CHÍNH KHÍ VIỆT

Saturday, March 19, 2016

(BÀI 5) DẠY DỖ WEBSITE BA CÂY TRÚC NHÂN BBT CHO ĐANG BÀI VỢ CHỒNG THUC VŨ - NGUYÊN NGUYÊN, MỘT TAM BẢO NÔ CỦA CÁI GỌI LÀ PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHÂT ẤN QUANG!!!

LGT: Hôm nay ngày 16- 3- 2016, chủ diễn đàn Ba Cây Trúc lại đưa bài của viết của Nguyên Nguyên, một thành viên của cái gọi là "lực lượng cư sĩ chấn hưng phật giáo" do tên Thục Vũ cầm đầu.  Thực ra bài viết này, văn phong và ngôn từ sử dụng là của Thục Vũ, kẻ chuyên núp váy phụ nữ để viết bài tâng bốc thằng phản quốc ngưu chân cong Quảng Độ và cái "giáo hội" thổ tả có danh xưng GHPGVNTN. 


 

 
Ba Cây Trúc và cái gọi là Ban Biên Tập không thể nào nói là không biết cái giáo hội thổ tả PGVNTN này đã gây ra bao hệ luỵ cho Dân Tộc và Tổ Quốc Việt Nam  suốt chiều dài của thập niên 60's mà đỉnh điểm là cái chết tang thương VỊ QUỐC VONG THÂN  của Tổng Thống Ngô Đình Diệm cùng các bào đệ và cộng sự của Người, cũng như sự sụp đổ hoàn toàn nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà, dẫn đến ngày Quốc Hận 30-04-1975 như thế nào.  Có phải Lê Hùng và nhóm Ba Cây Trúc lại đang đi theo con đường của Phó Đoan Nông Thôn có 5 mặt con với thằng Trung Tá An Ninh VGCS Trần Đăng Sơn trong việc  chạy tội phản quốc của lũ gọi là PGVNTN và gián tiếp lên án Chính Phủ của Cụ Diệm là "đàn áp tôn giáo"!?
 
Núp dưới chiêu bài "Tôn Vinh Cụ Diệm", một mặt thì để hình Cụ Diệm ở một chỗ thấp nhất, kém trang trọng nhất  trong trang web Ba Cây Trúc, một mặt đưa những bài viết đánh bóng PGVNTN và chạy tội cho những thằng như Đôn Hậu, Huyền Quang, Trí Quang, Quảng Độ, đó chính là hình thức "treo đầu dê bán thịt chó" của Lê Hùng và phe nhóm trong cái gọi là "ban biên tập" của Ba Cây Trúc vậy!!!   Vì thế từ hôm nay chúng tôi mở lại hồ sơ của Lê Hùng và lũ Ba Cây Trúc để cống hiến quý độc giả những bài viết và phân tích của CKV về Lê Hùng và website Ba Cây Trúc!!!
 
Kính mong quý bạn đọc và thân hữu website Chính Khí Việt cùng theo dõi.

