từ vị trí “Anh Hai”, nhảy lên địa vị “ông chủ” gần như là tuyệt đối của tập đoàn Việt Gian Cộng Sản.
 
Còn tập đoàn Việt Gian Cộng Sản và toàn bộ hệ thống chính trị của chúng thiết lập tại Việt Nam, và chúng cũng đã cắm rễ khá vững chắc ở hải ngoại, về thực chất cũng vẫn là công cụ xâm lược đa dạng (chính trị, kinh tế, văn hoá, an ninh tình báo…) của Tàu bành trướng là chính yếu mà thôi!
 
TRONG NƯỚC
 
Trong những bài bình luận gần đây Chính Khí Việt đã dựa vào nguồn tài liệu của Việt Gian Cộng Sản để chứng minh rằng mọi hoạt động hiện nay của tập đoàn Việt Gian Cộng Sản trên mọi lãnh vực, từ an ninh quốc phòng, kinh tế, ngoại giao, giáo dục đào tạo, văn hóa thông tin, văn học nghệ thuật cho đến vấn đề tôn giáo… thì xét cho cùng chỉ là những lộ trình mà tập đoàn Việt Gian Cộng Sản chia cắt để dẫn giắt  theo hoàn cảnh từng nơi từng lúc nhằm đưa toàn bộ các tầng lớp nhân dân Việt Nam đi vào con đường chủ nghĩa cá nhân một cách tuyệt đối theo kiểu “ai chết mặc ai miễn mình có lợi”!  “Tổ Quốc và Dân Tộc” thành cái áo thời thượng để che đậy cái lối sống thực dụng thấp hèn và chủ nghĩa cá nhân tuyệt đối đó!
 
Những điều nói trên đã minh chứng qua việc các doanh nhân Việt Nam triệt tiêu nhau mà chỉ đi tìm ngoại bang để xin được làm cây tầm gởi!
 
Trong giáo dục thì nạn tiến sĩ lái gỗ” là một dịch vụ có sự bao che của chính bộ máy VGCS.
Về văn hoá thì Hán hoá là chính yếu cộng với sự lai căng Tây Phương một cách kệch cỡm hoàn toàn thiếu chọn lọc, gây ra nhiều tác hại hữu thức hay vô thức nhằm tiêu diệt Truyền Thống Việt trong lãnh vực văn hoá!
 
Về tôn giáo thì hầu hết kẻ cầm đầu chính là lũ phá đạo, đã chính trị hoá tôn giáo, đã đoàn ngũ hoá tín đồ, biến họ thành một thứ được gọi là “kinh tế đức tin”.  Nghĩa là việc truyền đạo, giảng dạy Phật Pháp chỉ là thứ yếu và chỉ là cái vỏ bọc để lừa gạt đồng bào Phật tử còn nhẹ dạ nhìn Ngưu Chân Cong thành Tăng Thống, còn việc kêu gọi đóng góp xây dựng chùa chiền cho nguy nga lộng lẫy như mới đây Võ Văn Ái trong Thông Cáo Báo Chí (http://queme.net/vie/index_detail.php?numb=2344) liên tiếp trong hai ngày 4, và 5 tháng 9, 2014 đã phổ biến.  Chúng không từ bỏ bất cứ một thủ đoạn nào dù có bỉ ổi tới đâu chăng nữa miễn là làm sao bòn rút được càng nhiều tiền càng tốt từ hầu bao đồng bào Phật Tử vào túi tham -sân - si của bọn chúng nhằm thoả mãn những thú vui xác thịt và nồng nặc mùi trần thế là chúng vẫn cứ làm bất chấp dư luận. (xin bấm vào đây để xem những hình thức quyên góp tiền của cái gọi là GHPGVNTN đã làm mà Th/Tá Liên Thành đã khổ công nghiên cứu sưu tầm: http://ubtttadcsvn.blogspot.com/2013/09/thong-cao-ve-viec-ubtttadcsvn-chinh.html)  Đây là một cách tha hoá tín đồ và phá hoại tín ngưỡng một cách có bài bản!!!
 
