CHÍNH KHÍ VIỆT

Thursday, March 3, 2016

Tác giả “Đèn Cù” Trần Đĩnh Đã Bạt Tai Thằng Hèn Đập Mả Bố Tô Hải Và Thằng Bò Vàng Võ Văn Sáu Như Thế Nào!?


Tác giả “Đèn Cù” Trần Đĩnh Đã Bạt Tai Thằng Hèn Đập Mả Bố Tô Hải Và Thằng Bò Vàng Võ Văn Sáu Như Thế Nào!?

Mấy ngày qua thằng Sáu Hồ Hởi, tức Võ Văn Sáu, cựu “chủ nhiệm kiêm chủ bút” tờ Góp Gió Độc  lại đưa lên các diễn đàn yahoogroups bài viết láo lếu của  thằng hèn Tô Hải vu cáo, bôi nhọ Nhà Báo Việt Thường. 

Hẳn mọi người đều biết  “thằng hèn Tô Hải” -như nó đã tự khẳng định nó hèn-   kẻ  đích tay cầm búa đập mả bố ruột của nó chỉ vì nó muốn tỏ lòng  “trung kiên một lòng một dạ với đảng VGCS”. Cho nên với lý do hết sức “chuyên chính”,  đó là hắn không chấp nhận em rể của hắn, một vị tướng trong QLVNCH là người đứng ra lập mộ bố nó, cho nên nó đã nhẫn tâm xuống tay với chính kẻ đã sanh thành dưỡng dục nó, mặc dù bố nó đã  trở thành người thiên cổ lâu năm!!! 

Đối với một thằng vừa hèn, vừa sắt máu như Tô Hải, mả bố ruột của nó mà nó cũng chẳng tha thì có việc gì nó chẳng dám làm!!! Tuy nhiên CKV e rằng một lời nói láo được lập đi lập lại,  sẽ gây ra một số ngộ nhận cho những ai vì thiếu thông tin, sẽ tự nguyện “ăn phải bã” thằng Tô Hải qua bài viết của nó được  Bò Vàng Võ Văn Sáu  hồ hởi tung lên,  cho nên buộc lòng CKV  phải trích lại mấy đoạn trong tác phẩm “Đèn Cù” của Trần Đĩnh nói về nhà báo Việt Thường, được chiếu lại trong youtube buổi hội luận với rất nhiều diễn giả trong đó có sự hiện diện của nhà báo Việt Thường, để mọi người cùng hiểu được tâm trạng của nhà báo Việt Thường vào những năm đầu VGCS chiếm Hà Nội như thế nào đối với tập đoàn VGCS.  Đây cũng là một gáo nước lạnh tạt vào mặt những ai còn tin tưởng vào những lời bá láp vô bằng của Tô Hải và bè lũ tay sai VGCS, đang ra sức sử dụng NQ 36 để gây lũng đoạn, chia rẽ những ngòi bút đấu tranh quyết liệt của những  người quốc gia chân chính.

Xin bấm vào link này để theo dõi vài trang trong Đèn Cù của Trần Đĩnh đề cập đến nhà báo Việt Thường.

 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website