CHÍNH KHÍ VIỆT

Friday, November 6, 2015

Máu Người Việt Nam Đã Đổ

Phong Như Nguyen's photo.
Saigon 05 Tháng 11, 2015, anh Trần Bang bị Công an việt gian cộng
sản đánh tàn bạo chỉ vì anh không muốn đất nước và dân tộc Việt
Nam  bị tập đoàn VGCS dâng cho Tàu bành trướng!

=== Xin nhớ cho rằng nếu mọi người biết đoàn kết lại theo tinh thần khẩu
hiệu: Tổ Quốc - Danh Dự - Trách Nhiệm, thì sẽ không có chuyện Chó Ngao
VGCS cắn như thế này!!!

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website