CHÍNH KHÍ VIỆT

Monday, May 16, 2016

(Bài 5) DIỆN MẠO MỘT CỰU ĐẠI TÁ CIA, TỪNG THAM CHIẾN Ở VIỆT NAM VÀ ĐANG Ở VIỆT NAM.


DIỆN MẠO MỘT CỰU ĐẠI TÁ CIA, TỪNG THAM CHIẾN Ở VIỆT NAM VÀ ĐANG Ở VIỆT NAM.
(Bài 5)
 CHÚ Ý 10:  Andre Sauvageot cũng nói với bút nô VGCS Ngọc Thọ rằng: “Lúc mới sang Việt Nam, tôi tin hoàn toàn vào lời của Chính phủ  Mỹ 100% rằng cuộc chiến mà chúng tôi phát động tại Việt Nam là CHÍNH NGHĨA, rằng Việt Nam Cộng Hoà với sự trợ giúp tới “TẬN RĂNG” TỪ MỸ SẼ GIÀNH CHIẾN THẮNG. Tuy nhiên, càng đi nhiều, gặp gỡ nhiều người dân và cả nói chuyện với CHIẾN SĨ PHÍA CÁCH MẠNG bị chúng tôi bắt thì tôi thấy BẢN CHẤT CUỘC CHIẾN NÀY KHÔNG PHẢI NHƯ CHÍNH QUYỀN MỸ NÓI” (sic).  Như thế có nghĩa là Sauvageot đã biết rằng bản chất cuộc chiến không phải là GIÚP ĐỠ VIỆT NAM CỘNG HOÀ CHỐNG SỰ XÂM LƯỢC CỦA VGCS, TAY SAI NGA – TÀU.  Bản chất thực của cuộc chiến là kích thích và tạo lý cớ để cho Nga – Tàu trang bị đến “tận răng” cho tập đoàn VGCS, GIÀNH CHIẾN THẮNG trong cuộc xâm lược Việt Nam Cộng Hoà, để mở rộng thuộc địa đỏ cho Nga Tàu.  Còn việc “trợ giúp tới tận răng” cho Việt Nam Cộng Hoà chỉ là một cách biến Việt Nam Cộng Hoà thành bị sỏi cát  để cho VGCS tập dượt về việc thực thi chiến tranh cục bộ với các vũ khí tối tân thời kỳ trước 1975, binh nô hoá người dân Việt Nam bị trị ở phía Bắc cũng như binh nô hoá người dân Việt Nam Cộng Hoà bị khống chế bởi lũ Việt Gian Cộng Sản nằm vùng. Cho nên mới có chuyện  Chính phủ Mỹ đề ra cái gọi là “Chiến Tranh Leo Thang”.  Đó là một cách huấn luyện bài bản trong thực tế (như kiểu tập trận bắn đạn thật vậy). Rồi lại còn trò "trói tay Việt Nam Cộng Hoà" trong việc không chấp nhận cho Việt Nam Cộng Hoà dùng “Công để Thủ”, để ngăn chặn cuộc xâm lược bằng cách sử dụng bộ binh có sự hỗ trợ của các binh chủng khác để tấn công ra Bắc, bên kia vĩ tuyến 17, như Tổ tiên Việt Nam Danh Tướng Lý Thường Kiệt đã hành xử trong cuộc chống xâm lược Nhà Tống, của Tàu bành trướng.  Đã thế còn cho phép mỗi tháng VGCS được phép đưa quân thâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam Cộng Hoà?