CKV
 16- 3- 2016


Ngưu Ma Vương Quảng Độ và Sửa đổi hiến pháp 92 - bỏ điều 4

 Viết Ngày 21 tháng 3 nam 2013
Để tiếp tục khai thị lũ Tam Bảo Nô Đỏ trong cái tập đoàn mạo danh nhà Phật có xú  danh GHPGVNTN, hôm nay  ta sẽ  tiếp tục phân tích phần giáo  huấn  hôm qua,  khi bàn về  những  “trò bịp của lũ công dân tự do” đòi tự do mà  Ngưu Ma Vương chân cong Quảng Độ hết lòng tán thán,  trong mưu đồ tẩy rửa cho sạch sẽ mọi vết máu tươi  còn đọng  lại trên miệng  mồm nhớp nhúa của lũ đã, đang tham dự trong bàn tiệc  máu thịt, mồ hôi nước mắt của  nhân  dân Việt Nam bị trị. 
Như đã đề cập, Ngưu Ma Vương chân cong Quảng Độ với tội ác  “trời không dung - đất không tha”,  trong suốt cuộc đời làm việt gian trong vỏ  bọc tu sĩ Phật Giáo của hắn,  được bạch hóa trên giấy trắng mực  đen,  qua các tài liệu lịch sử;  qua các  bài viết do chính tay hắn viết ra; qua các  cuộc phỏng vấn với phóng viên đủ loại, ký nô đủ cỡ,   thậm chí ngay cả  trong những cuộc phỏng vấn trên các báo đài ngoại quốc,  điển hình nhất là  cuộc phỏng vấn mới đây giữa hắn, Ngưu Ma Vương Quảng Độ và con chó  cái basset Võ Văn Ái được Ba Cây Trúc trịnh trọng post lên.
Khi Ngưu Ma Vương Quảng Độ  sủa ra  những thứ sặc mùi tanh tưởi trong lời ủng hộ đòi tự do  của “công dân tự do”,  mà  trong nội bộ của  hắn , những lũ to mồm luôn xác quyết  chúng được truyền thừa văn hoá 2000 năm Lịch Đại Tổ  Sư mà không một đứa  nào đủ liêm sỉ, đủ can đảm và lòng tự trọng để  đứng lên vả vào mõm nó, thì  đủ  hiểu cái tập đoàn này  đã bị nhuộm đỏ từ lâu, có nghĩa là bọn chúng  chính là  một lũ việt gian vô nhân tính.   Chúng không còn là  con người để  chúng ta có thể lý giải cho  chúng những điều phải  trái, đúng sai trong vị trí  của một công dân,  dù không có tự do, nhưng tư cách và phẩm chất vẫn còn là  con người  biết cội, biết nguồn,  biết đau cái  đau của  toàn  dân,  đang sống như con vật trong cái “thiên đường xã hội chủ nghĩa”  mà thằng chó  đẻ Hồ Chí  Minh cưu mang  canh cánh bên lòng,  từ khi nó gặp bố Lenin, cho đến khi nó nhào vào lòng mẹ Mao của nó  để  đẻ  ra cái quái  thai này ngày 2/9/45.  
Do  đó:
Điều phân tích của ta hôm nay là để nói về  việc Ngưu Ma Vương Quảng Độ ủng hộ những ý kiến để  sửa  đổi Hiến Pháp 1992  của VGCS; về  cái gọi là xóa bỏ  điều 4 Hiến Pháp 92. Trong số những người hưởng ứng không nằm trong cái gọi là tổ chức của Ngưu Ma Vương Quảng Độ, thì  có Ông Tiến Sĩ Kinh Tế tốt nghiệp bên Lào là Nguyễn Phúc Liên đã  rung chuông đánh trống, đao to búa lớn rằng:   đấy chính là  cuộc “Cách Mạng Hiến Pháp”.
Vì thế:
  
