CHÍNH KHÍ VIỆT

Monday, May 2, 2016

Chính Khí Việt trả lời cô giáo Trần Thị Lam ở Hà Tĩnh, qua bài thơ của cô, có tên “Đất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Anh?”


Chính Khí Việt trả lời cô giáo Trần Thị Lam ở Hà Tĩnh, qua bài thơ của cô, có tên “Đất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Anh?”

 
 Đất nước mình có chi ngộ hả em?
Gần trăm tuổi (*) người dân MỚI KHÔNG THỂ LỚN!
Gần trăm tuổi CÓ GÌ MÀ BÚ MỚM?
Trước bất công ai bảo DÂN KHÔNG KÊU ĐÒI???

Đất nước mình sao lại lạ hả em?
Bánh chưng kì vĩ và “tượng đài ngàn tỉ”
Thì lũ việt gian mới rút được nhiều đô-la
Mạng người dân “là hàng hoá” của Đảng mà.

Đất nước mình VUI LẮM CHỨ em à!
Biển bạc rừng vàng cho dù nay đang chết
“Đảng” đã và đang bàn giao dần cho nước Chệt liền ta!
Em muốn thành dân Tàu mà giàu như Mỹ phải vay nợ?

Đất nước mình có gì đâu phải thương!
Con của dân mới gánh  nợ nần do việt gian để lại
Tiếp tục đời nô lệ đỏ thì lo gì phải trang trải!
Em có thấy “con bò” biết cúi đầu xấu hổ  trước Năm Châu?

 
 Đất nước mình sẽ thành Tàu, anh đã nói
Anh đã biết, chỉ sợ em không muốn biết?
Chẳng phải hỏi ai, là Thạc sĩ Văn, em người có học
TRÁCH NHIỆM em, hãy dậy trò những gì vì DANH DỰ - TỔ QUỐC VIỆT NAM.

Chính Khí Việt
02-05-16

(*) Sao lại 4000 năm được.  Chỉ có thể tính từ khi tập đoàn VGCS ra đời vào 1930 thôi chứ, cô giáo Lam ơi!?

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website