Đồng thời, Chính phủ Mỹ đã từng hỗ trợ cho Pháp trong cái gọi là cuộc chiến ở Điện Biên Phủ.  Cụ thể lúc đó, đích thân Phó tổng thống Nixon (thời Tổng thống Dwight Eisenhower) đã thị sát Điên Biên.  Thế mà bộ máy chiến tranh của Mỹ thời kỳ cuộc chiến chống xâm lược Nga – Tàu mà tập đoàn VGCS là đội xung kích, tình báo Mỹ đã không biết rằng cái gọi là Đảng nhân dân cách mạng Việt Nam đã có những tên tướng VGCS từ ngoài Bắc vào lãnh đạo trực tiếp.  Thí dụ như Nguyễn Chí Thanh, Trần Độ, Lê Trọng Tấn, Hoàng Văn Thái, Hoàng Cầm  Từ cái tổ chức VGCS mà chúng cho ra đời cái gọi là Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng, để cho ra đời cái gọi là Chính Phủ Lâm Thời Cộng Hoà Miền Nam Việt Nam, trong đó thành phần nhân sự nắm quyền chủ chốt cũng vẫn là lũ việt gian cộng sản Ở NGOÀI BẮC vào.  Thế mà Chính phủ Mỹ vẫn coi lũ VGCS nằm vùng trong lãnh thổ Việt Nam Cộng Hoà để phối hợp với lũ nguỵ quân Việt Gian Cộng Sản “Sinh Bắc Tử Nam” là hai thực thể riêng biệt, để đến cái gọi là Hội Nghị Paris 1973 về việt Nam, cuộc đấu tranh ngoại giao, trong bàn tay cầm  cái của người Hồ Lì trong sòng bạc chủ trì, đã khiến trong Hội nghị bàn tròn, phía Việt Gian Cộng Sản có hai thực thể là cộng sản ở phía Bắc và cộng sản ở phía Bắc vào lãnh thổ Việt Nam Cộng Hoà với tư cách  thực thể thứ hai.  Còn Việt Nam Cộng Hoà chỉ có một thực thể.

Đó chính là kết quả thực sự mà chính Sauvageot đã nhận thức được rằng “Bản chất cuộc chiến này không phải như Chính phủ Mỹ nói” (sic).  Nói một cách khác theo ngôn ngữ dân gian Miền Nam Việt Nam  “NÓI VẬY MÀ KHÔNG PHẢI VẬY”!  Còn ngoài Bắc Việt Nam thì nhân dân bị trị gọi là “NÓI LÁO NHƯ CUỘI”!!!

Như thế cũng có nghĩa là Sauvageot không có dịp được nói chuyện với, hoặc cố tình không muốn nói chuyện với gần 300 ngàn binh lính, cán bộ của VGCS vượt Trường Sơn vào lãnh thổ Việt Nam Cộng Hoà trong âm mưu bành trướng chủ nghĩa thực dân đỏ Nga – Tàu, đã xin được chiêu hồi với CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA của VIỆT NAM CỘNG HOÀ, do Tổng Thống Anh Minh Ngô Đình Diệm đề xướng. 

Nên lưu ý đoạn tâm sự này của Sauvageot:

1.  “Việt Nam Cộng Hoà với sự trợ giúp tới “tận răng” từ Mỹ sẽ giành chiến thắng”.  Có thật vậy không?

Đúng là chính phủ Mỹ lúc đó giúp đỡ cho Việt Nam Công Hoà (chủ yếu là Đệ Nhị Cộng Hoà – CKV) tới tận răng!  NHƯNG PHẢI NHỚ việc “trợ giúp đỡ đó” sau khi chính phủ Mỹ đã CHẶT CÁI ĐẦU CỦA VIỆT NAM CỘNG HOÀ, LÀ TỔNG THỐNG ANH MINH NGÔ ĐÌNH DIỆM, với sự giật sập Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà.  Tên việt gian Dương Văn Minh được chính phủ Mỹ lôi lên đứng đầu lũ cẩu nô phản tướng đã, như chính bút nô chó ngao VGCS Duy Tường viết để vinh danh tên VGCS nằm vùng Nguyễn Hữu Hạnh, trong đó Duy Tường đã ghi nhận rằng: “Ngày 1 tháng 1 năm 1963, Trung tướng Dương Văn Minh nhân danh chủ tịch Hội đồng quân nhân cách mạng phát lệnh đảo chính Ngô Đình Diệm và lên làm Quốc trưởng Việt Nam Cộng Hoà. Trong thời gian làm Quốc Trưởng, Dương Văn Minh có một số hành động tiến bộ có lợi cho cách mạng:  RA LỆNH HUỶ BỎ 16 NGÀN ẤP CHIẾN LƯỢC. (SIC)