Trong lãnh vực này,  lũ chúng bay phải hiểu rằng cái Hiến Pháp 92 của VGCS  là sản phẩm của bọn VGCS,  chứ cái đó không thể  và  cũng chưa bao giờ  là những ý kiến của người dân.  Nó được  soạn thảo để tạo ra một thứ pháp luật "không tiền khoáng hậu" để chúng sử dụng cái mớ giấy lộn được gọi là hiến pháp đó cho quyền làm việt gian của lũ chúng nó được tồn tại vĩnh viễn, để chúng nghiễm nhiên hợp thức hoá việc  chúng đè đầu cỡi cổ người dân để áp bức, bóc lột  mà thôi. Cho nên nếu những ai  chỉ yêu cầu  đòi bõ  điều 4 hiến pháp 92 thì  nào có khác gì chỉ  đòi hỏi  cái  việc mà một số trí nô đã làm, đó là đòi trả lại tên Saigon; đòi Hoàng Sa, trương Sa; đòi tha các tù  chính trị và  vân vân….
Tự thân cái hiến pháp 92  cũng như  những hiến pháp mà bọn Việt Gian Cộng Sản  đẻ ra từ  1959 trở  đi,  đều là những thứ tài sản của riêng VGCS.  Vì thế nếu chúng ta  coi rằng việc  góp ý kiến về  Hiến Pháp 92 của  Cộng Sản, dù là sửa đổi, dù là bỏ  điều 4 trong hiến pháp,  thì  chỉ chứng tỏ rằng  họ đang làm cái việc  hơp thức hoá quyền làm chủ  của  Việt Gian Cộng Sản mà thôi.  Thí dụ:
Trước hết, cho đến giờ  phút này những đứa nào còn chưa thấy được tập đoàn  VGCS  từ  khi thoát thai ra   đời   (và  toàn bộ qúa trình hoạt động của  chúng),  cho đến tận  hôm nay 22 tháng 3  năm 2013 này,  vẫn là hành  động của việt gian thì không nói  làm gì,   bởi lũ đó  hoặc ít hoặc  nhiều đều là tay sai cộng sản  ở các  mức độ khác nhau,  có nghĩa là  bọn chúng  cũng  đã từng  có  những  suy nghĩ  và  hành động việt gian  ở  các mức  độ khác nhau .  Như thế  sự băng hoại của xã hội Việt Nam hiện nay,  đất nước  Việt Nam bị mất  sông biển, hải đảo  đất liền, tài nguyên  cũng như giá trị tinh thần  đều có  phần góp sức của  bọn  chúng. 
Lich sử  chống  xâm lược  của Tổ  Tiên ta  không  bao giờ  có  việc  bàn thảo với quân xâm lược  và  van  xin quân xâm lược  ở lại trên  đất nước chỉ  để  sửa đổi lại đôi chút, hoặc van xin quân xâm lược  cho người dân được quyền làm người như thằng basset Võ Văn Ái chủ trương.   Ngay thời thực  dân Pháp  bên cạnh triều đình Nhà Nguyễn  thì  có phủ  toàn quyền,  nhưng ai cũng biết rằng triều đình nhà Nguyễn đã trở thành một công cụ  cho thực  dân Pháp.  Trong hoàn cảnh đó,  tình hình thế  giới và  tình hình trong nước  chưa  có những điều kiện thuận lợi  cho những  nước bị thực  dân  xâm chiếm làm thuộc  địa, nhưng  tất cả mọi  hoạt động của người yêu nước đều có mục tiêu là  đánh đuổi thực  dân Pháp  dành lại  độc lâp tự do cho Tổ  Quốc và Dân Tộc  Việt Nam,  ngày  nay đối với Việt Gian Cộng Sản  cũng như  vậy.  Phải thấy được  rằng sự nguy hiểm của tập đoàn  Việt Gian Cộng Sản đối với Tổ Quốc và người dân Việt nó còn kinh hoàng ngàn lần hơn thực  dân Pháp. Tại sao?  Bởi vì ngay thời thực dân Pháp,  dù là  quân xâm lược chúng cũng không để mất đất, mất biển của Tổ Quốc Việt Nam.  