CHÍNH KHÍ VIỆT

Wednesday, December 30, 2015

ĐỌC BÁO XƯA 202 DOCUMENTS REVIEW 202 -GN- (HEARTFELT STORY ! MUST READ !)

ĐỌC BÁO XƯA 202   DOCUMENTS REVIEW 202 -GN-  (HEARTFELT STORY ! MUST READ !)

 photo e954bd69-09a5-4216-97df-810db51acbb9_zps787f0b1d.jpg
SỰ TÀN ÁC, MAN RỢ, KHÁT MÁU CỦA BỌN VIỆT CỘNG CẠO ĐẦU MANG DANH XƯNG PHẬT GIÁO VỚI TÊN GỌI THỐNG NHẤT ( UBCV ) VÀ ĐỒ ĐỆ SẼ KHÔNG BAO GIỜ BỊ XÓA MỜ THEO THỜI GIAN. XIN HÃY LƯU TRỮ CÁC TÀI LIỆU NÀY CHO CON CHÁU HIỂU RÕ SỰ THẬT NÀY, VỀ CUỘC TÀN SÁT LÀNG ẤP CHIẾN LƯỢC THANH BỒ !

 photo THANH BO 1966 1_zpssxntqend.jpg
 photo THANH BO 2_zpsgwvqr75d.jpg
 photo THANH BO 3_zpskibyspdt.jpg
 photo THANH BO 5_zpsgqrejlot.jpg
 photo NGUYEN VAN NHUNG 1964_zpsrluglgsh.jpg
 photo DUONG VAN MINH IN DIEM DEATH 1971_zpsv70tv3qo.jpg

CÁI TÁT NẢY LỬA VÀO MẶT CỘNG SẢN VÀ TAY SAI VỀ VIỆC ĐÊM NGÀY GẦM GỪ TRU TRÉO DÙNG ĐỨC TIN CÁ NHÂN CỦA GIA ĐÌNH CỐ TỔNG THỐNG VIỆT NAM CỘNG HOÀ NGÔ ĐÌNH DIỆM TRONG KẾ HOẠCH TẤN CÔNG VÀO THÀNH TRÌ CHỐNG CỘNG.
ĐÂY ! CHÚNG BAY HAY MỞ TO MẮT ĐỂ THẤY ÔNG TỔNG GIÁM MỤC NGÔ ĐÌNH THỤC ĐÃ ĐẶT QUYỀN LỢI TỔ QUỐC LÊN TRÊN TÍN NGƯỠNG CỦA ÔNG TA, VÀ RẰNG ĐÓ CŨNG LÀ TINH THẦN VỊ QUỐC CỦA CỐ TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM.
 photo REGARDLESS VATICAN NDT  STOOD UP FOR RVN_zpsdsj3n3ce.jpg

 photo REGARLESS VATICAN NDT STOOD UP FOR RVN 1_zpsh2pfpruj.jpg
VÀ ĐÂY "GIỜ PHÚT LÂM CHUNG" CỦA TRÒ LỪA BỊP THẾ KỶ "ĐÀN ÁP PHẬT GIÁO"

 photo MAJOR POLITICAL HOAX OF THE 20TH CENTURY 1_zpsc2x8wlse.jpg
 photo MAJOR POLITICAL HOAX OF THE 20TH CENTURY 2_zpsbtn54hsv.jpg
 photo MAJOR POLITICAL HOAX OF THE 20TH CENTURY 3_zpsz7hz5i5c.jpg
 photo MAJOR POLITICAL HOAX OF THE 20TH CENTURY 4_zpshs6yrxwp.jpg
 photo REPORT REVEALS DIEM GOVERMENT INNOCENT OF CHARGES 1_zps9rxlojvr.jpg
 photo REPORT REVEALS DIEM GOVERMENT INNOCENT OF CHARGES 2_zpsvkhfwjoa.jpg
 photo REPORT REVEALS DIEM GOVERMENT INNOCENT OF CHARGE 3_zpseapdxa2r.jpg

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website