Việc làm của CẨU NÔ DƯƠNG VĂN MINH và ĐỒNG BỌN chính là nằm trong ý đồ của Chính phủ Mỹ, để có thể mở rộng đường cho Nga – Tàu xâm lược Việt Nam Cộng Hoà thông qua tập đoàn VGCS với toàn bộ hệ thống chính trị của nó ở cả Miền Bắc Việt Nam với lũ nằm vùng hoạt động trong lãnh thổ Việt Nam Cộng Hoà, một cách chắc chắn theo lộ trình mà Chính phủ Mỹ đã tính trước!

Dương Văn Minh chính là một trong số lũ cẩu nô tài phản tướng đã được nhân viên CIA của Mỹ, là Lucien Conein đích thân đến dự cuộc họp của Dương Văn Minh trong âm mưu đảo chính Chính phủ hợp pháp của Nền Đệ Nhất VNCH, và Conein đã thí cho lũ cẩu nô tài này  hơn 40 ngàn USD, coi như để khen thưởng trước cho việc làm loạn và phá bỏ Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà, ám sát Tổng Thống Ngô Đình Diệm, Cố vấn Ngô Đình Nhu và giết những người thân cận của Ngô Tổng Thống.  Chúng cũng phá bỏ toàn bộ cơ chế chính trị và hệ thống tổ chức của Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà.  Tiếp sau đó, khi tên Hà Thúc Ký, đảng trưởng của Đại Việt, khi làm Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ, đã cho thả hết lũ VGCS nằm vùng đầu sỏ, trong đó có tên Mười Hương (sau 1975 tên này đã được phong là Thượng Tướng và giữ chức Bộ trưởng công an VGCS!!!) Và mới tháng 5 -2016 này, Bộ chó ngao VGCS đã cho đúc tượng tên Mười Hương  cùng với Võ Nguyên Giáp… và những tên đầu đàn chó ngao VGCS đã chết, được đặt ở Khu tượng đài của lực lượng chó ngao VGCS.

Như thế là chính phủ Mỹ đã “trợ giúp tới tận răng” cho Đệ Nhị VNCH  sau khi đã CHẶT ĐẦU và băm vằm thân xác Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà.  Lũ việt gian Robot thờ Mỹ Dương Văn Minh, Nguyễn Khánh, Nguyễn Văn Thiệu, Trần Thiện Khiêm…được chính phủ Mỹ trang bị  đến “tận răng” đó, nhưng lại thiếu cái đầu đã bị chặt và thân xác bị băm vằm, thì  cái lũ “robot” kia được trang bị tới tận răng,  còn đâu đầu óc để biết phải hoạt động vì Tổ Quốc Danh Dự Trách Nhiệm.  Mà chúng chỉ thực thi mệnh lệnh của kẻ “trợ giúp tới tận răng” (chắc là răng giả???)

Nếu  giúp đỡ cho Tổ Quốc và Dân Tộc Việt Nam thực sự, thì tại sao chính phủ Mỹ lại giết người Việt Nam yêu nước? Là “đồng minh ”, có  phải là để  giành quyền làm ông chủ -nhằm sử dụng lũ cẩu nô tài,-  để dễ dàng huy động người dân Việt Nam Cộng Hoà trở thành con tốt thí trong chiến lược vì quyền lợi ích kỷ của chính phủ Mỹ?

2.  Điều mà Andre Sauvageot nhận xét: “Bản chất cuộc chiến này không phải như chính quyền Mỹ nói”, là một sự thật 100% nhưng điều sai lầm lớn nhất của Sauvageot là đã dùng đôi tay của một cựu nhân viên CIA cao cấp, tưởng rằng có thể che lấp mặt trời chân lý,  để làm  ra  cái vẻ TA ĐÂY “CŨNG KHÁCH QUAN”!?

