CHÍNH KHÍ VIỆT

Saturday, November 21, 2015

BỆNH KHINH ĐỊCH VÌ THIẾU THÔNG TIN TRUNG THỰC! (Bài 3)

(Bài 3)

Nhận Xét 4:  Trong bản “Tuyên Bố Chung Việt Nam – Trung Quốc”, thì cái tên “Tuyên Bố Chung Việt Nam – Trung Quốc” là hoàn toàn sai về cách dùng chữ.  Lối viết mập mờ như thế này, chúng ta cần phải nhận thức được.  Bởi vì hai tiếng “VIỆT NAM” là danh xưng chỉ toàn bộ nhân dân Việt Nam mọi tầng lớp ở trong nước hoặc ở nước ngoài.  Vì thế khi nói đến “Tuyên Bố Chung Việt Nam – Trung Quốc”, có nghĩa là nội dung bản tuyên bố chung mà một chủ thể có danh xưng “Việt Nam” là tất cả nhân dân Việt Nam trong và ngoài nước!!!

Trên thực tế, cái gọi là “Bản Tuyên Bố Chung” này chỉ là những vấn đề mà tập đoàn VGCS đã TỰ NGUYỆN CHẤP NHẬN đối với sự áp đặt của Tàu bành trướng mà thôi.  Chính trong bản “Tuyên Bố Chung Việt Nam – Trung Quốc” cũng đã nêu rõ việc đó.  Chứng cớ cụ thể ở cuối phần 2 của bản “Tuyên Bố Chung Việt Nam – Trung Quốc”, đã được viết như sau:

“Phía Trung Quốc chân thành chúc Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII vào đầu năm 2016; tin tưởng rằng DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, NHÂN DÂN VIỆT NAM SẼ THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC MỤC TIÊU ĐỀ RA, xây dựng Việt Nam TRỞ THÀNH nước Xã Hội Chủ Nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. (sic)

1/ “Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam” có nghĩa là phía Tập Cận Bình đã trao trách nhiệm cho tổ chức VGCS, bằng mọi biện pháp, từ vũ lực đến kinh tế; từ giáo dục  đến văn hoá - nghệ thuật; từ tuyên truyền nhồi sọ đến tẩy não bằng phương pháp tổng hợp,  thông qua các tổ chức Việt Gian Cộng Sản đang núp bóng trong các tôn giáo, đặc biệt là Phật Giáo đang hiện hành tại Việt Nam…, nhằm thúc đẩy và bắt buộc “nhân dân Việt Nam SẼ thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, xây dựng “Việt Nam TRỞ THÀNH nước Xã Hội Chủ Nghĩa” (sic).

Nội dung đoạn văn trên đã chứng minh thật rõ ràng rằng, tập đoàn VGCS là công cụ đặc biệt của Tàu bành trướng để sử dụng lao động cơ bắp, trí tuệ, và tài nguyên của Việt Nam (nói chung là   cả trong nước và ngoài nước), nhằm LÀM CHO VIỆT NAM PHẢI TRỞ THÀNH… “NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA” (sic).

2/ Tập đoàn VGCS, ngay từ 1976  -sau cái gọi là Đại hội VGCS- chúng đã đổi tên nước Việt Nam thành “Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”.  Vậy tại sao bây giờ, Tập Cận Bình qua cái gọi là bản “Tuyên Bố Chung Việt Nam – Trung Quốc” lại ra lệnh cho tập đoàn VGCS, bắt buộc làm trâu ngựa để xây dựng nước Việt Nam -trong bàn tay quản lý của tập đoàn VGCS-  lại phải TRỞ THÀNH NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA?

=== Nếu nhớ lại, ngày Việt Gian Cộng Sản đổi tên Việt Nam thành “Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”, thì tình hình lúc đó là, tập đoàn VGCS đã tìm cách tách khỏi quỹ đạo của Tàu bành trướng và lộ nguyên hình là công cụ  bành trướng chủ nghĩa thực dân đỏ Leninist Nga Xô.  Bằng chứng là năm 1978, gần như toàn bộ những tên VGCS nằm trong Bộ Chính trị đã cun cút đi theo tên đại việt gian, đại tội đồ Lê Duẩn sang triều kiến Nga Xô và đã ký cái gọi là "Hiệp Ước Hoà Bình và Hữu Nghị với Nga Xô".  Trong đó có đoạn: hai bên (tức Nga Xô và Việt Gian Cộng Sản) có trách nhiệm “bảo vệ thành quả cách mạng” của nhau.   Chính vì bảo vệ cách mạng của Nga Xô nên tập đoàn VGCS Lê Duẩn mới  cho xảy ra cuộc chiến biên giới  Tây Nam và cuộc chiến biên giới phía Bắc vào năm 1979.   Thực sự nội dung cuộc chiến đó với tính cách gọi là “bảo vệ thành quả cách mạng của Nga Xô”.  Cho nên tập đoàn VGCS đã lại dùng xương máu của nhân dân cả hai miền Nam và Bắc Việt Nam,  để bằng vũ lực chiếm lại thuộc địa đỏ Đông Dương cho Nga Xô.  Chính vì nhiệm vụ biến Đông Dương thành thuộc địa của Nga Xô đã có từ 1930, khi Nga Xô đặt tên cho cái tổ chức “khoác áo chính trị” của lũ Việt Gian để ra đời trong danh xưng “Đảng Cộng Sản Đông Dương”.