Cứ nhìn vào những tấm hình quảng cáo về Tết Trung Thu 2014 thì  thấy dấu ấn Ba tàu đang lộ diện công khai: từ đèn lồng đến đèn kéo quân, rồi trò thả đèn… đều là của Tàu. 
 
trung thu, vui tết
Các trung tâm thương mại rộng rãi và trang trí ấn tượng cũng là nơi cả gia đình có thể đón Trung thu cùng nhau. ảnh: doisongphapluat
 
trung thu, vui tết
trung thu, vui tết
Hoạt động thả hoa đăng mới lạ và ý nghĩa - Ảnh minh họa
Còn những thứ của Việt Nam như “tiến sĩ”,  “đèn kéo quân”, “đám cưới chuột”, “ông nghè vinh quy”… bị biến mất trên thị trường!?
 
Còn ngày khai giảng niên học 2014-2015, cho thấy những cảnh chưa bao giờ xảy ra ngay cả thời kỳ “thực dân – phong kiến”!
khai giảng, toàn dân đưa trẻ đến trường
Thầy hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) nhảy vui nhộn trong lễ khai giảng
 
khai giảng, toàn dân đưa trẻ đến trường
Về ngoại giao, chỉ cần nhìn tấm hình đại Việt Gian Cộng Sản Lê Hồng Anh qua Tàu bành trướng vừa xong là thấy đầy đủ diện mạo tập đoàn Việt Gian Cộng Sản trước “chủ nhân Tàu bành trướng” của chúng! Hoàn toàn khác với hình ảnh tên đại việt gian cộng sản Phạm Quang Nghị sang gặp Thượng nghị sĩ John McCain!?
 
Nếu tính từ Nghị Quyết 15 (khoá 2 VGCS) tháng 01, 1959, là nghị quyết của tập đoàn VGCS phát động vũ trang xâm lược VNCH, đến 30 tháng 4, 1975, thì chỉ trong vòng 16 năm chúng đã mở rộng địa bàn của thực dân đỏ Nga Xô và Tàu bành trướng ra cả hai miền Nam và Bắc Việt Nam!
Vậy mà từ 30 tháng 4, 1975 đến nay là 2014, tức là gần 40 năm trời tập đoàn VGCS đã sử dụng toàn bộ hệ thống chính trị của chúng có sự tiếp tay tinh vi của các quan thày Nga – Tàu và thế lực duy lợi, vẫn chưa nắm được trọn vẹn Cộng Đồng Tỵ Nạn Việt Gian Cộng Sản, chỉ vỏn vẹn có khoảng trên 3 triệu người!
 
Trong kế hoạch “quên quá khứ xoá bỏ hận thù” của VGCS để tiến tới cái gọi là “Hoà Giải, Hoà Hợp” nhằm thôn tính trọn vẹn Cộng Đồng Tỵ Nạn VGCS, đã bị thất bại qua nhiều đợt vận động của chúng. Từ sử dụng các đặc công, các tên nằm vùng ở VNCH trước 1975 kết hợp với lũ du sinh, ma tăng phản chiến.
 
HẢI NGOẠI
 
Nhưng đặc biệt nguy hiểm là Việt Gian Cộng Sản đã sử dụng ngay chính những kẻ là Quân Cán Chính VNCH bị bỏ tù đã chấp nhân ĐẦU HÀNG, để khi ra khỏi tù thành CÔNG CỤ CHỦ LỰC của chúng trong việc thôn tính Cộng Đồng Tỵ Nạn Việt Gian Cộng Sản , với sự hỗ trợ của các đảng phái, hội đoàn... đã bị chúng cài người lèo lái hoặc do chính chúng bí mật đẻ ra, cùng với tổ chức Giặc Đầu Trọc Phật Giáo Ấn Quang nay trong lốt Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, do tên đại việt gian cộng sản đầu trọc Đặng Phúc Tuệ tức Quảng Độ và tay chân trong nước là Lê Công Cầu "song túc hổ bác" với bè lũ trọc Quốc doanh, đồng thời chúng cũng hợp tác rất chặt chẽ với tên phản quốc có nhiều thành tích chống Việt Nam Cộng Hoà là Võ Văn Ái.  Cái tổ chức của Quảng Độ đã lại hầu như nguyên vẹn từ cách tổ chức cho đến việc thực thi kế hoạch xâm lược Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Việt Gian Cộng Sản.  Bài bản của chúng hệt như thời chúng đã là công cụ của tập đoàn Việt Gian Cộng Sản để giật sập nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà và làm loạn thời Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hoà.  Đối với các tôn giáo khác cũng thế, đều có bóng dáng của các loại như Phan Khắc Từ, Vương Đình Bích, Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan... trong Giáo Hội Công Giáo.  Chúng cũng sử dụng lũ "di dân kinh tế" gốc gác Việt Nam Cộng Hoà, đó là tụi trốn quân dịch, đĩ điếm, tội phạm... để làm những việc mạt hạng công khai.
 
