CHÍNH KHÍ VIỆT

Thursday, December 10, 2015

QUYỂN 3 (CHƯƠNG I, PHẦN 1,2,3) VIỆT GIAN CỘNG SẢN CÓ THỰC SỰ MUỐN “THOÁT TRUNG” KHÔNG?

QUYỂN 3
VIỆT GIAN CỘNG SẢN CÓ THỰC SỰ MUỐN “THOÁT TRUNG” KHÔNG?
CHƯƠNG I.  ÂM MƯU HÁN HOÁ
  1. THÊM MỘT CHỨNG CỚ TẬP ĐOÀN VGCS VẪN TIẾP TỤC THỰC THI ÂM MƯU BÁN NƯỚC BUÔN DÂN TỪ 1930- ĐẾN NAY.
 
 Inline image
Inline image
Theo phản ánh của nhiều giáo viên ở TP.HCM, phần mềm đang được sử dụng khá phổ biến trong chương trình Tin học lớp 7 là Earth Explorer có nội dung “đường lưỡi bò”.
Tập đoàn cộng sản Việt Nam chưa bao giờ làm một việc gì mà không bị chi phối bời cái CĂN CỐT VIỆT GIAN: Từ khi đảng của chúng được Nga Xô cho ra đời từ 1930, và sau đó được cả Tàu Mao nuôi dưỡng.
Cho đến nay, chúng vẫn ÂM THẦM HÁN HÓA NHÂN DÂN VÀ  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM. Xin nêu lên một bằng chứng cụ thể nữa:
Đó là trong chương trình Giáo Dục, BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VGCS BẮT TẤT CẢ HỌC  SINH TRUNG HỌC PHẢI SỬ  DỤNG SOFTWARE (phần mềm)TRONG MÁY TÍNH  VỚI ĐƯỜNG LƯỠI BÒ Ớ BIẾN ĐÔNG DO TỤI CHỆT BÀNH TRƯỚNG TỰ HƯ CẤU RA. 
Sự việc này bắt đầu từ  2007.  Vậy là  rõ ràng tập đoàn VGCS  thông qua chương trình giáo dục cho học sinh Trung Học cả nước, để khẳng định rằng chúng công nhận “CÁI LƯỠI BÒ” đó, chúng còn đi xa hơn thế,  là dẫn giắt cho thế hệ tương lai của Việt Nam  cũng phải công nhận “CÁI LƯỠI BÒ” của Chệt bành trướng!!!
Đấy chính là một trong những bằng chứng tập đoàn VGCS tiếp tục thực thi “VIỆT GIAN HÓA” Thế Hệ Trẻ của Việt Nam!!!
Cho đến nay, vào ngày cuối cùng của 2013,nghĩa là  sau “SÁU NIÊN HỌC” liên tục (2007-2013), Bộ Giáo Dục và Đào Tạo của VGCS mới có công văn ngưng việc sử dụng SOFTWARE (phần mềm) trong máy Điện Toán có hình “LƯỠI BÒ”  đó!!!
Tại sao đến tận 2007 mới bắt đầu  có cái vụ hình LƯỠI BÒ này?
ĐỨA NÀO RA LỆNH?
Xin nói ngay: Đó là tên đại VGCS Nguyễn Thiện Nhân!
Inline image
(Chính là thằng đại việt gian mặt đần, trơ trán bóng này)
Xin tham khảo một ít chi tiết về "con đường Quan Lại Đỏ" của tên đại việt gian cộng sản này:
                -Tháng 5, 1997: Hắn là Thành Ủy Viên VGCS ở Saigon, kiêm Giám Đốc Sở Khoa Học,Công Nghệ và Môi Trường của Thành Phố.
                -Tháng 12, 1999: Hắn được đưa lên giữ chức Phó Chủ Tịch VGCS ở Saigon.
                -Tháng 5, 2001: Hắn được nâng lên thành Thường Vụ  Thành Ủy VGCS ở Saigon, kiêm Phó Chủ Tịch Thường Trực tại Saigon.  Hắn cũng được  cho làm Ủy Viên Hội Đồng Chính Sách Khoa Học và Công Nghệ Quốc Gia.  Đại Hội VGCS lần thứ 10, hắn được bầu làm Uỷ Viên Trung Ương VGCS  chính thức.
                -Tháng 7, 2006: Hắn được đề bạt làm Bí Thư Ban Cán Sự VGCS và giữ chức Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ngụy quyền VGCS
                Nắm Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, đại VGCS Nguyễn Thiện Nhân đã có lời kêu gọi đẩy mạnh việc sử dụng máy Điện Toán trong các trường Trung Học.
Ngay năm sau là 2007,  khi nắm  Bộ Giáo Dục nằm trong tay đại VGCS Nguyễn Thiện Nhân đã bắt học sinh Trung Học của cả nước phải sử dụng SOFTWARE điện toán có bản đồ công nhận chủ quyền của Chệt bành trướng ở Biển Đông, sau khi Nguyễn Thiện Nhân đi Tàu Khựa tham quan và học hỏi về công tác giáo dục của Tàu Khựa!!!
