CHÍNH KHÍ VIỆT

Friday, December 25, 2015

Giới Thiệu Quyển Thứ 2: ĐẬP TAN "CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH" Ở HẢI NGOẠIXin Trân Trọng Giới Thiệu Đến Quý Bạn Đọc Quyển Sách Thứ Hai
 
ĐẬP TAN "CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH" Ở HẢI NGOẠI

Sách dầy 600 trang, Xuất Bản ngày 01-01-2016
Giá bao gồm cước phí nội địa Hoa Kỳ $28.00
 
Mua sách xin gởi check, money order về:
 
Joseph Pham
P.O. BOX 18964
SEATTLE, WA. 98118
Tel. (206) 631-1806


ĐẬP TAN 
 “CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH”    HẢI  NGOẠIMỤC LỤC

Chương I: “CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH” Ở HẢI NGOẠI

-          “CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH” Ở HẢI NGOẠI

-          Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VỀ CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG VGCS
 

Chương II: TẠI SAO CÔNG AN NHÂN DÂN LÀ THANH KIẾM CỦA ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN

-          CÔNG AN NHÂN DÂN LÀ THANH KIẾM CỦA ĐẢNG

-          CHÓ

-          QUYỀN LỰC CỦA CHÓ NGAO

-          THẬT và DỔM !
 

Chương III: KHI CÔNG AN VIỆT GIAN CỘNG SẢN CHẠY LÙNG XỤC  CẢ TRONG VÀ NGOÀI VIỆT NAM???

-          KHI CÔNG AN VIỆT GIAN CỘNG SẢN

-          KHI CHÓ NGAO LẠI GẦN…

-          CHÓ NGAO LẠI SỦA

-          LẠI CHUYỆN về “CHÓ NGAO” !!!

-          PHÁP LỆNH  CHÓ NGAO VGCS

Chương IV: MÀN TUỒNG ĐIẾU CÀY MỸ DU!!!

-          MÀN TUỒNG ĐIẾU CÀY MỸ DU!!!

-          HẢI CỤT

-          XIN ĐƯỢC “CHIÊU HỒI” hay  “HOÀ HỢP HOÀ GIẢI”

-          “Lịch Sử Trả Lời”

-          VỀ CÁI NHÌN CỦA BRAD ADAMS ĐỐI VỚI NHÂN VẬT HỌ CÙ

 

Chương V: TINH THẦN HÒA GIẢI !

-          TINH THẦN HOÀ GIẢI

-          GIẾT NGƯỜI VÀ CỨU NGƯỜI

-          NHÀ VĂN VŨ TRỌNG PHỤNG ĐÃ TIÊN TRI NHƯ THẦN NÊN TRÚNG PHÓC!

-          BÀ CỤ 102 TUỔI CÒN SỐNG NHỜ VÀO TÌNH THƯƠNG CỦA NGƯỜI NGHÈO

-          VẤN NẠN TRẺ EM Ở VIỆT NAM LÀM NÔ LỆ!
 

Chương VI: TẬP ĐOÀN VIỆT GIAN CỘNG SẢN  ĐANG RUN SỢ!

-          VIỆT GIAN CỘNG SẢN  ĐANG RUN SỢ!

-          HỌ SỢ NHỮNG GÌ?

-          ĐINH QUANG ANH THÁI: NÓI LÁO CÒN HƠN NÓI  LÁO!

-          ĐỖ PHỦ VÀ TƯỜNG THẮNG ĐÚNG LÀ LŨ GÁC CỬA CHO TRUYỀN THÔNG VGCS

 

Chương VII: VỀ CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN HIỆN NAY

-          VỀ CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN

-          VIỆT GIAN CỘNG SẢN ĐANG ĐỊNH HƯỚNG DƯ LUẬN CHO ĐẠI HỘI MƯỜI HAI (2016)

-          VIỆT GIAN CỘNG SẢN BUÔN NÔ LỆ ĐỎ

-          KHI GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIÊT NAM GIÁC NGỘ THÂN PHẬN NÔ LỆ ĐỎ

-          THI MÚA LÂN TRONG KIỂM ĐIỂM ĐỊNH KỲ PHỔ QUÁT (UPR)

-          “CÔNG DÂN TỰ DO”!!!