Còn VGCS thì khi chưa nắm được quyền lực trong tay thì  chúng đã có đường lối chính sách biến Việt Nam trở thành một bộ phận của cái gọi là  chủ nghĩa vô sản Quốc Tế Nga Xô và Tàu Cộng đại hán xâm lược.  Nếu muốn đất nước và  dân tộc Việt Nam tồn tại thì không thể nào không quan tâm đến việc bằng mọi cách phải loại bỏ các phần tử ung thối trong cộng đồng người dân Việt Nam nói  chung và  cả hệ thống chính trị của  bọn việt gian cộng sản, sâu dân mọt nước này nói riêng.   Nhưng thực tế ngày nay  toàn bộ hệ thống chính trị với bộ máy cầm quyền, lực lượng quân đội, công an, giáo dục văn hóa, kinh tế  thương mại.. vân vân...  tất cả  đều nằm trong tay  của  tập đoàn VGCS.  Thử hỏi rằng sự nguy hiểm do sức  mạnh hầu như tuyệt đối của tập đoàn  VGCS  đang nắm quyền thống trị nhân  dân Việt Nam,  quản  lý đất, biển, sông ngòi, hải đảo, tài nguyên và người dân Việt Nam như vậy thì  tình hình đất nước sẽ diễn biến ra sao?  Chắc mọi người  không thể phủ nhận là không biết.  Vì thế  khi chỉ nói đến chống quân xâm lược Tàu Cộng Đại Hán mà lại có thể  hợp tác với  tập đoàn VGCS, thì  chắc  chắn  dù kẻ  đó có  điên rồ mất trí đên đâu  cũng không hành xử  như vậy được.
Trong thế chiến Thứ Hai,  anh hùng của Nước Pháp trong Thế Chiến Thứ Nhất   là  thống chế  Philippe Pétain (24 April 1856 – 23 July 1951), đã bắt tay với quân  phát xít  Đức,  nhưng có thấy những người Pháp yêu nước  Chống Phát Xít Đức nào lại hoà hợp, hoà giải với Pétain  để chống lại quân xâm lược Đức Quốc Xã không?  Và thử hỏi rằng  có tổ chức nào  chống phát xít Đức  không riêng ở  Nước Pháp mà  ở nước khác cũng vậy lại có thể   đi theo  sự chỉ huy của các viên tướng Đức Quốc Xã bị thất sủng  hay "phản tỉnh" hay không? (thí dụ  với tướng Erwin Johannes Eugen Rommel (15 November 1891 – 14 October 1944).  Có thể họ đã tận dụng khai thác những tài liệu từ nơi các Tướng/Tá, binh lính của Phát Xít Đức, để lấy tài liệu phục vụ  cho cuộc chiến  chống Phát Xít Đức, nhưng không bao giờ người ta lại cộng tác đoàn kết với những phần tử đó.  Tuỳ từng loại, tuỳ từng  tội ác  của bọn chúng đã gây ra  chờ cho đến khi  Đức Quốc Xã hoàn toàn sụp đổ thì lúc đó  các Quốc Gia bi chiếm  đóng và Quốc Tế  mới công khai  đem tội trạng của chúng ra xử bằng  luật pháp.  Nghĩa là chúng thực sự được phán xét công bằng  qua  các tội  ác  của  chúng  chứ không phải băng cảm tính yêu ghét, thù hằn. 
 Cho nên Ngưu Ma Vương Quảng Độ ủng hộ việc kêu gọi ký tên trong cái gọi là sửa đổi hiến pháp thì trên nguyên tắc  đã sai hoàn toàn.   Tại sao?  Thứ nhất VGCS không bao giờ có thể sửa hiến pháp theo chiều hướng có lợi cho người dân bị trị,  có hại cho tập đoàn VGCS  và các thế lực chủ nhân ông của chúng được,  như Tàu Cộng đại hán  bành trướng và các thế lực tài phiệt quốc tế khác có  quyền lợi do tập đoàn VGCS dâng hiến cho họ.   