Với thành tích việt gian đó nên Tháng 8, 2007,nghĩa là đúng một năm làm Bộ Trưởng , đại VGCS Nguyễn Thiện Nhân được đưa lên làmPhó Thủ Tướng ngụy quyền VGCS và vẫn giữ ghế Bộ Trưởng Giáo Dục và Đào Tạo.  Đến Hội Nghị 7(Khóa 11) của Trung Ương VGCS vào tháng 5, 2013, đại VGCS Nguyễn Thiện Nhân được bầu làm Ủy Viên Chính Thức Bộ Chính Trị VGCS!!!
Cuối Năm 2013, đại VGCS NGUYỄN THIỆN NHÂN được đưa qua làm Chủ Tịch cái gọi là Chủ Tịch Mât Trận Tổ Cuốc Việt Nam!  Đây là một chức vụ quan trọng giống như tổ chức Hiệp Chính (tức hiệp thương chính trị) của Chệt bành trướng.  Như vậy là đại việt gian Nguyễn Thiện Nhân lãnh đạo những đoàn thể quan trọng nhất của tập đoàn VGCS. Đó là: Tổng Liên Đoàn Lao Động; Đoàn Thanh Niên CS  Hồ Chí Minh; Hội Liên Hiệp Phụ Nữ; Hội Nông Dân; Hội Cựu Chiến Binh…
Nó là  cái chân thứ NĂM trong tổ chức của hệ thống chính trị của tập đoàn VGCS.  Đó là:
1/  Đảng VGCS hiện do đại VGCS Nguyễn Phú Trọng cầm đầu.
2/  Nhà Nước VGCS hiện do đại VGCS Trương Tấn Sang cầm đầu.
3/  Ngụy Quyền VGCS hiện do đại VGCS Nguyễn Tấn Dũng cầm đầu.
4/  Cuốc Hội VGCS  hiện do đại VGCS Nguyễn Sinh Hùng cầm đầu.
5/  Mặt Trận Tổ Cuốc hiện do đại việt gian cộng sản Nguyễn Thiện Nhân cầm đầu.
Suốt sáu năm trời vẫn để cái ”LƯỠI BÒ” của Chệt bành trướng ở Biển Đông âm ỉ  IN SÂU TRONG ÓC các em học sinh Trung Học cả nước Việt Nam.  Phải chờ đến lúc đại VGCS  Nguyễn Thiện Nhân vào Bộ Chính Trị VGCS và chuyển qua công tác khác, thì  chuyện“CÁI LƯỠI BÒ” mới được bật mí.  Đó là nhằm mục  đích:
1/Giúp cho việc Chệt bành trướng có chứng cớ chiếm lãnh cái “Lưỡi Bò” ở Biển Đông với lý do tập đoàn VGCS đã thừa nhận “Lưỡi Bò” đó qua  Giáo Trình chính thức dành cho toàn thể học  sinh trung học  ở Việt Nam!
2/Tránh cho tên đại VGCS  rất mực trung thành với Trung Nam Hải, làNguyễn Thiện Nhân khỏi bị dư luận trong và ngoài nước lên án.
                Cho đến ngày 27 tháng 12, 2013, mới chỉ có một con dê tế thần là Bùi Việt Hà,Giám Đốc Công Ty Công Nghệ Tin Học của Nhà Trường là bị “dư luận có định hướng” thổi nhè nhẹ như gió xuân mà thôi!
Bởi vì so với các tội Buôn Dân Bán Nước của tập đoàn VGCS đã và đều đặn diễn ra từ khi chúng lừa đảo cướp được bộ máy nhà nước, thì  chuyện “cái Lưỡi Bò” này chẳng thấm tháp gì, so với việc  chúng ghi trong Cương Lĩnh Chính Trị  Hai  của chúng rằng:  Phải hành động theo định hướng Tư Tưởng của tác giả mặc áo vô sản để thực thi đại hán bành trướng, Chauvin nước lớn  là Mao Trạnh Đông!!!
Chúng ta cần lưu ý rằng chuyện hình “lưỡi bò” không thể coi là tội của cá nhân đại việt gian Nguyễn Thiện Nhân, mà là  sự đồng tình tự nguyện của tất cả Nhân Sự trong tổ chức VGCS.  Bởi vì là  việt gian Bán Nước, Giết Dân là lý do ra đời và hoạt động của chúng.  Cho nên nhờ  việc thực thi hành động việt gian mà Nguyễn Thiện Nhân đã được bầu từ  cơ sở để đến khi trở thành một trong 16 tên VGCS  chóp bu và  phụ trách một trong năm cơ cấu tổ chức để vận hành các hoạt động buôn dân bán nước.
Cho nên đó là tội của tập  đoàn VGCS dưới cái tên công khai là: Đảng Cộng Sản Việt Nam!!!
-----------------
Tài Liệu Tham Khảo:
 
