CHÍNH KHÍ VIỆT

Monday, January 18, 2016

Vạch mặt tên Trương Minh Hoà trong cuốn sách có tên "The Dark Journey" (Bài 1)

Vạch mặt tên Trương Minh Hoà trong cuốn sách có tên "The Dark Journey" (Bài 1)
 

 
Vạch mặt tên Trương Minh Hoà trong cuốn sách
 của hắn có tên: “The Dark Journey” mà hắn
khoe khoang.
Chuyện Dài Nhiều Kỳ: "Liên Minh Chó Heo"
(Bài 17)
 
 

Hôm nay nhân đọc được một bài của tên Trương Minh Hoà, khoe rằng hắn đã hoàn thành cuốn sách thứ 5, có tên “Humble Vietnamese Woman”, để vạch trần xâm lược Hán tộc và Khổng Tử.

Bài viết này đương nhiên là được đăng trên tinparis.net của Chệt Hứa Vạng Thọ.

Vì cần giới thiệu với quý bạn đọc lý do tại sao tên Trương Minh Hoà lại NỔ còn hơn tất cả những kẻ đã nổi tiếng NỔ ở hải ngoại. Đặc biệt để chứng minh bằng cách trích dẫn những câu chữ của chính tên Trương Minh Hoà trong cuốn The Dark Journey, để thấy bộ mặt thật của thằng Trương Minh Hoà này là đang hết lòng phục vụ cho ai???

CHÚ Ý 1:  Tại trang 7 của cuốn The Dark Journey, Trương Minh Hoà viết như sau:

Trích nguyên văn: “As  political army officers, we had to understand the theory well and it fake promise to lead the world to a “Communist Paradise”.  In truth, it led to hell” (sic)

(Tạm dịch: Là những sĩ quan chính trị, chúng tôi phải hiểu rõ lý thuyết và những lời hứa láo rằng đưa thế giới tới một “Thiên đường Cộng sản”.  Nhưng sự thật, nó dẫn tới địa ngục.)

CHÚ Ý 2:  Tại trang 10  sách đã dẫn hắn viết: “The two-year training course included six months of university-level study each year of Vietnamese ethnology. It covered the whole country’s social, political, military history, world history, philosophy, Karl Marx’s misleading theory, law, economy and music” (sic). 

(Tạm dịch là: Với hai năm chương trình huấn luyện kể cả sáu tháng với trình độ đại học nghiên cứu mỗi năm về dân tộc học Việt Nam. Bao gồm toàn bộ Xã Hội của đất nước, chính trị, quân sử, lịch sử thế giới, triết học, lý thuyết dẫn dắt sai lầm của Karl Marx, luật học, kinh tế và âm nhạc)

CHÚ Ý 3: Cũng tại trang 10 sách dẫn, Trương Minh Hoà viết: “We finally took three months of lessons to learn how to counter the Marxist theory and to apply it in ours “psycho-missions” during operations.” (sic)

(Tạm dịch là: “Cuối cùng chúng tôi có ba tháng để học làm thế nào chống lại lý thuyết Marxist  và áp dụng vào nhiệm vụ tâm lý của chúng tôi trong những cuộc hành quân”.)

CHÚ Ý 4:  Tại trang 23, sách đã dẫn, Trương Minh Hoà viết: “So, although  the war a bitter time for us and culminated  in the loss of our land and government, we did not really fail. We believe our sacrifice contributed  towards the later collapsed of the Soviet Union’s  Red Empire.” (sic)

(Tạm dịch là: “ Mặc dù thời chiến có chua chát hơn cho chúng tôi và đã đưa tới đỉnh điểm là sự mất mát về lãnh thổ và chính phủ của chúng tôi, nhưng rõ ràng là chúng tôi không  thua.  Chúng tôi tin rằng sự hy sinh của chúng tôi đã đóng góp cho sự sụp đổ của Liên Bang Xô Viết Đế Quốc Đỏ sau này)

 NHẬN XÉT CỦA CHÍNH KHÍ VIỆT

Qua bốn đoạn trích dẫn trên Chính Khí Việt xin  được chia sẻ ý kiến riêng của mình như sau:

Nhận Xét 1:  Trong trang 7 cuốn sách đã dẫn rằng,  vì là sĩ quan chính trị cho nên nó hiểu rõ ràng về lý thuyết Marxist. Ấy thế mà tại trang 33 sách đã dẫn, thì nó viết rằng: “when the family system is broken, the Communists replace it Marxist theory under the title of socialism.” (sic) (Tạm dịch là: khi cơ chế gia đình bị tan vỡ, những người cộng sản thay thế nó bằng lý thuyết Marxist dưới cái danh xưng của chủ nghĩa xã hội). 

Đến đây thì tên Hoà thùng rỗng “kêu to” này thật hết thuốc chữa.  Viết như nó có nghĩa là chẳng hiểu một tí gì về “lý thuyết” Marxist cả.  Bởi vì người ta chỉ cần được nghe giảng một cách nghiêm chỉnh của người có nghiên cứu về CHỦ NGHĨA Marx, thì chỉ hai mươi phút thôi thì họ phải biết rằng việc xoá bỏ cơ chế gia đình mà VGCS thực thi không phải là mục tiêu cho việc thay thế “lý thuyết Marx” dưới danh xưng chủ nghĩa xã hội.

Phá bỏ cơ chế gia đình truyền thống của Việt Nam, VGCS chỉ muốn tách lẻ mỗi người ra khỏi cái tế bào gốc của làng xã.  Như kiểu rút một chiếc đũa ra khỏi bó đũa, như thế sẽ dễ dàng tẩy não và trấn áp họ.  Nó không dính dáng gì đến cái danh xưng chủ nghĩa xã hội!

