CHÍNH KHÍ VIỆT

Sunday, February 24, 2013

00045 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ / NHẤT HẠNH


00045  TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ 

 


VINH CON..... 
QUỶ CHÙA hý lộng giỏi vô ngần !
 
Vừa rớt nạ mang đã hiện thân
Õng ẹo lừa ni theo Cộng-sản.
Vuốt-ve dụ sãi bái Vô-thần.
Ă n chay ngủ gái đêm đêm lén.
Nhậu rượu tụng kinh bữa bữa mần.
Ái mộ bao người nay sáng mắt,
In như nằm mộng vẵng chuông ngân.
 
  
TDT, NOV-07-12
Ngô-Phủ
 
 
 
 
 

 
 
Pham Joseph                     ]
thong_tin_tu_do] <thong_tin_tu_do@yahoogroups.com>
To:
 
 
Cái thằng chó giái Nhất Hạnh đã có câu nói để đời:
"...chỉ có vài ba du kích ở Bến Tre đưa súng cộng đồng bắn lên một Phi Cơ của Hoa Kỳ  đang bay ngang qua, thế là một Phi Đội của Không Lực Hoa Kỳ đã bay đến để đánh bom, khiến cho 300,000 nóc gia của Tỉnh Bến Tre chỉ 1 đêm đã thành tro bụi..." 

Chỉ một câu nói của thắng chó giái này đã đủ chứng minh 1 trong Ngũ Giới (Cấm nói dối) mà nó còn đéo giữ được, chưa kể những việc làm phản chiến của nó trước 1975 ở Pháp, Mỹ... để vận động chống lại sự trợ giúp của Đồng Minh trong cuộc chiến chính nghĩa chống lại sự xâm lược của Nga - Tàu thông qua tập đoàn VGCS... thì nó biết đéo gì Kinh Sách nhà Phật... mà dịch với giả.

Thằng chó giái này phạm đủ 5 giới của người Phật Tử  trong đó có "Cấm tà dâm"  cho nên nó cứ ngày đêm "tiếp hiện" với con Cao Thị Ngọc Phượng mà cữ ngỡ nó tiếp hiện được với Phật Bà… chỉ 5 giới mà  đéo giữ nổi một thì nói gì tới 250 giới của tỳ kheo!!!!

CKV
09/18/14
On Thursday, September 18, 2014 7:28 AM, "E-Temple HoPhapNet tuvienhophap@gmail.com [DiendanDanToc]" <DiendanDanToc@yahoogroups.com> wrote:


 

Hòa thượng Thích Nhất Hạnh dịch lại Tâm Kinh Bát Nhã & Lý do tại sao phải dịch lại Tâm Kinh?

Hòa thượng Thích Nhất Hạnh dịch lại Tâm Kinh Bát Nhã -- www.HoPhap.net
Hòa thượng Thích Nhất Hạnh dịch lại Tâm Kinh Bát Nhã -- http://www.hophap.net/
Hòa thượng Thích Nhất Hạnh dịch lại Tâm Kinh Bát Nhã
Giới thiệu : Tâm kinh Tuệ Giác Qua Bờ là tên và kinh văn mới của kinh Tinh Yếu Bát Nhã Ba La Mật Đa thường gọi là Bát Nhã Tâm Kinh, hoặc đơn giản hai chữ Tâm Kinh vừa được Thiền sư Thích Nhất Hạnh dịch lại và hoàn tất mà theo Ngài là vào khoảng ba giờ khuya ngày 21.08.2014 tại Viện Vô Ưu - Đức quốc.  Trong một lá thư gửi cho học trò, và đệ tử 4 chúng khắp nơi trên thế giới Ngài đã lý giải rất tường tận về Lý do tại sao phải dịch lại kinh văn này.
Thiền Sư nói với đệ tử của ngài rằng :  Lý do tại sao phải dịch lại Tâm Kinh...

 
 ================

In Buddha We Trust

================


Tu Viện Hộ Pháp
3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 – USA
Trì tụng lời Kinh Phật hằng đêm từ 7:30 PM đến 9:00 p.m., 365 days/year, và nghe giảng Pháp Ðại Thừa vi diệu 3 times/week: Friday Evening, Saturday Evening, & Sunday Noon
Điện thoại liên lạc 1 (626) 453-0109, hay liên lạc qua E-mail: Tmailto:tuvienhophap@gmail.com.
Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát
=============================
iTemple: http://www.hophap.net/ không đơn thuần như là một trang nhà, đây là một ngôi Tu Viện "trên không," phòng ốc lớn nhỏ bao gồm hơn 100 gian. Tất cả ngôi Đại Tu Viện này thu lại thì nằm gọn trên màn hình iphone, ipad, Apple, Galaxy, Smart Phone, Android, PC, Laptop, v.v... nhỏ chỉ bằng bàn tay, nhưng khi rộng ra thì lượng bằng châu sa giới chu vi lớn bằng tận cùng của hư không giới. Hằng ngày phải cần có nhiều thời gian mới có thể bao sái hết. Ngôi Tu Viện Hộ Pháp này có sự chú nguyện bằng tâm lực mỗi khi update và cầu nguyện hằng ngày của Thầy Phương Trượng và sự gia trì của Mười phương Tam Bảo và oai lực tu trì của Đại chúng trên hư không HoPhap.Net. Bằng sự tín tâm Tam Bảo Thường Trụ khắp Pháp Giới, "hữu cầu tắc ứng", nếu bạn có duyên vào trong ngôi Tu Viện Hộ Pháp Trên Không này hằng ngày với tâm thanh tịnh để cầu nguyện, học, tư duy, và thực tập Chánh Pháp thì nhất định sẽ cảm nhận được sự an lạc và sự mầu nhiệm không thể nghĩ bàn thay đổi trong tâm của bạn.
---Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp---
Interesting Resources:
Check out our blog and follow us on Twitter
01/ blog.hophap.com/
02/ facebook.com/hophap
03/ twitter.com/tuvienhophapusa

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website