 
 
 
 
 
 
  1. TẠI SAO VGCS TƯỞNG NIỆM LONG TRỌNG TÊN ĐẠI VIỆT GIAN CỘNG SẢN NGUYỄN CHÍ THANH?
 
 
 Inline image
 
 
Gia đình thằng sát thủ việt gian Nguyễn Chí Thanh và vợ chồng thằng đồ tể "bịt Lờ.."  chi em Võ Nguyên Giáp chụp ảnh trước ngày sát thủ  Nguyễn Chí Thanh dự định trở lại chiến trường Miền Nam, tháng 7/1967.
Trong nhiều việc của tất cả mọi hoạt động xã hội trong và ngoài Việt Nam, đã cho mọi người ngày càng nhận ra diện mạo việt gian ngoan cố  của tập đoàn csVN.
Một trong những điều chứng minh rằng tập đoàn VGCS  không bao giờ từ bỏ việc HÁN HOÁ VIỆT NAM cả trong và ngoài nước, chừng nào chúng vẫn còn độc quyền nắm giữ bộ máy nhà nước Việt Nam.  Hoặc vì những biến chuyển trên thế giới tạo ra những SÂN CHƠI tương đối công bằng, thì chúng đã và đang chuẩn bị, để  đến Ngày N Giờ  G nào đó, chúng sẽ thực thi cái gọi là “ĐA NGUYÊN” với các nhân sự tổ chức đảng phái… được  tuyển ra từ lũ DÂN CHỦ CUỘI, ĐẤU TRANH CUỘI, VÀ TỔ CHỨC HỘI ĐOÀN, ĐẢNG PHÁI MA TRƠI mà hầu như đều có một “QUAN THẦY” đang sử  dụng chúng như một thứ VIỆT GIAN, nhưng thực ra chúng đã bị việt gian cộng sản cấy SINH TỬ PHÙ rồi.  Thí dụ như thằng việt gian Nguyễn Nam Sơn (nick Sỹ Hoàng), kẻ đã dùng thủ đoạn quyên góp hơn 100,000 USD của Chatters để sử dụng vào việc Cờ Bạc; Thích Viên Lý, lợi dụng tôn giáo Phật Giáo để đưa sư quốc doanh sang Hoa Kỳ thành lập hệ thống Chùa để bòn rút hầu bao của đồng bào  Phật Tử tỵ nạn VGVS;  Giác Đẳng lừa mượn 200,000 quan Thuỵ Sĩ của đồng bào Phật tử Chùa Phật Tổ Thích Ca...,chẳng hạn!!!
 
Vì thế, tập đoàn VGCS  đã cho làm lễ tưởng niệm tên đại việt gian, đại sát thủ  là NGUYỄN CHÍ THANH.  Kẻ  mà xưa kia trùm bút nô VGCS là Tố Hữu đã viết “sáng trong như ngọc một con người”(SIC).  Còn năm 2013 này thì “LƯỠI KIẾM” của VGCS là đại việt gian Trần Đại Quang đã ca ngợi sát thủ Nguyễn Chí Thanh là:“Người con ưu tú của đất nước và quê hương Thừa Thiên -Huế, nhà lãnh đạo kiệt xuất, kiên trung, mẫu mực  của Đảng; vị tướng Đức, Tài trọn vẹn, Trí-Dũng song toàn của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.” (SIC)!!!???
 
Inline image
 
(Thanh Kiếm của đảng  là thằng Trần Đại Quang và thằng con chính thức  Nguyễn Chí Vịnh đang ngắm nhìn thằng sát thủ đại việt gian thờ Tàu khựa Nguyễn Chí Thanh) 
 
 
VẬY CON NGƯỜI THỰC  CỦA  SÁT THỦ NGUYỄN CHÍ THANH NHƯ THẾ NÀO?
 
1/ Trước 1945, khi hoạt động cộng sản ở Khu V, Nguyễn Chí Thanh bị thực dân Pháp bắt , hắn đã khai báo khá thành khẩn khiến một số cơ sở của VGCS  bị vỡ.  Nhưng hắn lại đổ tội cho Đặng Xuân Thiều, là  em họ của tên đại VGCS  Trường Chinh (Đặng Xuân Khu).
Sau 1945, khi đại tội đồ Hồ Chí Minh nắm được thực quyền nhờ lừa đảo thì Hồ đại việt gian vẫn trọng dụng hắn.  Vì  cái tội khai báo là  yếu huyệt của Thanh, như cái mũi con trâu để Hồ đại việt gian cộng sản dễ dàng khống chế hắn.  Trò dùng người kiểu việt gian này của tên đại tội đồ Hồ Chí Minh cũng xẩy ra với đại đao phủ Võ Nguyên Giáp.  Vì Giáp cũng là kẻ rất thành khẩn khai báo khi bị mật thám thực dân Pháp bắt.  Hắn còn đi xa hơn nữa là viết đơn hứa sẽ  PHỤC VỤ  cho “MẪU QUỐC PHÁP”, và  còn nhận Chánh Cẩm của thực dân Pháp ở Đông Dương là Marty làm BỐ NUÔI!!!  Vì vậy, Giáp lúc nào cũng “ngậm bồ hòn” làm ngọt trước sự coi thường của đàn em, chứ làm gì có cái chuyện “KHIÊM TỐN, KHIÊM KÉM” cái gì.
 
