CHÍNH KHÍ VIỆT

Wednesday, January 13, 2016

ĐỌC BÁO XƯA 202 DOCUMENTS REVIEW 202 -GN- (HEARTFELT STORY ! MUST READ !)

ĐỌC BÁO XƯA 202   DOCUMENTS REVIEW 202 -GN-  (HEARTFELT STORY ! MUST READ !)

 photo e954bd69-09a5-4216-97df-810db51acbb9_zps787f0b1d.jpg
SỰ TÀN ÁC, MAN RỢ, KHÁT MÁU CỦA BỌN VIỆT CỘNG CẠO ĐẦU MANG DANH XƯNG PHẬT GIÁO VỚI TÊN GỌI THỐNG NHẤT ( UBCV ) VÀ ĐỒ ĐỆ SẼ KHÔNG BAO GIỜ BỊ XÓA MỜ THEO THỜI GIAN. XIN HÃY LƯU TRỮ CÁC TÀI LIỆU NÀY CHO CON CHÁU HIỂU RÕ SỰ THẬT NÀY, VỀ CUỘC TÀN SÁT LÀNG ẤP CHIẾN LƯỢC THANH BỒ !

 photo THANH BO 1966 1_zpssxntqend.jpg

 photo THANH BO 2_zpsgwvqr75d.jpg photo THANH BO 3_zpskibyspdt.jpg

 photo THANH BO 5_zpsgqrejlot.jpg
__._,_.___

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website