-          TIỂU DIÊN HỒNG HẬU HOÀNG MINH CHÍNH?
 

 Chương VIII: CHÂN DUNG LŨ BÚT NÔ VIỆT GIAN CỘNG SẢN!

-          HIẾN PHÁP VIỆT GIAN CỘNG SẢN

-          TÔ HOÀI VÀ 3 NGƯỜI KHÁC

-          Vũ Minh Giang Một ‘SỬA NÔ’ Việt Gian CỘNG SẢN

-          CHẾT cùng LỊCH SỬ

-          KHI CHÂN TƯỚNG BỊ  LỘ!

-          CÁI NHÌN BỊ ẢNH HƯỞNG VIỆT GIAN HOÁ!

-          KHI GIAN DỐI CHE LẤP SỰ THẬT!

-          NHÓM CUỘI PARANOIA VIỆT GIAN CỘNG SẢN

-          CÁC NHÀ “DÂN CHỦ” ĐÂU?

-          KHI DƯ LUẬN VIÊN VGCS VÀO CUỘC TRONG VỤ SAMSUNG THÁI NGUYÊN!

-          CON NGỰA GIÀ CỦA TẬP ĐOÀN VGCS

-          THỬ TÌM HIỂU VỀ CÁI GỌI LÀ "HÀNH TRÌNH ĐẾN TỰ DO" CỦA TNS NGÔ THANH HẢI

-          THÙNG RỖNG KÊU TO! GÁI ĐĨ GIÀ MỒM!

-          BỊ GẬY ĐI XIN TỰ DO HAY XIN US DOLLARS???

-          PHIM HÀI NHÂN QUYỀN VIỆT NAM: DIỄN VIÊN GỐC VIỆT; KỊCH BẢN ĐẠO DIỄN ĐA QUỐC GIA!

-          MẶT THẬT CỦA TỔ CHỨC “DÂN SỰ ĐỘC LẬP VIỆT NAM”

 

Chương IX: NGUYỄN TẤN DŨNG THÂN MỸ ĐỂ “THOÁT TRUNG”

-          BA ẾCH “THÂN MỸ”???!!!

-          CHUYỆN  “GIA ĐÌNH”

-          CÁI BẪY HOÀNG SA

-          TRÒ BỊT BẮT BẮT DÊ (GIÀN KHOAN HD 981)

-          BÁO ĐỘNG – BÁO ĐỘNG KHẨN

-          NGỒI LỀU CHÚ  CUỘI VIẾT LỊCH SỬ
 

Chương X: TỘI PHẠM VÀ NẠN NHÂN CỦA THAM NHŨNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY.

-          TỘI PHẠM và NẠN NHÂN

-          CHỐNG THAM NHŨNG "ĐÈN CÙ" TÍT MÙ NÓ LẠI VÒNG QUANH!!!

-          "Đảng Cộng Sản Việt Nam" LÀ TỘI PHẠM THAM NHŨNG CÓ TỔ CHỨC

-          DÂN THAM VÀ QUAN THAM

-          KHÔNG CHO CHÌM XUỒNG THAM NHŨNG!

-          XÃ HỘI CƯỚP NGÀY
 

Chương XI: PHẦN CẬP NHẬT BÀI MỚI NHẤT:  

-          TRƯỜNG HỢP GIỐNG NHAU; KẾT QUẢ KHÁC NHAU!

-          BỆNH KHINH ĐỊCH VÌ THIẾU THÔNG TIN TRUNG THỰC!

-          VỀ "LÁ THƯ NGỎ" CỦA 127 "NHÂN SĨ, TRÍ THỨC..." GỞI "BỘ CHÍNH TRỊ" ĐẢNG VGCS


Sách đã xuất bản
 
Về Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn VGCS
 
Sách dầy 358 trang. Giá 25 đồng bao gồm cước phí nội địa

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website