Khi hoạt động “cách mạng vô sản” giống như thằng Hồ đại việt gian, sát thủ Nguyễn Chí Thanh cũng có một đống con rơi, dù  đã có vợ chính thức, là  Mẹ của tên việt gian Nguyễn Chí Vịnh hiện nay!!!
Phải sau khi đại sát thủ Nguyễn Chí Thanh chết (1967) thì  Đặng Xuân Thiều mới được minh oan.
2/ Trong  nạn đói năm Ất Dậu (1945), gần hai triệu người Nông Dân Việt Nam phía Bắc bị chết đói là  do có  sự “LIÊN MINH NGẦM” giữa Thực Dân Pháp, hạn chế đưa lúa  gạo từ Nam ra Bắc cứu đói; còn Phát Xít Nhật thì  bắt nông dân Miền Bắc “PHẢI NHỔ  LÚA  DÙ ĐANG TRỔ ĐÒNG (BÔNG LÚA NON) ĐỂ TRỒNG ĐAY CHO CHÚNG”. Còn tổ chức VGCS ở Khu V mà tên sát thủ Nguyễn Chí Thanh là Bí Thư Khu Ủy VGCS của Khu V đã cho phục kích phá hoại nếu có đoàn tàu nào chở lúa gạo ra Bắc.  Vì cái đói của người nông dân sẽ gây ra trộm cướp, xã hội sẽ hỗn loạn LÀM NỀN TẢNG cho tụi Việt Gian Cộng sản gây ra nội chiến để cướp chính quyền (như Le Nin đã thực thi ở Nga năm 1917).
Nên nhớ vào năm 1945 đó, cả  Ba Nước Đông Dương mới có 25 Triệu Người.  Việt Nam có 18 Triệu Dân, thế mà  CHẾT ĐÓI  TỚI GẦN 2 TRIỆU!!!  Tội ác này có phần đóng góp của Phát Xít Nhật là lẽ đương nhiên, thế mà lại có kẻ vừa trả lời phỏng vấn của BBC.CO.UK  đã dám mở miệng sủa rằng “Nhật đã giải quyết ổn thỏa rồi”??? Đó  có phải là thằng việt gian CHO NHẬT và VGCS 100%  “thong manh” chí tuệ hay không?  Như vậy nó có còn được một chút tế bào  thông minh nào  hay không vậy!!!???
3/ Năm 1950, đại tội đồ Hồ Chí Minh phong cho sát thủ Nguyễn Chí Thanh chức đại tướng  chủ nhiệm Tổng Cục Chính Trị của lực lượng vũ trang, khởi thuỷ  có tên là Quân Đội Quốc Gia với tôn chỉ TRUNG VỚI NƯỚC,  cho qua Tàu  để Tàu Mao tẩy não thành Quân Đội Nhân Dân với tôn chỉ TRUNG VỚI ĐẢNG (VGCS).  Bọn chúng được tổ chức ăn mặc, trang bị, đến mức nếu chúng nó không mở miệng thì cứ tưởng chúng là  lính Tàu Mao vậy!
Trong chức Chủ Nhiệm Tổng Cục Chính Trị, sát thủ Nguyễn Chí Thanh đã củng cố và phát triển hệ thống Chính Ủy làm công cụ tiếp tục tẩy não tất cả  cái lũ NGỤY QUÂN VIỆT GIAN CỘNG SẢN đó theo hướng “HỒNG HƠN CHUYÊN”.  Nghĩa là:  TRUNG VỚI ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN LÀ  CHÍNH YẾU VÀ TIÊU DIỆT KẺ THÙ  CỦA ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN LÀ NHIỆM VỤ DUY NHẤT.
Trong tay sát thủ việt gian Nguyễn Chí Thanh  đã  nảy nòi ra những loại việt gian cộng sản như: Lê Đức Anh, Đoàn Khuê, Đồng Sỹ Nguyên, Nguyễn Trọng Vĩnh…cho đến thằng"con hùm sám" Đặng Văn Việt anh ruột Bằng Phong Đặng Văn Âu và Đặc Công Đỏ Bùi Tín, kẻ đã theo Nguyễn Chí Thanh xâm nhập vào Việt Nam Cộng Hòa từ 1960 và trực tiếp bắn chết, thủ tiêu dân thường là Cha Đẻ của cụ Võ Tử Đản. 
4/ Sát thủ Nguyễn Chí Thanh là kẻ TÔN THỜ MAO và làm  đúng như Mao đã DẠY BẢO: “đấu tranh giai cấp không khoan nhượng”.  Cho nên sau cái gọi là “chiến thắng Điện Biên Phủ”, vào tới Hà Nội 1954, hắn là kẻ bắn phát súng lệnh đầu tiên của cái gọi là “CÁCH MẠNG VĂN HÓA TƯ TƯỞNG”, bằng một bài báo có tên: “chống chủ nghĩa cá nhân”. Từ đó mới có vụ Nhân Văn Giai Phẩm bị trấn áp;  Chủ Tịch Ủy Ban Quân Quản Hà Nội tướng ngụy việt gian Vương Thừa Vũ bị âm thầm cho về nhà  đuổi gà  cho vợ; tướng ngụy việt gian Lê Thiết Hùng bị quản chế  khéo tại TRIỀU TIÊN (Bắc Hàn) trong vai đại sứ; anh hùng lực lượng quân VGCS là Nguyễn Quốc Trị, người hùng của trận Điện Biên bị đưa về  quê cho bần cố nông đấu tố về tội “xuất thân trong gia  đình địa chủ”; chiến sỹ thi đua xuất sắc nhất trong ngụy quân VGCS là Giáp Văn Khương, tổ trưởng tổ Xích Hầu, có công hạ sát trung uý Bernard De Lattre, con một của Tướng De Tassigny, bị kết tội tiểu tư sản…
