CHÍNH KHÍ VIỆT

Thursday, April 7, 2016

MÁU ĐỔ TRƯỚC SÂN GIÁO ĐƯỜNG THANH BỒ ĐỨC LỢI

                    MÁU ĐỔ TRƯỚC SÂN GIÁO ĐƯỜNG     
         THANH BỒ ĐỨC LỢI.

 
 
 

Ai "hồ hởi"  tay cầm cờ  Phật Giáo  ,

Hát vang vang “thề uống máu quân thù”.

Nhào xuống đường làm  “cách mạng mùa thu”,

Phóng hỏa đốt làng Thanh Bồ, Đức Lợi ?

 

Chúng càn quét , và bao vây bắt trói

Người di cư,  dân Công Giáo Nghê An ,

Tội tình chi ? sao đàn áp dã man ,

Đốt thiêu sống không thể còn nhận diện .

 

Một phụ nữ bế con thơ chạy loạn

Ra khỏi nhà trúng lựu đạn chết ngay,

Trên lối mòn nằm chết giữa đường rầy

Với đứa trẻ tuổi chưa đầy ba tháng.

 

Hai Dân Vệ giữ an ninh bến Cảng

Bị bêu đầu trước chánh cổng vào ra.

Một quân nhân cựu chiến sĩ Cộng Hòa

Bị bắt trói dưới cột cờ cháy nám.

 

Dân ngư phủ nhờ ghe thuyền lẫn trốn

Chèo ra khơi mới thoát hái tử thần.

Còn dân nghèo đa số chết nám đen

Bên góc bếp,  dưới cột đèn cháy bóng.

 

Xác dân chết được chất chồng thành đống,

Người bị thương còn hốt hoảng kêu la

Bên cạnh người thương phế mắt mù lòa

Đang hấp hối dưới trời mưa tầm tả.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

 Máu vô tội chảy đầy sông biển cả,

Các "sư thầy" còn nhớ rõ hay không ?

Sao nở tâm không một chút mủi lòng

Trước thảm cảnh của đồng bào ruột thịt ?

 
   NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website