Nếu thẳng thắn thì phải nói rõ rằng:  Bản chất cuộc chiến khi chính quyền Mỹ sử dụng lũ cẩu nô tài, chính là để giải quyết một mục tiêu khác mà cho đến nay, năm 2016 này  chính phủ Mỹ  mới tiếp tục thu hoạch được quyền lợi bất lương trên xương máu, đất đai, sông biển.. của Tổ Quốc và Dân Tộc Việt Nam!!!

3.  Cuộc chiến mà chính phủ Mỹ sử dụng lũ cẩu nô tài việt gian phản tướng Minh, Khánh, Thiệu, Khiêm.., chủ yếu là:

=== Chuẩn bị một cuộc chiến can thiệp vào nội tình Trung cộng, giúp cho Mao Trạch Đông có thể thực thi và hoàn thành tốt đẹp việc loại bỏ các thế lực thân Nga Xô từ thượng tầng của lũ lãnh đạo Tàu cộng chóp bu,  cho đến các tổ chức đoàn thể của Tàu cộng.  Bởi vì thời kỳ đó Nga Xô vẫn còn rất mạnh và lại còn có biên giới chung với Tàu cộng.  Họ Mao đã từng thử lửa,  đấm đá với Nga Xô ở biên giới, nhưng kết quả đã ôm đầu máu chết một cách thảm hại, cho nên không thể nào loại bỏ được thế lực thân Nga -mà ước đoán có tới 20 triệu người- vừa trong các đoàn thể, kể cả binh lính, công an, kể cả thượng tầng lãnh đạo của đảng cộng sản Tàu.  Sự hỗ trợ của chính phủ Mỹ mới có thể để Mao dễ dàng  có điều kiện thanh lọc nội bộ.  Cách mạng văn hoá chính là cái áo khoác che nội dung thật, đó là một cuộc thanh lọc nội bộ của Mao từ gốc rễ.  Cho nên Mao đã không dùng tới tổ chức đảng, hay quân đội… mà Mao sử dụng lực lượng thanh niên của mọi thành phần, là những kẻ hăng hái dám làm , dám hy sinh vì có bầu nhiệt huyết,  nhưng cái đầu lại thiếu kinh nghiệm để có thể phân biệt được Tốt, Xấu; Đúng, Sai!!!

=== Chính  Tổng Thống Ngô Đình Diệm,  đã vì Tổ Quốc Danh Dự Trách Nhiệm  nên đã không  cho phép Mỹ làm chiến tranh trên đất nước Việt Nam, vì thế mới bị Mỹ phản bội, nói một đằng làm một nẻo, như chính Đại tá CIA Andre Sauvageot nhận xét!

=== Ngày 5 tháng 8, 1965, chính phủ Mỹ cho tiến hành những phi vụ máy bay tấn công ra miền Bắc, cùng với những cuộc hành quân trên lãnh thổ Việt Nam Cộng Hoà, thì chính là đã cho vận hành bộ máy chiến tranh ở Đông Nam Á và Việt Nam Cộng Hoà là đại bản doanh, đã huy động được sự tham chiến nhỏ nhoi trên danh nghĩa của Úc, Tân Tây Lan, Hàn Quốc, Philippines,  Đài Loan,  Thái Lan… Và đặc biệt còn ký hiệp định bảo vệ Đài Loan và bán vũ khí cho Đài Loan.  Còn phần họ Mao,  thì đã  ra công nã đại bác vào các quần đảo Bành Hồ và Mã Tổ để tạo lý do chính đáng cho chính phủ Mỹ trang bị cho Đài Loan những vũ khí mới. 