Hai thần tượng: Một của Nga Xô là nhân vật Paven và một của Tàu Mao là Lôi Phong, thì việt gian sát thủ Nguyễn Chí Thanh gần như bỏ lơ nhân vật Paven mà chủ yếu cho học tập tấm gương của Lôi Phong“Người Lính Tốt của Mao Chủ Tịch”!  Ngụy quân VGCS phải xem và phải viết “thu hoạch” về bộ phim “BẠCH MAO NỮ” (kể tội ác của địa chủ Tàu), nhưng lại cấm không cho xem phim “KHI ĐÀN SẾU BAY QUA”  của Nga Xô!
Hắn cũng bắt chước tàu Mao trong kế hoạch “Công Xã”, “Đại Nhảy Vọt”, “Đại Trại”,  cho nên hắn mới đích thân xin với đại tội đồ  Hồ Chí Minh được chỉ đạo thêm về vấn đề nông nghiệp. Việt gian sát thủNguyễn Chí Thanh đã đẻ ra các trò hề “GIÓ ĐẠI PHONG, SÓNG DUYÊN HẢI” nhằm  VÔ SẢN HÓA  TUYỆT ĐỐI Người Dân Việt Nam bị trị ở Phía Bắc qua các phong trào gọi là “Hợp Tác Hóa” (tức phải cưỡng bức gia nhập Hợp Tác Xã).  Hắn cũng đẻ ra kiểu các mô hình tiên tiến như Hợp Tác Xã Bình Minh 2 ở Hà Tây, Kẻ Gỗ ở Thanh Hóa, Đại Phong ở Quảng Bình…
Nhưng ÂM MƯU  HÁN HÓA theo MAO của việt gian sát thủ Nguyễn Chí Thanh mới là  điểm nổi bật nhất, khi với tư cách Bí Thư Trung Ương Cục Miền Nam Việt Nam (công khai trong danh xưng Đảng Nhân Dân Cách Mạng) đã yêu cầu đưa hết ngụy quân việt gian cộng sản vào Nam để thực hiện vụ Tổng Tiến Công, Tổng Nổi Dậy vào  dịp Tết Mậu Thân (1968),  còn miền Bắc lúc đó đang có 300,000 Quân Tàu Mao hiện diện thì  sẽ xin Tàu Mao đem sang them 300,000 nữa  để chống…”Mỹ-Ngụy Xâm Lược”!!!
Đấy là lý do thằng đại tội đồ  Hồ Chí Minh, con đẻ của Nga Xô, phải đi đòn quyết định là ĐẦU ĐỘC SÁT THỦ Nguyễn Chí Thanh trong bữa  cơm tối với thằng đại việt gian Hồ Chí Minh  trước khi vào Nam (1967).
Cho nên, đại việt gian, đại sát thủ Nguyễn Chí Thanh là kẻ  duy nhất trong tập đoàn VGCS, khi chết được ĐÍCH THÂN CẢ MAO VÀ NGƯỜI THỪA KẾ LÀ LÂM BƯU đã đến sứ quán VGCS  ở Bắc Kinh đặt vòng hoa và NGHIÊNG MÌNH TƯỞNG NIỆM!!!
TẠI SAO LẠI TƯỞNG NIỆM LONG TRỌNG
VÀO NĂM 2013?
Trong năm 2013 này, VGCS  đã tiếp đón và ký kết với nhiều chính phủ mà Chệt bành trướng không ưa.  Đó là: Mỹ, Nga, Ấn Độ và Nhật Bản.  Cũng như việc làm Quốc Tang cho thằng con nuôi của bố  đẻ ra Nikita Khrushchov (cha  đẻ của chủ nghĩa xét lại hiện đại với chính sách chung sống hòa bình, nghĩa là  sẽ thực thi “diễn biến hoà bình”) là  đại đồ tể Võ Nguyên Giáp!
Làm kỷ niệm long trọng cho việt gian sát thủ Nguyễn Chí Thanh là một khẳng định với Trung Nam Hải rằng tập đoàn việt gian cộng sản trước sau như một luôn luôn trung thành với Trung Nam Hải như việt gian sát thủ Nguyễn Chí Thanh vậy.
Đại việt gian cộng sản Trần Đại Quang, thanh kiếm của tập đoàn VGCS đã trích lời dạy bảo của Nguyễn Chí Thanh như sau:
Trích nguyên văn “Địch thường tìm mọi cách che giấu bản chất phản động của quân đội của chúng hòng lừa dối nhân dân và binh lính của chúng. Chúng nói rằng quân đội đứng ngoài chính trị, đứng trên giai cấp, không đảng phái…thực  chất của  các luận điểm này cũng giống như những luận điểm về nhà nước của bọn học giả tư sản mà C. Mác, F Ăng-ghen”, V.Lenin  đã bóc trần từ lâu.  Chúng ta đều hiểu rằng lịch sử loài người từ khi có giai cấp là lịch sử đấu tranh giai cấp, Nhà Nước và  quân đội là sản phẩm của đấu tranh giai cấp, chứ không phải là cái trên trời rơi xuống. Quân đội chúng ta  là công cụ chính trị của  Đảng, của giai cấp, của nhân dân lao động; nó phải thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng trong từng thời kỳ” (Tạp chí học tập, số 8, năm 1959. Trang 7)…” (hết trích)
Cho đến nay những kẻ nào còn chưa dám hoặc chưa nhìn thấy bản chất việt gian của tập đoàn csVN thì  chính là chúng nó  đã tự lột mặt nạ để lòi ra diện mạo thực của chúng!!!
--------
Tài Liệu Tham Khảo:
 
