CHÍNH KHÍ VIỆT

Thursday, December 17, 2015

Tổng Kết Thành Quả Website Chính Khí Việt Trong Năm 2015


Tổng Kết
Thành Quả Website Chính Khí Việt
Trong Năm
I WEBSITE CHÍNH KHÍ VIỆT 2013Tồng Số Lượt Xem Website www.chinhkhiviet2013.com là 3,521,552
 
II. GOOGLE VN.
 
 
 
III GOOGLE + (PLUS)
 
 
 

 
(Các anh Sỹ Quan Dalat QLVNCH đã post bài này của CKV  với 7 trieu, 760 ngàn 671 người views)

 
 
IV. CÁC WEBSITE VIỆT NAM CHUYỂN TẢI
 
 
 
V. FACEBOOK
 
(Facebook của website đã có hơn 400 ngàn members)
 
 
 
VI.  YOUTUBE
3 CHANNELS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website