Cũng nên nhớ rằng kêu gọi mọi người góp ý trong việc sửa đổi hiến pháp lần này thì  phải  coi chừng chúng sẽ biến cái gọi là góp ý đó trở thành cái gọi là  TRƯNG CẦU  DÂN Ý. Tức là, chỉ có một nhóm cò mồi của chúng so với dân số Việt Nam được  đưa ra ý kiến  trong đó có  tập đoàn việt gian Ngưu Ma Vương Quảng Độ hưởng ứng, thì hỏi rằng bọn chúng có tư cách để đại diện cho toàn thể cử tri Việt Nam ở trong nước không? (con số đó vào khoảng 50 triệu)  Cho nên muốn  có một hiến pháp  cho dù có được phác hoạ theo khuôn mẫu dân chủ ở thế giới Phương Tây đi chăng nữa, cũng không bao giờ có thể  thực thi được nếu như  tập đoàn việt gian cộng sản  vẫn còn  tồn tại.  Hiến Pháp đó nếu nó muốn thực  sự là của người dân thì chỉ  có thể diễn ra khi nào người dân bị trị đã thức tỉnh làm một cuộc  cách mạng rũ bỏ toàn bộ hệ thống chính trị  của VGCS.  Còn nếu cứ nghe lời của các nhân vật quốc tế này nọ hoặc của những tên việt gian  hoặc đã về  hưu hoặc  còn đang sống  để hoà mình dùng con đường  sửa  đổi hiến pháp mà  có thể thay đổi  được  số phận của người dân bị trị, thì  chắc chắn  cũng không giải quyết được gì. 
Còn nếu nói  Việt Nam hãy  học tập  con đường  của Miến Điện hiện nay  lại là  một điều vừa  ảo tưởng vừa ngu dốt,  không có khả  năng phân biệt trắng đen,  mù loà cả trí tuệ  và  là giống basset   trong chính trị, thì  mới  tuyên truyền cho cái  ảo tưởng đó!
Không chỉ  Miến Điện mà ngay các  nước ở  Đông Âu  cũng hoàn toàn khác với  tập đoàn VGCS.  Tại sao?  Các nước Đông Âu  đã từng bị cai trị bởi tụi từng được  gọi là cộng sản,  nói chung là  do bị cưỡng ép bằng xích xe tăng của nước Nga Xô-Viết trong khi đang diễn ra  hoặc kết thúc thế chiến thứ  hai.  Còn  Miến Điện thì  bị quân phiệt Miến  làm đảo chánh  để  cướp chính quyền, nhưng bản thân  họ không phải là  Miến Gian.  Nghĩa  là  họ có những quan điểm chính trị mà  họ cho rằng  với trình độ dân trí, chuyện này,  chuyện  khác mà  họ thấy cần phải có  một chính quyền mạnh để uốn nắn cho bước  đi lên của  dân tộc Miến Điện.   Chưa  bao giờ  họ có những cam  kết, hành động  nào  làm lợi cho ngoại bang  làm  mất mát đất đai, tài nguyên,  giá trị  truyền thống của dân tộc Miến.  Vì  thế họ  dễ dàng  ngộ ra  con  đường thích  hợp trong trào lưu tiến hoá của  nhân loại cho dân tộc Miến.   Cũng như các  nước Đông Âu  vậy  thôi.  
Còn ở Việt Nam thì phải nhớ rằng  ngay trong khi đất nước  Việt Nam  còn nằm trong  sự cai trị của thực dân Pháp, thì tập đoàn VGCS  với thằng đại việt gian, đại tội đồ Hồ Chí Minh, chúng  đã đươc  Nga Xô tuyển lựa  và  chúng chấp nhận trở thành  việt gian, nghĩa là  tất  cả bọn chúng đều có  tên Nga,  sau này lại có những đứa  lấy tên Tàu (điển hình là  thằng đại VGCS Hồ Chí Minh) và   chúng ghi rõ trong cương lĩnh hành động của  chúng,  khẳng định rằng phải bolsevik  hoá toàn đảng, phải bolsevik  hóa  toàn dân Việt Nam.  Cho  nên đứa nào  cũng có tên Nga tên Tàu  đã đành mà  chính mồm thằng  đại việt gian, đại tội đồ  dân tộc là  Hồ Chí Minh do các  sử gia việt gian  cộng sản viết  trong  các  văn kiện đảng là cha đẻ  ra cái  đảng VGCS,  hắn cũng là  người  đào tạo ra các  thế  hệ gọi là  lãnh tụ  đảng CS Việt Nam cũng như  Đông Dưong.  Chúng  cũng khẳng  định Tổ  Quốc thực  sự của  chúng là Nga Xô  còn Việt Nam  chỉ là   nơi chúng  sanh ra (tức là tổ quốc phụ).
