CHÍNH KHÍ VIỆT

Saturday, January 9, 2016

BỘ MẶT THẬT CỦA TÊN VGCS NÒI "THƯỢNG UÝ" TRƯƠNG MINH HOÀ

BỘ MẶT THẬT CỦA TÊN VGCS NÒI
"THƯỢNG ÚY"  TRƯƠNG MINH HOÀ (TINPARIS.NET)
 
 
 
 
 


Hôm nay nhân đọc được một bài của tên Trương Minh Hoà, khoe rằng hắn đã hoàn thành cuốn sách thứ 5, có tên “Humble Vietnamese
Woman”, để vạch trần xâm lược Hán tộc và Khổng Tử.
 
Bài viết này đương nhiên là được đăng trên tinparis.net của Chệt Hứa Vạng Thọ.Vì cần giới thiệu với quý bạn đọc lý do tại sao tên Trương Minh Hoà lại NỔ còn hơn tất cả những kẻ đã nổi tiếng NỔ ở hải ngoại. Đặc biệt để chứng minh bằng cách trích dẫn những câu chữ của chính tên Trương Minh Hoà trong cuốn The Dark Journey, để thấy bộ mặt thật của thằng Trương Minh Hoà này là đang hết lòng phục vụ cho ai???
 
CHÚ Ý 1:  Tại trang 7 của cuốn The Dark Journey, Trương Minh Hoà viết như sau:
 
 
 Trích nguyên văn: “As  political army officers, we had to understand the theory well and it fake promise to lead the world to a “Communist Paradise”.  In truth, it led to hell” (sic)
 
 
(Tạm dịch: Là những sĩ quan chính trị, chúng tôi phải hiểu rõ lý thuyết và những lời hứa láo rằng đưa thế giới tới một “Thiên đường Cộng sản”.  Nhưng sự thật, nó dẫn tới địa ngục.)
 
CHÚ Ý 2:  Tại trang 10  sách đã dẫn hắn viết: “The two-year training course included six months of university-level study each year of Vietnamese ethnology. It covered the whole country’s social, political, military history, world history, philosophy, Karl Marx’s misleading theory, law, economy and music” (sic). 
 
 
(Tạm dịch là: Với hai năm chương trình huấn luyện kể cả sáu tháng với trình độ đại học nghiên cứu mỗi năm về dân tộc học Việt Nam. Bao gồm toàn bộ Xã Hội của đất nước, chính trị, quân sử, lịch sử thế giới, triết học, lý thuyết dẫn dắt sai lầm của Karl Marx, luật học, kinh tế và âm nhạc)
 
 
CHÚ Ý 3: Cũng tại trang 10 sách dẫn, Trương Minh Hoà viết: We finally took three months of lessons to learn how to counter the Marxist theory and to apply it in ours “psycho-missions” during operations.” (sic)
 
(Tạm dịch là: “Cuối cùng chúng tôi có ba tháng để học làm thế nào chống lại lý thuyết Marxist  và áp dụng vào nhiệm vụ tâm lý của chúng tôi trong những cuộc hành quân”.)
 
 
CHÚ Ý 4:  Tại trang 23, sách đã dẫn, Trương Minh Hoà viết: “So, although  the war a bitter time for us and culminated  in the loss of our land and government, we did not really fail. We believe our sacrifice contributed  towards the later collapsed of the Soviet Union’s  Red Empire.” (sic)
 
 
(Tạm dịch là: “ Mặc dù thời chiến có chua chát hơn cho chúng tôi và đã đưa tới đỉnh điểm là sự mất mát về lãnh thổ và chính phủ của chúng tôi, nhưng rõ ràng là chúng tôi không  thua.  Chúng tôi tin rằng sự hy sinh của chúng tôi đã đóng góp cho sự sụp đổ của Liên Bang Xô Viết Đế Quốc Đỏ sau này)
 
 
 NHẬN XÉT
 
Qua bốn đoạn trích dẫn trên Chính Khí Việt xin  được chia sẻ ý kiến riêng của mình như sau:
 
Nhận Xét 1:  Trong trang 7 cuốn sách đã dẫn rằng,  vì là sĩ quan chính trị cho nên nó hiểu rõ ràng về lý thuyết Marxist. Ấy thế mà tại trang 33 sách đã dẫn, thì nó viết rằng: When the family system is broken, the Communists replace it Marxist theory under the title of socialism.” (sic) (Tạm dịch là: khi cơ chế gia đình bị tan vỡ, những người cộng sản thay thế nó bằng lý thuyết Marxist dưới cái danh xưng của chủ nghĩa xã hội). 
 
Đến đây thì tên Hoà thùng rỗng “kêu to” này thật hết thuốc chữa.  Viết như nó có nghĩa là chẳng hiểu một tí gì về “lý thuyết” Marxist cả.  Bởi vì người ta chỉ cần được nghe giảng một cách nghiêm chỉnh của người có nghiên cứu về CHỦ NGHĨA Marx, thì chỉ hai mươi phút thôi thì họ phải biết rằng việc xoá bỏ cơ chế gia đình mà VGCS thực thi không phải là mục tiêu cho việc thay thế “lý thuyết Marx” dưới danh xưng chủ nghĩa xã hội.
 
Phá bỏ cơ chế gia đình truyền thống của Việt Nam, VGCS chỉ muốn tách lẻ mỗi người ra khỏi cái tế bào gốc của làng xã.  Như kiểu rút một chiếc đũa ra khỏi bó đũa, như thế sẽ dễ dàng tẩy não và trấn áp họ.  Nó không dính dáng gì đến cái danh xưng chủ nghĩa xã hội!
 
 
Bởi vì diễn giải theo kinh điển thì chủ nghĩa xã hội là bước đầu của chủ nghĩa cộng sản.  Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa với khẩu hiệu MỊ DÂN rằng: “làm theo năng lực hưởng theo việc làm”?  Còn khi tới chủ nghĩa cộng sản thì mọi người mới: ”làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu”.  Đó là một quả lừa TO ĐÙNG như tên thùng rỗng Trương Minh Hoà đang lừa bạn đọc rằng nó tinh thông về lý thuyết Marxist!?
 
Còn chính Lenin thì đã định nghĩa rạch ròi rằng: “Chủ nghĩa xã hội là chính quyền Xô-Viết công, nông, binh cộng với điện khí hoá toàn quốc”!
 

Nhận Xét 2:  Tại trang 23 sách đã dẫn, Chính Khí Việt có ghi lại trong CHÚ Ý 4 phía trên,  quý bạn đọc có nhận thấy quan điểm của gã họ Trương này có phải là  một thằng có căn cốt việt gian thờ ngoại bang không? Có ai lại cho rằng mình bị mất nước, phải bỏ tổ quốc ra đi  để hy vọng phục quốc, lại có thể hào hứng tin rằng lãnh thổ và chính phủ của mình dù bị mất hết nhưng đó là SỰ HY SINH ĐÓNG GÓP CHO VIỆC LÀM SỤP ĐỔ ĐẾ QUỐC ĐỎ NGA XÔ?  Như thế có khác gì câu của thằng đại tội đồ Lê Duẩn rằng: “Ta Đánh Đế Quốc Mỹ Là Đánh Cho Liên Xô và Trung Quốc”?  Nhưng chỗ khác nhau là VGCS đánh cho Nga – Tàu, bù lại chúng được quyền quản lý trọn vẹn cả hai miền Nam – Bắc Việt Nam.  Nghĩa là chúng có cái vốn là Nô Lệ Đỏ tăng lên gần gấp đôi.  Còn thằng thùng rỗng kêu to Trương Minh Hoà và những kẻ đồng quan điểm với nó, coi Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà chỉ là “Vang Bóng Một Thời” thì được cái gì??? Riêng thằng Trương Minh Hoà thì được ngậm “con tự do” của tên đại tá hám danh Jack d’Espanol  chứ gì???
 
Nhận Xét 3:  Bây giờ Chính Khí Việt xin được phép vạch mặt bè lũ Chệt Hứa Vạng Thọ, vì hắn đã viết rằng “Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà có đàn áp tôn giáo, nhưng để lịch sử sau này trả lời”!!!  Còn Phan Thiết Nguyễn Kim Khánh, chủ thực sự của Ba Cây Trúc thì viết trong bài “Nền Đệ Nhất VNCH có kỳ thị Phật Giáo không?" hắn MA GIÁO viết lòng thòng lý thuyết này, lý thuyết nọ, chỉ khéo  léo nhét một quả lựu đạn việt gian vào bài nói trên rằng,  sự nổi loạn của Việt Gian Đầu Trọc Ấn Quang (nay là Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất) là tại mấy thằng việt gian đầu trọc thích làm “chính khách”.  Như thế có nghĩa là lũ Việt Gian Đầu Trọc không phải là binh đoàn thứ 5 của VGCS tổ chức ra và chỉ đạo trực tiếp? mà cái lũ Việt Gian Đầu Trọc "thích làm chính khách" đang sử dụng quyền tham gia làm chủ nhân ông VNCH của nền đệ nhất và đệ nhị?  Cũng như Trần Lệ Tuyền và Nguyễn Đức Chung cũng ca ngợi  thằng Việt Gian già đầu không tóc Quảng Đức cùng với Việt Gian Cộng Sản nâng nó lên làm Bồ Tát và cũng tưởng niệm khóc thương nó cùng với lũ VGCS nhân kỷ niệm 50 năm ngày nó bị thui như chó đen xì nằm giữa ngã tư Saigon!  Vì  Trương Minh Hoà trong trang 46 sách đã dẫn, nó viết như sau:


“Under the first republic, the Viet Cong guerillas in the South faced up the difficult situation and used espionage agents who posed as Buddish monks to stir public opinion against the government in big cities such as Hue, Da Nang and Saigon.
 
Although President Diem was a Catholic, and gave some priorities to his religion, there were still freedom for citizens to choose their own forms of religious practice”. (sic)
 
 (Tạm dịch là: Dưới đệ nhất cộng hoà, du kích Việt Cộng ở Miền Nam phải đối mặt với hoàn cảnh khó khăn nên đã sử dụng những nhân viên tình báo đội lốt sư để khuấy động ý kiến quần chúng nhằm chống lại chính phủ tại những thành thị lớn như Huế, Đà Nẵng và Saigon.  Mặc dù Tổng thống Diệm là một giáo dân và đã cho một số ưu đãi cho tôn giáo của Tổng Thống, nhưng vẫn còn tự do cho công dân lựa chọn hình thức thực hiện tôn giáo của mình.”
 
Cái khốn nạn của Trương Minh Hoà là nó viết để tuyên truyền cho người ngoại quốc và thế hệ hậu duệ của người Việt hải ngoại, chỉ thông thạo tiếng Anh, như chính nó đặt ra trong mục đích viết sách bằng Anh Ngữ của nó.   Ở Đây, quý bạn đọc có thấy nó vu cáo trắng trợn mà không đưa ra dẫn chứng cụ thể nào rằng Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã cho những ưu đãi với Tôn Giáo Của Người Cụ Thể Là Những Gì Vậy???
 
 
Nhận Xét 4: Trong khi Trương Minh Hoà trắng trợn phủ nhận công đức của Ngô Tổng Thống, cho nên một mặt hắn cũng giả lả khen Ngô Tổng Thống với Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà nhằm ru ngủ bạn đọc, để rồi hắn lén lút đưa ra những luận điệu vu cáo một cách rất lưu manh và rất giống Việt Gian Cộng Sản cũng như toàn bộ hệ thống chân rết của VGCS, trong đó  Phan Thiết Nguyễn Kim Khánh gọi là “những nhà sư thích làm chính khách”,  tức bè lũ Việt Gian Cộng Sản, đầu không tóc Ấn Quang.  Không phải từ bây giờ, mà ngay từ trước 1975 đã có tài liệu cụ thể chứng minh rằng lũ đầu không tóc Ấn Quang đã được VGCS trực tếp chỉ đạo thông qua những tên đảng viên VGCS trọc đầu như Đôn Hậu, Trí Quang, Huyền Quang, Quảng Độ, Hộ Giác, Giác Đức …
 
Cho nên khi Trương Minh Hoà  viết để tuyên truyền cho người ngoại quốc và thế hệ hậu duệ của Việt Nam rằng Tổng Thống Ngô Đình Diệmđã dâng những ưu đãi cho tôn giáo” của Người (tức Thiên Chúa Giáo), mà không chứng minh được cụ thể của sự ưu đãi đó.  Trong khi đó, hắn lại cố tình không nói lên một sự thật là những chùa chiền và số lượng Phật Tử dưới nền Đệ Nhất Việt Nam Công Hoà đã phát triển như thế nào?  Ngay cả thằng “chó giái” Nhất Hạnh thì cũng là do Việt Nam Cộng Hoà “ƯU ĐÃI” với Phật Giáo nên đã cho nó du học tại Mỹ Quốc.  Cũng như phải nói đến trong bộ máy chính quyền của Ngô Tổng Thống thì những Phật Tử như Nguyễn Ngọc Thơ, Vũ Văn Mẫu đã giữ chức vụ gì vậy?  Còn Trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, cái xương sống của Chế Độ, thì những kẻ là Phật Tử như Dương Văn Minh, Nguyễn Khánh, Tôn Thất Đính, Nguyễn Chánh Thi, Nguyễn Cao Kỳ, Đàm Quang Trung… đã đeo lon ở cấp bậc gì vậy? Mà có thực quyền hay không?  
 
Nhưng Chính Khí Việt xin quý bạn đọc lưu ý đến việc Trương Minh Hoà bịa chuyện bôi nhọ Ngô Tổng Thống y như VGCS, vì trong cuốn The Dark Journey, nó lại chạy tội cho thằng việt gian phản bội Tổ Quốc Việt Nam Cộng Hoà là thằng chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh.  Trương Minh  Hoà đã viết như sau:


“The case of Brigadier General Nguyen Huu Hanh only became clear after April 30, 1975.  During the war he was a high ranking army officer of the Vietnam Republic  and had attended a high-level espionage course at Hollybird, in Mary Land.  He held the important position of Chief Of Staff of Fourth Army Corps.
 
He changed his allegiance to the Communists to protect the will of his father who wished to be buried in his home village of Phu Phong, in Chau Thanh District, My Tho Province. Brigadier General Nguyen Huu Hanh’s father knew, however, that the Viet Cong had the habit of taking revenge on supporters of the South Vietnam gornvement by digging up their graves. 
For this reason, Brigadier General Nguyen Huu Hanh struck a secrete deal with the Communists to ensure his father’s grave was left undisturbed and became espionage agent in highest levels of the South’s  army and government.” (sic)
 
(Tạm dịch là: Trường hợp của chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh chỉ được minh bạch hoá sau 30 tháng 4, 1975.  Trong thời chiến ông ta là một sĩ quan cao cấp của Việt Nam Cộng Hoà và đã được theo học lớp học cao cấp về gián điệp ở Hollybird,  Mary Land.  Ông ta đã giữ một vị trí quan trọng là tham mưu  trưởng của Quân Đoàn IV.  Ông  ta đã chuyển sự trung thành về phía những người cộng sản để bảo vệ nguyện vọng của người cha là ước ao được chôn tại làng nơi sinh quán là  Phú Phong, Huyện Châu Thành Tỉnh Mỹ Tho. 
 
