CHÍNH KHÍ VIỆT

Sunday, May 8, 2016

GỞI CÔ GIÁO TRẦN THỊ LAM (BÀI THỨ 2)


GỞI CÔ GIÁO TRẦN THỊ LAM (BÀI THỨ 2)
 

“Đất nước mình ngộ quá phải không anh?”
Thơ em, đang làm nên con sóng biển
Có nhóm người viết bài, hô hào phổ nhạc!
Em có vui hay có chút lo phiền?

Mọi người thích, vì em đã vẽ được
Nét chấm phá tội ác cộng sản việt gian.
Rồi em hỏi: “Đất nước mình rồi sẽ về đâu?
Anh không biết làm sao em biết được

Trả lời em, anh đã viết rõ ràng:
“ANH ĐÃ BIẾT, CHỈ SỢ EM KHÔNG MUỐN BIẾT?”
Trong thơ em, có chỗ anh BÀNG HOÀNG!
-Sao lại gắn TIỀN NHÂNtội chung với việt gian?

Là thạc sĩ nhưng em còn mơ hồ lắm!
Việc em nêu “là ngộ” chỉ của riêng lũ cộng sản VIỆT GIAN!!!
-Đưa thí dụ thời đại nào TIỀN NHÂN ta cũng vậy?
Khi viết “Bốn Ngàn Năm” em có thấy bẽ bàng???

Anh hy vọng rằng em không cố ý
-Cần cải chính ngay cho thật rõ ràng!
-Em có chắc lẫn trong người yêu thơ em, phổ nhạc
Không có bàn tay của lũ cộng sản việt gian???

Nếu chuyện “NGỘ Ở VIỆT NAM” có từ “Bốn Ngàn Năm” trước
-Chẳng hoá TỔ TIÊN ta đã hành xử giống Việt Gian???
“Bốn Ngàn Năm” đã quen, sao em còn thấy “NGỘ”???
Cho rõ TRẮNG – ĐEN, cần em lên tiếng đàng hoàng!

Em từng là “chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”
-Không cải chính, em hãy chờ được mừng rỡ
Cuối niên học này, em sẽ đạt “Chiến sĩ cấp Trung ương”!
Chỉ sợ tên em sẽ bị PHỈ NHỔ ở mọi nhà trường!!!

Chẳng phải hỏi ai, em là người có học
HÃY DẠY HỌC TRÒ NHỮNG GÌ VÌ TỔ QUỐC – DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM với VIỆT NAM.


Chính Khí Việt
Ngày 8 tháng 5, 2016

Tài Liệu Tham Khảo:

(Bài 1) Chính Khí Việt trả lời cô giáo Trần Thị Lam ở Hà Tĩnh, qua bài thơ của cô, có tên “Đất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Anh?”

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website