Thoạt nhìn qua thì thấy rất phức tạp. Nhưng nếu tỉnh táo thì sẽ nhận diện bọn chúng không phải là khó.
 
Bởi bọn chúng là một tập hợp tạp nham, không có lý tưởng mà chúng chỉ vì cuộc sống cá nhân, hám danh, hám gái, hám tiền, đầu óc vọng ngoại và đặc biệt bọn này không có kiến thức chính trị nên các hoạt động của chúng vừa mâu thuẫn với nhau lại vừa mâu thuẫn với chính bản thân chúng.
 
Phương pháp hoạt động của chúng là "núp bóng cờ Vàng" bằng khẩu hiệu và làm lợi cho "cờ Máu"  bằng hành động cụ thể.  Đó là điều giúp chúng ta dễ dàng nhận ra bọn chúng.
 
Nhất là lũ có gốc gác lưu manh làng xã, hoặc lưu manh thành thị thuộc lãnh thổ Việt Nam Cộng Hoà xưa kia.  Cho nên chúng cứ mượn cái áo Việt Nam Cộng Hoà nhưng thực chất, trong lốt áo Việt Nam Cộng Hoà đó, chúng chính là những tên lưu manh cộng sản việt gian.  Nhiệm vụ của chúng là bằng hành xử lưu manh để làm cho những nơi cần không khí trang nghiêm biến thành hỗn loạn khiến cho những hội luận, những cuộc biểu tình hoặc các vấn đề khác trên diễn đàn biến thành trò hề, và biến thành bãi rác chẳng đâu vào đâu cả.  Nhưng tác hại của nó rất là lớn, bởi vì việc đó xảy ra khiến cho những người có lòng không thể nào sinh hoạt được trong cái thứ diễn đàn bát nháo như vậy.  Đồng thời nó làm mất lòng tin của những người yêu nước còn ở trong đất nước Việt Nam sẽ chán nản, khiến cho sự kết hợp trong ngoài Việt Nam bị lỏng lẻo hoặc bị triệt tiêu.  Những người có lòng nhưng không có điều kiện để đóng góp tiếng nói của mình góp sức cho công cuộc chống Việt Gian Cộng Sản một cách hữu hiệu.
 
Tuy nhiên nếu mọi người nhắc nhở nhau rằng phải luôn luôn nhớ lời chỉ dẫn của Lãnh Tụ Ngô Đình Diệm trong có 6 chữ  TỔ QUỐC - DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM, thì trong bất cứ hoàn cảnh nào, môi trường nào cũng phải dấn thân.  Điều  đó rất cần thiết để cho cái mớ hỗn loạn đó, những người có lòng sẽ kết nối được với nhau và từ từ loại bỏ các thứ lưu manh làng xã và thành thị  để  tạo thêm lòng tin cho những người đấu tranh trong nước và cũng gây được uy tín trong chính giới các nước mà mình cư ngụ.
 
Chính cái lũ lưu manh làng xã, thành thị đó và lũ đầu hàng hèn hạ đã khiến cho những hoạt động chân chính  của người Việt Nam yêu nước đã không được sự quan tâm đúng mức của chính quyền các nước sở tại.
 
(còn tiếp)
Chính Khí Việt
Ngày 6 Tháng 9, 2014

 


0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website