CHÍNH KHÍ VIỆT

Monday, May 30, 2016

MEMORIAL DAY 2016

From: hung ngo <hungngo44@yahoo.com
Memorial  Day 2016 , 5/30/2016.
Gửi tới Đồng Bào  và càc  Chiền Hữu Quân Lưc Việt Nam Cộng Hòa  , đang sống đời LƯU VONG nơi đất khách quê người ,
 Vui chơi Ngày nghĩ Lễ " Tưởng Niệm Chiền Sĩ Trận Vong " HOA KỲ " MEMORIAL DAY",
 Xin dành một phút giây để Tưởng Nhờ , Tiếc Thương ,  Ghi Ơn các Chiền Sĩ Anh Hùng  , Can Trường , Bất Khuất của Quân Lực VIỆT NAM Cộng Hòa đã HY SINH thân xác  cho chúng ta và con cháu chúng ta  có Cuộc sống Ầm No Hạnh Phúc ngày hôm nay.
Xin Giử gìn   , Bảo Vệ Lời Thề " Tổ Quồc, Danh Dự , Tràch Nhiệm " như Giữ gìn , Bảo Vệ  mạng sồng của chính mình.
 Xin cùng nhau Đoàn Kết ,  góp công  , gòp của và cả Máu Xương  nếu cần , sát cánh   bên cạnh 90 triệu Đồng Bào Việt Nam trong nước , trong cuôc  Cách Mạng thần thành của toàn  dân Việt  vùng lên  ,  VÕ Trang Nổi dậy" Xòa bỏ  bọn Cướp Chính Quyền cộng phỉ bán NƯỚC , phanh thây bè lũ giặc tầu Xâm Lăng "  
BS. Ngô Hưng 
Công dân , Quân Y Sĩ QLVNCH.
May 30th , 2016.
http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_IM/Linh/ChanDungCSVNCH_234x311.jpghttp://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/NTBH_024_TT.jpghttp://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/NTBH_062_TTBiXoNga.jpgTượng "Thương Tiếc" đã bị địch quân CSBV xô ngã

khi miền Nam nước VNCH rơi vào tay CS
(Người Chiến sĩ QLVNCH không bao giờ quên hình ảnh này!) 
PhotoNTBH_043_MeKhocConhttp://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/HN/NTQDBH035_HN_MCSVD001.jpghttp://lhccshtd.org/LHCCSHTD_LS/NTBH/NTBH_049_MCS.jpgBức tượng Thương Tiếc là hình ảnh người lính ngồi nghỉ chân trên bệ đá, súng để ngang đùi, nét mặt buồn bãhttp://nhaydu.com/index_83hg_files/left_files/DaiLienM60.jpg

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website