CHÍNH KHÍ VIỆT

Thursday, February 18, 2016

(Facebook) Hình ảnh tội đồ Hồ Chí Minh trong cách nhìn của một em học sinh lớp 6

LGT: Dưới đây là nội dung bài tập làm văn của một em học sinh lớp 6 miêu tả hình ảnh của Hồ đại việt gian.


0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website