CHÍNH KHÍ VIỆT

Monday, February 22, 2016

"We don't have to obey the Americans, he (GIAC DUC) shouted into his microphone, "so why should we be expected to obey Nguyen Van Thieu,a servant of the Americans?"

LŨ UBCV CÓ QUÁ KHỨ CHỐNG MỸ THẾ NÀY , VẬY NGÀY NAY CHÚNG KÉO RỐC NHAU SANG MỸ NÀY ĐỂ LÀM GÌ ? HỎI TỨC LÀ TRẢ LỜI ! ĐẶC BIỆT LÀ THẰNG GIÁC ĐỨC NAY ĐI MỸ NĂM 1975 ! RÕ RÀNG LÀ CS TRÀ TRỘN VÀO LÀN SÓNG DÂN TỴ NẠN CS ĐỂ GÀI GIÁN ĐIỆP RA HẢI NGOẠI !

"We don't have to obey the Americans," he shouted into his microphone, "so why should we be expected to obey Nguyen Van Thieu,a servant of the Americans?"

- MẢ TỔ CHA THẰNG LỢN LÒI THÍCH GIÁC ĐỨC VÀ BÈ LŨ CỘNG SẢN TRỌC THỐNG NHẤT NÚP DƯỚI VỎ BỌC TÔN GIÁO !

 photo VC TROC THICH GIAC DUC UBCV_zpsevtpyy4u.jpg---In GoiDan@yahoogroups.com, <dinhviettri48@...> wrote :

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website