CHÍNH KHÍ VIỆT

Wednesday, February 10, 2016

Facebook: Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ Sẽ Là Lá Cờ Chính Thức Tại Tiểu Bang Washington

Vincent Nguyen and 2 others shared Loan Nguyen's photo.
Loan Nguyen
Cờ vàng 3 sọc đỏ sẽ là cớ chính thức của Việt Nam tại tiểu bang Washington Seatlle. Từ nay cờ đỏ sao vàng Việt Cộng sẽ bị loại bỏ khỏi các nghi lễ chính thức của người Việt tại đây.

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website