  1. ẢNH HƯỞNG CỦA MAO Ở VIỆT NAM
Inline image
Ngày 20 tháng 12, 2013, trao đổi với BBC, Dương Danh Dy, nguyên Tổng Lãnh Sự VGCS ở Quảng Châu, Tàu bành trướng, khi nói về ảnh hưởng của Mao, hắn đã nói rằng:
Trích Nguyên Văn: “Mao Trạnh Đông bây giờ ảnh hưởng với Trung Quốc rất ít rồi. Trung Quốc còn cần, giương ra những lúc có lợi, còn đối với Việt Nam, hầu như không có ảnh hưởng gì nữa, trừ một số rất ít kẻ ngu muội ở Việt Nam.” (hết trích)
Dương Danh Dy vốn là một khách hàng quen thuộc của BBC, giống như các loại “cuội” khác ở trong và ngoài Việt Nam.
Hắn thường phát biểu trong vai kịch, một nhân vật VGCS  “tiến bộ” , thường được các loại cuội trong và ngoài nước sử dụng làm “nhân chứng quan trọng” về tình hình bang giao giữa  Việt Nam dưới sự cai trị của tập đoàn VGCS với Tàu Khựa bành trướng.
Vậy xin được phân tích câu phát biểu có  vẻ  mạnh miệng của Dương Danh Dy như thượng dẫn.
1/Khi hắn nói: “Mao Trạnh Đông bây giờ ảnh huởng với Trung Quốc rất ít rồi” (SIC), thì đừng hiểu rằng hắn coi thường Mao. Vì  điều đó là một sự thật của bất kể  ai tham gia  vào hoạt động chính trị của bất kể nước nào trên thế giới.
Thí Dụ: Trong Thế Chiến Lần Thứ II, Tổng Thống Roosevelt  của MỹStalin của Nga XôChurchchill của Anh, Tưởng Giới Thạch của Tàu… có  ảnh hưởng lớn lao cho đất nước của họ và thế giới không? Còn bây giờ cái ảnh hưởng đó như thế nào, có  ít không?
Ảnh hưởng của họ hiện nay rất ít.  Đúng vậy!  Vì  họ đã chết không còn điều hành đất nước nữa.  Nhưng HẬU QUẢ những quyết định của họ khi còn sống vẫn còn rất lớn lao.
Thí Dụ: Nếu Roosevelt cho mở mặt trận ở  Balkan thay vì  ở  Normande thì sẽ khác nhau như thế nào?
Vì thế Mao chết thì  ảnh hưởng của hắn với Tàu hiện tại rất ít, vì nó  chịu ảnh hưởng  của các thế hệ tiếp nối Mao.  Và  điều quan trọng nhất là HẬU QUẢ CỦA  MAO ĐỂ LẠI đã  dẫn giắt các thế  hệ tiếp theo Mao đang đi tiếp con đường của Mao vạch ra hay là  xóa bỏ  nó???
2/Sự việc Dương Danh Dy  đưa  ra câu “PHỦ NHẬN ẢNH HƯỞNG CỦA MAO”, là  cố  để  đưa  ra cái vế thứ hai, đó là: “còn đối với Việt Nam, hầu như không có  ảnh hưởng gì nữa, trừ một số ít kẻ ngu muội ở Việt Nam” (SIC)
Vậy xin hỏi:
a)      Ai là kẻ  giúp cho thằng đại việt gian Hồ Chí Minh cướp quyền lãnh đạo TUYỆT ĐỐI lực  lượng vũ trang của Việt Nam, khởi thuỷ  là QUÂN ĐỘI QUỐC GIA với tôn chỉ TRUNG VỚI NƯỚC  để  rồi khithằng “cụ Hồ”  đưa  sang Tàu tẩy não và  khi trở về Việt Nam thì trở thành QUÂN ĐỘI NHÂN  DÂN, hay BỘ ĐỘI CỤ  HỒ với tôn chỉ TRUNG VỚI ĐẢNG VGCS  mà thôi!!!
