CHÍNH KHÍ VIỆT

Wednesday, April 20, 2016

(Bài 2) LẠI PHẢI MẮNG MỎ LŨ VGCS NẰM VÙNG Ở HẢI NGOẠI: CHỆT HỨA VẠNG THỌ, TRƯƠNG MINH HOÀ VÀ CON CHÓ CỦA CAI TÙ VGCS LÃO MÓC (TÊN CHA MẸ ĐẺ LÀ NGUYỄN VĂN NGHIÊM).

LẠI PHẢI MẮNG MỎ LŨ VGCS NẰM VÙNG Ở HẢI NGOẠI: CHỆT HỨA VẠNG THỌ, TRƯƠNG MINH HOÀ VÀ CON CHÓ CỦA CAI TÙ VGCS  LÃO MÓC (TÊN CHA MẸ ĐẺ LÀ NGUYỄN VĂN NGHIÊM).
(Bài 2)
 


CHÚ Ý:  Thằng việt gian nòi Trương Minh Hoà, qua các bài viết và sách của nó đã chứng minh rằng kiến thức của nó chưa đủ bôi đen một chiếc  “lá đa”,  nhưng lại thích tung tin vịt cũng như  bịa chuyện để vu cáo chính trị đối với những người,  dù cá nhân hay nhóm, hay tập thể, mà VGCS và tay sai e ngại.  Những chuyện bịa  đặt dựng chuyện của thằng Hoà, không bao giờ nó dám đưa ra tài liệu gốc để minh chứng rằng việc nó trích dẫn là đúng như sự thật.  Trong khi đó, những bài của Chính Khí Việt viết để dạy dỗ nó và bè lũ, sở dĩ dùng chữ “dạy dỗ” là vì Chính Khí Việt muốn làm mẫu mực về cách viết và phê phán là phải trưng dẫn nguồn tài liệu có giá trị; nghĩa là phải biết những tài liệu đó là của ai và có khả tín hay không ở phía dưới bài viết của mình, để cho bạn đọc có thể tham khảo trọn vẹn, từ đó có ý kiến nhận xét riêng.  Đấy là sự hiểu biết tối thiểu của người cầm bút khi phê phán, bình luận.  Và đó cũng là cách tác giả bày tỏ lòng tôn trọng bạn đọc của mình, để họ có thể có những nhận xét riêng.  Chứ trích dẫn một câu bịa đặt nhằm lèo lái dư luận bạn đọc thì đó là LƯU MANH TRUYỀN THÔNG, hoặc của VGCS hoặc của các đảng phái ma trơi ma bùn và các thế lực ma quỷ khác.

Chính vì thế cho nên câu chuyện website Mậu Thân 68 cung cấp tin về việc -do thành tích chống phá cộng đồng Người Việt Ty Nạn Việt Gian Cộng Sản ở Úc-  cho nên hắn đã được sứ quán Việt Gian Cộng Sản ở  Canberra cấp bằng khen từ năm 2004. 

Đến nay đã là 2016, từ việc được VGCS  "ban" lời khuyến khích, thằng việt gian nòi Trương Minh Hoà đã được thằng Chệt Hứa Vạng Thọ, anh em cùng cha khác mẹ với thằng Hứa Ngọc Thuận, phó chủ tịch Uỷ Ban Nhân Dân TP Hồ Chí Minh, mời sang ngồi trong tinparis.net để phá thối Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn VGCS ở Châu Âu và đặc biệt là ở Hoa Kỳ,  là cái chuyện TẤT NHIÊN mà nếu ai tinh ý một chút đã có thể tiên đoán được.

Việc phá thối của thằng việt gian nòi Trương Minh Hoà không phải chỉ bắt đầu từ khi nó được Viêt Gian Cộng Sản  sắp xếp cho sang Úc “tỵ nạn”, mà nó có cả một quá trình ngay khi nó còn học  Trường Chiến Tranh Chính Trị ở Đà Lạt và  sau đó nó xin được về Địa Phương Quân Việt Nam Cộng Hoà ở Cà Mau.

Chính Khí Việt xin trưng bằng cớ:

Trong bài “MẸ TÔI” của thằng việt gian nòi Trương Minh Hoà đăng trên tinparis.net ngày 19 tháng 2. 2016, nó đã viết rằng:“…tại đơn vị, tôi xung đột với tiểu đoàn trưởng về nhiều chuyện liên quan tới việc chiến đấu (hì hì có thật không vậy "REALLY?" –CKV),  hậu quả là lãnh tất cả 75 củ nên cái lon thiếu úy chắc là muôn năm…Tuy nhiên lính trong tiểu đoàn " thăng cấp TƯỚNG" cho tôi, chớ không phải bộ tổng tham mưu, tôi trở thành" vị tướng" đầu tiên của Trường Đại Học Chiến Tranh Chánh Trị Đà Lạt, tôi lên tướng mà không mang sao, không ăn lương, lính gọi tôi bằng danh từ " ông tướng Trời" và kèm theo hai chữ" ba gai", nhưng thôi, mình sống cho ra kiếp người, không luồn cúi, không hùa theo những kẻ làm bậy là thanh tâm trường thoải mái, tới nay tôi vẫn hãnh diện là mình làm hết sức, đóng góp công sức bảo vệ quê hương.” (sic).

Khi thằng việt gian nòi Trương Minh Hoà viết:  “… tới nay tôi vẫn hãnh diện là mình làm hết sức, đóng góp công sức bảo vệ quê hương” (sic)  thì thử hỏi cho quê hương nào vậy???  Bởi vì khi trong quân lực VNCH thì ngay đến người quân nhân Việt Nam Cộng Hoà -dù là "lính trơn"- cũng đều thấy được nó là loại BA GAI SỐ MỘT!  Đối với Việt Nam Cộng Hoà mà “BA GAI” như thế, vậy nó làm cái đó có lợi cho ai.  Chắc chắn không phải cho Việt Nam Cộng Hoà mà chỉ có thể kết luận như nó viết,  là nó  “làm hết sức, đóng góp công sức bảo vệ” cho “QUÊ HƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” CỦA NÓ MÀ THÔI”!!!

Xin giới thiệu tới quý bạn đọc phần tiếp theo là tài liệu của chính thằng việt gian nòi Trương Minh Hoà tự  khai báo.  Đó là chứng cớ không thể chối cãi về nguồn gốc xuất thân cũng như quá trình hoạt động nằm vùng cho Việt Gian Cộng Sản trước 1975 trong lãnh thổ Việt Nam Cộng Hoà, và khi vào tù để có tư cách trà trộn vào Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn VGCS, nhưng hoạt động theo chỉ đạo của Việt Gian Cộng Sản.

Chính Khí Việt
Ngày 20 Tháng 4, 2016

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website