=== Cho nên bây giờ Tập Cận Bình chỉ cần dùng hai tiếng TRỞ THÀNH nước Xã Hội Chủ Nghĩa, là nhằm ra lệnh cho tập đoàn VGCS phải nhớ rằng, việc xây dựng Việt Nam thành nước Xã Hội Chủ Nghĩa hiện nay là chỉ có DUY NHẤT một chủ nhân ông TÀU BÀNH TRƯỚNG MÀ THÔI.  Cho dù Liên Bang Nga hiện nay vẫn còn có Đảng cộng sản Liên Bang Nga tham chính.  Nhưng chỉ được phép coi là đồng minh chứ không thể là chủ nhân ông được, tuy rằng mối quan hệ đó có thể nồng ấm hơn trong quan hệ với các nước Phương Tây, hiện đang được tặng là “Đối Tác Toàn Diện” hoặc  “Đối Tác Chiến Lược”!!!

Vì thế ở đoạn 2 trong bản gọi là “Tuyên Bố Chung Việt Nam – Trung Quốc", mới được ghi như sau:

“Hai bên vui mừng trước những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của mỗi nước trong công cuộc xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội phù hợp với tình hình mỗi nước; nhất trí tăng cường giao lưu và tham khảo kinh nghiệm của nhau, thúc đẩy sự nghiệp ĐỔI MỚI của Việt Nam và sự nghiệp cải cách, mở cửa của Trung Quốc không ngừng phát triển, TẠO SỨC SỐNG MỚI cho sự nghiệp xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội của mỗi nước.” (sic)

=== ĐỔI MỚI của Việt Nam là việc “thay thày đổi chủ”. Tức chủ mới hiện nay chỉ duy nhất là TÀU BÀNH TRƯỚNG!

CẢI CÁCH, MỞ CỬA của Trung Quốc không ngừng phát triển.  Đọc hai câu trên sẽ thấy phía VGCS không được thực sự “CẢI CÁCH, MỞ CỬA” như Trung Quốc.  Thật là rõ ràng để cho mọi người cần lưu ý tới việc gọi là đường lối “Cải Cách, Mở Cửa” mà hiện nay tập đoàn VGCS vẫn tuyên truyền ầm ĩ, cũng như những tổ chức, cá nhân đấu tranh cuội lên tiếng kêu gọi “Cải Cách, Mở Cửa”, có nghĩa là “Cải Cách” theo sự chỉ dẫn của Tàu bành trướng.   Và “Mở Cửa”,  thì chỉ được mở cửa thật rộng đến mức toàn bộ biên giới trên đất liền cũng như biên giới ở lãnh hải và hải đảo.  Còn đối với các nước khác thì chỉ được phép mở cửa có chọn lọc, để có thể thu hút USD, nhập khẩu trở lại trí tuệ của người Việt ở hải ngoại và ngày càng mở rộng cửa cho cái gọi là “Văn Hoá Đồi Truỵ” mà tập đoàn VGCS đã lên án rất quyết liệt.   Tại sao lại Mở Rộng đón nhận “Văn Hoá Truỵ Lạc”, bởi đó là một phương cách hữu hiệu nhất để THA HOÁ mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là Thanh Thiếu Niên, làm họ quên đi hình tượng con người chân chính, truyền thống của Quốc Gia Việt Nam. Mà họ chỉ sống theo sự dẫn giắt của Chủ Nghĩa Vật Chất Tầm Thường, để tha hoá đến mức không còn muốn làm người Việt Nam nữa, nhưng cũng không thể làm người của Phương Tây được, dù có nhuộm tóc vàng, xanh, đỏ…, dù cắt mắt sửa môi, nâng mũi, bớm vú, bơm mông… thậm chí còn đổi cả tên theo kiểu: Sam Sung, Smith, Lincoln (như tên dân chủ cuội Lê Thăng Long)… Kiểu lố lăng đó chứng tỏ rằng đã bị HIV/AID  Vọng Ngoại dương tính! Việc này tập đoàn VGCS khuyến khích ngay trên mặt báo chí chính thống của chúng và nó đã có hiệu quả cho VGCS xoá bỏ kiến thức lịch sử Dân Tộc truyền thống, xoá bỏ lễ hội truyền thống… Một thí dụ cụ thể là tập đoàn VGCS cho hoãn Lễ Hội Hai Bà Trưng, nhưng lại tổ chức quy mô “hoành tráng” lễ hội “Hoa Anh Đào” của Nhật; Lễ Hội Halloween,  Lễ Hội thả đèn cầy xuống nước và treo đèn lồng của Tàu… cũng như xoá bỏ bộ Môn Lịch Sử trong học đường!!!???

(còn tiếp)

Chính Khí Việt
Ngày 21 Tháng 11, 2015.

BỆNH KHINH ĐỊCH VÌ THIẾU THÔNG TIN TRUNG THỰC! (Bài 1)
BỆNH KHINH ĐỊCH VÌ THIẾU THÔNG TIN TRUNG THỰC! (Bài 2)Lồng đèn Trung Quốc bày bán tràn lan ở Saigon

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website