b)      Sau khi VGCS  nắm hoàn toàn lực lượng vũ trang và  VIỆT GIAN HÓA  chúng trong trang phục  của lính Tàu, tổ chức theo kiểu Tàu, cài cấy lũ đảng viên VGCS và  đoàn viên Thanh Niên VGCS vào toàn bộ hệ thống tổ chức của cái gọi là  lực lượng vũ trang đó  với cơ quan đầu não là Tổng Cục Chính Trị và  hệ thống Chính Ủy.  Từ  cấp đại đội trở lên thì  ở  đại đội bộ (tức văn phòng chỉ huy của  đại đội) bao giờ  cũng có  ảnh Marx, Le Nin, Stalin, Mao, Chu Đức, Bành Đức Hoài và  đại việt gian cộng sản Hồ Chí Minh cùng với khẩu hiệu “Trung Với Đảng, Hiếu Với Dân, Nhiệm Vụ Nào cũng hoàn thành, khó khan nào cũng vượt qua, kẻ thù  nào cũng đánh thắng”.
Dựa vào cái lực lượng đó, tập đoàn VGCS  Hồ Chí Minh mới tiến hành cái gọi là “ĐẤU TỐ  CHÍNH TRỊ” để khủng bố, thủ  tiêu các nhân sĩ, trí thức KHÔNG CỘNG SẢN trong toàn bộ hệ thống tổ chức của bộ máy nhà  nước từ Trung Ương tới Địa Phương, nhằm đưa một cách chính thức hệ thống VGCS  vào lãnh đạo chỉ huy trực tiếp theo công thức “Đảng Lãnh Đạo, Chính Quyền Quản Lý”.  Đó là một hình thức đảo chánh chính phủ Liên Hiệp Kháng Pháp, biến cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp thành cuộc  chiến bành trướng chủ nghĩa  thực dân đỏ cho Nga Xô và  TÀU MAO trên ba nước của Bán Đảo Đông Dương!!!
Và  cũng từ  đó  bắt đầu có khái niệm “QUẦN CHÚNG  NHÂN  DÂN CỦA  ĐẢNG CỦA BÁC” (sau này bớt  hai tiếng “Nhân Dân” cho… gọn và  rõ ràng hơn thân phận nô lệ của Người Dân Việt Nam).
c)       Và  cũng dựa vào cái lực lượng vũ trang đó với sự trực tiếp chỉ đạo của các  viên tướng do Mao cử sang làm Cố Vấn Quân Sự, Cố Vấn Chính Trị và Tổ Chức, Cố Vấn Tuyên Truyền và Giáo Dục, cũng như Cố Vấn Về Cải Cách Ruộng Đất.   Nhờ  đó  tập đoànVGCS  Hồ Chí Minh đã tiến hành cải cách ruộng đất mà mục tiêu thực  sự là:
-          Tiêu diệt tận gốc những gì là PHI VÔ SẢN.
-          Bần cùng hóa toàn dân hay còn gọi là VÔ SẢN HÓA  toàn dân.
-          Việt Gian Hóa toàn đảng Cộng Sản, nghĩa  là loại bỏ hếtnhững người vì lý tưởng yêu nước chống thực dân Pháp, để  kết nạp toàn bộ các loại vô sản lưu manh nông thôn, cũng như lưu giữ lại những loại cơ hội,  đầu hàng, chấp nhận thân phận khuyển mã cho VGCS.
-          Tiến tới việt gian hóa toàn dân (một hình thức thoái hóa hơn thân phận nô lệ đỏ)
d)      Cũng nhờ lực lượng vũ trang đó mà tập đoàn VGCS  Hồ Chí Minh làm tiếp các cái gọi là: Chấn Chỉnh Tổ Chức, Cách Mạng Văn Hóa Tư Tưởng, Cải Tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, đưa tất cả  các loại hình sản xuất và lưu thông phân phối vào hợp tác xã.  Nghĩa là từ  đó tập đoàn VGCS  Hồ Chí Minh nắm hết đất đai, sông biển tài nguyên của Việt Nam, đẩy người dân Việt Nam trở thành Nô Lệ Đỏ và  cũng bị sử  dụng như Nô Lệ của các giai  đoạn lịch sử.  Thí  dụ: Hôm nay là  bút nô, mai có thể thành binh nô; hôm nay là binh nô, mai có thể là  nông nô (vụ gia  đình Đoàn Văn Vươn là một thí dụ).
