CHÍNH KHÍ VIỆT

Sunday, May 29, 2016

(Phần 1) Những Trao Đổi Trên Facebook Giữa Chính Khí Việt và Ông Cựu Đại Tá Andre Sauvageot Liên Quan Đến 6 Bài Viết Phân Tích Về Những Nhận Định "BẬY BẠ" Của Andree Sauvageot Trên Tờ Dân Việt!!!DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH CHỤP TRÊN FACEBOOK CÁ NHÂN CỦA ÔNG CỰU ĐẠI TÁ CIA ANDRE SAUVAGEOT:  https://www.facebook.com/andresrvusa


VỀ:


Những Trao Đổi Trên Facebook Giữa Chính Khí Việt và Ông Cựu Đại Tá CIA Andre Sauvageot Liên Quan Đến 6 Bài Viết Phân Tích Về Những Nhận Định "BẬY BẠ" Của Andree Sauvageot Trên Tờ Dân Việt!!! (http://www.chinhkhiviet.net/2016/05/tron-ven-6-bai-ve-dien-mao-that-cua-cuu.html)

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website