Khỏi cần phải nhắc lại  những điều chúng đã làm, bởi vì  có thể nói rằng tất cả  cái lũ  được  gọi là trí nô đang ở trong nước  đang  đưa ý  kiến sửa  đổi hiến pháp  92  của VGCS,  cũng như  tập đoàn Ngưu Ma Vương  Quảng  Độ,  là  ở  cái tuổi mà  chúng  đã  chứng kiến những tội ác  của bọn VGCS  và  góp phần quan  trọng  trong  các  tội ác  của VGCS  đối với đất nước  và  dân tộc  Việt Nam.  Tội ác  của  chúng  có thể nói là  một  điển hình rất độc  đáo  chưa bao giờ  xảy ra  trong quá  trình dựng nước và  giữ nước  Việt Nam,  và  cũng chưa  bao giờ từng xảy ra bất kể  nước nào trên  thế giới trong qua  trình hình thành đất nước  cũng như  trong  sinh hoạt  tồn tại của  đất nước đó. 
Hôm trước ta đã nói đến câu  “việt gian cộng sản đã việt gian hóa  toàn dân trong nước”.  Ta chưa  kịp giải thích  thật rõ ràng  để  cho  Ngưu Ma Vương  Quảng Độ và  tập đoàn các  Tam Bảo Nô  đủ  loại,  các  đảng phái ma trơi,  việt gian nằm vùng khác biết.  Nhân hôm nay,  cơ hội này  ta sẽ  mở óc chó  lũ chúng  bay ra  như sau:
---Nếu xưa  kia quá trình lịch sử  đã cho thấy  người dân Việt Nam trong các triều đại đã chống quân xâm lược  như thê  nào  thì  đã có  những quyển sách giáo khoa  lịch sử,  đuợc  bổ  xung bằng  các hiện vật, các di tích lịch sử, văn hóa  để minh chứng rồi (ta không cần  phải nhắc lại nữa)
---Năm 1946  vì nghĩ  rằng  cuộc  chiến là  chống thực  dân Pháp  cho nên nguời dân Việt Nam  đã sẵn sàng tự tay đốt nhà mình để  đóng góp vào việc  đánh thực  dân Pháp.  Thời kỳ  đó  có thể  nói rằng  không một  ai biết được  tập đoàn VGCS  đã sử  dụng lòng yêu nước của  người dân Việt Nam  để  làm một công hai việc:  một,  vô sản hoá  toàn bộ nhân dân Việt Nam;  hai, chuyển hướng cuộc chiến  chống  thực  dân Pháp cũa nhân dân Việt Nam thành  cuộc chiến tranh chiếm thuộc  địa  cho Nga Xô (sau này  có   phần  tham dự của Tàu  cộng đại hán  xâm  lược) tranh giành thuộc địa với thực  dân Pháp mà thôi!
---Điều đáng buồn là một  số  đảng phái  thí  dụ như  VNQDĐ,  Đại Việt,  được nổi  tiếng  cùng với tên  các lãnh tụ  của  những đảng đó  như  Nguyễn Thái Học,  Trương Tử Anh …v.v…  Nhưng khi  Các vị lãnh tụ đáng kính  anh hùng dân tộc  đó  đã chết, thì cái xác  các đảng phái đó đã không còn đủ minh mẫn cho nên  là  những  đảng chính trị  mà  không hiểu gì  về  bản chất của  bọn VGCS  mà ngược lại VGCS  thì  biết  về họ từ  A  đến Z.  Đó là một   điều rất đáng tiếc cho nhân dân Việt Nam vì Lãnh Tụ  của các  đảng phái đó  đã cộng  tác  với tập đoàn VGCS,  và  sau này cho dù  họ  đã từ  giã  sự hợp tác đó  để  đi vào Miền Nam VN  sau 1954.   Nhưng lãnh  tụ  của các  đảng  đó  như  Vũ  Hồng Khanh, Nguyễn Tường Tam, Hà Thúc  Ký…  đã  góp phần cùng người dân VNCH  chống  tập đoàn  VGCS  tay sai của Nga Xô, Tàu Cộng  phát  động cuộc  chiến xâm lăng  VNCH  như thế  nào???!!!  