Tóm lại mọi hoạt động của xã hội Việt Nam,  lúc đó là Bắc Việt Nam, sau 30/4/75 là  toàn thể Việt Nam, đều vì  quyền lợi của Nga Xô và Tàu bành trướng, được  đúc kết qua câu nói của Lê Duẩn: “Ta Đánh Là Đánh Cho Liên Xô và Đánh cho Trung Quốc”!!!
3/ Ảnh hưởng của  Mao ở Việt Nam ngày càng phát triển mạnh và nguy hiểm hơn cùng với thời gian.  Thí dụ:
-          Thời Mao thì đã mất Hoàng Sa; thềm lục  địa; cột mốc bị dời sâu vào nội địa Việt Nam!
-          Thời Đặng Tiểu Bình thì tiếp tục  mất thêm các điểm cao chiến lược khắp biên giới Việt-Trung,  cũng như một số làng xã Việt Nam ở biên giới Việt-Trung!
-          Thời Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào và nay là Tập Cẩn Bình có lúc nào ảnh hưởng của Mao không phát triển sâu và  rộng vào hải đảo, lãnh hải, đất liền, mọi mặt của xã hội Việt Nam và nhất là  về mặt nhân sự trong các  tổ chức của VGCS từ trung ương tới địa  phương làng xã!  Đến mức  Cờ Tàu bành trướng một sao lớn và  4 sao nhỏ thời Mao, thì  thời của Tập Cẩn Bình VGCS  đã cho thêm một ngôi sao nhỏ?!  Thời Hồ Cẩm Đào thì văn công ở Lao Cai được lệnh đóng vai Thi Sách và Hai Bà Trưng sang tận đất Tàu bành trướng quỳ lạy tượng thằng Mã Viện!!!
                                 Inline image
Inline image
                                                         (Thuộc loại Ngu Muội như thế này mà thằng Dương Danh Dy lại chịu khó ra công KHUYỂN MÃ, nâng bi, điếu đóm cho chúng, kể cũng LẠ THẬT???)
Ngay về  cách ăn mặc, không kể những thằng việt gian cộng sản đã chết, những thằng còn  sống thuộc loại chóp bu như Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu… vẫn mặc  cái áo Đại Cán bốn túi của Mao đấy thôi!  Và ngay tận những ngày cuối cùng của tháng 12, 2013 này mà một “đồng chí bí thư VGCS ở một thôn ở  vùng Sa-Pa” vẫncòn mặc  cái áo bốn túi của Mao Trạnh Đông đấy!!!
Inline image
Đây là ảnh hưởng của Mao hay của thằng Dương Danh Dy
Vậy Chính Khí Việt xin có thơ theo trường phái ghế  đá  rằng:
“Trả lời phỏng vấn được dăm câu
Chỉ có lợi cho lũ Ba Tàu
Ảnh hưởng của Mao không còn nữa?
Nam Quan, Hoàng Sa…nay thuộc đâu?
Mười sáu chữ vàng và Bốn tốt
Là ảnh hưởng Mao đó  chứ  đâu!!!”
MONG RẰNG NHỮNG NGƯỜI VIỆT NAM YÊU NƯỚC, XIN HÃY LƯU Ý  ĐẾN LỐI PHÁT BIỂU MẠNH BẠO CỦA CÁC LOẠI “CUỘI DÂN CHỦ VÀ  CUỘI ĐỐI LẬP”.  Vì  chúng được cho phép mở miệng để làm điếc tai, đau đầu,  làm nhiễu thông tin gây mơ hồ  cho mọi người!!!
-----------------
Tài Liệu Tham Khảo:

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website