 
Cha của chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh biết rằng dù sao, cái thói quen của việt cộng là trả thù những người ủng hộ chính phủ Miền Nam Việt Nam, bằng việc đào mồ mả của họ.
 
 
Vì lý do đó mà chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh đã bị sa lầy vào một cuộc thương lượng bí mật với những người cộng sản, để bảo đảm rằng mộ của cha ông ta được để nguyên không bị quấy nhiễu và ông ta trở thành một nhân viên tình báo cao cấp nhất trong quân đội và chính phủ)
 
Nhận Xét 5:  Quý bạn đọc có thấy gã họ Trương này đã rất nhẹ nhàng với thằng việt gian cộng sản nằm vùng Nguyễn Hữu Hạnh hay không?  Bởi vì không chỉ người dân thường của Việt Nam Cộng Hoà đã phải nhớ tôn chỉ Tổ Quốc Danh Dự Trách Nhiệm của Ngô Tổng Thống Anh Minh đưa ra.  Và đặc biệt đối với Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà thì  tôn chỉ Tổ Quốc – Danh Dự - Trách Nhiệm ấy là lẽ sống của họ và họ phải giữ gìn nó khi còn sống cho đến khi hồn thiêng vì Tổ Quốc Danh Dự Trách Nhiệm mà thoát khỏi xác phàm để về nơi vĩnh hằng, tượng trưng cho sự vĩnh hằng đó chính là tượng đài của các tử sĩ  Việt Nam bên dưới Quốc Kỳ Vàng Ba Sọc Đỏ mà bất kể nơi nào khi dựng tượng đài của các Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà cũng đều theo một motiv như vậy.
 
Có nghĩa là khi đã mặc quân phục trên mình thì chỉ có Tổ Quốc mà thôi, còn các chuyện khác… hậu xét sau khi đã chiến thắng địch. 
 
Thế mà thằng việt gian cộng sản mặc quân phục lính với quân hàm chuẩn tướng như thằng Nguyễn Hữu Hạnh lại có thể chỉ nghĩ tới cái mả bố của nó, trong đó chỉ có cái thân xác của một thằng già -dù giữ kiểu nào-  thì cũng bị giòi bọ đục khoét và bốc lên xú khí mà thôi.  Nghĩa là chẳng bao giờ đầu nó có hai tiếng “TỔ QUỐC”.
 
Lấy lý do vì lòng hiếu với cha đẻ của thằng khốn nạn Nguyễn Hữu Hạnh,  chỉ là cái cớ rẻ tiền mà những bọn đồng tư tưởng với nó như thằng Trương Minh Hoà mới thông cảm và chạy tội cho nó mà thôi!
 
Tổ Tiên ta đã dạy “Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã”, cho nên  Trương Minh Hoà cũng vậy.  Chính nó tự viết ra trong cuốn The Dark Journey rằng, sau khi tốt nghiệp chiến tranh chính trị, nó đã cố chạy chọt để xin được vào một đơn vị hoạt động ở tỉnh quê hương của nó, là thị xã Cà Mau, bởi vì MẸ ĐẺ CỦA NÓ MUỐN NÓ ĐƯỢC Ở GẦN MỤ TA. Trang 13 của cuốn The Dark Journey, Trương Minh Hoà đã viết như sau: “After our delayed graduation celebrartion on February 24, 1973, I was informed that I finished twenty-fifth among 165 cadets.  I choose the unit attached to my home town, Ca Mau city,  BECAUSE MY MOTHER WANTED ME NEAR HER.” (SIC)
 
 
(Tạm dịch là: Sau khi hoãn lễ tốt nghiệp vào 24 tháng 2, 1973, tôi được thông báo cho biết đã tốt nghiệp đứng thứ 25 trong số 165 khoá sinh.  Tôi đã chọn đơn vị gần tỉnh quê hương của tôi là thị xã Cà Mâu, bởi vì  MẸ TÔI MUỐN TÔI Ở GẦN BÀ TA)

Như thế là Trương Minh Hoà cũng có cái cớ như thằng việt gian khốn nạn Nguyễn Hữu Hạnh, đặt ý muốn của mẹ nó lên trên Tổ Quốc! Đấy là nó còn trẻ và luôn tự khoe mình là người yêu nước và luôn luôn dấn thân những nơi nóng bỏng.  Tóm lại là nói láo hết!!!

Về mặt nào đó cả hai thằng việt gian khốn nạn Nguyễn Hữu Hạnh và Trương Minh Hoà đều thua xa thằng hèn Tô Hải, mà bằng phong Đặng Văn Âu trong thư gởi cho thằng đặc công đỏ Nguyễn Thanh Giang, có đăng trên Đàn Chim Việt online và Ba Cây Trúc, đã nâng thằng Tô Hải lên là “Cụ Tổ Hải”, nghĩa là ngang hàng với ông nội thằng Đặng Văn Âu, mặc dù tuổi tác của thằng hèn Tô Hải cũng chỉ  xấp xỉ bằng tuổi của Hổ Xám đường Số 6, là anh của Đặng Văn Âu!  Bởi vì “tinh thần phục vụ” cho VGCS của thằng hèn Tô Hải, còn nhiệt tình và rõ ràng hơn ba thằng Nguyễn Hữu Hạnh, Trương Minh Hoà và Đặng Văn Âu.   Vì sau 1980, thằng hèn Tô Hải đã đập mả bố của nó chỉ vì cái mả bố nó  là do Tướng CỦA VNCH Lâm Quang Thi, con rể  đã  đứng ra xây cho bố vợ.

Cũng xin lưu ý quý bạn đọc rằng thằng khốn nạn Nguyễn Hữu Hạnh vì đã thương lượng để được làm gián điệp nằm vùng cho VGCS trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà. Còn thằng Trương Minh Hoà thì tự nó đã vô tình khai báo rằng nó là một thứ nằm vùng cấp thấp trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà.  Sự tiết lộ này cũng có thể là ngầm đưa tín hiệu cho những tên VGCS nằm vùng khác ở hải ngoại, nhất là lũ nắm cơ quan truyền thông “cảm thông” với vai trò của nó hiện nay,  trong việc dùng web tinparis.net để hoạt động cũng như viết sách Anh Ngữ để phục vụ cho việc tuyên truyền của VGCS. 
 
Sau khi  bài viết thứ hai của Chính Khí Việt có tên “Vạch Mặt tên Trương Minh Hoà trong cuốn sách ‘The Dark Journey” của hắn, thì thằng  Hoà đã vội vàng phản ứng trên tinparis.net bằng một bài có tên “Santan Trần Hùng Văn ‘Quyết Tâm Bảo Vệ Tượng Hồ Ở Newhaven’”.  Chính hắn đã tự ca ngợi cuốn The Dark Journey và kêu gọi mọi người hãy hưởng ứng mua sách của hắn và quảng bá cuốn sách đó, vì nó có giá trị “chống khỉ đuôi dài đít đỏ” (ngôn ngữ của thằng Hoà biểu lộ sự hiểu biết  NÔNG CẠN VÀ NGU XUẨN về cộng sản Việt Nam của nó là như vậy.  Có nghĩa là muốn biết ai là cộng sản hay việt cộng thì đối với thằng Trương Minh Hoà, thì phải phát huy sáng kiến bằng cách bắt người ta -dù già dù trẻ, dù đàn ông hay đàn bà-  phải tụt quần chổng mông đít cho nó xem ngắm và sờ soạn, để có thể phát hiện ra cái màu đỏ ở mông đít và xem có cái đuôi dài hay không.  Vốn ngu xuẩn và dâm dật như vậy nên Trương Minh Hoà nghĩ rất đơn giản như vậy đó, thưa qúy bạn đọc).

 
Đầu đề thì viết là chống “Santan Trần Hùng Văn…”, nhưng nội dung lại nói chuyện khác.  Đó là nó phê phán một cách yếu đuối khi bị Chính Khí Việt lật mặt qua việc phân tích cuốn The Dark Journey của nó!?  Như quý bạn đọc đã biết, tác giả bài viết ký tên rất rõ ràng là “CHÍNH KHÍ VIỆT”.  Vây thì tại sao nó lôi Nhà Báo Việt Thường vào cuộc vậy???  Chẳng qua là vì nó không thể bịa chuyện rằng Chính Khí Việt là nhà báo cộng sản đã được học tại trường báo chí cao cấp của Nga Xô. Vì nếu nó vu cáo như vậy thì chắc chắn nó sẽ chết đuối trong biển nước bọt của bạn đọc.  Thêm nữa, một thằng tự khoe đủ mọi thứ đều là nhất cả, đã từng được học một thời gian là 6 tháng với đủ các thứ môn học từ dân tộc học, chính trị, quân sử, lịch sử thế giới, kinh tế, những sai lầm của “lý thuyết Marx”….  Cũng như về kinh tế…  Thế mà nó lại bị Chính Khí Việt nhét “con tự do” vào mồm, đến gãy mất mấy cái rằng lợn lòi di truyền, thì quả là ê mặt quá xá !!!  Cho nên nó mới lôi nhà báo Việt Thường vào để cho đỡ quê mặt!  Nhưng nó đã lầm to:  Cái kiến thức của bộ óc hình lá đa của nó đã không biết rằng CỤ CHÍNH KHÍ VIỆT  của nó đã là Thày 6, có bằng Master Thần Học, thì chắc chắn loại như nó chưa đủ tiêu chuẩn làm học trò bưng tráp!
 
Này Hoà, vấn đề ở đây là “tranh luận” xem ai đúng sai, dựa vào kiến thức thực sự; dựa vào những nguồn thông tin mà ai cũng có thể tham khảo được, chứ làm gì có chuyện “đổi trắng thay đen” bịa chuyện để làm một thứ chạy làng.  Đấy là điều sơ đẳng nhất trong các cuộc tranh luận của những người có thực học, chứ không phải loại 6 tháng mà học đủ các môn học theo kiểu lượm rác thì làm sao có thể hiểu được những lời của các bậc trí giả. 
 
         
Đáng lẽ mở đầu bài viết hôm nay, như Chính Khí Việt đã thông báo ở những bài trước, rằng sẽ lột mặt nạ nằm vùng của thằng óc hình lá đa Trương Minh Hoà, khi nó còn ở Địa Phương Quân tại rừng U Minh Miệt Cà Mau, với bằng chứng do chính nó đã ngu xuẩn lộ ra, bởi cái tính hay khoe khoang, nói một cách khác là SĨ DIỆN HÃO, giống như con quạ đen nhặt mấy cái lông Công rụng, cắm lác đác trên bộ lông đen của mình, hy vọng hoà nhập vào đàn Công.  Nào ngờ bị đánh te tua chỉ còn biết kêu Quạ! Quạ! Quạ!
 
 NHẬN XÉT 6:  Để chứng tỏ rằng mình là kẻ thông thái đã hiểu rất tường tận về Karl Marx, nên trong bài: “Satan Trần Hùng Văn…”,  Trương Minh Hoà đã giới thiệu mọi người hãy vào internet đánh lên những chữ sau: “Times Magazine endorse Karl Marx”.  Chính Khí Việt cũng đã làm như vậy và thấy đúng là có một bài viết với đầu đề: “Time Magazine endorses Marx, notices class struggle”.  Bài viết của tác giả là Mark Bahnisch, viết vào ngày 26 tháng 3, 2013.
 
 
Bài viết đã có 16 phản hồi.  Trong đó có  Trương Minh Hoà  viết ở phản hồi số 4, lúc 4:32PM ngày 26 tháng 3,2013.  Có thể nói là đó là bài phản hồi dài nhất trong số 16 phản hồi.  Nhưng đã có một phản hồi số 8 viết trả lời  Hoà lúc 9:32PM ngày 26 tháng 3, 2013.  Tên người viết phản hồi là Paul Burns.  Với lời lẽ rất khiêm tốn và chứng tỏ là một người có nghiên cứu về Karl Marx một cách nghiêm chỉnh (ở mức tương đối, vì ông ta khẳng định có những đoạn ông ta không đọc hết). 
 
  Và ông ta đã lịch sự dạy dỗ cho thằng có 6 tháng trời,  học đủ mọi thứ môn học là thằng thùng rỗng kêu to Trương Minh Hoà,  để  cho hắn, nếu thực sự cầu thị thì hãy “học bơi trước khi nhảy xuống sông sâu”.  Xin trích  nguyên văn câu nhận xét của ông Paul Burns về sự ngu xuẩn của thằng óc hình lá đa Trương Minh Hoà, nguyên văn như sau:


Trích: “I do fear you are a little confused about Marx’s life. As I understand it he is more relevant for his theories about class and class structure as it pertained to 19th century capitalism in England – which was a unique period. He was also one of the founding theorists of economic history.” (sic)

 
 (Tạm dịch là: Tôi e rằng ông đã có chút mơ hồ về cuộc đời của Marx.  Theo như tôi biết về cuộc đời của ông ta, thì ông ta thích hợp với những lý thuyết của ông ta về giai cấp và cấu trúc giai cấp, như khi nói đến  chủ nghĩa tư bản    Anh Quốc vào thế kỷ thứ 19, đó là thời kỳ đặc thù duy nhất của chủ nghĩa tư bản ở Anh Quốc.  Marx cũng là một trong những nhà lý thuyết đặt nền móng cho lịch sử kinh tế.”
 
 Nếu như một người có thực học và có lòng tự trọng thì  hắn nên đánh bài chuồn, "tầu vi thượng sách".  Nhưng tiếc rang  Trương Minh Hoà, vẫn cái bản chất khoác lác, huyênh hoang, với vốn kiến thức đong chưa đầy cái móng chân, nên theo bản chất ngoan cố đó, nó đã viết một bài phản hồi (số 14) vào lúc 11:25 AM, ngày 29 tháng 3, 2013, để vừa cãi cối cãi chày, vừa khoe khoang làm như ai cũng có lòng tốt như Chính Khí Việt, kiên trì  -tuy là mắng chửi nhưng vẫn là-  DẠY DỖ CHO NÓ để khỏi làm xấu hổ lây sang cho người Việt Nam nói chung, và cho các sĩ quan chiến tranh chính trị của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà nói riêng khỏi bẻ mặt, ê càng.  Còn người ngoài thì họ nói thẳng thừng vào mặt nó, sau khi kẻ được đối thoại đã chứng tỏ thằng Hoà óc hình lá đa là một thằng vô học.  Cho nên ở phản hồi số 15, ông Paul Burns, sau khi  đọc xong bài phản hồi số 14 của thằng Hoà, đã hạ một câu trống không: “REALLY?” (TẠM DỊCH LÀ:  “THIỆT KHÔNG?”).
 
