CHÍNH KHÍ VIỆT

Tuesday, December 1, 2015

Can the Vietnam Communist Quisling be considered terrorists?

ĐỌC BÁO XƯA 185   DOCUMENTS REVIEW 185 -GN-
 photo e954bd69-09a5-4216-97df-810db51acbb9_zps787f0b1d.jpg

Can the Vietnam Communist  Quisling be considered terrorists?

TÀI LIỆU QUÝ CÒN SÓT LẠI. KHÔNG THỂ BỎ QUA


 photo UBCVS WARCRIME AT TINH HOI_zps2mmcnhos.jpg
 photo UBCVS WARCRIME 2_zpsv66pwtra.jpg
 photo UBCVS WAR CRIME 3_zpssrjsfkkp.jpg
 photo UBCVS CRIMES_zpsu76lul73.jpg

TÀI LIỆU NÀY ĐƯỢC VIẾT VÀ BỔ SUNG VÀO NĂM 1967, NHẰM TRƯNG DẪN CÁC BẰNG CHỨNG TỘI ÁC KHỦNG BỐ CỦA CỘNG SẢN HÀ NỘI .

 
 
 
 
 
 
Al-Qaeda ? ISIS ? Taliban ? PLEASE READ : HA NOI , VIET CONG USE OF TERROR | FlipHTML5
Al-Qaeda ? ISIS ? Taliban ? PLEASE READ : HA NOI , VIET CONG USE OF TERROR !

Preview by Yahoo

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website