Đây  là  điều  ta  thấy đau lòng  để  nói lên rằng  họ  đã chẳng chống VGCS  mà còn tạo ra  sự phá rối ở hậu  phương VNCH,  tạo kẽ hở  cho VGCS  thâm nhập nằm vùng, hoạt động khủng bố phá hoại,  cũng như tạo điều kiện bằng các  sự kiện không thực  để cho tụi làm báo bất lương quốc  tế  cũng như cơ  quan truyền thông của tập đoàn VGCS  và hệ thống truyền thông của cái gọi là  khối xã hội chủ nghĩa thổi phồng những chuyện đó  lên để làm mất uy tín VNCH  trên chính trường quốc tế,  dùng   đó  làm tài liệu  để giúp cho lũ du sinh  phản chiến như kiểu Nhất Hạnh, Cao thị Phượng,  Võ Văn Ái,  Đoàn Viết Hoạt,  Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Gia Kiểng …  thổi phồng  những chuyện đó  lên,   làm một thứ  ngòi nổ từ  xa  để  triệt tiêu sự ủng hộ của thế giới  trong cuộc  chiến tranh chính nghĩa chống  quân xâm lược  Bắc  Việt  của người dân Việt Nam Cộng Hoà.   Ngày  nay những đảng phái  đó  ra đến hải ngoại  cũng vẫn cho mọi người thực lòng yêu nước, thực  lòng  chống  VGCS,  thấy được  trong bàn tay của  những  nhân vật như Bùi Diễm,  Lê Thành Nhân  và  các  thứ tàn dư  Đại Việt  khác, kiểu  như  Phan Văn Song,  nhóm  Hứa  Vạn Thọ của tinparis.net, nhóm Lê Hùng của Ba Cây Trúc...  và  vân vân..  đã  không những  không  làm gì  được  cho công cuộc  giành lại quyền  làm chủ   đất nước  Việt Nam  cho nhân dân Việt Nam,  mà  ngay  các việc  hoạt  động  để  có thể  lật mặt những  kẻ nằm vùng  phản  bội kể  cả  những  đảng  viên cộng sản trá hình đang  hoạt  động  trong cộng đồng Người Việt  Tỵ  nạn  CS.   Thử  hỏi   xem họ  đã  đóng  góp được những  gì???!!!   Mang  tiếng là những  đảng phái cách mạng mà  lại có thể ngồi chung được  với lũ cao trào nhân bản, phản chiến,  lũ tay sai việt gian là  Việt Tân và  những  tổ  chức cuội khác  để  cùng nhau  họp bàn với nhau ở Houson  cách đây mấy năm  thì đã cho chúng  ta thấy rằng  cái lực lượng đảng phái  đó  chỉ  để phân hoá  cộng đồng,  tạo điều kiện cho nhưng  con buôn quốc tế  thấy  rằng  muốn đảm bảo quyền lợi  của họ  thì họ  chỉ  có một  con đường duy nhất  đó  tiếp tục  đứng về phía  việt gian cộng sản, thực  sự  đang có khả năng khống chế  hơn  90 triệu nô lệ Việt Nam.  Còn  những đảng phái  gọi là  cách mạng xưa kia,  nay họ  không  còn khả  năng nuôi chính bản thân họ  nói chi  đến việc làm thay đổi tận gốc rễ cái hệ thống chính trị của VGCS   mà  toàn dân  Việt Nam đang mong mỏi  đợi chờ.
(còn tiếp)
Chính Khí  Việt
21/03/13
 
Tài Liệu Tham Khảo
 
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/interview-venerable-thich-quang-do-ylan-03102013134015.html

http://www.chinhkhiviet.net/2015/02/chinh-khi-viet-tieu-dien-hong-hau-hoang.html

http://www.chinhkhiviet.net/2015/10/nhom-ba-cay-truc-la-tay-sai-viet-gian.html
 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website