Ấy vậy mà thằng đầu bò tót cứ ra công húc mảnh vải đỏ  Trương Minh Hoà vẫn chưa chịu thôi, còn viết bài phản hồi số 16 để cám ơn ông Paul Burns.  Và nó lại lợi dụng để viết một bài dài chắc cỡ dài bằng “CON TỰ DO” của một người mà nó đã ca ngợi trên tinparis.net có tên là: “Người đàn ông có "bác Hồ vĩ đại nhất thế giới" dài 48,2 centimètres”. link: http://tinparis.net/thoisu15/2015_09_03_NguoidanongBacHoVidaiNhatThegioi_TMinhHoa_CoivaymaKPVay

 
Chính Khí Việt nghĩ rằng, nếu rảnh rỗi quý vị cũng nên vào đọc bài viết nói trên để nhận rõ được diện mạo của một thằng giòi bọ, mạo nhận mình là “Trung Uý” quân chiến đấu chủ lực của Việt Nam Cộng Hoà, đã tốt nghiệp “học viện Chiến Tranh Chính Trị”. (Hắn viết nguyên văn tiếng Anh là: “Political Warfare Academy”.  Thế nhưng ai cũng biết,  khi nói đến đại tá Nguyễn Quốc Quỳnh thì người ta chỉ gọi là Đại Tá Giám Đốc Trường Chiến Tranh Chính Trị, chứ chưa nghe một ai gọi đại tá Nguyễn Quốc Quỳnh là viện trưởng viện Chiến Tranh Chính Trị cả!!!
 
Và đặc biệt quý vị sĩ quan chiến tranh chính trị Việt Nam Cộng Hoà, và các vị cùng khoá học với Trương Minh Hoà, nghĩ xem mình phải có trách nhiệm gì để lật mặt lá bài của VGCS đã huyênh hoang với mục đích bôi nhọ những người cầm bút của Việt Nam Cộng Hoà nói chung và  Tổng Cục Chiến Tranh Chiến Tranh Chính trị nói riêng, như thế nào!
 
 
NHẬN XÉT 7:  Trong sách của Trương Minh Hoà, có thể nói là ở bất cứ trang nào, nó cũng thổi “cái Ego” (cái tôi) “thùng rỗng kêu to”, đồng thời nó lại rất khốn nạn và bỉ ổi bôi nhọ anh em cùng tù. Như vậy thử hỏi những người nước ngoài và thế hệ hậu duệ của Việt Nam sẽ hiểu như thế nào về Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà???  Chính vì thế mà nó đã từng lên án nhà báo Việt Thường khi ông đưa ra quan điểm rằng,  phải coi lực lượng Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà (và hậu duệ)LỰC LƯỢNG TRỤ CỘT trong việc tẩy trừ tập đoàn VGCS để PHỤC QUỐC.  Thì thằng Hoà thùng rỗng kêu to đã lên án và chế diễu Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà chỉ còn “Vang Bóng Một Thời” và nhiệm vụ hiện nay là của các đảng chính trị!?
 
 
Và đây, ở trang 56 của cuốn The Dark Journey, thằng Trương Minh Hoà đã viết nguyên văn như sau về những người tù là Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà:
 
“The door opened suddenly and the Viet Cong trooper announced that some food had been prepared for our dinner. It was brought into the hall in a huge stewing pot that was blackened by wood smoke.  Most of the prisoners rushed into the food line-but not me. Even though I was famished, after more than a half-day without a meal, I felt awful and my mouth could not open” (sic). 
(Tạm dịch là:  Cửa bỗng mở ra, một tên việt cộng thông báo rằng đã có ít thức ăn chuẩn bị  bữa chiều cho chúng tôi, thức ăn được đưa vào trong phòng đựng trong một cái nồi bự và đen vì ám khói củi. Phần lớn tù nhân lao vào xếp hàng để lấy thức ăn –NGOẠI TRỪ TÔI.  Tôi đói muốn chết, sau hơn nửa ngày không có miếng ăn nào, tôi mệt đến mức không thể mở mồm ra được”.)
 
 
Quý vị bạn đọc thấy chưa, thằng Hoà thùng rỗng kêu to tự đánh bóng mình như vậy đấy.  Điều này rất nguy hiểm bởi vì khi những người ngoại quốc mà đọc đến đoạn này thử hỏi họ coi Quân Cán Chánh Việt Nam Cộng Hoà ra sao, vì chỉ có mỗi một người DUY NHẤT là thằng răng hô Trương Minh Hoà mới đủ tư cách dìm “CÁI ĐÓI MUỐN CHẾT” không để cho kẻ thù (tức tên việt cộng) thấy bị mất lý trí vì đói mà chen chúc nhau giữa nồi thức ăn, như đàn heo hay đàn gà vậy!!!???
 
NHẬN XÉT 8:  Bây giờ Chính Khí Việt xin được chứng minh Trương Minh Hoà, đã là tên nằm vùng của Việt Gian Cộng Sản (tức việt cộng ở vùng Cà Mau mà nó quen gọi là Khỉ Đít Đỏ Đuôi Dài), từ khi nó còn ở Địa Phương Quân của Việt Nam Cộng Hoà tại rừng U Minh miệt Cà Mau.
 
 
Xin lưu ý rằng quê đẻ của  Trương Minh Hoà như nó viết ở trang 18, sách đã dẫn là Quận Thới Bình ở Tỉnh Cà Mau, nơi mà nó cũng khẳng định là cơ quan chỉ huy đầu não của Trung Ương Cục Cộng Sản Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Lê Duẩn.
 
Cho nên, cộng với  những lời nó viết ra rải rác ở mọi chỗ trong cuốn The Dark Journey, đã cho thấy chính tự nó nói ra là cả họ hàng nhà nó là lũ VIỆT CỘNG NẰM VÙNG!
 
1/  Nó kể về việc có một ông chú tên là Trương Văn Hoạch năm 1945 đã đi theo Việt Minh để “chống Pháp”.  Nghĩa là đi theo cái gọi là Mặt Trận Việt Minh ngay từ lúc bắt đầu, hắn viết như sau:
 
“The Viet Minh front was just beginning when my uncle left the family to join them.  He wanted to help sweep the French colonialists out so Viet Nam could be independent, but he recognized very quickly that he could not work with the Communists.  While in their secret jungle base, he saw their real faces.” (sic). (page 14 of The Dark Journey)
 
 
(Tạm dịch là: Khi mặt trận Việt Minh vừa ra đời thì ông chú tôi đã bỏ gia đình để gia nhập mặt trận Việt Minh. Ông ta muốn giúp trong việc quét bỏ những tên thực dân Pháp như vậy Việt Nam mới có thể được độc lập, nhưng ông ta đã nhanh chóng nhận ra rằng ông ta không thể làm việc chung với những người cộng sản. Trong khi  ở nơi lẩn trú bí mật trong rừng, ông ta đã nhìn thấy bộ mặt thực của chúng.”)
 
 
 Ấy thế mà chú của thằng Loạn Luân Trương Minh Hoà tận năm 1954 mới vào thành phố, sau hiệp định Geneve được ký năm 1954.
 
Hoà cũng cho biết rằng ông chú của hắn biết về cái cơ chế  không hay của những người cộng sản có thể áp đặt cho toàn Việt Nam nếu chúng thắng trận.   Rồi hắn lại viện dẫn cả lời tiên tri của Nguyễn Bỉnh Khiêm, ông chú của thằng Trương Minh Hoà đã giải thích rằng:
 
 
 “…if the Communists won power, ordinary people would have nothing.” (sic) (page 15)
(Tạm Dịch Là: Nếu những người cộng sản thắng bằng sức mạnh, dân thường sẽ chẳng có gì hết.)

 
2/  Biết như thế mà ông chú của Trương Minh Hoà sau Hiệp Định Geneve 1954 về Việt Nam, vẫn ở lại, có điều nguyên gốc quê Cà Mau lại chuyển ra sinh sống ở Vĩnh Long và làm nghề dạy học.  Nếu đã là hai anh em thì chú Trương Minh Hoà , từ 1945 đã theo Việt Minh Cộng Sản, vậy thì thằng bố đẻ của Trương Minh Hoà có phải cũng theo Việt Minh Cộng Sản và thành “liệt sĩ chống pháp”?  Cho nên nó chỉ nói về ông chú, vì còn sống, và làm nghề dạy học, còn thì nó quên luôn thằng cha đẻ!!!
 
  3/ Chính Khí Việt cũng xin phép quý bạn đọc để giới thiệu lại về nội dung cái gọi là “Hội Nghị Lần Thứ 6 (mở rộng) của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Lao Động Việt Nam (lúc đó  Đảng VGCS có tên là Đảng Lao Động Việt Nam)” từ ngày 15 đến ngày 17, tháng 7,  1954; nghĩa là gần 3 tháng sau chúng mới vào Hà Nội. Nội dung của cái Hội Nghị 6 (Khoá 2), có một điều quý bạn đọc nên lưu ý.  Đó là: “Nhiệm vụ của Đảng…là lãnh đạo nhân dân Miền Nam đấu tranh…Phương thức đấu tranh của ta lúc này là khéo công tác, khéo che dấu lực lượng và tranh thủ hoạt động HỢP PHÁP và NỬA HỢP PHÁP, kết hợp công tác hợp pháp và không hợp pháp” (sic).
 
Nếu thấy được điều này thì mới hiểu tại sao chú của tên loạn luân Trương Minh Hoà lại từ bưng  Rừng U Minh Cà Mau về lập nghiệp tại Vĩnh Long trong vai trò một giáo chức, đúng như sự chỉ đạo của Việt Gian Cộng Sản qua Nghị Quyết 6 (Khoá 2) về việc tiếp tục hoạt động ở Miền Nam của các tên VGCS được lệnh nằm vùng. Và chúng hoạt động theo lối “HỢP PHÁP VÀ NỬA HỢP PHÁP, kết hợp công tác HỢP PHÁP VÀ KHÔNG HỢP PHÁP” (sic).
 
4/  Kết hợp với những việc sau đây, cũng do chính Trương Minh Hoà viết ra, rằng sau khi tốt nghiệp Trường Chiến Tranh Chính Trị, nó đã tìm cách chạy chọt để xin về Địa Phương Quân ở tỉnh quê hương của nó là miệt rừng U Minh, Cà Mau.  Địa Phương Quân là một đơn vị quan trọng, nhưng có một sự thật là ít sĩ quan nào thích về hoạt động trong binh chủng Địa Phương Quân, mà chỉ thích về Đơn Vị Dù, Thuỷ Quân Lục Chiến, Biệt Động Quân, Không Quân, nhất là lại đỗ cao như thằng loạn luân Trương Minh Hoà khoe là nó được xếp hạng thứ 25 trên tổng số 165 khoá sinh ra trường.
 
Quý bạn đọc có thấy kỳ lạ không, khi một kẻ khoe giỏi đủ mọi thứ, can trường, yêu nước, tự hào về ngành Chiến Tranh Chính Trị của mình… thế mà lại chỉ vì “Mẹ nó muốn nó ở cạnh” nên nó mới phải về Địa Phương Quân ở Thới Bình Miệt Cà Mau; là nơi đồn trú của “Bộ tư lệnh đầu não của cái gọi là Xứ Uỷ Nam Kỳ của VGCS”!!!  Phải chăng cái lý do thực sự là để nó có thể NẰM VÙNG trong binh chủng Địa Phương Quân Việt Nam Cộng Hoà, nhằm đưa tin và bảo vệ mọi hoạt động của lũ cầm đầu VGCS trong Xứ Uỷ Miền Nam???
 
=== Hơn nữa, chính  Trương Minh Hoà đã viết rằng nó hiểu biết về cộng sản RẤT KỸ CÀNG,  đến mức như nó khoe là “EXPERT”,  thế mà khi VGCS  cưỡng chiếm xong Miền Nam ngày 30 tháng 4, 1975, nó đã trở về quê Cà Mau, từ Vĩnh Long.  Và cái đáng lưu ý là nó đã viết như sau:
 
I buried some important personal documents in ceramic pot in the backyard of my uncle’s house. I hoped return one day to retrieve it.” (sic) (Page 16 Of The Dark Journey) 
 
(Tạm dịch là: Tôi đã chôn những tài liệu quan trọng về cá nhân trong một hũ sành ở sân sau ngôi nhà của ông chú tôi. Tôi hy vọng một ngày quay lại để lấy những tài liệu đó)
 
Chính hắn đã viết như Chính Khí Việt giới thiệu bên trên rằng thằng chú theo Việt Minh của hắn đã từng nói rằng nếu cộng sản thắng cuộc chiến thì dân thường chẳng còn gì.  Vậy mà -thật là lòi mặt chuột-  khi thằng Hoà nghĩ rằng NHÀ thằng chú theo Việt Minh của nó là AN TOÀN, và CHẮC SẼ KHÔNG BỊ VGCS “CƯỚP”,  nên nó mới hy vọng sẽ có một ngày quay lại để lấy những tài liệu quan trọng cá nhân, được chôn sau vườn nhà thằng chú theo Việt Minh của nó. 
 
Thế là, đương nhiên nó đâu dám viết vào cuốn The Dark Journey của nó, nhưng như thế là quá đủ để cho thấy thằng chú Trương Văn Hoạch theo Việt Minh từ năm 1945 của nó là kẻ đã THỰC THI CÁI NGHỊ QUYẾT 6 (KHOÁ 2), ĐỂ:  “TRANH THỦ HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP VÀ NỬA HỢP PHÁP, KẾT HỢP VỚI CÔNG  TÁC HỢP PHÁP VÀ KHÔNG HỢP PHÁP” (SIC)
 
=== Đấy cũng là lý do mà khi đi trình diện cái gọi là “học tập cải tạo”, như nó khoe là nó đã TÌM CÁCH XIN ĐỂ ĐƯỢC ĐI “HỌC” CHUNG VỚI CÁC SĨ QUAN CAO CẤP CỦA QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HOÀ!?
 
Xin thưa với quý vị Quân Nhân Quân Lực VNCH, đã bị đánh lừa để đi tù khổ sai trong cái gọi là “Trại Cải Tạo” của VGCS, có quý vị nào là người thứ hai lại có thể khi đi  học xin được học chung với ai, hoặc với nhóm nào, lại được VGCS dễ dãi chấp nhận như trường hợp của gã họ Trương tên Minh Hoà này hay không??? 
Và cũng xin nhớ rằng Trương Minh Hoà đã từng viết rằng, về những tù nhân làm ở trong đội nhà bếp như sau (trang 123 trong cuốn The Dark Journey): “They were the high-caste prisoners in the camp. We called them  “Noble prisoners”. So the kitchen prisoners looked healthy.” (sic)
 
(Tạm dịch là:  Họ là tù đẳng cấp cao ở trong trại.  Chúng tôi gọi họ là “Tù Quý Tộc”. Cho nên tù làm việc ở nhà bếp trông khoẻ mạnh béo tốt). 