=== Nếu như  tháng 8-1965, bộ máy chiến tranh của chính phủ Mỹ ở Nam Việt Nam đã vận hành ở đỉnh điểm, thì phía Mao đã cho phát động cái gọi là “CÁCH MẠNG VĂN HOÁ TRUNG QUỐC”,  với lực lượng là Hồng Vệ Binh, vào ngày 16 tháng 5, 1966.  Nghĩa là 9 tháng sau,  đủ để cho bộ máy chiến tranh của chính phủ Mỹ ở Đông Nam Á  đủ nóng và sẵn sàng can thiệp vào bất cứ  nơi nào ở khu vực Á Châu – Thái Bình Dương, đem lại lợi ích cho chính phủ Mỹ,  mà mục tiêu trước nhất là “GIẢI PHÓNG TÀU CỘNG KHỎI MỌI RÀNG BUỘC TỪ Ý THỨC HỆ CHO ĐẾN KINH TẾ, VĂN HOÁ, QUÂN SỰ …. VỚI NGA XÔ.  Cuộc chiến được gọi là  “xét lại và giáo điều”  chính là cuộc chiến nội bộ của phe xã hội chủ nghĩa và các phong trào cộng sản trên toàn thế giới, có bàn tay của Chính phủ Mỹ lèo lái.  Từ đó Nga Xô Viết là kẻ cầm đầu khối Đông Âu Xã Hội Chủ Nghĩa cũng như phe cộng sản nói chung trên toàn thế giới, đã bị bể ra làm nhiều mảnh và cuối cùng sự sa lầy của Nga Xô ở Afganistan cộng với nền kinh tế bị suy sụp; còn đàn em cật ruộc là tập đoàn VGCS bị sa lầy ở Cambodia mà Nga Xô không thể cứu được vì chính bản thân đã héo rũ như lá chuối khô.  Đấy chính là nguyên nhân của sự sụp đổ của Nga Xô và phe cánh trong thập niên 1990.  Nó cũng là nguyên nhân khiến cho tập đoàn VGCS phải quay đầu lại để năn nỉ Tàu bành trướng cho được trở thành một bộ phận của Tàu qua cái gọi là “Hiệp Ước Thành Đô”!

=== Khoảng đầu những năm 1970, cái gọi “Cách Mạng Văn Hoá” được sửa sai, thì  bè lũ được gọi là “xét lại” (tức thân Nga Xô) đã bị tiêu diệt hoàn toàn, như Lưu Thiếu Kỳ, Bành Đức Hoài, Lâm Bưu, Trần Nghị, Bành Chân, La Thuỵ Khanh, Hạ Long…  Đảng cộng sản Tàu đã  thay đổi  tầng lớp lãnh đạo mới là những kẻ chịu ơn họ Mao cất nhắc trong quá trình cách mạng văn hoá. 
Image result for Cuộc gặp gỡ giữa Kissinger và Mao ở Thượng HảiImage result for Cuộc gặp gỡ giữa Kissinger và Mao ở Thượng Hải
 
=== Vì thế mới có cái gọi là cuộc gặp ở Thượng Hải 1972 giữa Nixon, Kissinger với  Mao Trạch Đông,  Chu Ân Lai…  Thông cáo chung được đưa ra khẳng định:  “Úm ba la, Đôi Ta thắng lớn!!!”.  Kẻ thắng lớn hơn một chút chính  là Tàu bành trướng qua 2 tay của  Kiss... nắm chặt tay Mao và khúm núm cười nịnh! Nó còn được tiếp nối bằng câu nói của Kissinger trong ngày dự tang lễ Lý Quang Diệu của Singapour,  về vấn đề Biển đông,  Kiss.. đã nói thẳng ra rằng Biển Đông đủ rộng cho tất cả…  không nói tất cả là những nước nào, thì phải nên hiểu rằng Biển đông đủ rộng cho cả Tàu bành trướng lẫn cả…chính phủ Mỹ!!!

