CHÍNH KHÍ VIỆT

Thursday, February 4, 2016

Cực lực phản đối trò trò lưu manh của Việt Tân (Chân Trời Mới)


Yêu cầu đảng Việt Tân, cụ thể là  đài "Chân Trời Mới" hay chấm dứt ngay trò chui vào google + account của Chính Khí Việt nhằm quảng bá những thông tin bịa đặt rất bất lợi cho công cuộc đấu tranh chung của Người Việt Tỵ Nạn VGCS, cũng như quảng bá trò "Hoà Hợp Hoà Giải" với tập đoàn VGCS buôn dân bán nước!

Đây là lần thứ 2 Chân Trời Mới, cũng như tên "thượng uý" VGCS Trương Minh Hoà chui vào Google + của CKV để đăng tải bài viết của Việt Tân, Trương Minh Hoà qua dạng comments  bên dưới các bài viết chính thức của CKV trên trang www.chinhkhiviet.net.  Trò hèn hạ này hoặc để tìm kiếm gần 700,000 thân hữu, bạn đọc thường xuyên của Web CKV, hoặc để điều tra xem thân hữu vào đọc bài của Chính Khí Việt là những ai để hãm hại họ, đặc biệt là những bạn đọc, thân hữu còn đang sinh sống tại Việt Nam!
 
Xin lưu ý quý bạn đọc trong và ngoài nước đặc biệt cảnh giác lũ đảng phái Việt Tân và đặc biệt là tên "thượng uý" VGCS, Việt Tân phản tỉnh cuội Trương Minh Hoà!!!
 
CKV
 
 0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website