 
Ấy vậy mà khi ra đến hải ngoại này và ngay chính cái giờ phút này, thằng nằm vùng Trương Minh Hoà, nếu quả rằng nó chống cộng thiệt, thì tại sao nó có thể chê đồng đội một cách khinh bỉ khi họ chen nhau xếp hàng lấy đồ ăn, nhưng cũng chính nó lại ca ngợi thằng Lão Móc Nguyễn Văn Nghiêm, tức Nguyễn Thiếu Nhẫn, tức Ký Giả Vịt Trời, khi ở tù VGCS đã là đội trưởng đội nhà bếp và béo tốt, như chính nó đã gọi đó là “Tù Quý Tộc”???  Còn về những bài viết của Lão Móc làm cho từ đứa trẻ con học cấp 1, nếu biết được cũng phải nhổ ước miếng khinh bỉ, thì nó bảo vệ tới cùng và còn ca ngợi rằng:
 
“Đánh như Lão Móc kinh quân Vẹm
Đâm mấy thằng gian Kiêm Ái phang”
 
 
Không những thế nó còn giới thiệu, vẽ đường để cho Lão Móc in cuốn sách ô nhục đó với những chuyện bốc phét mà Chính Khí Việt đã vạch ra trong dịp vạch mặt thằng cán bộ tập đoàn báo Người Việt là tên Đinh Quang Anh Thái, đã bịa một cách trắng trợn để liếm dế thằng Đại Uý Cai Tù VGCS ác ôn ở nhà tù Chí Hoà, Saigon.
(
http://www.chinhkhiviet.net/2015/08/inh-quanganh-thai-noi-lao-con-hon-noi.html)
 
NHẬN XÉT 9:  Trong  cuốn The Dark Journey, ở các trang 28 và 29 thằng óc hình lá đa Trương Minh Hoà đã phê phán triết học của Karl Marx. Và nó cứ tưởng rằng ta giỏi lắm đây (mặc dù chỉ học có 6 tháng về đủ mọi thứ, ngành).  Có nghĩa là lối thu nhận kiến thức như vậy, thì Tổ Tiên Việt Nam ta đã dùng hình tượng giải thích là kiểu “chuồn chuồn đập nước”.  Cho nên nó đã vội vàng đưa lên tờ Time Magazine endorses Marx, notices class struggle” của tác giả là Mark Bahnisch, viết vào ngày 26 tháng 3, 2013.  Và, nó đóng góp tới ba phản hồi! Nội dung bài viết của Hoà đã bị ông Paul Burns lịch sự chê là kiến thức của nó về Karl Marx còn “mơ hồ”  (confuse); đồng thời cũng nhắc khéo cho nó biết rằng nó chẳng biết cái đếch gì về Marx cả.

 
Nhưng tới phản hồi thứ hai của nó, sau khi khoe khoang đủ mọi thứ, nào kiến thức đã được học tại “học viện Chiến Tranh Chính Trị” (Political Warfare Academy), được học đủ mọi thứ, từ chính trị, kinh tế, triết học, về lý thuyết Marxist, về quân sử, về dân tộc học, về lịch sử quân sự thế giới… cho đến cả âm nhạc, và nó đã trở thành một “chuyên viên lão luyện”  (EXPERT), cùng với tất cả những sự “can trường” của nó trong nhà tù cộng sản. Nào ngờ ông Paul Burns, đâu có phải loại người ngu đần như những thằng Chệt Hứa Vạng Thọ và “con chó sống” của cai tù là Lão Móc mà tin sống tin chết để THỔI NÓ LÊN CÀNH ĐA. Cho nên ông Paul Burns KHINH BỈ HẠ MỘT CÂU: “REALLY?” (THẬT VẬY SAO?).
 
Vẫn còn mặt dầy, tên óc heo Trương Minh Hoà còn cố viết cái phản hồi thứ 3 để đánh bóng cái tôi, nhưng ông Paul Burns đã hiểu rõ thằng này chỉ là một cái thùng rỗng kêu to, nên ông đã LỜ NÓ ĐI, mặc dù ngay đầu bài phản hồi nó cám ơn ông Paul Burns rối tít (chắc lại muốn làm quen, để giật le với thiên hạ, nhưng thất bại thảm hại- CKV).
 
NHẬN XÉT 10:  Chính Khí Việt xin trích một đoạn trong trang thứ 38 của cuốn The Dark Journey, mà nó khoe rằng trình độ học vấn, đã học xong năm thứ nhất về khoa học ở Đại học Cần Thơ, trước khi xin vào “Học Viện Chiến Tranh Chính Tri” ở Đà Lạt.  Nghĩa là có thêm nửa năm học về  đủ mọi thứ, trong đó có lý thuyết Marxist, và trở thành “chuyên viên lão luyện” về Karl Marx!!! Thế mà nó đã viết như sau ở trang 38 sách đã dẫn:
 
In the foolishness of Marxism, Communists cannot explain why monkeys and apes are remained in their present forms for so long. Nor can they explain the different between monkey and human brains. But they continue to claim “people come from monkeys”. This is the fundamental belief of Marxist philosophy.” (sic)
 
(Tạm dịch là: Trong sự điên rồ của Chủ Nghĩa Marx, những người cộng sản không thể giải thích được tại sao những con khỉ và những con khỉ không đuôi (apes) vẫn giữ nguyên hình thái như hiện tại quá lâu.  Hoặc cũng không thể giải thích được sự khác biệt giữa óc của khỉ và người. Nhưng họ vẫn tiếp tục tuyên bố “con người là từ những con khỉ (monkeys) mà  ra”.  Đó là niềm tin căn bản của triết học Marxist).
 
Và cũng ở trang 38 sách đã dẫn, thằng óc heo, làm ra vẻ thông thái để đặt  bút viết như sau:

 
“Humans are different than monkeys and Charles Robert Darwin’s idea that people evolved from the monkey species over millions of  year is not likely. If that were the case, the monkeys and apes in the zoos should be dropping their hair and becoming human” (sic).
 
(Tạm dịch là: Người khác với khỉ (monkey) và ý tưởng của Charles Robert Darwin rằng con người tiến hoá từ những loài khỉ qua nhiều triệu năm thì không thích hợp. Nếu quả  trường hợp là như vậy, thì khỉ (monkeys) và khỉ không đuôi (apes) trong những sở thú đã có thể  trút lông để thành người.)
 
Chỉ xin trình bày với quý bạn đọc là ngay trong mấy dòng này, tự thân thằng óc heo hình lá đa Trương Minh Hoà đã hiện nguyên hình là một thằng NGU NHẤT  THẾ GIỚI, còn thua xa những con chó, mèo, bò,  gấu, ngựa…
 
 
=== Chính nó đã viết ý của Darkwin (đáng lẽ phải viết là HỌC THUYẾT DARWIN (doctrine- CKV) rằng loài khỉ phải trải qua hằng nhiều triệu năm mới tiến hoá thành người.  Vậy thì nó có thấy một sở thú nào tồn tại trong nhiều triệu năm không???
 
=== Lại còn ngu đến mức dám dựng ra chuyện người là từ khỉ mà ra chính là niềm tin căn bản của triết học Marxist.  


 Bảy Lốp răng lợn lòi Trương Minh Hoà chắc vì loạn luân cho nên thoái hoá đến mức không biết một cách sơ đẳng rằng triết học Marxist là một sự trộn lẫn những kiến thức của các triết gia, học giả như: Xã Hội Học của Owen; Kinh Tế của Smith; Thuyết tiến hoá của Darwin; Phép Biện Chứng (dialectic) của Hegels, lộn ngược; đặc biệt dựa vào tác phẩm “Phép Biện Chứng Của Tự Nhiên” của Engels; và kết hợp với sự phát hiện của Marx trong kinh tế học, đó là LAO ĐỘNG THẶNG DƯ (giá trị thặng dư). 
 
Cho nên ta dạy cho tên Bảy Lốp Răng Lợn Lòi Trương Minh Hoà, tốt nhất là nên CÂM CÁI MÕM LẠI, bởi bộ óc của ngươi chỉ có cái lá đa (của Mẹ Ruột Ngươi, theo tác giả Kim Âu – Hà Văn Sơn, là đồng loã tội loạn luân với ngươi!!!)
 
Ngay đoạn viết về khỉ ở sở thú mà ngươi đưa cho đứa con nít chỉ 12 tuổi thôi, ở Úc, nó đọc xong chắc cười té ghế mất thôi!
 
Vấn đề ta phải nêu ra để kêu gọi các bậc thức giả và đặc biệt các cây viết của Sĩ Quan trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà cần phải lên tiếng.  Bởi nếu không, đây sẽ là một tài liệu mà tập đoàn VGCS sẽ rất sung sướng, vì đó là bằng chứng cụ thể chứng minh rằng trình độ của các sĩ quan cũng như các bậc thức giả của Việt Nam Cộng Hoà như thế nào  mà có thể chấp nhận được nội dung những sách báo của thằng Bảy Lốp Óc Heo Trương Minh Hoà???  Đồng thời những thế lực tài phiệt đang  o bế tập đoàn VGCS cũng có thể dùng những cuốn sách được in bằng Tiếng Anh của thằng Bảy Lốp Óc Heo Trương Minh Hoà, để thấy rằng trình độ của những người cầm bút chống VGCS ở hải ngoại như thế đó, thì thử hỏi họ nên đánh cá vào VGCS hay nên cá cược vào những Sĩ Quan, Trí Giả, nói cách khác là Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà?  Đó cũng là lý do họ chăm chút cái cầu giao lưu với VGCS là lũ Dân Chủ Cuội như kiểu Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, Bùi Tín… mà mấy anh “Luật Sư” già đang tụ nhau thổi đít chúng lên bàn thờ của gia tộc nhà họ!  Chính Khí Việt sẽ lật mặt nạ chúng để quý bạn đọc thấy rõ những khó khăn trong cuộc đấu tranh Phục Quốc do những loại chính trị ngồi xổm trong phòng khách ôm mấy cái bằng “luật sư”, “giáo sư”, “tiến sĩ” của đồ chơi trung thu để bàn việc nước, vừa ngu vừa vô trách nhiệm. Bởi chúng nói, chúng viết mà không thể dẫn chứng được, chắc vì mù loà và đã qua mấy chục năm nói phét nên đã trở thành “ÔNG BÌNH VÔI” hết rồi!!! Đặc biệt là trong thời điểm hỗn mang này, sau 30 -4-1975, ở Việt Nam có hiện tượng “Chó Nhảy Bàn Độc”! Còn ở hải ngoại hiện này, thì con “nhà thổ già” ngồi lên đầu mấy ông già mất nết để bàn chuyện… CHÍNH TRỊ LÁ ĐA !!!

 
 NHẬN XÉT 11:  Trong 5 bài trước, Chính Khí Việt đã sử dụng chính những bằng chứng do tên Trương Minh Hoà, vì ngu xuẩn và hay nổ sảng nên đã lộ bí mật, khiến cái mặt nạ tay sai VGCS đã lòi ra.
 
 
Chính Khí Việt đã chứng minh để thấy cả cái họ Trương nhà nó ở Thới Bình Cà Mau là những tên đã tham gia du kích Việt Minh Cộng Sản ngay từ năm 1945.  Sau Hiệp Định Geneve 1954 về Việt Nam, thì để thực thi Nghị Quyết 6 (Đại Hội 2) của VGCS, diễn ra từ 15 đến 17 tháng 7, 1954 tại Việt Bắc.  Trong đó trách nhiệm của Xứ Uỷ VGCS ở Nam Bộ, là phải bố trí nhân sự, thay đổi chỗ ở để tiếp tục đấu tranh chống lại chính quyền Quốc Gia từ vĩ tuyến 17 trở vào Nam, bằng cách nằm vùng trong việc làm Hợp Pháp hoặc Bất Hợp Pháp, hoặc Nửa Hợp Pháp và Nửa Bất Hợp Pháp.  Cho nên tên việt minh cộng sản, Trương Văn Hoạch là thằng chú của tên Trương Minh Hoà đã chuyển từ Thới Bình Cà Mau lên tỉnh Vĩnh Long, núp trong vỏ bọc giáo chức của một trường tại địa phương. 
Còn tên loạn luân Trương Minh Hoà  đã tự khai rằng, vốn tuổi thật là sinh năm 1949, nhưng sau 1954, nó khai lại tuổi là sinh năm 1951, để tiện cho việc học tập!?  Sự thực là cần gì phải khai lại tuổi như vậy mới được đi học!  Mục đích chính của việc man khai tuổi tác là để chính quyền Việt Nam Cộng Hoà thấy rằng,  năm 1954 thì nó mới chỉ có 4 tuổi đầu, hiển nhiên là không biết gì về bố đẻ của nó cũng như họ hàng thân thuộc, và những bạn hữu của gia đình nhà nó, khi còn ở trong bưng theo Việt Minh cộng sản!  Và, đến tuổi trưởng thành, nó đã được VGCS chỉ đạo cho nó xin nhập học Trường Chiến Tranh Chính Trị của Việt Nam Cộng Hoà.  Vì thế, mặc dù là khoá sinh giỏi, tốt nghiệp hạng thứ 25 trên 165 khoá sinh. Nhưng nó kiên quyết chạy chọt xin về Địa Phương Quân ở Cà Mau, là quê đẻ, với  lý do rất là vô lý như nó đã viết: “Là vì Mẹ tôi muốn tôi ở gần bà ấy”??? 
 
Khi VGCS xâm lược tới các tỉnh Miền Tây của Miền Nam, Trương Minh Hoà đã đến nhà thằng chú ruột Trương Văn Hoạch, cộng sản việt gian nằm vùng ở Vĩnh Long để xin ý kiến.  Chắc rằng thằng chú nó đã khuyên nó (hoặc chỉ thị cho nó) là quay về trình diện tại Cà Mau để tiếp tục thi hành một nhiệm vụ mới: Đó là tiếp tục bám sát và theo dõi các sĩ quan cao cấp của Việt Nam Cộng Hoà.  Có sự bảo lãnh của thằng chú theo Việt Minh của nó, cho nên chỉ là thiếu uý Chiến Tranh Chính Trị của Địa Phương Quân mà nó lại được tụi VGCS ở Cà Mau thoả mãn yêu cầu của nó, được bố trí cho đi cải tạo chung với các sĩ quan cao cấp của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà.
 
 
Cũng nên nhớ rằng, vì biết nhiệm vụ mới phải cần sử dụng Anh Ngữ, cho nên lợi dụng khi ở “tù VGCS”, Trương Minh Hoà đã được ƯU ÁI CHO TỰ HỌC ANH VĂN (như nó khoe).  Cũng cùng thời gian tù VGCS chung với Đại Uý QLVNCH Quách Dược Thanh, chắc có để lộ một bí mật gì đó về nhiệm vụ nằm vùng, cho nên Trương Minh Hoà đã giúp cho cai tù VGCS bí mật thủ tiêu Đại Uý Quách Dược Thanh, mà không một ai biết sự việc, ngoại trừ Trương Minh Hoà như nó đã khoe. 
 