Bởi vì diễn giải theo kinh điển thì chủ nghĩa xã hội là bước đầu của chủ nghĩa cộng sản.  Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa với khẩu hiệu MỊ DÂN rằng “làm theo năng lực hưởng theo việc làm”?  Còn khi tới chủ nghĩa cộng sản thì mọi người mới: ”làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu”.  Đó là một quả lừa TO ĐÙNG như thằng thùng rỗng Trương Minh Hoà đang lừa bạn đọc rằng nó tinh thông về lý thuyết Marxist!?

Còn chính Lenin thì đã định nghĩa rạch ròi rằng: “Chủ nghĩa xã hội là chính quyền Xô-Viết công, nông, binh cộng với điện khí hoá toàn quốc”!

Nhận Xét 2:  Tại trang 23 sách đã dẫn, mà Chính Khí Việt có ghi lại trong CHÚ Ý 4 phía trên,  quý bạn đọc có nhận thấy cái quan điểm của THẰNG HOÀ là  một thằng có căn cốt việt gian thờ ngoại bang không? Có ai lại cho rằng mình bị mất nước, phải bỏ tổ quốc ra đi  để hy vọng phục quốc,  lại có thể hào hứng tin rằng lãnh thổ và chính phủ của mình dù bị mất hết nhưng đó là SỰ HY SINH ĐÓNG GÓP CHO VIỆC LÀM SỤP ĐỔ ĐẾ QUỐC ĐỎ NGA XÔ?  Như thế có khác gì câu của thằng đại tội đồ Lê Duẩn rằng: “Ta Đánh Đế Quốc Mỹ Là Đánh Cho Liên Xô và Trung Quốc”?  Nhưng chỗ khác nhau là VGCS đánh cho Nga – Tàu, bù lại chúng được quyền quản lý trọn vẹn cả hai miền Nam – Bắc Việt Nam.  Nghĩa là chúng có cái vốn là Nô Lệ Đỏ tăng lên gần gấp đôi.  Còn thằng thùng rỗng kêu to Trương Minh Hoà và những kẻ đồng quan điểm với nó, coi Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà chỉ là “Vang Bóng Một Thời” thì được cái gì??? Riêng thằng Trương Minh Hoà thì được ngậm “con tự do” của tên đại tá hám danh Jack d’Espanol  chứ gì???

Nhận Xét 3:  Bây giờ Chính Khí Việt xin được phép vạch mặt bè lũ Chệt Hứa Vạng Thọ, vì nó đã viết rằng “Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà có đàn áp tôn giáo, nhưng để lịch sử sau này trả lời”!!!  Còn thằng già Phan Thiết Nguyễn Kim Khánh, chủ thực sự của Ba Cây Trúc thì viết trong bài “Nền Đệ Nhất VNCH có kỳ thị Phật Giáo không?" thì hắn MA GIÁO viết lòng thòng lý thuyết này, lý thuyết nọ, chỉ khéo  léo nhét một quả lựu đạn việt gian vào bài nói trên rằng,  sự nổi loạn của Việt Gian Đầu Trọc Ấn Quang là tại mấy thằng việt gian đầu trọc thích làm “chính khách”.  Như thế có nghĩa là lũ Việt Gian Đầu Trọc không phải là binh đoàn thứ 5 của VGCS tổ chức ra và chỉ đạo trực tiếp? mà cái lũ Việt Gian Đầu Trọc "thích làm chính khách" đang sử dụng quyền tham gia làm chủ nhân ông VNCH của nền đệ nhất và đệ nhị?  Cũng như con “nhà thổ già” Trần Lệ Tuyền và thằng giáo gian Nguyễn Đức Chung cũng ca ngợi  thằng Việt Gian già đầu không tóc Quảng Đức cùng với Việt Gian Cộng Sản nâng nó lên làm Bồ Tát và cũng tưởng niệm khóc thương nó cùng với lũ VGCS nhân kỷ niệm 50 năm ngày nó bị thui như chó đen xì nằm giữa ngã tư Saigon!  Vì thằng Loạn Luân Trương Minh Hoà trong trang 46 sách đã dẫn, nó viết như sau: “Under the first republic, the Viet Cong guerillas in the South faced up the difficult situation and used espionage agents who posed as Buddish monks to stir public opinion against the government in big cities such as Hue, Da Nang and Saigon.

Although President Diem was a Catholic, and gave some priorities to his religion, there were still freedom for citizens to choose their own forms of religious practice”. (sic)

(Tạm dịch là: Dưới đệ nhất cộng hoà, du kích Việt Cộng ở Miền Nam phải đối mặt với hoàn cảnh khó khăn nên đã sử dụng những nhân viên tình báo đội lốt sư để khuấy động ý kiến quần chúng nhằm chống lại chính phủ tại những thành thị lớn như Huế, Đà Nẵng và Saigon.  Mặc dù Tổng thống Diệm là một giáo dân và đã cho một số ưu đãi cho tôn giáo của Tổng Thống, nhưng vẫn còn tự do cho công dân lựa chọn hình thức thực hiện tôn giáo của mình.”

Cái khốn nạn của thằng loạn luân Trương Minh Hoà là nó viết để tuyên truyền cho người ngoại quốc và thế hệ hậu duệ của người Việt hải ngoại, chỉ thông thạo tiếng Anh, như chính nó đặt ra trong mục đích viết sách bằng Anh Ngữ của nó.   Ở Đây, quý bạn đọc có thấy nó vu cáo trắng trợn mà không đưa ra dẫn chứng cụ thể nào rằng Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã cho những ưu đãi với Tôn Giáo Của Người Cụ Thể Là Những Gì Vậy???

(còn tiếp)

Chính Khí Việt
Ngày 18 Tháng 9, 2015

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website