=== Nên năm 1973 mới có cái vụ Hiệp Định Paris Về Việt Nam được ký kết, mà dư luận thế giới nhận xét rằng, nó giúp cho Chính phủ Mỹ bị thua trận được rút lui trong danh dự!!! Khổ ơi là khổ, truyền thông cũng như chính khách thế giới đã “BÉ CÁI LẦM”!  Chính phủ Mỹ chẳng thua cái gì cả, thắng lợi vẻ vang nữa là đằng khác, cho nên  giả vờ làm nai tơ, khiêm tốn mà nhận rằng “đúng là thua trận nên rút lui trong danh dự!”. Kẻ thua trận là:

1.       58 NGÀN QUÂN NHÂN HOA KỲ ĐÃ BỊ CHẾT CÙNG GIA ĐÌNH HỌ LÀ ĐẠI BẠI VÌ ĐÃ KHÔNG SỚM GIỐNG NHƯ SAUVAGEOT ĐỂ NHẬN THỨC ĐƯỢC: “BẢN CHẤT CUỘC CHIẾN NÀY KHÔNG PHẢI NHƯ CHÍNH PHỦ MỸ NÓI”!  Chưa kể hằng triệu người đã bị hội chứng chiến tranh, thương tật, đói khổ, mà cho đến nay trung bình mỗi năm vẫn còn có tới 22 thương binh Hoa Kỳ tự vẫn!!!


Image result for Bức Tường Đen       Image result for Bức Tường Đen

Không biết ai là  kẻ nghĩ ra Bức Tường Đen?  Giỏi thật !!!, số phận họ quả là đen như bức tường vì lúc nào cũng cứ nghĩ đến  "làm việc gì cũng vì lợi ích của đất nước" chứ không biết rằng lợi ích của nhân dân Hoa Kỳ và lợi ích của chính phủ Mỹ cũng có nhiều trường hợp trái chiều đấy!

2.       Kẻ thua đau nhất mà nếu lại còn mắc bệnh DỄ QUÊN và bệnh HÈN, VÔ LIÊM SỈ,  mới nói đến “QUÊN QUÁ KHỨ XOÁ BỎ HẬN THÙ, HOÀ GIẢI HOÀ HỢP, HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI”. Còn đã là một người Việt Nam giữ được truyền thống bất khuất, tinh thần Tổ Quốc – Danh Dự - Trách Nhiệm thì phải đời đời ghi nhớ từ thế hệ này đến thế hệ tiếp nối khác về chuyện năm 1974, nguỵ quân VGCS đã phối hợp với Hải quân Tàu bành trướng, đứa tấn công lãnh thổ VNCH, đứa chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hoà.   Còn “Đồng Minh” bất lương là Chính phủ Mỹ thì ngoảnh mặt làm ngơ!!!

Image result for hình cựu tổng thống Bill Clinton đến thăm Lăng Hồ Chủ Tịch
 
Anh Bill Clinton tai Ha Noi. Buổi sáng, ông Clinton đã viếng lăng Chủ tịch Hồ ...
 
 
=== Thời Tổng thống Bill Clinton, Chính phủ Mỹ đã thiết lập bang giao với VGCS, một tập đoàn lấy việc tước đoạt nhân quyền của toàn dân Việt Nam, lấy việc bán đất đai, tài nguyên, sông biển, hải đảo và cả con người Việt Nam cho bất kể thế lực nào trên thế giới.   Từ năm 2000 đến năm 2016 này Clinton đã tới Việt Nam 5 lần!  Trong đó có một lần đã đến viếng lăng tên đại tội đồ Hồ Chí Minh???!!!

Nghe nói  ngày Clinton gặp HỒ ở trong lăng Ba Đình Hà Nội, thì  đã có xuất hiện một bài thơ phổ biến bằng hệ thống truyền thông miệng ở Việt Nam (tức truyền thông dân gian).  Bài thơ như sau:
 
“Bác thích bú lưỡi nữ sinh!
Còn tôi, cho thực tập sinh thổi kèn!!!
Khi sống ta chẳng dịp quen,
Ngắm lăng xác Bác, tôi thêm ngỡ ngàng.
Âm ty có gái hoang đàng?
Bác nhớ làm mối chục nàng cho tôi.
Chờ khi thoát khỏi cuộc đời,
Âm ty, tôi – Bác, chơi chung đỡ buồn!!!

 Chơi đã, ta đánh bài CHUỒN!!!!

Nô Lệ Đỏ Việt Nam

 
(còn tiếp)

Chính Khí Việt
Ngày 15 Tháng 5, 2016

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website