Cho nên lấy cớ bị ốm đau nên được Việt Gian Cộng Sản cho ra khỏi nhà tù.  Lý cớ này là một thứ nói láo kiểu “ăn vụng quên chùi mép”,  khi nó viết trong quyển The Dark Journey rằng, hằng trăm ngàn tù đói rét bệnh tật mà vẫn cứ phải bị tù cho đến chết, “mà nó là kẻ duy nhất bị bệnh được tha”.
 
Ra khỏi nhà tù, Trương Minh Hoà đã tìm đến gia đình Đại Uý Quách Dược Thanh, chắc là thăm dò để tìm hiểu xem, khi được thăm nuôi Đại Uý Quách Dược Thanh có lộ tin tức gì  cho gia đình biết về bộ mặt thật của Trương Minh Hoà không.  Vốn bản tính hay nói láo lại ba hoa chích choè, nên những gì nó nói về Đại Uý Quách Dược Thanh, đều bị vợ Đại Uý Quách Dược Thanh đặt vấn đề nghi ngờ, vì hoàn toàn là bịa đặt. 
 

Đó là lý do con gái Đại Uý Quách Dược ThanhQuách Giang Châu đã phê bình khi Trương Minh Hoà xuất bản cuốn The Dark Journey, cô chê rằng trình độ tiếng Anh của thằng Trương Minh Hoà rất kém, và cô còn ghi rằng tuy chưa có con nhưng nếu có con cô sẽ căn dặn không bao giờ được đọc sách của thằng Trương Minh Hoà.  Thế là thằng việt minh cộng sản nòi  Trương Minh Hoà đã cùng thằng Chệt Hứa Vạng Thọ, viết một bài trên tinparis.net vu khống và bôi nhọ con gái Đại Uý Quách Dược Thanh là “được việt cộng cho tiền để bôi xấu tác giả Trương Minh Hoà”! 
Và bây giờ nó giở trò tháu cáy, cứ ca ngợi cuốn sách của mình và kêu gọi mọi người đọc và mua để truyền bá cho mọi người khác, giống như tên Ngô Ngọc Hiếu ở Anh Quốc, đã mua rất nhiều gởi cho khắp mọi nơi.  Khổ thật, ai mà không biết  thằng Ngô Ngọc Hiếu này, chỉ nói riêng trong ngày tưởng niệm 50 năm Lễ Giỗ Tổng Thống Ngô Đình Diệm do Giáo Xứ Francis, Birmingham Anh Quốc, tên Hiếu đã cùng giáo gian Nguyễn Đức Chung và con “nhà thổ già” ở Tiên Phước Quảng Nam -Đà Nẵng (do chính Thẩm Phán Lữ Gian, Tú Gàn cho biết).  Tên Hiếu đã tự nhận rằng gốc vốn là bần cố nông ở Quận Miền Núi, thuộc tỉnh Bình Định, hắn đã trốn quân dịch.  Khi vượt biên được nước Anh cho nhập cư, hắn đã gia nhập Việt Tân, làm kinh tài, nhờ đó từ bần cố trở thành trọc phú.  Rồi bỏ Việt Tân theo sách dép cho Hoàng Duy Hùng, Lai Thế Hùng, cho bè lũ Nguyễn Hữu Chánh, và đã phổ biến rộng rãi kế hoạch “tiểu diên hồng” của tên Chu Tấn; rồi sau này lai xin được làm em nuôi của con mụ thợ bẻ răng thối Đàm Bảo Kiếm, xưng tụng Việt Gian đầu không tóc nhưng rất rậm râu Quảng Độ là THÁNH TĂNG…  Từ đó dù trình độ cao không qua ngọn cỏ, nhưng hễ thấy cá nhân hoặc tổ chức nào vừa thành lập là nhào vào “đội đĩa bưng bô”,  kể cả những bè lũ Nguyễn Gia Kiểng, Trần Thanh Hiệp, Nguyễn Văn Trần ở Pháp… Và đặc biệt nó đã xin được làm em nuôi của tên đạo thơ Nguyễn Chí Thiện. Và, cũng chính hắn đã hợp tác với Ba Cây Trúc của đầu tôm Lê Hùng để viết một bài “Tố Giác Khéo Léo” việc một Sĩ Quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà đã giúp đỡ gia đình một thuộc cấp như thế nào…  Chính Khí Việt đã vạch mặt và nó đã rúc vào hang, vì thế Chính Khí Việt tha cho nó, vì chính nó viết rằng, nó ngẫm cuộc đời phù du, nên không còn muốn làm gì nữa, chỉ muốn “tu hành” trong lúc tuổi già.  Ai ngờ nó lại chứng nào tật đấy, theo kiểu hai thằng ăn trộm kết hợp thành băng nhóm,  đó là cấu kết với thằng việt minh cộng sản nòi, nằm vùng Trương Minh Hoà, qua việc quảng bá cuốn The Dark Journey, với nội dung vu cáo bôi bẩn Ngô Tổng Thống; bịa chuyện bôi nhọ Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà…
NHẬN XÉT 12:  Tại trang 238 của cuốn The Dark Journey, thằng Việt Minh Cộng Sản Nòi Trương Minh Hoà, đã để lộ bí mật rằng, kể từ khi tới Úc trong một chuyến vượt biên cũng khá là độc đáo.  Đó là chuyến đi của nó chỉ có 5 người và toàn là người lớn.  Chỗ này cũng cần phải lưu ý, vì có thể chuyến đi do chính an ninh VGCS  tổ chức! 
Thằng việt minh cộng sản nòi đã khoe rằng nó đã viết bài cho BÁO KHÁNG CHIẾN, TẠP CHÍ ĐẠI NGHĨA, xuất bản ở San Jose California; viết cho nhật báo Saigon Nhỏ, xuất bản ở Los Angeles và Orange County ở California; viết cho Tuần Tin Tức Đời Nay, xuất bản ở Virginia và Washington DC; viết cho tạp chí Sức Mấy, xuất bản ở Virginia; viết cho tạp chí Con Ong Việt, xuất bản ở San Diego, California; VIẾT CHO BÁO GÓP GIÓ, xuất bản ở Seattle, Washington State.  
Tại Australia, nó khoe viết cho tuần báo Saigon Times ở New South Wales; viết cho tuần báo Thời Báo ở Victoria và viết cho tuần báo Nam Úc ở Adelaide,  South Australia.
 
 Nó cũng khoe là viết cho một số website internet.  Mỗi website có hơn 100 ngàn người trong một tháng đã đọc bình luận về quan điểm chính trị và kinh tế của nó.  Cuối cùng nó khoe rằng nó còn viết cho cả tinparis.net, Việt Nam Exodus.org và take2tango.com.  Nhưng nó lờ đi không dám khai rằng nó còn có cả bài viết ở Ba Cây Trúc của Phan Thiết Nguyễn Kim Khánh và Lê Hùng, cũng như ở Hồn Việt UK online, mà con “nhà thổ già” Hàn Giang Trần Lệ Tuyền mới là kẻ nắm quyền thực sự, còn giáo gian Nguyễn Đức Chung, từ cái nghề thiếu uý không quân “đánh bộ”, chuyên lau bánh xe máy bay thì nay nghiễm nhiên và "vinh dự" trở thành chuyên viên lau lá đa khô!!!
 
Việt Minh Cộng Sản Nòi Trương Minh Hoà Tự Nổ Nên Tan Xác
   NHẬN XÉT 13:  Qua cuốn The Dark Journey, tên Việt Minh Cộng Sản Nòi Trương Minh Hoà đã khoe gần 30 năm học tiếng Anh, cả lúc làm việc cũng như lúc ăn cơm, vậy mà ái nữ Đại Uý Quách Dược Thanh là Quách Giang Châu đã chê là DỞ NHƯ HẠCH.
Chính Khí Việt có đọc qua thì thấy rằng trình độ Anh Văn của thằng Loạn Luân Trương Minh Hoà, học gần 30 năm trời thì phải nói rằng óc nó HÌNH LÁ ĐA là thậm phải!  Nhưng nên nhớ nó cũng tìm cách để  sử dụng một số từ ngữ Tiếng Anh để TỰ SƯỚNG và mơ hồ hoá những người ngoại quốc và hậu duệ, nếu như có ai bất hạnh mà đọc phải sách của nó!  Điều bất hạnh của họ mang tính cá nhân, nhưng sự tai hại của nội dung cuốn sách làm cho người ngoại quốc. khi đọc sẽ càng coi thường những Sĩ Quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà.  Chính Khí Việt xin đưa vài dẫn chứng cụ thể:
=== Thứ nhất, tên cuốn sách “The Dark Journey” mà thằng Việt Minh nòi Trương Minh Hoà, tán tụng với sự tiếp sức của con chó sống “ăn cứt” con cai tù Việt Gian Cộng Sản là  Nguyễn Văn Nghiêm, tức Lão Móc, tức Nguyễn Thiếu Nhẫn, tức Ký Giả Vịt Trời, đã CHU MỎ THỔI ĐÍT THẰNG HOÀ LOẠN LUÂN, đê kiếm chút cứt có hơi Việt Gian Cộng Sản, làm nó thèm muốn chết,. Vì từ khi ra hải ngoại không còn được ăn  cứt "cành hông, cành  bụng"  như khi ở tù VGCS.  Cuốn sách có tên “The Dark Journey” là tên một tác phẩm hư cấu của tác giả Julien Green, in lần thứ nhất VÀO NĂM 1929 VÀ ĐƯỢC TÁI BẢN NĂM 1972.  Xem ra “trò đạo văn này” giống hệt ông cố tổ của Lão Móc là thằng Alibaba Nguyễn Chí Thiện,  mà  Lão Móc đội lên là “Kim Cương Bất Hoại”. !!!
=== Thứ hai, là nó đã tự ý dịch Trường Chiến Tranh Chính Trị mà Đại Tá QLVNCH là Nguyễn Quốc Quỳnh,  giám đốc của trường, ra tiếng anh trong cuốn sách The Dark Journey của nó là “Political Warfare Academy”.  Có nghĩa từ một trường Chiến Tranh Chính Trị, vì có nó đã học ở đấy, cho nên nó đã lừa đảo người đọc ngoại quốc là “Hàn Lâm Viện Chiến Tranh Chính Trị”!!! (nổ quá xá thợ mộc!)
 
=== Thứ ba, nó bịa ra một cấp bậc sĩ quan ảo bằng tiếng Anh là “First-lieutenant”!? 
Đó là cấp bậc chắc của riêng tên loạn luân Trương Minh Hoà khi nó còn là cadet (khoá sinh hoặc thiếu sinh quân).  Đến khi tốt nghiệp nó được cho cấp bậc Lieutenant (tức TRUNG UÝ).
Nhưng sự thực là chỉ có hai cấp bậc bằng tiếng Anh, đó là: Second-Lieutenant  là THIẾU UÝ; và Lieutenant là TRUNG UÝ mà thôi.  Nó cố tình bịa ra như vậy để mạo nhận là Trung Uý, nếu bị vạch mặt,  nó sẽ nhe bộ răng hô lòi ra để cãi chày cãi cối, vốn là bản chất những tên du kích VGCS, suốt từ thời mang tên Việt Minh, rồi chuyển qua Việt Cộng và cuối cùng là Cộng Sản!
 
Xin sơ lược nêu mấy thí dụ trên để hiểu rõ hơn về tên Việt Minh Cộng Sản nòi Trương Minh Hoà, đã chiếm giải nhất là thợ nổ!
Nhưng điều quan trọng là, nếu nó thực sự có kiến thức ở mức tối thiểu thì cũng còn có thể bỏ qua  và cảm thông cho nó ở miệt vườn rừng U Minh Cà Mau, không giống những ngươi có may mắn được sống ở thành thị.  Nhưng những người ngoại quốc họ không thể hiểu được cái gọi là “Hàn Lâm Viện Chiến Tranh Chính Trị” của Việt Nam Cộng Hoà, không hiểu những người giảng dạy ở đó trình độ ra sao mà lại dạy dỗ ra một “Sĩ Quan Chiến Tranh Chính trị”  như vậy, mà trình độ so với hiện nay chưa được bằng một thằng việt gian cộng sản ở cấp Phường!
 
