CHÍNH KHÍ VIỆT

Sunday, January 17, 2016

"Thượng Uý" VGCS nòi Trương Minh Hoà Tự Nổ nên đã văng mất cái răng lợn lòi rừng U Minh miệt Cà Mau!!!

So Sánh Thành Quả  Trong một năm (2015) của kẻ khoe là đã viết được "5 Quyển Sách Tiếng Anh", ở trình độ mà cô Quách Giang Châu, con gái Đại Uý QLVNCH Quách Dược Thanh đã phê phán.  Và gần Đây là ông JB Trường Sơn có phân tích cụ thể khả năng Anh Ngữ của Hoà răng lòi trong bài viết có tên" Trương Minh Hoà Trí Ngu Chữ Dốt" (http://bacaytruc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9150:trng-minh-hoa-tri-ngu-ch-dt&catid=34:din-an-c-gi&Itemid=53). Đó là chưa kể việc "Thượng Uý" VGCS Trương Minh Hoà còn tự sướng trong quyển "The Dark Journey" rằng hàng ngày có trên 100 ngàn viewers đọc bài của Trương Minh Hoà!!!  Sự thật thế nào xin mời quý bạn đọc cùng theo dõi bảng so sánh và đối chiếu dưới đây!!! 


(Hình chụp năm 2015)

 
(Hình chụp năm 2016)
 
Tức là trong năm 2015 số viewers của "Thượng uý" VGCS Trương Minh Hoà là 1,619 người, trong đó chắc chắn vợ chồng Lão Móc, vợ chồng Hứa Vạng Thọ và vợ chồng Tôn Nữ Hoàng Hoa (6 người)  một ngày vào đọc chưa tới 1 lần, tức là 269,83 viewers/365 (365/năm)

Và bài của Chính Khí Việt, người mà "Thượng Uý" VGCS nòi Trương Minh Hoà láo lếu viết "thằng Chính Khí Việt là thằng con cặc nào đây?" trong bài viết của hắn có tên Chính Khí Việt đúng là Chính Công Vẹm"?


 
(Hình chụp 2015)
 
 
(Hình chụp 2016)
 
Hình chụp năm 2015 được lưu trữ ở link dưới đây:
 
Còn trên youtube thì sao?  Xin tham khảo 2 hình ảnh chứng minh cụ thể bên dưới:
 
 
(Trong 6 năm số lượng viewers 2 youtube của Trương Minh Hoà do ông Bùi Dương Liêm phỏng vấn có 1890 viewers, nghĩa là gần 6 năm mới có chưa đến 2000 views!!!
Trong khi đó cũng 2 youtube của website Chính Khí Việt ở hình chụp dưới đây đã cho thấy số lượng views youtube 1 channel Chính Khí Việt qua bài "Chân Dung Quyền Lực
 


https://www.youtube.com/watch?v=ie1xvKputlE  <<< tính đến hôm nay con số viewers đã lên đến 242,000!!!https://www.youtube.com/watch?v=phxjlyinbv0  <<< tính đến hôm nay 16 tháng 1 là 111,000 views!!!

 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website