Đấy chính là nhiệm vụ của tên việt minh cộng sản nòi loạn luân Trương Minh Hoà, được VGCS sắp xếp cho ra hải ngoại để bối bẩn Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà trước nhân dân thế giới,khiến cho họ từ chỗ phản đối đến chỗ đồng tình với việc Hoa Kỳ và Đồng Minh bỏ rơi Miền Nam Việt Nam là điều không thể làm khác được.  Làm sao có thể giúp cho cái lực lượng vốn là trụ cột của một đất nước về An Ninh Quốc Phòng, vốn quyền lực thực sự nằm trong tay lũ cẩu nô tài phản tướng chỉ vì hơn 40 ngàn USD, mà cấp sĩ quan Chiến Tranh Chính Trị, tốt nghiệp từ “Hàn Lâm Viện Chíến Tranh ChínhTrị” lại có trình độ như thằng Trương Minh Hoà khoe là trong tốt nghiệp, nó đã đứng thứ 25 trong số 165 khoá sinh của “Viện Hàn Lâm Chiến Tranh Chính Trị”.  Dù có muốn bỏ qua, chắc chắn người ta cũng phải đánh dấu hỏi và khinh bỉ như kiểu ông Pau Burns mà thốt lên “REALLY?” (Thật Vậy Không?).  Đứng thứ 25 trên 165 như thằng Hoà mà ngu như heo, nổ như lựu đạn, thì liệu từ thứ nhất đến thứ 24 chăc cũng không thể nào hơn được thằng Hoà là bao nhiêu, và người đỗ thứ 26 trở xuống cho đến 165, đương nhiên là DỐT ĐẾN CỠ NÀO NHỈ???  Nhất là trong sách của thằng Hoà đã chứng minh sự dốt nát của họ về kiến thức và tư cách thảm hại của họ khi “tranh nhau xếp hàng để được VGCS thí cho bữa ăn ám đầy khói củi bếp” như thằng Hoà đã mô tả trong sách của nó ở trang 56 vậy!!!???
NHẬN XÉT 14:   Một điều rõ ràng khác là tất cả những người trong Cộng Đồng Người Việt ở hải ngoại nói chung và người Việt Tỵ Nạn VGCS nói riêng, nếu đã từng đọc qua bài viết của thằng Việt Minh Cộng Sản Nòi, Loạn Luân Trương Minh Hoà, có đăng trên một số website như tinparis.net, Góp Gió, Kháng Chiến của Việt Tân, Ba Cây Trúc, Hồn Việt UK online… thì hãy suy nghĩ để thấy rằng LẬP TRƯỜNG CHÍNH TRỊ của nó là chống VGCS hay là đang làm những việc hoàn toàn có lợi cho VGCS?  Những nơi và những kẻ mà nó lựa chọn để cộng tác là những ai vậy? Việc nó cũng phê phán một số người mà ai cũng hiểu, đó là tụi nằm vùng của VGCS, nhưng sự thật đó là CHIẾN HỮU CỦA NÓ, đã đồng lòng đóng vai đấu đá nhau trên các phương tiện truyền thông, để rồi nó đưa vào những nhân vật mà VGCS rất hoảng sợ, bởi những cây bút đó, đã lột từng mảng từ cái mặt nạ, cho đến bộ quần áo của tập đoàn Việt Gian, Giết Dân Buôn Dân Bán Nước, khoác trong lốt đảng phái chính trị có tên Đảng Cộng Sản Việt Nam; khoác áo tăng sĩ để núp cửa chùa, lợi dụng đức tin của Phật Tử để leò lái  họ vào con đường Bán Nước, Bán Tài Nguyên, thậm chí bán cả người cho ngoại bang, giống hệt tập đoàn VGCS! 
Tập đoàn VGCS cũng, bên cạnh số  ít là những người thực tâm chống VGCS mà ông chủ chúng là Tàu bành trướng, như Lê Chí Quang,  thì chúng tổ chức ra rất nhiều những tên đấu tranh cuội, dân chủ cuội, nhân quyền cuội… trước hết là rung chuông gõ mõ để cho những thế lực là khách tiêu thụ đồ ăn cắp, ăn cướp của VGCS, có cớ ‘CHÍNH ĐÁNG” để quan tâm tới lũ cuội các loại, nhằm khoả lấp đi những tiếng thét của người nô lệ đỏ Việt Nam, bằng những cuộc cỡi máy bay đi điều trần của lũ cuội các loại.  Lũ chúng “tự do đi lại”, “tự do trả lời phỏng vấn” của truyền thông quốc tế bất cứ giờ giấc nào, trắng trợn nhất là ngay cả lúc đang ngồi “trả lời công an VGCS” trong lúc bị tạm giữ, tạm giam, như thí dụ về tên cuội VGCS Nguyễn Quang A mới đây; hay như cuội Đoan Trang, còn cười toe toét trả lời phỏng vấn rằng bị công an VGCS  đánh chảy máu mồm!?  Nhưng có điều song song với lũ cuội như vậy, thì có rất nhiều dân oan thực sự đã bị công an VGCS đánh chết hoặc tàn tật, thì cái chết của họ hoặc với những vết thương nặng nề của họ lại được lũ đấu tranh cuội chụp ảnh và đưa lên để lấy credit về cho mình là một chuyện nhỏ, còn chuyện lớn là chúng sử dụng những việc đó để có thể tự phong thành “lãnh tụ” của các tầng lớp dân oan, mà chẳng có ai bầu bán, hoặc uỷ thác, hoàn toàn giống hệt cơ chế bầu bán trong toàn bộ hệ thống chính trị của VGCS vậy. Với cái trò tự phong đó, chúng đã được VGCS tặng cho những bản án để trở thành “TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM”, từ đó được các thế lực TÀI PHIỆT là khách hàng  lựa mua lao nô đỏ Việt Nam, đóng cho lũ đấu tranh cuội một cáI mộc to đùng  với đủ các thứ danh xưng kêu như lựu đạn, nhưng lại thối hơn cóc chết!  Và từng bước chúng cỡi máy bay đi ra nước ngoài để kết hợp với lũ nằm vùng trên mọi bình diện của VGCS, ở hải ngoại, với sự chỉ đạo trực tiếp của đảng bộ VGCS nuớc ngoài đã được chúng cho ra đời trong Hội Nghị 9 (Khoá 11) VGCS vào năm 2014. 
Sau khi những tên nằm vùng của VGCS đã quậy phá để đánh tan hết các cộng đồng địa phương của người Việt, bị chia năm sẻ bẩy và hằng ngày chửi nhau là chính. Nhưng có điều họ né tránh những hoạt động ngày càng trắng trợn của lũ VGCS, mà cụ thể như ba thí dụ nhỏ của Chính Khí Việt xin đưa ra để chứng minh với quý bạn đọc:
1/ Website Hồn Việt UK online, trước đây là một website chống VGCS với một lập trường rõ ràng, minh bạch và công khai. Những bài viết trên Hồn Việt Uk Online lúc đó bao giờ cũng có tài liệu dẫn chứng kèm theo, rõ ràng về xuất xứ của tài liệu với cả tên tuổi rõ ràng của nhân chứng mà chưa có một ai có thể phản bác được bằng lý luận cũng như tài liệu cụ thể với xuất xứ minh bạch. Thế rồi VGCS đã chỉ đạo để những tên nằm vùng  sử dụng Hàn Giang Trần Lệ  Tuyền để tìm cách quyến rũ chủ website là Nguyễn Đức Chung, chỉ đạo cho Nguyễn Đức Chung xóa hết những bài viết chống VGCS, để thay vào đó là các bài ca ngợi tên việt gian đầu trọc Quảng Đức là Bồ Tát, cùng  hoan hỉ tưởng niệm với VGCS về tên VGCS đầu trọc này và giới thiệu nguyên si những bài viết ca ngợi tên việt gian già Quảng Đức trên báo  Saigon Giải Phóng của VGCS.
Chúng còn viết thơ để xin ý kiến của thằng ma tăng đầu không tóc, nhưng rất rậm râu Quảng Độ, để vinh danh thằng việt gian già Quảng Đức tự thiêu để BẢO VỆ ĐẠO PHÁP. (!?)
 Cái lưu manh của VGCS đứng sau  lưng  Trần Lệ Tuyền   vẫn duy trì hình ảnh Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Quốc Kỳ Việt Nam Nền Vàng Ba Sọc Đỏ.  Khiến cho những người không tỉ mỉ sẽ không nhận ra rằng việc  Vinh Danh Thằng VGCS Quảng Đức tự thiêu vì đạo pháp, chính là sự lên án nặng nề nhất đối với Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà và Tổng Thống Ngô Đình Diệm!
Từng bước những ngòi bút viết cho Hồn Việt UK online được thay thế bằng những tên là cán bộ báo chí của tập đoàn báo Người  Việt;  những tên như Lê Hải Lăng (của Dân Làm Báo) đã làm thơ ca ngợi thằng cuội cựu cán binh VGCS Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, như là một lãnh tụ tương lai để dẫn dắt cộng đồng Người Việt ở Hải Ngoại đi tới… tự do vứt bỏ Cờ Vàng!
Rồi chúng cũng từ từ thăm dò dư luận để có thể biến Hồn Việt UK Online thành một cánh tay nối dài của VGCS.  Đó là Trần Lệ Tuyền với tên giáo gian Nguyễn Đức Chung đã đưa bài của tên HỒNG THUỶ, một tên cán bộ  cao cấp của tuyên huấn VGCS! Chính Khí Việt xin  để chứng cớ bên dưới, để quý bạn đọc hiểu rõ hơn về lũ VGCS nằm vùng đã sử dụng Trần Lệ Tuyền để sỏ mũi  Nguyễn Đức Chung như thế nào?  Cũng như nó đã ngồi lên đầu điều khiển những tên già mất nết để sử dụng chức vụ cũ của thời Việt Nam Cộng Hoà và bằng cấp cũng như chút  ít kiến thức nhằm chạy tội cho VGCS một cách lưu manh và tinh vi (Chính Khí Việt sẽ lôi mặt chúng ra và qua bài viết của chúng để cho thấy rằng, khi chúng đã dùng đầu đội  một con “nhà thổ già” thì chúng đã ngu đần và mù loà tưởng rằng không ai biết cái bộ mặt thật của chúng!!!).
2/ Cả Trên Ba Cây Trúc và Hồn Việt UK Online đều có bài của “cựu thẩm phán Phan Thiết Nguyễn Kim Khánh”.
Bài thứ nhất có tên: “Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà Có 'Kỳ Thị Phật Giáo' Không?”
http://bacaytruc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7177:-nht-cng-hoa-co-qk-th-pht-giaoqkhong&catid=34:din-an-c-gi&Itemid=53
 
Bài Thứ hai có tên: “Thành Quả Hỗ Tương: Ấn Quang – Cộng Sản”. (http://bacaytruc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7506:thanh-qu-h-tng-n-quang-cng-sn&catid=34:din-an-c-gi&Itemid=53)
 Gốc là một thẩm phán của Việt Nam Cộng Hoà. Kể từ sau Quốc Hận 30-4-1975, cho đến nay là hơn 40 năm. Thời gian ở hải ngoại với nền tự do thông tin, Nguyễn Kim Khánh dù ít, dù nhiều cũng phải thu nhận được những thông tin của cả ba phía là Việt Nam Cộng Hoà, Việt Gian Cộng Sảncủa Quốc tế, tức các nước Phương Tây.  Thế mà ông ta có thể hạ bút viết hai bài mà Chính Khí Việt nêu tên bên trên, ở vào thời điểm này, nghĩa là thời điểm tập đoàn VGCS với những tổ chức ma quỷ của chúng hoạt động cả trong và ngoài nước trong bối cảnh chúng được sự o bế của một số chính phủ Phương tây; VGCS đã nắm được đa phần lực lượng truyền thông (cả phương tiện cũng như nhân sự) ở hải ngoại; còn trong nước thì chúng làm chủ tuyệt đối, kể cả truyền thông cuội mà chúng cho là “lề trái”. Xưa kia “truyền thông vỉa hè” vốn là thuộc về nhân dân Việt Nam bị trị, thì nay đã bị xôi đậu do VGCS cài vào lực lượng “dư luận viên”  và lực lượng “đấu tranh cuội”!
Việt Gian Cộng Sản vào tháng 5, 2014, đã chính thức cho ra mắt “đảng bộ VGCS ở nước ngoài” để lãnh đạo trực tiếp và toàn diện mọi công tác của VGCS đề ra, nói chung.  Và, đối với tính chất riêng biệt ở hải ngoại nói riêng, bởi vì lực lượng những người Việt Nam vẫn còn giữ được căn cước Tỵ Nạn Việt Gian Cộng Sản và tôn chỉ Tổ Quốc – Danh Dự - Trách Nhiệm, vẫn còn là một lực lượng MẠNH. Tuy bị lui bước trước mặt trận truyền thông, nhưng chất lượng truyền thông của những người Quốc Gia chống VGCS lại sâu sắc hơn bao giờ hết bởi vì  họ đã tích luỹ được nhiều thông tin trung thực. Và đặc biệt với sự phát triển của “công nghệ thông tin” cho nên nó đã liên kết cùng với lực lượng chống VGCS ở trong nước, có xu hướng phát triển nhanh và có chất lượng.  Chứng cớ là chính cái lực lượng đó với lực lượng người Việt Quốc Gia Chân Chính đã khiến VGCS phải coi cuộc chiến trên mặt trận truyền thông là RẤT QUAN TRỌNG.  Chẳng thế mà chúng đã cho hình thành một tổ chức trong đó lực lượng chó ngao (công an VGCS) là trụ cột.  Cụ thể là thằng chó ngao đầu đàn Trần Đại Quang là Chủ tịch, còn thằng Đinh Thế Huynh, Uỷ viên chính trị bộ kiêm Bí thư trung ương VGCS, phụ trách ban tuyên huấn trung ương chỉ được giữ vai Phó chủ tịch.  Các thành viên bao gồm toàn bộ 7 thằng Thứ trưởng Bộ Chó Ngao VGCS; thằng Chủ nhiệm tổng cụ chính trị nguỵ quân VGCS; thằng Bộ trưởng và các thứ trưởng của bộ thông tin báo chí…
 Nhưng bề ngoài thì tập đoàn Việt Gian Cộng Sản lại lèo lái dư luận để cho mọi người hiểu lầm rằng đối tượng chúng đàn áp là lũ đấu tranh cuội!!!
 Cho nên phải thấy được sau khi một lô dân chủ cuội cỡi máy bay ra nước ngoài, cùng với một danh sách dự bị của chúng cũng đang được cứu xét để sẽ cho ra hải ngoại tiếp, vừa hỗ trợ về nhân sự cũng như khả năng viết lách cho lũ truyền thông đầu hàng ở hải ngoại, đồng thời cũng là một mẫu mực để minh chứng cho việc “Quên Quá Khứ Xoá Bỏ Hận Thù, Hoà Giải Hoà Hợp Dân Tộc” để ôm nhau cùng chống… cộng sản bằng phương pháp CUỘI!
Chính vì bản chất chỉ là một thứ TRÍ NÔ cho nên những loại như Nguyễn Kim Khánh mới có thể “đồng chí, đồng sàng” với  Trần Lệ Tuyền để đưa những bài viết chạy tội cho Việt Gian Cộng Sản cũng như cho lũ Việt Gian Cộng Sản trong binh chủng Đầu Không Tóc Ấn Quang!!!
Khi Nguyễn Kim Khánh với hai bài viết nói trên có thể đưa ra lập luận VỤ XÂM LƯỢC VIỆT NAM CỘNG HOÀ của lực lượng mà người ta thường quen gọi là “lực lượng thứ 5”, rằng bọn chúng hoạt động vì tham vọng của một số tên cầm đầu Ấn Quang muốn làm chính khách, để xây dựng một Việt Nam với quốc giáo là Phật Giáo và phục hồi triều đại Nhà Lý!  Chúng không có ý đồ giết Anh Em Cụ Diệm mà mục tiêu chính là CHỐNG THIÊN CHÚA GIÁO!?
 
Thử hỏi Nguyễn Kim Khánh, thế ông có biết rằng những tên đầu trọc cầm đầu Ấn Quang muốn làm chính khách, như Đôn Hậu, Huyền Quang, Trí Quang, Quảng Độ, Quảng Đức… là Đảng Viên VGCS hay không.  Trong nội bộ bọn chúng đã được VGCS cho hình thành Đảng Uỷ cộng sản của tổ chức Ấn Quang, nhằm lãnh đạo trực tiếp và toàn diện hoạt động của Ấn Quang theo đúng chỉ thị của cái gọi là Trung Ương Cục VGCS ở Miền Nam, có trách nhiệm thực thi đường lối của Bộ chính trị VGCS với cái gọi là “Ban Dân vận Trung Ương”, do đích thân thằng đại tội đồ Hồ Chí Minh lựa chọn.  Đó là thằng Hoàng Quốc Việt (tức Hạ Bá Cang) kẻ đã là thường vụ trung uỷ VGCS Đông dương; đã đọc lệnh thành lập Đội tuyên truyền vũ trang với thằng Đại sát thủ Võ Nguyên Giáp là trung đội trưởng và thằng Chu Văn Tấn là Chính trị viên.  Trong Đại hội 2 của VGCS (cho ra đời Đảng Lao Động Việt Nam) thì thằng Hoàng Quốc Việt đã được cho làm Uỷ Viên dự khuyết Bộ chính trị kiêm Trưởng ban dân vận Trung ương… Thằng này là một trong những tên núp dưới tấm áo thủ từ của một số Đền, Chùa… từ trước 1945, cho nên nó có nhiều quan hệ với những tên trọc đầu hoạt động cho VGCS.

 
Còn về điều  Nguyễn Kim Khánh bịa ra chuyện lũ đầu trọc Ấn Quang muốn trở lại Triều Đại Nhà Lý (Phật Giáo là Quốc Giáo) thì ngươi có bị thông manh không, kể cả mù loà trí tuệ để không thấy rằng nếu phục hồi Lý Triều, tại sao chúng không đưa Vua Nhà Lý vào Chùa mà lại đưa thằng đại tội đồ yêu râu xanh Hồ Chí Minh vào ngồi chễm trệ trước cả Phật Tổ!!! Vậy là phục hồi Triều Lý hay khẳng định nâng thằng đầu lãnh Việt Gian Cộng Sản thành Phật  với cái tổ chức việt gian của chúng là lực lượng độc tôn, bất di bất dịch, mà những thằng đầu không tóc cao cấp sẽ tẩy não Phật Tử để họ chấp nhận “Tư Tưởng Việt Gian Cộng Sản” Quốc Giáo!
3/ Còn Ba Cây Trúc thì chúng đã đưa những bài vở của ai, Chính Khí Việt đã có nhiều bài vạch mặt chúng, xin quý bạn đọc tham khảo thêm ở phần tư liệu bên dưới bài này.
Chỉ xin lưu ý quý bạn đọc, bọn Ba Cây Trúc đã đồng hành với tên Nguyễn Kim Khánh, mới đưa một bài của thằng sát thủ Việt Gian Cộng Sản trong vụ Mậu Thân ở Huế, là thằng HOÀNG PHỦ NGỌC PHAN, em ruột của thằng đại sát thủ HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG.

 
  Bài viết tuy ký tên “Hoàng Thiếu Phủ”. Nhưng nếu đã làm truyền thông để dù là “chống cọng” như sáng kiến của Ba Cây Trúc, thì cũng phải biết rằng sau 30-4-1975, thằng sát thủ Hoàng Phủ Ngọc Tường ở lại Huế để cùng lãnh đạo khối văn hoá, văn nghệ của Bình Trị Thiên. Thì em của nó là thằng sát thủ Hoàng Phủ Ngọc Phan đã được bố trí vào Saigon để tham gia vào Ban Tuyên Huấn VGCS, và tham gia trực tiếp cùng con VGCS Kim Hạnh để lãnh đạo Tờ Tuổi Trẻ của VGCS. Và thằng Hoàng Phủ Ngọc Phan còn trực tiếp phụ trách tờ Tuổi Trẻ Cười, và thằng sát thủ tội đồ Hoàng Phủ Ngọc Phan cho ra đời cái bút danh HOÀNG THIẾU PHỦ từ đó.  Không chỉ người Saigon mà người cả nước Việt Nam đều biết chuyện này. 
Ở tuổi ông Lê Hùng và Nguyễn Kim Khánh  không thể nào nói rằng các ông  không biết!  Sau 40 năm, hai ông già bồi bút này, cùng đội   Trần Lệ Tuyền, cho nên tưởng rằng trốn kỹ trong hang thì không ai biết.  Vì thế nó đã đưa bài của thằng Hoàng Thiếu Phủ, tức Hoàng Phủ Ngọc Phan, lên Ba Cây Trúc để…thăm dò dư luận, giống như chúng đã từng  đưa bài của  Hoàng Quỳnh về cái "Hiến Pháp Hoà Giải" không giống con giáp nào mà Chính Khí Việt đã vạch bộ mặt của tên Lê Hùng và JB Trường Sơn, quý bạn đọc có thể tham khảo tài liệu bên dưới.
Đề cao thằng sát nhân Hoàng Phủ Ngọc Phan hoàn toàn cốt để gắn kết với hai bài của tên trí nô già Nguyễn Kim Khánh thành chung chủ đề!  Mong quý bạn đọc lưu ý.

 
 
Thằng Việt Minh Nòi Trương Minh Hoà “VỪA Đ... VỪA RUN”
Chắc quý bạn đọc đã biết hai bài viết của thằng Việt Minh Cộng Sản nòi Trương Minh Hoà, đăng trên tinparis.net, có tên: “Satan Trần Hùng Văn và Dracula Phạm trọng Luật trúng bùa linh Copyright©”.  Và bài thứ hai có tên: “Satan Trần Hùng Văn – Dracula Phạm trọng Luật là thứ ‘miệng hùm gan sứa’” (Chính Khí việt có để nguyên văn cả hai bài trong phần tài liệu tham khảo, để quý bạn đọc có điều kiện hiểu rõ hơn nội dung hai bài đó và sẽ thấy rằng nhận xét của Chính Khí Việt có đúng không?).
Nhận Xét 1:  Khi thằng Việt Minh Cộng Sản nòi Trương Minh Hoà đã không dám tranh luận với Chính Khí Việt về việc nó bị phơi bộ mặt thật ra trước công luận là ĐÚNG HAY SAI. Để nó phải dùng tới cái trò hèn hạ của con cháu thằng Việt Minh Cộng Sản từ 1945, nghĩa là hải ngoại vẫn dùng hai chữ “MÉC BU!” “Bu” ở đây nghĩa là nhà xuất bản mấy cuốn sách của nó viết bằng tiếng Anh.  Có thể nói rằng đây là trường hợp duy nhất mà ở cả trong nước cũng như hải ngoại mới dùng cái trò “vi phạm tác quyền”, để  “rút lui trong danh dự” (hì hì hì!)
Này thằng Việt Minh Cộng Sản nòi Trương Minh Hoà, khi ta đã vạch mặt ngươi, thì ta đã chuẩn bị sẵn mấy cái roi để quất vào mặt ngươi, để ngươi  PHẢI TỰ LỘT MẶT NẠ XUỐNG.  Ngươi cứ tưởng “BU” là quyền uy tuyệt đối chăng? Và ngươi làm như luật pháp của Hoa Kỳ chỉ có mỗi việc chờ đợi xem ai “vi phạm tác quyền” của ngươi mà “BU” của ngươi quảng cáo rùm beng chăng? 
 Ta nói cho ngươi biết bất kể hãng nào, dù lớn dù nhỏ,  đều phải quảng cáo cho sản phẩm của mình để khách biết mà mua! Cho dù có những sản phẩm HOÀN TOÀN CHẤT LƯỢNG TỒI TỆ. Vì thế cho nên nhiều hãng lớn như MacDonalds. chẳng hạn chuỗi cửa hàng của họ, chắc chắn nhiều hơn gấp 100 lần cửa hàng bán sách của “BU” ngươi!  Ấy thế mà vẫn bị các “thượng đế” (tức khách hàng) kiện cho sặc gạch ra!  Trường hợp “BU” của ngươi cũng vậy, chỉ khác mặt hàng là “văn hoá phẩm”, nhưng cũng phải tuân theo sự bảo vệ khách hàng của luật pháp Hoa Kỳ.  Ta chỉ nói sơ sơ vậy thôi, nói nhiều với ngươi chẳng khác gì nói với “con tự do”.  Một con mà theo Kim Âu Hà Văn Sơn đã công khai trên các diễn đàn, rằng nó có khả năng sản sinh ra một loại  trong hai vai vừa là con, vừa là em!?
 Ta chỉ nhắc lại ba điểm nhỏ nhoi mà ngươi quên khấu đầu lạy ta vì đã dạy bảo cho ngươi.  Nhưng ta không chấp nhất vì, loại như ngươi làm sao nhớ đến câu "Nhất Tự Vi Sư - Bán Tự Vi Sư",  phải không???
 === Thứ nhất là trình độ của ngươi thuộc loại “ngọng mà hay nói”, như truyện của Tây Thi thì ngươi cho là Bao Tự! Còn nhớ không thằng răng chìa vôi (chắc lại mù tịt không biết “chìa vôi” là cái gì?).
=== Ta cũng đã dạy ngươi về cái LỄ của Nhật Bản, là Kanamara Matsuri.
===  Và ta cũng chỉ cho ngươi thấy việc ngươi gọi con chó của cai tù VGCS là  Nguyễn Văn Nghiêm, tức Lão Móc, là “Câu Tiễn”.  Nếu không phải là ngươi TỰ HÀO đã thu phục được Lão Móc nên mới ví hắn như “Câu Tiễn”. Nghĩa là ăn cứt như chó.  Còn nếu ngươi định đề cao hắn là dùng kế như Câu Tiễn nếm phân để thoát chết, thì ngươi quá ngu, vì ngươi không biết việc nếm phân của Câu Tiễn và việc xin làm con chó của cai tù VGCS để đớp cứt của con cai tù là không thể so sánh với nhau được.  Ta không giải thích thêm vì ngươi, dù có dạy dỗ kiểu nào thì cũng ngu với căn cốt Việt Minh Cộng Sản nòi, rừng U Minh miệt Cà Mau. 
Nhưng ta cũng chỉ cho ngươi biết, con chó của cai tù VGCS là Lão Móc, rất đau hơn hoạn, vì đang đội ơn nguơi đã chỉ chỗ cho in sách, cho nên nó mới chờ khi sách đã được in xong, mới viết một bài  lãng nhách để chửi Kim Âu Hà Văn Sơn, nhưng lại hóa ra thành  CHỬI CHÍNH THẰNG VIỆT MINH CỘNG SẢN NÒI TRƯƠNG MINH HOÀ VẬY! Vì nó đề cập đến NHÂN, NGHĨA, LỄ, TRÍ, TÍN, thì thử hỏi ngươi có đạt được điểm nào không hay là vi phạm mà toàn thể nhân dân Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử chưa hề có ai khả ố như ngươi vậy, đó là tội LOẠN LUÂN VỚI MẸ RUỘT CỦA MÌNH.
Bài của con chó sống Lão Móc lại được thằng Chệt Hứa Vạng Thọ, không biết vô tình hay hữu ý mà đã để ngay cạnh bài của ngươi!
 
NHẬN XÉT 2:  Này thằng Việt Minh Cộng Sản nòi Trương Minh Hoà, ngươi  khoe ầm ĩ việc cuốn sách thứ 5 bằng tiếng Anh của ngươi được đưa vào Thư Viện Quốc Hội Mỹ và được Toà Bạch Ốc…  khen!   Đúng là loại người với nhãn quan du kích cộng sản rừng U Minh miệt Cà Mau có khác, nên ngươi không thấy được ánh sáng mặt trời mà chỉ thấy lửa đom đóm!  Ta nói cho ngươi biết Thư viện Quốc Hội Mỹ có đủ mọi loại sách báo "thượng vàng hạ cám" được in ra cả trong và ngoài Hoa Kỳ.  Thí dụ như sách báo  của VGCS đã được in từ trước 1975 cho đến nay! Còn tại Hoa Kỳ, thì hầu như mọi nhà xuất bản tự động gởi sách của mình nhận xuất bản và in, đều in xong là trực tiếp gởi đến Thư viện Quốc hội của Mỹ. Nhiều nhà xuất bản còn ghi rõ điều đó trong việc quảng cáo nhà xuất bản của mình.
 
NHẬN XÉT 3: Ngươi khoe rằng đã tổng hợp 5 bài viết của Ta, vạch mặt ngươi qua cuốn The Dark Journey, cho nhà xuất bản để họ “NGÂM CỨU”  về việc Chính Khí Việt ta vi phạm tác quyền theo luật pháp Hoa Kỳ! Một thằng ngu xuẩn như ngươi lại lòi ra cái trò  “LẠY CỤ CHÍNH KHÍ VIỆT, CON LÀ THẰNG ĐẠO VĂN TRƯƠNG MINH HOÀ ĐANG Ở VÙNG PERTH, ÚC CHÂU”.  Đó là nó huênh hoang tuyên bố rằng nghe tin nó “MÉC BU” cho nên các bài 6 và 7 của ta, đã không còn dám trích dẫn vì sợ… vãi cứt ra quần, làm ngươi lại phải mất công nhắn Lão Móc tới HƯỞNG THỤ cho đỡ nhớ những bữa ăn, no càng hông như khi còn ở nhà tù VGCS, chê thức ăn mà nó là đội trưởng đội nhà bếp đã nấu ra!!!
 Thôi! Hãy thú thực đi là chính ngươi đọc bài 6 và bài 7 của ta đã mất ăn mất ngủ! Ngươi cố tình giả mù để không thấy rằng trong bài 6 và bài 7 của ta, đã công khai lấy cái bìa sách của ngươi và bên trên đó là giới thiệu sách của tác giả Julien Green, với hình ảnh cụ thể rằng tên sách của ông ta chính là cái tên “The Dark Journey”  mà sau 50 năm ngươi tưởng không ai còn nhớ tới tác giả và cuốn sách đó nữa, nên đã ĂN CẮP CÁI TÊN THE DARK JOURNEY!!!
 Ha Ha Ha Ha, chuyện ăn cắp này của ngươi cũng văng miểng sang “BU” của ngươi, vì đã không kiểm chứng cẩn thận để in một cuốn sách “ĐẠO VĂN” NGAY TỪ CÁI TÊN SÁCH. Còn nội dung thì ta chỉ mong có dịp “BU CON” nhà ngươi đưa ta ra toà để ta có dịp chứng minh nhiều thứ lắm.  Và nhân chứng của ta cũng nhiều, có thể cả ông Paul Burns (cư ngụ tại Anh Quốc) cũng như tác giả bài chính mà ngươi giới thiệu và kêu gọi mọi người hãy tìm đọc.  Đó là Time magazines, để thấy sự bốc phét lố bịch của ngươi rằng: “ngươi chỉ viết ba bài là Time Magazine phải TẮT ĐÀI” (nghĩa là CÂM MIỆNG vì THUA LÝ LUẬN VÀ TRÌNH ĐỘ “EXPERT” NHƯ NGƯƠI KHOE là được đào tạo tại “Viện Hàn Lâm Chiến Tranh Chính trị”.  Viết đến đây ta “sợ quá” đến mức TÉ GHẾ VÌ CƯỜI!
Cố lên, đưa mau vụ kiện này ra đi, để ta có dịp trình bày được thoải mái biết bao nhiêu chuyện nữa mà công chúng cả ngoại quốc lẫn Việt Nam chưa biết đến mặt thật của lũ nằm vùng cả trong và ngoài Việt Nam.  Tài liệu làm bằng chứng và nhân chứng có rất nhiều!
 
Bây giờ Chính Khí Việt qua một vấn đề khác.  Đó là xin có tí chút góp ý với ông luật sư Lê Duy San trong bài viết của ông ta đăng trên Ba Cây Trúc có tên là: “NHỮNG BIỆN PHÁP CỦA VIỆT CỘNG ĐỂ VÔ HIỆU HOÁ NHỮNG NGƯỜI BẤT ĐỒNG CHÍNH KIẾN”. (http://bacaytruc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7541:nhng-bin-phap-ca-vit-cng-vo-hiu-hoa-nhng-ngi-bt-ng-chinh-kin&catid=34:din-an-c-gi&Itemid=53)
 
Tạm bỏ qua, không cần phải trao đổi về hai chữ “Việt Cộng” mà ông Lê Duy San vẫn ôm chặt cứng trong lòng.  Điều này đã chứng minh trình độ lý luận của ông luật sư này rồi, cũng như quan điểm chính trị của ông ta hiện nay. Ông ta đã giới thiệu và bảo lưu ý kiến, rằng những kẻ dưới đây là: “NHỮNG NGƯỜI BẤT ĐỒNG CHÍNH KIẾN VỚI NGUỴ QUYỀN CỘNG SẢN VIỆT NAM.  "tại sao nguỵ quyền cộng sản Việt Nam lại sợ họ”.
Về những kẻ đó đã có rất nhiều bằng chứng cụ thể, nhân chứng cụ thể, và những băng ghi âm về những phát biểu của họ; cũng như hình ảnh sinh hoạt của họ, cả lúc ở trong cái gọi là “NHÀ TÙ CỘNG SẢN”, cũng như hội luận viễn liên với cựu dân biểu Hoa Kỳ là Cao Quang Ánh…
 Đề nghị ông HÃY làm như LUẬT SƯ của Việt Nam Cộng Hoà chứ đừng như “LUẬT SƯ BÙI KIM THÀNH”  hay ‘LUẬT SƯ LÊ THỊ CÔNG NHÂN”… DO VIỆT GIAN CỘNG SẢN ĐÀO TẠO, hãy coi mình là “Thày Cãi” cho những người mà ông gọi là “BẤT ĐỒNG CHÍNH KIẾN”  khiến “nguỵ quyền cộng sản Việt Nam phải sợ họ”. 
Tạm thời ông hãy chứng minh xem vài người có tên dưới đây mà chắc chắn với cái tên Luật Sư Lê Duy San, chưa có tai tiếng gì ở hải ngoại, hãy NGHIÊM CHỈNH đưa ra những bằng chứng cụ thể để bào chữa cho họ LÀ BẤT ĐỒNG CHÍNH KIẾN!  Những kẻ đó là Nguyễn Văn Lý, Lê Thị Công Nhân, Hoàng Minh Chính, Bùi Tín, Dương Thu Hương, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Đan Quế, Lê Thăng Long, Nguyễn Chí Thiện.  Tạm thời vài người như vậy.
 Ông hãy viết bài bào chữa cho họ và cho đăng trên Ba Cây Trúc, hoặc nếu Ba Cây Trúc không dám đăng thì Chính Khí Việt sẵn sàng nhận bài của ông cho đăng trên Chính Khí Việt net.  Như vậy là công bằng chứ? 

 
 

TRƯƠNG MINH HOÀ ĐẠO VĂN VÌ DANH VÀ VÌ TIỀN
 
CHÚ Ý 1:  Hôm nay 30 tháng 9, 2015, trên tinparis.net lại có bài của THẰNG ĐẠO VĂN TRƯƠNG MINH HOÀ , với đầu đề: “Satan Trần Hùng Văn – Dracula Phạm Trọng Luật run như ‘gà nuốt dây thun’”!
Đọc bài viết này thì dù có không quan tâm nhiều đến mọi việc, cũng có thể thấy rằng kẻ đang nuốt “quai dép lốp của Việt Minh Cộng Sản” chính là thằng ĐẠO VĂN TRƯƠNG MINH HOÀ.
Chưa chi đã đưa được ra một dòng trả lời của SBPRA’s Author Support, để HÙ THIÊN HẠ.  Cứ tưởng ai cũng giống thằng Việt Minh Cộng Sản nòi, nhìn thấy gì cũng loé mắt.   
Viết được cả 5 cuốn sách mà không hiểu nội dung một dòng phúc đáp CỦA SBPRA thì BỆNH NGU VÀ NÓI DÓC của gã họ Trương tên Minh Hoà này dù chữa kiểu nào cũng không được!
 Ngươi  nên nhớ rằng nếu ngươi đã gởi cho nhà xuất bản 5 bài viết của ta, nguyên si không tẩy xoá, thì ngươi cũng cần phải nhớ rằng những câu trích đó của ta cộng với lời bình tiếng Việt với dẫn chứng CỤ THỂ VÀ RÕ RÀNG, thì chính là ngươi đã đưa bộ mặt nạc bánh dầy ra để cho người ta nhổ nước miếng.   Nếu ngươi TỰ TIN là được SỰ ỦNG HỘ TUYỆT ĐỐI, thì ngươi có dám gởi luôn cả hai bài 7 và 9, để xem người ta cũng vẫn sẽ gởi tiếp nguyên si câu: “We will review things futhur and follow up with you.” (sic)
CHÚ Ý 2:  Loại như ngươi không đấu lý nổi nên đã phải sử dụng cái kế thứ 37 và 38 mà ngươi phát minh ra, để kiện về việc “vi phạm tác quyền”.  Đó là điều chưa bao giờ xảy ra giữa những người là tác giả sách (hay bài báo) với những ngòi bút phê bình!
Ngay cả việc người ta có trích đoạn dù dài, dù ngắn, cũng ít tác giả nào kiện việc bảo vệ tác quyền, ngay cả người trích dẫn sử dụng vào việc BÁN SÁCH, KIẾM TIỀN!
 Cho nên ta chỉ đưa hai thí dụ:

 
=== Đặng Văn Nhâm đã tập hợp những bài viết lật mặt tên alibaba Nguyễn Chí Thiện, “Kim Cương Bất Hoại” của con chó sống Nguyễn Văn Nghiêm, tức Lão Móc, tức Ký Giả Vịt Trời, để bán lấy tiền thì có thấy ai khởi kiện Đặng Văn Nhâm không?
 
=== Tác giả Minh Võ cũng trích dẫn nhiều đoạn, hoặc cả Chương Sách của các tác giả viết về thằng đại tội đồ Hồ Chí Minh, của cả người Việt Nam cũng như của người ngoại quốc, tập hợp lại thành một quyển sách dầy có tên: “Hồ Chí Minh Tổng Tập” và bán lấy tiền bỏ túi.  Trong vụ này đã có một nữ thẩm phán gốc Việt ở Hoa Kỳ chi cho cuốn sách 1000 USD.  Việc in sách đó rõ ràng là “vi phạm tác quyền”, lại thêm tác giả Minh Võ bán lấy tiền!  Vậy mà đã có ai KIỆN TÁC GIẢ MINH VÕ về việc trích sách của mình không (nên nhớ là cả người Việt Nam lẫn ngươi ngoại quốc đấy). 
 Chỉ có mỗi ngươi, đã chứng tỏ rằng một thằng Viêt Minh cộng sản nòi mới chơi cái chiêu rứt lông chân của người ta một cách bẩn thỉu mà chưa hề có trường hợp thứ hai.
Ngươi đem ghi trường hợp của ta với việc Bảo Chấn chôm nhạc của Keiko Matsui, thì NGU QUÁ XÁ.  Cho nên mới có thể mặt dầy như thớt khi ba hoa rằng, viết ba bài đã khiến cho  Time Magazines TẮT ĐÀI!!!  Trong khi đó người ta khinh ngươi như thế nào THÌ TA ĐÃ TRÍCH DẪN để vạch mặt ngươi trước công luận!
Còn điều ngu xuẩn nữa là ngươi dám nói rằng CHƯA CÓ Ý ĐỊNH KIỆN, nhưng lại dở trò HÙ CON NÍT rằng: “mặc dù Trương Minh Hoà chỉ báo vơi cơ quan bảo vệ tác quyền Mỹ để họ điều tra và ghi vô hồ sơ ‘case number 365435’”! 
 
Chu cha ơi! Người ta ghi số hiệu là để khi nào cần thì dễ dàng tìm hồ sơ.  Chứ có đâu họ lại khờ khạo đến mức tin ngay vào LỜI TỐ GIÁC CỦA NGƯƠI MÀ CHƯA TÌM HIỂU CẶN KẼ “ĐÃ CÓ KHÓI THÌ PHẢI CÓ LỬA”.
Nhưng ta cũng nói cho ngươi ngay từ đầu rằng khi VẠCH MẶT NGƯƠI THÌ TA ĐÃ CHUẨN BỊ HẾT MỌI VIỆC DÙ ĐÃ BIẾT CHẮC RẰNG CÁI ĐẦU TÔM CỦA NGƯƠI THÌ CŨNG GIỐNG NHƯ CON TÔM VẬY… chỉ có cứt du kích cộng sản rừng U Minh Miệt Cà Mau mà thôi.
 Còn những việc mà ngươi tưởng tượng rằng “cơ quan FBI và CIA sẽ tìm ra thêm những bí ẩn làm ăn của Phạm Trọng Luật…” thì HÌ HÌ HÌ HÌ ngươi hãy cho FBI và CIA địa chỉ và số điện thoại để nhận thưởng và biết đâu lại sau khi có bằng tưởng thưởng của Ngoại Giao Cộng Sản ở Úc, giờ lại thêm giấy tưởng thưởng đích thân chữ ký của đại sứ VGCS ở Hoa Kỳ.   Từ đó sẽ được phép công khai tham gia CÂU LẠC BỘ NHÀ BÁO TỰ DO của thằng Điếu Cày Nguyễn Văn Hải và Tạ Phong Tần.   Nhớ khi chui lọt vô đó rồi thì phải gọi con chó Nguyễn Văn Nghiêm, tức Lão Móc đi theo để nó được hưởng “Mễ Điền Cộng” của câu lạc bộ nhà báo tự do!!!
 CHÚ Ý 3: Ngươi cười ta là SỢ QUÁ nên phải hô hoán lên với các bạn đọc.  Đúng vậy ta RẤT SỢ rằng cái giờ phút mà ta đã khiến ngươi tự tay GỠ MẶT NẠ “CHỐNG CỘNG” để HIỆN NGUYÊN HÌNH MỘT THẰNG VIỆT MINH CỘNG SẢN NÒI,  bạn đọc của Chính Khí Việt Net không được xem cảnh như ngươi nói là “CHÁY RỪNG LÒI RA MẶT HEO RỪNG DU KÍCH NÒI VIỆT MINH CỘNG SẢN TRƯƠNG MINH HOÀ”!
CHÚ Ý 4:  Ta khuyên ngươi cứ mạnh dạn kiện đi vì thấy bên cạnh ngươi chỉ có một nhân vật là thằng Nguyễn Văn Nghiêm, tức Lão Móc.  Ôi cô đơn quá, chỉ một con heo rừng đi với một con chó của cai tù VGCS để đóng vai HAI CON KIẾN ĐI KIỆN CỦ… khoai…!!!
 Hãy làm thí điểm việc kiện cáo mà ngươi đã để gần mười năm nay cho Bộ Ngoại Giao Úc giúp đỡ và có thể cái “case” đó cũng đã chuyển tới FBI và CIA để điều tra chủ nhân website Mậu Thân 68, vì đã bật mí câu chuyện ngươi được VGCS ở Úc tặng bằng khen vì có công phá thối sinh hoạt cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản ở Úc.  Và nên nhớ ngươi cũng rất nhiều lần đe dọa website Mậu Thân 68, kể cả trong bài viết ngày hôm nay.  Và website Mậu Thân 68 cũng đã rất nhiều lần KHUYẾN KHÍCH ngươi đi kiện để có dịp đưa ra trước công luận những bằng cớ KHÔNG AI CÓ THỂ CHỐI CÃI VIỆC NGƯƠI ĐƯỢC VGCS TẶNG GIẤY KHEN.  Ta cũng KHUYẾN KHÍCH NGƯƠI ĐI KIỆN NHƯ VẬY ĐẤY,  ngoài những vấn đề ta còn chưa công bố, thì tối thiểu có ba vấn đề ta đã KHAI NHÃN cho ngươi là:
 
=== Ngươi đã ăn cắp cái tên The Dark Journey của tác giả Julien Green vì mục đích DÙNG UY TÍN CỦA NGƯỜI TA ĐỂ LÀM TIỀN THIÊN HẠ.
=== Ngươi đã khoe láo rằng ngươi là tốt nghiệp từ Viện Hàn Lâm Chiến Tranh Chính Trị của Việt Nam Cộng Hoà, cũng như ngươi là cấp bậc First-lieutenant (cấp bậc không hề có trong tổ chức Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà).  Cả hai vấn đề trên đều là NGUỴ TẠO NHẰM LẤY UY TÍN VỚI NHÀ XUẤT BẢN. Vì Việt Nam Cộng Hoà chưa thành lập Viện Hàn Lâm Chiến Tranh Chính Trị.  Nhưng danh xưng Viện Hàn Lâm là bậc cao nhất trong đào tạo và bảo đảm kiến thức rất cao không chỉ ở Việt Nam (nếu có) mà còn là TRÊN TOÀN THẾ GIỚI.  Lại thêm việc ngươi “TỰ XƯỚNG” phong cho mình là “EXPERT” về LÝ LUẬN  MARXIST và KIẾN THỨC VỀ MỌI SINH HOẠT CỦA XÃ HỘI CỘNG SẢN VIỆT NAM.  Còn về cấp bậc “First-lieutenant” chỉ là một quân hàm đặc biệt hãn hữu xảy ra ở Hoa Kỳ, Anh và Úc mà thôi.  Cấp bậc đó, tức First Lieutenant là ở trên cấp Trung Uý nhưng lại ở dưới cấp Đại Uý!!!  Trong ngụy quân VGCS (kể cả lực lượng chó ngao, tức công an) thì đó là "hàm" Thượng Uý.   Thế là ngươi quên mất hoặc cố tình báo cáo với cấp trên của VGCS rằng ngươi "đã từng là THƯỢNG UÝ NGUỴ QUÂN VGCS", vì Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà không có  bậc "hàm"  này ???!!!
Mới chỉ có ba cái tát về ba vấn đề cỏn con đã cho thấy NGƯƠI  CHỈ LÀ MỘT THẰNG ĐÁ CÁ LĂN DƯA, LƯU MANH BỊP BỢM MÀ CHỈ CÓ VGCS mới quyết tâm từ khi ra đời cho đến nay, có mục tiêu đào tạo loại nhân sự như vậy, để cho hoạt động, hoặc ở trong nước hoặc ở nước ngoài, mà thôi!!!
Này Hoà, “có gan ăn cắp thì cũng phải ráng chịu bị bợp tai”.   Ta sẽ không bao giờ THA THỨ CHO LOẠI LƯU MANH TRỘM CẮP.  Nhưng nó biết hối hận, phục thiện thì ta cũng sẵn sàng dành cho nó một thời gian “PHẢN TỈNH”.  Sau đó tuỳ theo việc làm của nó còn tiếp tục lưu manh trộm cắp thì nó sẽ biết thế nào là Lễ Độ vì ta sẽ đá đít bợp tai thật lực!!!
(còn tiếp phần 2)
Chính Khí Việt  


0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website